Protokols Nr.13.

Izpildot protokolā Nr.12. lēmumu par piedalīšanos 3x3 nometnē ar mērķi popularizēt “Rītdienai” darbību Latvijā, kā arī dot informāciju pasaule dzīvojošiem latviešiem, tādejādi gūstot viņu atbalstu lai panāktu aktivitāti, kura rezultātā varētu aktualizēties jautājums par Saeimas vēlēšanu likuma maiņu, nometnē patstāvīgi dzīvo un attiecīgos pasākumos darbojas Guntis, bet 7.07. uz Smilteni devās arī Alnis un Astrīda.

Pasākumā piedalījās “Atmodas” vadonis Dainis Īvāns, kurš vispirms pastāstīja par patreizējo situāciju Latvijā un par viņaprāt paredzamiem nākotnes notikumiem.

Otrajā daļā notika diskusija, kurā tika uzstādīti jautājumi. Šajā daļā iesaistījās “Rītdienai”.

Alnis uzdod jautājumus: 1. Kur var dabūt “Bojāra “ Satversmes tekstu. 2.Vai tajā ir paredzēta Saeimas vēlēšanu likuma maiņa, 3.Vai tas, viņaprāt, dos kādas jūtamas izmaiņas Latvijas dzīvē.

Uz ko saņem atbildes, ka teksts prasāms LSDSP mītnē, viņš pats esot jau ātri pārlasījis un atradis tur vairākas labas vietas; satversmē paredzēts jauktais vēlēšanu likums; viņaprāt, vismaz sākumā liels uzlabojums nebūs.

Astrīda uzstāda jautājumu par Okupācijas muzeja pārvietošanu, uz ko saņem atbildi, ka tas ir kārtējais viņa apmelojums, jo Īvāns uzskata, ka tam jāpaliek esošajā vietā kā laikmeta liecībai.

Trešajā daļā tiek diskutēts par Īvāna atbildēm un vēlēšanu likumu, kurā tiek izteiktas varbūtības par mažoritāro variantu un deputātu atsaukšanas iespējas. Te J. Peniķis, piedaloties arī “Rītdienai” dalībniekiem, izskaidro šo variantu iespējas. Pierāda, ka jauktais vēlēšanu likums var ienest jūtamas attiecību maiņas. Deputātiem vajadzēs tomēr domāt arvien vairāk pat vēlētājiem, mazāk par partiju.

Tiek izdalīti bukleti un brošūras, kuras tiek prasītas un īsā laikā izdotas gandrīz visas tikai šajā sapulcē esošajiem, maz paliekot citiem ko dalīt. Rucavai jāgatavo vairāk.

No dažu dalībnieku attieksmes saprotams, ka viņi ir pazīstami ar Sveiku, diskusijām par Rītdienai” un ir patīkami pārsteigti šeit sastopot tikai internetā līdz šim pazītas personas.

“Rītdienai” dalībnieki nolēmām, ka nākošajā nedēļā jāsatiekas un jāgatavojas Rucavas nometnei, kurā, iespējams, kā mūsu pārstāvis būs Astrīda, kura solās dot atbildi.

Protokolēja: A. Freibergs.