Uzmetums apspriedei:
G o d ā t i e   k o l ē ģ i !

Jūs jau zināt, ka mūsu sabiedriskā organizācija “Rītdienai” radās interneta vēstuļkopas rosināta, kurā sarakstās un risina arī dažādas problēmas, tai skaitā arī ar Latvijas nākotni saistītas, latvieši no visas pasaules.

Tādēļ arī, pirms rakstu Jums atbildi, iepazīstināju un izanalizējām Jūsu programmu un mērķus. Un tās rezultātā, neuzspiežot nekādus pienākumus ko mainīt, bet dodot draudzīgu padomu, jo paši esam izgājuši tam visam cauri savā organizēšanās procesā, nenoliedzot, ka kļūdas un labojamas lietas gadās arī šobrīd, iesakām Jums sekojošo:

Pirmkārt – pārvērtēt savu programmu, sadalot to realizējamos un nerealizējamos mērķos, jo nerealizējami mērķi rada negatīvu iespaidu par organizāciju, tās biedru profesionalitāti un atbaida piekritējus un atbalstītājus.

Tālāk- sastādīt savu programmu šādi:

Utopija, kas tā pat kā mums varētu būt- Demokrātiska un tiesiska valsts, pārtikuši, izglītoti un veseli pilsoņi.(šajā brīdī mūsu organizācijas varēs beigt savu pastāvēšanu)

Programma 3- 5-10 gadiem;

Tuvākie risināmie mērķi. Varētu būt arī viens, kā tas ir mums- Saeimas vēlēšanu likuma maiņa. Jo mazāk, jo labāk, jo par katru ir jāatbild uz jautājumiem:

  • ko dos šī mērķa realizācija

  • kā to reāli paveiksim, kādas mums ir stiprās un vājās puses;

  • faktori, kas palīdzēs un traucēs mērķa sasniegšanu;

  • kādu atbalstu varam gaidīt, vai otrādi- kādi traucēkļi var būt mērķa sasniegšanas laikā;

  • vai ir finansiālie, materiāli- tehniskie un cilvēku resursi, kur tos var iegūt un kādas ir izredzes;

Un atcerieties- jo vairāki un lielāki būs jūsu mērķi jo vairāk būs jautājumi uz kuriem nāksies atbildēt draugiem un piekritējiem, bet jo vairāk būs kur piekasīties nedraugiem, pļāpām un vienkārši sliņķiem, kuri negrib neko darīt.

Domāju, ka mūsu visupirmais uzdevums ir saliedēt tautu. Tēlaini runājot- mums jāuzbūvē daudzreiz lietojama raķete, kuras kaujas atomgalviņu uzticēsim izstrādāt speciālistiem un kompetentiem zinātniekiem, protams, nebūt neizslēdzot arī visu mūsu aktīvu piedalīšanos. Mūsu organizācijai ir tādi atbalstītāji un palīgi, kuri patreiz pēta vēlēšanu likumus visā pasaulē.

Būtu vēlams, ja Jūs izmantotu datoru internetsakarus, kas veicinātu informācijas apmaiņu. Šobrīd, kuriem ir tādas iespējas, variet ielūkoties mājas lapā, kurā ir informācija no mūsu dibināšanas līdz paveiktajam uz šodienu :

http://faculty.stcc.mass.edu/zagarins/rit.htm

Sagaidot no Jums atsaucību un cerot uz konstruktīvu un ražīgu kopdarbību ar nepacietību gaidu atbildes.

 

“Rītdienai” vadītājs: Alnis Freibergs.

Vārpas ielā Nr.2 , Rīgas raj. Sigulda LV-2150, tel.: 2-972539; mob.9487122

e-pasts: alnis@lis.lv