"Faktiski, noslēdzoties privatizācijai, Latvijas biznesā ir radies milzīgs liekēžu slānis, kas sarausis savas bagātības, pateicoties korupcijai. šis slānis neprot ražot vai sniegt pakalpojumus konkurences apstākļos. Tas ir pieradis pelnīt, pārdodot tālāk par kukuļiem privatizēto uzņēmumu. (..) Šis koruptīvais slānis ir pieradis pie nemitīgi augošiem ienākumiem un atbilstoša dzīves standarta. Tādēļ šobrīd koruptīvās sistēmas smaguma centrs no privatizācijas ir novirzījies uz valsts budžetu, kas šobrīd sāk pārvērsties par galveno slēgtās, koruptīvās ekonomikas sponsorēšanas avotu."

"Latvija ir Eiropas valsts, kur pie varas diemžēl ir tikuši cilvēki, kuri nesaprot Latvijas un Austrumeiropas īpatnības, bet pūlas šo zemi vadīt pēc Briselē, Monreālā vai Ņujorkā saražotām receptēm, kuras ir pilnīgi nederīgas mūsu zemē."

"Latvijas pelēkā ekonomika nav radusies tādēļ, ka uzņēmēji apzināti vēlētos pārkāpt likumus, nemaksāt nodokļus un nepildīt savu pienākumu pret valsti. Pelēkā ekonomika ir radusies tādēļ, ka valsts politikas rezultātā tā ir vienīgā iespējamā tirgus ekonomikas darbības forma, pie kuras neliels Latvijas uzņēmums ir spējīgs darboties, attīstīties un nebankrotēt."

"Patiesībā ārpus baltās ekonomikas ir 60 - 80% no Latvijas sabiedrības, un nav iespējams divām trešdaļām Latvijas iedzīvotāju piedēvēt likumpārkāpēja statusu. (..) Otrs ceļš - legalizēt pelēko ekonomiku. Faktiski tas nozīmē legalizēt 60 - 80% Latvijas ekonomikas. Ko nozīmē - legalizēt? Patiesībā tas nozīmē samazināt nodokļus. (..)Tikai pēc šādām izmaiņām ir jēga ieviest stingrāku nodokļu iekasēšanas sistēmu."

"Pašražojošā un pelēkā ekonomika ir kļuvusi par iesakņojušos tradīciju. Tā prata radīt un saglabāt savas eksistences formas totalitārajā PSRS sistēmā ar represīvajiem milicijas un VDK aparātiem. Tā atradīs eksistences formas daudz maigākā demokrātiskas valsts režīmā."

"Globalizācija, kura paredz visas pasaules iesaistīšanos vienotā darba dalīšanā, salauž šo pasaules ekonomiku daudzveidību. Tā vietā rodas viena globālā ekonomika, kas principā ir pretrunā ar cilvēka kā sugas izdzīvošanas pamatnosacījumiem. Pašnodrošinošas sabiedrības ziedu laiki iestāsies tad, ja globālu kataklizmu dēļ izjuks pašreizējās ekonomiskās saites. Līdz ar to pašnodrošinošas ekonomikas ir garants tam, ka mūsdienu cilvēce neaizies bojā, ja pašreizējās civilizācijas globalizācijas virziens izrādīsies strupceļš."

"TĀPĒC GLOBALIZĀCIJA UN VISU EKONOMIKU KOPĒJA ABSOLŪTA INTEGRĀCIJA IR LĪDZVĒRTĪGA CILVĒKU SUGAS PAŠIZNĪCINĀŠANĀS PROGRAMMAI. Gluži otrādi, cilvēcei jārūpējas, lai visas īpatnās un savdabīgās civilizācijas saglabātos un nesāktu pāriet uz Rietumu tipa integrāciju pasaules ekonomikā."

Juris Paiders, Dienas Bizness redaktors

no grāmatas "Pelēkā ekonomika"

 Kas jauns Latvijā?