archyp1.jpg (26892 bytes)

            gadijas sastapt
            mehitabeli vina
            kasajas pa sniega
            kupenu lai dabutu
            roka sasalusu
            karbonadi
           

            tu re kas par zemupeju
            man japarcies archy
            vina teica tikai dazus
            isus gadsimtenus
            atpakal biju
            viena no
            kenina
            tut
            ankh
            amena milakam
            keninienem un
            sodien tikai
            pagasta nabadze
            bet kotadelle
            archy kotadelle
            tomer jasaka prieka
            milit un gan jau
            dama iztures
           

            paklau mehitabel
            es teicu es domaju
            ka tu man teici
            ka tu ieprieks biji
            kleopatra
            pirms tu transmigreji
            kaka ada kur tad
            tu nemi
            sito tut
            ankh
            amen busanu
            jautajuma zime
           

            esmu taksu bijusi
            vairakas damas
            manu mazo
            kukainit vina teica
            but par kleopatru
            bija tikai viena
            maza epizode mana
            karjera man
            vienmer nacies
            panest smago galu
            muzam parprasta
            tapu no tam
            vizdegunigam
            skabam nezel
            sirdigam masinam
            ak kas gan par mani
            nav teikts un spriests
            izsaukuma zime
           

            un viss tas tikai
            tapec vien ka
            biju dzives prieciga
            dama tu nemaz nevari
            iedomaties no
            kadam pilim esmu
            sava laika
            izraidita tikusi
            izsauluma zime
           

            bet kotadelle
            mazais archy ko
            tadelle
            tomer jasaka prieka
            milit un gan
            jau dama
            iztures
            izsaukuma zime
           

            apmelota archy
            muzigi apmelota
            tas ir visu manu
            dzivju stasts
            nav damai vietas
            lielaja kori ja
            ta izrada kaut
            mazako savdabibu
            man skiet ka tikai
            vakardien luksoras
            patvaldibas pirma
            apcirkna tenku
            damu komiteja
            apvardoja faraonu
            tutankhamenu un
            vins man
            piespeleja
            sarkofagu tads
            ir mans liktens
            vakardien imperatore
            sodien tik izkamejusi
            ka pat vivisekcijai
            nederu bet toujours gai
            archy toujours gai un
            vienmer dama par
            spiti ellei un
            transmigracijai
            jo kas reiz bijusi
            karaliene ta
            ari paliks
            karaliene
            archy
            punkts
           

            viena no vinas
            kajam bija
            apsalusi bet uz
            tris parejam
            vina iesaka lekat
            un dancot un vina
            dziedaja prieka
            prieka manu milit
            un gan jau dama
            iztures ja nu ari
            vinas tikumiba
            kaut kur gadsimtu
            plusma zudusi
            tacu tomer es
            apbrinoju
            vinas dusu
           

            archy prusaks