Sapulces protokols Nr.14

 

02.08 un 06.08. 2001. Rīgā, Torņu ielā 7/9 ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai”

02.08 bija ieradies tikai Indulis Lācis, taču mēs pārrunājām visus galvenos jautājumus un nācām pie vienota lēmuma, ka jādomā par jaunā saeimas vēlēšanu likuma radīšanu. Indulis ir par atturīgu satikšanos ar citām organizācijām un arī pret aktivitātēm, pirms nav likums.

06.08. ieradušies:

1. Alnis Freibergs
2. Ilmārs Andersons
3. Guntis Lazda
4. Astrīda Jansone
5. Elizabete Rūtens
6. Lilita Spure

Savus ierosinājumus un ieteikumus ar interneta palīdzību ir devuši: Juris Žagariņš, Ričs Spuris, Ausma Ābele.

Darba kārtība:

  • Par attiecībām ar citām organizācijām,

  • Par “Rītdienai” aktivitātēm savas sejas un atpazīstamības radīšanā.

  • Turpmākā darbība.

1)Jautājums galvenokārt tiek stādīts sakarā ar klubu 415, “Burtnieks” un “Visu Latvijai”.

Domas stipri dalās- sākot ar ierosinājumu kontaktēties, līdz pilnīgam noliegumam. Tomēr vairākums ir par to, lai sakari tiktu uzturēti tikai domu un ierosinājumu apmaiņas līmenī, un tikai Saeimas vēlēšanu likuma sakarā. Nekāda oficiāla sadarbība nevar patreiz būt. Jebkurš cits ierosinājums vai priekšlikums no šo organizāciju puses tiks atsevišķi apspriests un pieņemts lēmums, pirms rīcības.

2) Arī šajā jautājumā nav pilnīgas vienprātības. Vairums nepiekrīt šodien izdarīt kādus paziņojumus, notikumu novērtējumus, bet ieteikts strādāt tikai viena mērķa labā. Pirms nav arī pieņemts galīgais lēmums – kādu Saeimas vēlēšanu likumu izstrādāt, kā arī tas vēl netiek darīts, tiek uzskatīts, ka mums nav ar ko “iziet tautā”.

3) Paziņoju, ka esmu nodevis caur M. Zālītes vīru mūsu bukletu un grāmatiņu ”Ko darīt RIT”, kā arī uzaicinājumu kontaktēties, dramaturgam Paulim Putniņam.

Tiek uzdots jautājums- vai esam vienojušies par kuru likuma variantu visi esam, kādā veidā to izstrādāt, kad varam cerēt uz rezultātu.

Sapulcē Ilmārs ar apsveicamu pragmatismu lūdza, lai mēs cenšamies spriest kas *reāli* būtu izdarāms līdz nākamām Saeimas vēlēšanām, tā, lai deputāti saprastu, ka viņiem ar vēlētājiem ir jārēķinās.

Vienojāmies, ka nav iespējams gada laikā jaunu vēlēšanas sistēmu ievest. Toties, varētu mēģināt nevis vēlēšanas sistēmu, bet pašreizējo vēlēšanas likumu mainīt ar vienu teikumu: katrs deputāts drīkst kandidēt tikai vienā vēlēšanu apgabalā. (Starp citu, šis ir tieši tas, ko Mels Huangs pag. gada novembrī ieteica Rītdienai mēģināt panākt.) Tas ir skaidrs, ka ne Saeima, ne prezidente šādu pārmainīju neierosinātu un tādēļ tas tikai ir izdarāms savācot 10.000 vēlētāju parakstus, lai pieprasītu referendumu.

Sapulcējušies izteica pārliecību, ka vēl galīgs lēmums nav pieņemts, un tika pieņemts priekšlikums, ka jāstrādā pie varianta, kurš var dot ātrāku rezultātu, neaiztiekot Satversmi, t.i., izmainīt esošo likumu ar punktu, ka kandidāts var balotēties tikai vienā no 5. vēlēšanu apgabaliem .

Tālāk tika apspriests- kā varētu šo ierosinājumu virzīt tālāk:

a) caur prezidenti, b) rīkojot referendumu.

Jautājums- cik var izmaksāt 10tūkst. parakstu savākšana, ko noskaidros A.Freibergs.

Elizabete uzņemas runāt ar J.Peniķi par šāda pasākuma lietderību un efektivitāti.

Vēl tika runāts par iespēju griezties Sorosa fondā. Alnis sola uztaisīt uzmetumu projekta iesniegumam, bet Astrīda to virzīt tālāk.

Protokolēja: A. Freibergs.