From: ugis.berzins@swipnet.se
Date: 10/29/01 9:31
Subject: SV: R'itdienai_satversme

 Labdien,

esam šeit maza grupiņa, ar konsultiem (juristiem), kas izskatījamm Bojāra Satversmes projektu. Pievienoju isu kopsavilkumu un nakamos turpinājos pamatojumus kādēļ tāds gala slēdziens.

Ugis G. Berzins, vēlētajs kam intresē Latvijas /nākotne.

 

Satversmes projektam kā tādam ir dažādi aspekti.

Vispirms par:

Juristi ir vairakkārt konstatējuši, ka LR Satversmē būtu vēlams izdarīt dažas izmaiņas respektīvi pievienot dažus pantus. Šāda juristu un lietpratēju aprindās atzīta vajadzība būtu nākamo gadu laikā jārealizē. Tam būtu jānotiek divu Saeimu ietvaros, jāizdara grozījumi. Sekas būtu laikmetam atbilstoša, moderna Satversme LR.

Tagad iebildumi, jautājumi:

Pēc juridisko ekspertu izteicieniem, būtu ļoti nelabvēlīgi rakstīt jaunu LR Satversmi respektīvi atvietot pastāvošo ar jaunu. Būtu daudzas nelabvēlīgas sekas LR nākotnes politiskiem, tiesiskiem, likumīgai LR valsts notikušai atjaunošanai uc. stāvokļiem.

Pieejamais Satversmes priekšlikums nav viengabalains, galvenie iebildumi ir sekojošie:

a. Satversmei nav jābūt LR likumgrāmatai. Daudzi panti ir daļēji ļoti sīkumaini,detaļēti un tādēļ kļūst nepilnīgi jo aptver par maz.

b. Panti nav saskaņoti savā starpā – pretrunas.

c. Dažos valsts amatos ievēlētām vai ieceltām personām var šajā Satversmes redakcijā rasties griba izmantot tiesības savas vai vienas grupas iedzīvotāju varas pārņemšanai.

d. Satversmes priekšlikums nodarbojas ar daudziem, nekvalitatīviem un nekvantifējamiem jēdzieniem kas lasāmi sekojošā tekstā un ļauj lasītājam pašam vērtēt. (Atgādina Padomju Savienību kur partija gādāja par visu!)

e. Dīvaina liekas arī prasība pēc jauna drošības dienesta pašai Saeimai. Dīvaina liekas arī Saeimas deputātu totāla imunitāte, neaizskaramība likuma priekšā!

f. Daudzi punkti liekas pārņemti no Šveices satversmes, kas prasa totālu vēlētāju "pārorientēšanos". Ir tas vajadzīgs, nepieciešams un vai tas uzlabotu Latvijas situāciju?

2001. g. 31. okt.: