Sapulces protokols Nr.11

17.05.2001. Rīgā, Torņu ielā 7/9 ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai”

  • Alnis Freibergs
  • Ilmārs Andersons
  • Māris Darbonis

Darba kārtība:

  • Informācija par paveikto
  • Turpmākās darbības programma.

Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem tiek uzskatīts – satikšanās ar studentu apvienības (LSA) vadītāju Juri Pūci. Ar Ilmāru kopā strādā viņa brālis, caur kuru ir jau nodota ziņa par vēlēšanos satikties, kā arī sarunas temats. Par cik viņš nevarēja 17.05., ir nolemts sazvanīties nākošajā nedēļā un satikties ar viņu.

Nodoms ir – ierosināt studentus dibināt grupas, kuras izstrādātu Saeimas vēlēšanu likumu variantus, bet mēs - “Rītdienai” - palīdzētu ar visiem mums iespējamiem līdzekļiem.

Ilmārs ierosina labot statūtos 1.3 punktu, atstājot tikai līdz vārdam - ir:, pārējo svītrojot. Nolēma uzdot jautājumu citiem - vai pārējais teksts ir traucējošs? Svītrošanas gadījumā var rasties sarežģījumi ar reģistrācijas apliecību, kur šis teikums ir ielikts kā organizācijas darbība.

Māris jautā, vai nebūtu lietderīgi kontaktēties ar Bojāru, uzzināt, cik tālu viņam ar vēlēšanu likumu, jo visi esam vienprātīgi, ka Satversmes lietā mēs nejaucamies. Iepazinušies, varam izteikt savu personīgo viedokli, kurs Ilmāram ir negatīvs. Kādas ir domās?

Runājot par tālāko darbību tiek izteikts jautājums- kas būtu darāms, jo piesaistot biedrus, tiem jādod arī uzdevumi, jo citādi skaitam nav lielas nozīmes. Kopējie visiem varētu būt- informācija par “Rītdienu” visos iespējamos veidos- prese, radio, TV, draugi, kolēģi, paziņas, citas S/O. Vēl- sponsoru meklēšana, ierosinājumi par darbību, ja vajadzīga palīdzība, to prasīt, katrs var veidot savu vietējo grupu.

Juris Žagariņš pieteicies sagatavot vēlēšanu likumus, lai varētu izdot brošūru. Šeit viņam varētu palīdzēt Māris un Viesturs. Lūdzu, kontaktējieties!

Jauni pavērsieni un skaidrība turpmākai darbībai varētu pavērties pēc tikšanās ar studentiem un pēc J. Peniķa kunga lēmumu par iesaistīšanos mūsu mērķu realizēšanā. A.Freibergs apliecina, ka ir reālas iespējas piesaistīt presi LA un Jauno Avīzi, kurā iespraukties palīdz N.Klaucēna kungs. Taču mazliet jānogaida, cerēsim, ka tuvākā laikā mūsu darbība aktivizēsies.

Gaidu papildinājumus un ierosinājumus, kurus tad apkoposim protokola pielikumā. Domāju, ka patreiz varētu tādā veidā arī strādāt. Turpmāk darbs pats parādīs kā veidot tālāk.

Taču personīgi rakstīti iesniegumi no biedriem ir nepieciešami. Varam visu ko darīt- spriest, lemt, strādāt, sagatavot jauno likumu. Taču tad un vēl citos momentos būs vajadzīgs oficiāls S/O pārstāvis. Labi, arī tas var būt deleģēts, taču deleģēt var tikai S/O. Bet to izdarīt nevar S/O, kurā nav biedru, nav valdes, nav oficiāli ievēlēts vadītājs.

Protokolēja:

A.Freibergs.