Sapulces protokols Nr. 6.

03.01.2001. Rīgā Audēju ielā 7/9 VAK telpās ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai”

Alnis Freibergs
Kārlis Putriņš
Ivars Silārs
Juris Putriņš
Arvīds Ulme

Darba kārtība:

     Par turpmāko darbību.

I.Silārs apņemas šajā nedēļā satikties ar “Burtnieka” vadītāju Berklava k-gu un norunāt par tikšanos 10.01. Īsumā tiek aprunātas iespējamās attiecības ar “Burtnieku”. Mēs pieņemam, ka “Burtnieks” varētu būt vienojošais un koordinējošais spēks, par kādu tas arī reklamējas, bet ne virsvadošais. Katra SO, tai skaitā arī mūsējā, strādā patstāvīgi. Saskaņoti tiek jautājumi, kuri varētu ietekmēt citas SO darbību.

Nākošais svarīgākais pasākums- konferenču rīkošana. Šis uzdevums sadalāms 4 apakšpunktos;

1. Propagandas kampaņa.
2. Konferences ideoloģijas(mērķa nospraušana)sagatavošana.
3. Konferences praktiskā noorganizēšana.
4. Lektoru izvēle un uzaicināšana

Pirmo- vada Freibergs, otro, ceturto- Ulme, J.Putriņš, trešo-K.Putriņš.

Par cik Juris Putriņš ir arī J.Čakstes demokrātijas attīstības fonda darbonis, varam uzskatīt, ka esam darbības partneri, par ko tiks sastādīts attiecīgs protokols.

Runājot par iespējamiem derīgiem cilvēkiem, tiek ierosināts sakontaktēties ar Maiju Kūli(Latvijas inteliģences apvienība), Ilzi Ostrovsku (politoloģe), Paulu Kļaviņu, Egīlu Levitu. Meklēt atbalstu un sabiedrotos presē, radio, TV(piemin “Brīvo Eiropu”?).

Atkārtoti tiek uzsvērts par ātrākas diskusijas uzsākšanu un mūsu programmas popularizēšanu plašāk, tādēļ atkārtots aicinājums visiem līdzjutējiem- uzsākt un piedalīties diskusijā visos iespējamos preses izdevumos. Lūdzam arī ārlatviešus ņemt aktīvu dalību, rakstot gan uz Latvijas, gan arī ārvalstu latviešu preses izdevumos, informējot tautiešus un arī iespējamās ietekmīgas personas.

Vēl tika runāts par materiālo jautājumu. Juris Putriņš ierosina, ka tik nopietna projekta izvešanai tomēr nepieciešams arī atsevišķs dators, kurā būtu tikai “Rītdienai” dokumenti, projekti, sarakste. Pēdējais, darbībai izvēršoties, būs ļoti apjomīgs un svarīgs.

Juris Putriņš apņemas pieslēgties iespējamai līdzekļu dabūšanai no Sorosa un PBLA.

Protokolēja: A. Freibergs.