From: liepag@idirect.com
Date: 3/6/02 6:32

Ulmanis savu valdīšanu sāka 1934.g. 1936.g. valsts prezidenta Kvieša legālam kalpošanas laikam beidzoties Ulmanis (Ulmaņa privātais kabinets!!!???) sevi iecēla arī par Valsts Prezidentu - nelegāli, jo tas bija jādara tautas ievēlētiem cilvēkiem.

Neatceros lasījis, ka Ulmanis līdz tam laikam būtu iecēlis kādu komisiju (satversmes sapulci), kas būtu sākusi nopietni strādāt pie satversmes un vēlēšanu likuma maiņām/uzlabojumiem (ka tādi netika izstrādāti vēl šodien Latvijai maksā ļoti dārgi un ir mantojums no Ulmaņa).

Un tad pagāja 1937.g., 1938.g., un tā līdz 1940.g. 17.jūnijam.

Varu tikai konstatēt, ka Ulmanim nebija nekāda interese kaut ko mainīt, bet tikai turēties pie varas. Kas par starpību starp viņu un Zimbabves prezidentu?

Protams mēs varam tikai minēt, kas būtu noticis tālāk, ja nebūtu bijis otrais pasaules karš. Kas būtu noticis, ja Latvijā sāktos demonstrācijas pret Ulmani? Bija polītpārvalde, bija polītisko cietums.

Polītiskās pārvaldes aģenti apmeklēja Dievturu sanāksmes!

Starp 1934.g. un 1940.g. Ulmanis likvidēja (slēdza) 1329 bezpeļņas biedrības no 3492 (Krievi aizklapēja ciet pārējās 2163). Kas par vārda un biedrošanās brīvību!!! (Kam intresē var lasīt pilnu statistiku Kurloviča/Tomašūna Latvijas vēsturē viduskolai 11).

Mans tēvs, Sapieru pulka kapteinis, laikiem nesa no štāba mājā vēstules, ko attvaikoja vaļā uz tējas katliņa un abi ar mammu lasīja un laikiem sirsnīgi smējās. Cik sapratu viņš bija pretizlūkošanā. Ko viņš izlūkoja un kāpēc varu tikai minēt. Nevienam viņa kolēģim nekādas ziepes nebija!

Kanadā, Toronto, Jorkas kapsētā "Prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas fonds" uzstādīja viņam skaistu pieminekli apmēram 3m augstu, kuru varētu uzstādīt Rīgā vai citur katrā laikā. Uz pieminekļa ir vārdi : IN MEMORIAM KĀRLIS ULMANIS DZIMIS 1877.GADA 4. SEPTEMBRĪ LATVIJAS NEATKARĪGĀS REPUBLIKAS PIRMAIS MINISTRU PREZIDENTS UN PĒDĒJAIS VALSTS PREZIDENTS LĪDZ 1940.GADA 21.JŪLIJAM MIRIS IZSŪTĪJUMĀ KRIEVIJĀ.

Sveikotāji, lūdzu izlasiet šo tekstu un ievērojiet datumu - 1940.g.21.jūliju. Ja mēs pieņemam, ka Ulmanis bija tiešām Valsts Prezidents līdz 21.jūlija datumam, tad viņš nav pēdējais Valsts Prezidents. Kārlis Ulmanis 21.jūlijā, pulksten 12, parakstīja pavēli par Augusta Kirhenšteina iecelšanu Valsts Prezidenta amatā. Tātad Dr. Augusts Kirhenšteins bija pēdējais Valsts Prezidents.

Man 3x3 Garezerā viens ievirzes dalībnieks aizrādīja, ka Ulmanim aiz muguras ir stāvējis čekists ar šauteni. Var jau būt, bet tad mēs arī Kirhenšteinam nevaram pārmest, ka viņš stostīdamies (laikam pats nebija rakstījis) lasīja runu Maskavā prasot Latvijas pievienošanu "brālīgām republikām".

Man ir žēl, ka Ulmaņa labvēļi pieminekļa lietu vispār pacēla. Un ja pacēla, tad vajadzēja tikai kā PIRMAM MINISTRU PREZIDENTAM. To viņš veica ar godu!

Latviešiem ir teiciens "jo vairāk uguni biksti, jo vairāk dzirksteļu" un arī vēl spēcīgāki teicieni. Arī es beigās nevarēju nociesties paurķēties - jo

KĀDU VĒSTURI MĒS MĀCĪSIM ?

Nebaidīsimies no patiesības!

Guntis Liepiņš

 Kas jauns Latvijā?