Sapulces protokols Nr. 2.

21.11.2000. Rīgā Audēju ielā 7/9 VAK telpās ir sapulcējušies VAK nodaļa “Rītdienai” 

Alnis Freibergs
Rihards Šķeltiņš
Valdis Bērziņš
Māris Darbonis
Vilhelms Kozlovskis

piedaloties VAK prezidentam Arvīdam Ulmem, ar dienas kārtību:

Vēlēšanu likuma variants- maināmie saraksti
Aicinājuma teksta nobeigšana

Iesnieguma VAK domei apstiprināšana nodaļas “Rītdiena” uzņemšanu VAK sastāvā.

Advokāts V. Kozlovska k-gs iesniedz likuma labojumus tagadējā vēlēšanu likumā, kādi būtu nepieciešami, ja “Rītdiena” nolemtu, ka šis variants ir vislabākais. Faktiski tas nozīmētu nevis likuma maiņu, bet atjaunošanu, jo tāds faktiski bija Latvijas 1.Saeima vēlēšanu likums.

Apstiprina aicinājuma tekstu kā pietiekoši labu, lai izsūtītu VAK reģionālajām nodaļām, iepazīstinot īsumā- kas ir “Rītdiena”.

Uzdot vadītājam A.Freibergam iesniegt VAK domē iesniegumu nodaļas “Rītdiena” vārdā par tās uzņemšanu VAK sastāvā kā patstāvīgu juridisku personu, kā arī informēt tuvāk par “Rītdienas” nodomiem un mērķiem, un informēt par reģionālo nodaļu patreizējo un turpmāko lomu un uzdevumiem, iesaistoties tās programmā.

Protokolēja: A.Freibergs.