Subject: Ritdienai
Date:    Wed, 24 Jan 2001 23:58:36 +0200
From:    "Uldis Matiss"UMATISS@TRIGGER.NET

Klātpielieku Valda Liepiņa ieteikumus "Rītdienai" statūtu papildināšanai

Uldis Matīss

Ieteikumi "Rītdienai" statūtu papildināšanai

Vajadzētu mainīt organizācijas vārdu. Tas man atgādina komunistisku uzsaukumu un nesaistās ar organizācijas paredzēto darbību. Kā būtu ar Demokrātijas attīstības kustība "Reforma", saīsināti "Reforma".

1.1/1.2 Labi kā ir
1.3.1 Pārāk plaši; nav fokusēti uz organizācijas pamata būtībai, kas,manuprāt, jāizsaka pēc iespējas konspektīvi. Tie būtu trīs:
1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanu Latvijas demokrātiskos procesos.
2. Panākt reformas Saeimas vēlēšanu likumā, lai veidotu ciešākas,atgriezeniskas saites starp Saeimas deputātiem un vēlētājiem.
3. Izvērtēt un ierosināt citas reformas, kas nodrošinātu demokrātiju un tās attīstību Latvijā.
1.4 OK
1.5 Vai viss tas jāuzskaita? Manuprāt nē, pietiktu ar vienu, vispārēju rindkopu, ja vispār šāda vajadzība ir.
1.6 OK
1.7 OK, kaut vajadzētu paredzēt konkrētu termiņu paziņojumā.
1.8 Mainīt organizācijas nosaukumu.
1.9 OK, bet kas ir "kopējā lieta"? To vajag izteikt konkrēti, vai definēt, vai svītrot.
1.10 Būtu labāk dibināt pavisam neatkarīgu organizāciju. Liekas, ka VAK prestižs un ietekme Latvijā nav lielas un nemitīgi dilst.
1.11 Skat iepriekšējo + saskatu brīnišķīgas iespējas savstarpējiem strīdiņiem.

2.1 OK
2.2 OK
2.3 Galīgi nepieņemams organizācijai, kas ir par Demokrātiju; pārāk liela varas koncentrēšana vienā personā.
2.4 Labāk iederētos zem 2.5.
2.5 Šis pants paredz skaitliski samērā mazu organizāciju, kas nebūs spējīga panākt vajadzīgās reformas. Jādomā par ļoti plašas tautas iesaistīšanu, par organizāciju ar tūkstošiem biedru un līdz ar to par nodaļām un nodaļu un delegātu sapulcēm. Rindkopā 2.6.5 ir runa par grupām (nodaļām), bet nekur nav minēts kā tās veidot, kas tās var veidot, utt.
2.6 Jādefinē "īstenie". Pakļautās rindkopas - OK, atskaitot 2.6.5 un grupas.
2.7 OK
2.8 OK
2.9 Vajag definēt kas ir šie noteikumi. Būtu labāk dibināt neatkarīgu organizāciju.
3.1 Ir obligāti jāparedz valde vairāku apsvērumu dēļ. Minēšu dažus:
1. Vienpersoniska vadība traucēs biedru iesaistīšanu un piesaistīšanu organizācijas darbā.
2. Pārāk lielas varas koncentrēšana nav veselīga kā tāda organizācijā, kuras mērķis ir veicināt Demokrātiju.
3. Valde ir vide, kas veicina domu izmaiņu, aizstāvēšanu un izkristalizēšanu, kā arī iegrožo vienas personas aizraušanos ar "savu lietu", kas varbūt nemaz nav "organizācijas lieta".
4. Valde ir mehānisms darbības turpināšanai, ja priekšsēdis (prezidents) saslimst vai kādu citu iemeslu dēļ nevar savus pienākumus pildīt.
Valdē varētu būt 5 vai 7 locekļi, kurus pārvēl rotācijas kārtā uz 3 gadiem, katru gadu pārvēlot vienu trešo daļu (resp. 3-3-2) un kas no savas vides izrauga priekšsēdi uz 1 gadu. Šāda sistēma vienlaicīgi dod kontinuitāti un mērenu maiņu valdes un organizācijas darbībā.
3.2 Sapulci sasauc valdes priekšsēdis pēc valdes lēmuma.
3.3 Kvorums pārāk augsts, ja organizācijas biedru skaits ieiet simtos un tūkstošos. Būtu jāparedz "puse vai ?? biedru skaits" - ?? varētu būt 50.
3.4 OK
3.5 Jāparedz vairākums, ne tikai puse, lai pieņemtu lēmumus.
3.6 Izskatās, ka paredzētas divu veidu sapulces - "biedru" un "īsteno biedru". Kas ir šie īstenie biedri ?!
3.6.2 ir pretrunā ar 2.8 - kas tad īsti var biedru izslēgt?
3.6.4 Jādefinē jautājumi, kas ir "būtiskākie".
3.6.6 ir pretrunā ar 3.7 par prezidenta ievēlēšanu - vai to dara biedru vai īsteno biedru sapulce?
3.8 Tas viss jāpārraksta, ja būs valde.
3.9 OK
3.10 OK
3.11 Labāk iederētos zem 3.6.
4. OK
5. OK

Statūti jāpapildina ar nodaļu par statūtu maiņām, kam būtu vajadzīgs 2/3 vairākums no sapulcē klātesošajiem.

Jāizlemj vai organizācijai būs divpakāpju, federatīva struktūra ar nodaļām un biedriem, kas manuprāt, ir nepieciešama, ja organizācija būs skaitliski stipra, vai tā būs vienkārša biedru organizācija.

Mani ļoti traucē izteiktā tendence uz varas koncentrēšanu prezidenta personā un it kā divu šķiru biedri - "biedri" un "īstenie biedri", bez tā ka "īstenie" ir kaut kādā veidā definēti.

VL