A I C I N Ā J U M S

Latvijas pilsoņu grupa ir nodibinājusi nodaļu VAK-ā, ar īpašu programmu, dodot tai nosaukumu - "Rītdienai", ar mērķi - veicināt tautas iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs, cīnīties pret nabadzību, izmisumu, bezcerību un apātiju.

Mērķi: Panākt vēlēšanu likuma un satversmes izmaiņas, veidot demokrātiskāku valsts iekārtu.

Darbības veidi: pulcināt ap sevi pilsoņus un citas nevalstiskās organizācijas, rīkot dažādas akcijas, sagatavot likumprojektus, veikt izskaidrošanu un aģitāciju, nepieciešamības gadījumos, sagatavot un organizēt referendumu.