From:    alnis@lis.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date:    4/17/01 3:57

Sveicināti!

Esmu pastrādājis pie statūtiem, ņemot vērā visus ierosinājumus, kurus manuprāt, vajadzēja tajā iestrādāt. Lai labāk saprastu, izklāstīšu savus apsvērumus un domas par tālāko RIT veidošanu un darbošanos:

(Dieva dēļ, atkal nesakiet, ka daru viens un esat aktīvi)

1. No VAK atteikties nav nepieciešamība, taisni otrādi, taču zināma neatkarība ir jānodrošina.

2. Īstenojot statūtu punktu par tautas aktivitātes veicināšanu, RIT jāveido filiāles un atbalsta grupas Latvijā un ārzemēs.

3. Izmantojot modernos saziņas un informācijas iespējas organizēt to tā, lai tajā aktīvi varētu iesaistīties visi gribētāji, dzīvojoši tālos pagastos, kā arī ārzemēs. Arī valdē varētu ietilpt šādi biedri, manuprāt pat būtu vēlams, un tā varētu būt arī daudzskaitliskāka.

4. Izmantojot Ilmāra Andersona laipno piedāvājumu, un būdams pieklājīgs, to neatgrūžot, bet darbojoties pēc principa- iedevi mazo pirkstiņu, ņemu visu roku- valdes sēdes varētu notikt viņa piedāvātā telpā, kur ir izmantojams arī dators, tātad ir iespēja pievienotie arī uz vietas neesošiem. Te nu ļoti vajadzētu datorspeciālistu palīdzība, lai šādu pasākumu izvestu pietiekami likumīgi, labi funkcionējošu, darbojošos zināmā lokā, jo uzskatu, ka visā sveikā tā darāma nebūtu. Cik es jau zinu no datoriem, manuprāt tas nav sevišķi sarežgīti?

Šīm valdes sēdēm jānotiek pietiekoši bieži, lai tās neievilktos gari, dienas kartībai jābūt zināmai jau iepriekš, tādēļ viedokļi jau varētu būt iesūtīti uz sēdes sākumu.

5. Esot jau organizācijai, kuras veidošanas iniciatīva bija internetsakari, varam izveidot arī organizāciju, kurai nav līdzīgas, ar to iegūstot zināmu popularitāti.

6. Cik uzzināju, tad vēl Latvijā nav spēkā un likumīgu dokumenti sūtīti pa e-pastu, tādēļ arī šajā jomā derētu padomāt- izmantojot kodus, paroles, lai gan domāju, ka mūsu jautājumi nebūt nebūs ar tik lielu nozīmi, ka tajos vajadzētu iefiltrēties ienaidniekiem un provokatoriem.

7. Pēc jauno statūtu pilnīgas izstrādes, kura procesā šoreiz, ceru, iesaistīsies ļoti plaši un aktīvi, reizē arī iekļaujot sevi tālākajā to realizēšanā, gribēšu lai vēlreiz katrs izteiktu savu attieksmi pret organizāciju, un iestāšanās gadījumā vajadzēs uzrakstīt un atsūtīt pa pastu savu iesniegumu, ka to paredz statūti. Patreiz par to jau var sākt domāt!

8. Kad būs zināmi biedri, izdarīsim vēlreiz vadītāja un valdes vēlēšanas. Manuprāt Valdi vajadzētu pārstāvēt arī ārlatviešiem, kādēļ arī nācu pie domas par šādu sapulču un darbības modeli.

Bet, sāksim kā to saka Uģis, ievērojot formalitātes, tātad ar statūtiem. Nav jau liela steiga, taču garumā vilkšana arī nebūt nav attaisnojama.

Ar vissirsnīgākiem sveicieniem!

Alnis.

Uzkliksējiet lai atvērtu:

1. Jaunie-labotie ir viss teksts, kurā svītrojamais ir atstāts esošajā rakstā, vecais atstājamais - ir italic rakstā, bet jaunais - Bold uzsvērtā .

2. Jaunie-izsvitrotie, kur labākas pārskatāmības dēļ es izdzēsu to, ko manuprāt, nav jāatstāj.