Bērnības atmiņas par “paradīzi”

J.Kalējs

Es, Jānis Kalējs, nelaimīgā kārtā dzimis Baltkrievijā, 1927. gada 30. aprīlī, Vitebskas apgabalā, Boguševas rajonā, Gruzdu sādžas apkārtnē, Kārļa Kalēja ģimenē.

Mans vectēvs Pēteris Kalējs cēlies no Seces pagasta Taimiņiem un līdz ar citiem latviešiem aizklīdis uz Baltkrieviju meklēt savu stūrīti zemes. Tā daudzi latvieši, kam nebija savas zemes, aizbrauca uz Krievijas plašumiem. Apmetās viņi mūža mežos, jo ar mežu apklātā platība tolaik maksāja daudz lētāk. Tā viņi sāka līst līdumus un būvēties, cēla mājas, kūtis, klētis, šķūņus. Turīgākie kūtis un klētis cēla no akmeņiem un mūŗa, lai būtu bērniem un mazbērniem. Aizklīda viņi XIX gadsimtā – tā ap 1870. gadu. Iepirka 20 desetīnas zemes, tas ir apmēram 22 ha.

Mana vecāmāte no tēva puses nākusi no Kokneses. Ar viņu neiepazinos, jo bija mirusi ap 1922. gadu. Viņa mira no pārbīšanās. Sarkanarmieši ņēma govis, bet vecmāmiņa vienai apķērās ap kaklu un raudāja. Tad kāds sarkanarmietis izšāva tieši pie vecenītes galvas. No šāviena pārbijusies, nelaimīgā pēc dažām dienām nomira.

Mātes māte Emīlija Regute nāk no Viesītes, kā toreiz sauca Ekengrāves apkārtni. 1942. gadā viņas trīs māsiņas vēl dzīvoja Viesītes apkārtnē, kad mēs atgriezāmies Latvijā. Tad vecāmāte viņas apciemoja. Viena bija saimniece Bretēs Viesītes pagastā. Viņai bija uzvārds Zaķis. Otra bija sieva Bokartam, kas strādāja par mašīnistu uz mazā bānīša. Trešā dzīvoja Viesītē. Es visas viņas esmu saticis. Mātes tēvs Broņislavs Beinarovičs pēc tautības polis, kur dzimis – nezinu.

Vistuvākais kaimiņš mums bija Pēteris Lapiņš, tēva radinieks – onkulis. Viņa viensēta bija 0.5 km no mums. Tālāk dzīvoja Jānis Salenieks, tad Jānis Bojārs, Bogdānovs, Pēteris Bērziņš, Irgens, Juris Lapiņš (Pētera Lapiņa brālis), Mārtiņš Auliņš, Ādams Auliņš (Mārtiņa brālis), Jānis Auliņš (arī brālis), Jānis Ašmans, Kārlis Ašmans un citi. Daži centīgākie krievi, kā piemēram, Jagors Grečiha un citi arī pārgāja uz viensētām. Zeme bija auglīgāka nekā ap sādžu, kur tā bija smilšaina un vieglāk ar spīļarklu rušināma, tāpēc krievi tur apmetās un dzīvoja sādžā. Mūža mežos, kur apmetās latvieši, pārsvarā bija cieto lapu koki. Latvieši nodarbojušies ar lopkopību un linkopību. Sviestu un linus ar zirgiem veduši uz Vitebsku, jo vilcienu uzbūvēja vēlāk. Līdz Vitebskai bija 40 km, bet Boguševas miests no mums bija 9 km.

Tā latvieši ar laiku un ar pārcilvēcīgu darbu tikuši pie zināmas turības, atbrīvojuši zemi no meža, sacēluši mājas un saimniecības ēkas, dzīvoja līdz juku laikiem, kas notika Krievijā pēc 1917.gada. Sākumā vēl nekā nemanīja. Īsu laiku pēc visiem pilsoņu kaŗiem zemniekiem deva brīvību. Tas sakarā ar to, ka kaŗā un pilsoņu nemieros Krievijā tautsaimniecība bija panīkusi un, lai tiktu uz “zaļa” zara, izdeva, tā saucamo, IEP (jaunais ekonomiskais plāns), kuŗa rezultātā palaida grožus vaļīgāk. Tomēr ap 1926.gadu sāka tautu terorizēt. Zemniekus, kas bija turīgāki, sāka spaidīt ar nesamērīgi lielām nodevām. Tos, kas bija turīgākie, sauca par “kulakiem”, mazāk turīgākos par “podkulačnikiem”, puskulakiem. Sādžā nodibinājās, tā saucamā, “kombedi” – nabadzīgo komitejas, kas sastāvēja no deģenerātiem, sliņķiem un dzērājiem. Šīs komitejas tad arī noteica, cik kuŗam lielas nodevas uzlikt. Parasti vīri salasījās kādā saimnieku mājā, izdzina visus saimnieka ģimenes locekļus ārā un lika gaidīt. Izdzina arī ziemā, salā. Paši istabā spriež, cik kuŗam nodevas uzlikt. Tā ziemā, 1928. gada janvārī, sanāca nabadzīgo komiteja arī Pētera Kalēja mājā. Tolaik mans tēvs vēl nebija aizgājis no sava tēva, un mēs dzīvojām vectēva mājās. Komitejas vīri visus izdzina ārā, arī manu māti ar jaunpiedzimušo bērnu. Man toreiz bija kādi 8 vai 9 mēneši. Māte protestēja, ka ar bērnu salā neies. Tad lēmēji bija spiesti viņu atstāt istabā. Tā māte noklausījās, kā nolēma saimniekiem nodevas. Viens nosauca vienu skaitli, cits atkal to apstrīdēja, ka tas esot par maz un vajadzīgs likt vairāk. Kad saraksts bija gatavs, tad visus saimniekus no āra iesauca un nolasīja, cik kuŗam nodot graudus. Tas darāms triju dienu laikā. Kuŗš trijās dienās nenodošot, to apcietināšot. Kad nodevas izpildīja, tad uzlika atkal jaunas. Tā saimniekus pakāpeniski izputināja. 1929.gada rudenī, kad visi lauku darbi padarīti, tā saucamos, kulakus apcietināja it kā sūtīšanai valsts darbos. Apcietināja arī mātes tēvu Beinaroviču un viņa dēlu Jāni, kuŗam bija 21 gads. Tajā laikā pie vecāsmātes ieradās pa laikam plenči un, ne vārda nesakot, lielmanīgi uzlika uz galda papīru, kur rakstīts, ka šīs zīmītes uzrādītājs ir tiesīgs izvēlēties sev govi no viņas ganāmpulka. Līdzi jādod arī siens. Tā īsā laikā vecāmāte palika bez lopiem. Viens otrs plencis govi pārdeva vai nokāva un nāca vēl pēc nākošās. Bija astoņas govis un divi skaisti, sirmi zirgi. Vectēvam patika zirgi. Ar tiem viņš lepojās. Zirgus paņēma izpildkomiteja, kas atradās Budas ciemā kādus 6 km no mums. Tos izmantoja “augsto biedru” vizināšanai. Arī citiem paņēma lopiņus tādā pašā veidā.

1930. gada vasaras sākumā vīriešus atlaida mājās. Nākamajā naktī vectēvs ar vecomāti un dēlu pazuda, atstājot mājas ar visu iekārtu. Vectēvs kaut ko nelabu bija dzirdējis. Bija arī pēdējais laiks pazust, jo tūlīt nākošajā dienā viņus meklēja, jo sākās izsūtīšana. Pazuda arī Salenieks. Tos, kas nebija aizbēguši, izsūtīja. Aizveda Mārtiņu un Ādamu ar ģimenēm. Kam bija mazāk par 22 ha, tos atstāja. Tādi bija Jānis un Kārlis Ašmaņi, Pēteris un Juris Lapiņi, Jānis Auliņš – viņš atbrauca uz Baltkrieviju vēlāk un vēl nebija kļuvis tik turīgs, viņu kulaku kārtā vēl neieskaitīja. Palika Pēteris Bērziņš, arī Pēteris Kalējs, mans vectēvs. Viņš jau pirms dažiem gadiem zemi pārdalīja ar dēlu – manu tēvu. Tomēr visus sauca par “podkulačņikiem”, tas ir, par puskulakiem.

Aizvešanas dienā atceros, kad es, turēdamies tēvam pie sāniem, acis ieplētis, skatījos, ka gaŗām brauc zirgu pajūgi, kuŗos sēd bērni un noraudājušās sievietes, bruņotu čekistu ielenkti. Vienos ratos gulēja Jagors Grečina ar pārsietu galvu un vaidēja. Viņš bija ievainots. Aizveda arī ģimeni. Tas notika tā. Bija sestdienas vakars, un bija pirts laiks. Jagors ar dēlu Aleksandru bija pirtī, kad viņiem atbrauca pakaļ. Abi patreiz nāca no tās ārā. Jagors ieraudzīja bruņotus čekistus un pagriezās atpakaļ, noteikdams: “Es tūlīt”. Pirtī viņš bija aizmirsis vēderjostu, kuŗai tad arī gāja pakaļ. Čekists domāja, ka večuks aiziet pēc šautenes. Kad Jagors iznāca no pirts, ķērējs čekists šāva, izšaujot aci, bet tomēr viņu, kaut ievainotu, aizveda. Vēlāk dzirdējām, ka nelaimīgais ceļā miris. Grečina ģimenē bija septiņi cilvēki, abi vecīši, dēls ar sievu un trim bērniem. Mazākajam bija tikai daži mēneši. Pēc tik daudz gadiem es to visu skaidri atceros.

Tūlīt pēc lielāko saimnieku izsūtīšanas visus sadzina kolhozā. Latvieši iestājās tūlīt un aiz bailēm arī lielākā daļa krievu. Tomēr bija arī tādi, kas neiestājās. Visi tie nāca no nabadzīgo kategorijas, tādēļ pret viņiem represijas nelietoja, bet zemi tomēr atņēma, jo tā skaitījās valsts īpašums. Bet, tā kā viņi kolhozā negāja, tad pēc kāda laika zemi atkal atdeva. Kolhoznieki par to bija nemierā. Zemi dabūjuši, īpašnieki to apsēja un apstādīja. Tomēr, kad bija vācama raža, tad atkal visu atņēma, un kolhozs ražu novāca. Pēc tam lielākā daļa iestājās kolhozā. Tikai daži vecīši to nedarīja, jo viņu bērni vēl pirms kolhoziem strādāja valsts darbā un dzīvoja pilsētā vai miestā.

Pirmo gadu uz 1.maiju un 7.novembri, tas ir, Oktobra svētkiem, kolhozs kāva kādu lopu un rīkoja balli. Šņabi deva uz trim sievietēm pudeli un uz diviem vīriešiem arī pudeli. Tas bija tikai pirmajā gadā. Pēc gada gans, dzenot lopus gaŗām, teica, lai ņemot katrs savu govi, jo kolhozs tiekot likvidēts. Mums, iestājoties kolhozā, bija divas govis. No tām viena bija jānodod. Nodevām arī zirgu. Pēc gana paziņojuma māte savu govi paņēma. Tā darīja arī citi. Otrā dienā sādžā sabrauca čekisti un sāka arestēt tos, kuŗi paņēma savus lopiņus. Izrādījās, ka ziņa bijusi provokācija, ko likuši ganam izplatīt. Apcietināja arī manu tēvu. Viņu veda divi čekisti, katrs savā pusē. Māte raudādama skrēja pakaļ. Tad otri divi saucot: “Tu arī gribi tikt turpat”, saņēma māti katrs savā pusē un veda prom. Es nobijies skrēju kliegdams un raudādams pakaļ. Tad varas vīri māti atlaida.

Tēvu aizveda uz cietumu, kas bija Senno miestā un atradās 60 km no mums. Tur viņš sabija vairākus mēnešus. Uz turieni pie tēva māte dažas reizes aizgāja kājām. Apcietināja arī citus. Jāni Auliņu nošāva, jo viņš bija vienīgais latvietis, kas negāja kolhozā. Palika sieva ar divām pusaudžu meitām. Nošāva arī mūsu kaimiņu Pēteri Lapiņu. Palika sieva ar meitu un dēlu. Vecākais dēls dzīvoja un strādāja Ļeningradā. Vecākā meita dzīvoja kaut kur citur. Lapiņa sieva tad māju pārdeva nojaukšanai un ar bērniem kaut kur aizgāja. Tā mums kaimiņu vairs nebija. Tālākos kaimiņus izsūtīja, citi izklīda sādžā, Gruzdi no mums bija ap 2.5 km. Dzīvojām pie valsts meža masīva.

Latviešus dzina visos darbos, kuŗi krieviem nepatika. Vienā rudzu druvā ar sirpi griež kādas trīsdesmit sievas, bet citā laukā tēvs un māte ar īsām izkaptīm nopļauj lielāku platību. Brigadieris viņiem aprēķina mazāk, bet sievām vairāk. Tā viņi blēdījās.

Vecāki, ejot darbā , sākumā mani ieslēdza istabā un pa virtuves logu padeva atslēgu. Augšējā rūtī bija neliela sprauga, pa kuŗu tad atkal to padevu viņiem. Es nolīdu pakrāsnī, kas bija pretī virtuves logam un, bailēs drebēdams, tur visu dienu arī tupēju. Jāatzīmē, ka mums tāpat kā visiem plīts nebija. Bija tikai krāsns, kur arī vārīja ēdienu. Pakrāsnī ziemas aukstajā laikā turēja vistas. Tā es tur tupēju. Visi pārējie logi no iekšpuses bija aiztaisīti ar īpašām aizvirām. Bieži dzirdēju ap māju kādu staigājam. Man toreiz bija 5 vai 6 gadi. Tad dzirdēja, ka citus tādus knauķus zagļi nositot, lai viņiem netraucētu zagšanu. Vecāki mani sāka ņemt darbā līdzi. Nu sākās zagšana. Gan uzlauztas tika durvis, gan izsisti logi. Apzagti bijām kādas septiņas reizes. Nozaga visu: segas, palagus, spilvenus, pat karotes. Kā par brīnumu atstāja tikai kājminamo šujammašīnu un lielo sienas pulksteni, kas bija vecākiem kāzu dāvana. Kad pirmo reizi tikām apzagti, tēvs griezās milicijā, bet tur tikai pasmējās, sakot, ka zog tam, kam ir ko zagt, bet tam, kuŗam nav ko zagt, tam arī nezog. Tad tēvs vairāk uz miliciju negāja. Kolhoza vadība zagšanai neticēja. Teica, ka negribot tikai strādāt.

Ziemā tēvam bija jāiet meža darbos un pie tam tālu, ap 40 km, lai gan mežs bija turpat aiz mājas, bet tajā pulcējās un strādāja cilvēki no tās vietas, kur tēvam lika strādāt. Valdība sprieda, jo cilvēks būs tālāk no mājām, jo viņš centīsies veiklāk darboties, lai ātrāk izpildītu klaušas. Meža darbos ejot, tēvs ņēma līdzi kartupeļus un sāli. Cita nekā nebija.

Reiz ziemā tēvu, kā arī vairākus citus ar visiem zirgiem vilcienā aizveda uz Kareliju pie Baltās jūŗas. Tur vajadzēja sagatavot kokmateriālus, ko pavasarī vestu ar kuģiem uz Angliju. Ziemas sākumā, kad tēvs bija prom no mājas meža darbos, naktī zagļi iekļuva kūtī un turpat nokāva divas aitas un divas vistas. Tik vien mums to bija. Turpat izlaida zarnas un aiznesa. Palika tikai govs. Govs bija ļoti uztraukta, jo kūti pildīja asiņu smaka. Kaktā palika piesliets pamatīgs bomis, kam vienā galā sadzītas naglas. Pamatīgs sitamais, kas domāts tam, kas zagļus traucēs. Pēc pēdām sniegā varēja redzēt, ka zagļi bijuši trīs. Māte atveda no kāda mežsarga suni, bet to pēc neilga laika noindēja, kaut gan tas bija piesiets ķēdē.

Par darbu kolhozā aprēķināja izstrādes dienas par katru darbu atsevišķi. Tā, piemēram, vienā darba dienā bija jānopļauj ar rokas izkapti 0.7 ha pļavas. Ja nopļauj mazāk, tad par to dienu aprēķina arī izstrādes dienas daļu. Par izstrādes dienu aprēķināja 150 vai 200 gramus graudu, tādus ko Latvijā saimnieks izbarotu vistām. Kad izkūla pirmos graudus nodeva valstij, pēc tam atbēra sēklai. Tad atbrauca kāds rajona pārstāvis apskatīt, cik vēl graudu palicis, lai obligāto pārdošanu valstij vēl papildinātu. Tas jādarot obligāti. Pārējā graudu daļa palika kolhozniekiem par darba dienām. Ražas novākšanas, kulšanas un graudu vētīšanas laikā daļa graudu tiek nozagta, jo krieviem zagšana ir iedzimta. Sādžas pamatiedzīvotāji savā starpā ir radi un radu radi. Viens tiek par klētnieku, otrs par naktssargu. Visi zog, un visiem viņiem ir labi. Var turēt cūku un vistas, jo ir ar ko tos pabarot. Arī pašiem ir maize. Ja kāds no malas mēģina zagt, tad to drīz noķep un notiesā. Aprēķina arī naudu. Piecas kapeikas par izstrādes dienu, bet tā palieka, tā saucamā, nedalāmā fondā un to naudu nekad nesaņēmām.

Uz 1.maiju un 7.novembri Oktobŗa svētkiem parasti atbrauca kāds lektors no rajona un nolasīja referātu par svētkiem un to nozīmi. Tad pēc tam visiem bija jāiet atpakaļ darbā. “Jo, lūk, jums nav pienācīga apģērba un tāpēc svētkus atzīmējiet ar darbu. Pilsētā tauta ejot gājienā, jo viņi esot pienācīgi apģērbušies. Kādreiz nākotnē arī jūs dzīvosiet labāk, tad arī jūs varēsiet svētīt”, tā kolhozniekiem skaidroja lektors.

Uz izstrādes dienām saņemtos graudus bija jāved uz dzirnavām. Tur par malšanu ņēma no tā paša mazumiņa dažas mārciņas, iepriekš izlaižot labību caur graudu tīrāmo mašīnu. Lai kaut ko saglabātu neviens graudus uz dzirnavām neveda, bet mala ar rokas dzirnaviņām. Tādas bija arī mums. Tas bija smags darbs. Malt pie mums nāca arī citi, bet bija ļoti jāuzmanās, jo šad un tad no rajona brauca pārbaudīt. Pārbaudītāji, ja atrada dzirnaviņas, sadauzīja dzirnaviņu akmeņus. Parasti apkārtējie cilvēki brīdināja, kad ieradās pārbaudītāji. Visi bija ieinteresēti par to, lai kādam būtu dzirnaviņas, kur būtu iespējams graudus samalt. Tādā reizē akmeņi steidzīgi kaut kur jāslēpj, piemēram, skaidienā, aizbeŗot tos ar gružiem. Mums tas bieži nācās darīt. Vienam otram arī tādas dzirnaviņas piederēja. Dažam atrada un sadauzīja uz pusēm vai četrām daļām. Tomēr dzirnaviņu saimnieks gabalus atkal sastīpoja un lietoja tālāk. Mums netika nekad akmeņi atrasti.

Kad saņemtie graudi samalti, tad kolhoznieki no teļu fermas nozaga linsēklu raušus, tos piejauca miltiem, lai maizes iznāktu vairāk. Piejauca pusi, maize izdevās pelēka, jēla ar atlēkušu garozu. Tādu maizi, liekas, neviens lops normāli neēstu, bet cilvēki ēda un bija spiesti to darīt.

1935.gadā piedzīvojām neražu. To pašu atņēma. Tas, acīm redzot, darīts ar nolūku, lai no tautas “izpumpētu” visas vērtslietas. Par dārgmetālu Vitebskā varēja dabūt miltus. Dārglietas varēja nodot speciālos veikalos – tā saucamos, “Forgsin”. Tāds veikals bija Vitebskā. Tēvs tur aizveda savu un mātes laulības gredzenus, kā arī vectēva un vecāsmātes, kuŗi bija pie mums. Par šiem četriem gredzeniem atveda kādus 20 kg bīdeļmiltu. Tas bija tikai sīkums mums, bada cietējiem. Labāk būtu devuši vienkāršos rudzu rupjos miltus. Tā tika apēsti gredzeni.

Visu laiku, cik atceros, cietu izsalkumu. Dzīvojām badā vai pusbadā. Nekad nevienas dienas nebija, kad maizīti būtu paēdis, cik gribas. Tika ēsta visāda zāle, gārsa, nātres, skostas vālītes un citas. Veikalā maizi pārdeva pa “ķieģelītim”, bet citu gadu ķieģelīti vēl grieza uz pusēm. Ķieģelītis, formā cepts, sālīts kukulītis, svēra 2 kg. Citu gadu maizi pārdeva tikai miestā strādājošiem, bet kolhozniekiem nepārdeva, aizbildinoties ar to, ka - jūs paši maizi ražojat. Periodiski veikalā nevarēja nopirkt sāli, petroleju, ziepes, sērkociņus un citas pirmās nepieciešamības preces. Petroleja bija vajadzīga apgaismojumam rudens un ziemas vakaros, jo elektrības nebija pat skolā. Elektrība bija tikai miestā, Boguševā, ko ražoja dīzelis. Kad veikalā ieveda lētu drānu, tad pēc tās rinda sāka stāvēt jau vakarā. Kad no rīta pārdevējs gribēja veikalu atvērt, tad tas nebija godīgi izdarāms lielās cilvēku drūzmas dēļ. Nekādās rindās neviens vairs nestāvēja. Kas stiprāks, tas tiek pie letes. Nākot ārā ar pirkumu, varēja pazaudēt svārkam pogas, kas arī bieži notika.

Piemājas dārzam deva 0.40 ha, kur iestādīt kartupeļus. Zemi nemainīja, bet katru gadu vienā un tajā pašā vietā stādīja kartupeļus, tāpēc raža padevās viduvēja un pat slikta. Drīkstēja turēt govi, aitas, cūku un vistas. Cūku nebija ar ko barot, jo paši bijām cūkas vietā. Turēja cūku tikai tie, kas kartupeļus un graudus piezaga no kolhoza lauka. Par kolhoza mantas zagšanu sodīja bargi. Tā, piemēram, par viena runkuļa nozagšanu varēja piespriest vienu gadu, par diviem divus gadus un tā tālāk. Kā jau iepriekš rakstīju, kolhozā valdīja radu būšana. Radi drīkstēja zagt, cik paši gribēja.

Govij sienu pļāvām pa grāvmalām un lauciņos starp krūmiem, kur kolhozam to iegūt nebija izdevīgi. Pļavas kolhozniekiem nedeva. Reižu reizēm pavasarī gadījās tā, ka lopus izdzen ganībās un dažas govis aiz nespēka nokrīt. Tad vakarā gans par to ziņo brigadierim, kur nu kuŗa ir nokritusi. Tādas ir piecas vai sešas. Brigadieris nozīmē pajūgus un cilvēkus, kas viņām brauc pakaļ. Tā turpinās nedēļas divas, kamēr govis kaut cik atkopjas.

Sienu pļāva ar rokas izkaptīm. Viena pļaujamašīna kolhozā bija. Tā agrāk piederēja kādam saimniekam, kuru izsūtīja. Tomēr to nedarbināja, jo pļaujot par augstu. Cik tagad saprotu, tad viņi neprata mašīnu pieregulēt. Arī zirga grābeklis bija, kas agrāk piederēja tam pašam Mārtiņam Auliņam. Zirga grābekli gan izmantoja.

Ziemā daži kolhoznieki savas personīgās govis baroja ar svaigiem zirgu mēsliem. Kā viņi tos lopiņiem iemānīja, nezinu. Bet tad tirgū žīdietes pienu “brāķēja”, jo tas odis pēc mēsliem. Jumti visām ēkām bija salmu. Ziemā, kad trūka barības, tad šķūnīšiem tos noplēsa un izbaroja lopiem. Jumtus vasarā centās atjaunot. Kolhoznieks dzīvoja tikai no govs un kartupeļu lauka. Kūla sviestu, bet paši lietoja tikai vājpienu. Sviestu pārdeva tirgū un naudu nesa valdībai nodokļiem. Tie bija dažādi, gan obligātā apdrošināšana par govi un ēkām, gan kaut kāds vienreizējais maksājums. Ja nodokļus laikus nenomaksāja, tad aprakstīja mantu, ja tāda bija, vai arī aprakstīja māju. Atceros, ja redzējām kādus divus vai trīs, kas, portfeļus saulē spīdinādami, nāca uz mūsu mājas pusi, tad steidzīgi nesām kaut kur slēpt lielo sienas pulksteni un šujammašīnu. Tās bija vienīgās mantas, ko zagļi nebija aizstiepuši.

No govs vajadzēja katru gadu nodot 300 litru piena. Tā kā pienotava bija tālu, tad pieņēma sviestu, ieskaitot 20 litru par katru 1 kg, ja nodeva kausētu sviestu, tad 25 litrus par kg. Labāk pieņēma kausētu sviestu. No govs bija katru gadu jānodod 32 kg gaļas, tas ir, divas nedēļas vecu teļu. Ja kaut kādā veidā teļa nav, tad gaļa jāpērk. Parasti vairāki kopā tirgū nopērk govi vai teli un nodod vajadzīgo normu. Vajadzēja nodot arī 60 olu, vai vistas ir, vai arī to nav. Daudzi vistas neturēja, tad olas bija jāpērk tirgū un jānes nodot. Ja turēja cūku, tad jānodod cūkas āda. Ja to nenodod, tad uzliek sodu. 1941. gadā bija jānodod cūkas pusāda, vai cūka ir, vai arī tās nav. Tāpat bija jānodod aitas pusāda un 1.5 kg aitu siera. Aitu sieru varēja aizstāt ar govs sieru, bet tad bija jānodod desmitkārtīgi, tas ir, 15 kg. Uznāca kaŗš, un tas bija mūsu glābiņš.

Materiālajā ziņā mums stipri palīdzēja vectētiņš Broņislavs. Viņš pēc aizbēgšanas Ļeningrādā iekārtojās par sētnieku. Bija kārtīgs un pacietīgs. Ēda tikai maizi un uzdzēra ūdeni, kā arī šad tad sūtīja mums naudu, lai spētu samaksāt nodokļus, un nelaimes gadījumā ar govi palīdzēja arī tās iegādē. Bez dokumentiem viņam bija grūti iekārtoties darbā arī par sētnieku, bet tas tomēr izdevās. Viņa dēlam Jānim tā nelaimējās. Jānis strādāja gan meža darbos Kamēlijā, gan kolhozā uz brīva līguma, bet nekur nepalika ilgāku laiku. 1942.gadā viņš posās braukt mums līdzi uz Latviju, bet pēdējā brīdī pārdomāja. Laikam draugu pierunāts. Pēdējos gados jauneklis strādāja mēbeļu fabrikā Boguševskā. Sākoties kaŗam, kad vācieši okupēja Boguševsku, viņa draugi ar visām ģimenēm bija aizgājuši mežā partizānos un savas mantas atstājuši pie Jāņa. Viņš pārnāca dzīvot mūsu atstātajā mājā. Ar mantām bija piekrautas visas malas. Tas arī viņu pazudināja. Krievu policisti vācu laikā Jāni nosita, lai tiktu pie viņa mantām. Radinieks krita 1942. gada augustā, kad mēs jau bijām Latvijā.

Vectēvs gāja bojā nezināmos apstākļos kaŗa laikā, it kā dodoties no Ļeningradas pie mums. Vilcieni toreiz negāja, un viņš ceļā devies kājām.

Kolhozniekam pases nebija, lai viņš neaizbēgtu. Ja bija nepieciešams, tad kolhoza kantorī izdeva izziņu uz īsu laiku. No kolhoza uz kolhozu pāriet nedrīkstēja. Par to draudēja cietums. Reiz gadījās, ka mūsu kolhoza priekšnieks sarunāja sev kalēju no kaimiņu kolhoza, piesolot viņam lielāku algu, jo kalēja amats bija lielā vērtē. Sarunātais iesniedza savā kolhoza kantorī atlūgumu un tika steidzīgi pieņemts par kalēju mūsu kolhozā. No iepriekšējā kolhoza viņu neatbrīvoja, viņš nokļuva uz gadu cietumā par patvaļīgu rīcību.

Latviešus dzina darbā kā vadžus sienā. Tā Pēterim Bērziņam 1936. gada ziemā, kā es atceros, dienā bija jāzāģē malka kolhoza vajadzībām. Vakarā, pārnākot mājās, atrod sieva slima, vakariņu nav. Neēdis, noguris viņš dodas uz 2 km attālo Mārtiņa Auliņa bijušo saimniecību, kur novietotas kolhoza bites un kūtī kolhoza aitas. Tās Pēterim jāsargā, bez tam vajadzēja piesērst riju ar liniem un tā jāizkurina. Mārtiņš Auliņš, kā jau rakstīju, tika izsūtīts ar ģimeni, un māja pārvesta uz Budas ciemu, kur iekārtota skola. Mūŗa kūts un klēts, kā arī šķūnis palika. Bērziņš piekrāvis riju ar liniem, iekurinājis krāsni un pie tās arī saļimis. Tā viņu atrada rijā pie krāsns. Tanī pusē bija paraša, ja kāds nomirst vakarā, tad jau otrā dienā viņu apglabā, bet, ja nomirst no rīta, tad apglabā vakarā. Gandrīz katrā mājā ir kāds meistars, un zārks tiek ātri sameistarots. Tā arī Pēteri Bērziņu otrā dienā paglabāja. Pēc tam vecās sievas sāka runāt, ka varbūt viņš nav miris, bet tikai cietis no tvana gāzes. Neizskatījās arī pēc miroņa. Tad viņa meita Marija sarunāja cilvēkus un kapu atraka. Izrādījās, ka Pēteris bija atmodies, apgriezies otrādi un noslāpis. Bija redzams, ka viņš stipri mocījies. Par kapa atrakšanu varas vīri meitu bāruši , sak - mirušos nav ko traucēt.

Atceros vēl vienu īpatnēju gadījumu. Kolhozā bija govju gans Vasīls. Viņš kādu rītu gultā atrasts beigts. Tā visi domāja. Mirušo iezārkoja un sarīkoja bēres. Kā parasti sievas sāk skaļi gaudot un skaitīt - kāpēc esi mūs atstājis? Tāda bija baltkrievu paraša. Pēkšņi gulētājs pamodās. Izrādās, ka bija aizmidzis letarģiskā miegā. Pēkšņi viņš pieslējās sēdus, un visi bailēs izskrēja no mājas. Gaudotājas pārtrauca gaudošanu pusvārdā. Bija varens skats. Tas notika 1936. vai 1937. gadā. Pēc tam Vasils vēl nodzīvoja vairākus gadus. 1942.gadā, kad mēs izbraucām uz Latviju, viņš vēl bija dzīvs. Vasilijs bija īpatnējs indivīds. Ejot ganos, ņēma līdzi pudeli ar vājpienu, sajauktu ar ūdeni. Tās bija viņa pusdienas un vienīgā barība visai dienai.

Bērziņam bija divas meitas, Marija un Natālija. Natāliju bija apprecējis Salenieka dēls Eduards. Pats Salenieks no izsūtīšanas bija aizmucis. Cara laikos Salenieks dēlu Eduardu izskoloja, jo tajā laikā bija viens no turīgākajiem. Ģimnazijā Eduards pievērsās boļševismam. Kad Eduards beidza ģimnaziju, tas jau bija pēc revolūcijas, viņš mūsu pusē nodibināja mājas lasītavu (bibliotēku), kā arī strādāja izglītības laukā. Vēl pirms represijām viņa sieva nomira no šarlaka. Toreiz vēl mirušos izvadīja mācītājs. Eduards tomēr mirušo sievu izvadīja bez mācītāja un bez garīgajām dziesmām un dievvārdiem, bet ar internacionāli, zārku pārklājot ar sarkanu drānu. Par to visi brīnījās.

Pēc sievas nāves atraitnis aizbrauca uz Maskavu un strādāja, tā saucamajā, “Prometejā”, kas tolaik pastāvēja un izdeva grāmatas arī latviešu valodā. Viņš bija rakstnieks, apprecējās otrreiz un viņa sieva strādāja turpat. Lielā represiju laikā 1937. -1938. gados abus izsūtīja uz Sibīriju. Sieva tur arī mira, bet Eduards pēc Staļina nāves tika atbrīvots un atbrauca uz Latviju. Latvijā viņš nodarbojās ar rakstniecību. Izdeva dažas savas grāmatas, nenozīmīgas, rakstītas padomju garā, kā “Viņās dienās”, “Otrais mētelis šūts no ielāpiem” un citas, visas režīmam vēlamajā garā. Rīgā viņš nedrīkstēja dzīvot, tāpēc apmetās Elkšņu pagastā pie Osīšiem. Tur viņš apprecējās trešo reizi ar Osīša meitu un pārcēlās uz Jūrmalu. Tagad jau miris, nesagaidījis komūnisma krišanu. Viņš toreiz teicis mana tēva brālim Ādamam, kas bija viņa jaunības draugs: “Ja būtu ļauts rakstīt, kā katrs grib, tad es gan rakstītu un rakstītu.” Laikam viņam viss sarkanums bija izkūpējis. No pirmās laulības viņam bija dēls Viktors, kas bija ļoti apdāvināts, sāka mācības uzreiz no otrās klases un turpināja vienmēr lēkt pāri klasēm. Nomira 1936. gadā ar šarlaku. Vispār tādas slimības, kā šarlaks un izsituma tīfs toreiz bija parasta parādība.

Padomju Krievijā visus gadus, sākot no 1918. gada, šāva turīgākos cilvēkus un mācītājus. Nošāva arī tēva māsas Alvīnes vīru Īsiņu. Tad pienāca 1937. gads. No sākuma šāva augstāka ranga vīrus, pirmām kārtām latviešus, kuŗi ieņēma atbildīgus amatus. Visur Staļinam rēgojās nodevība. Par nošautajiem rakstīja avīzēs, ka tiek likvidēta kārtējā sazvērestība pret valdību.

Tad pienāca 1938. gads, kas ir vismelnākais manā mūžā. 1937. gadā apcietināja latviešu teātŗa aktieŗus Vitebskā, kur darbojās latviešu teātris. Brinskā bija latviešu skola, to likvidēja. Visus skolotājus un vecāko klašu skolniekus apcietināja. Nedrīkstēja sarunāties savā starpā . Latvieši sarunājās latviski tikai tad, kad neviens nedzirdēja.

1938. gada 9. maijā nomira mans mazais brālītis Kārlītis, tikai divi ar pus gadus vecs. Viņš nespēja iet, jo slimoja ar tolaik neārstējamo kaulu slimību. Vismaz šajā valstī tā bija neārstējama, jo nebija jau līdzekļu zālēm un braukšanai pie ārstiem. Dabūjām nokaut govi, kas nokrita ar piena trieku. Glābt nevarēja, jo nebija sameklējams veterinārārsts. Veterinārārsts strādāja pa vairākiem kolhoziem, bez tam pārvietojās no vienas vietas uz otru kājām. Jaunu govi palīdzēja nopirkt vectētiņš, kas, kā jau stāstīju, dzīvoja un strādāja Ļeningrādā.

Naktī no 18. uz 19. jūniju pamodāmies no trokšņa pie durvīm. Bija atbraukuši čekisti. Viņi “smalki” visu izkratīja. No albūma paņēma dažas fotogrāfijas, kuŗās bija ļaudis formas tērpos. Paņēma tēva Bībeli un Dziesmu grāmatu, kā arī manu latviešu valodas ābeci. Aizveda arī tēvu. Apkārtnē arestēja vienu otru. Pie mums atbrauca vecmāmiņa Emīlija, kas nedzīvoja pie vīra Ļeningradā, bet dzīvoja un strādāja pie māsas Karlīnas, kas dzīvoja Kaukāzā, Ķislovodskā. Karlīnas vīrs bija krievs. Viņi strādāja alkoholisko dzērienu veikalā par pārdevējiem. Dzīvoja labi, jo darīja lielas blēdības. Pie šņabja jauca ūdeni. Vecmāmiņa pie radiem strādāja par apkopēju. Vectēvs Ļeningradā negribēja, ka viņi dzīvo kopā, jo tad nevarot nekā no savas nelielās sētnieka algas iekrāt. Vecmāmiņu pie mums atsauca māte sakarā ar tēva arestu, jo mātei bija jāiet darbā, bet mājās jāauklē mazā māsiņa, kuŗai toreiz bija tikai četri mēneši.

Tā mums sākās vēl smagākas dienas. Mēs skaitījāmies “tautas ienaidnieku” ģimene. Uz mums skatījās kā uz spitālīgiem. Baidījās ar mums runāt. Vadība nedeva zirgu ar ko zemi apstrādāt vai atvest malku. Tikai pateicoties Vladimiram Mahmašovam varējām kaut kā dzīvot un izdzīvot. Viņš bija tēva māsas Mildas vīrs un tāds bezbēdīgs, īsts pašpuika. Audzis pie savas vecāsmātes, jo bija apaļš bārenis. Viņš uz sava vārda ņēma zirgu un atveda malku

, vai arī no kolhoza nozagtu sienu. Ja viņš nebūtu, tad nezinu, kā būtu izdzīvojuši. Mātei darbā bija jāiet tāpat. Arī es pa vasaras brīvlaiku strādāju kolhozā. Tur arī visi citi skolas zēni pavadīja vasaras brīvlaiku, vedot sienu, labību, vai arī darot citus darbus pēc pašu spēka. Lai tiktu pie kāda rubļa, piena produkti bija jānes uz tirgu. Visu laiku nesām sviestu, bet tad aptikām, ka izdevīgāk nest žīdiem svaigu krējumu. Padomju laikā nedrīkstēja žīdu saukt par žīdu, par to draudēja trīs gadi cietumā. Boguševā dzīvoja daudz žīdu, kas vasarā no Vitebskas brauca atpūsties. Brauca atpūsties no “grūtā” darba te, priežu silā, kas bija Boguševā. Svaigo krējumu bija jānogādā jau agri, vasarā saulei lecot. Visa žīdu ģimene vēl gulēja, tikai kalpone rosījās pa virtuvi. Viņa atnesto krējumu uz petrolejas plītiņas (prīmusa) vārīja. Kad tas izvārījās, tad cēlās visa ģimene, lai to dzertu. Ja krējums vārot sagāja “čupā”, tas nozīmēja, ka tas ir ieskābis. To salēja atpakaļ kanniņā un atdeva atpakaļ. Neder. Man tā negadījās. Atnesto krējumu tikai pierakstīja un naudu izmaksāja nedēļas beigās.

Līdz Boguševai bija 9 km. Ejot taisni caur mežu, daudz tuvāk, bet ceļš izrādīja bīstams, jo tur bieži iznāk priekšā laupītāji un atņēm naudu vai pirkumu. Man tā negadījās, jo taisni cauri mežam negāju. Ļoti bieži naktīs arestēja cilvēkus. Apcietināja arī manu vectēvu Pēteri Kalēju, un Juri Lapiņu kādā jūlija naktī. Vispār apcietināšanas un kratīšanas izdarīja tikai naktīs. Pēc trim mēnešiem vectēvu atlaida, bet mājās atgriezies, kā apgūlās, tā arī nepiecēlās un pēc kāda laika nomira. Viņš stāstīja, ka čekas cietumā viņu noguldījuši uz vēdera, uz muguras uzlikuši dēli un ar smagu priekšmetu, laikam lielu āmuru, pa dēli dauzījuši. Tā viņam atdauzīja iekšas. Viņš vaidēja un spļāva asinis. Dzīvoja pie savas meitas Lidijas. Kad aizgāju apraudzīt, tad viņš raudādams teica: ”Jānīt, tu savu tēvu nesagaidīsi”. Tomēr es tēvu sagaidīju 1939. gadā, pēc 11 mēnešiem čekas rokās. Kad tēvu aizveda, viņš bija vesels un stalts, bet no cietuma atnāca sirms, salīcis večuks. Laikam Staļins gribēja novērst no sevis milzīgo terroru un uzgrūst vainu saviem padotajiem. Viņš nošāva čekas priekšnieku Ježovu. Ježovs it kā esot bijis vainīgs pie masveida apcietināšanām. Novēla visu vainu uz viņu. Kas bija notiesāti, tos neatbrīvoja, jo tie pie spīdzināšanas bija savu vainu atzinuši un tāpēc notiesāti. Tēvs bija izturējis visas spīdzināšanas un neticis notiesāts. Atbrīvoja gan tikai ar parakstu, ka par spīdzināšanām viņš nekā neteiks, pat sievai - ne vārda; pretējā gadījumā paņemšot atkal un tad vairs sauli neredzēšot. Visiem notiesātajiem piesprieda desmit gadus un aizveda uz Sibīriju. Tiesāja, tā saucamā, “troika”, tas ir, tiesa trīs čekistu sastāvā, kas rīkojās tā:. ieveda apcietināto un pasludināja, ka viņam piespriesti desmit gadi. Tēvs tomēr mums pastāstīja, kā viņu spīdzināja. Viņš divas reizes zaudējis samaņu. Kad cilvēks paģībis, tad viņu aplējuši ar aukstu ūdeni un tajā naktī vairs otrreiz nav spīdzinājuši. Pratināšanu veica tikai naktī. Gribēja panākt atzīšanos visādos izdomātos noziegumos. Tā viens tēva noziegums bijis, ka viņa padotībā esot eskadrons, kas kaŗa gadījumā ar Latviju, dotu triecienu sarkanai armijai aizmugurē. Spīdzināja arī par to, ka viņa brālis Ādams dzīvo Latvijā. Ādams kopā ar bēgļiem no Latvijas, kas pie viņa kaŗa laikā bija apmetušies, nelegāli 1918. gadā aizbrauca viņiem līdzi uz Latviju. Iepriekš brālis bija karojis Karpatos pret vāciešiem un Latvijā pret Bermontu, kā arī lieliniekiem atbrīvošanas kaŗā. Par laimi to, protams, čeka nezināja.

Spīdzināšana notika dažādos veidos. Dūra aiz nagiem adatas, sēdināja uz asa mietiņa, bet pa to laiku paši pie galda dzēra konjaku, ēda delikateses un ņirgājās sakot: ”Tu teici, ka nav ko ēst, bet skaties, kas mums ir, pat konjaks!” Tēvu pēc čekas virsnieka pavēles dauzīja komjaunietis, kamēr pats virsnieks ēda un dzēra. Vasarā izpildīja arī kolektīvo spīdzināšanas metodi. Apcietināto bija ļoti daudz, un cietumi pārpildīti, tāpēc papildus cietumu ierīkoja lopkautuves mūŗos. Vasaras karstajā laikā lopkautuvē sadzina cilvēku masu tik blīvu kā siļķes mucā. Vēl ar vārtiem paspieda blīvāk un tad tos aiztaisīja ciet. Tas ilga vairākas stundas. Skanēja vaidi un lāsti. Cilvēki cieta lielas slāpes, trūka elpas un vājākie mira. Tad pēc vairākām stundām vārtus atvēra. Pūlis izretinājās, un mirušie nokrita pie zemes. Pakritušajiem čekists ar durkļotu šauteni katram caurdūra krūtis. Naktī mirušos kaut kur aizveda. Tā bendēja cilvēkus.

Kārlis Ašmans cietumā sajuka prātā. Viņš no “paraškas” (tualetes spainis) ar rokām grāba mēslus un lēja sev uz galvas. Kārlis Ašmanis bija ar zelta rokām. Viņš sev uztaisīja kartupeļu mizojamo, kā arī rīvējamo mašīnu. Šīs ierīces bija darbināmas ar rokām. Kolhozam atkal uztaisīja linu kulstāmo mašīnu, darbināmu ar ģēveli, ko grieza zirgi. Pēc šādām mašīnām bija liels pieprasījums arī no apkārtējiem kolhoziem, jo tajā pusē visi nodarbojās ar linkopību. Kārlim Ašmanim bija brālis Jānis. Jānim bija dēls, kas gribēja mācīties par lidotāju. Tas bija, apmēram, ap 1936. gadu. Viņam deva uzdevumu nošaut savu tēvu, tad viņš tikšot par lidotāju. Dēls no tā atteicās un par lidotāju netika.

Labību kūla ar kuļammašīnu, ko darbināja ģēveles, kuras grieza četri zirgi. Latvijā pietika ar diviem, bet mūsu apstākļos bija vajadzīgi četri, jo zirgi šeit ir mazāki un nav tik spēcīgi. Tad vētīja ar vētījamo mašīnu, ko grieza ar rokām un graudus attīrīja no pelavām. Pie tā strādāja trīs cilvēki.

Vienu gadu pirms kaŗa kūla ar tīrkūlēju, ko darbināja traktors. Tas piederēja mašīnu traktoru stacijai (MTS), kas par kulšanu ņēma graudus, tāpēc nebija cieņā un kolhoza vadība no tā atteicās.

1939. gada vasarā izdeva pavēli visiem, kas dzīvoja viensētās, pārcelt savas mājas uz sādžu. Tādu viensētu bija palicis maz. Kas pārcelšanai nepretojās, to mājas un kūtis nojauca un pārveda uz norādīto vietu, bet uzcelšanu atstāja saimnieka paša ziņā. Par nojaukšanu un pārcelšanu no mājas saimnieka atskaitīja izstrādes dienas un pieskaitīja tiem, kas ēkas nojauca un pārveda. Tiem, kas pārcelšanai pretojās, mājas jumtu noplēsa un aizbrauca.

Pārcelšanai pretojās Jāņa Auliņa sieva. Pats Auliņša, kā jau rakstīju, tika 1932. gadā nošauts. Palika sieva ar divām pusaudžu meitām. Kolhoza atsūtītie strādnieki noplēsa jumtu un aizbrauca. Sieva ar meitām uzklāja vienā stūrī niedru jumtu un dzīvoja tālāk. Kolhozā viņas negāja. Pārtika no ogām un sēnēm, ko pārdeva tirgū. Lopu viņām nebija. Otrreiz kolhoza atsūtītie cilvēki nojauca māju pavisam. Tad viņas uzslēja slieteni un dzīvoja tālāk. Nāca jau uz rudens pusi. Varasvīri uzsūtīja huligānus, kas naktī slietenim pielika uguni. Sievietes tik tikko paspēja izskriet ar to, kas mugurā. Tad viņas kaut kur aizgāja, liekas, uz miestu.

Mans tēvs pārcelšanai nepretojās. Māju un kūtiņu nojauca un pārveda norādītajā vietā, ko, protams, izlēma varasvīri. Celt vajadzēja pašam. Lai to paveiktu, tēvs apņēmās ganīt zirgus. Pa nakti ganīja māte, bet es ganīju pa dienu. Manā pārziņā bija kumeļi un zirgi ar noberztiem skaustiem, kuŗus noberza nepiemērotu saku dēļ, kas kolhozā bija parasta lieta.

Māju un kūti tēvs uzcēla. Celšanas laikā mēs mitinājāmies vēl viensētā atstātajā pūnītī. Salmu jumtus vairs neļāva jumt, jo tie ir uguns nedroši, tāpēc jumtus juma ar 2 cm bieziem dēļiem. Tiem kokus deva, protams, par naudu. Vēlā rudenī ievācāmies mājā. Tas bija 1939. gadā.

Atceros, ka cilvēki ģērbās trūcīgi. Apavi galvenokārt - vīzes. Man bija, tā saucamās, šahtenieku galošas, ko vectēvs atsūtīja no Ļeningradas. Tās bija stipras, no pelēkas gumijas, bet bez oderes, tāpēc ziemā stipri saldēja. Atceros, ka reiz vectēvs atbrauca uz Lieldienām. Lieldienas svinēt bija uz visstingrāko aizliegts. Mums šajos svētkos bija tikai sīki kartupelīši, izvārīti ar visu mizu, kuŗus, mērcējot sālī, ēdām, piedzeŗot klāt ūdeni. Vectēvs raudādams ēda un atcerējās agrākos laikus, kad piedzīvojis bagātu Lieldienu laiku. Tēvocis, onkulis Jānis, teica, ka vēlētos, lai viņam būtu tas ēdamais, ko agrāk esot savam sunim devis. Viņš agrāk bija mednieks. Pēc komunistu nākšanas pie varas viņam bisi atņēma. Manam tēvam arī piederēja bise, pa galu lādējama divstobrene, bez tam pa galu lādējama pistole. Šos ieročus arī atņēma. Tāpēc jau zagļi uzdrošinājās nakts laikā bez bailēm zagt aitas no kūts, jo bijām neapbruņoti.

Tanīs pašās Lieldienās, par kuŗām rakstīju, tēvocis atrada kādā vārnu perēklī trīs olas. Tās izvārīja, un viņš dalījās ar mani. Katram pusotras olas.

Pavasarī mēs, zēni, lasījām sasalušos kartupeļus, staigājot pakaļ arājiem. Māte tos nomazgāja, samīcīja un cepa uz pannas. Iznāca tādas drupuļainas, melnas karašas. Lai tās cepot nepiedegtu, pannu “ietaukoja” ar bišu vasku, kas mums vēl bija.

Vēl gribu aprakstīt kādu notikumu, kas man iespiedies atmiņā. Tas bija vēl 1938. gadā, rudens pusē. Kaut kādas vajadzības pēc mēs ar māti bijām Boguševā. Iegājām ēdnīcā un pasūtinājām zirņu zupu. To darījām tāpēc, ka pie zupas deva maizes riku. Tā mūs interesēja, jo būs ko aizvest mājās. Mājās gaidīja vecmāmiņa un mazā māsiņa. Tēvs toreiz bija čekas cietumā. Tolaik kolhozniekiem veikalā maizi nepārdeva. Mājās tās arī nebija, kā jau parasti. Zupu izstrēbtu, bet maizi nolēmu ielikt kabatā ko aizvest mājiniekiem. Tā saucamā, zirņu zupa bija melna, bez aizdara un zirņu bija gaužām maz. Tikai melns ūdens. Tādu gudrinieku, kas pasūtīja zupu maizes dēļ, bija daudz. Tikko sākām ēst, tā ēdnīcas vadītāja nobļāvās, lai ēšanu pārtraucam un nekavējoties atstājam ēdnīcu. Bērni nākot pusdienās. Man toreiz bija 11-12 gadi. Tādu zēnu ēdnīcā bija vairāki, bet mēs laikam nebijām tie īstie bērni. Tas man atmiņā iespiedās uz visu mūžu, jo dabūju pamest pusē izēstu zupas šķīvi. Neapmierināti un protestējot visi pameta ēdnīcu, kur sanāca bars bērnu ar sarkaniem kaklautiem. Es mazliet kavējos un dzirdēju, ka katrs pasūtīja to, kas viņam garšo. Šo skatu nekad neaizmirsīšu.

1935. bada gadā vairāki no Gruzdu sādžas aizbrauca meklēt laimi uz Ukrainu, agrāko maizes zemi. Valdība vervēja braucējus. Necik ilgi pēc tam braucēji atgriezās, sacīdami - ja jāmirst, tad miršot dzimtenē. Tur esot pamestas mājas, pagalmi aizauguši. Redzēti arī mājas istabu kaktos piesieti bērnu skeleti. Acīm redzot, pieaugušie tos piesējuši, lai badā būdami, viens otru negrauztu. Paši aizgājuši, kaut kur citur meklēt galu. Tā Ukrainā, maizes zemē, bads plosījās vēl nežēlīgāk.

Tagad par kultūru, kas pie mums valdīja. Katru sestdienas vakaru rīkoja vakarēšanas jeb, tā saucamās, “večerinkas”, kur kāds muzikants spēlēja ermoņikas un puiši ar meitām dejoja. Vakarēšanas katrreiz notika citā mājā, jo tādu tautas namu jeb klubu toreiz vēl nebija. Sapulces rīkoja kantora ēkā, bet tur “večerinkas” noturēt kolhoza priekšsēdētājs neatļāva. Gandrīz katra vakarēšana beidzās ar izkaušanos. Dažreiz tika lietoti arī naži. Ja bija cietušie, tad otrā dienā izbrauca milicija. Ja cietušo nebija, tad tā neiejaucās. Kautiņš parasti sākās meitu dēļ, kad otras sādžas puiši sanākuši dancināt šīs sādžas meitas. Meitas arī palīdzēja saviem puišiem, pienesot mietus no izlauztās zedeņu sētas. Zedeņu sētas bija taisītas no egļu zariem, pinot tos ap kārtīm. Tādās vakarēšanās zedeņu sēta tika parasti salauzta un bija jālabo. Tāpat ap māju viss apķēzīts un pievemts. Istaba piemēslota. “Večerinkas” rīkoja mājās, kur dzīvoja puiši vai meitas.

Tā kā mums piederēja rokas dzirnaviņas, tad miltus malt nāca arī kaimiņu meitas. Tas notika parasti svētdienās. Dzirdēju, kā viņas sarunājās. Viena prasa otrai, kā vakar noritējusi “večerinka”, jo pati neesot bijusi. Otra atbildēja: “Nekas prātīgs nebija, puiši nekāvās, bija lēni kā jēri.” Ganīdams zirgus, reiz biju liecinieks tādam kautiņam. No Gruzdu sādžas divu kilometru attālumā bija otra sādža Zabrovje. Zemes robežu atdalīja upīte, kas tecēja pa gravu. Aiz gravas pacēlās augsts krasts.

Kaimiņu sādžas puikas, 8-9 gadu veci, sanāk uz robežas krasta un sāk visādā veidā izprovocēt Gruzdu puikas. Notiek apmētāšanās ar akmeņiem. Tad atskrien bars lielāki, šie arī pasauc tuvumā strādājošos. Lielajā kartupeļu laukā, strādā vagotāji. Redzēdami, ka savējiem iet slikti, tie atstāj zirgus un nāk palīgā ar dūrēm. Tā visi par neko pamatīgi izkaujas.

1936. gadā ar diloni nomira tēva brālis Ādolfs. Tēvs toreiz strādāja meža darbos tālu no mājām un uz brāļa bērēm netika.

Tolaik visiem bija utis, lai arī bija tīrīgs vai netīrs, kārtīgs vai nekārtīgs. Liekas, ka tas notika tāpēc, ka ļaudis bija badā. Mājas celtas bez pamatiem – guļbūvju. Pamata vietā stūŗos un pa vidu lieli akmeņi . Tiem apkārt sūna apbērta ar zemi. Uz tāda pamata bija labi sēdēt. Bieži varēja redzēt divas sievas, sēžot uz pamata. Vienai galva otras klēpī, un tā ar dūcīti šķirsta matus un meklē utis. Tā sakot, cīņa ar iekšējo ienaidnieku. Pirtis bija vairākiem un arī mazgājās kārtīgi katru sestdienas vakaru, galvenokārt vecīši. Tīrība mājā bija kā nu kuŗam. Dažiem tīri izmazgāta grīda, klātas gultas ar spilveniem. Bija arī ļoti netīrīgi ļaudis. Dažiem pat nebija gultas, bet, tā saucamās, nāras. Tās taisītas no dēļiem, vai arī no tēstiem štenceļiem izklāts klājiens uz pagaŗām “stutēm”. Uz tādām nārām gulēja visa ģimene. Ziemā zem tām turēja aitas un pat teļu. Pakrāsnī klukstēja vistas. Istabā valdīja smaka un putekļi.

Kārtīgās mājās, kur dzīvoja vceāki cilvēki un ģimenē nebija partijnieku, kaktā virs galda karājās svētbilde un tai apkārt aplikts gaŗš dvielis. Ēšanas reizē dakšiņu un nažu nebija,un tādus galda piederumus nepazina. Bija tikai divas bļodas – vienā kāposti, otrā kartupeļi. Ēda ar pirkstiem, ņemot no bļodām. Zupas strēbšanai izmantoja koka karotes, un strēba visi no vienas bļodas. Kāzu laikā sanāca lūgti un nelūgti.

Lūgtie sēž pie galda, bet nelūgtie, kuŗu sanāk pilna istaba, stāv kājās starp viesu galdu un krāsni. Saimniecei, kas apkalpo viesus, jāiet cauri pūlim. Nelūgtie savā starpā čukstas, aprunājot vai apbrīnojot līgavu un līgavaini. Citi, kas netika istabā, no ārpuses lūr pa logiem, galvenokārt sievietes.

Kāzu cienasts parasti sastāvēja no kartupeļiem un ķilavām. Tās bija nopērkamas veikalā, tika piegādātas mucās un pārdotas, atsevišķi iesverot. Dabīgi - šņabis gan cienastā vienmēr ir neiztrūkstošs.

Gadījās, ka, saimniecei ar ķilavu bļodām ejot cauri ziņkārīgo pūlim, daži pamanījās zivtiņas izgrābt. Sevišķi tas notika tad, ja nesējai bija vāja redze acu slimības dēļ, tā saucamās, “trachoma”.

Bērēs atkal skanēja atbaidoša un derdzīga gaudošana. Sievietes gaudoja un gaudulīgā balsī izkliedza mirušā labās īpašības, vaicājot, kādēļ viņš vai viņa šo pasauli atstājot. Tas Izklausījās spocīgi un baigi.

 Bērnības atmiņas par “paradīzi”.

Skolā mums nemitīgi “borēja”, ka ārzemēs, tā saucamajās, kapitaliskajās valstīs cilvēki mirstot badā un bērni neapmeklējot skolu, kā arī to, ka skola un grāmatas ārzemēs maksājot lielu naudu, tāpēc strādnieku bērni nevarot mācīties. Lūk, pie mums mācības par brīvu! Mēs tiešām domājām, ka šeit gan valda nabadzība, bet citās valstīs ir vēl daudz sliktāk.

Kad okupēja jeb atbrīvoja, kā rakstīja avīzes, Polijas austrumu daļu, tad no skolēniem vāca iepriekšējā gada mācību grāmatas, ko sūtīt uz Poliju, jo tur strādnieku bērniem grāmatas neesot nopērkamas. Tas bija polītikas kārtējais triks, domāts mūsu audzināšanai par pierādījumu, ka citur tiešām grāmatu nav, vai tās nevar nopirkt. Savāktās grāmatas nonāca vai nu makulatūrā, vai arī palika skolas bēniņos. Tas noskaidrojās pēc vācu ienākšanas. Tie, kas bija armijā un piedalījās Polijas okupācijā, stāstīja pavisam ko citu. Proti, tur katrs ganuzēns braucot ar divriteni. Mums tas bija nesasniedzams sapnis. Stāstīja, ka zaldāta katliņš pilns ar taukiem maksājot ļoti lēti, kā arī to, ka pārtika esot pavisam lēta. Mūsu kolhozam par virs plāna pārdotajiem graudiem piešķīra divriteni. Ar to mācījās braukt kolhoza priekšnieks, kamēr sasitās. Tad pamēģināja brigadieris Antons Saproņenka, kamēr krītot salauza divriteni. To noskatījos, jo viņš mācījās braukt turpat ganībās pie zirgu staļļa. Tad kolhoza vadība nolēma divriteni pārdot. To nopirka kāds valsts meža mežsarga dēls. Sataisīja un brauca. Viņa vecāki varēja pirkumu atļauties, jo mežsargi saņēma nelielu algu. Mēs, kolhoza bērni, viņu apskaudām. Arī miestā dažiem piederēja divritenis, jo tur dzīvoja labāk kā kolhoznieki.

Kā avīzēs rakstīja, tad Polijas okupāciju sauca par atbrīvošanu no poļu paniem. “Atbrīvošanā” piedalījās arī manis agrāk pieminētais Vladimirs Mahnačovs. Viņš stāstīja, ka Polijā ļaudis dzīvojot labi. Tad sākās kaŗš ar Somiju. Mēs priecājāmies, ka sarkanai armijai neizdevās Somiju uzvarēt. Avīzēs rakstīja, ka Somijai ejot palīgā vai visa pasaule, tāpēc sarkanā armija nevarot uzvaru gūt. Arī Mahnačovs piedalījās Somijas kaŗā. Viņš stāstīja, ka krieviem bijis daudz kritušo un ka somi cīnījušies varonīgi. No Somijas daļu tomēr iekaroja, bet bez iedzīvotājiem. Tad uz iegūto Karēliju sāka vervēt krievus. Aizbrauca arī Mahnačovs ar sievu, mana tēva māsu Mildu.

Pēc tam okupēja arī trīs Baltijas valstis. Avīzēs rakstīja, ka sarkanā armija uz Baltijas valstu darbaļaužu lūguma sniegusi palīdzīgu roku un atbrīvojusi tautu no nīstās buržuāzijas. Tūlīt sarosījās čekisti. Viņi brauca “dibināt kārtību”. Mēs dzirdējām Boguševas tirgū, ka kāda sieviete skaļi pa visu tirgu uzsauca savai draudzenei: “Aņuta, es rītu braucu uz Latviju kārtību nodibināt! Mans vīrs jau vakar uz turieni aizbrauca!” Daži vecīši ieminējās, ka laikam līdz šim Latvijā kārtība neesot bijusi, ka Duņa braucot to dibināt. Tas notika ap 1940. gada Jāņiem.

Gruzdos bija dzīvojis kāds, kas tagad strādāja čekā, jeb, kā toreiz sauca, NKVD, - Niķilovs Mihaļčoneks. Viņam te palika māte, māsa un brālis Kastans. Tēvs jau bija miris. Ņiķifors savējiem no Latvijas sūtīja daudz paku ar dārgām drēbēm un apaviem. Viņa māte gāja uz kūti gaŗajos enkurnieku zābakos, kādus agrāk nekad neredzējām. Māte teikusi, ka zābaki esot labi, ūdeni nelaižot cauri, tikai ļoti smagi, no ādas un pāri ceļiem. Vēl lielījās citām sievām, ka Ņiķifors sasūtījis Aņutai zīda kleitas un dažādas rotas lietas. Kur gan lai Aņuta iet un “štātējās”? Meita bija tā ap 30 gadu veca, neglīta, ar lielu degunu un biezu lūpu, tāpēc laikam palika vecmeitās. Arī brālis bija neprecējies.

Ņiķifors atbrauca atvaļinājumā 1941. gada janvārī. Tad ar saviem vienaudžiem dzēra un lielījās, kā šāvis Kurzemē cilvēkus. Kādās mājās iegājuši apcietināt saimnieku. Saimniece teikusi, ka saimnieka mājās neesot. “Tad mēs paņēmām saimnieci kārtīgi uz liesta un viņu piespiedām pateikt, ka saimnieks ar dēlu ir skapī. Mēs abus izvedām ārā un nošāvām”. Viņš esot darbojies Kurzemē un Lietuvā. Minēja, ka Latvijā esot lati un Lietuvā liti. Kad sākās kaŗš ar Vāciju, tad atsūtīja pēdējo paku un vēstuli, kurā rakstīja, ka arī pats steidzīgi izbraucot. Tomēr tā arī mūsu pusē vairs neparādījās.

Par traktoristiem strādāja uzticami cilvēki. Ja traktors samaitājās, tad pētīja, vai traktoristam ir “tīra” pagātne un vai viņš nav traktoru tīšām sabojājis. Pēdējā gadā pirms kaŗa gribēja krievu tautu atbrīvot no lamu vārdiem. Par nejauši izteiktu lamu vārdu administratīvā kārtā piesprieda vienu gadu cietumā. Te jāpiezīmē, ka pēc kaŗa krievu lamu vārdus izteica katrā ikdienišķā sarunā, bet par to vairs nesodīja. Savā laikā daudzus krievus sasēdināja cietumā, jo ar lamu vārdiem, liekas, viņi ir piedzimuši. Visus tādus cietumniekus, kaŗam sākoties, mobilizēja un nosūtīja soda vienībās uz fronti.

Kaŗš sākās 1941. gada 22. jūnija rītā, es tajā rītā biju miestā. Pa skaļruni, kas bija uz laukuma pie staba piestiprināts, paziņoja, ka Vācija nodevīgi uzbrukusi Padomju Savienībai bez kaŗa pieteikšanas. Tā paziņoja pulksten sešos no rīta, bet jau deviņos ziņoja, ka sarkanā armija sitot ienaidnieku uz paša zemes. Visi žīdi bija apjukuši. Veikalā, kur par pārdevējiem strādāja gandrīz vienīgi žīdi, varēja vērot viņu satraukumu. Bumbu sprādzieni bija dzirdami gan rietumos, gan arī austrumos. Gaisā valdīja tikai vācu lidmašīnas.

Kaŗa pirmajā dienā no mūsu sādžas mobilizēja divus, tad pēc dažam dienām vēl divus, bet pēc nedēļas visus vīriešus no 22 līdz 45 gadiem. Jaunākie jau bija armijā. Es biju viens, kas ar pajūgiem veda mobilizētos uz kaŗa komisariātu. Brauca vairāki pajūgi. Pie atvadīšanās notika neiedomājama kņada. Visi raudāja, vaimanāja un gaudoja kā bērēs. Miestā kaŗa komisariātu sabumboja, kas atradās kādā vecā kioskā. Viņš tikai savāca kaŗa klausības apliecības. Nekāda komisija nenotika. Visi slimie bija derīgi. Cilvēki kurnēja un bija neapmierināti. Dzirdēja runājam, ka vācu lode ņemot visus, arī slimos. Netālu no kioska gāja lielceļš uz Poliju. Pa to no rietumiem uz austrumiem brauca nepārtraukti kravas mašīnas pilnas ar miličiem un čekistiem. Likās, ka viņi, sēdot uz kravas kastēm, snauda. Acīm redzot, brauca no tālienes. Mūsējie runāja, ka laikam rietumos “iet karsti”, jo žurkas bēg, bet mums viņi jāiet aizstāvēt. Cilvēku bija ļoti daudz, no visa rajona. Dzelzsceļš bija sabumbots un tāpēc visiem mobilizētajiem noteica iet kājām uz Oršas pilsētu, kas bija 39 km tālu. Ieteica iet ne vairāk kā pa pieci kopā, jo gaisā valdīja vācu lidmašīnas, kas apšaudīja ar ložmetējiem. Uz Oršu aizgāja visi. Tur pateica, lai ejot kājām uz Smoļensku apmēram 240 km, jo arī tur dzelzsceļš sabombardēts. Tad no Gruzdas sādžas uz Smoļensku aizgāja tikai aktīvākie, pārējie atgriezās mājās un slēpās mežā. Tur pa ceļiem un takām jādelēja karavīri. Visi gaidīja vācieti frontāli, bet gaidītie tuvojās tikai pa lieliem ceļiem, reizēm ar mīnmetējiem apšaudot mežu. Mums pa kārtai dezertieriem vajadzēja nest uz mežu ēdamo. Nesu arī es, jo starp viņiem bija arī mans tēvs un tēvocis. Laikam mani, kā arī citus sargāja Dievs, jo neviens neiekritām. Šo sajūtu un bailes nevar nemaz aprakstīt.

Mūsu apvidu vācieši okupēja ap jūlija vidu. To es labi atceros, kad agri no rīta mani modināja vecmāmiņa teikdama, lai ceļos un skatos, kā krievi bēg. Rietumu pusē apmēram 1.5 km attālumā bija kalns. No tā atskanēja ložmetēju kārta, bet pa ceļu skrēja pieliekušies sarkanarmieši. Uz kalna redzēja kustamies cilvēkus. Tā tad, šāva vācieši, lai krievi ātrāk pazustu.

Nedēļu pirms vāciešu ienākšanas kolhoza priekšnieks atbrauca no rajona un pavēlēja nopļaut rudzus un izart kartupeļus, lai nepaliekot ienaidniekam. Visi kolhoznieki bija pret to, jo - ko tad ēdīs, ja visu iznīcinās? Prasījām, ko rajonā teica par iedzīvotājiem. Viņš atbildēja, ka par tiem nekas neesot teikts. Kas grib bēgt, lai bēg. Vācieši vēlāk tāpat savu tiesu paņēma, zagļi nozaga savu, kā parasti, un tauta cieta badu. Dažos citos kolhozos bija pavēli izpildījuši, bet pēc tam vēlāk cieta badu. Govis netika aizdzītas līdzi sarkanarmijai vācu lidmašīnu dēļ. Kādu dienu pirms vācu ienākšanas stāvējām rindā pēc ķilavām. Veikals bija Zabrovjes ciemā. Pie veikala piebrauca mašīna, un no tās izkāpa žīds ugunsdzēsēja formā. Viņš sāka neganti kliegt un lamāties, pie tam, pistoli vicinādams, mūs visus izdzina ārā un pavēlēja ņemt sakumus, cirvjus un rungas un iet ķēdē mežā. No uguns torņa esot redzēts, ka vācu lidmašīnas izsēdinājušas desantu. Mums jāejot uzbrucējus saņemt ciet. No citām sādžām arī nākšot atkal no otras puses, un tad desants tikšot ielenkts. Mēs tikai pastaigājāmies pa meža malu un atgriezāmies.

Pirms vācu ienākšanas krievu zaldātu bija daudz. Viņi rietumu pusē aiz sādžas uzbēra stāvāku krastu, lai tanki netiktu cauri, jo domāja, ka vācieši dosies frontālā uzbrukumā. Lēzenā posmā aiz sādžas salika prettanku mīnas. Divus karavīrus atstāja sargāt, lai tur nedzen un negana lopus. Vācieši virzījās tikai pa lieliem ceļiem, un krievu armijas daļas palika aizmugurē. Daudzi padevās gūstā, vai arī iegāja mežā. Vāciešiem okupējot apvidu, vietējie sāka uzstāt abiem sargiem, lai ieleju atminē, jo tur jāganot govis. Atstātie sargi nebija speciālisti, bet tomēr sāka atminēšanas darbu. Mēs, zēni un arī lielie, iemācījāmies no viņiem un palīdzējām izņemt no bedrītēm mīnas, kā arī izņemt no tām detonatorus. To izdarīt bija vienkārši, jo mīnas nebija sarežģītas, tola gabali ietīti gofrētā papīrā un pārsieti ar auklu. Mīnas svars apmēram 8.4 kg. Dažā bedrītē bija pa divi šādi koferi. Tās bija prettanku mīnas, un to bija daudz. Degli izņēmām un tad čaulu dedzinājām. Dega melniem dūmiem kā sveķi. Reiz kāds puika iemeta degli ugunskurā. Tas izsprāga, atskanot troksnim, kas atgādināja pistoles šāvienu. Reiz atkal iemetām degli ugunskurā, bet nu atskanēja apdullinošs sprādziens, un mēs, visi trīs puikas, atradāmies guļus pa pusei apbērti ar zemi. Ugunskura vietā palika liela, kūpoša bedre. Kolhoznieki atskrēja kliegdami, bet mēs nekā nedzirdējām. Kādas dienas bijām pilnīgi apdulluši un visu laiku ausīs skanēja.

Bijām jau daļu mīnu sadedzinājuši, kad ieradās kāds svešinieks, laikam no meža, un dedzināšanu pārtrauca, sakot, ka šī mīnas būšot noderīgas spridzināšanai. Tā arī lielās mīnas pazuda. Palika tikai maza daļa, ar kuŗām vēlāk zēni spridzināja akmeņus. Bikforda auklu mums nebija, bet iztikām bez tām, noklājot salmus tik daudz, lai laikus spētu atkāpties drošā attālumā. Sprādzienā akmens šķembas lidoja, bet neviens par laimi netika ievainots.

Mežā palikušie krievi dzīvoja un šaudījās. Tad ar pāris mašīnām atbrauca vācieši viņus iztramdīt. Kādi 30 karavīri izgāja ķēdē aurodami gar meža malu. Virsnieks sameklēja ciema vecāko, kuŗš bija pašu vāciešu nozīmēts, un lika sagādāt olas. Sādžas vecākais gāja pa mājām, kur turēja vistas, un pavēlēja olas sanest. Tās nodeva kādā mājā un lika izvārīt. Mana vecmāmiņa arī tika vārījusi. Tā ieturējušies, vācieši aizbrauca. Pirmajā reizē ierodoties, viņi pievāca arī abus sargus, krievus, kuŗi bija atstāti mīnu lauku apsargāšanai un dzīvoja pie sādžiniekiem. Viens bija Pievolgas vācietis, kuŗš vēlāk vāciešiem kalpoja par tulku.

Nekad netiku dzirdējis, ka vāciešiem, mežus ķemmējot, būtu kāda sadursme ar krieviem notikusi. Tās atgadījās nākošajā gadā. Pēc vāciešu aizbraukšanas klusi ienāca krievu partizāni un jautāja, vai ienaidnieki aizbraukuši. Noskaidrojuši, ka ir jau prom, kļuva drošāki. Viens sāka stāstīt, ka guļot bijis tikai dažu soļu attālumā, kad vācietis aurodams paskrējis garām, turot rokās durkļotu šauteni. Šis gulējis, “ne dzīvs ne miris”, lai tikai sevi neatklātu. Tādi toreiz bija tie varoņi pirmajā kaŗa gadā. Mežus ķemmējot, vācieši parasti gāja tikai pa meža malām. Dziļāk laikam baidījās iet. Tā tas turpinājās līdz 1941. gada sniegam. Ja mežā pa nedēļu skanēja vairāki šāvieni, tad svētdienā atbrauca atkal vāciešu ķemmētāji.

Jau 1941. gadā zemi sadalīja. Katrai ģimenei piešķīra 12.5 ha. Tās ģimenes, kuŗu vīri bija frontē, zemi negribēja ņemt. Atkal sacēlās tik pat liels troksnis, kā tad, kad dzina kolhozā. Zemi dalīja šņorēs. Mums, tāpat kā visiem, to iedalīja četros laukos, kas bija sadalīti šņorēs. Vienas šņores platums bija 4 metri un garums 200 metru. Vienā laukā visplatākā šņore 12.5 m. Zemi apstrādāt šādā iedalījumā ir ļoti grūti. Arī

bija vēl iedota gadu veca tele. Arī zirgu atdeva mūsu pašu, kuŗu kādreiz nodevām kolhozam. No teles drīz bija jāšķiŗas, to paņēma vācu armijai. Lopus ņēma bieži, un drīz vien visi palikām ar vienu govi. 1942. gada agrā pavasarī visām ģimenēm, kuŗās bija trīs vai četri cilvēki, sava govs bija jāatdod. Uz divām ģimenēm atstāja vienu govi.

1942. gada ziema bija barga, ar dziļu sniegu un lielu salu. Vācieši savos apģērbos ļoti sala. Galvai pa virsu laiviņas cepurei viņi sēja lakatus un virs šineļiem vilka plikādas kažociņus. Kājās uz zābakiem āva no salmiem pītas vīzes.

1941. gada rudenī vāciešu mītnē naktī tika iemesta granāta. No sešiem, kas bija atstāti sakaru uzturēšanai, vienu nogalināja un otru ievainoja. No rīta ieradās vācu soda vienības un tika sasaukti, tā saucamie, policisti, kas bija savervēti no vietējiem iedzīvotājiem, gan arī no padomju laikā cietušajiem politiskajiem, vai kriminālistiem. Kriminālo bija daudz, jo pēdējos gados pirms kaŗa sākuma cietumā sasēdināja daudzus. Esesieši un policisti sadzina visus žīdus uz laukuma. Tādu bija 75. Bagātākie izrādījās aizmukuši līdzi krieviem. Žīdus nostādīja rindā, bet pretī nostājās šāvēji. Bija sadzīti arī pārējie iedzīvotāji, lai noskatītos. Tad komandants nolasīja paziņojumu, ka pagājušājā naktī izdarīts uzbrukums Lielvācijas karavīriem, tāpēc par sodu tikšot nošauti visi žīdi un komūnisti. Tulks visu pārtulkoja. Komūnisti bija tikai pieci. Uz priekšu par katru vācieti tikšot nošauti simts vietējo iedzīvotāju. Tad sākās šaušana, neaprakstāma kliegšana un vaimanāšana. Arī skatītāju rindās sievietes krita bezsamaņā. No žīdu rindas viens zēns bēga. To vācietis panāca un nodūra ar durkli.

Es par laimi tanī dienā miestā nebiju, bet to stāstīja mūsu sādžas iedzīvotāji, kas todien bija miestā un traģēdiju redzēja. Viņi bija spiesti to noskatīties.

Visus nošautos turpat uz laukuma apraka. Uz tā paša laukuma vēlāk uzstādīja divas karātavas, kur šad tad pa kādam pakāra. Žīdus medīja kā zvērus un šāva, kur kādu satika. Viena ziemā nošauta sieviete vēl aprīlī gulēja turpat ceļa malā netālu no miesta. Meža zvēri bija nograuzuši viņai vienu roku un pusi galvas. Baigs skats.

Reizēm uz Gruzdiem uz motorcikla ar blakus vāģi atbrauca daži vācieši. Parasti viņi ienāca pie sādžas vecākā un lika piegādāt kādas desmit olas un pāris vistu. Kamēr saimniece vārīja olas, vācieši sēdēja kaktā pie galda zem svētbildes. Tādās reizēs sanāca pilna istaba ziņkārīgo, arī dažas meitas, kuŗas apsēdās pie vāciešiem. Atradās kāds, kuŗš mazliet prata runāt vāciski. Vācieši meitām rādīja savas fotogrāfijas, kuŗas katram bija līdzi. Patšautenes ar patronu lentām tika atstātas koridora kaktā. Krievi sprieda, ka vajadzētu ieročus paņemt un visus trīs vāciešus sagūstīt.

Kā parasti trūka maizes. Māte kūla sviestu un nesām to uz miestu mainīt pret tabaku. Vācu tabaka bija lielās pakās, bet ar vieglu dūmu. Krievi tādu “brāķēja”, viņiem patika stipra tabaka ar sūru dūmu. Paši tolaik tabaku neaudzēja, laikam nebija sēklu. Apmaiņai mūsu sādžā nevienam nebija, ko dot pretī. Pīpmaņi iztika ar dažādiem surogātiem. Pīpēt mēģināja arī sūnu. Mēs ar tēvu gājām pa kaimiņu sādžām un mainījām tabaku pret graudiem. Par vienu paku dažs deva 2 līdz 3 mārciņas miežu vai auzu, kas nu kuŗam bija. Tabaku vajadzēja visiem. Mājās graudus samala, un māte no maluma kopā ar visām pelavām izcepa maizi. Maize bija tāda šervelaina un durstīga, bet mēs to ēdām ar gardu muti.

1941. gada rudenī no Latvijas atbrauca Tautas Palīdzības pārstāvis un sāka pierakstīt uz Latviju braukt gribētājus, latviešus. Viņa rezidence bija Vitebskā. Lai pieteiktos, tēvs un onkulis turp aizgāja kājām.

Ap 1942. gada pavasari sāka spēcīgi darboties partizāni. Viņu bija ļoti daudz. Vācieši pie tā bija vainīgi, jo mērdēja gūstekņus badā. Tie no nometnēm bēga un stājās partizānos. Daudz bija dezertieru, vai arī no savām vienībām atpalikušo, kuŗi dzīvoja pie vietējiem, jo viņu dzīves vietas bija kaut kur Urālos vai Sibīrijā. Viņi visi sagāja mežā, jo tādus vācieši sāka dzīt gūstekņu nometnēs.

Partizāni darbojās ļoti atklāti. Vakarā ienāca sādžā, izvietoja uz ceļiem ložmetējus un sāka vākt pārtiku. Ņēma to pašu, kas ir. Maizi gan “brāķēja”. Uz laukuma miestā atnesa kannu un tajā lēja sanesto pienu no tiem, kam vēl bija govs. Vāca visu, kartupeļus, olas, ko aizveda ar zirgu, kuŗu paņēma no kāda sādžinieka. Dažreiz zirgs atnāca atpakaļ, bet dažreiz arī pazuda. Laikam partizāni arī to apēda. Tā arī mūsu zirgs aizgāja uz neatgriešanos. Daži pienesa partizāniem ziņas, kuŗš ir labvēlīgs vāciešiem, vai arī ar tiem sadarbojies. To tad ņēma priekšā, kādreiz pat nošāva. No rīta, kad atbrauca vācieši, tiem atkal pienesa ziņas, kuŗš sadarbojies ar partizāniem. Tos atkal ņēma ciet vācieši. Otrajā kaŗā Baltkrievijā aizgāja bojā katrs ceturtais cilvēks.

1942. gada 31. maijā saņēmām ziņu, ka mums rīt jābūt Vitebskā, jo tur gaidot vilciens, kas mūs vedīšot uz Latviju. Govi, kuŗa mums vēl bija un kuŗu būtu drīz jāved nodot, tēvs aizveda uz miestu un nodeva vāciešiem. Vakarā divu stundu laikā sataisījāmies ceļā. Mums nebija daudz, ko ņemt līdzi. Varējām gan paņemt šujammašīnu, bet tēvs bija pārpratis no Vitebskas pārstāvja, ka līdzi drīkst ņemt 50 kg no cilvēka, patiesībā izrādījās no ģimenes. Šujammašīna un lielais sienas pulkstenis palika tēvocim, kuŗu vēlāk noslepkavoja, un tos pievāca krievu policisti. Māte ļoti skuma par šujammašīnu. Izceļot palīdzēja tēva brālis Ādams.Aizbraucēji bijām pieci, tēvs, māte, vecmāmiņa, mazā māsiņa un es. Aizbraukšanai uz staciju onkulis iedeva zirgu, kuŗu mēs miestā atstājām pie viņa paziņām.

Stacijā jau bija sanācis tāds mazs pulciņš. Agrā rīta stundā sarunājām vācu dzelzceļniekus aizvest mūs uz Vitebsku. Tas bija jau 1942. gada 1. jūnijā. Par vedumu salasīja olas, kam tās bija. Ar vienu vagonu, ko piekabināja pie lokomotīves, mūs aizveda uz Vitebsku. Bija jau arī beidzamais laiks, jo šeit visi jau bija sakāpuši vilcienā un sastāvam priekšā elsoja lokomotīve. Mēs arī iekāpām. Ceļam vēl iedeva pa ķieģelītim maizes, un vilciens sāka kustēties. Lokomotīvei priekšā bija piekabinātas divas platformas ar granti un aizmugurē viens vagons ar karavīriem. Tā mēs braucām līdz Latvijas robežai. Tur atkabināja vagonu ar karavīriem, un arī platformas ar granti. Tas viss bija iekārtots sakarā ar partizānu aktivitāti. Līdz robežai vilciens gāja ļoti lēni. Daugavpilī stāvējām kādas sešas stundas. Krustpilī mūs pacienāja ar makaronu putru, un tad braucām tālāk. Mūs aizveda uz Auci, kur pavadījām trīs nedēļas karantīnā. Runāja, ka atvesti pavisam 1,200 cilvēku.

Sākumā Vitebskā vervēja tikai latviešus, bet to nepietika. Tad braukšanai pierakstīja arī jauktās laulības. Bija arī tādi, kas latviski nemaz neprata; grūti zināt, kā viņi iekļuva vilcienā. No Vitebskas izbraucām 1. jūnijā plkst. 9:00 no rīta, bet 3. jūnija vakarā bijām jau Aucē. Tātad, ar visu stāvēšanu braucām trīs dienas. Pēc mūsu aizbraukšanas to nakti krievu lidmašīnas bombardēja Vitebskas dzelzsceļa staciju.

Pirmo nakti mūs izvietoja kādā lielā šķūnī netālu no Auces. Nākošajā dienā pārveda uz Auci un iekārtoja teātra namā. Pirmo reizi ēdu laba klona maizīti. Tā tik patīkami smaržoja, ka mutē saskrēja siekalas, uz to vien skatoties. Mūsu pieci kukuļi ceļa maizes, kas bija cepti no auzām, ko iemainījām pret tabaku, sapelēja un visus dabūjām izmest ārā. Tā maize vairs negaršoja.

Pie maizes griešanas piedalījās arī tēvs. Viņš šad un tad atnesa man pa kancītim maizītes, ko apēdu ar gardu muti. Es maizīti atēsties nevarēju veselu gadu. Pašam par to bija kauns.

Uzturoties Aucē trīs nedēļas, mums bija kauns par atvestajiem tautiešiem. Mātes savus mazos nesa tieši uz ielas izdarīt dabiskās vajadzības. Tad tika aiznaglotas durvis no ielas puses, jo tualetes telpa bija aizmugurē, sētā. Neraugoties uz mūsu izdarībām, visus tomēr pieklājīgi baroja. Bija arī tādi, kas klīda pa apkārtējām mājām un zaga. Tad ātri namu un pagalmu apjoza ar dzeļoņstiepulēm, un vārtos dežūrēja policists. Policists valkāja Latvijas armijas formas tērpu. Mūs, zēnus, viņš laida uz pilsētu, tikai piesakot, lai nedarot blēņas. Divi bija aizmukuši. Acīm redzot, bija ielavījušies partizāni. Tad atbrauca vācietis, kas visus nostādīja rindā un piedraudēja ar sodu. Tajā laikā es biju pilsētā. Namā, kur bijām apmetušies, vācieši kopā ar latviešiem visas trīs nedēļas strādāja ar ziņu vākšanu par mums. Sazinājās ar agrākajām dzīves vietām un pētīja, kas kuŗš bijis un ko agrāk darījis. Tā pagāja laiks.

Īsi pirms Jāņiem, 21. jūnijā apcietināja kādus desmit cilvēkus un pārējiem pateica, lai braucot, kur katrs gribot, izņemot Latgali. Jau aiz Jēkabpils braukt nedrīkstēja. Tā kā mana tēva brālis Ādams dzīvoja Seces pagastā, tad mēs braucām pie viņa. Uz Seci aizbrauca vairāki, pavisam divi vagoni. Seces stacijā mums pretim bija atnākuši Ādams ar savu dēlu Jāni, kas tajā dienā lādēja vagonos malku. Viņš dzīvoja Seces pagasta Dambīšos, meža mājā, kas agrāk bija būvēta mežsargam. Abi strādāja Seces mežniecībā. Tā sākās mūsu dzīve Latvijā, kaut arī vāciešu okupētajā.

Dzīve Latvijā vācu okupācijas laikā.

1942. gada vasarā dzīvoju pie tēvoča Ādama un ganīju pa mežu viņa divas govis un pulciņu aitu. Māte kalpoja Druveniekos pie Apsāna, kas strādāja par mežsargu Seces mežniecībā. Turpat arī strādāja tēvs kopā ar Apsāna brāli Ādamu un viņa dēlu. Ādams pa vasaru krāva malku vagonos, pavasaŗos pludināja baļķus pa Viesītes upi un ziemā gatavoja galvenokārt malku. Vācu laikā mežā cirst drīkstēja tikai, sākot ar 1. oktobri, ne tā, kā līdz šim un krievu okupācijas laikā, kad cirta visu gadu.

Pie Jāņa Apsāna Druveniekos strādāja Ādama otrs dēls Arvīds un gūsteknis Vasilijs. 1943. gadā Apsānam vairs nebija ne gūstekņa, ne arī Arvīda. Gūstekni, kā ukraini, paņēma vācieši Vlasova armijā, kas karoja pret sarkaniem, bet Arvīds sāka strādāt Seces mežniecībā. Es sāku strādāt pie Apsāna. Jānis Apsāns bija arī saimnieks. Dzīvojām pie viņa mazā istabiņā, par kuŗu tēvam bija jāstrādā 20 darba dienas gadā, kad saimniekam vajag; neraugoties uz to, ka arī mēs ar māti jau pie viņa strādājām. Ap mājiņu bija zemes “pleķis”, kur iestādīt četrus pūrus kartupeļu. Tēvam vēl bija jāstrādā 30 dienas gadā par to, ka govs ganījās saimnieka zemē. Pa laukiem lopus ganīja gan tikai rudenī, bet pa vasaru mežā. Mājās dzīvoja vecmāmiņa un mazā māsiņa Elza.

1944. gadā, no 8. maija līdz krievu ienākšanai 9. augustā strādāju Seces pagasta Auzānos pie rentnieka Jāņa Zvaigzniņa. Pats Zvaigzniņš bija frontē. Turpat kaimiņos Brilliņus rentēja viņa tēvs, arī Jānis Zvaigzniņš. Zvaigzniņam bija meita Irma un otrs dēls Arnolds, kuŗu paņēma leģionā divas dienas pirms krievu ienākšanas. Viņš pazuda kaŗa ceļos.

Kopš atbraucām uz Latviju, vairs badu necietām, kaut gan pārtikas deva uz kartiņām bija ļoti maza. Rudeņos mēs gājām pie saimniekiem kult, un maizes bija diezgan, jo saimnieki par kulšanu labi maksāja, pie tam graudā. Grūtības radās ar malšanu. Saimniekam, kas bija izpildījis nodevas, pagasta valde izdeva atļauju malt tikai sev. Mums tādu zīmju nebija. Toties bija spirts, ar ko uzcienāt Sunākstes pagasta dzirnavu saimnieku Dalderi. Viņš tad arī mala mums, kaut gan viņu pārbaudīja. Spirtu tēvam deva mežniecībā, katru mēnesi vienu kortelīti. Spirts mums bija krājumā, kas tādās reizēs ļoti noderēja.

1944. gada 9. augustā mans saimnieks devās bēgļu gaitās, un es atgriezos mājās pie vecākiem. 10. augustā ienāca krievi, jo iepriekšējā naktī vācieši atkāpās. Visu nakti gāja karaspēks gar mūsu mājām, pa meža ceļu no Sunākstes pagasta Zalakiem. 10. augusta dienā jāšus atkāpās pēdējie seši vācieši uz zirgiem, un tūlīt pa pēdām viņiem sekoja seši krievu kājnieki. Viņi ieskrēja Druvenieku lielajā mājā laupīt. Paši saimnieki tajā laikā kaut kur bija paslēpušies. Mājā bija tikai divas večiņas, saimnieka māsa un māte. Visas krievu izdarības nevar nemaz aprakstīt. Gan zaga, gan laupīja. Saimniekam bija aitu pulciņš, vairāk par 30. Saimnieki tās bija ganīties paņēmuši no pazīstamiem Seces saimniekiem. Krievu karavīri tās zaga apmēram divas nedēļā.

Lai zagšanu pārtrauktu, Druvenieku saime nolēma gulēt uz kūts augšas. Naktī, kad krievi atnāca pēc kārtējās aitas un dzirdēja, ka uz kūtsaugšas ir cilvēki, viņi arī tur uzkāpa un prasīja saimniekiem dokumentus. Saimniece uztraucās, aizskrēja uz māju un atnesa rokas somiņu, kuŗā bija dokumenti un rokas pulksteņi. Krievs, kas prasīja dokumentus, redzēja, ka somiņā ir pulksteņi, izrāva saimniecei to no rokas, izgrāba pulksteņus un somiņu ar dokumentiem nosvieda zemē. Tad visi trīs paņēma vienu aitu un aizgāja. Pēdējā naktī saimniekam nozaga trīs gadus vecu zirgu. No rīta karaspēks no mūsu apvidus bija prom.

Fronte pagastā stāvēja sešas nedēļas. Lielas cīņas notika Vietalvā un Morē. Mēs dzirdējām nepārtrauktu lielgabalu dunoņu. Kad no turienes vācieši atkāpās, tad arī no Seces krievi aizgāja. Bet līdz tam viņi pievāca saimnieka siena kaudzi, ko mēs septembŗa otrā pusē, labam, sausam laikam uzturoties, sapļāvām un sakrāvām,.

Tēvs uztraucās un gāja apraudzīt mūsu sienu Plēsās, kas bija sakrauts divās kaudzēs, domāts ar saimnieku uz pusēm. Tur no kaudzēm nebija ne smakas, viss bija aizvests. Tad mēs ar tēvu oktobrī, kad uz ūdens bija jau ledus, pļāvām meža pļavas, kas vēl nebija nopļautas. Tā savācām kaut kā mazu siena daudzumu, un govi pa ziemu izturējām. Pavasarī gan lopiņu vējš varēja gāzt gar zemi.

Dzīve krievu okupētajā Latvijā pēc 1944. gada.

1944. gada 1. oktobrī mēs abi ar tēvu iestājāmies Seces mežniecībā. Mežā, pie Seces stacijas ceļa bija ļoti daudz malkas, un mežniecībai tika dotas trīspadsmit armijas transporta mašīnas ar šofeŗiem, lai malku izvestu uz Seces staciju. Strādnieki bija daudz mežniecības pastāvīgie, kā arī mobilizētie, kas malku krāva mašīnās un Seces stacijā atkal izkrāva un salika grēdās. Kad dzelzsceļš padeva transporta sastāvu, tad malku pārkrāva vagonos.

No rīta mēs ar tēvu braucām darbā ar šīm mašīnām. Naktī visas stāvēja Seces stacijā. Kādu rītu viena mašīna paņēma tikai mani, bet tēvam pateica, lai gaidot nākošo. Braucām citā virzienā, ne tur, kur jābrauc. Ceļā šoferis paskaidroja, ka braucam uz Lapsām pie saimnieka Lejiņa, kuŗam esot bites. Es būšot tulks un Lejiņam lai sakot, ka šoferis esot no čekas un atbraucis viņam pakaļ. Vienīgi no aizvešanas varot atpirkties ar medu. Ja medu nedošot, tad viņu apcietināšot. Šoferis, tāpat kā citi, bija bruņots ar automātu. Lapsas no Druveniekiem ir trīs kilometrus tālu. Bija jābrauc pāri Sunītes upītei, pār kuŗu vācieši atkāpjoties bija uzspridzinājuši tiltu. Tovasar bija sausa vasara, un mašīnas brauca upītei pāri, jo tā bija izžuvusi. Tagad, oktobrī, pieturējās lietains laiks. Domāju, ka, ja mašīna pārbrauks pāri un mēs tiksim Lapsās, tad teikšu Kārlim Lejiņam, kā ir. Lai viņš iedod kaut cik medu šim salkonim. Teikšu, kas ir šis krievs un ko man lika teikt. Ļoti cerēju, ka mašīna iestigs un es tikšu no šī nepatīkamā uzdevuma vaļā. Tā arī notika, mašīna “iebuksēja” (iestiga). Bija jāiet pēc citas, kas nogrimušo izvilktu. Kad aizgāju, lai sameklētu citu mašīnu, tad izrādījās, ka šoferis Lapsās jau bija bijis un medu tomēr dabūjis. Turpat mētājās 0.5 litru tukša burciņa. Medus izēsts, un burciņa piekakāta. Kā jau tas krieviem ir parasts. Lai gan Lapsas no Seces stacijas ir 12 km, tomēr šoferis zināja, kur saimniecība ir un ka saimnieks turēja bites. Gan jau bēgļi viņu informēja. Tie dzīvoja Seces stacijas miestā, un pie kāda no viņiem bija apmeties šoferis. Šos bēgļus vācieši 1944. gada agrā pavasarī, atkāpjoties no Krievijas, bija atveduši. Tādu bēgļu pie mums bija diezgan daudz.

Ādams tika par mežsargu un pārbrauca dzīvot uz Dancenēm. Viņa dēls Arvīds, dzimis 1925. gadā, pazuda karā. Viņu iesauca leģionā pēdējās dienās pirms krievu ienākšanas. Vecākais dēls Jānis bija vācu armijā, saņemts gūstā, noturēts “lēģerī” divus gadus un atsūtīts darbā uz Rīgu kādā rūpnīcā. Ādamam vēl bija mazais dēls Imants, dzimis 1941. gadā. Ādams ar Imantu noslīka 1950. gadā Daugavā ar nelaimīgo kuģi, kas toreiz apgāzās. Noslīka ļoti daudzi, bet par to nedrīkstēja runāt, jo protams - pie mums tādas lietas nenotiek. Uz Rīgu Jānis aizklīda, jo viņu Secē, sakarā ar “mežabrāļiem”, sāka izsekot čeka,. Pie Dancēniem blakus ir Kārkļi, kur siena vākšanas laikā strādāja pie saimnieka Grundšteina nacionālais partizāns Jānis Ošāns. Pie siena novākšanas strādāja arī no Jaunjelgavas Belzejs. Belzejs Kārļa Ulmaņa laikā bija bijis aizsargs, tāpēc Grundšteins viņam uzticējās. Belzejs tomēr izrādījās nodevējs. Čekisti Ošānu gribēja saņemt ciet, bet tas viņiem neizdevās. Grunšteinu saņēma, un arī Ādamu pratināja. Pēc tam viņš bija visu laiku čekas uzmanīts un tāpēc pārcēlās 1948. gadā uz Rīgu. Kad Ādams izgāja, tad mēs 1944. g. novembrī atkal pārcēlāmies uz Dambīšiem.

No Seces stacijas pie mums bieži nāca Niedre. Viņš tur dzīvoja un bija desmitnieks, kas iznēsāja apkārtrakstus. Niedre centās tēvu pārliecināt ņemt zemi. Tēvs nebija ar mieru, jo mēs zinājām no pieredzes, ka būs kolhozi un zemi dod tikai uz laiku, lai vēlāk to atsavinātu. Niedre apgalvoja, ka kolhozu nebūšot.

No Krievijas bariem nāca ubagot, kā mēs saucām “laimes meklētāji vai “Paradīzes putni”. Viņi ubagoja un zaga. Pirmos gadus pēc kaŗa brauca vasarā uz vagonu jumtiem. Tauta sauca viņus arī par “saulesbrāļiem”. Šo ubagu bija pilnas visas stacijas. Viņi gāja pa mājām, un no tiem nebija nekāda glābiņa. Tikko viens bars aizgāja, tā nāca nākošais.

1945. g. augustā uz diviem mēnešiem mani nosūtīja uz Ogri mežmeistara kursos. Tajā laikā mūs un Apsānus naktī aplaupīja. Naktīs pa mājām staigāja izstreļbiķi kontrolēt, vai tur nedzīvo nelegālas personas. To izmantoja laupītāji, lai iekļūtu mājās. Mums cita nekā nebija, ka tikai 1000 rubļu naudas, ko māte saņēma par pārdotajām dzērvenēm. Nauda bija domāta amerikāņu šņorzābaku, “tanku”, iegādei, jo mums bija tikai liepu lūku apavi. Apsāniem Druveniekos paņēma drēbes, cik divi laupītāji spēja panest. Tēvs un Apsāns par to ziņoja pagasta izpildkomitejai. Katrā pagastā bija milicijas pilnvarotais un istrebiķeļu vada komandieris, bet tie paši bija lielākie laupītāji. Izpildkomitejā tēvam un Apsānam pateica: “Jūs sadarbojaties ar bandītiem, (tā valdība sauca mežabrāļus) un viņi jūs aplaupīja”. Pēc gada izrādījās, ka viens no laupītājiem bija bijis dzelzsceļa tilta sargs un otrs dzelzceļnieks Skudrovs no Staburaga stacijas. Viņi paši atzinās un izstāstīja, kā rīkojušies. Abus neviens netiesāja.

Varasvīri arī paši bieži vien laupīja. Tas notika 1 km no Sērenes centra uz Seces pusi, neatceros tā saimnieka, ne arī viņa mājas vārdu. Saimnieks 1946. gada decembŗa sākumā nokāva divas cūkas un ienesa gaļu pagrabā. Toreiz mājās dzīvojusi kāda čigānu ģimene. Vasarā čigāni dzīvoja krūmos, bet ziemā prasījās pie saimnieka. Māja bija liela, un saimnieks atļāva čigāniem apmesties. Kad nokāva cūkas, tad tūlīt nākošajā naktī ieradās seši vīri ar šautenēm un tukšiem maisiem, pieprasot saimniekam gaļu.

Saimnieks nobijies stostījās, bet čigāns ņem no vadža atslēgu un šiem saka: “Nāciet, mīļie, es jums parādīšu, kur ir gaļa!” Iegājuši pagrabā, laupītāji sāk lukturīša gaismā “krāmēt” gaļu maisos. Arī čigāns palīdzējis teikdams: “Ņemiet, kuŗa ir treknāka!” Toreiz treknāka gaļa bija vairāk iecienīta. Vienā brīdī čigāns izmanās laukā un aizslēdz pagrabu. Kamēr šie atjēdzas un sāk šaut pa durvīm, čigāns jau gabalā. Ieskrējis istabā, viņš saimniekam saka: “Ko mēs tagad darīsim? Divu vepru vietā nu ir vēl seši”. Saimnieks jūdz zirgu un brauc lejā uz pagastu, jo tur ir milicijas pilnvarotais un istreļbiķu vada komandieris. Katrā pagastā toreiz tādi bija. Šoreiz tur neviena neatrod. Tā kā nav tālu līdz Daudzevas pagastam, saimnieks brauc uz Daudzevu. Tur arī neviena nav. Tad brauc uz otru pusi, uz Seci. Arī tur to nav. Nu iedomājas, ka netālu no Seces stacijas dzīvo istreļbiķis Sidors Kolodinskis, kas ir pēc tautības ukrainis un kā kaŗa gūsteknis palicis Secē jau no pirmā kaŗa. Viņam vācu laikā 1944. g. jūnijā šucmaņi nošāva sievu par viņas “mēli”. Tā kā Kolodinskis ir tikai ierindas istreļbiķis, tad viņš nedrīkstēja braukt apcietināt. Viņš no Seces stacijas piezvana uz Jēkabpils miliciju un pa telefonu saņem atļauju laupītājus apcietināt. Jāpiezīmē, ka Kolodinskis bija tas godīgākais istreļbiķis Secē.

Kamēr tā braukājuši, meklējot miliciju, lai arī pagasta nami nav visai tālu viens no otra, tomēr ziemas nakts ir pagājusi. No rīta tikai vēruši vaļā pagraba durvis. Acis mirkšķinādami, nākuši ārā visu triju pagastu milicijas pilnvarotie un istreļbiķu vada komandieris.

Tā toreiz plaši par to pagastā runāja. Es prasīju pašam Sidoram, vai tā bija un vai viņš nebija pārsteigts, ieraugot savu priekšnieku. Viņš man par šo gadījumu vēl pastāstīja sīkāk. Sākumā pats bijis pārsteigts, bet tad atguvies, brīnījies, ka viņa komandieris bijis noziedznieka lomā. Pēc viņa teiktā nevienu netiesāja, tikai pārcēla uz citu rajonu tādos pašos amatos.

Saimnieki valsts varai neuzticējās un bieži griezās pie mežabrāļiem pēc palīdzības. Par mežabrāļiem toreiz sauca nacionālos partizānus.

1945. g. decembrī Sunākstē ieklīda krievs Sidarovičs Žoržs. Varasvīri tūlīt viņu iecēla par pagasta pārstāvi, kam jāiet līdzi kuļammašīnai pie saimniekiem un jāpieraksta, cik graudu izkults. Pēc viņa pieraksta uzlika nodevas. Šis krievs bija liels dzērājs. Ja pie viena saimnieka beidza kult un taisījās pie nākošā, tad krievs jau aizgāja agrāk, lai par to saimniekam paziņotu. Viņa nolūks bija dabūt iedzert. Saimnieks atnācēju arī pacienāja, cerēdams, ka viņš pierakstīs mazāk graudu. Daudzreiz krievs rīkojās tieši otrādi, pierakstīja divreiz vairāk, kā izkults. Bija ļoti nekaunīgs. Tā 1946. gadā putināja saimniekus. Novembra sākumā šis krievs aizbrauca uz mežu pēc malkas un tā arī pazuda. Mājās atnāca zirgs viens pats. Groži bija piesieti tā, lai zirgs nesapītos. Ratos atrada tikai zāģi, bet cirvis laikam bija vajadzīgs paša bedres rakšanai, jo zeme to rudeni bija krietni sasalusi. Pēc pāris gadiem viņa kaulus atrada netālu no Kārkliem, tos bija izkasījušas lapsas. Sunim suņa nāve.

Tūlīt pēc kaŗa Sunākstes Zalakos ieklīda kāda krievu meitene, sakot, ka palikusi viena. Viņu pieņēma kāds saimnieks no Zalakiem. Zalaki bija apmēram 9 km no Sunākstes centra, meža vidū. Pēc neilga laika meitenei uzradās brālis no Ļeningradas. Viņš apkārtējās saimniecībās zaga zosis, kāva tās, un sālīto gaļu pakoja koferos, lai no Seces stacijas vestu uz Ļeningradu. Pēc kāda laika ieradās atkal, bet nu jau zaga drošāk un atklātāk. Ķērās pat pie aitām. Piekrāva divus lielus kofeŗus un devās atkal uz Seces staciju. Ceļš gāja gar Dambīšiem. Toreiz tur dzīvoja tikai mana vecmāmiņa un māsiņa. Mēs ar māti jau bijām aiz Plēsām Barakā. Dambīšos krievs padzērās ūdeni un tusnīdams aizgāja ar visiem koferiem tālāk uz Seces stacijas pusi. Pēc pusstundas ieradās divi mežabrāļi Jānis Osāns un Ādolfs. Viņi noprasīja vecmāmiņai, vai te nesen kāds ar koferiem neesot pagājis garām. Pēc laiciņa Ošāns atskrēja pēc lāpstas. Tā viena laupītāja mūžs bija noslēdzies.

Manu kursu laikā Ogrē, oktobra mēnesī pa Ogres upi bija jāpludina 2 m gara papīrmalka. Pie ietekas Daugavā tā bija jāvelk laukā. Nostrādājām divas dienas. Solīja apgādāt ar zābakiem, bet, kad aizgājām pludināt, tad atnesa 38. numura apavus, bet vajadzēja 44.lielumu. Kājās man bija ielas kurpes, ko vācu laikā pagastā iedalīja. Pienācās pludināt basām kājām. Atteikties no darba nedrīkstēja, jo toreiz Staļina laikā par to bargi sodīja. Kājas nežēlīgi sala. Ogres upe nav dziļa, bet akmeņaina. Jābrien no viena akmens uz otru, reizēm līdz ceļiem un arī virs ceļiem pa ūdeni un ar ķeksi jāstumj tur sastājušies štenceļi. Par divi dienu darbu mums iedeva katram pa kortelītim šņabja, ko mēs izlaidumā nodzērām.

Kad beidzu kursus, tiku par mežsargu Seces mežniecībā, Plēsas apgaitā, meža vidū, tālu no apdzīvotām vietām. Līdz šim vēl dzīvojām arvien vēl Dambīšos. Dambīši bija Druvenieku apgaitā, un Apsāns baidījās, ka, ja mēs aiziesim, tad tukšo māju izdemolēs. Viņam bija draugi mežzinis Vismanis un direktors Kalniņš. Tie arī nelaida mūs vaļā no Dambīšiem. Es varot iet, bet tēvam esot jāpaliek. Tā es kādu laiku staigāju no Dambīšiem uz Plēsas apgaitu, apmēram 7 km. Vēlāk pārcēlāmies aiz Plēsām uz Baraku, kādu kilometru aiz Plēsām. Dambīšos bija jādzīvo vecmāmiņai un mazai māsai. Tā pagāja vesels gads. Divas reizes nedēļā nesām viņām pārtiku, pieci litri piena un kukuli maizes, jo cita jau nekā mums nebija. Ar piena lielo pudeli un maizes kukuli somā un karabīnu plecā, ko nesāju nelegāli, jo bises nebija, pildīju savu pārtikas piegādes uzdevumu. Ceļš 7 km gāja viscaur pa mežu līdz pašiem Dambīšiem. Pienu un maizi dažreiz nesa arī māte. 1946. gada vasaras nogalē māte jau bija pusceļā, kad pa stigu nāca istreļbiķi ar bunkurā izlaupītajām mantām. Bunkurs bija netālu no ceļa. Šeit viņi satika māti, nesot pienu un maizi. Tātad, pierādījums, ka nes pārtiku bandītiem. Istreļbiķi māti ielenca un sāka sunīt. Par laimi klāt bija arī Sunākstes mežzinis Imants Jucītis. Tas mātes stāvokli par dzīvi Dambīšos zināja un čekistiem izskaidroja. Tā māti negribot atlaida, lai gan ļoti gribēja viņu vest uz Jēkabpils čeku. Ja es ar savu karabīnu plecā būtu bijis mātes vietā, tad Sibīrija garantēta.

Mūsu mežos tūlīt pēc kaŗa mita divas grupas mežabrāļu. Ošāna grupa mita Sunākstes un brāļu Pormaļu grupa Seces mežā, Druvnieku apgaitā. Pormaļu grupa 1945. gada jūlija beigās izdzina no meža, tā saucamos, talciniekus, kas bija sadzīti sagatavot kokmateriālus. Tādas talkas toreiz rīkoja bieži. Sākumā piedalījās daudzi, jo baidījās. Vēlāk arvien mazāk. Talkas rīkoja ārpus meža klaušām. Uzliktās normas bija jāizpilda tik un tā.

Atceros kādu talku, kad bija ieradies viens cirtējs un viens vedējs. Talka bija izsludināta Staļina dzimšanas dienai par godu.

1945. gada novembŗa mēnesis vēl bija bez sniega. Mežabrāļi bija aizgājuši sagādāt pārtiku ziemai. Jānis Tāls, kas grupā bija iefiltrējies, tajā laikā, uzņēma kontaktu ar čeku, un Pormaļu mežabrāļu grupu nodeva. Naktī, kad vīri atgriezās, viņus sagaidīja čekisti un istreļbiķi. Izcēlās apšaude, rezultātā krita viens mežabrālis Jānis Reihmanis.

Es viņu pazinu no militāro mācību laika Viesītē, 1945.g.februārī. Pirms tam dienā tika nošauts Leons Kaktiņš, kas bija bunkurā un pretojās. Cik zinu, tad čekistiem krita seši. To stāstīja Apsānu māsa, kas bija izdzīta ar pajūgu vest no bunkura mantas. Zirgu pēc tam pievāca čekisti. Viņi tad arī izveduši brezentā ietītus sešus līķus. Apsānus apcietināja, izņemot saimnieka māsu un saimnieces māti. Viņus noturēja divas nedēļas, bet pati saimniece tika turēta visu mēnesi. Arī pie mums naktī ieradās čekisti. Katru atsevišķi aizveda aiz mājas mežā un grūda, lai bēg, bet viens turēja gatavībā automātu. Ja es bēgtu, tad viņš šautu. Komandieris “bukņīja” man krūtīs savu pistoli. Bija piedzēries, un no viņa smirdēja šņabis. Varēja redzēt, ka vīram ļoti gribējās šaut. Viņu vadītājs kliedza, ka mēs sadarbojoties ar bandītiem un visi esot vainīgi, ka pie apšaudes kritis viņu komandieris. Tas viss esot mūsu dēļ.

Pēc šīs apšaudes Pormaļu grupa izklīda. Jānis Elksnis otrā dienā ar visu automātu ieradies pagasta izpildkomitejā un pieteicies. Ošānu Jāni nodevības dēļ nošāva bunkurā 1949. g. decembrī, pirmajā sniegā. Pēc visām pazīmēm viņu nodeva Arturs Apsāns, Druvenieku apgaitas mežsargs. Apsāna tēvs aizgāja pensijā vācu laikā un atstāja dēlu savā vietā.

Jāņa Ošāna grupā no sākuma bija seši vīri, bet ar laiku tie paklīda. Citi legalizējās - rīdzinieki. Ādolfs ar Olavu iekrita Sēlpils pagastā. Voldemārs Dišlērs, agrāk skolotājs Viesītē, pazuda nezināmos apstākļos. Tāds toreiz bija laiks.

Man ar tēvu iziešanai bija viens pāris zābaku. Darbā gājām vīzēs, kuŗas tēvs pats pina. Graudus no sākuma nesējām, jo tik tālu kuļammašīnas nebrauca. Tikai 1947. gada rudenī iesējām rudzus, un 1948. gadā tos varēja izkult ar mazo tīrkūlēju, kas bija atvests no Kārļa Robežnieka mājām Mārēniem Sēlpils pagastā. Viņš strādāja kā mežsargs Seces mežniecībā. Kuļammašīnu darbināja ar motoru, kas gāja ar petroleju. To visu no Sēlpils atveda ar zirgiem Oskars Upītis un Pēteris Rasiņš. Ar to pašu kuļammašīnu izkūlām vēl arī nākošajā, 1949. gadā. Tad mums to atņēma. Dabūja zināt varasvīri, jo ar to kūla visiem Plēsas iedzīvotājiem. Plēsās dzīvoja vairākas ģimenes, kas bija atbēgušas, vairoties no kolhoza.

No tā laika labību vairs nesējām. Sējām tikai runkuļus un stādījām kartupeļus. 1946., 1947. gados miltus un cukuru vēl deva uz kartītēm, bet to nepietika. Tad mēs ar tēvu salikām savas algas kopā un nopirkām par 700 rubļiem vienu pudu miltus no spekulantiem. Viens puds ir 16 kg. Mana mežsarga alga toreiz bija 225 rubļi, tad vēl atvilka nodokļus un uz rokas saņēmu mazāk par 200 rubļiem.

1947. g. kartīšu sistēmu atcēla un pielika pie algas 110 rubļus. Alga 335 rubļi, bet uz rokas saņēmu 272 rubļus. Pirms tam viens kg maizes maksāja vienu rubli, tagad pieci rubļi. Cukuru vēl sešdesmitajos gados deva uz sadali, mežniecībā pa divi kg katram

Tajā laikā veikalā nekādu apavu nebija, tāpēc darbā bija jāiet vīzēs. 1947. gada aprīlī, agrā pavasarī mežsargiem bija jāiet pludināt un grūst baļķus Piestiņas upē. Piestiņa ir Spārnu mežniecībā, no Plēsām kādus 40 km. Kā tur nokļūt, tas bija katra paša ziņā. Par to vadībai nebija bēdu. Arī neviens negaidīja, ka viņu kāds vedīs. Visur gājām kājām. Man bija jāiet vienam no pirmajiem uz piecām dienām. Pēc tam bija p[ienākums ierasties arī pārējiem mežsargiem. Pavēlē bija stingri norādīts, ka jāierodas obligāti. Neierašanās gadījumā draudēts ar sodu. Ar gumijas zābakiem tikšot nodrošināti. Man pienācīgu apavu nebija bet tā kā solīja zābakus, tad gāju vīzēs.

Tas notika 1. aprīlī, un zemi vēl klāja sniegs. Aizgāju, bet tur man pasniedza 38. numura apavus. Lielākos numurus paņēma vadošie darbinieki. Tā es vēlu baļķus, apāvies vīzēs, brienot pa sniegoto ūdeni līdz ceļiem.

Mums, četriem, darba vadītājs uzdeva upē savelt zināmu skaitu stāpeļu. Ja tos savelšot, tad arī tās piecas dienas ieskaitīšot. Tā mēs rāvāmies vaiga sviedros un savēlām visu nepilnu triju dienu laikā. Vakarā gulējām pie virsmežsarga uz grīdas, paklājot tikai salmus. Zeķes un autus nevarēja nekur izkaltēt. No rīta tādus pašus slapjus bija jāauj kājās, tāpēc trešajā dienā, kad beidzām darbu, gāju tūlīt mājās. Pēc laika gāju kā ar koka kājām, jo vīzes tā savilkās, ka tikko steberēju. Jutu, ka neaiziešu. Tiku līdz Sunākstes Mimāniem. Tur bija zirgu iznomāšanas punkts. Tādi toreiz bija, kas zemniekiem palīdzēja apstrādāt zemi. Mimānos bija sapulce. Bija nakts, bet līdz mājām vēl 12 km. Prasīju, lai atļauj pārnakšņot. To atļāva. Vienā kaktā, slapjās kājas nenoaujot, apgūlos un tūlīt aizmigu. Agrā rītā turpināju ceļu. Pēc tam man abām kājām nagi kļuva zili un pēc laika nogāja.

Mūsu četriniekā, kad strādājām, bija Spārnu mežniecības mežsargs Stradiņš, kas negrieza priekšniecībai ceļu un runāja pretī. Kad vēlām upē baļķus, pienāca MRS direktora vietnieks Šomka garajos gumijas zābakos ar lepnu bisi plecā un apjautājās: “Kā iet, zēni?” Stradiņš tad atcirta pretī: “Kā var iet, kad cilvēkiem pa sniegūdeni jābradā vīzēs, bet tu staigā gaŗajos gumijas zābakos, kas mums paredzēti”. Šomka atbildēja: “Tu brūķē pārāk lielu muti”, un aizgāja. Drīz vien Stradiņu izsūtīja uz Sibiriju. Pēc desmit gadiem viņš atgriezās sirms, slims un ļoti kluss. Viņu vairs nevarēja pazīt. Priekšniecībai vairs pretī nerunāja. Viņš strādāja Zalves mežniecībā mežsarga amatā, bet drīz vien mira.

Mežsargiem bieži bija jāpludina koki, jāzāģē, jāved, kā arī automašīnās jākrauj baļķi. Toreiz tos transporta automašīnās krāva ar rokām.

1949. gada 25. martā baiga diena. Toreiz vēl dzīvojām pie Viesītes upes Barakā aiz Plēsām. Agri no rīta, saulei lecot, sēdēju pie loga. Redzu kādus stāvus 500 metru uz Plēsu pusi. Viens stāv pie sienas šķūnīša. Četri cilvēki saliekušies skrien uz upes pusi. Aiz tās auga liels mežu masīvs. Bija jūtams kaut kas nelāgs. Dienā zirga pajūgā abi ar sievu aizbraucām pie sievas mātes uz Ķeikāniem, 1 km no Daudzevas stacijas. Sievas māte jau sapakojusi dažas līdzi ņemamās mantas un raud. Pie Daudzevas stacijas stāvot ešelons un pie tā nemitīgi tiekot pievesti cilvēki. Notiek cilvēku izsūtīšana. Viņa domāja, ka arī viņu izsūtīšot.

Pēc tam pārējos visus sadzina kolhozā. Sēlpils pagastā kolhozu Sēlija jau nodibināja 1947. gadā, kas tolaik bija otrais kolhozs Latvijā.

Mūsu mežniecībā kokmateriālus sagatavoja galvenokārt Sēlpils pagasta saimnieki. Katru dienu kāds savu normu beidza, un darbs bija jāpieņem. Tad saimnieks mūs cienāja ar pašbrūvēto šņabi un kotletēm. Maizes nebija, bet kotlešu netrūka. Saimnieki kāva lopiņus un cepa kotletes. Viņi teica, ka esot vienalga, jo lopiņi būs jānodod kolhozam. Visi bija ļoti neapmierināti ar pastāvošo iekārtu.

Tūlīt pēc kaŗa baumoja, ka angļi un amerikāņi neļaušot krievam palikt Latvijā, kā arī Baltijā. Tika noteikti datumi, kuros viņiem Latvija jāatstāj. Kad cilvēki satikās, tad par to vien runāja. Ar laiku baumas saplaka, un visus pārņēma vienaldzība.

Līdz kollektivizācijai saimniekiem uzlika klaušas. Meža darbos bija jāsagatavo 50 kubikmetri uz cilvēka, arī sievietei, un izvešanā 80 kubikmetri uz zirga. Istrebiķeļi staigāja pa mājām un dzina cilvēkus meža darbos. Kādu laiciņu istrebiķeļos bija polis Voicehs Krupeņčiks, bet viņš ātri izstājās, lai nebūtu jāiet armijā darba bataljonā. Toreiz ņēma darba bataljonos vīriešus apmēram 40 gadus vecus. Viņš pēc izstāšanās kādu laiku strādāja pie mums mežā un stāstīja, kā viņi ķēruši bandītus. Istrebiķeļi no rīta ap brokastlaiku gājuši pa mājām dzīt cilvēkus meža darbos, kā arī zagt. Viņš stāstīja, ka iegājuši mājā tievi, bet iznākuši resni, piebāzušies ar palagiem, lakatiem un citām mantām. Citā mājā saimniece izvārījusi brokastis saimniekam, kuŗš gatavojies braukt meža darbos. Šie nākuši iekšā teikdami: “Ak, tad izvārījusi bandītiem.” Sēdušies pie galda un zupu izstrēbuši. Saimnieks palicis bez brokastīm. 1936. gadā Voicehs Krupeņčiks iebraucis Secē no Polijas. Visi viņu Secē pazīstot un tāpēc atdevis šauteni un izstājies. Viņam neesot pa ceļam ar šiem laupītājiem. Kā šodien atceros iztrebiķeļos līko Korņilovu ar lielām, gaišām ūsām un gaŗo, vājo Cvetkovu, kas staigāja, uzvilcis vācu šineli, uzmetis vienā plecā šauteni, bet pie otras rokas turas sieva, maziņa vīram zem padusēm. Tā viņi trijatā klīda apkārt zagdami.

Kad nodibināja kolhozus, tad tur ļoti maz maksāja, ja vispār maksāja. Tāpēc cilvēki strādāja pavirši, vai arī vispār izvairījās no darba. Atceros, ka, sākot ar 1952. gadu, bija jāiet kolhoza talkā vākt ražu, kā labību, bietes vai kartupeļus. No visām iestādēm un uzņēmumiem dzina darbiniekus kolhozos strādāt. Strādniekiem darba vietā maksāja vidējo izpeļņu, bet mežsargiem nemaksāja nekā, sakot, ka: “Jums jau ir alga!”

Talkot vajadzēja arī visus turpmākos gadus. Mežsargiem bija jālasa čiekuri, visvairāk priežu, vai arī egļu. Par čiekuriem ļoti maz maksāja, tādēļ, ja kādu sarunāja lasīt, tad bija vēl tikpat daudz jāpiemaksā, lai uzlikto normu izpildītu. Tie, kuŗi nodarbojās ar spekulāciju, varēja atļauties to darīt.Tāds Seces mežniecībā bija tikai viens, Jānis Garjānis. Par čiekuriem sāka kaut cik vairāk maksāt tikai vēlākos gados, tā ap 1960. gadu.

Gribu vēl piebilst, ka no 1944. gada rudens līdz 1947. gadam, kamēr pastāvēja kartīšu sistēma, mums izsniedza gaļu, kas bija galveno kārt govs vai aitas galvas, tesmeņi, kājas un plaušas.

Katru gadu bija jāpierakstās uz valsts aizņēmumu. Strādājošiem to atvilka no algas, bet nestrādājošiem centās izspiest, cik varēja. Staļina valdīšanas laikā man kā mežsargam bija jāpilda nodevas un jāmaksā arvien lielāki nodokļi. Jānodod bija piens 150 vai 300 litru, kā kuŗu gadu. Nodokļi ar katru gadu tika palielināti, ieskaitot lauksaimniecības obligāto apdrošināšanu. Par zirga turēšanu mežsargs maksāja 50 rubļu, pārējiem bija apmēram 600 rubļu, jo zirgs skaitījās peļņas nesējs. Parasti gan to nedrīkstēja turēt. Par valsts nodevām maksāja tikai simbolisku maksu. Līdz kolhozu laikiem, kad saimnieks aizveda nodevā noteiktos kartupeļus uz Skrīveŗiem, tad par to saņēma tikai tik daudz, ka iznāca ko samaksāt par celtuvi. Skrīveŗos bija spirta brūzis tur, kur tagad ir pārtikas kombināts.

Līdz kolhozu laikiem meža klaušas bija jāpilda visiem, tāpat arī kolhozu laikā līdz 1955. gadam. Tad mežā ienāca technika, ko veica paši mežrūpniecības kadri. Cirsmās strādāja ar elektrozāģiem, ievilka elektrostaciju un izstiepa uz visām pusēm kabeļus piecus vai sešus ar elektrozāģiem. Treilēja ar meža traktoriem. Tālāk veda ar kokvedēju transporta mašīnām. Kopšanu cirtēs gan vēl zāģēja ar rokas zāģiem. Tanī laikā mežsaimniecība atdalījās no mežrūpniecības, un technika bija tikai mežrūpniecībai, lai gan arī mežsaimniecībai vajadzēja sagatavot zināmu daudzumu kokmateriālu. Apmēram ap 1956. gadu ieviesa benzīna motorzāģus “Druzba”. Tad rokas zāģi vairs nelietoja. Kad “nogāzās” Staļins, tad dzīve drusku uzlabojās, samazināja nodokļus. Pienu varēja nodot brīvprātīgi un par to maksāja. Normu vairs nebija. Izsūtītos ar 1956. gadu laida mājās. Tikai par polītiku notiesātos pagaidām neatbrīvoja. Pastāvēja gan vēl arvien specveikali, specslimnīcas un citi “speci” domāti izredzētajiem. Ārstēja tāpat kā agrāk par brīvu. Bet kāda ārstniecība? Darbojās kukuļu došana, lai ārstētu labāk. Aptiekās nebija visu zāļu. Tāpat pastāvēja 108 zāļu veidi, ko ārsti nedrīkstēja “vienkāršajiem mirstīgajiem” izrakstīt. Ja tādas zāles bija nepieciešamas, tad bija jādod “blats”. Valdības aptiekās tirgoja dažādas zāles, bet vislabāk apgādātas bija čekistu aptiekas, kas nebija paredzētas parastajam cilvēkam. Ja ārsts izrakstītu nepieciešamās zāles tādam, tad par to varēja saņemt sodu. Normāli cilvēks nepieciešamās zāles tik un tā nevarēja nopirkt. Tāda sistēma Padomju Savienībā pastāvēja visu laiku.

1947. gada beigās izlaida jaunu naudu. Pret veco mainīja 1:10. Tiem, kam bija nauda krājkasē, mainīja 1:1, bet ne vairāk kā 3000 rubļus. Tajā laikā maz cilvēkiem bija nauda krājkasē, jo visi dzīvoja no “rokas mutē”. Sākot ar 1957. gadu, atcēla, tā saucamo, valsts aizņēmumu.

Hruščova laika atkusnis Brežņeva laikā pavisam apstājās. 1961. gadā atkal notika naudas reforma, kur mainīja 1:10. Tikai valdība nespēja iztikt bez blēdībām Tā, piemēram, ķirzas zābaki vecajā naudā maksāja 110 rubļu, bet jaunajā 14 rubļu. Tāpat bija ar citām precēm. Bieži samazināja cenas uz dažām precēm, bet ar to preces nosaukums mainījās, un cena palika tā pati. Veikali Brežņeva laikā kļuva arvien tukšāki. Desa, ja arī pa reizēm parādījās, tad pēc tās stāvēja gaŗas rindas un visiem tā kā tā nepietika. Cilvēki naudu glabāja krājkasēs jeb bankās. Ja gribēja iegādāties auto, tad bija jāgaida rindā vairākus gadus. Tas arī maksāja ļoti dārgi. Par algu to nebija iespējams nopirkt. Sakrāt varēja tikai divritenim. Es, strādādams par mežsargu, audzēju gadā pa jaunlopam, ko nodevu gaļas kombinātā. Par lopiem rūpējās sieva. Tāpat kā agrāk drīkstējām turēt tikai vienu govi un vienu jaunlopu. Katru gadu nodevām pa jaunlopam un naudu krājām vecumdienām. Nodevām arī pienu, jo par to maksāja samērā labi. Hruščevs gan gribēja, lai lopus vispār netur. Kā katru gadu turējām divas cūkas. Pēc gada vienu nodevām, bet otru paturējām sev. Cūkas turēt nodošanai neatmaksājās. Sākot ar 1961. gadu, nopirkām tirgū divus sivēnus. Pēc diviem mēnešiem jūlijā bija lopu reģistrācija. Pēc tam man piesūtīja paziņojumu par lielu nodokli – 110 rubļu. Tas esot par lieko sivēnu, jo drīkstot būt tikai viens. Ja nodošot šo sivēnu, tad nodoklis tikšot samazināts. Es to arī izdarīju. Maijā par sivēnu samaksāju 35 rubļus, noturēju gandrīz divus mēnešus, bet par nodoto saņēmu 13 rubļu. Tomēr tiku vaļā no lielā nodokļa. Jūlijā visi taisījās vaļā no liekiem lopiem. Lopkautuvē bija neiedomājama kņada, lopi bauro, cūkas kviec un pieņēmēji lamājas. Viņi bija spiesti pieņemt, jo tāda bija pavēle. No tā laika mēs sākām turēt tikai vienu cūku. Tagad drīkstam turēt lopus, cik gribam, bet vairs nav daudz spēka.

Hruščova laikā citādi domātājus slodzīja psihiatriskās slimnīcās jeb trako namos. Tie bija speciāli pakļauti čekas varai, kā toreiz sauca KGB jeb VDK. Dažus iespundēja arī cietumā. Tas viss tomēr citādi domājošo skaitu nemazināja. Disidentu radās arvien vairāk. Cilvēkus, liekas, nešāva. Vismaz par to tautā nedzirdēja runājam.

Pēc Brežņeva nāves PSRS dzīvoja vienās bērēs. Valsts galvgalī bija Andropovs, Čeņenko, visi viņi mira viens pēc otra. Tad nāca pie varas Gorbačovs, kuŗa laikā PSRS arī sabruka. Sākās tautu “viļņošanās”, republikas prasīja neatkarību. Atmodās Baltijas republikas. Komūnistiskajās valstīs komūnistu režīms krita viens pēc otra. Pats biju manifestācijā Daugavas malā. Visi smaidīgi, daudz sarkanbaltsarkano karogu. Gara stāvoklis pacilāts. Dziedāja tautiskās dziesmas. Toreiz esot piedalījušies 550 tūkstoši cilvēku. Tas bija 1980. gada 18. novembrī. Tad 1991. gada 13. janvārī asiņainā svētdiena Lietuvā, kad sarkanarmijas slepkavas ar tankiem spaidīja, šāva un ar laidenēm sita lietuviešus, kas sanāca savu valdību, televīzijas un radio namu sargāt. Daudzus ievainoja un nogalināja. Rīgā todien sabrauca Lielā manifestācija Daugavmalas krastmalā, atbalstot Lietuvu un protestējot pret sarkano nezvēru. Es šajā manifestācijā arī piedalījos. Tautas bija ļoti daudz. Virs mums lidoja helikopters un kaisīja, tā saucamās, glābšanas komitejas proklamācijas. Pēc tam gājām pa ielām kolonā un saucām: “Brīvību Baltijai! Rokas nost no Lietuvas!” Daļa tautas palika sargāt valdības, televīzijas un radio namus. To darīt aicināja Kostanda pa mikrofonu. Lai sargātu pilsētu uz Rīgu brauca smagās mašīnas un traktori ar piekabēm, kas piekrautas ar granti. Sāka celt barikādes. Arī turpmākās dienās tauta stāvēja uz tām.

1989. gada 23. augustā veidojās Baltijas ceļš, kur nepārtrauktā ķēdē ļaudis stāvēja, rokās sadevušies, no Tallinas cauri Rīgai līdz Viļņai. Piedalījos arī es. Neaizmirstams skats.

1991. gada 23 augustā turpat veidojās Liesmojošais Baltijas ceļš, kad visā tā gaŗumā no Tallinas līdz Viļņai kurināja ugunskurus.

1991. gada 21. janvārī melnās beretas ieņēma Iekšlietu ministriju un nošāva četrus cilvēkus, divus miličus, vienu zēnu un kino operātoru Andri Slapiņu, kas visu uzņēma filmā, kā arī smagi ievainoja operatoru Gvido Zvaigzni, kas slimnīcā mira. Uzbrukums notika naktī. Vairākus ievainoja. Tika nošauts arī Roberts Mūrnieks.

1990. gada 4. maijā Augstākās Padomes deputāti ar balsu vairākumu pasludināja Latvijas valsts atjaunošanu.

1991. gada, 20. augustā sarkanās armijas daļas okupēja televīzijas un radio namu. Pēc trijām dienām pučs Maskavā izgāzās, un Rīgā armijas daļas atstāja televīzijas un radio namu, tos tikai izdemolējot. Barikādes ir cēluši arī Maskavā. Jelcins pārņēma varu, un atjaunojās Krievijas valsts.

Sākās dzīve neatkarīgajā Latvijā. Islande pirmā atzina Latvijas valsts neatkarības statusu, pēdējā to darīja Amerikas Savienotās Valstis, tikai tad, kad Gorbočovs mūsu valsti atzina Krievijā. 

Atkal Baltkrievijā.

Visus gadus gribēju atgriezties Baltkrievijā un pasērst tajās vietās, kur dzimu, dzīvoju un augu. 1967. gada jūnijā atvaļinājuma laikā turp aizbraucu. Tieši 25 gadi bija pagājuši, kopš tā laika, kad šo vietu1942. gadā atstājām.

Agrā rītā tieši no Boguševkas aizgāju uz agrākajām latviešu viensētu vietām. Nodomāju apskatīt tikai vecās vietas, bet ne ar vienu nesatikties. Tomēr man tas neizdevās. Vecie iedzīvotāji vēl mani pazina. Aizgāju uz agrāko latviešu sētu. Gandrīz visi lauki aizauguši ar baltalkšņiem un tikai pēc ķieģeļu čupām atradu mūsu mājas vietu. Visapkārt mežs. Tad atcerējos vecmāmiņas teikto, kad viņi šeit bija apmetušies un sākuši iekārtot laukus. Kāds vietējais, vecs vīrs, esot teicis: “Par velti jūs, latvieši, šeit cīnāties! Te mūža mežs ir un būs arī pēc jums.” Viņa vārdi bija piepildījušies. Tā aiziet pasaules godība!

Sādžā ļaudis dzīvoja nesalīdzināmi labāk kā agrāk, bija pat ievilkta elektrība. Atcerējos tos laikus, kad dzīvojām pie petrolejas lampas vai skaliem. Toreiz ne vienā būdā, ne arī skolā elektrības nebija. Tagad ļaudis bija labāk apģērbušies. Tomēr Latvijā bija daudz labāk nekā Krievijā pat arī tagadējos drūmajos laikos.

Dzīve neatkarīgajā Latvijā.

Vārdu neatkarīgā patiesībā būtu jāliek pēdiņās, jo Latvija nemaz tik neatkarīga nav. Valstī pie varas ir tie paši komūnisti, un viņi izdod pretvalstiskus likumus. Tauta dzīvo nabadzībā. Ir milzīgs bezdarbs, un to neviens necenšas mazināt. Valda korupcija. Lauksaimniecība put ārā, lopi tiek likvidēti, jo tie nes zemniekam zaudējumus. Par lauku produktiem maksā maz, bet uz lauksaimnieka rēķina pārstrādātājiem ir liela peļņa. Saimniekam par pienu maksā sešus santīmus, bet veikalā pārdod par 36 santīmiem litrā. Degviela kļūst arvien dārgāka. Tagad benzīns maksā gandrīz 40 santīmu litrā. Algas strādniekiem ir mazas. Iedzīvotājiem nav naudas, par ko pirkt, bet veikali ir preču pilni. Vēl nedaudz agrāk, kad ekonomikas ministrs bija Ojārs Kehris, viņš teica, ka visu Latviju apstādīšot ar mežu un pārtiku iepirkšot no ārzemēm. Kur tad lai paliek lauku iedzīvotāji? To viņš neatbildēja. Par ko iepirks produktus, ja paši nekā neražos?

Iedzīvotājus, sevišķi mūs, vecos, pamatīgi apkrāpa ar naudas reformu, kad par 200 rubļiem dabūja tikai vienu latu. Man bija vecumdienām ietaupīti 11 tūkstoši, bet saņēmu par tiem tikai 55 latus. Lai sakrātu šos 11 tūkstošus, valstij bija jānodod daudz lopu. Katru gadu tika nodots pa kādam teļam, par ko saņēmām sākumā kādus 200-300 rubļus. Vēlāk drusku vairāk, kādus 400-500. Pārrēķinot tagad iznāk, ka par lopu saņēmām 2 līdz 2.50 latus.

Visu šo naudas reformu ieviesa Godmans ar savu komandu. Godmans toreiz bija ministru prezidents. Viņš naktīs negulēja domādams, kā no tautas izkrāpt ietaupījumus. Tad arī izdomāja.

Valdībā ir visādi pilnvarnieki un padomnieki, kas saņem vairākus tūkstošus mēnesī, jo skaitās pilnvarnieki vairākās vietās. Pensijas ir smieklīgi mazas. Es par godīgi nostrādātajiem 45 gadiem saņemu tikai 58 latus mēnesī. Vēl valdība nekaunās teikt, ka mums vispār nebūtu nekas jāmaksā, jo mēs esot nepareizai valdībai strādājuši. Tas viss nāk no tā, ka pie varas esošie ir mācījušies pie nepareizās valdības.

Vecumā rodas visādas kaites, jo mūsu dzīve ir bijusi smaga, tādēļ ātrāk nolietojamies. Zāles tomēr maksā dārgi, ārstēšana tāpat. Daudziem iedzīvotājiem nav naudas, par ko zāles pirkt.

Visādu firmu un uzņēmumu īpašnieki ir galvenokārt krievi. Meži tiek nežēlīgi izcirsti, un mežsaimniecība rīkojas nesaimnieciski. Papīrmalku ārzemēm pārdod par lētu naudu, bet no ārzemēm pērk papīru par milzīgiem līdzekļiem. Latvijā celulozes un papīra fabrikas “klapē” ciet. Lielie vīri būvē sev lepnas mājas. To dara arī prokurori un tiesneši, kuŗiem būtu jāseko likumībai. Policija noķer zagļus, narkotikas izplatītājus, pedofīlus, bet tiesa tos atlaiž brīvībā. Ja arī notiesā, tad piespriež minimālo sodu. Tiesā bargi tikai sīkos zaglēnus, kas zog bada dzīti. Valstī pazūd miljoni, bet tos nevar atrast, un vainīgo arī nav. Ministrijās ierīko dušas un burbuļvannas, kur pēc “smaga darba” nomazgāt “grēkus”. Tajā pašā laikā skolu remontam nav līdzekļu. Tās brūk kopā, vai arī tiek slēgtas. Dzelzsceļus likvidē, jo pašažieŗu pārvadāšana neatmaksājoties. Dzelzsceļu prezidents Zorgevis mēnesī saņem 3,600 latus. Avīzēs raksta, ka būšot sniegaina ziema un daudzus autobusu maršrutus slēgšot, jo neesot līdzekļu ceļu tīrīšanai. Kā lauku ļaudis aizbrauks pēc maizes un pie ārstiem? Tas valdības vīrus neuztrauc.

Pagājušajās 7. Saeimas vēlēšanās es balsoju par nacionālajām apvienībām, bet tās nesasniedza 5% barjeru un viņu kandidāti netika ievēlēti. Tauta arī ir slima. “Tantiņas” balsoja par skaisto frizūru un aizmirsa, ka Gorbunovs bija ideoloģijas sekretārs komūnistu partijā. Viņam bija padota čeka. Viņu pat gribēja “Latvijas ceļš” ievēlēt par prezidentu. Kur vēl trakāk!

Iznāk, ka Latvijā ir tikai viens čekists - Juris Bojārs, lai gan pie varas esošajiem ir neviens vien čekas darbinieks. Tos nevar atklāt, jo atklāt nav nevienam izdevīgi.

Esmu nolēmis vairs vēlēšanās nepiedalīties, jo negribu lai mana balss tiek Jurkānam vai “Latvijas ceļam”. Varu pieminēt, ka jau PSRS laikos izvairījos no vēlēšanām. Tauta tikai modes pēc meta vēlēšanu lapiņas urnā. Tēloja demokrātīju, bet tādas nebija. Paziņoja gan, ka vēlēšanās piedalījušies 99% vai pat 100%. Šodien valdība ir “bezzobaina” pret naidīgi noskaņotajiem, kuŗi ir pret Latviju un visu latvisko, kā limonoviešiem, barkašviešiem un nacionālboļševikiem. Tie drīkst ālēties, draudēt un gāzt valdību, bet neviens viņus nesauc pie atbildības.

Ārzemju priekšā, sevišķi Krievijas, valdība ir bez mugurkaula. Tas bija sevišķi izjūtams pie valodas likuma izstrādāšanas. Arī Maksis van Stūls, ko tauta sauc par “krēslu”, darbojas Maskavas labā. Pašmāju nelieši grib ieviest krievu valodu kā otro valodu. Tie ir Ždanoka, Rubiks, Mitrofonovs, Jurkāns, Cilēvičs, Plīners un citi. Ja viņiem tā rūp krievu valoda, lai brauc uz Krieviju. Pret šiem pretvalstiskiem elementiem valdība nekā nedara. Vai par tādu Latviju tauta stāvēja uz barikādēm?

Jānis Kalējs
2001. gada 3. janvārī.

Kas jauns Latvijā?