Mel Huang vēstules saīsinājums, ietverot viņa ieteikumus Darba grupai RĪTDIENAI:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Šie ir mani priekšlikumi:

1) Aizliegt kandidēt vairāk nekā vienā rajona sarakstā. Piemēram, ja kandidē Vidzemē, nedrīkst vienā reizē kandidēt Rīgā.

2) Veidot kandidātu sarakstu un tā vietā, ka likt balsot par partiju, atļautu balsot par indivīdiem uz saraksta (atzīmējot ar X pret vārdu sarakstā). Vēlēšanu dokuments tad būtu milzīgi liels, bet tas to padarītu vairāk personīgu un atbildīgu. Ar vienu X pietiktu, bet varētu atļaut pat 3, vai 5. Un rezultātu aprēķināt pēc krēslu sadales formulām, kas ierakstītas likumā.

3) Likt šķēršļus pret nenopietnajiem kandidātiem. Paturēt 5% slieksni un pacelt piedalīšanās maksu tā, lai nebūtu vairāk par 200 kandidātu 100-vietu Saeimai.

4) Piespiest kabineta ministrus atstāt Saeimu (kā tas ir Igaunijā) lai nevarētu kalpot vienlaicīgi par deputātu un ministru (kā to dara Lietuvā).

Lietuvas Seimā ir 141 vietas, 70 pēc vispārējās proporcionālas reprezentācijas un 71 no lokāliem vēlētāju iecirkņiem. Tie 71 tiek iebalsoti ar vienkāršu balsu vairākumu.

Ņemot vērā, cik neiecietīga ir Latvijas polītiskā vide, ja tur būtu tāda pati 50-50 sistēma kā Lietuvā, tad varētu rēķināties ar vēl lielāku haosu un Latvija paliktu nevaldāma zem vēl bīstamākām koalīcijām nekā patlaban.

Mel Huang
Baltics Editor
Central Europe Review
http://www.ce-review.org 

Saīsināja Juris Žagariņš