From: alnis@lis.lv
Date: 4/22/01 7:50
Subject: zinātniskā olimpiāde

Sveiki!

Vakar biju juridiskās fakultātes rīkotajā zinātniskajā olimpiādē, kurā piedalījās mūsu Guntis Lazda. Biju piezvanījis arī I.Silāram, un arī viņš bija atnācis, kas bija ļoti patīkami, jo viņš ļoti aktīvi piedalījās jautājumu uzdošanā pēc atreferējumiem. Tāpat arī labu laiciņu noziedoja, palabojot kļūdas G. darbā, un sniedzot konsultāciju.

Pavisam bija 19 darbi, no kuriem kādi 3 bija sekli un neizstrādāti, taču pārējie bija labi un pat teicami. Vairāki bija par bērnu tiesībām, dzīves vidi, audzināšanu, noziedzību. Divi darbi iztirzāja autotransporta tēmas - negadījumu un traumu cēloņi. Interesants bija par likumības un likumu vēsturi un attīstību laika gaitā.

Manuprāt, un arī Silāraprāt labākais bija Gunta darbs, bet viņš dabūja 1. vietu kā otrais. Par labāko atzina Valmierietes Lilitas Caunes darbu par dzimumu līdztiesību, taču mēs domājam, ka tas tika izdarīts tādēļ, ka šī meitene bija ļoti asprātīga, zibenīgi reaģējoša un viņas tēma izraisīja interesantas un pat jautras debates. Viņa tika deleģēta uz Baltijas valstu olimpiādi, bet Guntis uzstājās vakar Latvijas mērogā.

Piem.: viņai prasīja, vai būtu iespējams, ka Saeimā būtu vairāk sieviešu kā vīriešu, un viņa visiem par pārsteigumu atbildēja - nē. Kādēļ?- Tas varot samazināt jau tā mazo dzimstību Latvijā.

Mēs ar S. arī pasmaidijām, bet nejautājām: Ja virietis grib un piespiež sievieti uz dzimumsakariem, to sauc par seksuālu izmantošanu vai pat izvarošanu, bet ja sieviete uzmācas vīrietim, panākot savu, tad saka - kas tad tas par vīrieti, kurš atsakās izpildīt sievietes gribu.

Trešo vietu dabūja darbs par pensijām. Vārdu sakot, bija interesanti un es nenožēloju, ka esmu tam ziedojis sestdienu.

Taču aizdomāties man lika viena lieta - prese, tv, vārdu sakot - masu saziņas līdzekļu neprasme saskatīt svarigāko Latvijā. Tika katru dienu aprakstīta un aplūkota Ždanokas un Rubikiešu ākstīšanās par valodas likumu, pie kam Latviju pazemojošiem paņēmieniem, tai pašā laikā barikāžu dienas, ordeņu pasniegšana, grāmatas reprezentācija palika nemanāma.

Te, olimpiādē - mūsu nākotne, Latvijas cerības, taču mums rāda velns zina ko, bet par šo notikumu prese pat nezina!!!!!!!

Atvadoties no Gunta, novēlēju viņam labus panākumus un spraust augstus mērķus, piem.: Latvijas valsts Prezidents Guntis Lazda - nemaz neizklausās slikti.

Alnis Freibergs

Kas jauns Latvijā?