. . . Re: Par neiecietību

From: zagarins@stcc.mass.edu
Date: 8/16/01 12:04

Sveiki!

Ārlatviešu avīzē "Laiks" 11. aug. numurā ir divi viedokļi par to nelaimīgo "viedo" grāmatu, viens no Gunāra Birkmaņa, otrs no Kārļa Streipa.

Gunārs Birkmanis rakstā "Ar cīņas garu Latvijā" raksta tā:

"Jau trīs nedēļas šī grāmata ir vispieprasītākā Latvijā. Šo rindu autors ir pārliecināts, ka lielākā daļa polītiķu, žurnālistu, ieskaitot pat valsts prezidenti, grāmatu nav izlasījuši, bet apgalvo, ka kaitīga. / . . . / Domāju, ka visa šī milzīgā kņada gan ap "Viedas" izdoto patriotisku jauniešu sacerējumu grāmatu, gan vēstuli Ferhoigenam radusies tāpēc, ka Maskavas rūpīgi veiktais darbs gan ar Latvijas polītiķiem, gan tautas atmiņas iemidzināšanu izrādījies veltīgs. Cīņa par Latvijas nacionālo pašnoteikšanos turpinās."

Savukārt Kārlis Streips rakstā "Par neiecietību" raksta tā:

"Latviešu nacionālisma ekstrēmā spārna nelaime ir grupveida neiecietība. Ja grāmatu izdevējs raksta par 700,000 kolonistiem, tad viņš ne tikai melo par skaitļiem, viņš arī vienā kulē sabāž cilvēkus ar neskaitāmi dažādām rakstura īpašībām, dzīvesstāstiem un uzvedības modeļiem. / . . . / Cilvēkus var aplūkot grupā vai individuāli, bet katrs cilvēks tomēr ir indivīds. Latviešiem ir viegli uz nelatviešiem raudzīties kā uz amorfu masu, bet tādā gadījumā der atcerēties, ka arī uz latviešiem tā var raudzīties. / . . . / Vai tu esi slinks un alkoholizēts fašists? Nē? Es arī ne. Bet es tomēr esmu latvietis. Un "kolonists" arī ir cilvēks. Varbūt slikts cilvēks, un tad ir risināmas jautājums par viņa uzvedību. Bet varbūt arī labs cilvēks, un tad viņam var rasties vieta mūsu vidū."

Starp citu, Birkmanis raksta, ka Streips to viedo grāmatu kādā TV raidījumā salīdzinājis ar Hitlera "Mein Kampf" un par Kārli Streipu noprasa retorisku jautājumu: "Kur gan rodas šādi gara svešinieki latviešos?"

Es no savas puses visiem urranacionalistiem Sveikā ieteicu palasīt Hitlera "Mein Kampf" un pateikt, vai nelatvieša Hitlera prātojumi nav tomēr tuvāki jūsu garam nekā, teiksim, latvieša Streipa.

Juris

 

From: pistole@ebtech.net
Date: Thu, 16 Aug 2001 21:51:48 +0300

Juri, Tev nu gan vajadzētu zināt starpību starp mazvalsts un lielvalsts ultra nacionālistiem. Pirmais var baidīt ar sausu cūkas pūsli un zirņiem, piesietu kaķim pie astes, otrs var novest pie pasaules kara. Vai Tu gribi lai es pameklēju ko Tu kādreiz rakstīji par Quebekas ultra nacionālistiem un franču valodu?

Zigis.

 

From: zagarins@stcc.mass.edu
Date: 8/16/01 4:28

Sveiki!

Zigis aizrāda, ka pastāv starpība starp mazu valsti un lielu un vaicā vai es gribu, lai viņš atrod to, ko es reiz teicu par Kvebekas frankofonu nacionālistiem.

Ak nē, Zigi. Tikai to lūdzu ne! (Toreiz man izdevās Zigi nāvīgi nokaitināt, jo viņš, būdams kārtīgs kanadietis, neieredz kvebekiešu nacionālistus.)

Tev taisnība, Zigi, ka tādas mazas valsteles neko vairāk nevar panākt, kā zirņus grabināt cūku pūslī pie kaķa astes. Ādolfs Hitlers domāja daudz vērienīgāk.

Tiesa arī, ka Hitlers savos murgojumos sludināja individuālas personas aizstāvniecību iepretī "marksistiskās" demokrātijas pūlim.

Bet neiecietība, vienalga kā to noformulē, ir bīstama, un, galu galā vairāk bīstama tam, kas ir pārākuma pozīcijā. Tomēr vajadzētu ticēt principam, ka, galu galā ļaunumu uzvar labums.

Hitlers teica dažas ļoti "viedas" lietas. Piemēram:

"Tas, par ko mums jācīnās ir nepieciešamā drošība mūsu rasai [etnosam] un mūsu tautai, mūsu bērnu iztika un mūsu etnisko avotu neatšķaidīšana, mūsu tēvzemes brīvība un neatkarība - tā, lai mūsu tauta varētu piepildīt tās sūtību ko tai uzdevis pats Radītājs."

"[Etniska maisīšana] ir grēks pret mūžīgā Radītāja gribu. Un kā tāds šis grēks nesīs atriebību. Cilvēku centieni celt kaut ko kas ir pret Dabas dzelzs likumībām noved viņu konfliktā ar tiem principiem kuriem viņiem būtu jāpateicas par savu eksistenci. Rīkojoties pret Dabas likumībām cilvēki sagatavo sev ceļu uz postu."

"Tiklīdz egoisma gars sāk valdīt tautā, tā sabiedriskās kārtības saites izirst un indivīdi, meklējot paši savu laimi tikai izkrīt no debesīm un nonāk ellē."

"Gadsimteņu gaitā iepazinušies ar žīdiem [krieviem (jeb svešiniekiem savā vidū) JŽ] grūtos laikos tauta tos allaž uzskata par publisku draudu salīdzināmu ar mēri."

"Žīds [krievs JŽ] nezina nekādas robežas. Viņa zemiskā uzvedība ir tik riebīga, ka nav jābrīnās, tautas iztēlē viņš ir Sātana iemiesojums un ļaunuma simbols. Tas, ka tik daudzi no mums krīt par upuri žīdu [krievu JŽ] sistemātiskai melu programmai ir izskaidrojams vienīgi ar to, ka lielais vairums tautiešu, ieskaitot arī mūsu augstākās šķiras, gluži vienkārši nav informēti par žīda [krieva JŽ] iekšējo raksturu. Kamēr augstākā šķira, ar savu iedzimto gļēvulību, pagriež muguru pret katru, kam žīds [krievs JŽ] uzbrūk ar meliem un nomelnojumiem, tautas masas ir gatavas ticēt itin visu pateicoties savai iedzimtajai ignorancei un vientiesībai. Valsts ierēdņi ietinas klusuma segā, bet drīzāk vajā žīdu uzbrukumu upurus tā, lai apstādinātu žīdu [krievu JŽ] propagandu."

"Cik tukša un necila ir visa mūsu laiku dzīve! Fakts, ka pat Baznīca pievienojas šim grēkam pret Dieva gribu kamēr tā turpina uzsvērt Dieva gribas cēlumu ir pavisam likumsakarīgi. Baznīckungi runā par Garu, bet viņi atļauj cilvēkiem, šī Gara iemiesojumiem, grimt proletāriešu šķirā. Tad viņi skatās ar izbrīnu, cik nenozīmīga ir kristīgās ticības teikšana pašā tautā un cik bezdievīgs un nesavaldīgs ir šis pūlis, deģenerējies gan fiziski, gan garīgi."

"Skaties tik, kas par netaisnībām jācieš mūsu tautai ik dienas pateicoties tās piesārņošanai ar žīdu [krievu JŽ] asinīm. Paturi prātā, ka šo indīgo piesārņojumu varēs attīrīt tikai pēc gadsimteņiem, varbūt nekad. Padomā arī, kā šis piesārņojums pazemina un izputina mūsu fundamentālās rasiskās [etniskās JŽ] vērtības un mūsu tauta paliek pamazām radoši impotenta un mums draud briesmas, īpaši mūsu lielajās pilsētās, pazemoties līdz tādam līmenim, kāds vērojams Dienviditālijā šodien."

Juris iegrimis fīrera viedājā grāmatā

 

From: pistole@ebtech.net
Date: Fri, 17 Aug 2001 01:01:04 +0300

Pēc 39 gadu nodzīvošanas Kvebekā, es neieredzu Kvebekas nacionālistus vienīgi tādēļ, ka viņi grib izpostīt vienotu Kanādu, no Atlantijas līdz Klusajam okeānam. Valoda ir tikai aizbildināšanās lai atgūtu to ko pazaudēja cīņā uz "Plains of Abraham". Kanādā federāli ir divas oficiālas valodas (bet ne Kvebekā) un "Prime Minister" ir kvebekietis.

< Tev taisnība, Zigi, ka tādas mazas valsteles neko vairāk nevar panākt, kā zirņus grabināt cūku pūslī pie kaķa astes. Ādolfs Hitlers domāja daudz vērienīgāk.>

Ko latvieši domātu par un kā izturētos pret krieviem šodien, ja tie tāpat būtu ienākuši Latvijā 41 gadā, bet čekisti nebūtu nevienu nogalinājuši un uz Sibīriju aizveduši? Atcerēsimies vēsturi, pirmā pasaules kara laikā, latvieši kā bēgļi brauca uz Krieviju, manus senčus ieskaitot un pēc kara atgriezās mājās Latvijā. Zigis.

 

From: uldis@parks.lv
Date: 8/16/01 6:52

Yup, arī manējie. Diemžēl, viņi nebija tik gudri, lai parautu fraku pirms/pēc otrā pasaules kara, ja būtu bijuši, tad es ar no zemeslodes otras puses varētu tagad ar tīru sirdsapziņu, tāpat kā tagad dažs labs, zākāt pretīgās patvēruma zemes pretīgā imperiālisma smirdīgo Korejas, Vjetnamas, Afganistānas, Irākas etc politiku...

Have an adequate day :)

Uldis

Kas jauns Latvijā?