Re: Koalīcijas padome (turpinājums)

From: alnis@lis.lv
Date: 8/14/02 2:47

Juris rakstīja tā: < "Es personīgi par Repšes kungu nebalsošu kamēr es nebūšu pārliecinājies, ka viņam vairāk rūp Latvijas demokrātija nekā nākšana pie varas par katru cenu". >

Nosūtu pāris atbildes Jurim, kuras man deva latvietis no Kanadas un.......

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Labvakar!

Kolēģi, draugi! Jau ilgāku laiku vedu diskusiju vēstuļkopā Sveiks, kurā galvenais mans oponents ir prof. Juris Žagariņš no ASV, bet to lasa visās valstīs, kur dzīvo latvieši. Tādēļ ļoti svarīgi, lai viņus pārliecinātu. Līdz šim esmu ticis galā labi, bet [augšā citēto jautājumu] man īsti neizdodas atbildēt. Tādēļ lūdzu - palīdziet.

Cieņā!
Alnis.

From: Bruno Rubess rubess@rogers.com
To: Alnis Freibergs alnis@lis.lv
Sent: Monday, August 12, 2002 1:52 AM
Subject: Re: Koalīcijas padome

Lai saprastu, ko Žagariņa kungs vēlas uzzināt ar savu izaicinājumu, būtu ļoti svarīgi uzzināt, kurš/kuri Latvijas polītiķis/polītiķi ir Žagariņa kungu šai virzienā pārliecinājis/pārliecinājuši. To uzzinot, varēsim paskatīties, kāds salīdzinājumā bijis Eināra Repšes līdzšinējais sniegums un nostāja, jeb - ja Žagariņa kungs atteiktos tādu/tādus minēt, ko drīkstam domāt ar viņa polītikas, ētikas un godaprāta izpratni.

Gods kalpot Latvijai!

Brunis Rubess

 

From: Maris Sproga maris@jaunaislaiks.lv
To: Alnis Freibergs alnis@lis.lv
Sent: Monday, August 12, 2002 9:59 AM
Subject: RE: Koalīcijas padome

Sveiks, Alni!

Mana atbilde būtu šāda.

Demokrātija nav visatļautība, kā tas ir šobrīd. Latvijā tieši nepieciešams demokrātiju nostiprināt un veidot to tādu, lai tā tiešām būtu reāla tautas vara, nevis lai izpaustos tikai vēlēšanās. Pašlaik vara kalpo šaurām un savtīgām elites un dažu ekonomisko grupējumu interesēm.

Vienlaikus, lai nostiprinātu demokrātiju, nepieciešams veidot stabilu un pašapzinīgu pilsonisko sabiedrību. Šobrīd tas netiek darīts.

Tieši tādēļ nāk Einārs Repše un mūsu sirdsapziņas komanda. Lai sakārtotu valsti, radītu reālu demokrātiju, kas strādās VISU, nevis tikai dažu interesēs.

Māris

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/14/02 6:48

Sveiki!

Alni, Rubesa kungam Tu vari pateikt, ka mani uz šaubām par Repšes kunga nostāju attiecībā pret demokrātiju nav vedinājis neviens politiķis un neviena politiķu grupa. Vispār, tā ir mana pārliecība, ka visi politiķi ir ieinteresēti varā un teikšanā un citādi tas nemaz nevarētu būt. Bet es bīstos tos politiķus, un cenšos viņus atpazīt, kuriem demokrātija ir tik vien kā pasaciņa ar ko piemānīt tautu.

Paskatīties, kāds ir bijis Eināra Repšes līdzšinējais sniegums un nostāja mēs varam katrā laikā arī bez īpašas Rubesa kunga palīdzības un es jau nu gan negrasos atteikties tādu/tādus minēt. Piemēram, ja Repšes kungs būtu nopietni ieinteresēts eksistējošo vēlēšanu (ne)kārtību pārmainīt tā, lai tā būt demokrātiskāka un Satversmē ierakstītiem noteikumiem atbilstošāka, viņš būtu piedāvājis vēlēšanu sarakstus pa apgabaliem, kuros neviens kandidāts neparādītos vairāk nekā vienā vēlēšanu sarakstā, un viņš būtu apsolījis panākt likuma maiņu, kas liktu arī pārējām partijām turpmāk tāpat darīt.

Kā jau es Alnim esmu teicis, es domāju ka, ja viņš tā būtu darījis, viņš būtu dabūjis un arī nopelnījis 51% piekrišanu no Latvijas pilsoņiem.

Un Māris Sproga rakstīja tā:

< Latvijā tieši nepieciešams demokrātiju nostiprināt un veidot to tādu, lai tā tiešām būtu reāla tautas vara, nevis lai izpaustos tikai vēlēšanās. >

To varētu darīt tā, ka Māris Sproga pierunātu Repšes kungu atbalstīt likuma maiņu, kas aizliegtu partijām atsevišķajos vēlēšanu apgabalos balotēt vienu un to pašu kandidātu. Tad veidotos stiprāka saite starp vēlētājiem un deputātiem un stiprāka vēlēšanās pilsoņiem pašiem stāties partiju biedros un, pats vissvarīgākais, nopietns iemesls partiju vadībām vervēt plašāku biedru skaitu.

< Pašlaik vara kalpo šaurām un savtīgām elites un dažu ekonomisko grupējumu interesēm. >

Pašlaik un līdz šim arī Repšes kungs ir kalpojis tikai Latvijas elitei un šauru ekonomisko grupējumu interesēm.

< . . . nepieciešams veidot stabilu un pašapzinīgu pilsonisko sabiedrību. >

Neesat mani pārliecinājis, ka Repšes kungs to ne varēs, ne gribēs darīt.

Juris

 

 

From: alnis@lis.lv
Date: 8/14/02 5:19

Juri, tu kā bērnu dārzā! Protams, ka partija tiek dibināta varas iegūšanai, tāpat arī likumi, kamēr tie kalpo šim mērķim netiek mainīti.

Taču apskaties mājas lapā www.jaunaislaiks.lv kandidātu sarakstu un redzēsi, ka ļoti maz ir tādu JL kandidātu, kuri ir vairākos apgabalos. Kā jau teicu, tas ir virzīts uz to, ka kandidātam ir jau tagad jāstrādā, lai vēlētāji viņu pazītu, lai par viņu balsotu, vārdu sakot - pašam sava vieta jāizcīna, bet pēc ievēlēšanas arī ar vēlētājiem nāksies saikni uzturēt, par saviem darbiem informēt un atbildēt. Ja tas Tevi nepārliecina, tad atliek vienīgi fiziska iedarbība, bet tādu JL nepielieto.

Alnis.

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/14/02 5:33

Sveiki!

Priecājos, ka bērnu dārzā iztiksim bez "fiziskas iedarbības". Tā likuma maiņa, par kuru ir runa, nemaz nebūtu bijis šķērslis Repšes kunga varas kārei! Kā jau teicu, pēc manām domām, Repšes kungs būtu viegli nopelnījis savu 51% ja viņš šo likuma maiņu būtu visā sirsnībā un nopietnībā apsolījis un arī rādījis nopietnu priekšzīmi, pats savu vārdu ieliekot tikai vienā apgabala sarakstā. Tas, ka viņš to nedarīja tikai liecina man par to, ka viņš acīmredzot aprēķinājis, ka viņam nākotnē noderēs tas pats vecais likums tad, kad tauta sapratīs, ka viņam svarīgāk ir būt pie varas, nekā nodrošināt demokrātiju - tāpat kā visiem citiem veciem vēžiem līdz šim.

Juris

 

 

From: ervie@mail.lv
Date: 8/15/02 2:53

Tā likuma maiņa, par ko runā Žagarinš, nebūtu bijis šķērslis Repšes kunga varas kārei, bet toties ļoti sildītu Žagariņa dvēseli.

Kaut gan ir acīmredzami pieņemt, ka vēlēšanas likuma grozījumus pieņemt tieši pirms vēlēšanām diez vai ir iespējams (nav kam to pieņemt).

Tā kā šoreiz vēlēs pa vecam, bet nākamreiz - kā sanāks. varbūt vispār nevēlēs - tautas vēlētais prezidents pats visus iecels.

rv

 

 

From: purapele@mail.delfi.lv
Date: 8/15/02 7:47

Juris pirms pāris dienām rakstīja:

< Šeit visi ir Latvijas pilsoņi un visi ir, vismaz nomināli, spējīgi domāt un spriest par savu atbildību pret savu valsti. >

Hi-ho.

Vismaz "nomināli spējīgi domāt un spriest":):)

Labi rūkts:):)

Es tikai gribētu teikt, ka mēs varbūt esam nomināli spējīgi domāt, bet pavisam minimāli spējīgi rīkoties.

Lai izbīdītu šo ideju līdz reāliem darbiem ir vajadzīga spēja iekustināt attiecīgus polītiskus mehānismus.

Varam pieņemt, ka šī ideja ir laba. Nu un tālāk? "Taurēsim" pa "sveiku" tādā pašā garā?

Vai kāds var ieteikt mehānismu, kā realizēt šo ideju dzīvē? Kurš var atrast pieeju pie reāliem polītiskiem spēkiem, politmehāniķiem? Kurš spēs viņu pārliecināt? Kurš un kā varēs piespiest kustināt uz priekšu vezumu?

Juri, tie ir jautājumi par kuriem vajadzētu domāt.

Nepietiek, ka Jānis Peniķis vai kāds cits atbalsta šo ideju un vēl kāds cits autoritatīvi paziņo, ka esošā sistēmā ir pilnīgs "buļļa sūds".

Vajadzētu mazliet pafunktierēt kādā veidā bīdīt šo ideju tautiņās un kas būs lokomotīves. Par oglēm arīdzan jāpadomā.

fon Purapele

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/15/02 7:55

Sveiki!

Purapele jau gatavs rīkoties:

< Par oglēm arīdzan jāpadomā. >

Ne tik ātri! Citādi Tev izies tāpat kā Alnim. Rīkosies, rīkosies kamēr - čuš.

Papriekšu daži līdzdomātāji jāatrod.

Juris

 

 

From: purapele@mail.delfi.lv
Date: 8/15/02 9:48

Eu' Juri es jau neteicu, ka esmu gatavs rīkoties .. tai vēlēšanu sistēmas nomaiņas jautājienā. Tikai jautāju vai kādam ir reāls rīcības plāns?

Man nav.

Juri, nav nekāda jēga ar putām uz lūpām lamāt pastāvošo sistēmu, ja nav nekādi reāli priekšlikumi kādā veidā reāli un tehniski to nomainīt pret labāku.

Gods kalpot Roņu salai un citplanētiešiem,
Ģenerālis fon Purapele ibn Daffy Duck

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/17/02 11:12

Sveiki!

Purapele mēģināja lavierēt:

< Eu' Juri es jau neteicu, ka esmu gatavs rīkoties .. >

Mans priekšlikums ir ļoti reāls. Pārlasi atkal: ar referendumu panākt likuma maiņu, kas aizliedz partiju vadībām balotēt vienu un to pašu kandidātu vairākos vēlēšanu apgabalos.

Mehānisms, ar ko šādu likuma maiņu panākt ir katram apzinīgam Latvijas pilsonim labi zināms.

Labums pie šādas likuma maiņas būtu, ka "partiju" vadībām būtu atņemta patvaļas brīvība pārkāpt Satversmē paredzēto kārtību - ka katram apgabalam jābūt savai atsevišķai reprezentācijai Saeimā. Arī būt apgrūtināta "partiju" vadību iespēja uzstāties tautas priekšā tikai un vienīgi kā elitāro interešu aizstāvjiem. Arī būtu dots tautai reāls iemesls stāties iekšā polītiskās partijās, ar reālu cerību ar savu individuālo darbību panākt saiti starp partiju programmu un vēlētāju reālajām prasībām, sūdzībām un interesēm. (Nevis tikai solīt amerikānisku augšupeju un nežēlīgu korupcijas apkarošanu!) Ar šādu likuma maiņu samazinātos "partiju" skaits.

Gribētu arī pateikt, ka tas nav ne godīgi ne pareizi apgalvot, ka šādas lietas pārrunāt ir tikai "tukšu salmu kulšana" vai nesakarīga pļāpāšana. Ja Purapele nav gatavs rīkoties, tas nav godīgi no Purapeles prasīt rīkošanos no tiem, kas viņu mēģina pārliecināt par rīcības nepieciešamību. Rīcība bez pārliecības ir vēl bīstamāka par rīcību ar ļaunu nolūku. Ja netici, varu piespēlēt neskaitāmus piemērus iz vēstures.

Kā arī mūsu mīļā Juronkuļa čoms kapitālists peruvietis Hernando DeSoto citā sakarībā, sakarībā ar savu domu par to, ka īpašumu tiesību formāla kodificēšana, jeb "pelēkās ekonomijas" likvidēšana ir radošā kapitālisma priekšnoteikums, raksta, "Vismaz puse no visas vajadzīgās darbības ir sakaru uzņemšana un pierunāšana." Ar to vien nepietiek, kā Alnis un Rubesa kungs mums te mēģina iestāstīt, ka Repšes kunga godaprātu nedrīkstētu apšaubīt. Te nav runa par godaprātu. Te ir runa par demokrātiju. Arī es. līdzīgi Repšes kungam, lepojos ar savu godaprātu un es neuzskatu, ka godaprāts ir kaut kāds Repšes kunga unikāls trumpis.

Nav nekādas putas man uz lūpām.

Juris

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 8/18/02 2:45

Arī Juris mēģina izlavierēt: << ... katram apgabalam jābūt savai atsevišķai reprezentācijai Saeimā. >>

Kā būtu, ja būtu - tas ir tikai pieņēmums. Pirmkārt, Latvijā nav 100 spēcīgu apgabalu, bet ir gandrīz tūkstotis vasaļvalstiņu, kas gatavas segties kaut ar lupatdeķīti, ka tikai nav jāapvienojas. Diezin vai izdosies izveidot pat tos 102 novadus + lielās pilsētas, jo arī vissīkākajā pagastiņā pagastvecis nav ar mieru šķirties no savām privilēģijām. Te ir vajadzīgi lieli priekšdarbi, lai ikviens (nevis katrs viens, nezin kāpēc to gudrā radiovārdnīca nelabo) no 100 Latvijas vēlēšanu apgabaliem justos kā viena vienība - ar savu vietējo pašpārvaldi, kopīgajām saitēm un interesēm. Šobrīd nekā tāda nav, tāpēc viens deputāts no viena tikai uz vēlēšanām kopā salasīta bara maz ko dos.

Ausma

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/18/02 8:07

Sveiki!

Ausma rausta plecus cerībā, ka Repšes kungs to apkops:

< Kā būtu, ja būtu - tas ir tikai pieņēmums. Pirmkārt, Latvijā nav 100 spēcīgu apgabalu / . . . / Šobrīd nekā tāda nav, tāpēc viens deputāts no viena tikai uz vēlēšanām kopā salasīta bara maz ko dos. >

Latvijā ir pieci vēlēšanu apgabali. Tas nav svarīgi, ka viņi nav "spēcīgi". Tas ir pat labi, ka viņi nav "spēcīgi". Bet katram apgabalam tomēr ir savas atšķirīgas intereses, un Satversme paredz katram apgabalam savu reprezentāciju Saeimā. Tas nav pretrunā ar partijām visas Latvijas mērogā, gluži otrādi, sistēma, kur atsevišķiem apgabaliem ir jāievēl deputāti no partijām, kas ir visas Latvijas mēroga, noteikti apstiprinās saiti starp vēlētāju un partiju un šī saite būs deputāts kā persona, kura galvenā atbildība būs šo saiti nostiprināt. Nevis kā līdz šim, kad deputāts ir bijis tikai kaut kādas ekstralegālas "koalīcijas padomes" bandinieks un peška. Tas nav nekāds "pieņēmums". Tas ir skaidrāks par skaidru katram, kas ir spējīgs domāt tik abstraktā līmenī, kā demokrātija.

Ja Tu, Ausma, domā, ka latviešu tauta ir tikai kaut kāds uz vēlēšanām kopā salasīts bars, tad Tev vajadzētu iepazīties ar Ameriku. Nē, Ervij, Amerikā ļaudis nemaz nav gudrāki par Ausmu. Amerikā ir vēlēšanu sistēma, kas garantē reprezentāciju, vienalga, kādas pasaciņas tauta nelolotu par sevi.

Vai nav pietiekoši bijis jāklausās mūžīgā vaidēšana, Ausma, par to, ka Rīgas kungiem neinteresē, piemēram, lauku attīstība? Un nestāsti nu mums lūdzu, ka gan jau Repšes kungs pietiek godaprāta, lai būtu ieinteresēts.

Juris

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 8/18/02 11:56

Pēc Tavas teorijas, Juri, Rīgai vismaz 20 vietas parlamentā nodrošinātas, ja ne visas 50. Demokrātiski gan būtu tikai viena, un 99 - pārējiem vēlēšanu apgabaliem. Un es nemaz nevaidu, tikai konstatēju faktus. Ja atradīsi kaut vienu likumu, kas lobē lauku uzņēmējus, būšu priecīga.

Ausma

 

 

From: pooh@parks.lv
Date: 8/18/02 1:44

Piķis viju zina kā būtu demokrātiskāk. Rīgā dzīvo ap 25% visu Latvijas iedzīvotāju. Tāpēc arī priekšstāvju būtu vairāk. Un nezin vai būtu demokrātiski. Bet no otras puses, var jau arī no katra miestiņa izvēlēt pa priekšstāvim, kuri tad sanāk vienā lielā kopējā sapulcē...saeimā, un tad kopējo valsts likteni lemt. Tikai tās partijas tad nebūtu vajadzīgas. Bet jauktajā sistēmā pusi ievēlētu partijas, bet otru pusi veidotu priekšstāvji no pagastiem. Kuri gan jau tāpat būtu partiju lobēti.

Ir milzums veidu, kā veidot demokrātiju, bet vienmēr būs tā, ka vēlētāja domāšanas stabilitāte un inteliģence būs visai svarīga. Ja runā par ASV tad tur visu pamatā nosaka divu partiju mācēšana iestāstīt vēlētājiem, ka viņi tie labākie. ASV politiķi tomēr ir biznesmeņi, ne tā kā pie mums putekļu sūcēji. ASV politiķi riktē, lai valstij naudas vairāk un tad pamanās arī sev kādu labumu izsist. Latvijā vai nu nav mākas vai gribēšanas, nopietni vairot naudiņu, bet vēlme sev labumu izsist ir liela. Un tā nu sanāk, ka mūsu zemē šobrīd cerība ir uz vēlētāja prasmi izvēlēties partiju un cilvēku burzmā to pareizāko. Bet problēma ir tā, ka vēlētājiem nākas izvēlēties starp sliktu un ne tik sliktu viņu interešu aizstāvi.

Tā kā jaunas Tautas frontes izveide joprojām aktuāla.

Nobeigumā varu tikai piebilst, ka ir tikai divi spēki, kuri spēj ietekmēt valsts un tautas ekonomisko un sociālo labklājību. Pati tauta un tās priekšstavji. Mums nav izdevies pietiekami izglītoties ka tautai un arī priekšstavji neprot to zapti maisīt. Tā kā pie citas tautas tik drīz netiksim, tad paliek tikai iespēja kardināli mainīt priekšstāvjus un te vēlot vēl un vēl tos pašus nekas nesanāks. Ja kartupeļi sabojājušies, tad, lai kā arī tos uz pannas neliktu, kopā sanāks samērā neēdams sacepums. Vienīgais kā var tikt pie laba ir paņemt citus kartupeļus, kuri bez bojājuma :O)

Un gan jau, ja tauta sarosīsies, pārvarēs neticību saviem spēkiem, atradīsies priekšstāvji, labu labie.

Pūks :O)

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 8/18/02 2:01

Sveiki!

Laikam jau neizšķirsim, kā vislabāk veidot demokrātiskas pārstāvniecības. Tur, kur vēlēšanu apgabalu un iecirkņu robežas mainās maz, mainās proporcionalitāte. Ievelējamo skaitu, protams, var revidēt pēc likuma. Taču visumā liekas, ka proporcionāli lauku iedzīvotāju pārstāvju ir relatīvi vairāk. No otras puses, lielajās pilsētās vairāk koncentrējas iespaidīgas interešu grupas kā vienai, tā otrai galvenai partijai. Taču var droši teikt, ka lielo pilsētu politiķi ir vairāk pieskaņojušies prasībām pēc lielākas vienlīdzības un tā sauktās sociālās taisnības. Tās prasības, kas ir vēlēšanu laikā akūtas, parasti arī nosaka vēlēšanu iznākumu. Manuprāt saimnieciskās grūtības un plaši izplatītās rūpes par labklājības nodrošinājumiem šodien ASV nenāks par labu konservatīviem polītiķiem nākošās vēlēšanās.

Visu labāko,
Gundars

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 8/18/02 5:41

Pūx izzīda no pirksta:

< Rīgā dzīvo ap 25% visu Latvijas iedzīvotāju. >

Hmmm... Latvijā, pēc pēdējiem datiem, ir ~2 miljoni 300 000. No tiem gandrīz miljons Rīgā. Kalkulatoru iedot?

Lai Jums adekvāta diena :)

Uldis

 

 

From: pooh@parks.lv
Date: 8/18/02 7:41

Uldi, No pirksta tas nav izzīsts, vienkārši kļūda aprēķinos. Rīgā mīt apmēram 30% Latvijas iedzīvotāju, varbūt nedaudz vairāk. Taču tas nemaina manis pirmāk klāstītā jēgu. Bet man nekas nebūtu pretīm, ja Rīgas un rajona iedzīvotāji varētu saeimai deleģēt tikai vienu priekšstāvi. Tas varētu ko mainīt Latvijas lauku attīstībā.

Latvijas lauku iedzīvotājiem ar savu interešu aizstāvēšanu tā pašvakāk gan ir. Jo pārlieku daudz vēlētāju dzīvo pilsētās un lielajās pilsētās. Un arī partiju pārstāvji nāk no lielajām pilsētām. Jocīgi, ka, piemēram, Zemnieku savienības intereses Rīgas domē aizstāv narkologs Strazdiņš, kuram ar laukiem un zemniekiem visai maz sakara.

Saeima pamatā nodarbojas un aizstāv pilsētu iedzīvotāju intereses, lauki ir atstāti lielā mērā pašplūsmā un pamazām tās iedzīvotāji pārvietojas uz pilsētām.

Manuprāt tas nav jauki, ka lauki zaudē savu nozīmi Latvijā. Domāju, ka tas apdraud Latvijas kā latviešu valsts saglabāšanos ilgākā laika posmā. Jo lauki bija pamatā tie, kuri šo latviskumu glabāja. Jocīgi, ka valsts, kura tikta izveidota, lai latvieši varētu izpausties un reiz par visām reizēm kļūt līdzvērtīgi citām tautām, kurām ir savas valstis, gala beigās latviešus arī samaļ un pārvērš par latviski runājošiem.

Man šķiet, ka risinājums varēja būt Latvijas zemju suverenitātes un to tautu stiprināšanā izteiksmes stiprināšanā. kaut kāda federāla valsts, kurā būtu zemes ar saviem tautas priekšstāvjiem. Latgale, Kurzeme, Zemgale, Sēlija, Vidzeme veidotu savus saeimus un tie tad veidotu arī Latvijas kopējo vadību un valdību. Varbūt, ka tāds būtu labs risinājums, kas ļautu nostiprināt tautu suverēno varu, kura tagad kaut kā paputējusi.

Bet viss jau notiek kā tam jānotiek un visdrīzāk, ka latviskā identitāte paliks atrodama jaunceļamajā bibliotēkā, bet ne dabā, it sevišķi līdz ar 4. reiha dzimšanu ..ES

Pūks

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/18/02 7:48

Sveiki!

Ausma konstatēja šitādus te faktus:

< Pēc Tavas teorijas, Juri, Rīgai vismaz 20 vietas parlamentā nodrošinātas, ja ne visas 50. Demokrātiski gan būtu tikai viena, un 99 - pārējiem vēlēšanu apgabaliem. Un es nemaz nevaidu, tikai konstatēju faktus. >

Un Gundars Kings izteica savējo domu, ka ne jau mēs latvieši kaut ko izšķirsim:

< Laikam jau neizšķirsim, kā vislabāk veidot demokrātiskas pārstāvniecības. >

Mīļie, vai tad Jūs tiešām nesaprotat? Tajā iekārtā, kas tagad pastāv, Saeimas deputāti pārstāv tikai un vienīgi tos tā sauktos oligarhus kurus neviens nav ievēlējis. Tā "koalīcijas padome" ko pieminēja Voldemārs Jansons, pastāv pilnīgi ārpus likuma bet tā nolemj kā kuriem deputātiem balsot par kuriem jautājumiem, un deputātiem pašiem nav absolūti nekādas vajadzības atskaitīties saviem vēlētājiem, jo viņu atkalievēlēšana neatkarājas no tiem, bet tikai un vienīgi no tās pašas koalīcijas padomes. Vienalga, vai atsevišķs oligarhs rezidē Rīgā vai Valmierā vai Daugavpilī vai Liepājā vai Ventspilī, deputāts nereprezentē neviena apgabala pilsoņus. Tas ir pretrunā ar Satversmē paredzēto kārtību.

Tā likuma maiņa, ko es lieku priekšā, nemaz nebūtu revolucionāra, nemaz neapdraudētu ne Repšes kungu ne kādu citu kungu. Tā vienkārši prasītu, lai partiju bosi nevarētu patvaļīgi likt vienam un tam pašam kandidātam balotēties vienlaicīgi vairākos apgabalos. Tas prasītu mazliet lielāku uzmanību no partiju bosu puses salikt kandidātu sarakstus pa apgabaliem un tas veicinātu tautas līdzdalību šai procesā. Tas mazinātu tieksmi naudīgajām elitārām interesēm veidot šauras speciālo interešu "partijas". Tas nekas, ka efekts nav oligarhijai belziens pa galvu! Oligarhijai jāmācās rēķināties ar tautu, un šis būtu viens maziņš, ļoti mērens, bet efektīvs solītis.

< Ja atradīsi kaut vienu likumu, kas lobē lauku uzņēmējus, būšu priecīga. >

Tad nu pienācis laiks Tev priecīgi strādāt par šo pieticīgo likuma maiņu!

Juris

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 8/19/02 3:37

Vinnij, Rīgas dome un Daugavpils jau alktin alkst pēc "brīvības", gan valodas lietošanā, gan budžeta tērēšanā. Bet vispār, Vinni, man Tava doma patīk - ja atsevišķu "zemju" saeimas veidotu kopējo Latvijas Saeimu, vismaz Sēlija un Rīga būtu ar vienlīdzīgām tiesībām. Tagad citiem novadiem, izņemot Rīgu, nav nekādas teikšanas.

Juri, priecājos par Tavu neatlaidību - par neatļaušanu kandidēt vienlaicīgi vairākos apgabalos. Faktiski tas būtu iespējams arī pie pašreizējās sistēmas, bet laikam jau "lokomotīves" negrib riskēt, jo nav drošas par sevi - vienā vien apgabalā vieglāk "izgāzt".

Bet sievietēm tādi vīrieši kā Tu ir bīstami - kura kļūst par mērķi, tai nav kur sprukt. :-)

Ausma

 

 

From: purapele@mail.delfi.lv
Date: 8/19/02 4:07

Juri - neapgalvo divus acīmredzamas pretrunības ar faktiem:

1. Purapele nemēģina lavierēt. Jautāšu precīzāk, ja iepriekšējo reizi nesaprati. Es piekrītu Tavai domai. Kas man konkrēti būtu jādara, lai izmainītu vēlēšanu sistēmu. Konkrēti un reāli, lai finālā nesanāktu tukša bļaustīšanās vai rīcība, kura izskatās pēc "skriešanas ar pieri sienā".

Jā, atzīstos - nezinu kas un kā jādara, lai panāktu šīs sistēmas ieviešanu dzīvē. Tādēļ arī Tev konkrēti jautāju.

2. Nestāsti, ka Tev nav putas uz lūpām šajā jautājumā. Savādāk nebūtu saraxtījis garu palagu tā arī nepateikdams kas man būtu jādara.

P.

 

 

From: pooh@parks.lv
Date: 8/19/02 4:14

Juris : < Mīļie, vai tad Jūs tiešām nesaprotat? Tajā iekārtā, kas tagad pastāv, Saeimas deputāti pārstāv tikai un vienīgi tos tā sauktos oligarhus kurus neviens nav ievēlējis. . . . Tas ir pretrunā ar Satversmē paredzēto kārtību. >

Tā tas ir. Un nav svarīgi, ej, vai neej uz velēšanām, balso par kuru partiju gribi. Tā vai tā oligarhu pārstāvniecība dabūs savus 51% un vairāk.

Tāpēc es taisos balsot ne jau par labu Latvijai, jo tas vispār nav iespējams, bet par labu savām un savas organizācijas šaurajām interesēm.

< Tā likuma maiņa, ko es lieku priekšā . . . vienkārši prasītu, lai partiju bosi nevarētu patvaļīgi likt vienam un tam pašam kandidātam balotēties vienlaicīgi vairākos apgabalos. >

Patiesībā man nekas nebūtu pretim, ja būtu pa Tavam prātam.

< Tas prasītu mazliet lielāku uzmanību no partiju bosu puses salikt kandidātu sarakstus pa apgabaliem un tas veicinātu tautas līdzdalību šai procesā. >

Lielāku uzmanību tas tiešām prasīs, arī lobētājiem būs jāpārkārtojas. Tāpat arī tautas līdzdalība būtu, bet ne lielāka kā tagad. Vienkārši oligarhiem būtu jāizlieto nedaudz vairāk naudiņas, lai saveidotu jau daudzveidīgāku reklāmu, jo tagad kandidātu būtu vairāk. Domāju, ka partiju būtu vēl vairāk, jo tagad varētu uzkonstruēt partiju tikai kādam noteiktam vēlēšanu apgabalam. Un nekāds dižais belziens pa galvu oligarhiem gan nesanāks :O)

Šis solītis protams liks pārgrupēties spēkiem, un tas tad arī būs tā efekts.

Pūks

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/19/02 7:44

Sveiki!

Purapele nemēģinot lavierēt:

< Es piekrītu Tavai domai. Kas man konkrēti būtu jādara, lai izmainītu vēlēšanu sistēmu. >

Vispirms, konkrēti un reāli, Tev būtu jāstiprina sava pārliecība aktīvi nodarbojoties ar citu pārliecināšanu. Kā jau skaidroju un kā Tu pats esi redzējis no Alņa bēdīgā piemēra: Viņam tik vien tās pārliecības bija kā iestāties repšistos cerībā, ka Repšes kungs visu nokārtos.

< Konkrēti un reāli, lai finālā nesanāktu tukša bļaustīšanās vai rīcība, kura izskatās pēc "skriešanas ar pieri sienā".>

Kā jau skaidroju, ar pieri Tu sienā ieskriesi tikai tādā gadījumā, ja Tu sāksi rīkoties bez pārliecības un bez sabiedrotajiem.

< Jā, atzīstos - nezinu kas un kā jādara, lai panāktu šīs sistēmas ieviešanu dzīvē. Tādēļ arī Tev konkrēti jautāju. >

Kad būs savervēta komanda, tad būs jāsavāc 10,000 parakstu un tad Saeimai par to būs jālemj, ko tālāk darīt.

< Nestāsti, ka Tev nav putas uz lūpām šajā jautājumā. Savādāk nebūtu saraxtījis garu palagu tā arī nepateikdams kas man būtu jādara. >

Pārlasi vēlreiz to palagu. Tur es teicu, ka rīkoties vēl ir pāragri kamēr pats tikai tādā pārliecības stadijā, ka vari teikt tik vien kā "pieņemsim, ka Tev taisnība".

Es par to likuma maiņu, kas liegtu partijām balotēt vienu un to pašu kandidātu vairākos apgabalos, tiku teicis tā:

<< Tas prasītu mazliet lielāku uzmanību no partiju bosu puses salikt kandidātu sarakstus pa apgabaliem un tas veicinātu tautas līdzdalību šai procesā. >>

Un nu Vinnijs manis teikto komentēja tā:

< Lielāku uzmanību tas tiešām prasīs, arī lobētājiem būs jāpārkārtojas. Tāpat arī tautas līdzdalība būtu, bet ne lielāka kā tagad. Vienkārši oligarhiem būtu jāizlieto nedaudz vairāk naudiņas, lai saveidotu jau daudzveidīgāku reklāmu, jo tagad kandidātu būtu vairāk. Domāju, ka partiju būtu vēl vairāk, jo tagad varētu uzkonstruēt partiju tikai kādam noteiktam vēlēšanu apgabalam. Un nekāds dižais belziens pa galvu oligarhiem gan nesanāks :O) Šis solītis protams liks pārgrupēties spēkiem, un tas tad arī būs tā efekts. >

Tas nav maz! Tautas iesaistīšana valsts dzīvē nav nekāds sīkums! Protams, nenotiks nekādi brīnumi, bet negaidi arīdzan uz nekādu revolūciju no saviem patriotiskā garā audzinātajiem audzēkņiem!

Savukārt Ausma nopriecājās:

< Juri, priecājos par Tavu neatlaidību - par neatļaušanu kandidēt vienlaicīgi vairākos apgabalos. Faktiski tas būtu iespējams arī pie pašreizējās sistēmas, bet laikam jau "lokomotīves" negrib riskēt, jo nav drošas par sevi - vienā vien apgabalā vieglāk "izgāzt". >

Faktiski lokomotīves var darīt daudz labu lietu. Kā jau Alnis vairākkārt mums aizrādījis, Repšes kunga komanda esot jau sadalīta vairāk vai mazāk pa apgabaliem bez visa likuma. Bet princips ir tāds, ka demokrātija balstās uz likuma, nevis uz Repšes kunga izvēles.

< Bet sievietēm tādi vīrieši kā Tu ir bīstami - kura kļūst par mērķi, tai nav kur sprukt. :-) >

Nebēdājies, Ausma! Mani nolūki ir godīgi. . .

Juris

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 8/19/02 10:27

Sveiki!

Es ar saviem vārdiem:

<< Laikam jau neizšķirsim, kā vislabāk veidot demokrātiskas pārstāvniecības. >>

Jurim gribēju teikt, ka latvieši vēl ļoti ilgi strīdēsies par to, kas ir demokrātija un kā to veidot. Es tomēr gaidu uzlabojumus soli pa solim.

Ausma! Vārds "lobēt" oriģinālā nozīmē ir stāvēt varas koridoros un vestibilos ("lobby"), lai likumdevējus pārliecinātu par savu, lobētāja, uzskatu svarīgumu.. Likums kā tāds neko nelobē. Citur laucinieki lobēšanu dara pat ar saviem traktoriem sabraucot parlamenta priekšā. Vai ir iespējams, ka labākie lauksaimnieki iztiek gluži labi, bet pārējie ir pasīvi? Kas ir tie, kas ES sarunās lobē par Latvijas eksporta kvotu paaugstināšanu, lielie vai mazie?

Visu labāko,

Gundars

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/19/02 10:39

Sveiki!

Gundars rāda priekšzīmi:

< Es tomēr gaidu uzlabojumus soli pa solim. >

Ar pasīvu gaidīšanu tikai panāksi to, ka soli pa solim valsts ies uz elli.

< . . . latvieši vēl ļoti ilgi strīdēsies par to, kas ir demokrātija un kā to veidot. >

Demokrātija nenāks ar gaidīšanu. Nopietnas debates (nevis strīdēšanās lai izklaidētos) ir demokrātijas pamatakmens.

Juris

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 8/19/02 11:11

Juri, ir liela starpība starp šoka terapiju nesagatavotiem slimniekiem un pasīvu gaidīšanu uz brīnumiem. Atbalstu visus projektus, kas veicina pozitīvas pārmaiņas Latvijā. Tām es turpinu veltīt savu laiku un līdzekļus. Cik varu vērot pozitīvos rezultātus vismaz dažās augstskolās, lietas iet uz labo pusi, jo uzņēmumu vadībā ieplūst arvien labāk sagatavoti jaunieši.

Progress nāk lēniem soļiem, bet to nav vajadzīgs sajaukt ar slinku sēdēšanu uz soliņa vai traku triekšanos sienā!

 

 

From: pooh@mail.delfi.lv
Date: 8/19/02 11:28

Juris tā: < Nopietnas debates (nevis strīdēšanās lai izklaidētos) ir demokrātijas pamatakmens.>

Jā, jā, bet kas mani te par katoli apsaukāja :O)

Pūks

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/19/02 11:46

Sveiki!

Gundars teica tā:

< ir liela starpība starp šoka terapiju nesagatavotiem slimniekiem un pasīvu gaidīšanu uz brīnumiem. >

Man liekas, mēs runājam viens otram garām. Es visu laiku tikai to vienu: panākt likuma maiņu, kas aizliedz partiju vadībām balotēt vienu un to pašu kandidātu vairākos vēlēšanu apgabalos. Atkārtoti brīdinu negaidīt uz nekādiem brīnumiem. Kas tā par šoka terapiju iepretī tai, ko Latvijā ar Godmaņa, Kehra un Repšes palīdzību ieveda Juronkulis, Rubess un USAID?

Juris

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 8/19/02 12:33

Jā, reizēm runājam viens otram garām. Taču neviens temats nav īsti izolēts viens no otra, un es ceru, ka vispārīgi izteikumi nemaz nekaitēs domāšanai par šaurākām koncepcijām.

Visu labāko,

Gundars

 

 

From: ugis.berzins@swipnet.se
Date: 8/19/02 3:44

Juris pagājušo nedēļu rakstīja par Latvijas "partijām" jeb šaurām interešu grupām:

< Es mēģinu Tev un citiem iestāstīt, ka no tām interešu grupām varētu izaugt nopietnas partijas, ja tikai būtu tāds likums, kas tām partijām piederošos deputātus kaut minimālā veidā padarītu tuvākus saviem vēlētājiem. Satversme paredz Saeimas deputātu ievēlēšanu pa apgabaliem, tātad deputāta kandidātam jābūt spējīgam atbildēt apgabala vēlētājiem un ievēlētam deputātam būtu jāgādā par savu vēlētāju aizstāvēšanu Saeimā. Pastāvošajā iekārtā katra partija var katra apgabala sarakstā ierakstīt ko vien tā vēlas - iesācējus likt tikai tajos sarakstos, kur vēlētāji viņus pazīst, bet pieredzējušos un arī tos, ko vēlētāji dažādu iemeslu dēļ varētu arī negribēt ievēlēt, kaut vai pa visiem sarakstiem. Tā ir nekārtība, kas ir pretrunā ar Satversmē paredzēto kārtību. >

Likums neko daudz nemainītu, drīzāk palielinātu korupciju. Izšķiršanās taču ir vēlētājam; neviens viņu nespiež vēlēt par vienu partiju ......

< Oligarhu patvaļas ierobežošana nekādā gadījumā nav uzskatāma par nedemokrātisku rīcību! Demokrātijas būtība ir atbildības saite starp vēlētāju un viņa deputātu, nevis starp oligarhu un viņa deputātu! >

Vainīgs nav oligarhs bet gan vēlētājs, kas viņu ievēl! Neviens nespiež balsot par oligarhu!

< Nu lūdzu paskaidro taču reiz ko Tu domā ar to Tavu "krievu ruleti"! Ko tas nozīmē "piecu elementu permutācija no divdesmit". Nebaidies, es matemātiku labi pārzinu! >

Vēlētāji līdz šim ir balsojuši kā azarta spēlē; gan jau būs labāk, kaut gan balsojuši par tiem pašiem vecajiem ....... Neesmu šinī rīcība nekad saskatījis jebkādu loģiku!

Teorētiski ir taču dota iespēja, ja piemēram no 20 partijām katrā apgabalā ievēl savu piecu permutāciju; bardaks būtu vēl lielāks, korupcija pieaugtu un tāpat arī tirgošanās, balsošana pret samaksu un par paša deputāta un nevis par valsts interesēm .....

< Vaina nav ne kandidātiem ne vēlētājiem bet oligarhiem un vēlēšanu sistēmā, kas pirmā kārtā sargā oligarhus. >

Neviena demokrātiska sistēma nesargā oligarhus! Tie ir vēlētāji kas atkal un atkal par viņiem balso!

< Es nesaku, ka Satversme jāmaina. Es saku, ka vēlēšanu likums jāmaina, lai tas nebūtu pretrunā ar Satversmi. Taču Jānis Peniķis arī iesaka padomāt par radikālākām pārmaiņām, par maisītu proporcionālo/mažoritāro sistēmu, kas arī varētu dot tautai lielāku teikšanu deputātu izvēlē. Vai tāpēc no tā būtu jāatsakās, ka tas šķiet pretrunā ar pastāvošajā iekārtā tik skaisti nogruntējušos oligarhu ērtībām? >

Teiktajam varu tikai pievienoties ....

< Ja jau nu mēs visi tādi nihilisti esam kā Fantastiskais Tautietis pats, tad labāk pamēģināt spert mazu solīti, un tad nogaidīt un redzēt, vai no tā kāds labums tika vai netika! Uz revolūciju, acīmredzot nav ko cerēt. >

Nezināju, ka sagaidīt un prasīt no vēlētāja domāšanu un atbildību par savu balsi var saukt par nihilismu!?

Ceru, ka šoreiz vēl iztiksim bez revolūcijas un vēlētāji beidzot apzināsies kā nākamos gados būs tā kā būs vēlējuši ......

Mazo solīšu speršanas laiks jau aiztecējis ..... kaut gan sentiments "mēs paši zinām vislabāk" piedzīvo jaunu renesansi ....

< Tu un visi citi Fantastiskie Tautieši vari lamāt latviešu tautu cik gribi, bet gala rezultāts ir tikai tas, ka Tu un tie citi lamā pats sevi. Tā nav latviešu tautas vaina, ka neoliberālie šoka terapeiti izdomāja atdot visu valstisko teikšanu prihvatizācijas oligarhiem. No viņiem tagad vairs tik vienkārši netiksim vaļā, un nu noteikti ne ar prastu tautas (un sevis paša!) apvainošanu! Bet nav arī nemaz jātiek vaļā no viņiem! Tautai vēl ir brīvība un likums kas atļauj mainīt iekārtu tā, lai tautas ievēlētiem deputātiem būtu mazu drusciņu svarīgāk uzklausīt ne tikai oligarhu prasības bet arī tautas prasības! >

Neesmu nekad lamājis latviešu tautu un nedomāju to darīt nākotnē!!!!!! Tie taču nebija nekādi neoliberālie kas iecēla prihvatizētājus un pašlabuma pēc atsacījās no privatizēšanas bet gan tautas ievēlētie deputāti!

Kamēr ievēlētie deputāti ir tik lēti pērkami, tikmēr arī izmaiņas vēlēšanu likumā situāciju nemainīs!

< Lai nu tāda partija izput (un vai Tev žēl?) vai arī sāk nopietni vervēt biedrus!>

Interešu grupas atklātā politikā pazaudēs savu stāvokli tikai tad, ja vēlētājs to gribēs! Kamēr vēlētājs neprasa demokrātiskas partijas, tādas arī neveidosies!

Ne es lamāju, ne es baros, mēģinu tikai ar vienkāršiem vārdiem aprakstīt reālpolitiku.

Tas nav nekāds noslēpums, ka neesmu apmierināts ar esošiem deputātiem, kam svarīga ir tikai paša un draugu ekonomika un praktiskā darbībā neinteresē valsts nākotne .....

Vaina nav vēlēšanu sistēmai bet gan vēlētājam. Ir tas tik grūti saprotams? Kukuļa ņēmējus demokrātijās mēdz sodīt tāpat kā kukuļa devējus .....

< Pats baries, pats lamā! Pats izrādi neapmierinātību ar esošo. Pats nākamās vēlēšanās balso atkal un stāsti citiem, ka nav nekādas vainas ar vēlēšanu sistēmu, kas padara deputātus par oligarhu bandiniekiem! >

Ir jau ērti dot vainu oligarhiem ..... ja deputāti nebūtu tik lēti pērkami, nebūtu vispār pērkami, tad situācija būtu cita! Jauna vēlēšanu sistēma nemainīs deputātu uzvešanos, to var panākt tikai pati sabiedrība ar savu darbību!

< Demokrātija nav nekāda ticība. Tāpat kā individuālisms nav nekāda ticība. Tā ir fundamentāla vajadzība visā pasaulē visām tautām un visiem indivīdiem. Pēc demokrātijas jāsniedzas nevis ar kaut kādu grūti dabūjamu ticību bet kā pēc gaisa, bez kura nav elpas. Pretstats ir pašnāvība. >

Demokrātija ir ideja un individuālisms vislabāk var izveidoties demokrātijās un līdzīgās sistēmās; priekšnoteikums ir ticība demokrātijas idejai un cīņai par demokrātiju. Pievienojos, ka demokrātija daudziem kļūst par fundamentālu vajadzību. Tā ir grupai, sabiedrībai jāizveido, to nevar piešķirt kā brīvu svētku dienu vai poti pret kādu slimību .......

Nezinu nevienu, kas sliktā vai smirdīgā gaisā būtu nosmacis...... Pašnāvība nekad nav bijis atrisinājums, tikai bēgšana no realitātes - vienreizējs solis.

Uģis G. Bērziņš
Mēs latvieši patiešām esam viena fantastiska tauta

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/19/02 4:51

Sveiki!

Fantastiskais Tautietis par likumu, kas aizliegtu partiju vadībām balotēt vienu un to pašu kandidātu vairākos vēlēšanu apgabalos teica tā:

< Likums neko daudz nemainītu, drīzāk palielinātu korupciju. Izšķiršanās taču ir vēlētajam; neviens viņu nespiež vēlēt par vienu partiju ...... >

Lūdzu paskaidro, kā tāds likums palielinātu korupciju!

Skaidrs, ka nevien nespiež vēlētājiem balsot par vienu partiju. Te nav runa par to. Te ir runa par to, ka partiju vadībām vajadzētu likt mēģināt meklēt pret vēlētājiem atbildīgākus deputātu kandidātus.

< Vainīgs nav oligarhs bet gan vēlētājs, kas viņu ievēl! Neviens nespiež balsot par oligarhu! >

Vai Tu tiešām nesaproti, ka Latvijā oligarhi ir tie, kas Latviju valda caur "koalīcijas padomi", kas nav nekur ar nekādiem likumiem paredzēta? Vai Tu tiešām nesaproti, ka oligarhi nav ievēlēti, bet radušies prihvatizācijas procesā?

< Teorētiski ir taču dota iespēja, ja piemēram no 20 partijām katrā apgabalā ievēl savu piecu permutāciju bardaks būtu vēl lielāks, korupcija pieaugtu un tāpat arī tirgošanās, balsošana pret samaksu un par paša deputāta un nevis par valsts interesēm ..... >

Atvaino, bet es šito nesaprotu. Lūdzu drusku skaidrāk par to matemātiku! Cik nu es saprotu, Tu esi ļoti sliktās domās par latviešu tautu, un drīzāk uzticētu tās vadību gudrajiem naudas grābējiem?

< Neviena demokrātiska sistēma nesargā oligarhus! Tie ir vēlētāji kas atkal un atkal par viņiem balso! >

Nē, nopietni! Tu nopietni domā, ka oligarhi tika demokrātiski ievēlēti????

< Nezināju, ka sagaidīt un prasīt no vēlētāja domāšanu un atbildību par savu balsi var saukt par nihilismu!? >

Acīmredzot, te nav runa par nihilismu bet par galīgu ignoranci!!!

< Tie taču nebija nekādi neoliberālie kas iecēla prihvatizētājus un pašlabuma pēc atsacījās no privatizēšanas bet gan tautas ievēlētie deputāti! >

Tiesa gan, ka lielais tautas vairums kļūdījās, noticot neoliberālajiem trimdiniekiem pašā sākumā un jūsmīgi ticot šoka terapijas nepieciešamībai. Bet tā sistēma kas kopš tam ir izveidojusies ir demokrātijas izsmiekls, un Tu varēsi sunīt to latviešu tautu par savu neizdarību kamēr būsi sarkans pār visu seju bet tā latviešu tauta vairs nevarēs tos oligarhus izbalsot. Tas nav tiesa, ka mazo solīšu laiks ir garām! Lielo soļu laiks gan ir garām. Zināmas brīvības vēl ir latviešu tautai, un tās ir likumā ierakstītas. Tautai ir brīvība panākt demokrātijai nelabvēlīgu likumu maiņu. Ar manis ieteikto likuma maiņu (aizliegt partiju vadībām balotēt vienu un to pašu kandidātu vairākos vēlēšanu apgabalos) oligarhiem tiktu atņemta viena maza mazītiņa patvaļiņa, un tā nemaz neapdraudētu pastāvošo iekārtu bet dotu gan vēlētājiem izredzes uz iespēju zīmīgāk iesaistīties Latvijas polītiskā dzīvē. Patlaban tā ir kā Tu saki - krievu rulete. Nu, ko, šoreiz paprovēsim to Repšes kungu, paļausimies uz viņa godaprātu! Apmēram tā, vai ne? Labāk būtu, ja Repšes kunga godaprāta vietā būtu likums, kas gādā par Satversmei atblistošu reģionālo reprezentāciju.

< Kamēr ievēlētie deputāti ir tik lēti pērkami, tikmēr arī izmaiņas vēlēšanu likumā situāciju nemainīs! >

Patlaban deputāti nav lēti pērkami. Viņi jau no paša sākuma pieder partijas vadībai, un viņiem nav nekādas nozīmes noņemties ar vēlētāju prasībām, ja tās gadās būt pretrunā ar oligarha prasībām.

< Interešu grupas atklātā politikā pazaudēs savu stāvokli tikai tad, ja vēlētājs to gribēs! Kamēr vēlētājs neprasa demokrātiskas partijas, tādas arī neveidosies! >

Vēlētājiem pastāvošajā iekārtā nav dota iespēja prasīt "demokrātiskākas partijas". Pēc manis ieteiktās likuma maiņas, visām partijām būtu jābūt mazu drusciņu demokrātiskākām.

< Ne es lamāju, ne es baros, mēģinu tikai ar vienkāršiem vārdiem aprakstīt reālpolītiku. >

Es Tev pretī ar vēl vienkāršākiem vārdiem aizrādu, ka Tu nesaproti Latvijas reālpolītiku, ja Tu domā, ka latviešu tautai ir iespēja caur pastāvošo vēlēšanu sistēmu prasīt kaut ko citu, nekā to, kas atšķirīgajiem un savā starpā konkurējošiem oligarhiem ir izdevīgi.

< Vaina nav vēlēšanu sistēmai bet gan vēlētājam. Ir tas tik grūti saprotams? >

Nu tad pasaki Tu mums, par ko balsot! Par Bojāru vai par Baldzēnu? Tad viņi nāktu pie varas koalīcijā ar Jurkānu! Un kas to naudiņu Jurkānam piespēlē? Ne jau Amerikas oligarhi! Tā nav vēlētāju vaina, ka vienalga par ko viņi balsotu, tāpat valdībai ar viņiem nebūs jārēķinājas. To es uzskatu par tautas apsmiešanu un tur Tu, savā ignorancē, esi līdzvainīgs pašiem oligarhiem.

< Ir jau ērti dot vainu oligarhiem ..... ja deputāti nebūtu tik lēti pērkami, nebūtu vispār pērkami, tad situācija būtu cita! Jauna vēlēšanu sistēma nemainīs deputātu uzvešanos, to var panākt tikai pati sabiedrība ar savu darbību! >

Nevienam oligarham nav jāpērk neviens deputāts. Visi deputāti ir arī bez pirkšanas padoti tikai un vienīgi saviem oligarhiem, jo vēlēšanu likums neparedz Satversmei atbilstošo reģionālo reprezentāciju un atskaiti pret vēlētājiem.

< Nezinu nevienu, kas sliktā vai smirdīgā gaisā būtu nosmacis...... Pašnāvība nekad nav bijis atrisinājums, tikai bēgšana no realitātes - vienreizējs solis. >

Nekad neesmu ieteicis pašnāvību. Esmu gan ieteicis strādāt par likuma maiņu, kas prasītu no partijas vadībām Satversmē paredzēto uzmanību pret piecu apgabalu vēlētāju atšķirīgajām interesēm.

Un savukārt Vinnijs par manis teikto:

<< Demokrātija nenāks ar gaidīšanu. Nopietnas debates (nevis strīdēšanās lai izklaidētos) ir demokrātijas pamatakmens. >>

izteicās tā:

< Jā, jā, bet kas mani te par katoli apsaukāja :O) >

Tevi un Ventu un Uģi par katoļiem nosaukt ir bezkaislīgs, vienkāršs fakta konstatējums, nekāda strīda meklēšana dēļ izklaidēšanās.

Juris

 

 

From: pooh@parks.lv
Date: 8/20/02 2:54

Dažus gadus atpakaļ, neatceros kas, TV stāstīja tādu līdzību par partijām Latvijā:

/Katru partiju kāds lobē un tā tad aizstāv šī lobija intereses. Piemēram kādu partiju lobē pažarnieki, un turpmāk partija aizstāv pažarnieku intereses. Redz, Latvijā visas partijas lobē pažarnieki, tā kā laimīgu vēlēšanu!/

Tāpēc arī vēlētāja loģika te bezspēcīga. Es kā jau teicu balsošu par savām un sava grupējuma šaurām interesēm, kuras kāda no partijām dažādu iemeslu dēļ ir gatava aizstāvēt. Bet tas nesniegs kaut kādu kopēju uzlabojumu, tāda caurumu lāpīšana vien.

Bet, ko lai dara, ja jaunam nepietiek kaut kā, tikai ielāpiem :O)

Pūks

 

 

From: ugis.berzins@swipnet.se
Date: 8/20/02 2:36

Ja ielāps nav ielāps, bet tukša muca kas jāpiepilda, tad maiņas nav sagaidāmas. Maiņas nenotiek tādēļ, ka arī jaunievēlētiem deputātiem pašu privātā ekonomika ir tuvāka neka valsts nākotne un labklājība.

Kamēr būs deputāti, kas sola vienu un pēc ievēlēšanas sevi pārdod pastāvošiem ekonomiskiem spēkiem, neviens likums neko nemainīs (ne vecais ne arī jaunie).

Kādēļ sveikotāji piemēram neizvirza dažādās partijās "savus" kandidātus, kas sola darboties "sveika garā"?

Uģis G. Bērziņš, ar skatu rietošo sauli

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/20/02 3:14

Sveiki!

Fantastiskais Tautietis uzrunā rietošo sauli:

< Kamēr būs deputāti, kas sola vienu un pēc ievēlēšanas sevi pārdod pastāvošiem ekonomiskiem spēkiem, neviens likums neko nemainīs (ne vecais ne arī jaunie). >

Nevis pēc ievēlēšanas viņi sevi pārdod bet viņi sevi pārdod, paši bieži vien to nemaz neapzinoties, jau no tā momenta, kad viņi iestājās "partijā". Pēc tam viņi ir partijas bosu jeb koalīcijas padomes bandinieki, un pat ar vislabāko gribu viņi nevar rīkoties pēc sirdsapziņas. Vienīgi tie, kas pietiekoši paklausīgi un pietiekoši ciniski, lai nokļūtu ministra amatos var rīkoties daudzmaz pēc sirdsapziņas, bet tie jau tieši ar to izcēlušies, ka viņiem sirdsapziņa nekad nav bijis nekāds traucēklis.

< Kādēļ sveikotāji piemēram neizvirza dažādās partijās "savus" kandidātus, kas sola darboties "sveika garā"? >

Bija reiz te viens tāds katolis vārdā Kārlis Čerāns. Viņš iestājās zīgeristos.

Juris Nekatolis

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 8/20/02 5:08

Mjā, Saharovs, tas, kurš akadēmiķis, reiz teica, ka godīgi cilvēki var tikt varas struktūrās tikai līdz tam līmenim, kur konkurence ir starp godīgiem cilvēkiem, bet kur jau sākas konkurence starp neliešiem...

Lai Jums adekvāta diena :)

Uldis

 

 

From: pooh@parks.lv
Date: 8/21/02 2:43

Par tiem ielāpiem bija tāds jauks ķīniešu pastāsts. Reiz atkal sācis līt lietus un pa tempļa cauro jumtu iekšā straumēm lijis ūdens. Skolotājs sasaucis audzēkņus un sūtījis tos pēc traukiem, lai pasargātu templi no plūdiem. Visi atnesuši spaiņus, bļodas, katlus, bet viens atnesis grozu. Skolotājs groza atnesēju paslavējis, bet pārējos aiztrencis >O(

< Kamēr būs deputāti, kas sola vienu un pēc ievēlēšanas sevi pārdod pastāvošiem ekonomiskiem spēkiem, neviens likums neko nemainīs (ne vecais ne arī jaunie). >

Problēma ir tā, ka deputāti un to darbinieki veido savu subkultūru. Un ja tajā nokļūst viens vai daži svešķermeņi, tā ātri tiek ar tiem galā.

Tā kā ar dažu deputātu bīdīšanu ir daudz par maz. Ir jāveido kaut kas jauns un spējīgs pārstāvēt tautas intereses. Un tas iespējams, šoreiz akcentējot sociālo problēmu, kura spēj apvienot visplašākos slāņus. Pašlaik nekā tāda nav.

Pūks

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 8/21/02 6:59

Sveiki!

Vinnijs Pūkss prātoja:

< Ir jāveido kaut kas jauns un spējīgs pārstāvēt tautas intereses. Un tas iespējams, šoreiz akcentējot sociālo problēmu, kura spēj apvienot visplašākos slāņus. Pašlaik nekā tāda nav. >

Ir katoļu baznīca.

Juris

 

Kas jauns Latvijā?