Sapulces protokols Nr. 5.

20.12.2000. Rīgā Audēju ielā 7/9 VAK telpās ir sapulcējušies VAK nodaļa "Rītdienai"

    1. Alnis Freibergs
    2. Kārlis Putriņš
    3. Ivars Silārs
    4. Viesturs Ragže

Darba kārtība:

    1. Par mažoritāro vēlēšanu likumu savus argumentus, pieredzi un secinājumus stāsta Ivars Silārs.
    2. Par turpmāko darbību.

I.Silārs: atceras par 90. Gada vēlēšanām- ka notika "ietikšana kandidātu sarakstā": Kandidātam vajadzēja savākt 500 balsis. Lai to izdarītu, bija jārīko vēlētāju sapulces vai jāizmanto pretinieku sarīkotās. Taču bija gadījumi, kad interfronte vienkārši neielaida citus kandidātus uzstāties. Jo šeit bija viens nozīmīgs noteikums- kādam no kandidātiem šajā sapulcē vajadzēja iegūt vismaz 50%+1 balsi, pretējā gadījumā neviens neieguva ieskaites balsis, sapulci šajā vietā otrreiz rīkot nebija ļauts.

I.Silārs izsaka variantu, par kuru jāpadomā, ka šajā variantā mūsu uzdevums varētu būt vēl vienkāršāks- izejot uz referendumu ar vienu vienīgu Satversmes vārda maiņu - "proporcionālās" ar "mažoritārās". Pēc tam pašu likumu lai izstrādā valdības komisija, kas arī nemaz nebūs tik grūti, jo mums jau tāds ir bijis. Ļoti interesants priekšlikums, bet vēl apspriežams kā tas juridiski vienojas ar likumu par tautas nobalsošanu.

5.12. sapulcē, kurā nepiedalījās A. Freibergs, bija runāts par sadarbību ar "Burtnieku", lemts uzaicināt Berklava, J.Putriņa, un D. Īvāna kungus, lai uzzinātu viņu viedokļus, turpmākās sadarbības iespējas. Bija vēl kandidāti, bet nolēma, ka nelietderīgi. Taču sadarbība ar "Burtnieku", kurš varētu būt vienojošais spēks, būtu jāaktivizē.
Apspriežoties, tomēr atzīts par lietderīgu sasaukt sapulci arī 27.12., neskatoties uz svētku tuvumu.

Atkārtoti tiek uzsvērts par ātrākas diskusijas uzsākšanu un mūsu programmas popularizēšanu plašāk, tādēļ atkārtots aicinājums visiem līdzjutējiem- uzsākt un piedalīties diskusijā visos iespējamos preses izdevumos. Lūdzam arī ārlatviešus ņemt aktīvu dalību, rakstot arī ārvalstu latviešu preses izdevumos, informējot tautiešus un arī citas iespējamās ietekmīgas personas.
Vēl tiek runāts par materiālo jautājumu, jo tomēr aktīvākai darbībai ļoti nepieciešami līdzekļi. Ļoti nepieciešams būtu diktofons, kurā tiktu fiksēts viss runātais, kas tik svarīgā lietā ir vajadzīga lieta, jo protokols, lai arī cik garš un smalks, nevar visu saglabāt. Tādēļ šī jautājuma pastiprinātā risināšanā tiek iesaistīts arī Viesturs.

Protokolēja: A. Freibergs.