----- Original Message -----
From: "Alnis Freibergs" alnis@lis.lv
To: sveiks@latnet.lv
Sent: Thursday, February 08, 2001 10:04 AM
Subject: Re: Ziņa,kas paradijas "DELFI"

Tā, piem. Bojārs. Viņā pats atzina, ka ir strādājis Čekā, bet vēl iztaisīja likumu, kuru šodien arī tā sauc par "Bojāra likumu", jo tas faktiski tikai viņu vienu izslēdza no iespējas būt deputātam. Vēl jāatzīst, ka par viņa darbību nav bijusi neviena sūdzība, kas liecina, ka viņš tomēr strādājis cilvēciskos rāmjos, jo ja tādi iemesli būtu, viņš ar skubu būtu pilnīgi iznīcināts.

Domāju, ka par tiem,kuri strādāja "labi" un kuri strādā vēl šodien, visi gali ir ūdenī. Tas arī ir viens no punktiem, kura atšķetināšanā biju cerējis uz ārlatviešu aktīvāku darbību, ņemot palīgā to valstu attiecīgos orgānus. Var jau būt, ka pārmetu veltīgi un ir darīts viss iespējamais, jo viņi jau arī nav muļķi.

Alnis.

> -----Original Message-----
> From: Indulis Lacis indulislacis@yahoo.com
> To: SVEIKS Sveiks@latnet.lv
> Date: ceturtdiena, 2001. gada 8. febru@r@ 2:41
> Subject: Ziņa,kas paradijas "DELFI"
>
> >Alni, vai tas ir Ulme no VAK?
> >
> >Indulis
> >
> >No Latvijas Zaļās partijas par sadarbību ar
> >čeku aizdomās tur Arvīdu Ulmi . . .

From: mees_pashi@delfi.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 2/10/01 7:39
Subject: Re: Ziņa, kas paradijas "DELFI"

Starp Bojāru un parastiem čekas ziņotājiem vai aģentiem-provokatoriem ir liela atšķirība - Bojārs bija čekas virsnieks, bet par "Bojāra likumu" balsoja mazie gariņi, kā arī kompartijas sekretāri, kas agrāk vadīja un kontrolēja čekas darbu. Acīmredzot Bojārs viņiem šķita nekontrolējams un neprognozējams, tātad bīstams. Arī talantīgs, kas mūsu pelēcībām ir nepatīkami. Bet nu arī Bojārs ir kritis kārdinājumā - pārdevis savu partiju (sociāldemokrātus) Parex bankai un sācis to pārveidot pēc "Latvijas ceļa" ģīmja un līdzības.

Jānis Kučinskis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

----- Original Message -----
From: Uldis Liepkalns
To: sveiks@latnet.lv
Sent: Friday, February 09, 2001 2:59 PM
Subject: Re: RE: Ziņa,

At 01.02.09.!?08:19, G inc. wrote:
> Kur var būt tik idiotisks priekšstats par
> varoņdarbiem! Manuprāt pats par sevi saprotams
> ir, ka cilvēki ar okupācijas varas iestādēm
> nesadarbojas, nevis lien bez ziepēm. Tagad
> jau daži stāsta muļķības, ka nevarēja neko
> sasniegt nestājoties partijā, arī tās ir
> muļķības, jeb mūsdienu mīti.
> G inc.

IMHO, Tu, Ginc, tai laikā tā vairāk vai mazāk zem galda staigāji, ja tik gudrs. Bez būšanas partijā varēja tikt ne augstāk par direktora vietnieku nopietnā uzņēmumā, un, nu publiskajā pirtī varbūt pat par direktoru. Bet tas tad arī bija viss...

Uldis, direktora (bezpartejiska, bet tik un tā manis dēļ smagi drāzta) dēls.

From: mees_pashi@delfi.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 2/10/01 7:39
Subject: Re: RE: Ziņa,

Sadarbošanās latviešiem ir ļoti aktuāls un kutelīgs jautājums, arī šodien. Es to iesaku vērtēt tā: kas stājās kompartijā personīgas karjeras, ambīciju vai dzīves apstākļu uzlabošanas dēļ, tie ir nodevēji un jūdas, bet, kas stājās, lai palīdzētu savai tautai (kā to darīja daži leiši), tie ir visnotaļ cienījami cilvēki. Diemžēl Latvijā dominēja pirmā kategorija. Tās ir pērkamas dvēseles, kas netic savas tautas spējai pārvaldīt savu valsti un patstāvīgi iekārtot savu dzīvi. Komunistu laikā šie cilvēki suniskā iztapībā kalpoja Maskavai, bet tagad tie paši cilvēki vēl suniskāk kalpo globālistiem, brīvtirdzniekiem un visiem pārējiem brīvmūrniekiem un bigbiznesa krāpniekiem.

Sadarbošanās problēma ir aktuāla arī Rietumos dzīvojošajiem latviešiem: CIP (angliski - CIA) un bigbiznesa pakalpiņi, kas koncentrējās PBLA un citu trimdas organizāciju spicē, 1990. gadu sākumā noslēdza velna paktu ar Latvijas kompartijas un komjaunatnes spici, kā arī veiklākajiem KGB zēniem, izveidojot "Latvijas ceļu", kas Latviju iznīcina daudz efektīvāk, nekā to spēja Staļins.

Jānis Kučinskis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

----- Original Message -----
From: "Ausma Abele" ābele@madona.lv
To: sveiks@latnet.lv
Sent: Friday, February 09, 2001 2:39 PM
Subject: Re: Baznica un valsts

Taisnība, pircējs maksā par visu. Un tas uzņēmējs, kas atbrīvots no nodokļiem, ir priviliģēts attiecībā pret tiem, kas maksā. Nudien nav smuki, kad draudzes gani savā uzņēmējdarbībā pret pārējo draudzi cenšas konkurēt ar tādiem līdzekļiem - dempinga cenu vai peļņu uz nodokļu nemaksāšanas rēķina.

Ausma

> From: OWL102@aol.com OWL102@aol.com
> Katra korporācija izliekas, ka tā maksā nodokļus.
> Īstenībā šis izdevums tiek nodots tālāk pircējiem
> vai produkta lietotājiem.
> Gunars

From: mees_pashi@delfi.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 2/10/01 7:39
Subject: Re: Baznica un valsts

Tas ir vecs čekistu paņēmiens - draudzi atšķirt no gana, skaldīt un valdīt. Baznīcas Latvijā pieder draudzēm un tieši draudzes nolemts aplikt ar nodokli. Nabadzīgām lauku draudzēm tas var nozīmēt sava Dievnama zaudēšanu. Būtu labāk, ja Jūs vairāk uztrauktos par nodokļu iekasēšanu no kazino, degvielas firmām, alkohola un pārtikas preču ievedējiem u.tml. Pat mūsu tā saucamā valdība ir oficiāli atzinusi, ka ēnu ekonomika (kas nemaksā nodokļus) Latvijā pārsniedz 40% no nacionālā kopprodukta (!), nodokļu atvieglojumus Latvijā bauda arī visdažādākās ārvalstu firmas, bet Jūs gribat vēl vairāk aplaupīt draudžu locekļus, t.i., mūs pašus. Te parādās Jūsu īstais patriotisms. Par kādām "dempinga cenām vai peļņu" baznīcu darbībā Jūs runājat, ja vispār saprotat, ko runājat. Protams, ir daži draudžu gani, kas, ņemot par paraugu brīvā tirgus tikumus, patiešām cenšas iedzīvoties uz baznīcu īpašuma rēķina, bet tad no tādiem jātiek vaļā, jo tie nekalpo Dievam, bet zelta taļam.

Jānis Kučinskis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

----- Original Message -----
From: "Pistole" pistole@ebtech.net
To: "Sveiks" sveiks@latnet.lv
Sent: Tuesday, February 06, 2001 4:52 PM
Subject: Re: Roku rokā

Sveiks!

Juris, protams nekad nedzīvojis zem padomju piecu gadu plāniem un grafikas, valsts kontroles pat par pilsoņu domām un vienīgās pieļautās politiskās partijas varas kāres, prasa paskaidrojumu kā iztikt bez tā visa.

Ir tiešām smieklīgi lasīt tādu jautājumu no ASV dzīvojoša profesora. Valsts plānošanas rezultātus mēs visi jau zinam.

Tā tas notika komunistu leiputrijā, kur viss tika plānots un vienlīdzība bija tikai savā aplokā. Partijas vīriem bija cits aploks un cita vienlīdzība. Kāds dzīves mērķis bija padomju jaunatnei, ja ne tikt pie partijas siles un plānot kā dabūt kaut ko vairāk par citiem? Kaut vai ar zagšanu no valsts un kukuļošanu, to tauta uzskatīja par pieņemamu, citādi tāda nebūtu arī šodien.

Zigis.

----- Original Message -----

From: "Juris Zagarins" zagarins@stcc.mass.edu
To: sveiks@latnet.lv
Sent: Monday, February 05, 2001 10:39 PM
Subject: Re: Roku rokā
> Vai īsumā varat pateikt, kā mēs uzlabosim
> valdības darbu bez plānošanas, bez kontroles
> un bez iespējamas vara kāres?
> Juris Žagariņš

From: mees_pashi@delfi.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 2/10/01 7:40
Subject: Re: Roku rokā

Jūs esat saklausījies pašu pārkrāsoto komunistu izdomātos briesmu stāstus. Nekādas kontroles pār pilsoņu domām nebija - par komunisma ideoloģiju gandrīz visi (izņemot Eināru Repši un vēl dažus ticīgus komjauniešus) atklāti smējās un stāstīja anekdotes. Primitīvie komunistu lozungi nevar sacensties ar mūsdienu reklāmu un smadzeņu skalošanas tehnoloģijām, kas nāk no Rietumiem, ar ko Rietumi arī uzvarēja "aukstajā karā". Tagad gan cilvēku domāšana tiek ietekmēta pat zemapziņas līmenī, par ko liecina caurmēra amerikāņu ļoti aprobežotais prāts. Ja esat ievērojis, ASV zinātniskajos un pētniecības institūtos, arī propagandas iestādēs, strādā daudz padomju skolu beigušo cilvēeku. Nevajag arī noniecināt mūsu pagātnes sasniegumus. Lai arī ko mēs domātu par komunismu, tautsaimniecības plānošana mums ļāva padarīt Latviju par vienu no attistītākajām republikām Centrāleiropā, kas pēc daudziem rādītājiem varēja sacensties ar Rietumeiropu. Kas tad uzcēla Latvenergo, Latvijas kuģniecību, VEF, Alfu, iekārtoja gāzes infrastruktūru, pārtikas pārstrādes rūpnīcu tīklu, Ventspils tranzīta terminālu, lielceļus, plaukstošas mežsaimniecības, ķīmisko rūpniecību, farmaceitisko rūpniecību u.c. objektus, pēc kuriem jau 10 gadus plēšas brīvā tirgus haizivis? Visā PSRS teritorijā veikalos bija nopērkama Latvijas produkcija, arī t.s. sociālistiskajās valstīs un pat dažās rietumvalstīs. Bet ko mēs esam uzcēluši tagad, brīvā tirgus lupatvalstī? Kuros veikalos Jūs atradīsiet Latvijas produkciju?

Jānis Kučinskis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

----- Original Message -----

F
rom: Imants.Jukumsons@Dkurzeme.vzd.gov.lv
To: "'sveiks@latnet.lv'" sveiks@latnet.lv
Date: 2/7/01 5:04

Subject: Re: manās rokās nonāca šāds raksts

Valsts vara un baznīca?

Pēdējā laikā vērojamā aktīvā baznīcu vadītāju iejaukšanās valsts un valdības kompetencē un pat atklāta vēršanās pret valdību, kā to darījis arhibīskaps Jānis Vanags (rakstā "Premjers maldina sabiedrību š.g.1.februārī "Neatkarīgajā Rīta Avīzē") rada arvien lielāku skaidrību par baznīcas vadības patiesajiem mērķiem. Baznīcu vadītāji diezganekaunīgi manipulē ar simtiem tūkstošiem it kā šīm baznīcām piederīgiem, lai gan nav skaidrs, kas viņiem ir devis tiesības runāt visu šo cilvēku vārdā? Vai

ir bijusi kāda kopsapulce? Bez tam, ja paskaitītu, cik cilvēku reāli uztur kontaktus ar baznīcu, tad, šķiet, šis skaitlis sanāktu vairākkārt mazāks. Apstaigājot baznīcas, katrs pats var aplūkot - vai katrā pilsētā svētdien atradīs baznīcā 100 cilvēku? Un arī tad tas būtu ļoti zems procents pret iedzīvotāju skaitu.

Faktiski šāda J.Vanaga kunga rīcība izskatās pēc šantāžas, lai panāktu sev labvēlīgus lēmumus no politiķu puses. Tādā gadījumā baznīca pēc būtības pārvēršas par politisku organizāciju. Nav nejaušība, ka atsākusies arī politisku partiju dibināšana zem kristīgā vārda izkārtnes. Taču vai šeit nav vietā atcerēties, kādēļ savulaik kā viens no galvenajiem demokrātijas pamatprincipiem tika pasludināta baznīcas un valsts pilnīga šķiršana? Tieši tādēļ, lai baznīca, kurai liela daļa iedzīvotāju uzticas un to saista ar kaut ko labu, gaišu, kas neapšaubāmi, atrodas Kristus Vārdā, nevarētu šo uzticību savtīgi izmantot, tieši vai netieši pārņemot savās rokās valsts (laicīgo) varu. Baznīca pārstāv noteiktu ideoloģiju, un, kas notiek, ja kāda ideoloģija kļūst par valdošo, ir zināms pat no pavisam nesenas pagātnes. Vai baznīcai un arhibīskapam it īpaši, ja viņš sevi uzskata par kristieti, nebūtu pirmajiem jāievēro likumdošana, ka baznīca ir šķirta no valsts? Arī arhibīskapam ir jāievēro savas funkcijas, un ir jābūt paklausīgam valdībai, kā to prasa Kristus evaņģēlijs, nevis celties pret valdību, to vadīt, koriģēt.

Valsts un sabiedrība tikai iegūs, ja valdība strikti nodalīs valsts kompetenci no baznīcas kompetences un nepieļaus to, ka baznīcas sāk diktēt savas prasības Saeimai un valdībai. Citādi no šīm prasībām vairs nevarēs atkauties. Baznīcai arī nevajadzētu aizmirst, ka tai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kuri pirmām kārtām saistīti ar to, ko tā pati sludina. Kam gan vajadzētu cīnīties pret sabiedrībā zeļošo alkoholismu, narkomāniju, prostitūciju, abortiem, korupciju, par ko Vanaga kungs pārmeta valstij? Te jāprasa, vai visi pie baznīcām piederīgie ir brīvi no tā? Ja tā nav, kādēļ baznīca neko nedara, lai šie cilvēki kļūtu citādāki? Vai ir kāds, kas tai traucē to darīt? Vai cilvēka kultūras, tikumības līmeņa celšana nav tiešais baznīcas uzdevums, nevis jaukšanās valdības kompetencē? Ja valsts piespiestu cilvēkiem izdarīt abortus utt., tad baznīca varētu pret to iebilst. Taču valsts vara nevar ar likumu pārveidot cilvēku morāli. Tās uzdevums ir pārraudzīt valstī notiekošo un pieņemt likumus, vadoties no reālās situācijas. Bet, ja baznīca, kura sevi pasniedz kā cīnītāju par morāli un skaidrību, pati no iekšienes tāda nav, tad ko gan labu tā var dot sabiedrībai kopumā? Vai gan pats Kristus uz tiem, kas uz otru saka, bet paši nedara, nav attiecinājis vārdus - "jūs liekuļi"?

Runājot par nodokli, kas tik ļoti satraucis arhibīskapu, gribētos atgādināt, ko ir teicis Kristus, kad viņam jautāts, vai ir jāmaksā nodokļi. Atbilde bija: "Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder."

Visi šie fakti, pievienojot arī to, ka Vanaga kungs publiski televīzijā 1.februārī ierosinājis izmainīt valsts Satversmes pantu, ka "baznīca ir šķirta no valsts", liek domāt, vai tā nav ļoti aktīva kampaņa, lai baznīca tiktu pie laicīgās varas? Zinot, kāds iznākums tam ir bijis viduslaikos, ir baisi pat domāt, kas tādā gadījumā notiks ar latviešu tautu? Vai patiešām ir vajadzīgas atkal jaunas ciešanas? Vai tādēļ nevajadzētu apvienoties un izteikt savu viedokli tiem cilvēkiem, kas ir pret to?

Aicinām rakstīt: A/k 85, LV-1039, Rīga.

From: mees_pashi@delfi.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 2/10/01 7:40
Subject: Re: manās rokās nonāca šāds raksts

Tur jau tā nelaime, ka mūsu valdība nepilda savus pienākumus, nerūpējas par Latvijas nacionālajām interesēm, bet akli pilda globālistu diktātu un ir iegrimusi dziļā korupcijā un pat perversijās. Pret šādu valdības politiku IR JĀVĒRŠAS! Cik zinu, ASV konstitūcija pat pieļauj šādas valdības gāšanu. Ne jau baznīca veic genocīdu pret latviešu tautu, bet valdība. Pēc 1948. gada "Konvencijas par genocīda nozieguma novēršanu un sodamību", genocīds ir ne tikai kādas cilvēku grupas vai tautas fiziska iznīcināšana, bet arī "tādu dzīves apstākļu apzināta radīšana, kas vērsti uz tās pilnīgu vai daļēju iznīcināšanu, garīgu kropļošanu vai dzimstības apturēšanu." Un baznīca Latvijā nav nekādi marsieši - to veido mūsu pašu pilsoņi, kuru pienākums ir rūpēties par savu tautu un valsti - mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.

Es domāju, ka Latvijas baznīca līdz šim ir bijusi nepiedodami pasīva un pat konformiska attiecībās ar varu. Pašlaik Latvijā valda vispārēja morāla krīze un pagrimums, kam nabadzība un netaisnība ir tikai sekas. Lai šo krīzi pārvarētu, nepieciešama garīga rakstura atdzimšana un atjaunošanās. Būtu labi, ja šādu atjaunošanās kustību veicinātu baznīca. Vai baznīcas vadībai jātiecas iekļauties politiskajā valdībā, tas ir apspriežams taktikas jautājums. Neesmu dzirdējis, ka Vanags vai Pujāts tiektos kļūt par Latvijas prezidentu vai diktatoru.

Jānis Kučinskis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

----- Original Message -----
From: Pormals@aol.com
To: sveiks@latnet.lv
Sent: Tuesday, February 06, 2001 5:04 PM
Subject: Re: Roku rokā

> In a message dated 2/6/01 6:08:41 AM Central
> Standard Time, beldavsa@indiana.edu writes:
>
> << - Tā arī ir problēma. Kāpēc nevar nopirkt
> "Aldara" alu Amerikā? / . >>
>
> Aldara alu pardod Cikaga, un ir dabujams
> visos nopietnos sarikojumos.
> Cikaga.

From: mees_pashi@delfi.lv
To: sveiks@latnet.lv
Date: 2/10/01 7:40
Subject: Re: Roku rokā

Redzu, ka dažiem sveikotājiem "Aldaris" interesē vairāk nekā brīvā tirgus maģija, kas mūsu dzimteni pārvērtusi par lietotu lupatu, prostitūtu un dzērāju zemi. Bet arī Aldara piemērs labi noder mūsu problēmu analīzei. Tie, kas tic, ka ar Aldara alu izbauda dzimtenes miežu spēku un apīņu rūgtumu, ļoti maldās. Aldara brūvētava ir atdota Zviedrijas firmai, kuras nosaukumu neatceros. Iesalu alus brūvēšanai, kā arī apīņus, firma ieved no Rietumeiropas, brūvēšana notiek pēc Zviedrijā izstrādātas tehnoloģijas, no Latvijas labākajā gadījumā ir tikai ūdens un pāris simti strādnieku, kas strādā Aldarī. Bez tam Aldara alus ir nedzīvs: to apstrādā termiski (pastarizē) un konservē, tāpēc tas neskābst. Tā ir tipiska globālā produkcija, no kuras cilvēkiem metas pumpas un citas ne pārāk jautras lietas. Dzerot Aldara alu, "bagātā" Latvija dod labu peļņu Zviedrijas firmai, kā arī dod darbu un iztikšanu Rietumeiropas fermeriem un pārtikas rūpnīcām. Latvijai pašai no tā paliek tikai ne pārāk lieli nodokļu atskaitījumi un jau minētās pumpas un nieru kaites. Tāds, lūk, tas "krievu bizness", ar ko tā lepojas brīvā tirgus prātvēderi. Līdzīgi var izanalizēt simtiem mūsdienu Latvijas "sasniegumu". Piemēram, tiesības šūdināt Latvijas karogu ir atdotas beļģu firmai, velēšanu biļetenus iespiež Zviedrijā, tramvaja biļetes - Vācijā, latus - Anglijā, pases - laikam Kanādā, mēbeles Saeima, valdība un pašvaldības ieved no Itālijas u.c. un tā bez sava gala. Tā mūsu naudiņa aiplūst uz Rietumiem, bet atpakaļ mēs saņemam viņu novalkātās lupatas un "ziepju operas" televīzijā. Rīgas centrs ir pārvērsts par vienu lielu kazino cietoksni, gandrīz katrā maizes veikalā ir spēļu automāti. Tur apgrozās liela noziedzīgās pasaules nauda, gan arī azarta upuru santīmi. Varētu domāt, ka te nu gan valsts iekasē labu naudiņu, kas tā noderētu izglītībai, zinātnei, veselības aprūpei un kultūrai. Normālās valstīs, piemēram, Somijā, kur azartspēles ir valsts monopols, tā arī dara. Bet mūsu gudrinieki to izkārtoja savādāk: Rīgas budžets no šīs milzīgās azartspēļu industrijas gadā ar nodokļiem saņem tikai 650 tūkstošus latu! Milzīgā pelņa paliek īpašniekiem, no kuriem vairums dzīvo 10 ārvalstīs: ASV, Spānijā, Īrijā, Zviedrijā, Beļģijā, Austrijā, Itālijā, Maršalu salās un pat Čehijā un Polijā! Lūk, kā darbojas brīvā tirgus "neredzamā roka". Tikmēr Rīgā tūkstoši bērnu neapmeklē skolu, nevar ārstēties slimnīcā, zaudējuši dzīvokļus u.tml. Ja ņem vērā, ka līdzīgs stāvoklis ir arī citās postkomunisma valstīs, tad nav jābrīnās, kāpēc Rietumi bez lielām pūlēm ir tik bagāti.

Jānis Kučinskis

 

Kas jauns Latvijā?