RE: Teleoloģiskais arguments

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/03 6:30

Sveiki!

Jjanis Vilim G. <')))>< vaicāja tā:

<< Vai man sameklēt un nocitēt Bībeles tekstus, kuri apraksta to, kas notika/notiks ar tiem, kas citus dievus pielūdz?>>

Un Vilis G. <')))>< atbildēja tā:

< Grutibas rodas tapec ka nesaprotam Dieva atklatas ipašibas. Notiekoša likumsakariba un seciba Judu tatas dzive un ari paganu tautas ir skaidrI izteikta S.R.un tas viss ir Dievam noteikts. Ko dara un ka cilveks rikojas pec tam, vinš nevar vainot Dievu. /.../ Greciga cilvece noraida Dievu ka tas Raditaju un tapec nepieņem Viņa sadzives iepriekšnoteikumus kaut tie ir iedoti V.D. un atkartoti J.D. ka 10 baušļi un velak Jezum sikak paskaidroti.>

Tad vēl Jjanis teica tā:

<< Bībele ir universāls teksts. Ir burkāns un ir arī pātaga. Var piemērot pēc vajadzības.>>

Un Vilis G. <')))>< atbildēja tā:

< V. D. valdija cita likumsakariba attieciba ar Judu tautu ka ari apkart dzivojosjam paganu tautam. Jauna Deriba valda pavisam cita kartiba un ja mes to neizprotam, tad protams izskatas ka "patagu vai burkanu"! Atkal butu jaraksta daudz vairak lai šo daritu intelektuali saprotamu ar vesturiskim faktiem. >

Lūdzu uzraksti par šo jautājumu gan, Vili G. <')))>< jo katoļiem tādiem kā Tev vēsturiski ir bijusi liela problēma ar antisemitismu pamatotu S.R. burtā, kas to vedinājusi līdzīgi mūsulaikos musulmaņus uz laicīgās un pārlaicīgās varas samudžināšanu. Katoļi tādi kā Tu, kas tic, ka J.D. ir burtisks Dieva vārds arī tic J.D. antisemītiskai propagandai lai cik tā arī nebūtu pretrunā ar Kristus mīlestības mācību.

Juris, kārtīgais luterānis

 

 

From: gailitis@istar.ca
Date: 2/11/03 2:39

Miļais Jurit,

1. Parlasi angļu valoda zipetos pielikumus, vispirms un tad parunasim par burtiskumu u.t.t..

2. 50 gadu iepriekš butu pieņemis "Katolis" pilnverigi, bet tagad to daru tikai universala varda nozime, un ja butu daudzmaz citigak sekojis man rakstitam nekad ta mani neapsaukatu un piedevetu antisemitiskas domašanas.

3. Ka cilveks spej parprast Bibele rakstito par antisemitismu nespeju nemaz iedomaties.

4. Ka nespej izlobit no Kristus macibas to ka ir sacies jauns laikmets cilveka sakariba ar Dievu un V.D. noteikumi un Judu tautai dotie likumi vairak nepastav tikai norada pavisrhu parskatu un satura izpratni.

5. Ar visu ieprieksejo, tomer nēsu izmisis, jo mana paziņu un radu loka pazistu daudzus luteraņus abas diķa puses kurji tomer ir "kartigaki par atpalikušo luterani, Žagariņu Juri", un kurju S.R. izpratne sakrit pilnigi ar to ko esu pats macijies un izpratis. Gadus atpakaļ, vienu bralenu ierosinaju iestaties Luteraņu teologiskaja universitate, Riga, un tagad ar vairakiem gradiem cilveks sludina un darbojas 3 mazas draudzes, ka "kartigs un ticigs luteranis", ista varda nozime.

Vilis G. <')))><

Ps. Ja Tev Juri tiešam ir kadi konkreti piemeri vai iedomati iemesli par apakšmineto, ludzu paskaidro un es meiģinašu atsaukties ar savu perspektivu. Jo šadu izpratni pielietoja tikai daži vestures gajiena.

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/03 3:57

Sveiks, Vili G. <')))>< !

Jā, esmu pārskatījis tos Tavus pielikumus, un zinu, par ko lieta grozās. Lasu arī Tavus vārdus par burtiskumu utt, un par Dievu, kas mīt katra indivīda sirdī un ka nemaz nav vajadzīgas ne baznīcas ne liturģijas bet gan tikai skaidri saprast SR utt, priekš kam Tev ir vesels lērums graķeņu utt bet uzķēros tieši tai vietā kur Tu teici tā:

<< V. D. valdija cita likumsakariba attieciba ar Judu tautu ka ari apkart dzivojosjam paganu tautam. Jauna Deriba valda pavisam cita kartiba un ja mes to neizprotam, tad protams izskatas ka "patagu vai burkanu"! Atkal butu jaraksta daudz vairak lai šo daritu intelektuali saprotamu ar vesturiskim faktiem. >>

Un tieši tāpēc, ka Tu piedāvāji, es lūdzu Tev kaut ko uzrakstīt "lai šo daritu intelektuali saprotamu ar vesturiskim faktiem." Es neteicu, ka Tu esi antisemīts, bet es teicu gan, ka JD ir diezgan pilna antisemītisku tekstu, un es zinu, jo mani tā lieta interesē un es to esmu izpētījis, ka vēsturiskais fakts ir tāds, ka kristieši visā kristietības vēsturē ir pamatojuši bieži vien nāvīgu naidu pret žīdiem tieši uz šiem tekstiem, kurus ļoti grūti kaut kā citādi saprast. Man patlaban nav Bībele pa ķērienam, bet es zinu, piemēram, ka Mateja evanģēlijā tai vietā kur Pontius Pīlāts mazgā savas rokas ir rakstīts, ka tauta (žīdi) sauc "lai būtu viņa [Kristus] asinis uz mums un uz mūsu bērniem!" Tātad, ja Tev ir kaut kas zināms par vēstures faktiem kā tie attiecas uz kristīgā antisemītsma, lūdzu dari man to zināmu!

Zinu arī, ka mūsudienās Katoļu baznīca Pāvests Jānis XXIII patiesi un no sirds atvainojās žīdiem par kristietības vēsturiskajām pārestībām pret viņiem, un kā jau visās lietās, Katoļu baznīca pamazām attālinās no savām vēsturiskām neiecitības un zinātniskās impotences kļūdām, bet es nezinu kā pat vissasprātīgākais jezuīts varētu neatzīt, ka evenģēliju autori bija vīri, kas paši savām ausīm nemaz nedzirdēja, ko īsti sauca visa žīdu tauta vienā balsī tai brīdī, kad Pontius Pilāts mazgāja savas rokas!

< 4. Ka nespej izlobit no Kristus macibas to ka ir sacies jauns laikmets cilveka sakariba ar Dievu un V.D. noteikumi un Judu tautai dotie likumi vairak nepastav tikai norada pavisrhu parskatu un satura izpratni. >

Te nav runa tikai par paviršu pārskatu un satura izpratni bet par ticību, kas pamatojas aizspriedumā, ka tā ir tā vienīgā pareizā un visas pārējās labākā gadījumā ir maldu mācības (un sliktākā gadījumā kalpo Satānam!).

< 5. Ar visu ieprieksejo, tomer nēsu izmisis, jo mana paziņu un radu loka pazistu daudzus luteraņus abas diķa puses kurji tomer ir "kartigaki par atpalikušo luterani, Žagariņu Juri", un kurju S.R. izpratne sakrit pilnigi ar to ko esu pats macijies un izpratis. >

Zinu, zinu. Jānis Vanags ir viens no tiem. Vienīgā atšķirība starp Jāni Vanagu un īstu katoli ir tā, ka Jānim Vanagam ir sieviņa.

Juris

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/12/03 5:20

Juris: < ka Mateja evanģēlijā tai vietā kur Pontius Pīlāts mazgā savas rokas ir rakstīts, ka tauta (žīdi) sauc "lai būtu viņa [Kristus] asinis uz mums un uz mūsu bērniem!" Tātad, ja Tev ir kaut kas zināms par vēstures faktiem kā tie attiecas uz kristīgā antisemītsma, lūdzu dari man to zināmu! /.../ es nezinu kā pat vissasprātīgākais jezuīts varētu neatzīt, ka evenģēliju autori bija vīri, kas paši savām ausīm nemaz nedzirdēja, ko īsti sauca visa žīdu tauta vienā balsī tai brīdī, kad Pontius Pilāts mazgāja savas rokas! >

Būtu jau visinteresantāk, ja kāds judaistu literatūras labs pazinējs vai informēts judaists atbildētu. Man ir tikai jautājumi.

Ko ta īsti sauca vienā balsī? Bet vienā jau nebija, jo Jēzus sekotāji taču gribēja viņu atlaist. Ko zinam no vēstures? Kurjam ir tiesības iztulkot kas notika, ko tas nozīmēja tad un ko tas nozīmē tagad?

1. Vai Jēzus (Yešua) bija judaistu ticības izpildītājs, vai atkritējs? Jaunas ticības iesācējs noteikti, bet kā zināt vai tas bija tā domāts iesākumā?

2. Cik lielā mērā ir kristīgā ticība judaistu bērns un cik lielā helēnistiskā "pagānisma" vai cita? Vai tas nebūtu normāli, ka bērns mīlētu savu vecāku un vecāks mīlētu savu bērnu? Bet ja ir naids, kā tas saprotams un vai var ko mainīt?

3. Kas bija Barabbas kurju Pilats atbrīvoja pēc tautas izvēles Jēzus/ Yešua vietā? (Matt. 27:16-26; Acts 3:14). Vai Barabbas bija prasts zaglis, zealots, vai kas? Vai spekulācijas kādas izspēlē par viņa turpmākām atiecībām kā neticīgam ar ticīgiem cik atceros zviedru filmās un grāmatās ataisnojamas?

4. Kā iztulkojama "Vēstule Ēbrējiem" kas itkā noliek Jēzus virs praviešiem, enģeļiem, Mozus, Jošua, priesteriem, Līgumu (Covenant), un upuriem. Kā paklausību caur ticību?

aija

ps vai tiesa, ka Yehudah ēbrējiski tulkojams kā "daudzināšanas sistēma vai veids"?

 

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 2/12/03 6:22

neesmu informets judaists, bet meginašu atbildēt šo.

pec judaistu uzskatiem, 7 lietas tika iedomātas pirms pasaules radišanas un radītas attiecīgās radīšanas dienās:

1. tora (tā ir kā radīšanas plāns, un pecāk tika dota cilvēkiem lai izpilditu pasaules radišanas merķi - toras izpildi)

2. tešuva (parkapumu nožēla)

3. gan eden (edenes darzs, paradīze)

4. geinom (gehenna)

5. debesu slavas tronis

6. jeruzalemes templis (vieta kur vienmer izpaudisies dieva klatbutne, šehina)

7. mesijas vards. (ar domu ja cilveces merķis ir nodzivot lidz mošiah atnakšanai, tad jedziens ir jarada iepriekš)

šadā skatā raugoties, protams nevar but nekadas runas par kādu trisvienību, kur mošiah butu lidzvertigs raditajam, un ari par dieva garu ne tik (vienalga vai dieva gars butu šehina vai kads cits svetuma paveids piemeram ruah akodeš, uz kā pamata pravietoja pravieši)

vai jezus bija mošiah - judu izpratnē 100% nē, jo pec viņa ierašanās bij janotiek noteiktām neatgriezeniskam lietām, kuras nenotika. (protams, atrunas par 2tro atnākšanu un ta talak diez vai var ņemt verā, ja sakotneji nekas par to nav pareģots)

pec šis logikas tuvāk "iesākumam" ir islāmisti, kuri atzist 1 visvareno dievu un isa ir viens no svetajiem viriem, praviešiem.

v.

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/12/03 7:45

Viesturs: < neesmu informets judaists, bet meginašu atbildēt šo. pec judaistu uzskatiem, 7 lietas tika iedomātas pirms pasaules radišanas un radītas attiecīgās radīšanas dienās...>

Katrā ticībā ir kautkas no Dieva, citādi cilvēki nebūtu viens otram visi radā un galu galā viena cilvēce - ģimene. Šajos laikos tik ļoti der, ja katrs ieskatās savos ticējumos, arī ja nav formāli ticīgs, kas tas ir savā ticības sistēmā kas piedāvā cerības pirmkārt sev un savējiem, bet tālāk arī citiem sagaidīt kautko labāku bērniem un bērnu bērniem un tā tālāk.

Visi vienā laivā...

aija

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/13/03 7:32

Sveiki!

Aija rakstīja tā: < Katrā ticībā ir kautkas no Dieva /.../ Visi vienā laivā... >

Ar žīdiem ir interesanti. Pirms holokausta asimilējoties Eiropā viņi savā teoloģijā bija lielā mērā pienākuši pie nepieciešamības atbildēt jautājumu, vai ir vairs vispār vērts šķiroties no kristiešiem. Cik es to saprotu, šo atšķirību skaidri un paliekoši tomēr paspēja izteikt teologs vārdā Franz Rosenzweig kaut kad 1920os gados. Viņš atzina kristietību kā cilvēcei vajadzīgu, bet to lietu noformulēja tā, ka kristietība nebūtu morālas priekšzīmes cienīga, ja nebūtu stipra jūdaisma. Viņš judaismā atklāja morālu spēku un patiesību, kas pārliecināja asimilējošos žīdus par vajadzību atgriezties un palikt pie judaisma, pretoties kārdinājumam kristīties. Tā lieta ir, protams, grūti saprotama bet pamatā jūdu mācība ir, ka mīlestības esence ir absolūta Dieva pavēle, nevis brīvības izpausme. Arī mūžīgā mesijas gaidās jūdi ir veidojuši pavismam citādu vēstures un laika jēdzienu, nekā kristiešiem. Jūdiem sākums un gals ir viens un tas pats, un tāpēc nav tādas iespējas kā "piedzimšana par jaunu" - cilvēks var piedzimt tikai vienu reizi. Jūdu nekad nemēģina izplatīties caur prosetilāciju un karošanu. Kristiešiem vēsture ir celš par kuru jāiet uz priekšu, un kristieša vissvarīgākais darbs ir misionārais. Jūdi tātad pieļauj ekumēnismu daudz dabīgāk, nekā kristieši.

Tagadējais Izraēlas kaorojošais judaisms ir kaut kāds vēsturisks kristietības mantojums - sārņojums.

Juris Nejūds

Kas jauns Latvijā?