From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/8/00 3:26
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Tiesam gruti izprast kā Juris Zagarins nacis pie sledziena, ka Vīksnins un Kenins ieteikusi tautas attīstībai to, ko pasaule pazīst kā Berezovska zagsanas modeli!

Esmu atgriezies no Rīgas, un, drosi vien, nākotne komentesu vairāk par tādu pārgudrību

Bet pirms tam, būtu jauki, ja Juris pārlasītu to, ko es un Vīksnins esam rakstījusi.

Gundars

Juris Zagarins wrote:
> Sveiki!
>
> Ausma domā tā:
>
> > Es domāju tā. Vispirms mums jānonāk pie kopsaucēja par Latvijas
> > attīstību. Vismaz galvenajos vilcienos. /.../
> > Tad pāsi būsim spiesti ievēlēt nevis mutesbajārus, bet patiešām
> > spējīgus un darbīgus cilvēkus.
>
> Piekrītu. Vispirms visiem jāsaprot, ka tas attīstības modelis, kas Latvijai
> kalpojis pēdējos desmit gadus ir galīgi bankrotējis. Mums jācer, ka
> šī modeļa arhitekti "Juronkulis" Dr. Vīksniņš un Dr. Ķeniņš Kings arī
> piekritīs, ka tas tā ir un palīdzēs izdomāt citu pieeju, neatkarīgi no
> pašu ideoloģijas.
>
> Juris Zagariņš

 

From: zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/8/00 6:53
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Dr. Gundars Ķeniņš Kings izsaka sašutumu:

> Tiesam gruti izprast k? Juris Zagarins nacis pie sledziena, ka V?ksnins un
> Kenins ieteikusi tautas att?st?bai to, ko pasaule paz?st k? Berezovska
> zagsanas modeli!
>
> Esmu atgriezies no R?gas, un, drosi vien, n?kotne komentesu vair?k par t?du
> p?rgudri?ibu Bet pirms tam, b?tu jauki, ja Juris p?rlas?tu to, ko es un
> V?ksnins esam rakst?jusi.

Šai sakarībā, interesanti, ko pēdējā (19. okt.) NYRB numurā par Berezovski <<Mr. Bigsky>> raksta Robert Cottrell ("Economist" korespondents):

"Hegels /.../ domāja, ka klasiskā sabiedrības sadale balstās nevis ... uz ekonomikas funkcijām ... bet uz atšķirīgām attiecībām pret varmācīgu nāvi (violent death). Sabiedrība ir sadalīta starp kungiem, kas ir ar mieru riskēt ar savām dzīvībām un vergiem, kas nav ar mieru to darīt /.../ Manuprāt oligarhi, it īspaši Berezovskis šai domai piekristu."

Pārlasot Jūsu un Juronkuļa kunga domas par "Brīvo Tirgu" paceļas jautājums: vai Jūs no paša sākuma saredzējāt "Brīvo Tirgu" kā tādu lietu, kas neregulējas vis automātiski, bet kam nepieciešamas likumos pamatotā atziņa, ka "Vislielākā prioritāte ir celt sociālo kapitālu visās tā dimensijas." ?? Un par laiku, kamēr ceļam sociālo kapitālu sūtot apdāvinātos Latvijas jauniešus us elitārām ASV biznesa skolām, vai valdībai nevajadzētu uzņemties atbildību pār tautas eksistējošo zinātnisko kapitālu, nevis to palaist vējā?

Ļoti ceru, ka nākotnē Dr. Kings komentēs vairāk par manu pārgudrību. Par to laiku, savukārt, apsolos vēlreiz pārlasīt Jūsējos un Juronkuļa kunga rakstus.

Juris Žagariņš

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/9/00 1:04
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Taisni tā! Protams, vari lasīt par Berezovski sīkak jaunajā grāmata par vinu (BEREZOVSKY: RUSSIA'S GODFATHER).

Par maniem uzskatiem par automatisko brivo tirgu, es varu ieteikt lasīt veselu grāmatu (manu UZNEMĪBU!) un dalu no jaunās MODERNĀ APGĀDE (par konkurences velamību tirgū). Īstaja, ne teoretiskā, brivā tirgū nekā automatiska nav.

Labu lasīsanu lietainās dienās!

Gundars

 

From: zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/9/00 2:01
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Gundars ieteic iepazīties ar Berezovski visos sīkumos:

> Taisni t?! Protams, vari las?t par Berezovski s?kak jaunaj? gr?mata par vinu
> (BEREZOVSKY: RUSSIA'S GODFATHER).

Kad 1995. gadā Berezovskis par $110 miljoniem nopirka Sibneft $5 miljardu vērtībā, lai palīdzētu Čubaisam samaksāt par Jeļtsina ievēlēšanu, viņš pierādīja sevi kā apsviedīgu uzņēmēju pē Jūsu paša kritērijiem.

> Par maniem uzskatiem par automatisko brivo tirgu, es varu ieteikt
> las?t veselu gr?matu (manu UZNEM?BU!)

Savā grāmatā "Uzņēmību!" Jūs nemaz nepieskaraties Latvijas īstenajai ekonomiskai būtībai, to nicīgi raksturodams kā kautkādas PSRS paģiras. It kā Latvijai nebūtu savu apsviedīgu, uzņēmīgu oligarhu. Par nākotnes izredzēm Jūs rakstat, ka izvēle ir vienkārša: vai nu valsts diktāta autarhija vai virzība uz ES. Virzību uz ES Jūs raksturojat kā pielāgošanos pie attīstīto valstu uzņēmības tradīcijām.

Nedomāju, ka tas ir tik vienkārši. Nemaz nebūs jāgaida lietaina diena, lai pierādītu, ka Jūs nesaprotat Latvijas realitāti nemaz labāk, kā es, pārgudrais pidriķis. BEt tagad man jāiet pastaigāties pa saulīti.

Juris Žagariņš

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/9/00 2:29
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Paldies par komentariem. Novelu labu pastaigu saulīte. Tuvāk pie gaismas~!

Kur gan manos uznemeja kvalifikacijas kriterijos redzam negodigumu un zaglību?

Ja tiesām velies jaunāko Latvijas attīstības vertejumu, lasi 28. septembra LITERATŪRA UN MĀKSLA un tās nakosos divus turpinājumus.

Gundars

 

 

From: zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/9/00 4:27
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Saulīte šodien tāda salta, zobaina.

Es mēģināju Borisu Berezovski raksturot kā veiklu, apsviedīgu uzņēmēju bet Gundars uz reizi man pretī:

> Kur gan manos uznemeja kvalifikacijas kriterijos redzam negodigumu un
> zagl?bu?

Vai tad Sibneft nopirkt 5$ miljardu vērtībā par $110 miljoniem bija negodīgi un zaglīgi? Īpaši tādā gadījumā, kad tas sakrita ar ASV ārpolītikas vajadzībām - uz ātru roku sacelt līdzekļus, lai samaksātu par ASV drauga Borisa Jeļtsina amatā ielikšanu? Tāpat - vai tad Šķēle, Lembergs, Vaivods un kā viņus visus tos pelēkos kardinālus Latvijā nesauc, vai arī viņus Jūs šeit publiski nosodat par negodīgumu un zaglību? Vai tautai būtu jāsaliek rokas klēpī un pacietīgi jāgaida uz nākamo pāudzi, kamēr tā izglītojas pēc Jūsu priekšrakstītām vērtības skālām Harvardā, Kelogā, Stanfordā, Berklejā, Mičigenā, Babsonā, Irvinā, Ojaio, Raisā, Tanderberdā (kāpēc ne Džordžtaunā??) u.t.t, pirms, "neredzamās rokas" vadīta, automātiski izveidosies tāda "sociālā kapitāla" infrastruktūra, kas atļausLatvijai iederēties Eiropas Savienībā kā līdzīgai starp līdzīgām? Vai nebūtu bijis prātīgāk papriekšu mēģināt panākt kaut kāda sociāla kapitāla izaugsmi veicinot mazo uzņēmēju attīstību uz esošo zinātnisko institūtu pamata, nevis pa galvu pa kaklu uzlikt Latvijai tādas monetāras važas, kas tik vien veicināja, ka prihvatizācijas oligarhu leģitimāti? Vai tiešām tas tā ir, ka stingra monetāra disciplīna bija vajadzīga pārejas laikā, pat pirms visas bijušās vērtības bija pilnīgi izputējušas?

Juris Žagariņš

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/9/00 6:02
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Tās jau nav neredzamās rokas, kas regule uznemumu privatizacijas pieejamibu Krievija vai Latvija, būtībā rezervejot t.s. brīvo tirgu mazai privatizetāju grupai, kas ieprieks pārnem uznemuma vadību, tad no noplicina un padara pec iespejas nevertīgu, in tad, vairāk vai mazāk bankrotejoso uznemumu noperk no valdības. Jāsaka, ka tā pat nav seviska smalka zādzība, bet vienkārsi varas izmantosana, labi pazistama jau no vismaz Petera I laikiem Krievija un tās bijusās provinces.

Gundars

 

From: GKirstei@exchange.telekom.lv
To: "'sveiks@latnet.lv'" sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 3:18
Subject: RE: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Kāpēc Namura atteicās pirkt Britu tūkstošgades domu par 10 daļu no itkā tā vērtības? Tāpēc, ka vērtību nosaka nevis Žagariņš, bet gan tas cik kāds ir gatavs par to maksāt!

G inc.

 

From: Zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 11:43
Subject: RE: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Ginc uzstādīja retorisku jautājumu un tūliņ arī pats atbildēja:

> Kāpēc Namura atteicās pirkt Britu tūkstossgades domu par 10 dallu no
> itkā tā vērtības? Tāpēc, ka vērtību nosaka nevis ZZagarinnss, bet
> gan tas cik kāds ir gatavs par to maksāt!

Žagariņš jau nu gan Namuram priekšā neteiks, cik tas Britu burbulis bija vērtīgs. Bet kā jau arī profesors Kings šeit mums stāstīja, uzņēmumu novest līdz bankrotam un tad par izpārdošanas cenu atpirkt no valdības "pat nav sevišķi smalka zādzība".

Jautājums profesoram Kingam: vai Berezovska gājiens no Krievijas valdības atpērkot Sibneft bija "pat ne sevišķi smalka zādzība" vai tā bija izdevības izmantošana, palīdzēt ASV samaksāt par Jeļtsina amatā ielikšanu? Vai Berezovskis ir zaglis vai meistarīgs brīvā tirgus spēlmanis? Un Soross? Vai viņš ir labāks tikai tāpēc, ka viņš, atšķirībā no Berezovska, ir filantrops?

Juris Žagariņš

 

 From: viksning@georgetown.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 12:02
Subject: Re: Latvijas nākotne:ko darīt?

Sveiks, sveikotaji!

Vispirms gribu visiem novelet svinigu un razigu "Dubulta desmita dienu!!!!" Ka jau visi civilizeti cilveki atceresies, 1911.g. 10. oktobri proklameja Kinas republiku. Visiem kiniesiem, ka sarkaniem ta zaliem,sodien svetki. Atceresimies Dr. Sun Yat-sena "Tris tautas principus!" Zaharina kungs laikam loti apbrino monatro politiku ka Baltkrievija ta Gruzija, kur bankas tiesam neaizdod nevienam, kas varetu naudinu atmaksat, bet tikai uz politiskiem sakariem un pazisanas. Kad Zagarina kunga partija naks pie varas, drukasim naudu uz nebedu, bet aizdosim tikai biedriem!!! Pasaules lielfinansistu aizstavis, kas driz uzbruks ari Ronu salai,

Juronkulis

George J Viksnins

viksning@gusun.georgetown.edu

 

 

From: GKirstei@exčange.telekom.lv
To: "'sveiks@latnet.lv'" sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 12:41
Subject: RE: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Tātad nevajag automātiski saistīt divas lietas, novešana līdz bankrotam var būt pārkāpums un var būt muļķība, taču nopirkšana pārkāpums nav, ja ir ievērota likumdošana. Lai nodrošinātos, lai abos gadījumos nebutu viens režisors jārīko starptautiskas izsoles. Latvijā tādas vismaz formāli cenšas rīkot.

Dažreiz pat izdodas, ja neuzliek kautkādas zelta akcijas, vai netirgo < 51%.

G inc.

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 12:53
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Berezovskis manipule un ierobezo aktivitātes tirgū. Soross tirgu nemanipule, bet izmanto to saredzamās legālās izdevības. Līdz ar to Soross normalize tirgu un tur izskauz mākslīgi veidotas (ka Berezovska) situācijas.

Gundars

 

From: Zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 2:05
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Gundars saredz principiālu starpību starp Berezovski un Sorosu:

> Berezovskis manipu;le un ierobezo aktivcit?tes tirg?. Soroos tirgu nemanipule,
> bet izmanto tor saredzam?s leg?l?s izdev?bas. L?dz ar to Soross normalize
> tirgu un tur izskauz m?ksl?gi veidotas (ka Berezovska) situ?cijas.

Tātad Soross Krievijas krīzes laikā darbojās kā "normalizētājs"?!?!

Nez vai! Tātad ko nozīmē "normalizēt"? Gudri rakstīt par to, ka valdībām jāuzņemas atbildība pār "brīvā tirgus" regulēšanu? To gan Soross dara, bet Berezovskis nē.

Kādā veidā Berezovskis manipulēja tirgu, kad viņš Sibneft nopirka, kad Krievijai radās vajadzība pēc demokrātijas garanta Jeļtsina amatā ieceļšanas? Vai ASV nebija tā, kas toreiz manipulēja to tirgu?

Varbūt lielfinansisti, gādādami par Juronkuļa algu, darbojas kā tirgus normalizētāji, bet tik liels bagātnieks kā Soross, pat ja viņš itin neko nedarītu - ja viņš tik vien darītu kā dāvinātu letiņiem savus miljardus lai Latvijā veicinātu demokratisku institūciju attīstību - tas taču nenormalizētu nekādu tirgu!

Tik pat labi mēs varam teikt, ka Kolumbijas Medejīna kārteļa vadonis Eskobars "nomalizējās" kad viņš izbeidza narkotikas pārdot lai nodotos pilnu laiku filantropiskiem pasākumiem!

Juris Žagariņš

 

From: Zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 2:25
Subject: Re: Latvijas nākotne:ko darīt?

Sveiki!

Juronkuļa kungs rakstīja tā:

> Kad Zagarina kunga partija naks pie varas, drukasim naudu uz
> nebedu, bet aizdosim tikai biedriem!!!

Kad mana partija nāks pie varas, mēs salīgsim Juronkuļa kungu par Latvijas piensaimniecības ministru un atļausim viņam dzert pienu tik, cik viņš grib! Kaut vai roņu pienu!

Juris Žagariņš

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 3:46
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Nudien nesaprotu muldejumu par Eskobaru. Vai kāds var izskaidrot teikto?

Gundars

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 3:47
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Man kā vecam skolmeistaram vel nav gluzi apnicis pamācī t citus, bet man nepatīk, ja esmu ticis grāmatas vietā.

Normāls tirgus ir tāds, kur puslīdz sekmīgi darbojas kompeteneti pircejis un pārdeveji. Ideali, tāds tirgus līdzsvarojas pats. Tādu tirgu īstenībā ir loti maz.

Ja tirgu sagroza ar ierobezojumu palīdzību (monopolistu arī palicis maz) vai ar valsts centību noteikt mākslīgu un nereālu vērtību precem vai savai naudai, tirgu parādās (īstie "spekulanti", noteikt labā nozīme) kaut vai Soross. Vins spele pret redzamiem pārspīlejumiem perkot vai pardodot valūtu (vai arī izejvielas), līdz tirgus sakārtojas tiktāl, ka spekulantiem pelnas iespejas kļūst minimālas. Tad tirgus ir normalizejies.

Tālāk ieteicu lasīt par spekulantu lomu un metodiku tirgos.

Visu labāko, perkot un pārdodot, atceroties, ka spekulanti uznemas, kādreiz lielu, risku.

He who sells what isn't his'n
Must deliver or go to pris'n.

Gundars

 

From: Zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 4:12
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Gundars neasprot manu muldējumu:

> Nudien nesaprotu muldejumu par Eskobaru. Vai k?ds var izskaidrot teikto?
>> Tik pat labi mēs varam teikt, ka Kolumbijas Medejīna kārteļa vadonis
>> Eskobars "nomalizējās" kad viņš izbeidza narkotikas pārdot lai
>> nodotos pilnu laiku filantropiskiem pasākumiem!

Gadījās, ka vakar vakarā noskatījos "Frontline" programmu uz PBS. Tur bija par "Drug Wars". Nu, saputroju. Pablo Eskobaram nelaimējās - viņu nogalināja. Bet citi kārteļa locekļi, starp tiem Jorge Ochoa, ir kopš tiem laikiem leģitimizējušies (normalizējušies?). Nosēdējuši dažus gadus cietumā, tie paturēja lielāko tiesu savas zemes un savas naudas un šodien uzstājas Kolumbijā ar filantropiju.

Juris Žagariņš

 

From: Zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 4:30
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Vecais skolmeistars Gundars rāda garus zobus pret manu dumo jautājumu:

> Man k? vecam skolmeistaram vel nav gluzi apnicis pam?c?t citus, bet man
> nepat?k, ja esmu ticis gr?matas viet?.

Ja jau "Uzņēmību!" būtu paskaidrojusi, tad nebūtu vaicājis!

> Norm?ls tirgus ir t?ds, kur pusl?dz sekm?gi darbojas kompeteneti pircejis un
> p?rdeveji. Ideali, t?ds tirgus l?dzsvarojas pats. T?du tirgu ?sten?b? ir loti maz.
>
> Ja tirgu sagroza ar ierobezojumu pal?dz?bu (monoplistu ar? palicis maz) vai ar
> valsts cent?bu noteikt m?ksl?gu un nere?lu v?rt?bu precem vai savai naudai,
> tirgu par?d?s (?stie "spekulanti", noteikt lab? noz?me) kaut vai Soross. Vins
> spele pret redzamiem p?rsp?lejumiem perkot vai pardodot val?tu (vai ar?
> izejvielas), l?dz tirgus sak?rtojas tikt?l, ka spekulantiem pelnas iespejas kl?st
> minim?las. Tad tirgus ir normalizejies.
>
> T?l?k ieteicu las?t par spekulantu lomu un metodiku tirgos.
>
> Visu lab?ko, perkot un p?rdodot, atceroties, ka spekulanti uznemas, k?dreiz
> lielu, risku.
>
> He who sells what isn't his'n
> Must deliver or go to pris'n.

Tātad Berezovskis nav īsts, jeb labs, spekulants, lai gan viņš parādījās tad, kad Krievijai radās pēkšņa vajadzība lēti pārdot Sibneft? Vai Berezovskis arī tāpat kā Soross nespēlē pret redzamiem pārspīlējumiem pērkot un pārdodot valūtu, izejvielas, un firmas?

Tātad tirgus normalizējas pēc tam, kad spekulanti ir to sabangojuši, izmantodami mākslīgas un nereālas vērtības. Bet kur ir tā robeža starp labo spekulantu un ļauno, kas prot ietekmēt valdības un tā radīt sev izdevīgas jaunas mākslīgas un nereālas vērtības? Vai tās "demokrātiskās vērtības", kuras Soross ar savu filantropiju Latvijā atbalsta, nav mākslīgas un nereālas? Un ja nav, vai tas ir tikai tāpēc, ka Sorosam nav reālas iespējas Latvijā kaut ko nopelnīt?

Saprotu, ka vislielākie spēlmaņi šajās spēlēs uzņemas lielus riskus. Robins Hūds arī uzņēmās lielus riskus. Arī Eskobārs. Un tā vēl nēsmu skaidrībā - kas ir tā principiālā atšķirība starp Berezovski un Sorosu?

Kur lai es eju lasīt par spekulantu lomu un metodiku? Cik saprotu, Berezovksis visu savu mūžu Pisrisijā bija matemātikas profesors. Vai viņš arī kaut ko uzrakstīja, vai man jāapmierinas ar Jūsējo "Uzņēmību!"?

Juris Žagariņš

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 5:20
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Starpiba ir tā, ka Berezovskis izmanto sakarus un varu, lai izveidotu un ierobezotu tirgu tiesi savām vajadzībām. Soross, cik zinu, to nedara un ari nav nekā ipasi sabangojis. Ar savām spekulācijām vins labo citu, īpasi valdību un centrālo banku klūdas. Ka jau teicu, tur, kur tirgus darbojas normāli, vinam iespeju nozīmīgu iespeju.

Gundars


From: zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 5:37
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Sveiki!

Gundars paskaidroja tā:

> Starpiba ir t?, ka Berezovskis izmanto sakarus un varu, lai izveidotu
> un ierobezotu tirgu tiesi sav?m vajadz?b?m. Soross, cik zinu, to nedara
> un ari nav nek? ipasi sabangojis. Ar sav?m spekul?cij?m vins labo citu,
> ?pasi vald?bu un centr?lo banku kl?das. Ka jau teicu, tur, kur tirgus
> darbojas norm?li, vinam iespeju noz?m?gu iespeju.

Tātad Soross, atšķirībā no Berezovska, ir labs, godīgs, un izpalīdzīgs, pat devīgs
<< k a p i t a l i s t s >> . Tad kāpēc viņš raksta tīri kā kautkāds zociķis par valsts << a t b i l d ī b u >>?

Atceros, ka šeitan nesen rakstīju par matemātiķi Tedi Kascinski, t.s. "Unabomberi". Arī vienu cilvēku, kam rūpēja normalizācija.

Varbūt tomēr būtu svarīgi pacelt bišķi augstāk to "reliģijas" vērtību Jūsu indeksā? Varbūt tiešām Vilim Gailītim, sertificētam elektroniskajam teologam, taisnība? Lai gan (ak ārprāts!) Soross taču ir žīds!

Juris Žagariņš

 

From: kingga@plu.edu
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 5:59
Subject: Re: Vēlēšanu likums & paskaidrojumi

Ja nu ejam tālāk no tirgus, varetu ceret, ka vismaz Juri Zagarinu kāds nāks un normalizes.

Nāk prātā stāsts par runcuku Tomu, kas agros rōtos staigājis ap māju un brecis pavisam nelabā mode. Visi sūdzejusies par so nevaldamo runci. Saimnieki beirzot Tomu aizvedusi uz kaku slimnīcu mazai operācijai, lai vinu normalizetu. Tomer pec dazzzzām dienām jau atkal ieverots, ka Toms agros rītos staigājis ap māju un brecis vel nelabākā mode. Citu kaki apjautajas: "Vai Tev, Tom, nebija kāda maza normalizācijas operācija?" - "Bija gan. Bet es tagad staigāju apkārt kā konsultants!" To pardomajot, domāju, ka labāk atstāt Zagarinu tādu, kāds vins ir. Kas zin, kas notiktu, ja vinu normalizetu!

Gundars

 

From: aabele@madona.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 10/10/00 6:32
Subject: Re: Vēlēshanu likums & paskaidrojumi

Nezinu un negribu zināt, ko jūs taisaties darīt ar Žagariņu. Bet šodien TV viena amatpersona sacīja, ka 60% no šajā gadā pensijā aizgājušajiem saņems 30 latus mēnesī. Ja vēl pieskaita maz atalgotos, reģistrētos un nereģistrētos bezdarbniekus un daudzbērnu ģimenes - kāds te var būt iekšējais tirgus! Mīlīši, vai tas ir normāli?

Ausma

Kas jauns Latvijā?