Re: Sveika saule!
(par Imantu Lešinski, KSK u.c.)

 

From: liepag@idirect.com
Date: 1/4/03 5:30

Personigi redzeju cilvecibu uzdevusu monstru ricibas sekas 1945.g. maija Neistates (pie Libekas) lici. Divi kugi pieladeti ar koncentracijas nometnu ieslodzitiem tika nogremdeti un apgazas. Redzeju vinu gremdesanu (pikejosas lidmasinas) un simtiem liku, kuri velak tika skaloti mala. Dala bija noslikusi, bet dala, pec aculiecinieku stastiem , tika ar masinpistolem nosauti no apsardzes uz kugiem, kam pasiem, tautas vardiem runajot, udens smelas mute. Starp nonavetiem bija ari musu brali un masas, igauni, u.c. tautibas. Sodien Neistate, jurmla, stav piemineklis boja gajuso pieminai.

Vai starp tiem savejiem bija latviesi - nezinu. Zinu, ka latviesi, saveji, bija 1941.g.

Zinu, ka cilveki ar skaidru latviesu valodu 1987.g. man draudeja "Tavs dienas ir skaititas" un tamlidzigi, jo piedalijos Ave Sol kora koncerta organizesana Toronto. (Draudi ir iemuzinati uz mana telefona audio lentam). Man par laimi draudetaji bija "zakupastalas", kas sauj tikai ja aiz viniem stav rupja vara.

Guntis no Apelsinu ciema

 

 

From: Girts.Zegners@t-online.de
Date: 1/4/03 6:38

Ari man sai "kulturas sakaru" lietās bija savi piedzivojumi, kad 1984.g. rikoju KGB parbedzeja Imanta Lesinska referatu Minsterē. Pec tam sanemu lidzigus draudus, visticamak gan no citas puses.

Lietas jamegina rakt mazliet dzilāk, ari sakarā ar Ave Sol. 80-to gadu sakumā Vacijā viesojas Latvijas koris Dziedonis gan mainitā sastavā, jo dazi pamatdziedataji it ka bijusi "saslimusi". "Aizvietotaji" bija ielikti no... Ave Sol, kuri acimredzot bija "uzticamaki". (2 gadus velak sie it ka "dziedoni" Vacijā atkal bija "Ave Sol" dziedataji... ) Kads no "Dziedona" toreiz Ave Sol apzimeja par "cekistu kori", brali Kokari toreiz rikojusies ka sava veida "mafiozi", kontroledami LPSR muzikas dzivi un maksajot vislielakos meslus rezimam. Tas viss protams neattaisnoja Toronto mulku draudus pret Tevi un citu "mulku" draudus pret mani.

Girts

 

 

From: liepag@idirect.com
Date: 1/7/03 12:07

Sveiks Girt!

Dazi komentari pie Tavam Sveika, saule piezimem:

< Ari man sai "kulturas sakaru" lietās bija savi piedzivojumi, kad 1984.g. rikoju KGB parbedzeja Imanta Lesinska referatu Minsterē. Pec tam sanemu lidzigus draudus, visticamak gan no citas puses. >

Neesmu dross, ka Imants bija "KGB parbedzejs". Manas atminas ( ja kadreiz vinas pabeigsu) bus nodala par biedru Lesinski. Loti isi -meloja vins savas runas un rakstos Riga, meloja Ziemelamerika.

Dievs to zin no kuras puses Tev draudeja. Toronto KGB butu varejusi "nokniebt" Lesinski, ka cali. Iznemot, ka sekretares Riga bija nakusas uz darbu sasviedretas kleitas, vins neko jaunu, ko mes nezinatu, neizpauda.

Paris isas piezimes par Ave Sol/ Kokariem.

Neatkarigi no dziedataju uzticibas rezimam (saubos, ka kadam vina bija) Ave Sol BIJA VIENS NO VISLABAKIEM KORIEM PASAULE. Izbraukaja daudzas pasaules valstis. Toronto 1987.g. divi no Kanadas asakiem kritikiem neuzrakstija "Toronto Star" un "Globe & Mail" pamacosas piezimes, bet deva komplimentu pec komplimenta. Pec koncerta vini tulit tika ielugti piedalities Toronto Internacionala koru festivala 1989.g.

Ziemelamerikas ture 1987.g. mana sieva Anita bija vinu pavadone, 1989.g. es. Esmu dross, ka dazu dziedataju acis mes bijam ASV un Kanadas izlukosanas agenti. 1987.g. viniem bija lidz "kulturas inspektors" un Rigas izpildkomitejas kulturas nozares vaditaja. Abas tures dziedataji palika privatas majas, lielako tiesu pa vienam.

Imants Kokars bija absoluts noteicejs, kas dziedas ( vai vini gribeja vai ne) un kas nedziedas. Skaugi un ienaidnieki un noraiditi dziedataji pela un eda vinu bez sals un baumas netruka. Personigi tikai zinu to, ka 1989.g. Brazilijas tures financialais izkartojums mus abus ar Kokaru vareja ielikt aiz restem par ekonomiskiem parkapumie Padomju Savieniba. Koristiem norekini netika doti! BET VINI AIZBRAUCA, DZIEDAJA UN NESA LATVIJAS VARDU PASAULE.

"Saslima" ne tikai dziedataji, bet ari makslinieki, zinatnieki, un citi. Nedomaju, ka "saslimusie" bija labaki vai sliktaki par "veseliem", kam lava izbraukt.

Guntis mo Apelsinu ciema ( sorit - 10 gradi)

 

 

 

From: Girts.Zegners@t-online.de
Date: 1/12/03 11:12

Sveiks !

1.) Ja izdosi savas atminas par I.Lesinski, es jau tagad piesakos ka oponents dalai par Lesinski! Ne tamdel, ka atbalstu visu, ko teica Lesinskis, bet tā kā pilnigo taisnibu nekad neuzzinasim, domaju, ka tikai stridā dzimst patiesiba. Redzesim, ko sai zina pienesīs meita Ieva Rigā, kura raksta gramatu par tevu.

Par Lesinski: saskatu pretrunu Tavos teikumos: ja vins ir "melojis Ziemelamerikā", tad citā teikumā nevari teikt, ka "vins neko jaunu, ko mes nezinatu, neizpauda". Vai nu meloja vai ne ?!

Ar Lesinski savā laikā Rietumos daudz esmu runajis un diskutejis - un rezultatā es vinam ticu vairak neka neticu. Un ludzu nestasti 'pekstinus', ka trimdā visu jau pirms vina parbegsanas zinaja. Nu nezinaja! Un par Lesinska vadito "Kulturas sakaru komiteju" (KSK) nu galigi nezinaja, ka tā bija 100%iga un kristaltira Valsts Drosibas Komitejas institucija, ar kuru visi tie braucosie Latvijas inteligences parstavji brauca un tika ievilkti sai daleji loti netirā un bistamā "spelē". Un ta ari nebija tikai tira "spele". Tadiem svarstigiem un raksturā vajiem kā Anglijas trimdinieku rakstniekam Guntim Zarinam tā"spele" beidzas ar pasnavibu pakaroties. (Sai sakarā interesants ir I.Sekstes ievads nesenai gramatai par Gunti Zarinu ar raksturigiem darbiem "Mieles & Dveselu bojā eja".)

Varbut Tu zinaji daudz ko, bet trimdas vairakums nu gan nezinaja. Es sev jau toreiz uzskatiju par labu Latvijas apstaklu pazineju, Latvijā biju vairakas reizes, tur satikos ar cekistiem & disidentiem - un tomer vismaz man Lesinskis atklaja daudz ko. Vins man piem. par manu tevu, par kuru rakstija savos "Kalpibas gados" (manu tevu padomju vara apvainoja par židu šaveju) pateica veselu rindu detalas, ko nebiju zinajis.

Interesanti, ka Lesinskis par I.Ziedoni izteicas negativi, bet par Ojaru Vacieti pozitivi. To, ko vins piem. teica par Vacieti (ka vinu KSK iesaistija Gunta Zarina lietā, kuru apmekleja kopa ar čekas nagu mauceju Jevgeniju Vanagu, bet O.Vacietis to "speliti" saprata un velak nekad vairs nepiedalijas nevienā KSK pasakumā - preteji vairumam LPSR rakstnieku, kuriem nu dikti gribejās uz tiem "sapuvusiem" Rietumiem), pirms gada apstiprinaja vina sieva Ludmila Azarova, ar kuru tiesi par so temu runaju. (Par Imantu Ziedoni un Veltu Tomu nevaru daudz izteikties, bet reti daudz mulkibas sai zinā ir sarakstitias 2002.g. Karogā.)

Ka aktivo trimdas jaunatnes darbinieku Andri Mellakaulu tiesi caur KSK noverveja padomju izlukdienests, paldies Dievam - gandriz par velu... - pats saprata Andris un to publiski atklaja, ar ko ari sakas KSK bezsaules noriets. Naivā trimdas (galvenokart jauniesu) "masa" tikai ar to bridi saka saprast, kas tā var but par bistamu "speli". Atkartoju: tas viss man/mums trimdā skaidri zinams (vai ar Taviem vardiem "vins neko jaunu, ko mes nezinatu, neizpauda") NEBIJA.

2.) vel mazliet ari par "Ave Sol" un braliem Kokariem :

Ari sai zinā esmu mazliet citos uzskatos. Tu tā ipasi uzsvēri - jo ar lieliem burtiem -, ka "Ave Sol BIJA VIENS NO VISLABAKIEM KORIEM PASAULE.." un "BET VINI AIZBRAUCA, DZIEDAJA UN NESA LATVIJAS VARDU PASAULE".

Man ka politiskam trimdiniekam bija svarigi so Padomju Latvijas grupu braucienu politiskie, nevis makslinieciski kriteriji! Nebija un nav jau runa par to, ka visi sie kori bija loti profesionali un augstā kvalitatē. Jautajums ir, vai vini patiesam tik vienkarsi nesa kaut kadas "neitralas" "Latvijas vardu pasaulē" - jeb drizak PADOMJU Latvijas vardu - proti kā "laimiga padomju republika, kurā tautu draudziba visus vienoja". Tikai tamdel jau vinus Maskava (un ne jau Riga...) sutija.

Ari es seit Vacijā daleji siki sekoju visiem siem no PADOMJU Latvijas sutitiem "emisariem" - koriem, tautas deju ansambliem, rakstniekiem utt., kas brauca lielakas un mazakas grupās pie vaciesiem - un latviesiem. Pats piem. biju viens no lidzrikotajiem slavenajam "LPSR seminaram Florefā" pec 2.Vispasaules Latviesu Jaunatnes kongresa 1975.g., uz kuru KSK = VDK atsutija J.Peteru, P.Zirniti, L.Zaksu un I.Selecki - s.c. baigi "divaina" grupa... Sai zinā ne parak gudriem vaciesiem (rikotajiem un apmekletajiem) neskaitamas reizes bija jaskaidro, ka Latvija ir okupeta, ka koristiem pret vinu gribu jadzied ari tipiskas krievu dziesmas (vaciesiem vel sodien patik "Kaļinka", ko tad protams dziedaja ari Ave Sol - un vaciesi sajusmā gavileja un bija sajusminati, cik labi un skaisti un harmoniski viss ir Padomijā). Vaciesi domigi galvu supoja par maniem apgalvojumiem, bet parasti neticeja. Un nestasti man, ka vairums kanadiesu un braziliesu bija gudraki par vaciesiem, kuriem ap sturi bija komunistiskā Vacija, bet kuri tomer ar otrās Vacijas valsts pastavesanu jau bija loti samierinajusies...

Girts

soreiz no R-Eiropas latviesu trimdas balkona
un kurs varburt ari kadreiz uzrakstis savus memuarus

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 1/12/03 12:49

Sveiki!

Kad 1978. g. Imants Lešinskis vai nu pārbēga vai nepārbēga uz sapuvušajiem Rietumiem, man arī sanāca izdevība viņu novērot vienā īpaši viņam veltītā sarīkojumā Trimdas draudzes zālē Bostonā. Viņa uzstāšanās man imponēja apmēram tāpat kā krietni senāk man bija imponējusi viena uzstāšanās no Kārļa Ulmaņa propagandas ministra Alfrēda Bērziņa - galīgi pārliecinoša. Viņi abi runāja kā no grāmatas un katrs vārds sēdās apziņā un nekas negāja garām. Ja kāds uzdrīkstējās skaļā balsī apšaubīt kaut ko no sacītā, tad tas pretī saņēma izsmeļošu un devastējošudatiem un faktiem pilnu repliku un absolūti pārliecinošu sava godīguma apliecinājumu.

Nešaubos, ka viņi abi divi lieliski prata melot, bet ne jau viss, ko viņi teica bija meli.

Interesanti, ko toreiz par Lešinski rakstīja Uldis Ģērmanis (Adekvātajam Uldim zināšanai - zociķu līdzskrējējs kopā ar Ģirtu Zēgneru no Trimdas balkona un Fantastisko Tautieti Uģi Bērziņu):

<< Imants Lešinskis bija inteliģents un spējīgs darbinieks. Visos viņa darbības novados - žurnalistikā (LPSR žurnālistu savienības biedrs kopš 1960. g. ), atklātajā kultsakaru laukā un "slepenajā sektorā" bija redzam un jaušams profesionāls tvēriens. Izmaksāt klaida kultstrādniekiem vakariņas Jūrmalas "Pērlē", izvadāt viņus gar jūrmalu līdz Ainažiem, tās bija nodarbības, kas Lešinskim patika. Pie viņa iemīļotajiem sarunu tematiem, sevišķi pēc iebaudītas stiprākas lāsītes, piederēja Padsavienības varenības cildināšana un aprādījumi, ka ASV neko nespēj, nedara un nedarīs Latvijas neatkarības labā. Vārdu sakot - vai tas patīk vai ne, nav nozīmes skriet ar galvu sienā, bet jāievēro polītiskās realitātes. Viņš bija vienmēr pieklājīgs, laipns un savaldīgs, kā tas pienākas atbildīgam un pieredzējušam padomju darbiniekam. Tāpat Lešinskis izturējās ārzemēs, kur viņš labprāt tikās ar tautiešiem. Viņš samērā labi orientējās trimdas rakstos un notikšanās, bet "baltos plankumus" savās zināšanās centās aizpildīt ar "nejaušiem" jautājumiem. Tikai retu reizi viņš ielaidās dziļākās iedeoloģiskās debatēs. Piemēram: Imants Lešinskis mēdza apgalvot, ka viņam ļoti nepatīkot LSDSP 1970. gada programma (tā jau arī "pulkvedim" nedrīkstēja patikt). Gandrīz vai ar zināmu satraukumu balsī viņš teica: "Bet jūs taču no Latvijas gribat deportēt krievus!" LSDSP programmā tiešām bija prasība, ka krievu koloniālās polītikas ietvaros iepludinātajiem krieviem Latvija jāatstāj. Pret aizrādījumu, ka nav runas par deportāciju, bet tikai par atgriešanos dārgajā Dzimtenē (un kas gan par to var būt mīļāks?), kultsakaru prieskhniekam gan nebija nekā ko iebilst. Viņš kritizēja arī latviešu sociāldemkrātu skicēto saimnieciskās jaunuzbūves programmu, kas Latvijā par vispiemērotāko atzīst t.s. jaukto saimniecības sistēmu, kur ietilpst visai plašs privātās uzņēmības sektors. Tā nēsot nekāda sociālistiskā programma. >>

Vispār, man liekas, ka Ģērmanis prata atšķirt Lešinska melus no nemeliem. Ļoti cienu Ģērmaņa grāmatu "Zili stikli, zaļi ledi" kur viņš, manuprāt, pierādīja, ka stiprs indivīds tomēr varēja darīt labu sadarbojoties ar kultūras sakaru komiteju, un sadarboties vajadzēja latviešu tautas dēļ. Tas, ka komunistu nomenklatūra daudz apsviedīgāk prata izmantot "pārkārtošanās" koņunktūru nekā latviešu trimdas nacionālisti kad PSRS izkūpēja tikai norāda uz to, ka būtu bijis labāk, ja mēs nebūtu sākuši sadarboties (Latvijas Ceļā) tikai pēc izkūpēšanas.

Juris

 

 

 

From: ezergail@ithaca.edu
Date: 1/12/03 1:02

Man gribetos dzirdet argumentus kas noraditu, ka Lešinskis meloja vai kautko slēpa.

andreivs e.

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 1/12/03 1:24

Juris: < Interesanti, ko toreiz par Lešinski rakstīja Uldis Ģērmanis (Adekvātajam Uldim zināšanai - zociķu līdzskrējējs kopā ar Ģirtu Zēgneru no Trimdas balkona un Fantastisko Tautieti Uģi Bērziņu) >

Adekvātais Uldis to zina jau sen. Tā jau nu nav, ka adekvātais Uldis neko nezinātu.

Nesaprot gan daudz ko- piemēram- kā visādi citādi inteliģents cilvēks var būt var tik akls, ka vēl mūzja otrajā pusē saglabā ticību sarkanai ideolģijai?

Lai gan- tā jau tāda latviešu inteliģences modes slimība jau no '30 tajiem :(

Bēdīgi, ka tā nepāriet.

Radikālāko atsķirību starp zociķiem un normāliem cilvēkiem definēja tas pats Bulgakovs:

    - "Mēs cīnamies, lai nebūtu bagāto".
    - "Savādi, mans tēvs atkal gribēja, lai nebūtu nabago".

Lai Jums adekvāta diena :)

Uldis, jaunībā radikāls hipijs, bet pārgāja :)

"Very few people can afford to be poor."
/George Bernard Shaw/

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 1/12/03 2:28

Sveiki!

Adekvātais Uldis citēja to pašu Bulgakovu:

< tas pats Bulgakovs:
    - "Mēs cīnamies, lai nebūtu bagāto".
    - "Savādi, mans tēvs atkal gribēja, lai nebūtu nabago". >

Bet, Adekvātais, mēs taču visi par to vien cīnamies, lai Tu būtu bagāts! A Tu - tikai Adekvāts.

Juris Modes Slimnieks

PS Bulgakovs lika šādus vārdus Jēzus Kristus mutē: "Visa veida kundzība ir varmācība pret cilvēkiem, un nāks laiks kad cilvēkus nevaldīs ne Cēzars ne kāds cits valdinieks. Cilvēki dzīvos patiesības un taisnības valstībā kur nebūs vairs nekādas kundzības."

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 1/12/03 2:55

Juris: < Bet, Adekvātais, mēs taču visi par to vien cīnamies, lai Tu būtu bagāts! A Tu - tikai Adekvāts. >

Slikti cīnies, modes slimniek, jo rezultāti izpaliek :)

Lai Jums adekvāta diena :)

Uldis, apmierināts būt adekvāts (jo tas to pašu vien nozīmē- atbilstoš pats sev, savām spējām un iespējām)

== When a man points a finger at someone else, he should remember that four of his fingers are pointing at himself ==
/Louis Nizer/

 

 

 

From: RUTENS@aol.com
Date: 1/12/03 9:15

Sveiki!

(Pašdēvēts :) )Adekvātais Uldis rakstīja:

<< Tā jau nu nav, ka adekvātais Uldis neko nezinātu. Nesaprot gan daudz ko- piemēram- kā visādi citādi inteliģents cilvēks var būt var tik akls, ka vēl mūzja otrajā pusē saglabā ticību sarkanai ideolģijai? Lai gan- tā jau tāda latviešu inteliģences modes slimība jau no '30 tajiem :( >>

Bēdīgi, ka tā nepāriet.

< Radikālāko atsķirību starp zociķiem un normāliem cilvēkiem definēja tas pats Bulgakovs:
    - "Mēs cīnamies, lai nebūtu bagāto".
    - "Savādi, mans tēvs atkal gribēja, lai nebūtu nabago".>

Šai sakarā varbūt kādam ir interese par Jāņa Peniķa nesen iespiesto rakstu "Sociāldemokrātija Latvijā":

http://www.politika.lv/index.php?id=105053&lang=lv

Visu labu,
Elizabete

 

 

 

From: liepag@idirect.com
Date: 1/14/03 11:46

Andriev! Ari man intresetu liecibas/informacija no citiem, kam bija sakars ar Lesinski.

Man pasam ir viens Lesinska raksts, ko es analizeju CSIS ( Canadian Security Inteligence Agency - vina atdalijas no RCMP - Royal Canadian Mounted Police, Kanadas federalas policijas ). Raksts, anglu valoda, plasi izklastija "kulturas sakarus". Man jasamekle arčiva, kas pasreiz sez auksta skuni. Es Tev vinu nosutisu.

Tev bija intresanti komentari par L. Jaunas Gaitas 153 numura (1985.g.augusta) "Mezgli" nodala. Visuma Tev piekritu, bet nēsmu gatavs noraidit varbutibu, ka vins bija dubultagents par labu Padomijai. 1979.g. Toronto publiska uzstasanas vins pats teica, ka VDK ir bijis plans vinu iesutit, ka dubultagentu. Labs joks, vai ne !!!???

 

 

 

From: liepag@idirect.com
Date: 1/14/03 11:46

Sveicinats Girt!

Dosu Tev komentarus attiecigas vietas Tava raksta.

Isa mana c.v. Saskare ar KGB un RCMP (Royal Canadian Mounted Police, velak Canadian Security Inteligence Agency) man sakas 1967.g. Motrealas Pasaules Izstades laika. ( pirms tam man gan bija jau RCMP "security clearance", jo stradaju IBM laboratorijas, pie militariem u.c. "high teč" projektiem un man bija ari darba piedavajums no Kanada Militaras Petniecibas Biroja). Starp 1971.g. un 1990.g. apmekleju Latviju astonas reizes. 1987.g. 18.nov. biju pie Brivibas pieminekla un 1989.g. augusta staveju Baltijas cela. Savu Kanadas "security clearance" nepazaudeju.

1958/59 biju LŅAK valdes priekssedis. Piedalijos ari Florefa, bet ne seminara. Viens no Dardedzes astoniem valdes locekliem.

Ģirts: < 1.) Ja izdosi savas atminas par I.Lesinski, es jau tagad piesakos ka oponents dalai par Lesinski! Ne tamdel, ka atbalstu visu, ko teica Lesinskis, bet tā kā pilnigo taisnibu nekad neuzzinasim, domaju, ka tikai stridā dzimst patiesiba. Redzesim, ko sai zina pienesīs meita Ieva Rigā, kura raksta gramatu par tevu. >

Esmu Tevi pierakstijis. Tie gribetaji ir tik daudz, ka bus jaraksta. Es esmu sekojis daziem Ievas rakstiem. Gaidisim. Intresantas butu Rasmas atminas. 1979.g.Toronto vina runaja lidzigi Imantam. Uzsvera, ka tie "Latvijas brauceji"ir skrejusi pie sakaru komitejas pilnam blodam un ko vina par siem cilvekiem ir domajusi. Kad apjautajos vai vina zinaja ko es (mes) par vinu un Imantu tur domajam, vina acis nepamirkskinot noteica - "viens punkts par labu Jums".

< Par Lesinski: saskatu pretrunu Tavos teikumos: ja vins ir "melojis Ziemelamerikā", tad citā teikumā nevari teikt, ka "vins neko jaunu, ko mes nezinatu, neizpauda". Vai nu meloja vai ne ?! >

OK. Man karalisko "mes" nevajadzeja lietot. Galigi precizi butu bijis "es". Zem mes domaju dardedziesus un lielu dalu Toronto publikas, kur sakaru bangas bija loti augstas. Kas attiecas uz meliem, tad Lesinskis, lidzigi Paulam Ducmanim, prata sakabinat patiesibu un nepatiesibu.

Bez informaciju par Tavu tevu, vai vins deva informaciju, pa piemeram, cik zinotajus vai spiegus vini VDK saverveja, kur vini dzivoja, kadu informaciju vini mekleja, VDK darbinieku vardus un pienakumus, cik noklausijas sarunas, kur vel atradas "foto studijas" bez tas pretim Rigas hotelim, kurus cilvekus VDK izmekleja (vins man nemineja, ka es biju vien no "VDK lietam"), u.t.t., u.t.t.

< Ar Lesinski savā laikā Rietumos daudz esmu runajis un diskutejis - un rezultatā es vinam ticu vairak neka neticu. Un ludzu nestasti 'pekstinus', ka trimdā visu jau pirms vina parbegsanas zinaja. Nu nezinaja! Un par Lesinska vadito "Kulturas sakaru komiteju" (KSK) nu galigi nezinaja, ka tā bija 100%iga un kristaltira Valsts Drosibas Komitejas institucija, ar kuru visi tie braucosie Latvijas inteligences parstavji brauca un tika ievilkti sai daleji loti netirā un bistamā "spelē". >

Ir iespejams, kads nezinaja vai vismaz nesaprata, ka VISAS Paomju ar arzemem/arzemniekiem saskarosas institucijas un cilveki bija pilniga VDK kontrole. Tiriba un bistamiba ir tads relativs jedziens. Varbut es tikai tiku "ievilkts" no RCMP. Man bija loti skaidris, ka ja ar viniem nesadarbosos, tad "security clearance " pazaudesu un no ta atkarigo darbu. Bez tam, man ta spele patika. Neuzskatiju ( un neuzskatu vel sodien), ka VDK un RCMP bija visgudras un visvarenas. Stradaja ar lidzigam metodem ( par to publiski reiz runaju 3 x 3 Katskilos).

< Un ta ari nebija tikai tira "spele". Tadiem svarstigiem un raksturā vajiem kā Anglijas trimdinieku rakstniekam Guntim Zarinam tā"spele" beidzas ar pasnavibu pakaroties. (Sai sakarā interesants ir I.Sekstes ievads nesenai gramatai par Gunti Zarinu ar raksturigiem darbiem "Mieles & Dveselu bojā eja".) >

Nedomaju, ka Guntim Zarinam bija vajs raksturs. Tikai Dievs to zin kapec vins pakaras.

< Varbut Tu zinaji daudz ko, bet trimdas vairakums nu gan nezinaja. Es sev jau toreiz uzskatiju par labu Latvijas apstaklu pazineju, Latvijā biju vairakas reizes, tur satikos ar cekistiem & disidentiem - un tomer vismaz man Lesinskis atklaja daudz ko. Vins man piem. par manu tevu, par kuru rakstija savos "Kalpibas gados" (manu tevu padomju vara apvainoja par židu šaveju) pateica veselu rindu detalas, ko nebiju zinajis. >

Nu - un kas tad izdomaja, ka Tavs tevs bija zidu savejs? Lesinskis, Ducmanis, vai kads cits? Esmu lasijis dazus NKVD pratinasanas protokolus. Liekas, ka dazreiz pratinamie mineja, ka savejus cilvekus, kuri vini domaja izbegusus, tatad ara no NKVD sniedzamibas. Kadam jau bija jasauj, ka citadi izskaidrosi lodi galva.

< Interesanti, ka Lesinskis par I.Ziedoni izteicas negativi, bet par Ojaru Vacieti pozitivi. To, ko vins piem. teica par Vacieti (ka vinu KSK iesaistija Gunta Zarina lietā, kuru apmekleja kopa ar čekas nagu mauceju Jevgeniju Vanagu, bet O.Vacietis to "speliti" saprata un velak nekad vairs nepiedalijas nevienā KSK pasakumā - preteji vairumam LPSR rakstnieku, kuriem nu dikti gribejās uz tiem "sapuvusiem" Rietumiem), pirms gada apstiprinaja vina sieva Ludmila Azarova, ar kuru tiesi par so temu runaju. (Par Imantu Ziedoni un Veltu Tomu nevaru daudz izteikties, bet reti daudz mulkibas sai zinā ir sarakstitias 2002.g. Karogā.) >

Proti - kadas? Paskaidro.

< Ka aktivo trimdas jaunatnes darbinieku Andri Mellakaulu tiesi caur KSK noverveja padomju izlukdienests, paldies Dievam - gandriz par velu... - pats saprata Andris un to publiski atklaja, ar ko ari sakas KSK bezsaules noriets. Naivā trimdas (galvenokart jauniesu) "masa" tikai ar to bridi saka saprast, kas tā var but par bistamu "speli". Atkartoju: tas viss man/mums trimdā skaidri zinams (vai ar Taviem vardiem "vins neko jaunu, ko mes nezinatu, neizpauda") NEBIJA. >

KSK norieteja tapat ka visas citi Padomju organi.

< 2.) vel mazliet ari par "Ave Sol" un braliem Kokariem : Ari sai zinā esmu mazliet citos uzskatos. / . . / Man ka politiskam trimdiniekam bija svarigi so Padomju Latvijas grupu braucienu politiskie, nevis makslinieciski kriteriji! Nebija un nav jau runa par to, ka visi sie kori bija loti profesionali un augstā kvalitatē. Jautajums ir, vai vini patiesam tik vienkarsi nesa kaut kadas "neitralas" "Latvijas vardu pasaulē" - jeb drizak PADOMJU Latvijas vardu - proti kā "laimiga padomju republika, kurā tautu draudziba visus vienoja". Tikai tamdel jau vinus Maskava (un ne jau Riga...) sutija. >

Toronto Ave Sol nesa LATVIJAS vardu. Latvija ir Latvija vai okupeta, demokratiska, diktaturiska, nabaga, vai bagata, katoliska vai luteriska. Maskavai bija savi merki, mums, koncerta rikotajiem, savi. Kur tad ir gudra Maskava sodien. Ja, daudziem trimdiniekiem bija bailes un mazvertibas kompleks.

< Sai zinā ne parak gudriem vaciesiem (rikotajiem un apmekletajiem) neskaitamas reizes bija jaskaidro, ka Latvija ir okupeta, ka koristiem pret vinu gribu jadzied ari tipiskas krievu dziesmas (vaciesiem vel sodien patik "Kaļinka", ko tad protams dziedaja ari Ave Sol - un vaciesi sajusmā gavileja un bija sajusminati, cik labi un skaisti un harmoniski viss ir Padomijā). Vaciesi domigi galvu supoja par maniem apgalvojumiem, bet parasti neticeja. Un nestasti man, ka vairums kanadiesu un braziliesu bija gudraki par vaciesiem, kuriem ap sturi bija komunistiskā Vacija, bet kuri tomer ar otrās Vacijas valsts pastavesanu jau bija loti samierinajusies... >

Par vaciesu gudribu vai dumibu nevaru daudz strideties. Darba un turisma nolukos esmu daudz braukajis Eiropa, Japana, Dienvidamerika, Australija, Taizeme, un citur. Salidzinot ar manam zinasanam, teiksim par Afrikas valstim, daudzi cilveki bija tiri zinigi.

Memuari ir jaraksta, lai varetu tuvoties "patiesibai".

Guntis no Apelsinu ciema ( pasreiz -15 gradi)

 

 

 

From: purapele@mail.delfi.lv
Date: 1/15/03 3:11

Sveiki,

Iesāku lasīt un nopratu, ka lasu privātu saraxti. Atvainojos. Tomēr līdz šai vietai tiku.

< 1987.g. 18.nov. biju pie Brivibas pieminekla un 1989.g. augusta staveju Baltijas cela. >

Ja mani atmiņa neviļ, tad 1987.gada 18.novembrī pie Brīvības pieminekļa bija tikai krievu miliči, suņi & čekisti. Kas vēl grūti pateikt, jo tas bija pamatīgi aplenkts, lai neatkārotos 87-gada 23.augusts.

Varbūt runājat par 1988.gada 18.novembri pie Brīvības pieminekļa? Tad KGB bija brīvi atļāvis tur rīkot pasākumu un runāt visu kas nāk prātā.

Protams, tad tur bija ļaužu jūras.

P.

 

 

 

From: peteris@louisville.edu
Date: 1/15/03 9:42

Sveicieni! Ja, un Rigas 1. vidusskolai parades durvis uz Raina bulvari bija noslegtas un skoleniem bija jaiet ieksa skola no setas puses.

Peteris Romanovskis

Kas jauns Latvijā?