Pēc noteikumiem nespēlē tikai lielvaras...

Latvijas Juristu Biedrības Prezidija Paziņojums
Rīga, 2003.gada 19.marts, plkst. 13:00

Sakarā ar pieteikto militāro intervenci Irākā un Latvijas paredzēto līdzdalību tajā, Latvijas Juristu biedrības Prezidijs paziņo:

Latvijas plānotā piedalīšanās šajā akcijā ir pretrunā ar ANO Statūtiem, kuriem Latvija pievienojusies 1991.gadā, starptautiskajiem tiesību pamatprincipiem un Latvijas Republikas tiesību normām.

Viens no starptautisko tiesību pamatprincipiem ir starptautisku strīdu risināšana mierīgā ceļā. ANO Statūti pieļauj militāru spēku lietot tikai divos izņēmuma gadījumos - pašaizsardzībai (ANO Statūtu 51.pants) vai gadījumā, kad apdraudēts miers un izsmelti visi diplomātiskie ietekmēšanas līdzekļi, un tikai ar ANO Drošības Padomes sankciju (ANO Statūtu 41., 42.pants).

Vienpusīga militārā spēka pielietošana, kad vairākums ANO Drošības Padomes pastāvīgo locekļu ir pret militāra spēka lietošanu Irākā, jo iespējas strīda risināšanai diplomātiskā ceļā vēl nav izsmeltas un to jākonstatē tikai ANO Drošības padomei, pārkāpj ne tikai ANO Statūtus, bet arī starptautisko tiesību pamatprincipus.

Latvijas Republikas Nacionālās drošības koncepcija, kuru 2002.gada 24.janvārī apstiprinājusi Saeima, nosaka, ka, īstenojot savu drošības politiku, Latvija ievēro starptautisko tiesību principus un normas, neapdraudot nevienu citu valsti. Savukārt, likums par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās paredz tām saņemt starptautisko organizāciju mandātus un rīkoties atbilstoši ANO Statūtiem.

Paredzētā militārā akcija Irākā grauj starptautisko tiesisko kārtību un rada bīstamu precedentu starptautisko tiesību pārkāpšanai, kas nākotnē var apdraudēt pašas Latvijas drošību.

LJB Prezidijs savu atzinumu dod Latvijas Republikas Saeimai un paziņo par to Starptautiskajai juristu komisijai.

LJB Prezidijs

 

 

From: uliss@ibna.org.lv
Date: 3/19/03 10:31

Šis vēstījums man izskatās provokatīvs. Latvija nav nevienam karu pieteikusi un to negrasās darīt. Latvija ir pieteikusies sniegt medicīnisku, sapieru un kārtības uzturēšanas palīdzību pēc iespējamām nekārtībām. Priekš tā ir laba pieredze un pat sapuvušajam ANO par to jāpriecājas un jāpateicas.

Ilmārs

 

 

From: osis@mailbox.riga.lv
Date: 3/19/03 10:47

Sveiks Ilmars,

Tieši tur jau ir ta provokācija , ka Latvija ir gatava atbalstīt ASV agresīvo un nelikumīgo iebrukumu Irākā un līdz ar to pati kļūst par agresijas atbalstītāju... Vēl tiek radīts precedents , ka ASV var nomainīt valdību jebkurā valstī, kas tai nepatīk, nesaskaņojot to ar citām valstīm.. Interesanti, ko dziedās kara kurinātāji Latvijā, kad Latvijai pienāks ultimāts, lai tās valdība izvācās no valsts un Amerikāņi atsūtis savu labāku, protams Latvijas tautas interešu vārdā... Vai tas jau nav kur dzirdēts?

Osvalds

 

 

From: uliss@ibna.org.lv
Date: 3/19/03 10:55

Nesaprotu. Latvija gatava palīdzēt pēc iespējamā konflikta, kas slikts? Tad jau iznāk kā anekdotē, ka čigāns jāsoda ne tikai par kandžas dzīšanu, bet arī par izvarošanu, jo aparāti ir kārtībā. Tev vajadzēja pamanīt, ka Latvija ir noraidījusi dalību karadarbībā.

Ilmārs, kas nav dienējis, nav karojis un cer iztikt arī turpmāk.(kā iznāks???)

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 3/19/03 11:01

Redzi, nav vis dzirdēts, ka ASV būtu iekarojusi kādu zemi un pievienojusi sev kā jaunu štatu. Un vai Tu te tagad celsies kājās un apgalvosi, ka piem., Miloševiča gāšana un augsnes radīšana demokrātijai Serbijā nebija svētīgs un Dievam patīkams darbs, ka būtu bijis labāk, ja Sloba joprojām sēdētu kur sēdējis un uzdirstu pārējai pasaulei?

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

 

 

From: osis@mailbox.riga.lv
Date: 3/19/03 11:05

Sveiks Ilmār!

Skaidroju vēlreiz , vai ASV darbības neatgādina PSRS darbības ar Baltijas valstīm 1940 g.? Arī tad šeit valdīja drūmākie diktatori, protams viņu skatījumā, un daži komunisti lauza akmeņus Kalnciema akmenslauzstuvēs.. Tas atkal ir precedents, ka viena valsts var nomainīt valdību otrā valstī ar militāra spēka palīdzibu!

Vēlot veiksmi, =Osvalds

 

 

From: osis@mailbox.riga.lv
Date: 3/19/03 11:18

Uldis : < Un vai Tu te tagad celsies kājās un apgalvosi, ka piem., Miloševiča gāšana un augsnes radīšana demokrātijai Serbijā nebija svētīgs un Dievam patīkams darbs… ?>

Nē, protams tas bija svētīgs darbs, bet kad iedod mazo pirkstiņu, tad ātri var sagribēt roku un tad ari visu rumpi... Tas bija svētīgs, bet nelikumīgs darbs...

Osvalds

 

 

From: uliss@ibna.org.lv
Date: 3/19/03 11:19

Tas nav apspriežamais jautājums. Es apstrīdu Tavu apgalvojumu: < Tieši tur jau ir ta provokācija , ka Latvija ir gatava atbalstīt ASV agresīvo un nelikumīgo iebrukumu Irākā un līdz ar to pati kļūst par agresijas atbalstītāju... >

Ilmārs, kas vēlas apstāties šeit.

PS Protams piekabinot šos apgavojumus, var turpināt par nēgeru kāršanu un par šaušanām skolās, un ekspluatāciju vienam otru vai otrādi, cik vēlās...

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 3/19/03 11:26

Osvalds: < Nē, protams tas bija svētīgs darbs, bet kad iedod mazo pirkstiņu, tad ātri var sagribēt roku un tad ari visu rumpi... Tas bija svētīgs, bet nelikumīgs darbs...>

Svētīgiem, bet nelikumīgiem darbiem ir garāka vēsture, nekā Tev sķiet, ja tā rēķina, Mussolini pakāršana ar nebij īsti likumīga. Un Sloba tagad tiesā kā vienu no galvenajiem argumentiem izvirza savas tiesāšanas un pašas tiesas nelikumību. Tur jums varētu saskanēt.

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/19/03 11:28

Osvalds rakstīja: < Skaidroju vēlreiz , vai ASV darbības neatgādina PSRS darbības ar Baltijas valstīm 1940 g.? >

Lai nu ko man atgādina ASV darbības Irākas jautājumā, bet PSRS darbības ar Baltijas valstīm 1940. gadā man tās nekādi neatgādina. Jel piedodiet! Sadams ir represīva režīma vadonis, lai to saprastu, nav vajadzīga pat ASV propaganda, pietiek uz viņa bildi paskatīties. Cits jautājums, cik prātīgas ir ASV, šobrīd darīdamas to, ko dara.

Vents

 

 

From: osis@mailbox.riga.lv
Date: 3/19/03 12:02

Sveiks Vent !

Domāju, ka mēs neatradīsim kopīgu valodu par šo tēmu ..., jo...

1. Vienalga, kāds cūka, slepkava, mērkaķis un ļaundaris arī nebūtu kādas valsts vadītājs, nevienai citai valstij nav tiesību to patvaļīgi nomainīt...

2. Galvenais, ka to arī neviens nedarītu, ja vinš nesēdētu uz liela naftas sūkņa.

3. Vēl arī Irākas tauta nemaz nevēlas mainīt to Huseinu, nu nevēlas viņi to...

4. Nevar eksportēt demokrātiju un revolūciju, nevar pārcelt tautu par 100 gadiem uz priekšu 1 nedēļā...

5. Un galvenais, kas ar zobenu nāks, no zobena arī mirs.., tikai diemžēl nemirs viss Bušs un viņa kliķe, bet gan nevainīgi Amerikas iedzīvotāji, kā arī Anglijas, Spānijas un varbūt arī Latvijas...

Vēlot veiksmi, Osvalds

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/19/03 12:28

Sveiki!

Osis Ventam skaidroja, starp citu, tādas lietas:

< 1. Vienalga , kads cuka slepkava un merkakis un laundaris ari nebutu kadas valsts vaditajs , nevienai citai valstij nav tiesibu to patvaligi nomainit... >

Der paturēt prātā, ka parasti šie cūkas un mērkaķi un ļaundari nonāk valsts vadītāja amatā ar lielākas varas palīdzību, nevis ar savas tautas piekrišanu. Tā tas bija ar jau toreiz visiem labi zināmo staļinistu Saddamu Husseinu 1978. gadā, kad ASV/CIA nodiriģēja kārtējo "regime čange" un tā tas turpināja būt kamēr Saddams Husseins Amerikai uzticīgi dienēja kā ģeopolītiskais pīlārs mūsu svētajā cīņā pret bezdievīgo PSRS un pēc tam mūsu sekulārajā cīņā pret teokrātisko Irānu.

< 3. Vel ari Irakas tauta nemaz nevelas mainit to Huseinu , nu nevelas vini to... >

Skaidrs, ka vairums to vēlas! Bet vai no Irākas tautas varam sagaidīt lielāku tālredzību nekā no ASV valdības? Visas tautas visā pasaulē vēlas pašas būt sava likteņa noteicējas. Priekš tam jau nav vajadzīga Gundara Ķeniņa Kinga pastāvīgi sludinātā "pāraudzināšana". Priekš tam vajadzīgas nobriedušas starptautiskas institūcijas, kas kalpo tikai šim vienam principam – tautu pašnoteikšanās principam. Nevis amerikāņu varai padošanās principam. Priekš tam būtu bijis jauki, ja vismaz mazās valstis kas nesen piedzīvojušas savas neatkarības atjaunošanu, būtu pavīžājušas pacelt savas balsis PRET šo ārprātu, PRET šo starptautisko institūciju apsmiešanu, PRET pasaules karu, PRET Amerikas Impēriju!

Juris

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/19/03 12:35

Osvalds :

< 1. Vienalga, kāds cūka, slepkava, mērkaķis un ļaundaris arī nebūtu kādas valsts vadītājs, nevienai citai valstij nav tiesību to patvaļīgi nomainīt... >

Šādā formā izteiktam apgalvojumam es nekādi nevaru piekrist. Manuprāt, ir vadoņi, kuru nomaiņa "no ārpuses" ir pat augstākā mērā nepieciešama. Ja ne tāpēc, ka viņi nodara postu savām valstīm, tad tāpēc, ka apdraud citas zemes.

Cits jautājums - kādos gadījumos tas jādara (piemēram, ja režīms aktīvi slepkavo savas zemes iedzīvotājus vai ved agresīvus karus, ko Sadams _šobrīd_ nedara) un kādām metodēm tas jādara (skaidrs, ka vienas zemes pilnīga nopostīšana nesīs ļaunumu ne vien tiem, kas apspiež, bet arī viņu upuriem).

< 2. Galvenais, ka to arī neviens nedarītu, ja vinš nesēdētu uz liela naftas sūkņa. >

Iespējams, ka tā. Katrā ziņā Sadams nebūt nav vienīgais un, iespējams, pat ne briesmīgākais no visiem pasaules diktatoriem, arī tiem, kam šobrīd visi liek svētu mieru.

< 3. Vēl arī Irākas tauta nemaz nevēlas mainīt to Huseinu, nu nevēlas viņi to... >

Kas ir Irākas tauta? Arābi? Kurdi? Sadama kliķe? Opozīcija? Armija? "Irākas tautu" veido visas šīs sastāvdaļas.

< 4. Nevar eksportēt demokrātiju un revolūciju, nevar pārcelt tautu par 100 gadiem uz priekšu 1 nedēļā... >

Demokrātiju tā vienkārši nevar eksportēt. Revolūciju var, ja papūlas, bet vai vajag? Irākas tauta nav tik atpalikusi, lai būtu jāpārceļ par 100 gadiem uz priekšu, taču nedēļā tas noteikti nav izdarāms. Diemžēl vēsture rāda, ka pēc kariem tautas parasti tiek nevis pārceltas uz priekšu, bet gan atsviestas atpakaļ.

< 5. Un galvenais, kas ar zobenu nāks, no zobena arī mirs.., tikai diemžēl nemirs viss Bušs un viņa kliķe, bet gan nevainīgi Amerikas iedzīvotāji, kā arī Anglijas, Spānijas un varbūt arī Latvijas... >

Par to nu der padomāt. Gan Bušam, gan mums. Izvēlei jābūt pārdomātai, un man vēl arvien nav īstas ticības, ka tā šobrīd tāda ir. Ziņas par Tarika Aziza bēgšanu un Sadama dēla mājas arestu šķiet uzmundrinošas, bet vai tā tomēr nav tikai veikla propaganda?

Rezumēju - es nejūtu nekādas simpātijas pret Sadama režīmu un priecātos, ja tas tiktu gāzts, tāpat kā priecātos par jebkura diktatora vai diktatoriņa gāšanu pasaulē. Starp citu, ja 1940. gadā Ulmaņa vietā nebūtu nākusi padomju okupācija un staļinisms, es ļoti priecātos par viņa gāšanu.

Bet es vēl arvien neesmu pārliecināts, ka laiks un veids Sadama gāšanai izvēlēts pareizi un neradīs daudz lielāku postu gan Irākai, gan pārējai pasaulei, vispirms jau pašām ASV.

Vents

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/19/03 12:45

Žagariņš rakstīja:

< Priekš tam būtu bijis jauki, ja vismaz mazās valstis kas nesen piedzīvojušas savas neatkarības atjaunošanu, būtu pavīžājušas pacelt savas balsis PRET šo ārprātu, PRET šo starptautisko institūciju apsmiešanu, PRET pasaules karu, PRET Amerikas Impēriju! >

Priekš tam, lai mazās valstis celtu balsis pret visu to, ko Tu uzskaiti, un it īpaši pret Amerikas impēriju, starptautiskajām institūcijām būtu vēlams garantēt mazajām valstīm pietiekamu drošību, lai tās nebūtu spiestas bez ierunām krist Amerikas Impērijas apkampienos. Neaizmirsti, ka mazajām valstīm, par ko Tu runā, blakus atrodas bīstamāks kaimiņš par 10 Sadamiem Huseiniem kopā ņemtiem. Ja visas demokrātiskās lielvalstis kopīgi negarantēs drošību mazajām, kas jūtas apdraudētas, tad būs spiestas samierināties, ka mazās pieslienas tai no stiprākajām, kas vairāk sola. :((

Vents

 

 

From: didims@one.lv
Date: 3/19/03 12:53

Sveiki!

Vents: < Cits jautājums - kādos gadījumos tas jādara (piemēram, ja režīms aktīvi slepkavo savas zemes iedzīvotājus vai ved agresīvus karus, ko Sadams _šobrīd_ nedara) un kādām metodēm tas jādara (skaidrs, ka vienas zemes pilnīga nopostīšana nesīs ļaunumu ne vien tiem, kas apspiež, bet arī viņu upuriem). >

Bet kāds miers iestāsies šai vietā pēc visa dzīvā nopostīšanas un vai tad tas nav tas ko vēlas lielākā daļa sabiedrības - miers un ASV būs tā, kas jums to sniegs

Jans

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 3/19/03 1:40

Uldis Liepkalns rakstija: < Redzi, nav vis dzirdēts, ka ASV būtu iekarojusi kādu zemi un pievienojusi sev kā jaunu štatu. >

Klau... ar vēstures nezināšanu nevajadzētu tā lielīties. Tā uzreiz uz rāviena (gan jau Žagariņš precizēs):

Teksasa, Arizona, Kalifornija, Nevada, JaunMeksika, Juta, daļa no Kolorado, Havaju salas. Droši vien vēl kas, ko nezinu vai uzreiz neatceros.

Šis aneksiju process (bija vel ari pirkšanas, bet te ir runa tieši par okupētām teritorijām) notika apmēram no 1845.g. kad pievienoja Teksasas republiku, līdz 1898.g. kad "pievāca" Havaju salas. Domāju katram, kurš pabijis dienvidu štātos, ir bijusi šī okupētas valsts sajūta - piemēram Kalifornijas dienvidi visai maz līdzinās tipiskam vidus ASV štātam, tā joprojām ir vairāk Meksika, no kurienes to savulaik "atbrīvoja nost" ASV. Joprojām ir teksasieši, kuri nepiedod savas neatkarīgās valsts varmācīgu likvidāciju. Protams, šie strīdi pašlaik ir noklusuši vai noklusināti - apmēram tāpat, kā PSRS laikos bija noklusināti starprepubliku strīdi. Toreiz arī daudziem likās, ka uz mūžīgiem laikiem ir iestājusies sociālistiskā tautu draudzība un izveidojusies jauna vienota nācija - PSRS tauta... Okupētās Havaju karaļvalsts transformēšana par ASV štātu beidzās tikai pavisam nesen, 1959.g. Par to var sīkāk palasīt pamācošā rakstā:

http://www.alohaquest.com/arbitration/news_polynesian_0010b.htm

Ak jā, vēlāk ASV par to atvainojās... :) bet no tā, protams, galīgi nekas vairs nemainījās. Skaista vieta, labi kurorti - tas taču ir pietiekams iemesls, gluži tāpat kā nafta... Interesants citāts:

"The Congress -
(1) on the occasion of the 100th anniversary of the illegal overthrow of the Kingdom of Hawaii on January 17, 1893, acknowledges the historical significance of this event which resulted in the suppression of the inherent sovereignty of the Native Hawaiian people; "

Pilnu tekstu skat. piem.: 103d Congress Joint Resolution 19, Nov. 23, 1993,
http://www.hawaii-nation.org/publawall.html

Par sīkumiem nerunāsim - vēl jau ir American Samoa, Baker Island, Guam, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Northern Mariana Islands, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Virgin Islands, Wake Island. Varbūt vēl kaut kas...

Harijs

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 3/19/03 2:28

Osvalds mācīja: < 3. Vēl arī Irākas tauta nemaz nevēlas mainīt to Huseinu, nu nevēlas viņi to... >

Nevēlas, nevēlas, pēdējās vēlēšanās takš šis dabūja 103, 54 % balsu, a oponenti karstu gludekli pakaļā. Tā ka noteikti nevēlas, kā iraid vispārzināms, irākiešiem kā tautai ira dziļa mīlestība pret karstiem gludekļiem...

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/19/03 3:09

Sveiki!

Vents izteicās katoliski:

< Priekš tam, lai mazās valstis celtu balsis pret visu to, ko Tu uzskaiti, un it īpaši pret Amerikas impēriju, starptautiskajām institūcijām būtu vēlams garantēt mazajām valstīm pietiekamu drošību, lai tās nebūtu spiestas bez ierunām krist Amerikas Impērijas apkampienos. >

Tas ir tāpat kā ar valstisko demokrātiju, Vent. Tādas lietas nenāks ne no klusēšanas ne no Dieviņa lūgšanas ne no imperātora klēpī sēdēšanas ne no gaidīšanas uz kaut ko riktīgi apjomīgu tai pastarā atklāsmes un debesī braukšanas dieniņā.

It īpaši tādā gadījumā, kad, teiksim, Latvijai jāizvēlas starp "veco" Eiropu un G.W.Buša "jauno pasaules kārtību" nu gan nebūtu nemaz tik briesmīgi sālīti maksājis izvēlēties to pirmo. To PRET varēja pat izteikt smalkā, diplomātiskā valodā tāda pasaules valodu pratēja kā Vaira Vīķe-Freiberga! Tāpat arī nedomāju, ka tas samaitātu visas izredzes uz demokrātiju, ja Latvijas pilsoņi sāktu prasīt likumu, kas liedz "partijām" savas t.s. lokomotīves balotēt pa visiem vēlēšanu apgabaliem.

Zinu, šitas līšanas un pasivitātes instinkts nav latviešiem jauns, bet padumjajā pisrisijā pieaugušajā tautā tas acīmredzot ir stipri iesakņojies gan.

Juris

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/20/03 5:37

Žagariņš oponēja Venta "katolismam":

< Tas ir tāpat kā ar valstisko demokrātiju, Vent. Tādas lietas nenāks ne no klusēšanas ne no Dieviņa lūgšanas ne no imperātora klēpī sēdēšanas ne no gaidīšanas uz kaut ko riktīgi apjomīgu tai pastarā atklāsmes un debesī braukšanas dieniņā. >

Protams, protams, vienīgais taisnais ceļš Latvijas drošības garantēšanai ir tāda vēlēšanu likuma pieņemšana, kas liedz kandidātam balotēties vairākos vēlēšanu apgabalos.

Klausies, pisrisijas nesamaitātais Žagariņ, varbūt tomēr piedāvā tādu Latvijas drošības koncepciju, kas kaut attāli būtu saistīts ar pašu drošību!

< It īpaši tādā gadījumā, kad, teiksim, Latvijai jāizvēlas starp "veco" Eiropu un G.W.Buša "jauno pasaules kārtību" nu gan nebūtu nemaz tik briesmīgi sālīti maksājis izvēlēties to pirmo. >

Es nekad neesmu bijis diez kāds "jaunās pasaules kārtības" fans un labprāt orientētos uz "veco" Eiropu. Diemžēl šai "tradicionālajai" orientācijai pēdējos gados arvien vairāk traucē "vecās" Eiropas tuvināšanās ar Krieviju. Putins patīk ne tikai skandalozajam miljardierim Berluskoni, kam varen garšo krievu šņabis kopā ar sarkanajiem ikriem 20 grādu salā. Eiropa negarantēs Latvijas drošību bez Krievijas aktīvas līdzdalības - ja maldos, labojiet manu teikto. Un tas tad būs tikpat droši kā garantēt Kuveitas drošību ar aktīvu Sadama Huseina režīma līdzdalību.

< To PRET varēja pat izteikt smalkā, diplomātiskā valodā tāda pasaules valodu pratēja kā Vaira Vīķe-Freiberga! >

Nevarēja vis. Latvijas pašreizējā drošības koncepcija un ārpolitikas virzība noteica šādu rīcību jau krietni pirms visiem Irākas notikumiem.

< Zinu, šitas līšanas un pasivitātes instinkts nav latviešiem jauns, bet padumjajā pisrisijā pieaugušajā tautā tas acīmredzot ir stipri iesakņojies gan. >

Zini, Žagariņ, nupat es beidzot sākšu Tevi aktīvi aicināt atpakaļ uz Latviju. Tavas tiesības spriest par Latvijas demokrātiju un tautsaimniecību es neapstrīdu arī tad, ja Tu sēdi Amerikā. Bet būtu krietni godīgāk, ja par Latvijas drošību Tu runātu no krēsla, kas atrodas tuvāk Latvijas austrumu robežai nekā šobrīd. Pieļauju, ka Tavs viedoklis īpaši nemainītos, bet, kā jau teicu, tas būtu godīgāk. Es, Latvijā dzīvodams, agrāk vai vēlāk samaksāšu par savas izvēlētās valdības kļūdām. Iespējams, samaksāšu ar brīvību, dzīvību vai (kas pats briesmīgākais) ar veselo saprātu, jo mēs dzīvojam lobotomijas gadsimtā. Savukārt Tu turpināsi sēdēt Masačūsetsā un klāstīt visiem interesentiem, ka šāds liktenis mani piemeklējis tāpēc, ka neesmu klausījis Taviem viedajiem padomiem.

Vents

 

 

From: RSpuris@aol.com
Date: 3/20/03 6:52

Vent - visus, visus tos,kuri plašajā pasaulē gan it kā dzīvo līdzi Latvijas liktenim, bet tikai no tālienes - visus vajadzētu visiem iespējamiem līdzekļiem vilkt, grust, mānīt un labināt atgriestsies savā tēvzemē, kur gana vietas, gana vajadzības pēc pasaules pieredzes un domāšanas, lai kopā ar smagi rūdito tautu iespējami ātrāk tiktu uz zaļa zara.

Manuprāt šādas kustības iznākums būtu pat jūtami iespaidīgāks kā uzlabots vēlēšanu nolikums Žagariņa padomā.

Ričs.

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/20/03 7:16

Sveiki!

Es Venta katolismu attiecībā pret Latvijas drošību salīdzināju ar Venta katolismu attiecībā pret Latvijas demokrātiju:

<< Tas ir tāpat kā ar valstisko demokrātiju, Vent. Tādas lietas nenāks ne no klusēšanas ne no Dieviņa lūgšanas ne no imperātora klēpī sēdēšanas ne no gaidīšanas uz kaut ko riktīgi apjomīgu tai pastarā atklāsmes un debesī braukšanas dieniņā. >>

Un Vents man pretī atrakstīja tādas lietas:

< Protams, protams, vienīgais taisnais ceļš Latvijas drošības garantēšanai ir tāda vēlēšanu likuma pieņemšana, kas liedz kandidātam balotēties vairākos vēlēšanu apgabalos. Klausies, pisrisijas nesamaitātais Žagariņ, varbūt tomēr piedāvā tādu Latvijas drošības koncepciju, kas kaut attāli būtu saistīts ar pašu drošību! >

Protams, protams, iesēsties G.W.Buša klēpī bija viens ceļš uz drošību. Kā jau varēji lasīt manā mājaslapā - Bleķu Lēdija no ASV prezidenta G.W.Buša bija panākusi solījumu aprunāties ar Lielkrievijas prezidentu V.Pūtjinu par to Ventspils blokādi.

Varētu arī Tev pateikt tā - viss ir viens vienīgs non sequitur. Latvija savu drošību pret nevienu nenodrošinās ar morālu, ekonomisku, militāru kapitulāciju. Vienīgais ceļš uz drošību ir kaut kāda veida nacionāla autonomija un kaut kāda veida valdība, kas daudzmaz atbilst Latvijas iedzīvotāju gribai. Protams, būtu jauki, ja paši Latvijas iedzīvotāji tādu lietu vēlētos.

< Eiropa negarantēs Latvijas drošību bez Krievijas aktīvas līdzdalības - ja maldos, labojiet manu teikto. >

Domā, ka ASV garantēs Latvijas "drošību" bez Krievijas aktīvas līdzdalības? Sapņo vien tālāk, Mīļais Apjomīgais.

< Un tas tad būs tikpat droši kā garantēt Kuveitas drošību ar aktīvu Sadama Huseina režīma līdzdalību. >

Jā. Labs salīdzinājums gan. Latvija apmēram tāda pat "valsts" kā Kuveita. Ak tā. Tu domā, ka ASV pēc Irākas demokratizēšanas un Irānas demokratizēšanas varbūtiņās uzsāks arī Krievijas demokratizēšanu? Kā nekā, tur arī smeļama nafta, ja?

< Nevarēja vis. Latvijas pašreizējā drošības koncepcija un ārpolitikas virzība noteica šādu rīcību jau krietni pirms visiem Irākas notikumiem. >

Tā koncepcija ir nacionālās autonomijas kapitulācija cerībā, ka ASV eventuēli ar humanitāru apbumbošanu demokratizēs Krieviju.

< Zini, Žagariņ, nupat es beidzot sākšu Tevi aktīvi aicināt atpakaļ uz Latviju. >

Nē, paldies. Man ir tik pat lielas tiesības spriest par Latvijas drošību no savām mājām kā Tev ir spriest par nepieciešmaību Latvijai atdoties Amerikai no savām mājām. Nebēdājies, mums visiem būs jāmaksā par šito pasaules karu. Gan jau arī Tev būs iespēja turpināt sēdēt savā Latvijā un klāstīt visiem interesentiem, ka mans liktenis mani piemeklējis tāpēc ka neklausīju Tavu viedo padomu pievērsties katolismam.

Juris

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/20/03 7:22

Sveiki!

Ričs piedāvāja sava veida viedību:

< Vent - visus, visus tos,kuri plašajā pasaulē gan it kā dzīvo līdzi Latvijas liktenim, bet tikai no tālienes - visus vajadzētu visiem iespējamiem līdzekļiem vilkt, grust, mānīt un labināt atgriestsies savā tēvzemē, kur gana vietas, gana vajadzības pēc pasaules pieredzes un domāšanas, lai kopā ar smagi rūdito tautu iespējami ātrāk tiktu uz zaļa zara. Manuprāt šādas kustības iznākums būtu pat jūtami iespaidīgāks kā uzlabots vēlēšanu nolikums Žagariņa padomā.>

Piedod, Rič. Tas ir tikpat stulbi kā teikt, ka Latvija savu drošību nodrošinātu ar norobežošanos no ārpasaules. Tas ir tik pat stulbi, kā Ventam teikt, ka ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem neesot tiesības spriest par nepieciešamību Latvijas Bleķu Lēdijai sēdēt ASV prezidenta G.W.Buša klēpī.

Juris

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/20/03 8:13

Žagariņš rakstīja:

< Protams, protams, iesēsties G.W.Buša klēpī bija viens ceļš uz drošību. Kā jau varēji lasīt manā mājaslapā - Bleķu Lēdija no ASV prezidenta G.W.Buša bija panākusi solījumu aprunāties ar Lielkrievijas prezidentu V.Pūtjinu par to Ventspils blokādi. >

Ja vēl nebiji pamanījis, Latvija tajā klēpī sēž jau labu brītiņu arī bez visas "Bleķu Lēdijas". Un tas ir viens no ceļiem uz kaut kādu drošību. Varbūt ne pats labākais, bet piedāvā labāku, ja zini. Runājot par Ventspili - es nemaz neesmu tik bēdīgs, ka Ventspils blokāde turpinās, Latvijai nāksies vairāk pakustināt smadzenes, kā nodrošināt sev ienākumus bez sasodītā Krievijas naftas tranzīta.

< Varētu arī Tev pateikt tā - viss ir viens vienīgs non sequitur. Latvija savu drošību pret nevienu nenodrošinās ar morālu, ekonomisku, militāru kapitulāciju. Vienīgais ceļš uz drošību ir kaut kāda veida nacionāla autonomija un kaut kāda veida valdība, kas daudzmaz atbilst Latvijas iedzīvotāju gribai. Protams, būtu jauki, ja paši Latvijas iedzīvotāji tādu lietu vēlētos. >

Latvija pati savu drošību vispār nekā nevar nodrošināt. Latvija nav un nebūs militāri spēcīga valsts. Ja Tu ceri, ka drošību prźt Krieviju ilgā laika posmā iespējams garantēt citādi kā tikai ar spēka palīdzību, Tu maldies.

< Domā, ka ASV garantēs Latvijas "drošību" bez Krievijas aktīvas līdzdalības? Sapņo vien tālāk, Mīļais Apjomīgais. >

Šobrīd ASV izrāda gatavību to darīt. Redzēs, kā būs vēlāk.

< Jā. Labs salīdzinājums gan. Latvija apmēram tāda pat "valsts" kā Kuveita. Ak tā. Tu domā, ka ASV pēc Irākas demokratizēšanas un Irānas demokratizēšanas varbūtiņās uzsāks arī Krievijas demokratizēšanu? Kā nekā, tur arī smeļama nafta, ja? >

Tas gan ir skaists sapnis, kam diez vai būs kādreiz lemts piepildīties. Es jau varu sapņot par karu, kas satrieks Krieviju druskās un lupatās, diemžēl Krievijai, atšķirībā no Sadama, ir kodol- un arī dažādi citi ieroči. Nav manos spēkos panākt sekmīgu karu pret Krieviju, tāpēc atbalstu pēc iespējas lielāku izolāciju no Krievijas.

< Tā koncepcija ir nacionālās autonomijas kapitulācija cerībā, ka ASV eventuēli ar humanitāru apbumbošanu demokratizēs Krieviju. >

Uz humanitāru apbumbošanu es neceru, kaut arī piekrītu, ka Krievijā būtu nepieciešama pilnīga pastāvošā režīma demontāža (kas pēc PSRS sabrukuma tā arī nenotika), lai šī valsts vairs neradītu draudus kaimiņiem un visai pasaulei. Demontāža tādā pašā apjomā, kā tā pēc WW2 notika Vācijā. Kā to panākt, nezinu, tāpēc šobrīd atbalstu izolāciju, cik vien tas iespējams.

< Nē, paldies. Man ir tik pat lielas tiesības spriest par Latvijas drošību no savām mājām kā Tev ir spriest par nepieciešmaību Latvijai atdoties Amerikai no savām mājām. >

Tev ir tiesības uz daudz ko. Es atkārtoju, ka izmantot šīs tiesības Tavā gadījumā nav godīgi. Izņemot varbūt dažus arābu teroristus, nekāds lielāks spēks Tevi Masačūsetsā neapdraud.

< Nebēdājies, mums visiem būs jāmaksā par šito pasaules karu. Gan jau arī Tev būs iespēja turpināt sēdēt savā Latvijā un klāstīt visiem interesentiem, ka mans liktenis mani piemeklējis tāpēc ka neklausīju Tavu viedo padomu pievērsties katolismam. >

Par Tavu likteni man nekas nav zināms. Zinu tikai to, ka daudz labprātāk būtu viens amerikānis, kas sēž arābu teroristu nolaupītā lidmašīnā, kura tūlīt ietrieksies debesskrāpī, nekā krievu moku kamabaros apstrādāts letiņš, kas ar izoperētām smadzenēm, truli smaidīdams, kopā ar tūkstošiem citu tādu pašu 20 stundas dienā čakli pilda dotās pavēles līdz pilnīgam organisma rezervju izsīkumam...

Vents

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/20/03 8:42

Sveiki!

Mīļais Apjomīgais pateica tā:

< Ja vēl nebiji pamanījis, Latvija tajā klēpī sēž jau labu brītiņu arī bez visas "Bleķu Lēdijas". Un tas ir viens no ceļiem uz kaut kādu drošību. >

Tā sēdēšana par kuru es te čortojos nav tikai stāšanās iekšā NATO bet piebalsošanās ASV prezidenta G.W.Buša Jaunajai Pasaules Kārtības ietvaros pret ANO balsojumu uzsāktais pasaules karš. Ja vēl nebiji pamanījis, ir arī tādas NATO dalībnieces, kas uzdrošinājās pacelt savas balsis pret so karu. Nestāsti man, ka kara kūdīšana ir kaut kāds drošības garants.

< Latvija pati savu drošību vispār nekā nevar nodrošināt. >

Ja nu vienīgi visi mēs latviešu izcelsmes amerikāņi, mēs abi ar Riču Spuri, pārceltos uz Latviju, vai ne? Es neesmu nekad mēģinājis apgalvot, ka Latvija viena pati var nodrošināt savu drošību. Bet pamatā tomēr Latvijai jāceļ kaut kas tāds, ko ir vērts nosargāt pirms sāk rūpēties par tādu vērtību nosargāšanu. Un jā, es tiešām domāju, ka pirmais solītis būtu Latvijas iedzīvotājiem parādīt savu nopietnību pieprasot likumu par reģionālo reprezentāciju.

< Ja Tu ceri, ka drošību pret Krieviju ilgā laika posmā iespējams garantēt citādi kā tikai ar spēka palīdzību, Tu maldies. >

Gudrība arī ir spēks. Sēdēšana ASV prezidenta G.W.Buša klēpī un priecāties par viņa pasaules karu turpretī nav nekāds spēks.

< Nav manos spēkos panākt sekmīgu karu pret Krieviju, tāpēc atbalstu pēc iespējas lielāku izolāciju no Krievijas. >

Lai izolētos no Krievijas Tu varētu pārcelties uz Massačusettsu. Citādi Tu varētu cerēt, ka Krievija pati nolems izolēties no Latvijas, kā, piemēram tā dara sakarā ar naftas transita ceļa izvēli.

< Tev ir tiesības uz daudz ko. Es atkārtoju, ka izmantot šīs tiesības [no Massačusettsas redzes punkta spriest par Latviju] Tavā gadījumā nav godīgi. Izņemot varbūt dažus arābu teroristus, nekāds lielāks spēks Tevi Masačūsetsā neapdraud. >

Vai tā ir kaut kāda katoliska "godīguma" koncepcija? Ka godīgākais ir tas, kas lielākāka spēka apdraudēts?

< Zinu tikai to, ka daudz labprātāk būtu viens amerikānis, kas sēž arābu teroristu nolaupītā lidmašīnā, kura tūlīt ietrieksies debesskrāpī, nekā krievu moku kamabaros apstrādāts letiņš, kas ar izoperētām smadzenēm, truli smaidīdams, kopā ar tūkstošiem citu tādu pašu 20 stundas dienā čakli pilda dotās pavēles līdz pilnīgam organisma rezervju izsīkumam... >

Manos senčos arī ir tādi, kas cietuši mocekļa nāvi. Tu taču negribēji apgalvot, ka Tu šai jautājumā esi godīgāks par mani?

Juris

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/20/03 9:32

< Tā sēdēšana par kuru es te čortojos nav tikai stāšanās iekšā NATO bet piebalsošanās ASV prezidenta G.W.Buša Jaunajai Pasaules Kārtības ietvaros pret ANO balsojumu uzsāktais pasaules karš. Ja vēl nebiji pamanījis, ir arī tādas NATO dalībnieces, kas uzdrošinājās pacelt savas balsis pret so karu. >

Tieši par šādu "klēpī sēdēšanu" es arī rakstīju, nevis par vienkāršu iestāšanos NATO. Vēl nemaz ne tik sen tās pašas krietnās "vecās" Eiropas lielvaras (un NATO valstis) Latvijai lika manīt, ka mīļā miera labad ar Krieviju labprātāk mūs NATO neredzētu. Tad Latvija sāka krietni uzstājīgāk rāpties klēpī ASV, un, rau, - lietas izskatās citādi. Protams, izrādījās, ka klēpī sēdēšana uzliek arī savus pienākumus. Ko nu darīt?

< Nestāsti man, ka kara kūdīšana ir kaut kāds drošības garants. >

Kura klēpī sēdi, tā dziesmu dziedi. Ja monsieur Širaks būtu ne tikai mūsu VVF roku bučojis, bet arī solījis klēpī ņemt, mēs tagad varbūt ar lielu pompu valdības līmenī nosodītu karu Irākā.

< Ja nu vienīgi visi mēs latviešu izcelsmes amerikāņi, mēs abi ar Riču Spuri, pārceltos uz Latviju, vai ne? >

Nē, arī tad ne. Bet šeit Tu varētu godīgi izmantot savas tiesības spriest par Latvijas drošību.

< Es neesmu nekad mēģinājis apgalvot, ka Latvija viena pati var nodrošināt savu drošību. Bet pamatā tomēr Latvijai jāceļ kaut kas tāds, ko ir vērts nosargāt pirms sāk rūpēties par tādu vērtību nosargāšanu. >

Lai kas te ir uzcelts vai nav uzcelts, atceries, ka mums Latvijā ir arī savas plikās dzīvības, nevis tikai Tev Masačūsetsā. Es te nerunāju par augstām lietām, es gribu palikt dzīvs.

< Un jā, es tiešām domāju, ka pirmais solītis būtu Latvijas iedzīvotājiem parādīt savu nopietnību pieprasot likumu par reģionālo reprezentāciju. >

Zinu. Demokrātiju var īstenot dzīvie, nevis mirušie vai "dzīvie miroņi" ar operētām smadzenēm.

< Gudrība arī ir spēks. Sēdēšana ASV prezidenta G.W.Buša klēpī un priecāties par viņa pasaules karu turpretī nav nekāds spēks. >

Un kas, Tavuprāt, dzīvojot blakus Krievijai, ir gudrība?

< Lai izolētos no Krievijas Tu varētu pārcelties uz Massačusettsu. Citādi Tu varētu cerēt, ka Krievija pati nolems izolēties no Latvijas, kā, piemēram tā dara sakarā ar naftas transita ceļa izvēli. >

Arī par to reizēm esmu pasapņojis - ka latvieši varētu palūgt ANO, lai viņiem iedala citu teritoriju dzīvošanai, piemēram, kādā sāls vai akmeņu tuksnesī vai polārajos ledājos. Lai tikai nebūtu jāatrodas blakus Krievijai, lai tā ņem šo zemi un aizrijas ar to. Zini, man šķiet, ka gan tajā tuksnesī, gan ledājos mēs dzīvotu ne sliktāk un beigu beigās iemīlētu vietu, kas mums dota. Bet uz kaut kādu Krievijas izolāciju no Latvijas neceri. Šīs teritorijas Krievija uzskata par savējām, un tā uzskatīs, kamēr vien pastāvēs. Ar labu vai ļaunu, agrāk vai vēlāk Krievija centīsies atgūt tās savā īpašumā. Ja latvieši tam traucēs, tiks iznīcināti.

< Vai tā ir kaut kāda katoliska "godīguma" koncepcija? Ka godīgākais ir tas, kas lielāka spēka apdraudēts? >

Tu, Žagariņ, vispār neesi apdraudēts. Tu varbūt vari kļūt par nejaušu upuri kādam teroristam, bet tas ir ar mazāku varbūtību kā tas, ka Tevi nejauši sabrauks mašīna. Atšķirībā no Tevis, cilvēki, kas dzīvo Latvijā (visi, ne tikai latvieši), droši vien jau šodien figurē kādās Krievijas masu iznīcināšanas vai vismaz efektīvas paverdzināšanas programmās.

< Manos senčos arī ir tādi, kas cietuši mocekļa nāvi. Tu taču negribēji apgalvot, ka Tu šai jautājumā esi godīgāks par mani? >

Nav runa par Taviem vai maniem senčiem, bet par to, kas ar mums var notikt šodien. Brauc uz Latviju - šeit mēs abi būsim līdzīgi apdraudēti un vienlīdz godīgi varēsim izteikt savus uzskatus par Latvijas drošību.

Vents

 

 

From:       Zagarins@stcc.edu
Date:       3/20/03 10:20

Sveiki!

    Mīļais Apjomīgais nerimstas:

< Vēl nemaz ne tik sen tās pašas krietnās "vecās" Eiropas lielvaras (un NATO valstis) Latvijai lika manīt, ka mīļā miera labad ar Krieviju labprātāk mūs NATO neredzētu. >

    Būtu paskatījies tālāk, būtu redzējis, ka nemaz tik sen tā pati krietnā "jaunā" Amerika Latvijai lika manīt, ka mīļā miera labad ar Krieviju labprātāk mūs NATO neredzētu.

< Tad Latvija sāka krietni uzstājīgāk rāpties klēpī ASV, un, rau, - lietas izskatās citādi. >

Pirms Latvija sāka krietni uzstājīgāk rāpties klēpī ASV notika tā, ka ASV sadomāja Jaunās Pasaules KĀrtības ietvaros taisīt augšā pasaules karu. Pirms Latvija sāka krietni uzstājīgāk rāpties klēpī ASV, ASV uzaicināja Latviju rāpties iekšā ASV klēpī ‑ ar tādu aprēķinu, ka tādā veidā panāks Jaunai Pasaules KĀrtībai piederošo bijušo PAdumjās Pisrisijas republiku atskaldīšanu no "vecās" Eiropas.

< Protams, izrādījās, ka klēpī sēdēšana uzliek arī savus pienākumus. Ko nu darīt? >

Rupji izsakoties - ļauties nopist un lūkot pēc iespējas izbaudīt.

< Kura klēpī sēdi, tā dziesmu dziedi. >

Tas būtu tā bišķi smalkāk pateikts.

< Ja monsieur Širaks būtu ne tikai mūsu VVF roku bučojis, bet arī solījis klēpī ņemt, mēs tagad varbūt ar lielu pompu valdības līmenī nosodītu karu Irākā. >

Tu domā Latvijas Bleķa Lēdija ar lielu pompu savā tautas tērpā saģērbusies kliegtu, "Vive le peuple d'Iraq!"

<< Ja nu vienīgi visi mēs latviešu izcelsmes amerikāņi, mēs abi ar Riču Spuri, pārceltos uz Latviju, vai ne? >>

< Nē, arī tad ne. Bet šeit Tu varētu godīgi izmantot savas tiesības spriest par Latvijas drošību. >

Ej lūdzu Tu bekot ar savu godīgumu, ja?

< Lai kas te ir uzcelts vai nav uzcelts, atceries, ka mums Latvijā ir arī savas plikās dzīvības, nevis tikai Tev Masačūsetsā. Es te nerunāju par augstām lietām, es gribu palikt dzīvs. >

Tik daudz es sapratu, ka Tu nerunā par augstām lietām. JA nu tiešām tā ir, ka Tev draud nāve, tad sapako savas pekeles un brauc vien šurp uz Massačusettsu. Te jau vesels kvartāls lielkrievu tautības imigrantu. Dažādas baznīcas viņiem palīdz tikt uz pekām.

< Demokrātiju var īstenot dzīvie, nevis mirušie vai "dzīvie miroņi" ar operētām smadzenēm. >

Tu te runā par sevi vai kādu citu?

< Un kas, Tavuprāt, dzīvojot blakus Krievijai, ir gudrība? >

Gudrība ir gudrība vienalga kam blakus dzīvojot. Piemēram, somi bija gudrāki par latviešiem visu Auksto karu diezgan veiksmīgi nodzīvojot blakus Krievijai.

< Bet uz kaut kādu Krievijas izolāciju no Latvijas neceri. >

Ja pareizi esmu sekojis mūsu sarunai, tad Tu biji tas, kas izteici cerību ar G.W.Buša klēpī sēdēšanu izolēties no Krievijas.

< Tu, Žagariņ, vispār neesi apdraudēts. >

Nav jabīstas ne no terorista ne no Lielkrievijas lai justos apdraudēts! Ja Amerikā sāks brukt tautsaimniecība, tad te būs tāda elle kādu neviens ierobežotais letiņš iedomāties nevarētu.

< Brauc uz Latviju - šeit mēs abi būsim līdzīgi apdraudēti un vienlīdz godīgi varēsim izteikt savus uzskatus par Latvijas drošību. >

Brauc uz Massačusettsu - šeit mēs abi būsim līdzīgi apdraudēti un vienlīdz godīgi varēsim izteikt savus izskatus par ASV kā Latvijas drošības garantu.

Juris

 

 

From: Vents_Zvaigzne@mccann.lv
Date: 3/20/03 11:03

Juris Žagariņš rakstīja:

< Tik daudz es sapratu, ka Tu nerunā par augstām lietām. JA nu tiešām tā ir, ka Tev draud nāve, tad sapako savas pekeles un brauc vien šurp uz Massačusettsu. Te jau vesels kvartāls lielkrievu tautības imigrantu. Dažādas baznīcas viņiem palīdz tikt uz pekām. >

Ja būtu nolēmis to darīt, tad jau sen pa kluso būtu sapekelējies un aizbraucis, nevis muldējis te Sveikā. Un tad gan Tu varētu mani sūtīt bekot ar visu manu godīgumu, jo es būtu vienkārši glābis savu ādu.

Lielkrievu tautības imigranti, ja netiek sarauti vai vismaz stingri kontrolēti viņu sakari ar Krieviju, ar laiku var kļūt Tev, Masačūsetsai un visai Amerikai par daudz lielāku draudu nekā šādi tādi tur arābi. Manuprāt, tas šobrīd palēnām arī notiek. Tāpēc priecājies un baudi dzīvi, kamēr Tu to vēl nemani!

<< Demokrātiju var īstenot dzīvie, nevis mirušie vai "dzīvie miroņi" ar operētām smadzenēm. >>

< Tu te runā par sevi vai kādu citu? >

Pagaidām ne par sevi. Ja tas būtu es, tad šeit ar Tevi nesarunātos.

< Gudrība ir gudrība vienalga kam blakus dzīvojot. Piemēram, somi bija gudrāki par latviešiem visu Auksto karu diezgan veiksmīgi nodzīvojot blakus Krievijai. >

Nepiekrītu Pluntam un Tev, ka tā bija kāda īpaša somu gudrība. Drīzāk liela veiksme, ka Krievijai bija vajadzīga viena kapitālistiska satelītvalsts. Tas viss somiem neko nedos brīdī, kad Krievija sāks aktīvāk tiekties pēc veco robežu atjaunošanas. Tad arī somiem būs vajadzīgs stiprs aizstāvis, kas var piedraudēt sadot Krievijai pa purnu. Vēl un vēl, un vēlreiz. Ja tāda nebūs, somiem būs gals klāt, tāpat kā latviešiem.

< Ja pareizi esmu sekojis mūsu sarunai, tad Tu biji tas, kas izteici cerību ar G.W.Buša klēpī sēdēšanu izolēties no Krievijas. >

Latvija var censties izolēties no Krievijas. Krievija to nedarīs – tā uzskata šīs zemes par savu teritoriju.

< Nav jabīstas ne no terorista ne no Lielkrievijas lai justos apdraudēts! Ja Amerikā sāks brukt tautsaimniecība, tad te būs tāda elle kādu neviens ierobežotais letiņš iedomāties nevarētu. >

Nu ja tu esi pārliecināts, ka sabrukuma gadījumā ASV ķersies pie masveidīgas savas valsts iedzīvotāju iznīcināšas un atlikušo psihes pārveides ar dažādiem fizikāliem un medicīniskiem paņēmieniem, tad patiešām starpības nebūs nekādas.

< Brauc uz Massačusettsu - šeit mēs abi būsim līdzīgi apdraudēti un vienlīdz godīgi varēsim izteikt savus izskatus par ASV kā Latvijas drošības garantu. >

Paldies, pagaidām vēl ne.

Vents

 

 

From: baiba2000@hotmail.com
Date: 3/20/03 2:16

ASV prezidents Džordžs Bušs paziņojis, ka attiecības ar Krieviju "ir pārāk nozīmīgas, lai tās  negatīvi  varētu ietekmēt domstarpības Irākas jautājumā," teica Baltā nama preses sekretārs Arijs Fleišers.    .... .       Vot, tā, latviski runājot, Vent.                               Baiba      

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 3/21/03 5:45

Nupat klausījos patētisko irakas vadoņu tv raidījumu. Viņiem nekas nebija konkrēts vai nozīmīgs ko teikt savai tautai krīzē, izņemot lamāties, ka Amērika ir gangsteri. (Protams lamāšanās nav karja attaisnojums, bet šinī gadījumā viņi nepadodas milzīga pārspēka priekšā.)

aija

 

 

From: Schneemann@physse.nlwl.uni-jena.de
Date: 3/21/03 6:22

Mīļā Aija! Reizi par visām reizēm: neviena no visām līdzšinējām izmeklēšanām, komisijām nav pierādījusi, ka Iraka ražotu vai eksperimentētu ar masveida iznīcināšanas ierociem. Lūdzu pienemt to zinašanai un neminēt arvienu kā argumentu. Par to, ka amerikāni šādu pierādījumu pasaulei vēl prezentēs, esmu pilnībā pārliecināta. Cik šie pierādijjumi tad vēl ir vērti, tā cita runa.

Kas attiecas uz patētiku, tad tur visi pārējie ir tīrie zīdaiņi, salīdzinot ar Bušu-dēlu. Man pilnīgi nejauši pagadījas vina runa no 13. marta: tajā vinš 11 (!) reizes piesauca 11. septembri.

Inara

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 3/21/03 7:35

Mīļā Ināra!

Nē nav pierādīts, vai pat ticami norādīts. Nevar arī pasaulei stāstīt, ka iebrūk otrā zemē lai to padarītu sev klausīgu, vai to izlaupītu. Kā esmu Sveikā rakstījusi, tas par labu nenāk pasaules kārtībai vai taisnīgai likumībai kad lielvalstis rīkojas pēc dubultstandarta.

Piezīmes ko rakstīju par cerībām, ka padosies un neiesāksies 3. pasaules karjš ir pragmātisks. Līdz šim nav bijušas pazīmes, ka irakiešiem būtu regulārs bruņots pretspēks kas varētu stāties pretīm Amērikai. Nav nozīmes upurēt civīlistus.

< Kas attiecas uz patētiku, tad tur visi pārējie ir tīrie zīdaiņi, salīdzinot ar Bušu-dēlu. Man pilnīgi nejauši pagadījas vina runa no 13. marta: tajā vinš 11 (!) reizes piesauca 11. septembri. >

Negribēju ar apzīmējumu tiesāt, gaidīju kautko vairāk saprotamu apstākļiem. Kastolaizin, varbūt lamāšanās par gangsteriem bija pareizākā izteiksme no viņu viedokļa.

aija

 

 

From: Asnate.Dimza@dati.lv
Date: 3/21/03 7:41

Aija,

Varbūt Tev tas liksies dīvaini, bet 1968. gadā, kad PSRS iebruka Čehoslovākijā, es biju dziļi vīlusies, ka NATO neatbildēja. Ja tad būtu sācies karš, varbūt es būtu ieguvusi 20 normālas dzīves gadus. Līdzīgi domā arī citi cilvēki no tādām valstīm kā Bulgārija, Kosova - cilvēki , kuri ir dzīvojuši un nav aizmirsuši totalitāro režīmu.

Miers nav tāda absolūta vērtība, kura dēļ būtu vērts visu upurēt - jo vairāk, kā zinām no vēstures, upuris bieži ir bezjēdzīgs.

Asnate

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/21/03 7:44

Sveiki!

Aija nezina, kastolaizin:

< Kastolaizin, varbūt lamāšanās par gangsteriem bija pareizākā izteiksme no viņu viedokļa. >

Un no G.W.Buša viedokļa lamāšanās par Saddama Husseina gangsterismu pamato internacionālā likuma un internacionālo organizāciju nonicināšanu.

Juris

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/21/03 7:57

Sveiki!

Asnate rakstīja tā:

< Miers nav tāda absolūta vērtība, kura dēļ būtu vērts visu upurēt - jo vairāk, kā zinām no vēstures, upuris bieži ir bezjēdzīgs. >

Piekrītu, ka miers nav absolūta vērtība. Absolūta vērtība ir tautu pašnoteikšanās tiesībām un absolūta vērtība ir katras tautas atbildībai ne tikai par savu pašnoteikšanos bet arī par visu citu tautu pašnoteikšanās tiesībām. Absolūta vērtība ir internacionālam likumam un internacionālām organizācijām. Amerikāņu impērija NAV nekāda absolūta vērtība par kuru upurēties būtu jēdzīgi.

Juris

 

 

From: Asnate.Dimza@dati.lv
Date: 3/21/03 8:01

Varētu piekrist, ka absolūta vērtība ir tautas pasnotiekšanās , bet kāds tam sakars ar apspriežamo tēmu ? ASV jau negrasās Irāku okupēt, runa ir par diktatora gāšanu. Internacionālie likumi un jo vairāk organizācijas nekādā gadījumā nav absolūta vērtība .

Asnate

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 3/21/03 8:17

Šīsdienas citāts iz krievu preses:

"Ja mes pieļausim, ka starptautisko tiesību vietā nāk stiprākā dūres tiesības,... tad neviena pasaules valsts nevarēs sevi uzskatīt par esošu drošībā".

VVP, Krievijas prezidents

Un tieši tas arī notiek - starptautiskās attiecībās tiek atmestas uz pirms WW2 stāvokli - pie brūkošas tautu savienības un 'stiprākā' tiesībām...

rgds
v.

 

 

From: Schneemann@physse.nlwl.uni-jena.de
Date: 3/21/03 8:26

Asnate teica šādi: <....bet 1968. gadā, kad PSRS iebruka Čehoslovākijā, es biju dziļi vīlusies, jo NATO neatbildēja.>

Bet Asnate, - PSRS iebruka. Nebūtu iebrukuši, čehiem būtu neatkarīga republika jau 1968. gadā. tur Tev varbūt taisnība. Bet Iraka ir (pēc starptautiskiem standartiem) suverēna valsts. Protams diktatūra ar visām no ta izrietošajām sekām, bet suverēna. Un Amerika ir šoreiz tā, kas brūk iekšā. Ar cēliem merķiem – ieviest demokrātiju. Un tagad jājautā ciniski: vai mērķis attaisno lidzekļus, vai šī rietumu izpratnes demokrātija tik vienkārši pārnesama absolūti citā kultūrā. Bet šī jau cita tēma.

Inara

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 3/21/03 8:57

Sveiki!

Asnate man varētu piekrist, bet:

< Varētu piekrist, ka absolūta vērtība ir tautas pasnotiekšanās, bet kāds tam sakars ar apspriežamo tēmu ? ASV jau negrasās Irāku okupēt, runa ir par diktatora gāšanu. Internacionālie likumi un jo vairāk organizācijas nekādā gadījumā nav absolūta vērtība . >

ASV jau negrasījās okupēt Irāku arī 1978 gadā kad ASV palīdzēja Saddamam veikt "regime čange" ar kuru Saddams nāca pie varas un kļuva par vienu no trim ASV reģionālās ģeopolītikas stipriem pīlāriem un kuram ASV ilgus gadus piegādāja ieročus, īpašu jau palidzēdama ar Irānas karaspēka un kurdu tautas apstrādāšanu ar indīgām gāzēm un gādādama, lai ANO par to nesaceltu nekādu nepienācīgu brēku. (Tāpat, kā ASV ilgus gadus gādāja arī par to, lai ANO nesaceltu nekādu brēku par to, ka Kampučejas tautas bendes Pola Pota režīms ieņēma goda pilnu ANO dalībnieka vietu.) Diktatora gāšana lai nostiprinātu ASV varu un teikšanu nav nekāda absolūta vērtība. Internacionālie likumi un jo vairāk internacionālās organizācijas ir gan absolūta vērtība, ko nekādā gadījumā nedrīkstētu atmest, nojaukt, apsmiet, ignorēt. Latvijai NAV nekādas teikšanas par ASV impērijas interesēm, bet tai vēl arvien ir vismaz iespēja pacelt balsi par tautu pašnoteikšanās tiesībām piesaucot internacionālo likumu un pielietojot internacionalās organiziācijas.

Juris

Kas jauns Latvijā?