archyp1.jpg (26892 bytes)

            es dzirdeju zirnekli
            runajam ar musu
            paga teica musa
            neaped mani
            es speleju lielu lomu
            pasaule

            tas tev man bus
            japierada teica zirneklis

            es tekaleju pa
            renstelem un pa
            notekudeniem un pa
            atkritumu tvertnem
            teica musa un salasu
            tifa un influenzas un plausu
            karsona bakterijas uz
            savam kaju pedinam
            un uz saviem sparniniem
            un tad es nesu sis
            bakterijas cilveku
            dzivoklos un dodu tiem
            slimibas un tie vecie
            lurbas kas novajinajusi
            savus organismus ar
            snabosanu un izvirtibu
            padodas tam
            tas ir mans sutijums
            atbrivot pasauli no siem
            launiem cilvekiem
            es esmu taisnigas tiesas
            instruments es kaisu
            taisnibas seklu un
            sniedzu visaugstako
            pakalpojumu
           

            tas tiesa teica zirneklis
            tu esi lietderigaks
            pats sava smagneja veida
            neka es bet es nemaz
            nepretendeju kalpot
            lietderibas dieviem
            es kalpoju dailes dieviem
            skaties kadus skidrautus
            es auzu tie peld saulites
            gaisma ka meldijas
            vai tu seko manai domai
            man nemaz nav jastrada
            es rotalajos visu laiku
            es aizraujos ar burvibu un
            ar pasakam un mani darbi
            talu parsniedz lietderibu
            es esmu makslinieks
            raditajs un pusdievs
            tas ir smiekligi iedomaties
            ka man varetu noliegt
            edienu kas man vajadzigs
            lai turpinatu radit pasaule
            daili es tev teiksu
            pavisam skaidri musas
            kungs tas ir smiekligi ka
            pats edamais tagad
            saslienas uz pakalkajam
            un apgalvo ka to nemaz
            nevajagot apest
           

            nu tu esi mani parliecinajis
            teica musa nesaki ne varda
            vairak un aizveris visas
            savas acis vins sagatavojas
            uz vakarinam bet tomer
            vins teica es butu varejis
            sevi labak aizstavet
            ja butu zinajis smalkaku
            pretargumentu
           

            nu protams tu butu teica
            zirneklis pakampdams
            sev bifsteku no vina
            bet galu gala beigas
            butu bijusas tas pasas pat
            ja ne viens ne otrs no mums
            nebutu teicis ne varda

            zini man bail ka tas ko
            zirneklis teica ir taisniba
            un tas liek man
            nopietni padomat par
            literaturas veltigumu
           

            archy prusaks