Raksts angļu valodā: Polish Farmers Declare War Over EU Membership

Šī ziņu ir no angļu avīzes "The Guardian" otrdienas, 18. apr. izdevuma:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poļu zemnieki deklarē kara stāvokli
pret iestāšanos ES

Tūkstošiem sīkzemnieku apgalvo, ka Varšavas valdība viņus piespiedusi pret sienu savā steigā salīgt iestāšanos

Eiropas Komisija: speciālziņojums

Tony Paterson Augustovā, ziemeļ-rietumu Polijā 2000.g.18.aprīlī

Polijas polītiķi traucas pēc isepējas agri iestāties Eiropas Savienībā bet Polijas zemnieki ir saniknoti par šādu varbūtību, jo tas varētu apdraudēt viņu iztiku.

Šonedēļ, kamēr Eiropas komisija pieliek punktu likumprojekta izstrādei par Polijas, Ungārijas, Čehijas, Igaunijas, Slovenijas un Ķipras iestāšanos Savienībā, daudzi no laukiem ap Augustovu ir palikuši atmatā.

"Poļu zemniecība jau tā ir izpostīta", atzina viens no zemniekiem, Staņislavs Bojkovskis, 67 g.v., kas apkopj savus 50 akrus [20 hektārus] Augustovas tuvumā.

"Zemniecība atmaksājās zem komunisma, bet Varšavas kāre iestāties Eiropas Savienībā dzen mūs postā".

Viņš nav vienīgais, kas tā domā. Pēc Poļu zemnieku partijas aplēses, tikai 600,000 no Polijas 2,000,000 saimniecībām pārdzīvos iestāšanos ES.

Taču Varšavas liberāli-konservatīvā koalīcijas valdība stingri pastāv, ka jāiestājas pēc iepējas drīzi.

Bojkovska kungs apstrādā tikai pusi savas zemes šogad - viņš nevar atļauties nepieciešamo mākslīgo mēslojumu visai savai zemes platībai.

"Nauda, ko saņemu par graudiem un kartupeļiem, ko paspēju saražot knapi atmaksā manas pūles. Mana ienākuma lielākā tiesa nāk no manas pensijas", viņš teica.

Divas jūdzes tālāk, Miehislavs Suhockis, 43. g. v., mēģina atsvērt savus zaudējumus zemnieka darbā ņemot dalību vietējā pārtikas veikala pasākumā.

1980'os gados viņa 74 akru [30 hektāru] valsts subsidētā zemniecība ražoja kartupeļus, kviešus un tabaku. Viena vien tabakas raža nopelnīja Suhocka kungam pietiekoši, lai iegādātos automobīli.

Tagad viņa darba apstākļus noteic multinacionālā Britu Amerikāņu Tabakas kompanija (BAT). "Sākot ar nākamo gadu, BAT pirks tabaku tikai no tiem zemniekiem, kas to žāvē ar speciālām žāvēšanas ierīcēm, kas jānopērk no viņiem.

Man būtu vajadzīgs $10,000 aizdevums, lai nopirktu šo ierīci, un es gluži vienkārši to nevaru atļauties. Ražot tabaku mazā mērogā ir izslēgts", viņš teica.

Maza mēroga zemniecību posts ir dilemma, pret kuru atduras visas ES kandidātvalstis, bet tā ir jo vairāk akūta Polijā, kur aptuveni 26% strādājošo iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecību.

Romans Jagielinskis no Polijas Zemnieku Partijas uzstāja, ka valstij pienākas gādāt par sabiedrisko pabalstu tiem zemniekiem, kas piespiesti izbeigt savu darbību. Viņš pieprasa, lai Brisele gādātu subsīdijas visiem pārējiem.

Taču līdz šim Brisele ir palikusi nedzirdīga. Vispārējais lauksaimniecības subsīdiju budžets, £25bn [ap $40miljardi] tiešai palīdzībai ES zemniekiem, ir iesaldēts līdz 2006. gadam.

Šai budžetā nav nekas atlicināts ES kandidātvalstīm, lai gan Polija ir iecerējusi iestāties 2003. gadā.

Poļu zemnieku dusmas izpaudās pagājušo gadu, kad kareivīgā laukstrādnieku ārodbiedrība Samoobrona (Pašaizsardzība) sarīkoja visas zemes mērogā protestus pret lētu ES importu iepludināšanu.

Šie protesti panāca Varšavas pagaida aizliegumu pret graudu importiem un pāugstinājumu maksājumiem par pašaudzētu cūkas gaļu.

Taču šī piekāpšanās neapmierināja Samoobrona vadoni Andreju Lepperi, kas šoruden kandidēs prezidenta vēlēšanās.

"Ar Poliju nerēķinās kā ar ES partneri. Mūs izmanto vienīgi kā dempinga vietu ES pārprodukcijai", viņs atzina.

Divas trešdaļas visu lielo lauksaimniecību īpašnieki nesen deklarēja gatavību piedalīties turpmākos karojošos protestos.

The Guardian 18.04.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Juris Žagariņš pārtulkoja

 

Kas jauns Latvijā?