Sapulces protokols Nr. 4.

12.12.2000. Rīgā Audēju ielā 7/9 VAK telpās ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai” 

Alnis Freibergs
Vilhelms Kozlovskis
Māris Darbonis
Ivars Silārs
Viesturs Ragze
vēlāk pievienojoties Baibai

Darba kārtība:

1. Par mažoritāro vēlēšanu likumu savus argumentus, pieredzi un secinājumus stāsta Ivars Silārs.

2. Par turpmāko darbību.

I.Silārs: “Piemērs- Kurzemē ievēlēti 14 deputāti no dažādām partijām. Visi viņi lielās, ka pārstāvot Kurzemi, bet kurš gan ? Tāpat arī pilsonis pats nezina, kurš tad ir viņa aizstāvis, jo gadās pat, ka viņš savu balsi nav devis nevienam no šiem ievēlētajiem.

Tādēļ, uzskatu, ka Latvija jāsadala attiecīgi 100 vēlēšanu apgabalos, tajos tiks izsniegts viens saraksts ar attiecīgu kandidātu skaitu, bet vēlētājs izvēlēsies vienu.

M.Darbonis: “ Vai nebūs haoss, jo katrs rausies sava apgabala labā un nevarēs vienoties par Latvijai svarīgiem jautājumiem?

I.Silārs:” Kandidāti taču nāks no tām pašām partijām, pēc tam viņi tāpat veidos frakcijas un pakļausies partijas disciplīnai, taču tai pašā laikā deputāts būs spiests domāt par savu apgabalu, jo viņam jādomā par to, lai arī nākošreiz ievēlētu viņu, kas nenotiks, ja nebūs strādājis tā, lai vēlētāji būtu apmierināti, bet, ņemot vērā, ka problēmas vienādas visai valstij, tās arī tiks risinātas pirmkārt.’”

Jautājums: ‘Bet varbūt, ka uzvar nevis partijas pārstāvis, bet gan kāds vietējais pagastvecis, kurš ieguvis popularitāti vietējo vidū?”

I.Silārs:” Protams, tas nav izslēgts, bet tas arī nebūt nav slikti ja parādās jaunas popularitātes un darboņi, jo šo cilvēku iekļūšanai kandidātos jānosaka noteikta barjera- paraksti, iemaksa. Ja cilvēks šo barjeru var pārkāpt, tad jāsecina, ka zināma popularitāte viņam ir, un viņš ir pelnījis kļūt pat kandidātu un arī deputātu.

Šajā jautājumā ir vēl daži blakus punkti - deputātu palīgi un viņu 200 Ls algas, kā arī brīvās piektdienas, kurās deputāti “brauc uz satikšanos ar vēlētājiem.” Šodien viņi nekur nebrauc, bet palīgu nauda tiek maksāta ģimenes locekļiem, labākajā gadījumā kādam, no kura pēc tam nonāk partijas kasē. Tai pašā laikā deputāts uz sesijām ierodas vāji sagatavots Toties- ja būs ievēlēti no sava apgabala, viņi būs spiesti ņemt īstu palīgu, ļoti iespējams, ka pat dzīvojoša šajā apgabalā, kurš tad katru dienu pieņems vēlētājus, sagatavos jautājumus un risinājumus, sagatavos deputāta tikšanos.

Un viss še vienkārši- nepatiksi vēlētājiem, nākošajā reizē vairs nebūsi!”

Jautājums: ”Vai I.S. ir pazīstams ar šādu sistēmu citur?”

I.Silārs:” Protams. Vispirms jau mēs paši izgājām tam visam cauri, pat ļoti interesanti un dramatiski- mūsu pašu, pēdējās Augstākās padomes vēlēšanās. Šāda sistēma ir arī Anglijā, un man pašam bija tā iespēja būt klāt un redzēt kā šis angļu deputāts brauca uz tikšanos ar saviem vēlētājiem, cik satraukts viņš bija un kā gatavojās tai.”

Sapulces rezumējums: Varbūt tiešām labākais no variantiem, taču darbs pie tā izstrādāšanas vislielākais, tāpat arī saistīts ar Satversmes maiņu .

V.Kozlovskis: ”Varbūt nevajag sarežģīt un palikt pie vienkāršākā varianta- maināmiem sarakstiem”

A.Freibergs:” Ja jau mēs strādājam un esam pārliecināti, ka bez tautas nobalsošanas neko nepanāksim, tad jau pastrādāt mazliet vairāk un dabūt cauri labāko variantu.”(piekrīt arī I.S.)

Jautājums: “Bet kā ar izskaidrošanu tautai?”

I.Silārs:” Pēc aptaujām, pēc saņemtām vēstulēm “Lauku Avīzē” tieši mažoritārais variants ir tautai vissaprotamākais un vispieņemamākais.

2.Šeit diskusija pati ievirzās otra jautājuma būtībā. Tiek nolemts, ka svarīgi, lai šo jautājumu dziļi un plaši izdiskutētu, jo nav pieļaujams uzsākt parakstu vākšanu un referenduma izvešanu, bet tai pašā laikā notiktu šī diskusija, kur mēs paši redzam, ka uz šodienu pat mūsu sešu cilvēku starpā nav pilnīgas pārliecības un vienprātības. “Putrai jāizvārās un putām jānosēžas” pirms parakstu vākšanas, tādēļ šis jautājums ir jāizvērš plaši presē, radio, tv., un, galvenais, jārīko konferences ar plašu atbalsi visā Latvijā.

Nobeidzot I.Silārs izsaka pārliecību, ka mūsu lieta ir paveicama, kam šobrīd ir vislabākie apstākļi un nosacījumi, tā nav sasteidzama, bet arī garumā vilkt nav ieteicams. Arī turpmāk ir ar mieru aktīvi piedalīties mūsu darbā.

Lūk, arī viena no “lokomotīvēm”, par kuru nepieciešamību runā Baiba.

Aicinājums visiem līdzjutējiem- uzsākt un piedalīties diskusijā presē. Kā galvenā varētu būt “Lauku Avīze”, kurā jau dažas ir bijušas, (ar Šķēli),un kura ir populārākā Latvijā. Lūdzam arī ārlatviešus ņemt aktīvu dalību un nesmādēt arī citus preses izdevumus, ja tie ir kādu apstākļu dēļ labāk pieejami.

M. Darbonis apņemas turpināt izkopēt un tulkot piedāvātos vēlēšanu likumu variantus un izstrādāt kritēriju uzmetumu, pēc kādiem tos vērtēt. Šādu kritēriju sarakstu viņš jau ir izstrādājis attiecībā uz darbības aspektiem, kuru izdalīja un turpmāk tiks doti ierosinājumi.

 

Protokolēja: A. Freibergs.