Sapulces protokols Nr. 7.

10.01.2001. Rīgā Audēju ielā 7/9 VAK telpās ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai”

Alnis Freibergs
Kārlis Putriņš
Ivars Silārs
Arvīds Ulme
Viesturs Ragže
Juris Putriņš (neklātienē)
Vilhelms Kozlovskis (neklātienē)

Darba kārtība:

1) Informācija par paveikto

2) Situācijas novērtēšana un tālākā darbība sakarā ar prezidentes un LSDSP paziņojumiem vēlēšanu likumu sakarā.

3) Debates.

A.Freibergs ziņo par sarunām ar Lauku Avīzes un Rīgas apriņķa avīzēm par diskusiju avīzēs un sadarbību.

Ar Apriņķa avīzi ir jau konkrēti, un pirmais raksts parādīsies 16.01. numurā, bet ar Lauku avīzi sarunas ar redaktora vietnieci Daci Kokarēviču nedeva galīgo lēmumu, bet redaktors V. Serdāns bija ļoti aizņemts. Tika nodoti divi raksti un īsa vēstulīte ar aicinājumu satikties tuvākajā laikā, lai vienotos par sadarbību.

Tālāk runājot par rakstīto presē, tiek kritizēts “Zvaigžņu dienas aicinājums” par tā klaji demagoģisko saturu. Ivars Silārs solās tuvākajās dienās uzrakstīt gan par šo, gan arī noprotestēt apgalvojumu, it kā tautā populārs un tiek prasīta jauktā vēlēšanu sistēma, jo pēc mūsu aptaujām 100% aptaujāto ir par mažoritāro sistēmu.(nepretendējot šobrīd par to kā labāko, bet nepieļaujot negodīgu atsauksmi uz tautas vērtējumu).

Runājot par atbalstītājiem, tiek pieminēts LTF deputātu klubs, kura biedri ir arī I.Silārs un A.Ulme. Vai aicināt šo klubu un satikties ar viņiem, abi solīja izzondēt un novērtēt lietderību.

Tālākās debatēs tiek nolemts, ka A.Freibergam tiek uzdots organizēt satikšanos ar LSDSP un konkrēti ar Juri Bojāru. Kā teica I.Silārs- vienalga, ko domā zirgs, ja viņš velk vezumu tur, kur vajadzīgs viņam. Ja izrādīsies, ka SD ir nopietni izvirzījuši šo mērķi, tad “Rītdiena” varētu konferences un debates rīkot kopīgi, kas prasīs mums mazāk līdzekļu un dos mums iespēju ietekmēt arī galīgā varianta izstrādi.

Vēl Viesturs Ragže iepazīstināja ar Kučinska rakstu par stāvokli Latvijā un viņa ieteikumiem par ceļiem, kā labot situāciju.

Atzīmēja, ka līdzekļu trūkums, diemžēl, iespaido mūsu darbības kvalitāti un tempu.

Protokolēja: Alnis Freibergs.