P A Z I Ņ O J U M S

    Latvijas pilsoņu grupa, kas jūt sevī atbildību par neprasmi un neuzņēmību nepieļaut negodīgu un mantkārīgu darboņu grupai sabojāt un izkropļot tos mērķus, kuru dēļ “Atmodas” laikā bijām gatavi uz visu un kuru darbība ir novedusi tautu nabadzībā, izmisumā un apātijā, ir nodibinājusi neatkarīgu sabiedrisku organizāciju VAK sastāvā- nodaļu ar nosaukumu "Rītdienai".

   Savā neilgajā darbības laikā mūsu mērķi ir piesaistījuši gan kā
biedrus, gan kā konsultantus vairākus desmit Latvijā un citās zemēs dzīvojošus pazīstamus politiķus, ekonomistus, juristus, politologus, sabiedriskus darbiniekus un vienkārši- godīgus pilsoņus. Ir nodibināti sakari ar vairākām sabiedriskām organizācijām un fondiem.

   Kopš šā gada 27.janvāra VAK saieta (kongresa) nodaļas “Rītdienai" mērķi un uzdevumi tika apstiprināti par visa Vides aizsardzības kluba programmu. Tas nozīmē, ka katra VAK biedra vai aktīvista pienākums ir veicināt šī mērķa sasniegšanu.

   Kādēļ par tuvāko un galveno mērķi izvēlējāmies Saeimas vēlēšanu likuma maiņu? Tādēļ, ka ievēlot kompetentus un godīgus valsts vadītājus, būsim atrisinājuši arī citus uzdevumus. Tādi nepieļaus koku zāģēšanu Rīgas parkos, neņirgāsies par tautu, maksājot sev algā tūkstošus, kamēr lielākā daļa pensionāru saņem 30-50Ls, bet skolotāji, mediķi ar savām algām nespēj nodrošināt sev un ģimenei cilvēka cienīgus dzīves apstākļus...

    Mūsu mērķa sasniegšanu var traucēt tikai divi apstākļi: zemā sabiedrības aktivitāte un finanšu trūkums, taču pēdējais ir kompensējams ar pirmo. No Atmodas pieredzes zinām, ka tautas nesavtība vienmēr ir radusi atrisinājumu.

    Tātad, sabiedriskās organizācijas - VAK nodaļas "Rītdienai" mērķis ir: demokrātiska un tiesiska valsts, godīgi, atbildīgi un kompetenti vadītāji. Tuvākais mērķis- Saeimas vēlēšanu likuma un Satversmes izmaiņas. Galvenais uzdevums šī mērķa sasniegšanai - sabiedriskās aktivitātes un pilsoniskās atbildības veicināšana.

    Lai šo aktivitāti un atbildību iedzīvinātu aicinām:

a)Rīgā un Rīgas apkārtnē dzīvojošos pievienoties mūsu nodaļai,

b)rajonos organizēt aktīvistu grupas,

c)esošajām sabiedriskajām organizācijām dibināt sakarus, apvienojoties kopējā tautas kustībā. Ļoti svarīgi, lai šī būtu sabiedriska, objektīva un neatlaidīga, pašu vēlētāju veidota kustība.

    Mūsu ierosinātie darbības veidi būtu:

a) publicēt rakstus presē, rīkot diskusijas un konferences,

b) vākt un izplatīt informāciju par visiem pašvaldību un valsts darbības procesiem, rīkot dažādus vispārizglītojošus publiskus pasākumus, kuros sabiedrībā apspriest un skaidrot šos notikumus,

c) aktīvi iesaistīties likumdošanas procesa uzlabošanā, atbalstot labos vai lūkojot mainīt tos likumus, kuri neatbilst sabiedrības (vēlētāju) interesēm,

d) uzmanīt vietējās un vispārējās vēlēšanas, veicināt publiskas kandidātu debates, sistemātiski atgādināt par dotajiem solījumiem un to izpildi,

e) veicināt vēlētāju aktīvu piedalīšanos politiskajos procesos, gādājot,lai visi balsotāji reģistrējas un piedalās nobalsojumos,

f) darīt visu iespējamo, lai modinātu tautu, izvestu to no šobrīdējās apātijas un nevarības apziņas.

    Visu minēto koncentrēt šobrīd svarīgākā mērķa īstenošanai - vēlēšanu likumu un Satversmes izmaiņām. Uzskatām, ka turpmāk tautas pārstāvji jāievēl pēc mažoritārā - apgabalu principa, kas palielinās deputātu atbildību un saikni ar vēlētājiem. Pieņemot šo uzdevumu par visa VAK programmu, ceram, ka tā īstenošanā iekļausies ne tikai VAK biedri , bet visi Latvijas godīgie pilsoņi ar visiem spēkiem un enerģiju. Šim pasākumam jākļūst par tautas kustību.

    ATCERIETIES, ka tautas dzīves vide nav tikai zaļā daba! Nabadzība, sociālā netaisnība un citi pazemojumi- arī tā it DZĪVES VIDE. Kā 10 gadus atpakaļ tāda bija svešas zemes okupācijas jūgs, kuru mēs nokratījām, arī tagad nokratīsim netaisnības, melu un korupcijas tīklu, kurā mūsu tautu ir sapinuši pašmāju nekauņas.

Nodaļa "Rītdienai"
Kontakti: Alnis Freibergs
Tel: 9487122; e-pasts: alnis@lis.lv
Kārlis Putriņš
Tel: 7214333; 7226042; e-pasts: vak@com.latnet.lv
VAK: Rīgā , Audēju ielā 7/9 402 istaba.