Sapulces protokols Nr.9

07.02.2001. Rīgā Audēju ielā 7/9 VAK telpās ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai”

Alnis Freibergs
Kārlis Putriņš
Māris Darbonis
Juris Putriņš
Arvīds Ulme

Darba kārtība:

Informācija par paveikto
Konkurss Sorosa fondā.
Darbības programma.

A.Freibergs ziņo par publikāciju Lauku Avīzē un par paziņojuma izsūtīšanu visiem Latvijas laikrakstiem.

Informē arī, ka ir runāts personīgi par satikšanos ar Juri Bojāru, kurš telefona sarunā īsumā izteic viedokli, ka Saeimā mažoritāro variantu cauri nedabūt, varbūt vienīgi jaukto, uz ko Freibergs atbildēja - pastāv vēl arī tautas griba.

Viesturs Ragže šobrīd ļoti aizņemts darbā, bet telefonsarunā solīja tuvākajās dienās uzzināt tuvāk par “Internet portāla veidošanas” konkursa iznākumu, kaut gan zināms panākums ir, jo Juris Putriņš pastāsta, ka uz J.Čakstes fondu atnākusi Sorosa fonda vēstule, kurā teikts, ka “Rītdienai” un Čakstes fonda programmas, jaunās iniciatīvas un aktivitātes tiks izmantotas portāla aizpildīšanā, tātad drīz par mums varēs uzzināt internetā. Par šo posmu padomāt ieteikts Mārim Darbonim, kurš pārzina šo jomu.

Atgādinām, ka mūsu darbības programma, par kuru jau vienojāmies agrāk, paredz, ka jāstrādā sekojošos virzienos:

1) raksti un diskusijas presē,
2) konferences sagatavošana,
3) sponsoru- līdzekļu meklēšana,
4) kontakti ar citām sabiedriskām organizācijām.

Pēdējo jautājumu risinās A.Freibergs.

Par cik otrā punkta izpilde atkarīga no trešā, tiek nozīmēti konkrēti uzdevumi:

Freibergs 09.02. brauc uz Uzņēmumu reģistru pēc reģistrācijas apliecības, kārto bankas kontu.

Juris Putriņš sagatavos “sponsoru vēstules” tekstu. Pats arī apsola izstrādāt “Rītdienai” logo un firmas blanku.

Kārlis Putriņš - apzinās iespējamos sponsorus(par šo punktu ieteicams padomāt visiem “Rītdienai” aktīvajiem un neaktīvajiem biedriem ka arī atbalstītājiem), bet no pirmdienas darbosies visos iespējamos veidos, t.i. vēstules, tikšanās, telefonu zvani.

Norunājuši 08.02. kontaktēties pa e-pastu, vajadzības gadījumā saskaņojot vai palīdzot tālākā darbībā, sapulce tiek slēgta.

Protokolēja: Alnis Freibergs.