Toronto, trešdien ,17. septembrī, 2003.g.

Domāsim pozitīvi par iestāšanos ES

Skats uz pagātni

Man ir vairāki pazīstami radi un paziņas, kas man saka sekojošo:

Visādi ķēniņi, cari, bīskapi, vadoņi, krustneši, komunisti, naciķi, demokrāti, sabiedrotie, misionāri, diplomāti, skolotāji nāca vai zēģelēja no Eiropas uz latviešu zemi un darīja postu kā mūsu zemei tā mūsu tautai. Tie ir nākuši daudzas reizes un vienmēr atnesuši daudz posta. Ari šodienas trūkumi un nedrošība Latvijā ir Eiropiešu ievesta. Tas nav tikai Latvijā, bet eiropieši ir zēģelējuši un gājuši uz daudzām svešām zemēm un posts un nabadzība tika radīta visur.

Daži to dara šodien, nosaucot sevi par demokrātiem un caur šo citu tautu postīšanu, pārtaisa par legālu un ar klusēšanu parādās kā piekritēji.

Eiropas Savienībai vēl nav valstiskas saprašanas un nav morāliski cilvēcīgas stājas. Šī sabiedrība ir piesātināta ar posta ideoloģiju un reliģiju.

Tāpēc iestāties tādā necilvēcīgā sabiedrībā ir negodīgi un nepieņemami, atbaidoši un pat riebīgi latviskai mentalitātei un tikumībai.

Skats uz nākotni

Te gribu izteikt, 13 punktos manu saprašanu, ka, neskatoties uz šo lielo un ilgo ļaunuma perēkli, tomēr būtu vērts iestāties Eiropas Savienībā [ES ].

1] Manā novērojumā un saprašanā ES ir parādījušās ari cilvēcīgas idejas un ir cilvēki kas grib izvest Eiropu no posta ideoloģijas un ar tiem mums ir jāsadarbojas un tiem mums ir jāpalīdz radīt skaistu un cēlu Eiropu. To mēs varam darīt ar iestāšanos un piedalīšanos atbalstīt cēlo un cilvēcīgo.

2] Ir daudz spīdošu domu Eiropas savienībā [ES] un tāpēc tie būtu latviešiem jāatbalsta ar iestāšanos.

3] Eiropas savienībā ir ari daudz ļaunu darbu un ļaunu nolūku nākotnei un tāpēc mums ir jāiestājas, lai ļaunos nolūkus novērstu un ļaunos darbus izlabotu.

4] Daudzi latvieši zina eiropiešu noziedzīgos darbus, ļaunos nolūkus un lai noziedzīgā cilvēku šķira nevarētu sekmīgi noziedzību turpināt, tad mums ir jāiestājas, lai varētu stiprināt gaišos spēkus un ļaunumu apturēt un likvidēt.

5] Tie ļaunie ES spēki, organizē , lai iznīcinātu citu cilvēku un tautu dzīvi un labklājību un tie ir steidzīgi jāaptur un jānoņem no vadošiem posteņiem.

6] Tikai taisnība mūs padarīs brīvus un tikai piedaloties pie taisnības strāvojumiem visi būsim brīvi. Ir ļoti maz to cilvēku un tautu kam ir patiesa taisnības un brīvības apziņa un latvieši ir vieni no tiem eiropiešiem, kam tā vēl ir saglabājusies un būtu neprātīgi izolēties un palikt ārpusē, kad ir radusies iespēja piedalīties pie patiesas brīvības veidošanas.

7] Bet ja domāsim kā trusīši, slapstoties pa Latvijas skaistajos jūrmalas krūmos vai smilšainās dzintara krasta alās tad šie ES ļaunie spēki kļūs ļaunumā stiprāki, mūs izķers, sagremos un izspļaus kā jaunus vergus, kā pagātnē tas ir bijis.

8] Dabīgi stāvoklis vēl nav pilnīgi noskaidrojies un ES ideoloģija ir piebāzta pilna ar melīgiem zaglīgiem, elitiskiem, verdzīgiem tikumiem un likumiem, bet ar latvisko saprašanu un enerģiju, patiesu piedalīšanos tos varēs atmaskot un no viņiem atbrīvoties.

9] Esam redzējuši, ka šie ļaunie ES elementi, mūsu godīgumu ir pazemojuši un mūsu augsto morālisko stāvokli apmētā ar dubļiem un to dara vēl šodien. Un ar mūsu patieso un enerģisko piedalīšanos mēs varēsim šos melīgos cilvēkus un garus atmaskot un no tiem atbrīvoties.

10] Ja mēs nepiedalīsimies, tad ir ļoti iespējams, ka ES paliks šo negantnieku apkampienos. Tāpēc ir jādomā, lai tie nesvinētu uzvaru, tie ir jāatmasko un tiem jāsaņem sods.

11] Dabīgi ir jāpadomā vai un kā ES noziedzīgiem elementiem būs iespēja laboties.

12] Tās sāpes un ciešanas ko ES ļaunie elementi nodarīja latviešiem un citām tautām vēl netiek noskaidrots un par kompensāciju un kriminālo darbu labošanu, laupījuma atdošanu vai soda likmes pat netiek runāts.

13] Atkārtojos, ka tikai ar taisnību bez meliem var atgūt cienīgu brīvību un cienīgu dzīvi un tas notiks, ja mēs patiesi piedalīsimies.

Igors Ivars Balodis.

Kas jauns Latvijā?