Re: Tehnikas apskats

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/3/03 3:40

Sveiki!

Izlasīju jaunāko Tehnikas apskata numuru. Interesanti.

Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš raksta: "Kādam var rasties kļūmīgs priekšstats, ka pie mums neko neražo un nekādi speciālisti nav vajadzīgi. Taču palūkosimies kādi ir fakti." Faktu ir daudz - pāri par 400 uzņēmumu kas nodarbina 21 000 cilvēku. Augot kā sēnes pēc lietus. Tātad šoku terapija pārdzīvota: "Lielākajā daļā [Austruma bloka] valstu valdības mēģināja amortizēt triecienu uzņēmumiem, kad tie zaudēja Austrumu tirgu. Pie mums notika pilnīgi otrādi. Kad 90. gadu sākumā vēl bija valsts pasūtījums un uzņēmumi dzina prom savu produkciju uz Krieviju, naudu pretī nesaņemot, protams, radās parādi. Ne tikai piegādātājiem, bet arī nodokļu parādi. Mums nevienu nodokļa parādu nenorakstīja, tieši otrādi - bija sistēma, lai gada laikā nodokļu parāds vismaz dubultotos. Tādā veidā tika iznīcināta lielākā daļa uzņēmumu, un tiem, kas izdzīvoja, ir lielā jāpateicas savai vadībai, kas spēja veikt šo brīnumu."

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents Inārs Kļaviņš raksta: "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijā ir ap 50 uzņēmumu, arī zinātniskie institūti un lielās komunikācijas firmas (LMT, "Lattelekom"). ... Šobrīd nozarē strādā ap 5,5 tūkstoši cilvēku un šīgada prognozētais apgrozījums ir 60 miļoni latu. 80% produkcijas tiek eksportēta." Par vēsturi: "Valdības ieskats bija - lai izdzīvo kas spēj, lai iet bojā, kas nespēj. It kā loģiski, bet, palaižot vecu koka laivu pasaules okeānā bez airiem un bez stūres, diez vai ir cerība, ka tā saviem spēkiem aizpeldēs līdz kādai ziedošai salai./.../ "

Pašreizējais VEF prezidents Guntis Lipiņš stāsta par VEF izputināšanas ("No giganta par punduri") vēsturi: "...Iespējams, ka šobrīd būtu pavisam cits VEF ja tā privatizācija nebūtu novilkta līdz 1998. - 2000. gadam un privatizēts tiktu viss uzņēmums kopā, nevis nodalot struktūrvienības un ieguldījumus." un "...atsevišķus izstrādājumus citur varēja nopirkt lētāk nekā tos rūpnīcas bijušie cehi, tagadējie uzņēmumi, gatavoja uz vietas. Pie tam, lai cik tas smieklīgi liktos, bija pieņemts jebkurai produkcijai, ko ražoja uzņēmums, pašizmaksai uzlikt milzīgus uzskaitījumus, pat līdz 900%, kur bija ierēķināti visi pārvaldes izdevumi un diezin kas vēl."

Fizikas profesors Juris Žagars uz jautājumu "Latvijā acīmredzot dialogs starp zinātniekiem un politiķiem nav veicināts?" atbild: "Vismaz inženierzinātnes un dabaszinātnes pirms desmit gadiem Latvijā bija pasaules līmenī. /.../ Bet vispār jau toreiz viss bija ļoti vienkārši. Tās simts gudrākās galvas (Saeima) bija tik pat gudras, cik viņas ir tagad... /.../ Padomju laikos cilvēki bija pieraduši, ka valdībai pretim runāt nav lielas jēgas. /.../ Šāda sabiedrības attieksme, kad akceptē visu, ko valdība dara, lai gan padomju laikā valdība darīja daudz stulbību un aplamību, bija kolosāla augsne tagadējiem polītiķiem. /.../ Tas arī ļāva mūsu un citās Austruma bloka valstīs politiķiem būt ļoti ciniskiem un pat nemeklēt smalkas metodes, lai realizētu savus ne vienmēr godprātīgos mērķus./.../ Ja mēs dzīvotu mūžīgi, tad jau nebūtu par ko uztraukties. Zināmā mērā bažas rada tas, ka aiziet pāudze, kura kaut ko zina un prot un kurai šobrīd nav apstākļu un iespēju nodot savas zināšanas jaunajiem. Un jebkurš pārrāvums ir... Tas ir kā ar slieku - ja to nomušī, tad dzīvu vairs nevar dabūt, lai arī cik vienkāršs radījums tas liktos.. Latvijā šobrīd ir apmēram pieci tūkstoši zinātņu doktori, bet tikai kāds tūkstotis, varbūt nedaudz vairāk, ir palikuši zinātnē un augstākā izglītībā. Pārējie ir jau ārā no spēles. Viņi vēl zina kaut ko, bet tās zināšanas ir gandrīz pazaudētas. Pēc tam par tām būs dārgi jāmaksā un jābrauc uz ārzemēm. Mēs jau varam skatīties arī tā - nu /.../ nesmērēsimies mēs neko. Nebūs arī Latvijas vārda tajos materiālos un biļetenos par mērījumiem. Nu, nekas jau nenotiks, pasaule tāpat turpinās griezties. visu varēs nopirkt un visu varēs dabūt... Tagad jau modē kosmopolītiska domāšana. Tādai Eiropai arī vienalga, ar ko mēs te nodarbojamies. Nebūs ne kārtīgas augstākās izglītības, ne pētniecības, ne kultūras. Kas grib kultūru, lai brauc uz Parīzi. Ja pētniecību - uz Londonu vai Heidelbergu. BEt šeit var atbraukt aliņu iedzert, pagozēties smilšainās pludmalēs, būs smalkas operas un meitenes, un saulīte spīdēs... Un būs labi! /.../ Manai pāudzei vēl ir tāds patriotisma velniņš iekšā. Tomēr pārņem žēlums, ka Latvija, lai arī objektīvi atrodas Eiropas nomalē, tomēr labprātīgi atdod savas pozīcijas un ir ar mieru būt par sulaini un pakalpiņu..."

Juris, izlasījis Tehnikas apskatu nr. 141

 

 

From: viksning@georgetown.edu
Date: 8/10/03 11:55

Sveiks, sveikotāji!

Nākam nedēļ būšu Katskilos 3X3 nometnē. Ja tur būs vēl kāds sveikotājs, būtu priecīgs iepazīties. Man ir arī paredzēta lekcija par Baltijas valstu ekonomisko stāvokli. Angliski to var atrast jūnija AABS apkārtrakstā zem balticstudies-aabs@lanet.lv.

Visu gai$u, Juronkulis
George J Viksnins

 

 

From: RUTENS@aol.com
Date: 8/11/03 4:59

Sveiki!

Precīza adrese Juronkuļa lekcijai (The Baltic States in World Statistics) par Baltijas valstu ekonomisko stāvokli:

http://www.balticstudies-aabs.lanet.lv/bsn/#05

Visu labu,
Elizabete

PS Rakstā ir arī interesants ieteikums turpmākam pētījumam, tā lai noskaidrotu iemeslus kādēļ kukuļošana ir tik izplatīta Latvijā, īpaši kad to parādību salīdzina ar kaimiņu (t.i., Lietuvas un Igaunijas) valstīm.

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/11/03 8:52

Sveiki!

Minētajā rakstā Mīļais Juronkulis gari un plaši apraksta savu iecienīto Bigmeka indeksu pēc kura Latvijas iedīvotāji, izrādās, nemaz neesot tik nabadzīga kā mēs domājām, un citus indeksus, kas rāda, ka Latvija griezdamās attīstas, un, kā Elizabete norādīja, arī tādus, kas pierāda, ka derētu Latvijas korupciju vēl papētīt un nobeidz savu rakstu ar sekojošo:

< Finally, for Latvian patriots, Latvia outscores its neighbors in a new measure, the Environmental Sustainability Index, maintained by some social scientists at New York's Columbia University. Latvia ranks 10th in the world (Finland is No. 1), Estonia 18th, and Lithuania 27th (when the index first appeared Lithuania ranked muč higher, but the compilers have probably now learned about the nuclear plant at Ignalina…). Perhaps Latvian patriots šould not celebrate this ranking all that enthusiastically, however - since it reflects a low level of industrial activity and lots of vacant land. But, sustainable development is politically correct after all . . .>

[Visubeidzot Latvijas patriotiem par labu pieminēšu, ka Latvija izceļas savu kaimiņvalstu starpā jaunā mērījumā, Vides saglabāšanas indeksā, ko sakopo daži sabiedrisko lietu zinātnieki Ņujorkas Columbia universitātē. Latvia ieņem 10'to vietu pasaulē (Somija ir pirmā vietā), Igaunija 18'to un Lietuva 27'to (kad indekss pirmo reizi parādījās, Lietuva stāvēja krietni augstāk, bet indeksa sakopotāji acīmredzot uzzinājuši par kodolspēkstacīju Ignalinā...). Varbūt tomēr Latvijas patriotiem nevejadzētu pārmērīgi jūsmot par šo reitingu - tas atspoguļo ļoti zemo ražotnes darbības līmeni un lielās neapdzīvotās zemes platības. Bet, galu galā, saglabājama attīstība (noturīga attīstība) ir tomēr polītiski korekta lieta...]

Es, būdams Latvijas patriots, gribētu Mīļajam Juronkulim ieteikt palasīt Tehnikas Apskata visjaunāko numuru (nr. 141). Tur raksta tiešām apbrīnojami enerģiski cilvēki par to, cik varonīgi latviešu uzņēmēji ir noturējušies un, laikam, pārdzīvojuši šoka terapiju bet arī par to, ka Latvijā, atšķirībā no citām Austrumeiropas valstīm šoka terapija bija pielāgota daudz nežēlīgāk nekā Latvijas kaimiņvalstīs. Mīļais Juronkulis savā rakstā arī aizrāda par Padomju bloka sabrukuma katastrofas milzīgajiem apmēriem, un tāpat citās mūsu izmaiņās šeit pat Sveikā Mīļais Juronkulis ir konsekventi aizstāvējis šī sabrukuma tīšas pāatrināšanas nepieciešamību. Piemēram, neskaitāmi uzņēmumi Latvijā tika izputināti, jo valdība ieņēma nostāju, ka tos nekādā veidā nedrīkstētu atbalstīt laikā, kad tām pazuda tirgus aiz Austruma robežas. It kā vēl arvien valdītu Padomija, sak - kas notiek Austrumkaimiņvalstī tam arī jānotiek Latvijā! Piemēram, atsevišķie privatizētie VEF sīkuzņēmēji tikuši apslogoti ar fantastiskiem nodokļiem un tā tālāk, acīmredzot tā lai valsts varētu labāk pielāgoties SVF ieteiktajām "strukturālām" prasībām par valūtas vērtības centālo, noteicošo lomu valsts polītikā.

Runa te nav par nekādiem priekiem par Latvijas "noturīgo attīstību" bet vispār par jebkādu attīstību kas notikusi par spīti kleptokrātiskās monetāri totalitārās valsts vadības polītikai!

Juris Neonkulis

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 8/11/03 9:29

Juris: < Runa te nav par nekādiem priekiem par Latvijas "noturīgo attīstību" bet vispār par jebkādu attīstību kas notikusi par spīti kleptokrātiskās monetāri totalitārās valsts vadības polītikai!>

Izklausās kā līdzīga mentalitāte kāda aprakstīta par Buša administrācījas piēju Amērikas ilgtermiņa financiālām interesēm.

http://www.nytimes.com/2003/08/11/opinion/11HERB.html?hp

The Art of the False Impression

By BOB HERBERT

Al Gore runāja par nepatiesiem iespaidiem kādus tīši veidojusi Buša administrācīja, politika kas ir labvēlīga Buša bagātiem atbalstītājiem kādi viņa pretinieki saka novedīs valsti ilgtermiņa financiālā katastrofā.

Herberts norāda kā Amērikas tauta vēl negrib konfrontēt kas notiek, drīzāk interesējās par filmu zvaigznes Sčwarzenegger uzskatiem par Kalifornijas budžeta krīzi nekā par agrāko Amērikas vicprezidenta financiālo analīzi.

<"Instead of creating jobs, for example, we are losing millions of jobs net losses for three years in a row," said Mr. Gore. "That hasn't happened since the Great Depression." He then looked at the audience and deadpanned, to tremendous laughter: "As I've noted before, I was the first one laid off.">

Gore teica, ka uzticība starp valdību & tautu ir pašā būtiskumā.:

<Credibility is the Bush administration's Achilles' heel. If the public comes to believe that it cannot trust the administration about its reasons for going to war, about the real costs of the war in human lives and American dollars, about the actual state of the nation's defenses against terror and about the real beneficiaries of its economic policies, the Bush II presidency will be crippled, if not doomed.>

Buša administrācīja drīzāk dara savu daramo klūsītiņām, tumsā, aiz cieši aizvērtām durvīm slepenās sēdēs nejau tikai par karju bet par kontraktiem kas tika izdoti neievērojot godīgu sacensību:

<This is an administration that is particularly sensitive to light. It prefers to do business behind closed doors, with the curtains and shades drawn. Enormous taxpayer-financed contracts are handed out to a favored few without competitive bidding. We still don't know what went on at the secret meetings between Dick CHeney and top energy industry executives at the very beginning of the Bush reign.>

Tautai nebija iespēja nozīmīgai informācījas ievadei (input). Tieši pretēji, tā tika mānīta & manipulēta ar trikiem kādus izstrādāja masu mēdijā.

<"It seems obvious," said Mr. Gore, "that big and important issues like the Bush economic policy and the first pre-emptive war in U.S. history should have been covered more extensively in the news media, and better presented to the American people, before our nation made such fateful choices. But that didn't happen, and in both cases reality is turning out to be very different from the impression that was given when the votes and the die were cast.">

aija

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 8/11/03 10:21

Juris: < Runa te nav par nekādiem priekiem par Latvijas "noturīgo attīstību" bet vispār par jebkādu attīstību kas notikusi par spīti kleptokrātiskās monetāri totalitārās valsts vadības polītikai!>

man gan liekas, ka šī "attistība", ja tada vispar ir, galvenokart veikta uz latvijas dabas bagatibu izsaimniekošanu un uz parāda arzemniekiem - un pretī latvieši ir iegadajušies galvenokart "zvaniņus un spogulišus" - trashfood, trashclothes, trash auto un trash sadzivestehniku....

man tā liekas, ka 20.septembra balsojums var izradities diezgan interesants - paradot tautas attieksmi nevis pret ES, bet pret Latvijas varasviru speju parstavet Latvijas iedzivotajus ES...

v,nupat no laukiem.

 

 

From: i.jukumsons@saldus.lv
Date: 8/11/03 3:16

Elizabete: < Rakstā ir arī interesants ieteikums turpmākam pētījumam, tā lai noskaidrotu iemesļus kādēļ kukuļošana ir tik izplatīta Latvijā, īpaši kad to parādību salīdzina ar kaimiņu (t.i., Lietuvas un Igaunijas) valstīm. >

Ir rakstīts, lai atstājas no visas netaisnības, kas Dieva vārdu piesauc. Vai tad igauņu un lietuviešu valdibas ir baznicā vestas zvērēt Dieva priekšā?

Imants

 

 

 

From: viksning@georgetown.edu
Date: 8/11/03 4:34

Sveiks sveikotāji!

Mēs jau neonkuļa gaudīgo sūrstēšanos par Latvijas ekonomiju esam samēra bieži lasījuši. Vinš arī mani vienmēr personīgi vaino rūpniecības pilnīgā un brutālā iznīcināšana, lai gan man neviens neko par VEF'u un Vogaonrūpniecu tanī laikā neprasīja -- un itsevišķi par ALFU neko...Viņš laikam būtu valdībai ieteicis turpināt ražot tās raķešu vadītājsistēmas un sekmīgi apmācīt studentus no brālīgām republikām Aviācijas skolā...

Cik atceros Vagonrūpnīca kautkur nogādija preces par 2 miļoniem rubļu, kas viņiem bija izmaksājušas ap 30!

Protams, Žagariņam imponē Baltkrievijas un Ukrainas variants, kur ar valdības dotācijām vēl joprojām var nopirkt lētas cigaretes un degvielu, un valdību kritizēt neviens nevar.

Latvijā cilvēki apmēram pusi no visas naudas vēl joprojām tur dolāros (nesen arī eiro), jo nav taču garantijas, ka pie varas nenāks Žagariņistas.

Par kleptokrātiju, ieteicu Žagariņam pievienoties "Delnai," un sākt cīnīties. Būtu vēl viens temats bez reģionālās reprezentācijas par ko viņš varētu mums sacerēt kādus palagus...Ieteiktu Aijai sākt lasīt arī kādas citas avīzes, jo NYT "Weltansčaūng" liekas baigi novecojies...

Ar sveicinu, Juronkulis, kārtīgs ideologs un Buša bagātnieku draugs
George J Viksnins

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/11/03 5:10

Juris raksta: < Es, būdams Latvijas patriots, gribētu Mīļajam Juronkulim ieteikt palasīt Tehnikas Apskata visjaunāko numuru (nr. 141). Tur raksta tiešām apbrīnojami enerģiski cilvēki par to, cik varonīgi latviešu uzņēmēji ir noturējušies un, laikam, pārdzīvojuši šoka terapiju bet arī par to, ka Latvijā, atšķirībā no citām Austrumeiropas valstīm šoka terapija bija pielāgota daudz nežēlīgāk nekā Latvijas kaimiņvalstīs.>

Ja ņemam vērā, ka Latvijā PSRS militāri industriālais komplekss bija sabūvējis vairāk uzņēmumu nekā kaimiņvalstīs (pie viena iepludinot arī savu darbaspēku no plašās Krievzemes (ja JZ to nebija pamanījis)), tad rūpniecības pārprofilēšanās automātiski sanāca skarbāka, jo valstis parasti cenšas sensitīvas militāras lietas ražot savā zemē, nevis iepirkt no ārzemēm. Ja tas vēl nepārliecina, varam apskatīties tagadējās Krievijas un Ukrainas attiecības, kuras nemaz nav spīdoši labas, neskatories uz Ukrainas daudz dziļāku integrāciju nesenā pagātnē. Un ja monopolpircējs nepērk vairs produktu, ko lai dara uzņēmums?

< Mīļais Juronkulis savā rakstā arī aizrāda par Padomju bloka sabrukuma katastrofas milzīgajiem apmēriem, un tāpat citās mūsu izmaiņās šeit pat Sveikā Mīļais Juronkulis ir konsekventi aizstāvējis šī sabrukuma tīšas pāatrināšanas nepieciešamību. Piemēram, neskaitāmi uzņēmumi Latvijā tika izputināti, jo valdība ieņēma nostāju, ka tos nekādā veidā nedrīkstētu atbalstīt laikā, kad tām pazuda tirgus aiz Austruma robežas. It kā vēl arvien valdītu Padomija, sak - kas notiek Austrumkaimiņvalstī tam arī jānotiek Latvijā!>

Un kā tad vajadzēja darīt? Subsidēt ražošanu, par kuru Krievija vienalga palika parādā? ;-)

< Piemēram, atsevišķie privatizētie VEF sīkuzņēmēji tikuši apslogoti ar fantastiskiem nodokļiem un tā tālāk, acīmredzot tā lai valsts varētu labāk pielāgoties SVF ieteiktajām "strukturālām" prasībām par valūtas vērtības centālo, noteicošo lomu valsts polītikā.>

Vai tad bija kādi īpaši nodokļi tieši VEF sīkuzņēmējiem? Ar šiem nodokļiem diemžēl tā ir - kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. Vajadzētu zemniekus pabalstīt, augsto tehnoloģiju uzņēmumus, pārtikas produktu pārstrādātājus, nopietnos investorus, mazos un vidējos uzņēmumus, tos uzņēmumus, kurus bijušie bezdarbnieki dibinājuši, invalīdu dibinātos uzņēmumus, bet... Nauda ir vajadzīga pensionāriem (kuri draud balsot pret ES, ja viņiem nepalielinās pensijas, it kā paliekot ārpus ES viņiem ir saņemt lielākas pensijas), jaunajām māmiņām, bērniem bāreņiem, izglītībai, skolotāju algām, mediķu algām, autoceļiem, vides atveseļošanai, mežu atjaunošjanai... Visam kam vajag. Bet no kurienes ņemt? Vai vari uzreiz jaunu un ļoooooooooti taisnīgu budžetu sastādīt? ;-))

< Runa te nav par nekādiem priekiem par Latvijas "noturīgo attīstību" bet vispār par jebkādu attīstību kas notikusi par spīti kleptokrātiskās monetāri totalitārās valsts vadības polītikai!>

Bet kur saskatīji totalitārismu? ;-)

Rumpis, vienkārši Rumpis ;o)

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 8/11/03 5:30

Rumpis wrotēja Neonkulim : <Bet kur saskatīji totalitārismu? ;-)>

Nu kā Tev nav neērti, tak durakam skaidrs, ka no Masačūsetsas uiss labāk redzams...

PS. Zjagariņam:
"Ja tas zobs būtu manā mutē, es viņu sen būtu izrāvis!"
"Ja tas zobs būtu tavā mutē, es ar viņu sen būtu izrāvis!"

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/11/03 6:21

Sveiki!

Mīļais Juronkulis taisnojās tā:

< Vinš [Neonkulis] arī mani vienmēr personīgi vaino rūpniecības pilnīgā un brutālā iznīcināšana, lai gan man neviens neko par VEF'u un Vogaonrūpniecu tanī laikā neprasīja -- un itsevišķi par ALFU neko...>

Tomēr Mīļais Juronkulis aizstāv rūpnīcas pilnīgo un brutālo iznīcināšanu tā:

< Viņš [Neonkulis] laikam būtu valdībai ieteicis turpināt ražot tās raķešu vadītājsistēmas un sekmīgi apmācīt studentus no brālīgām republikām Aviācijas skolā...>

Kāpēc Tu tā domā, Mīļais Juronkul? Nevienam taču mūsu miermīlīgajā pasaulītē vairs nevajag nekādas raķešu vadītājsistēmas un štrunts ar visām brālīgajām republikām ja jau mums LR prezidente V.V.Freiberga ir sagādājusi iespēju būt gribīgiem ASV militāro pasākumu atbalstītājiem, vai ne?

< Cik atceros Vagonrūpnīca kautkur nogādija preces par 2 miļoniem rubļu, kas viņiem bija izmaksājušas ap 30!>

Nu fantastiski! Pastāsti lūdzu, lūdzu vairāk!

< Protams, Žagariņam imponē Baltkrievijas un Ukrainas variants>

Man, godīgi sakot, jāatzīstas, vairāk imponē Juronkuļa variants.

< Latvijā cilvēki apmēram pusi no visas naudas vēl joprojām tur dolāros (nesen arī eiro), jo nav taču garantijas, ka pie varas nenāks Žagariņistas.>

Goda vārds, jūtos pagodināts.

< Par kleptokrātiju, ieteicu Žagariņam pievienoties "Delnai," un sākt cīnīties.>

Ieteicu Mīļajam Juronkulim meklēt siltu vietiņu Homeland Security ierēdniecībā.

< Būtu vēl viens temats bez reģionālās reprezentācijas par ko viņš varētu mums sacerēt kādus palagus...>

Atradies vēl viens, kam demokrātija apņirgājama. Pēdējais laiks bija Tev, Mīļais Juronkul, pamēģināt atspēkot manējos paladziņus, nevis tikai apsmiet tos ...

Un Mīļais Bezpalīdzīgis also known as Rumpis, vienkārši Rumpis rakstīja tā:

< Ja ņemam vērā, ka Latvijā PSRS militāri industriālais komplekss bija sabūvējis vairāk uzņēmumu nekā kaimiņvalstīs (pie viena iepludinot arī savu darbaspēku no plašās Krievzemes (ja JZ to nebija pamanījis)), tad rūpniecības pārprofilēšanās automātiski sanāca skarbāka, jo valstis parasti cenšas sensitīvas militāras lietas ražot savā zemē, nevis iepirkt no ārzemēm. Ja tas vēl nepārliecina, varam apskatīties tagadējās Krievijas un Ukrainas attiecības, kuras nemaz nav spīdoši labas, neskatories uz Ukrainas daudz dziļāku integrāciju nesenā pagātnē. Un ja monopolpircējs nepērk vairs produktu, ko lai dara uzņēmums?>

Ja monopolpreces nepērk vairs produktu, uzņēmumam jāpārprofilējas. Runa te ir par valsts lomu šai procesā. Latvijas gadījumā valsts, vadoties no tādiem ideologiem kā Mīļais Juronkuļis (pareizāk sakot, viņa čomiņš Jefiņš Sachss, kas tagad varbūtiņās vairs nav Mīļā Juronkuļa čomiņš) padomiem. Ar vārdu sakot, valsts valdība ir priekš prihvatizācijas, nevis priekš valsts vadības.

< Un kā tad vajadzēja darīt? Subsidēt ražošanu, par kuru Krievija vienalga palika parādā? ;-)>

Subsidēt un vadīt pārprofilēšanu.

< Vai tad bija kādi īpaši nodokļi tieši VEF sīkuzņēmējiem?>

Un, jā. Jums tur Iekšlatvijā ir grūti ar informāciju. Grūti ir arī, ja pa vienu ausi iekšā, pa otru atkal ārā. Kā jau nesen šeit rakstīju, Ivars Kļaviņš (Latvijas Elektrotehnikas un eletroniskās rūpniecības asociācijas prezidents) tai Tehnikas Apskata numurā rakstīja, ka "... lai cik tas smieklīgi liktos, bija pieņemts jebkurai produkcijai, ko ražoja uzņēmums, pašizmaksai uzlikt milzīgus uzskaitījumus, pat līdz 900%, kur bija ierēķināti visi pārvaldes izdevumi un diezin vēl kas. Ko jūs domājat - tie 20,000 strādājošo! Vai tie pašizmaksu nesadārdzināja? Jebkurā darbadienas stundā VEF teritorijā no ēkas uz ēku staigāja lērums ļaužu, kafejnīcas, ēdnīcas bija pilnas. Tas bija tāds ierasts padomju laika darba stils."

< Ar šiem nodokļiem diemžēl tā ir - kod kurā pirkstā gribi, visi sāp.>

Atskaitot to "pirkstu", no kura kleptokrāts izzīž pašlabumiņu.

<< Runa te nav par nekādiem priekiem par Latvijas "noturīgo attīstību" bet vispār par jebkādu attīstību kas notikusi par spīti kleptokrātiskās monetāri totalitārās valsts vadības polītikai!>>

<Bet kur saskatīji totalitārismu? ;-)>

Monetārajā politikā un Repšes kunga personībā.

Juris Neonkulis

PS Mīļais Adekvātais rakstīja tā:

< "Ja tas zobs būtu manā mutē, es viņu sen būtu izrāvis!" ... "Ja tas zobs būtu tavā mutē, es ar viņu sen būtu izrāvis!">

To zobu kas manā mutē Tu, lūdzu, neaiztiec.

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 8/11/03 6:34

< To zobu kas manā mutē Tu, lūdzu, neaiztiec.>

Oi, veru sorru, ka infrindzjēju Tavu monopolu :)

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 8/11/03 6:37

Tiem, kas brinas par parprofilesanas rezultatiem, atgadinasu, ka ne jau padomju gotinu iztaisija par zirgu, bet gotinai uzlika seglus un tad vel to poiejudza smagajam vezumam.

Visu labako,
Gundars

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 8/11/03 9:53

Juronkulis, kārtīgs ideologs un Buša bagātnieku draugs:

< Ieteiktu Aijai sākt lasīt arī kādas citas avīzes, jo NYT "Weltanschauung" liekas baigi novecojies...>

Joprojām gaidu atspēkojumu...

aija

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/12/03 1:10

Juris raksta:

<< Un kā tad vajadzēja darīt? Subsidēt ražošanu, par kuru Krievija vienalga palika parādā? ;-)>>

< Subsidēt un vadīt pārprofilēšanu.>

Tā vienkārši dāvināt naudu Krievijai? Kāpēc? ;-)

< Jums tur Iekšlatvijā ir grūti ar informāciju. Grūti ir arī, ja pa vienu ausi iekšā, pa otru atkal ārā. Kā jau nesen šeit rakstīju, Ivars Kļaviņš (Latvijas Elektrotehnikas un eletroniskās rūpniecības asociācijas prezidents) tai Tehnikas Apskata numurā rakstīja, ka "... lai cik tas smieklīgi liktos, bija pieņemts jebkurai produkcijai, ko ražoja uzņēmums, pašizmaksai uzlikt milzīgus uzskaitījumus, pat līdz 900%, kur bija ierēķināti visi pārvaldes izdevumi un diezin vēl kas. Ko jūs domājat - tie 20,000 strādājošo! Vai tie pašizmaksu nesadārdzināja? Jebkurā darbadienas stundā VEF teritorijā no ēkas uz ēku staigāja lērums ļaužu, kafejnīcas, ēdnīcas bija pilnas. Tas bija tāds ierasts padomju laika darba stils.">

Nu ja, var jau būt, ka mums te iekšLatvijā ir grūti ar informāciju, bet to mazumiņu kas ir, to vismaz saprotam ;-)) Ja par uzskaitījumiem (līdz pat 900%) runājam, tad tie nu nav nodokļi, kā no teksta saprotu. Tie ir paša uzņēmuma (šajā gadījumā - VEFa) parvaldes un administrācijas izdevumi, kā arī izdevumi par milzīgo telpu un teritoriju uzturēšanu. Un ja vienkāršāku un saprotamāku piemēru vēlies, tad iedomājies, ka Tev dzīvoklis ir apmēram hektāra platībā, un tas ziemā jāapkurina, vasarā jāvēsina, grīdas jāslauka un jāmazgā, logi jāmazgā, izsistie logi par jaunu jāiestiklo u.t.t. Nez vai būtu laimīgs ar to visu ņemties, ja naudas nebūtu neko daudz vairāk nekā šodien ;-) Un ja tai rūpnīcā uz katru strādnieku ir desmit priekšnieki, grāmatveži, ekonomisti, priekšnieku šoferi, pavāri, sargi un vēl kas vien visus viņus pazīst, bet kas paši jaunu vērtību neražo, bet tikai pārdala saņemto, to jau neviena ekonomika nespētu izturēt. Izlasi rūpīgi to tekstu, ko pats mums piedāvāji! :-)

<< Ar šiem nodokļiem diemžēl tā ir - kod kurā pirkstā gribi, visi sāp.>>

< Atskaitot to "pirkstu", no kura kleptokrāts izzīž pašlabumiņu.>

"Es vēlos vai nu radikālu korupcijas ierobežošanu, vai arī savu plašāku līdzdalību tajā!" ;-))

<<Bet kur saskatīji totalitārismu? ;-)>>

< Monetārajā politikā un Repšes kunga personībā.>

Ar tādiem atklājumiem droši vari kandidēt uz Šnobeļa prēmiju ekonomikā ;-)))

Rumpis :)

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/12/03 1:10

Uldis Liepkalns raksta:

< Nu kā Tev nav neērti, tak durakam skaidrs, ka no Masačūsetsas uiss labāk redzams...>

Neērti ir tad, ja esi meiteni pierunājis, bet pašam pēkšņi nestāv ;-))

Rumpis :)

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/12/03 7:10

Sveiki!

Mīļajam Bezpalīdzīgajam meitene kritusi bezsamaņā un daiktam vairs nav kur likties:

< Tā vienkārši dāvināt naudu Krievijai? Kāpēc? ;-) >

Pārprofilējamie uzņēmumi par kuriem bija runa toreiz vēl atradās Latvijā.

< Ja par uzskaitījumiem (līdz pat 900%) runājam, tad tie nu nav nodokļi, kā no teksta saprotu. >

Runa ir par to, ka prihvatizācia tika novadīta nevis lai glābtu uzņēmumus bet lai tīšām pāatrināti gremdētu tos. Tātad Tev interesē par nodokļiem. Te runā Vilnis Rantiņš, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmuma asociācijas priekšnieks:

Laikā, kad bruka Krievjas tirgus un atšķirībā no igauņiem, leišiem un čehiem - "Mums nevienu nodokļu parādu nenorakstīja, tieši otrādi - bija sistēma, lai gada laikā nodokļu parāds vismaz dubultotos. Tādā veidā tika iznīcināta lielākā daļa uzņēmumu un tiem, kas izdzīvoja, ir lielā mērā jāpateicas savai vadībai, kas spēja veikt šo brīni\umu."

< Un ja tai rūpnīcā uz katru strādnieku ir desmit priekšnieki, grāmatveži, ekonomisti, priekšnieku šoferi, pavāri, sargi un vēl kas vien visus viņus pazīst, bet kas paši jaunu vērtību neražo, bet tikai pārdala saņemto, to jau neviena ekonomika nespētu izturēt. Izlasi rūpīgi to tekstu, ko pats mums piedāvāji! :-) >

To tekstu, tici man, esmu pietiekoši rūpīgi izlasījis. Tā jau bija tā kļūda šoka terapijā, ka uzņēmumumi izputēja ka prieks, bet šoka terapeitu nostiprinātā valdība turpināja piekopt, Ināra Kļaviņa vārdos, "padomju laika darba stilu".

< "Es vēlos vai nu radikālu korupcijas ierobežošanu, vai arī savu plašāku līdzdalību tajā!" ;-))>

Es nezinu par pārējiem sveikotājiem bet man personīgi jau sen ir skaidrs, kāda ir bijusi Tava izvēle.

<<<Bet kur saskatīji totalitārismu? ;-)>>>

<< Monetārajā politikā un Repšes kunga personībā.>>

< Ar tādiem atklājumiem droši vari kandidēt uz Šnobeļa prēmiju ekonomikā ;-))) >

Un Tev mēs nemaz nenoliedzam Tavu turpinātu līdzdalību tajā kleptokrātijā kas pamatota totalitārā monetārā politikā bet prasām lai valsts turpmākās ekonomiskās attīstības un demokrātijas labad Tu un Tavs domubrālis Juronkulis turpmāk nēaizstāvētu padomju laika darba stilu valdībā un skaļi neapņirgātu Satversmes jēgu tai punktā, kas noteic reģionālo reprezentāciju Saeimā.

Juris

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/12/03 8:30

Juris raksta:

< Mīļajam Bezpalīdzīgajam meitene kritusi bezsamaņā un daiktam vairs nav kur likties>

Tās būs Tavas erotiskās fantāzijas, ne manējās ;-))

<< Tā vienkārši dāvināt naudu Krievijai? Kāpēc? ;-) >>

< Pārprofilējamie uzņēmumi par kuriem bija runa toreiz vēl atradās Latvijā.>

Dot naudu kādam kas bezcerīgi grimst, man liekas nepareizi. Labāk dot tādam, kas plaukst, jo no tā varēs dabūt atpakaļ. Subsidēt produkciju par kuru netiks samaksāts - tas jau ir pavisam stulbi. Tad jau labāk izdalīt to naudu strādniekiem, un aizliegt viņiem ražot, zaudējumi būs mazāki, jo netiks tērēta vēl enerģija un izejvielas.

< Te runā Vilnis Rantiņš, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmuma asociācijas priekšnieks: Laikā, kad bruka Krievjas tirgus un atšķirībā no igauņiem, leišiem un čehiem - "Mums nevienu nodokļu parādu nenorakstīja, tieši otrādi - bija sistēma, lai gada laikā nodokļu parāds vismaz dubultotos. Tādā veidā tika iznīcināta lielākā daļa uzņēmumu un tiem, kas izdzīvoja, ir lielā mērā jāpateicas savai vadībai, kas spēja veikt šo brīnumu.">

No vienas puses viedokļa vien mēs nekādus secinājumus nedrīkstam izdarīt. Tad jau tiesā arī pietiktu tikai ar prokuroru, kas uztur apsūdzību ;-)

< To tekstu, tici man, esmu pietiekoši rūpīgi izlasījis.>

Lūk, uz šādiem "tici man!" tekstiem es neparakstos un neticu vis! ;-)) Tieši otrādi, pie šādiem vārdiem es palieku vēl uzmanīgāks, jo bieži vien ar "tici man!" tiek maskēts nopietnu argumentu trūkums ;-) Tici man! ;-)))

<< "Es vēlos vai nu radikālu korupcijas ierobežošanu, vai arī savu plašāku līdzdalību tajā!" ;-))>>

< Es nezinu par pārējiem sveikotājiem bet man personīgi jau sen ir skaidrs, kāda ir bijusi Tava izvēle.>

Interesanti, kāda? ;-))

< Un Tev mēs nemaz nenoliedzam Tavu turpinātu līdzdalību tajā kleptokrātijā kas pamatota totalitārā monetārā politikā bet prasām lai valsts turpmākās ekonomiskās attīstības un demokrātijas labad Tu un Tavs domubrālis Juronkulis turpmāk nēaizstāvētu padomju laika darba stilu valdībā un skaļi neapņirgātu Satversmes jēgu tai punktā, kas noteic reģionālo reprezentāciju Saeimā.>

Juronkuļa domu gājiens man saprotams un patīkams, bet par viņu atbildēt nevaru un negrasos arī. Un neko es neapņirgāju, tikai pasmejos par to, kas smieklīgs :-)

Rumpis, pēc pusdienām īpaši labā noskanojumā :)

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/12/03 9:03

Sveiki!

Mīļais Bezpalīdzīgais piepildījis vēderu, labā noskaņojumā:

< Dot naudu kādam kas bezcerīgi grimst, man liekas nepareizi. Labāk dot tādam, kas plaukst, jo no tā varēs dabūt atpakaļ.>

Runa bija par valsts lomu pārprofilēšanā, nevis tikai gremdēšanā.

Par Vilņa Rantiņa teikto:

< No vienas puses viedokļa vien mēs nekādus secinājumus nedrīkstam izdarīt. Tad jau tiesā arī pietiktu tikai ar prokuroru, kas uztur apsūdzību ;-) >

Tavs viedoklis jau nav tas vienīgais.

<< To tekstu, tici man, esmu pietiekoši rūpīgi izlasījis.>>

< Lūk, uz šādiem "tici man!" tekstiem es neparakstos un neticu vis! ;-)) Tieši otrādi, pie šādiem vārdiem es palieku vēl uzmanīgāks, jo bieži vien ar "tici man!" tiek maskēts nopietnu argumentu trūkums ;-) Tici man! ;-))) >

Runa bija par tā teksta, ko citēju, jēgas saprašanu, tici man.

<< Es nezinu par pārējiem sveikotājiem bet man personīgi jau sen ir skaidrs, kāda ir bijusi Tava izvēle.>>

< Interesanti, kāda? ;-)) >

Nu, tāda, ka Tev nav kauna aizstavēt "padomju laika darba stilu" valdības lomā Latvijas ražotnes izpostīšanā. Tici man. Un tāda, ka Tev nav kauna apsmiet domu, ka Satversmē paredzētā reģionu loma Latvijas demokrātijā būtu apstiprināma likumā. Tici man.

< Juronkuļa domu gājiens man saprotams un patīkams, bet par viņu atbildēt nevaru un negrasos arī. Un neko es neapņirgāju, tikai pasmejos par to, kas smieklīgs :-) >

Nemaz Tevi neaicināju par Mīļo Juronkuli atbildēt. Aicināju Tevi (un Mīļo Juronkuli pie tās pašas reizes) Satversmi tai punktā, kur tā prasa reģionālu reprezentāciju Saeimā, neapsmiet.

Juris

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/12/03 10:00

Juris: < Tavs viedoklis jau nav tas vienīgais.>

Nav gan. Bet manējais ir pareizs! ;-))

< Tev nav kauna aizstavēt "padomju laika darba stilu" valdības lomā Latvijas ražotnes izpostīšanā. Tici man.>

Ņu, un varbūt ar kādiem citātiem pat ilustrēsi to? ;-)

< Tev nav kauna apsmiet domu, ka Satversmē paredzētā reģionu loma Latvijas demokrātijā būtu apstiprināma likumā. Tici man.>

Visas "Vienīgās Un Pilnīgi Universālās Zāles Pret Visām Slimībām" izraisa manī jautrību :)

Kā jau agrāk rakstīju, man šai normai ticības nav, jo redzu, ka naudīgās partijas to viegli apies, bet mazturīgās partijas tikai pazaudēs iespējamo pārstāvniecību Saeimā, tātad tiks sasniegts efekts pilnīgi pretējs gaidītajam. To varētu ieteikt tikai ienaidniekam ;-)

Rumpis :)

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/12/03 10:36

Sveiki!

Es Mīļajam Bezpalīdzīgajam pateicu tā:

<< Tavs viedoklis jau nav tas vienīgais.>>

Mīļais Bezpalīdzīgais atbildēja tā:

<Nav gan. Bet manējais ir pareizs! ;-))>

Tavai pārlaicībai pretī runā objektīvi fakti, ja runa ir nevis par Tavu personīgo labklājību bet par Latvijas valdības lomu valsts ražotnes izputināšanā.

<<<< Es nezinu par pārējiem sveikotājiem bet man personīgi jau sen ir skaidrs, kāda ir bijusi Tava izvēle.>>>>

<<< Interesanti, kāda? ;-)) >>>

<< Tev nav kauna aizstavēt "padomju laika darba stilu" valdības lomā Latvijas ražotnes izpostīšanā. Tici man.>>

< Ņu, un varbūt ar kādiem citātiem pat ilustrēsi to? ;-)>

Ņu pārlasi pats savas pēdējās pāris vētulītes. Tici man.

<< Tev nav kauna apsmiet domu, ka Satversmē paredzētā reģionu loma Latvijas demokrātijā būtu apstiprināma likumā. Tici man.>>

<Visas "Vienīgās Un Pilnīgi Universālās Zāles Pret Visām Slimībām" izraisa manī jautrību :)>

Tādas lietas kā atsaukšanās uz Satversmi un runas par demokrātijas jēgu izraisa Tevī jautrību, tici man, bet tomēr Tu nesaproti, ka ar to Tu bezkaunīgi aizstāvi "padomju laika darba stilu" un caur to panākto Latvijas ražotnes izpostīšanu un arī caur to panākto bremzi ražotnes atdzimšanai un par jaunu attīstīšanai.

< Kā jau agrāk rakstīju, man šai normai ticības nav, jo redzu, ka naudīgās partijas to viegli apies, bet mazturīgās partijas tikai pazaudēs iespējamo pārstāvniecību Saeimā, tātad tiks sasniegts efekts pilnīgi pretējs gaidītajam. To varētu ieteikt tikai ienaidniekam ;-)>

Man rādās, ka Tev ir mīļš tas "padomju laika darbu stils" kas vēl arvien Latvijā pastāv un kurā Tu labi jūties un Tu netici, ka demokrātiju Latvijā būtu vērts ar likumu nostiprināt. Norma par ko ir runa ir tāda, ka partijām būtu jāstastāda pilnīgi atširīgi saraksti katram vēlēšanu apgabalam, nevis vienu un to pašu lokomotīvi likt par vilcēju visiem apgabaliem. To normu partijas nevarētu nekādi apiet. Protams, savus diždužus partijām tas netraucēs likt augstos amatos valdībā gadījumā kad tās nonāktu pozīcijā. Protams, partijas varētu salikt katram apgabalam kādu kandidātus tās vien neizvēlētos, bet lai Latvija mēroga partiju ievēlētu pie teikšanas, šiem kandidātiem būtu jābūt katrā atsevišķā vēlēšanu apgabalā vēlētājiem patīkami. Ja šitik vienkāršu lietu nespēji saprast un ja uz to Tev ticības trūkst, ka Latvijas tauta būtu tādas uzticības cienīga, tad Tu tiešām esi tas, kas Tu acīmredzot esi.

Juris

 

 

 

From: rumpis@nodzēsšodrazupudele.com
Date: 8/12/03 11:01

Juris: < Tavai pārlaicībai pretī runā objektīvi fakti, ja runa ir nevis par Tavu personīgo labklājību bet par Latvijas valdības lomu valsts ražotnes izputināšana.>

Spekulācijas par vēstures tēmu "Kā būtu, ja būtu..." ir neauglīgas... Tām ir tikpat liela vērtība kā trenera vai spēlētāju rīcības apspriešana, skatoties hokeju vai futbolu pa TV. Nonākot uz laukuma, visgudrākie komentētāji parasti ir pilnīgi nespējīgi un nederīgi ;-)

<<< Nu, tāda, ka Tev nav kauna aizstavēt "padomju laika darba stilu" valdības lomā Latvijas ražotnes izpostīšanā. Tici man.>>>

<< Ņu, un varbūt ar kādiem citātiem pat ilustrēsi to? ;-)>>

< Ņu pārlasi pats savas pēdējās pāris vētulītes. Tici man.>

Vienalga neticu :) Un ja vēlies ar piemēriem savus apvainojumus pamatot, tad pats tos arī atrod, nevis liec meklēt man. Vai esi manījis kaut vienā tiesā, kur apsūdzētajam būtu jāmeklē pierādījumi pret sevi??? ;-) Izskatās, ka Tu esi tikai pļāpātājs, turklāt vēl slinks ;-))

< Tādas lietas kā atsaukšanās uz Satversmi un runas par demokrātijas jēgu izraisa Tevī jautrību, tici man, bet tomēr Tu nesaproti, ka ar to Tu nezkaunīgi aizstāvi "padomju laika darba stilu" caur to panākto Latvijas ražotnes izpostīšanu un arī caur to panākto bremzi ražotnes atdzimšanai un par jaunu attīstīšanai.>

Par "padomju laika darba stila" aizstāvēšanu Tu paliki tikai neargumentētu apvainojumu līmenī, tāpēc nepūlies to atkārtot katrā rindkopā. Jeb varbūt Tev nedod miera Jozefa Gebelsa doma, ka pietiekami bieži atkārtoti meli kļūst par patiesību? ;-))

< Man rādās, ka Tev ir mīļš tas "padomju laika darbu stils" kas vēl arvien Latvijā pastāv un kurā Tu labi jūties un Tu netici, ka demokrātiju Latvijā būtu vērts ar likumu nostiprināt. Norma par ko ir runa ir tāda, ka partijām būtu jāstastāda pilnīgi atširīgi saraksti katram vēlēšanu apgabalam, nevis vienu un to pašu lokomotīvi likt par vilcēju visiem apgabaliem. To normu partijas nevarētu nekādi apiet. Protams, savus dizdužus partijām tas netraucētu likt augstos amatos valdībā gadījumā kad tās nonāks pozīcijā. Protams, partijas varētu salikt katram apgabalam kādu kandidātus tās vien neizvēlētos, bet lai Latvija mēroga partiju ievēlētu pie teikšanas, šiem kandidātiem būtu jābūt katrā atsevišķā vēlēšanu apgabalā vēlētājiem patīkami. Ja šitik vienkāršu lietu nespēji saprast un ja uz to Tev ticības trūkst, ka Latvijas tauta tādas uzticības cienīga nav, tad Tu tiešām esi tas, kas Tu acīmredot esi.>

Jau senāk ieteicu citu variantu - godīgajiem jākļūst bagātākiem par negodīgajiem un jāapvienojas tā, lai negodīgie pat iepīkstēties nevarētu Latvijā! ;-))

Rumpis :)

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/12/03 11:16

Sveiki!

Mīļais Bezpalīdzīgs lieku reizi pierāda savu bezpalīdzību:

< Un ja vēlies ar piemēriem savus apvainojumus pamatot, tad pats tos arī atrod, nevis liec meklēt man. /.../ Par "padomju laika darba stila" aizstāvēšanu Tu paliki tikai neargumentētu apvainojumu līmenī, tāpēc nepūlies to atkārtot katrā rindkopā. Jeb varbūt Tev nedod miera Jozefa Gebelsa doma, ka pietiekami bieži atkārtoti meli kļūst par patiesību? ;-))>

Nu labi. Tu attaisnoji padomju laika darba stila nepieciešamību valsts vadībā tā:

" Ja par uzskaitījumiem (līdz pat 900%) runājam ... Tie ir paša uzņēmuma (šajā gadījumā ? VEFa) parvaldes un administrācijas izdevumi, kā arī izdevumi par milzīgo telpu un teritoriju uzturēšanu. Un ja vienkāršāku un saprotamāku piemēru vēlies, tad iedomājies, ka Tev dzīvoklis ir apmēram hektāra platībā, un tas ziemā jāapkurina, vasarā jāvēsina, grīdas jāslauka un jāmazgā, logi jāmazgā, izsistie logi par jaunu jāiestiklo u.t.t. Nez vai būtu laimīgs ar to visu ņemties, ja naudas nebūtu neko daudz vairāk nekā šodien ;?) Un ja tai rūpnīcā uz katru strādnieku ir desmit priekšnieki, grāmatveži, ekonomisti, priekšnieku šoferi, pavāri, sargi un vēl kas vien visus viņus pazīst, bet kas paši jaunu vērtību neražo, bet tikai pārdala saņemto, to jau neviena ekonomika nespētu izturēt."

< Jau senāk ieteicu citu variantu - godīgajiem jākļūst bagātākiem par negodīgajiem un jāapvienojas tā, lai negodīgie pat iepīkstēties nevarētu Latvijā! ;-))>

Man nenāk smiekli.

Juris

 

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/12/03 1:50

????

Tu esi daudz lielāks šamanis par mani, ja šajā citātā, kura autorību nenoliedzu, saskatīji padomju darba stila slavināšanu ;-) Bet nekas, turpini vien lasīt un izprast tekstus šādā pašā oriģinālā stilā, jo reizēm jau gadās, ka diži atklājumi rodas vienkārša pārpratuma dēļ ;-))

< Man nenāk smiekli.>

Žēl. Smiekli uzlabo veselību :)

Rumpis :)

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/12/03 3:06

Sveiki!

Šamanis nez kāds es neesmu bet kāda vella dēļ tad Tu šito rakstīji? Nocitētais raksts Tehnikas Apskatā bija par to, ka VEF privatizāciju novilcinot līdz kamēr tas bija jau nogremdēts ar šitādiem 900% uzskaitījumiem (nemaz nerunājot par brutālajiem nodokļiem) to atskaldītajiem apakšuzņēmumiem bija tas t.s. "padomju laika darba stils" un to Tu te neaizstāvi kā neatliekamu? Tu taču to teici kā pretargumentu manam apgavojumam, ka tas bija citādi darāms.

Smiekli par demokrātijas bezjēdzību Latvijas apstākļos nevis uzlabo bet maitā veselību.

Juris

 

 

 

From: Rumpis@nodzēsšodrazu.pudele.com
Date: 8/12/03 3:50

Visu to paladziņu rakstīju tāpēc, ka radās iespaids, ka Tu domāji, ka tos 900% uzskaitījumu bija uzlikusi valsts. Tādēļ uzskatīju par nepieciešamu paskaidrot savu redzējumu, ka ne pie visām nejēdzībām bija valsts vadība vainojama, un ka daudzos gadījumos pietika idiotu un neliešu arī zemākos līmeņos. Tie 900% uzskaitījumi jau nebija no augšas noteikti, tie bija pašas uzņēmuma neprasmīgas vadības rezultāts, kas centās noturēt nenoturamo un pacelt nepaceļamo. Laiki bija mainījušies, un vajadzēja saimniekot citādāk, bet kādam nebija šīs pieredzes, citam amata krēsls bija pie pakaļas pieaudzis, cits atkal gribēja novest uzņēmumu līdz klinķim, lai prihvatizētu to par sviestmaizi. Turklāt, kā atceros no pirmo neatkarības gadu TV diskusijām, rūpnieki bija apvienojušies kaut kādā asociācijā, kas tā vietā, lai paši meklētu izeju no objektīvi smagās situācijas, visu laiku spieda uz valdību, lai tā viņus pa ierastai padomju laiku metodei barotu ar bezprocentu kredītiem, kas par kredītiem nemaz patiesībā nebija uzskatāmi, jo netika ne atdoti, ne arī pat atprasīti reizēm. Tā tika pazaudēts laiks. Jā, ja gribi, vari tagad pārmest Repšem, ka viņš nepakļāvās šo "rūpnieku" un citu līdzīgu "saimniecisko speciālistu" spiedienam, un naudu nedeva, jo vienīgais naudas avots bija naudas drukājamā mašīna, bet tā būtu inflācija, un rezultātā visa tauta būtu maksājusi par komas stāvoklī uzturēto rūpniecību. Bet cik ilgi? Vai nepārtrauktās subsīdijas "kredītu" izskatā būtu pārstrukturējušas rūpniecību, kamēr uzņēmumu vadītāji pēc vecās padomju laiku inerces uzskatīja, ka tikai pati ražošana ir nozīmīga, un viss pārējais ir pupu mizas? Un noliktavās krājās preces, kam nebija pircēju. Vai arī šīs preces tika sūtītas uz Krieviju un citām bijušajām PSRS republikām, kas par tām nenorēķinājās. Gan toreiz man tas likās tizlums un nesaimnieciskums, gan arī tagad, tādēļ jo vairāk esmu izbrīnīts, ka Tu pasausā un iespējami bezkaislīgā situācijas aprakstā saskati padomju darba stila slavinājumu. Bet tā kā nēsmu Čomskis, vari man neticēt ;-))

Bet ja ir jāizvēlas starp smiekliem un žultainu niknumu, es tomēr izvēlos smieklus :)

Rumpis :)

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 8/12/03 4:48

Sveiki!

Mīļais Bezpalīdzīgais:

< Visu to paladziņu rakstīju tāpēc, ka radās iespaids, ka Tu domāji, ka tos 900% uzskaitījumu bija uzlikusi valsts. >

Tur jau ir tas knifs, kā jau Tev skaidroju, ka toreiz VEF vēl piederēja valstij un tās valdība tīšuprāt novilcināja privatizāciju, acīmredzot cerēdama uz maksimālo prihvatizāciju pašiem savās kabatās - līdz kamēr VEF bija tik pat kā pilnībā izputināts.

< Turklāt, kā atceros no pirmo neatkarības gadu TV diskusijām, rūpnieki bija apvienojušies kaut kādā asociācijā, kas tā vietā, lai paši meklētu izeju no objektīvi smagās situācijas, visu laiku spieda uz valdību, lai tā viņus pa ierastai padomju laiku metodei barotu ar bezprocentu kredītiem, kas par kredītiem nemaz patiesībā nebija uzskatāmi, jo netika ne atdoti, ne arī pat atprasīti reizēm. Tā tika pazaudēts laiks.>

Tomēr, ja tā paskatās no šodienas perspektīvas un salīdzina, kā jau Tev teicu Viļņa Rantiņa vārdos, ar kaimiņvalstīm, tad Latvijas ražotne tika gremdēta diezgan apbrīnojami ātri.

< Jā, ja gribi, vari tagad pārmest Repšem, ka viņš nepakļāvās šo "rūpnieku" un citu līdzīgu "saimniecisko speciālistu" spiedienam, un naudu nedeva, jo vienīgais naudas avots bija naudas drukājamā mašīna, bet tā būtu inflācija, un rezultātā visa tauta būtu maksājusi par komas stāvoklī uzturēto rūpniecību. Bet cik ilgi?>

Nemaz nav jāiztēlojas galējības par drukātuvēm, lai saprastu kas toreiz notika un kā būtu bijis labāk. LAbāk noteikti būtu bijis, toreiz tāpat kā šodien, ja Repšes kungs tiešām kaut ko saprastu no pasaules ekonomikas aktualitātēm, nevis tikai mierīgi noticētu Mīļajam Juronkulim un citiem tā laika modīgajiem šoka terapijas ideologiem. Piemēram, paskatāmies uz tām kaimiņvalstīm, kurām šodien veicas labāk nekā Latvijai, teiksim - Slovēniju. Nezinu kā tev ar angleni, bet varbūt interesē palasīt vispārīgos vilcienos par alternatīvām pieejām iepretī Big Bang shock Therapy:

http://www.economicprincipals.com/issues/03.04.27.html

Te pāris rindkopu tulkojums:

[Citējot David Ellerman]: "Ārpus šauras elites, lielais vairums krievu iepazinās ar tirgu nevis kā kaut ko tādu kas pavairo cilvēka spējas un spēkus bet drīzāk kā kaut ko tādu kas mazināja viņu iespējas un vājināja viņu spēkus un atstāja viņus situācijā, kur vienīgā racionālā izvēle bija grābt ko var kamēr raudzīties ļoti nedrošā un neprognozējamā nākotnē. Krievijas reformētāju Big Bang piēja praktiski norakstīja uz nulli tautas sakrātās īpašuma tiesības un tirgoties iespējas par labu privatizācijas sertifikātiem kas nebija vairāk vērti kā dažas pudeles vodkas."

[Te piemetināšu, ka es pats reiz Rīgā veselu dienu pavadīju (Voldemārs Jansons mani pacietīgi vizināja no ierēdņa pie ierēdņa un beidzot uz Krājbanku Pārdaugavā) lai iekasētu savus un mava tēva privatizācijas sertifikātus. Sanāca tiešām pietiekoši, lai nopirktu dažas pudeles vodkas. JŽ]

"Šodien plaši pieņemtā ķēmu bilžu versija par Krievijas postu kas tiek piedāvāta publikai nav par farsikālo mēģinājumu vienā dienā uztaisīt augšā piecas mijiedarbīgas aģentūru ķēdes. Versija ko piedāvā ir gan par to, ka 'tā sistēma nestrādāja tā kā bija plānots' jo alkatīgie menedžeri un valsts ierēdņi nēsot vīžājuši respektēt tautas īpašuma tiesības. Tātad vaina nebija ar šīs absurdās vistu būdas arhitektiem bet ar rijīgajām lapsām."

Ellermans kontrastējošā pretstatā nostāda Ķīnu kā veiksmīgas inkrementālas soli-pa-solim reformas piemēru. Ķīnā pagātnes apstākļi konsekventi ir tikuši ņemti vērā, it īpaši veiksmīgajos eksperimentos uzņēmumu inkubācijā caur tā saucāmiem "township village enterprises" jeb rajona ciematu uzņēmumiem.  Papriekšu apskatīties uz ļaudīm kuriem būs jāsadarbojas lai dotais uzņēmuma pasākums strādātu, tad "aptīt" tos ar īpašuma kodeksu ("shrink-wrap" the ownership around them).

Vēl šādas no apakšas uz augšu  reformu piemērs esot Polijas valdības privatizācija caur likvidāciju (t.s. "Polish leasing").

Ellermans raksta, ka ja tehnokrāti sagaida, ka valsts aģentūras ko viņi paši ir izgudrojuši - stingri centralizētās bankas, mutual fondi utt - labāk veiks iespēju ieraudzīšanu un attiecīgu attistītbas veicināšanu nekā pati tauta kas ir tuvāk notikumu vietai un pati zina ko var un ko nevar padarīt, tad šie t.s. eksperti ir pierādījuši nespēju saprast  tirgus ekonomikas pamatprincipus.

Starpība starp Ķīnu un Krieviju (un Krievijas perifēriju) esot tas, ka Ķīnas valdnieki daudz labāk saprata nekā Krievijas etcetera, uz kurieni ved bolševisms, jo viņiem daudz svaigākā atmiņā bija Mao Lielais Lēciens uz Priekšu. Viņi vairs lāga neticēja, kā ticēja Jeffrey Sachs un Repšes kunga padomdevēji no Amerikas, ka ar Lielu Lēcienu varēs pārlekt no no komunisma uz globalismu.

< Bet tā kā neesmu Chomskis, vari man neticēt ;-)) >

Nemaz neprasu no Tevis, lai Tu būtu Čomskis. Prasu, lai Tu nesekotu nevienam ideologam un izbeigtu domāt ķēmu bildēs.

< Bet ja ir jāizvēlas starp smiekliem un žultainu niknumu, es tomēr izvēlos smieklus :)>

Elle, cik esmu lasījis, esot smieklu pilna.

Juris Žultaini Niknais

Kas jauns Latvijā?