Re: Par džihadu

 

 

From: Maras@uq.net.au
Date: 2/3/05 8:08

Seit interesants raksts par dzihadu anglu valoda:

Marija

The true meaning of Jihad

by Rick Mathes

The Muslim religion is the fastest growing religion per capita in the United States, especially in the minority races.

Allah or Jesus?

Last month I attended my annual training session that's required for maintaining my state prison security clearance. During the training session there was a presentation by three speakers representing the Roman Catholic, Protestant and Muslim faiths, who explained each of their belief systems.

I was particularly interested in what the Islamic Imam had to say. The Imam gave a great presentation of the basics of Islam, complete with a video.

After the presentations, time was provided for questions and answers.

When it was my turn, I directed my question to the Imam and asked:

"Please, correct me if I'm wrong, but I understand that most Imams and clerics of Islam have declared a holy jihad [Holy war] against the infidels of the world. And, that by killing an infidel, which is a command to all Muslims, they are assured of a place in heaven. If that's the case, can you give me the definition of an infidel?"

There was no disagreement with my statements and, without hesitation, he replied, "Non-believers!"

I responded, "So, let me make sure I have this straight. All followers of Allah have been commanded to kill everyone who is not of your faith so they can go to Heaven. Is that correct?"

The expression on his face changed from one of authority and command to that of a little boy who had just gotten caught with his hand in the cookie jar. He sheepishly replied, "Yes."

I then stated, "Well, sir, I have a real problem trying to imagine Pope John Paul commanding all Catholics to kill those of your faith or Dr.Stanley ordering Protestants to do the same in order to go to Heaven!"

The Imam was speechless.

I continued, "I also have a problem with being your friend when you and your brother clerics are telling your followers to kill me. Let me ask you a question. Would you rather have your Allah who tells you to kill me in order to go to Heaven or my Jesus who tells me to love you because I am going to Heaven and He wants you to be with me?"

You could have heard a pin drop as the Imam hung his head in shame. Needless to say, the organizers and/or promoters of the 'Diversification' training seminar were not happy with Rick's way of dealing with the Islamic Imam and exposing the truth about the Muslim's beliefs.

I think everyone in the US should be required to read this, but with the liberal justice system, liberal media, and the ACLU, there is no way this will be widely publicized. Please pass this on to all your e-mail contacts.

This is a true story and the author, Rick Mathes, is a well known leader in prison ministry.

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/4/05 12:08

Paldies Marija,

Man šis apraksts jau bija inboxa paris nedeļas bet netiku izsutijis. Uzsver to starpibu ko vairums cilveku neņem daudz vera lidz kam pašiem nakas piedzivot.

Vilis G. <')))><

"Life is 10% of what happens to you and 90% of how you respond to it!"

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/4/05 12:18

http://www.snopes.com/politics/religion/allah.asp

norāda tā saucamais imams bija nezinošs cietumnieks kas spēlēja imamu, jo imams nebija pieejams. islāms, līdzīgi kristiešu ticībām, parādās dažādās versijās ar dažādiem jihada iztulkojumiem.

kāda atšķirība krustnešu (kristiešu) svētam karjam?

ne visi kristiešu zarojumi atzīst svētos karjus. Kvekeri piemēram noraida svētā karja jēdzienu pavisam.

aija

 

 

 

From: ervie@hotmail.com
Date: 2/4/05 12:28

mņa...... pamācoši....

tatad, no šī raksta mes varam lasīt, ka

1) islāmisti un arī to mācītāji ir muļķi un pat sadziviska loģika tiem ir sveša
2) jezus ir labāks par allahu
3) visiem amerikā tas butu jaizlasa, jaielāgo un jāzin.
4) amerikas masu saziņas lidzekļi strada pret saviem lidzpilsoņiem un ir parak priekšrakstu ierobežoti.
5) tapec visiem godigajiem mailu saņēmējiem lietas ir jaņem savās rokās....

bez komentiem,

v.

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/4/05 12:33

Dear Sancta Maria and Dear Vilis G. <')))><!

If you believe that any imam would hang his head in shame at a stupid Sunday School question like that, then I put it to you that you are hopeless idiots and bigots, both of you, and CHristians only in the sense that it is much easier to claim to be CHristian if you are an idiot and a bigot.

Sancta Maria goes on to quote someone she respects for being smarter than herself:

< A democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch.>

A democracy is Sancta Maria and Vilis G. <')))>< discussing islamic theology in a public forum.

George

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/4/05 3:33

Ludzu neapvainojies, Marija, bet forvardetais teksts, ka man liekas, ir diezgan rupjš safabricejums. Es tā kā nepiederetu pie islama aizstavjiem ;-) bet tieši tapec es zinu, ka uz šadiem jautajumiem islamticigajiem ir bijis jātbild jau daudzus gadsimtus, tadeļ jau sen ir izstradajušās gandriz vai standarta atbildes. Pat es zinātu, kas visticamāk butu jātbild (diezgan parliecinoši) īstam imamam. Ja atbildes nezina imams, tad vai nu tas nav īsts imams, vai varbut smagi slims, vai ir iebiedets un nedrikst neko atbildet u.tml.

Islama attistibas virziens un veids musdienu pasaule ir ļoti bistams civilizacijai mūsu izpratnē, bet tieši tapec nevajadzetu uzskatit islamistus par pilnigiem idiotiem. Speciga ienaidnieka noovertešana par zemu ātri noved pie zaudejuma.

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/4/05 6:20

Sveiki!

Lūdzu neapvainojies, Harij, bet islama perversija un pagrimšana terorismā mūsu idiotiskā pasaules kara apstākļos nav nekāda islama attīstība bet tas pats vien kas kristietības un žīdisma un sekulārā humanisma perversija mūsu pašu mājās. Ar vārdu sakot, par tik par cik Tu islamu uzskati par savu ienaidnieku es Tevi uzskatu par savu - nemaz nerunājot par savas civilizācijas - ienaidnieku.

Juris

 

 

 

From: Maras@uq.net.au
Date: 2/4/05 7:54

Hey there, Georgie boy!

No need to get your knickers in a knot!
Must've hit a raw nerve...

Marija

 

 

 

From: mahris@myself.com
Date: 2/4/05 6:50

Sve'to karu, Lielo Dz'ihadu, ties'a'm ja'veic katram musulmanim.

Jo Lielais Dz'ihads - ta' ir nepa'rtraukta' ci'n'a ar saviem netikumiem, ar s'aitanu sevi'.

Augsti slave'jams ari' Vide'jais Dz'ihads, drosme teikt visu patiesi'bu savam sulta'nam vai prezidentam.

Un laiku pa laikam na'kas veikt ari' nenozi'mi'ga'ko, Mazo Dz'ihadu - karu. Te Skolota'ju viedokl'i ats'k'iras, daudzi uzskata, ka Mazais Dz'ihads piel'aujams tikai aizsardzi'bai.

Mahris

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/4/05 11:51

Dear Georgie porgie, puddin' & pie!!

Don't worry too much about what S.M.or V.G. believes, just make sure you got all your own ducks in a row!

That article by Rick Mathes you can believe or not, it will not change anything as far as we are concerned. I don't go along with some of his ideas either, but can sift things that are useful. I was going to send it to Sveiks to indicate that there are many varieties and belief systems in Islam, just as there are in any other belief system. The significance is in discerning which one of them (in any system) is closest to the truth. There's the rub my boy!!! But then, you got big problems in that area, n'est ce que pas?

And as far as the name calling and rudeness on your part, you should know, - it ususally takes one to know one! In your book, idiot and bigot is anyone who does not see things your way. Lord have mercy on your students! Yep, here's an example of democracy if ever there was one!

Vilis G. <')))><

"A democracy is not a society where the majority rules; a democracy is a society in which it is safe to be in the minority."

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/5/05 4:58

šķiet praktiskais islāms pieļauj parakstīt līgumus kas jāņem vērā. šo tiesību sāk izmantot viena daļa izglītotās Pakistānas islāmu sievietes IERAKSTOT LAULĪBAS LĪGUMĀ TIESĪBAS STRĀDĀT ko nevar atņemt vīrs vai vīra ģimene.

paliek jautājums tiem kas nav dzimuši islāmu sabiedrībā: kapēc piedalīties reliģijā kurjā tik daudz aizliegumu? vai nav labāk parakstīties uz pašiem saviem līgumiem?

Nature 433, 452 - 453 (03 February 2005); doi:10.1038/433452a

Pakistānā šāds līgums nepieciešams, jo tradicijas atrunā sievietēm piedalīties publiskā dzīvē. tam pretīm cīnās pakistāniešu feministes izmantojot savas ticības likumus savā labā.

solis uz priekšu, lai gan joprojām sievietēm neļauj strādāt vēlu, ja nav klāt ģimene. (tādos gadījumos arī vīrs vai ģimene parādās un gaida līdzko sieva pabeidz darbu.) nedrīkst ceļot viena pati. vairāki zinātniski darbi nav praktiski sievietēm ierobežojumu dēļ. jūrjas bioloģija nav iespējama, jo sievietēm nav ļauts mācīties peldēt - nedrīkst valkāt peldkostīmu.

tradicijas par sieviešu strādāšanu mainās, jo ir ģimenes kurjām ir vajadzība lai tās strādājot uztur ģimeni. ar izglītību sievietei iespēja pārdot kas galvā, ne tikai savu ķermeni.

Pakistānas valdība arī pieņēmusi jaunu likumu kas aizliedz goda slepkavības ar kurjām nogalinātas vairāk kā tūkstots sieviešu katru gadu. pēc goda slepkavības ētikas jānogalina sieviete kas apprecās bez vīrieša atļaujas, kurjai ir dzimumsakari ārpus laulības, vai kurju izvaro.

aija

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 8:23

Sveiki!

Aijai Baltai Mahtei pēc šorīta žoožojuma paliek pāri tāds jautājums:

< paliek jautājums tiem kas nav dzimuši islāmu sabiedrībā: kapēc piedalīties reliģijā kurjā tik daudz aizliegumu? vai nav labāk parakstīties uz pašiem saviem līgumiem?>

Zini, ja tāds jautājums Tev jāvaicā "tiem kas nav dzimuši islama sabiedrībā", tad Tu neesi nekāda "profecionāla folkloriste" bet gan neskolota baltā mahte. Tas nav tiesa, kā Tev skaidroja Taspats Sīkuma Loms, ka islama reliģija vienīgā no visām nodarbojas ar īpašiem aizliegumiem un speciālām varmācībām pret sievietēm, un tai cīņā, ko sievietes islama sabiedrībās ved par savām cilvēka tiesībām nav vajadzīga tāda veida palīdzībā kā Tavs jautājums: kāda velna pēc viņas "izvēlējušās" piedalīties savā reliģijā un kāpēc nav "izvēlējušās" līdzīgi Harija Bezpartejiskā martīra lomu alkstošai varonei sudānietei Nīderlandē, cīnīties par Nīderlandes islāma bēgļu atbrīvošanu no islama reliģijas un aizraidīšanu atpakaļ uz savām pašu mājām no kurienes izbēguši. Cilvēki dara labi un tas ir atbalstāmi, ka viņi piedalās tai reliģijā kurā viņi ir dzimuši. Reliģijas ir ļoti konservatīvs iestādījums cilvēku kopienās, nekāda modes lieta jeb brīvas izvēles lieta. Un ar īpašiem aizliegumiem dzimumlietās rīkojas jebkura cilvēku kopiena pēc ilgstošiem kariem un jukām un grūtām cīņām par izdzīvošanu nāvīgā trūcībā zem nežēlīgu, naidīgu, aizspriedumainu varmāku jūgiem. Tā rīkojās pat "brīvību alkstošie" Apgaismības nesēji Amerikas tumšajā "tukšajā" kontinentā, ar savām periodiskām "atdzimšanām" līdz kamēr nonāca pie kaut kādas daudzmaz cilvēcīgas turības un drošības, un pat šodien viens no viņiem tup Baltā Namā Vašingtonā un uz "brīvību alkstošo" amerikāņu un vispasaules gribīgo proamerikāņu tumsonības pamata vada pasaules karu pret islamu un rāda dumu ģīmi: "paliek jautājums tiem kas nav dzimuši islāmu sabiedrībā: kapēc piedalīties reliģijā kurjā tik daudz aizliegumu? vai nav labāk parakstīties uz pašiem saviem līgumiem?"

Juris

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/5/05 8:52

Juris Zagarins wrote:

< Tas nav tiesa, kā Tev skaidroja Taspats Sīkuma Loms, ka islama reliģija vienīgā no visām nodarbojas ar īpašiem aizliegumiem un speciālām varmācībām pret sievietēm>

jā, Juri, labi zinu arī bez tavas manis izlamāšanas, ka "sieviešu problēma" ir universāla patriarčālās sabiedrībās, ne tikai islāmu. piem. Indijā it kā netīša pie virtuves krāsns "vedeklu aizdegšanās". neliec vārdus manā vai citu mutē. tomēr tieši islāmu sabiedrības piedāvā visai šausmīgus piemērus sieviešu apspiešanā kādus grūti atrast uz tā līmeni, teiksim Somijā.

suras likumi ir neapstrīdami ultra-patriarčāli pašā pamatā & tie tieši tagad arī tiek izmantoti vardarbīgiem nolūkiem. ka attīstībai jānotiek no paša apstākļiem nepārtraukti esmu rakstījusi. bet tad kad šī likuma turētāji izmantojot savus cilšu likumus kā attaisnojumu uzbrukt citām iekārtām, tā paliek nopietna problēma.

< un tai cīņā, ko sievietes islama sabiedrībās ved par savām cilvēka tiesībām nav vajadzīga tāda veida palīdzībā kā Tavs jautājums: kāda velna pēc viņas "izvēlējušās" piedalīties savā reliģijā>

tikai nerunāju par tām kas dzimušas ticībā & kurjām nav iespēja to ticību atstāt. drīzāk domāju kāda vella pēc ir sievietes kas pāriet islāmu ticībās.

< Un ar īpašiem aizliegumiem dzimumlietās rīkojas jebkura cilvēku kopiena pēc ilgstošiem kariem un jukām un grūtām cīņām par izdzīvošanu nāvīgā trūcībā zem nežēlīgu, naidīgu, aizspriedumainu varmāku jūgiem.>

nē, ir arī citi faktori nekā tikai karjš & jukas, jo arī pret karju & jukām ir dažādīga attieksme. Amērikā bija visai liela dažādība kāda loma bija sievietēm "tukšā kontinenta" laikā. bija pat dažas sieviešu laupītājas kas itin labi prata jāt & šaut - iegāja Wild West leģendās.

< šodien viens no viņiem tup Baltā Namā Vašingtonā un uz "brīvību alkstošo" amerikāņu un vispasaules gribīgo proamerikāņu tumsonības pamata vada pasaules karu pret islamu un rāda dumu ģīmi>

tas, ka nevēlos būt islāmticīga, nenozīmē, ka atbalstu šīs dienas krusta karjus. tāpat kā neatzīstu vardarbīga jihada taisnību.

aija

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/5/05 9:20

Juris Zagarins rakstija:

< Cilvēki dara labi un tas ir atbalstāmi, ka viņi piedalās tai reliģijā kurā viņi ir dzimuši. Reliģijas ir ļoti konservatīvs iestādījums cilvēku kopienās, nekāda modes lieta jeb brīvas izvēles lieta.>

Nu gan negaidiju _tādu_ tumsonību no Tevis. Par apziņas brīvību un tas pamata lomu jebkādā brīva sabiedriba esi kaut kad dzirdejis?

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 10:02

Jā, Harij Bezpartejiskais, esmu dzirdējis. Un uzskatu Tevi par tādas lietas ienaidnieku, labu domājošu bet naīvu un bīstamu, kad tu sludini pasaules karu pret islamu, jo Tava nostāja ir pat vēl kaitīgāka cilvēcīgai brīvībai nekā islama tradīcijas un likumība.

Juris

PS Aijai Baltai Mahtei zināšanai: Arī islama sabiedrībās ir sastopamas sievietes laupītājas. Priekšrocību viņām dod islama sabiedrībām tradicionālais maskējošais tērps t.s. čadors.

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/5/05 10:22

Juris Zagarins rakstija:

< tu sludini pasaules karu pret islamu>

Es nesludinu (un nekad neesmu to darijis) karu pret islamu, bet uzskatu, ka rietumu civilizacijai bija un ir jabut gatavai saprast bīstamus draudus un efektivi AIZSARGATIES pret islama ekstremistu uzbrukumiem.

Apziņas briviba ir un paliek absoluti nepieciešama ka pamatvertiba, neatņemams priekšnoteikums jebkurai brivai sabiedribai. Sludinat kaut kadu neizmaināmu obligatu religisku piederibu jau kopš dzimšanas ir reakcionara tumsonība, kam nav ne biologiska, ne vesturiska pamata. Cilvekam ir jabut brivai iespejai praktizet jebkadu religiju (likumu ietvaros, protams) vai nepraktizet nekādu.

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 11:03

Sveiki!

Harijs Bezpartejiskais:

< Es nesludinu (un nekad neesmu to darijis) karu pret islamu, bet...>

Arī ASV prezidents G.W.Bušs & Co. nesludina nekādu karu pret islamu bet...

< ... efektivi AIZSARGATIES pret islama ekstremistu uzbrukumiem.>

Protams. To pašu sludina arī islama ekstremisti: nepieciešamību efektīvi AIZSARGĀTIES pret tādiem aklas varas gribīgiem cilātājiem kā Tu.

< Apziņas briviba ir un paliek absoluti nepieciešama ka pamatvertiba, neatņemams priekšnoteikums jebkurai brivai sabiedribai. Sludinat kaut kadu neizmaināmu obligatu religisku piederibu jau kopš dzimšanas ir reakcionara tumsonība, kam nav ne biologiska, ne vesturiska pamata.>

Indivīda apziņas brīvībai nav nekāda ne bioloģiska ne vēsturiska pamata. Pamats tādai lietai, tāpat kā elementārai matemātikai, ir individa apziņā un izglītībā un viss. Apziņas brīvību Tu nevairosi ar nekādiem ne karstiem ne aukstiem pasaules kariem un nekādu varmācīgu AIZSARGĀŠANOS pret svešu ļaužu reliģijām kā tādām. Apziņas brīvību Tu vairosi tikai ar pacietīgu toleranci un savas pilsoniskās atbildības uzņemšanos savā paša kopienā un principiālu - nevis aklu - nostāju par tautu pašnoteikšanos. Kā jau esmu teicis, ir liela starpība starp to, ko Gribīgo koalīcija šodien dara islama tautās un to, ko ASV bruņotie spēki darīja ASV dienidšātos un lielpilsētās, kad ar varu panāca sabiedrības integrāciju ASV skolās.

< Cilvekam ir jabut brivai iespejai praktizet jebkadu religiju (likumu ietvaros, protams) vai nepraktizet nekādu.>

Katram cilvēkam ir vienmēr un visur, pat cietumā brīvība cīnīties kā māk par savām tiesībām, bet ideoloģiska cīņa pasaules kara mērogā pret svešu cilvēku kopienu tradīcijām tās nosaucot par terorisma cēloni nenovēršami ved uz attiecību sasināšanos un pārtop par t.s. "necilvēcību".

Juris

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/5/05 2:52

Juris Zagarins rakstija:

< To pašu sludina arī islama ekstremisti: nepieciešamību efektīvi AIZSARGĀTIES pret tādiem aklas varas gribīgiem cilātājiem kā Tu.>

Nē. Diemžel islamisti visā pasaule uzbrūk plaša fronte, tie nekavejas ne mirkli, ja var ieņemt vai nostiprinat savas pozicijas ari tadas valstis, kur tie agrak nav dzivojuši un vispar nonākuši, tikai pateicoties saimnieku iecietibai un velmei palidzet. Raksturigs piemers ir Holande, kur tagad vesela virkne politiķu ir spiesti savu dzivi pavadit gandriz ka ieslodzitie, miesassargu pavadiba un mainot slepenas dzives vietas, jo viņiem pavisam reali draud nāve no islama fanatiķu rokām. Pašiem savā valstī!! (Runa nebūt nav tikai par bijušo imigranti Hirsi Ali vien). Labi, ka vismaz tagad tomer cilveki sak pamazam atjēgties no parlieku tālu aizgajušā "liberālisma" attieciba uz ekstremistiem.

http://www.philly.com/mld/inquirer/news/nation/10822309.htm?1c 

Dutch politicians face threats from extremists

[...]

"He is an enemy of Islam and he should be beheaded," the narrator of one video clip posted on the Internet says in Arabic, against the crackle of gunfire. Behead him, "and you will earn a place in paradise."

[...]

Since the November execution-style killing of filmmaker Theo van Gogh in Amsterdam, and the discovery of an Islamic extremist cell with a "death list" that included Wilders, police are taking seriously the threats against him and others whose names have appeared on the list, often for far more moderate statements.

Wilders now travels with six bodyguards. He cannot sleep at home but moves among various undisclosed safe houses. He sees his wife twice a week at one of them. Visitors to his office must be cleared in advance and thoroughly searched. [...]

Man liekas, ka butu taisnigak, ja droši izolētu ekstrēmistus, nevis godigus pilsoņus (pat rupjus, kads bija Van Gogs un ir Vilders).

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 3:07

Sveiki!

Harijs Bezpartejiskais turpina trauksmi celt par islama reliģijas draudu viņa pilsoniskajam bezpartejiskumam:

< Diemžel islamisti visā pasaule uzbrūk plaša fronte, tie nekavejas ne mirkli, ja var ieņemt vai nostiprinat savas pozicijas ari tadas valstis, kur tie agrak nav dzivojuši un vispar nonākuši, tikai pateicoties saimnieku iecietibai un velmei palidzet.>

Uz mata to pašu, vārdu vārdā, saka islama ekstremisti par amerikāņiem un gribīgajiem austrumeiropiešiem, īpaši uztraucoties par pateicīgo Saudu Arābijas un citu valstu saimnieku iecietību un vēlmi palīdzēt.

< Man liekas, ka butu taisnigak, ja droši izolētu ekstrēmistus, nevis godigus pilsoņus (pat rupjus, kads bija Van Gogs un ir Vilders).>

Man liekas, ka būtu taisnīgāk, ja droši izolētu tos, kas pieskaita Van Gogu un Vilderu pie "godīgiem pilsoņiem" atsjkirībā no ekstrēmistiem.

Juris

 

 

 

From: 2g.listes@gmail.com
Date: 2/5/05 3:07

Harijs:

< Man liekas, ka butu taisnigak, ja droši izolētu ekstrēmistus, nevis godigus pilsoņus (pat rupjus, kads bija Van Gogs un ir Vilders).>

Ja seko dažu cilvēku izpratnei par taisnīgumu, tad taisnīgi ir varmāku nevis pārmācīt, bet ilgi un plaši viņam stāstīt par ļaunumu, ko viņš nodara, cerot, ka tas viņu apturēs.

Nepieciešamas ir abas šīs metodes, taču līdzsvara atrašana starp tām, šķiet, daudziem ir pārāk sarežģīts uzdevums.

2G

 

 

 

From: 2g.listes@gmail.com
Date: 2/5/05 3:14

Juris:

< Uz mata to pašu, vārdu pa vārdam, saka islama ekstremisti par amerikāņiem un gribīgajiem austrumeiropiešiem, īpaši uztraucoties par pateicīgo Saudu Arābijas un citu valstu saimnieku iecietību un vēlmi palīdzēt.>

Un tādēļ spridzina ASV vēstniecības un WTC _Ņujorkā_?? Vai unterkomandantam militārajā apmācībā nemācija, ja karadarbība ienaidnieka teritorijā ir uzbrukuma, nevis aizsardzības pazīme?

Pavāji, ka tik neatnāk komendants un nenoplēš tos pašus unterkomandanta pagonus par šādu izgāšanos :(

< Man liekas, ka būtu taisnīgāk, ja droši izolētu tos, kas pieskaita Van Gogu un Vilderu pie "godīgiem pilsoņiem" atsjkirībā no ekstrēmistiem.>

Kādi ir pierādījumi tam, ka Van Gogs un Vilders ir tādi paši ekstrēmisti kā tie, kas vienu no viņiem nogalināja, un grib nogalināt otru? Ko ir nogalinājis Van Gogs?

2G

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 3:56

Sveiki!

Polītologs Divigā mani pamācīja polītoloģijā:

< Vai unterkomandantam militārajā apmācībā nemācija, ja karadarbība ienaidnieka teritorijā ir uzbrukuma, nevis aizsardzības pazīme?>

Tāpēc jau laikam Tu mums par katru cenu gribēji iestāstīt, ka tieši Irākas tauta bija tā kas sazvērastībā ar Saudu Arābijas disidentiem un Afganistanas mullahiem veica to uzbrukumu mūsu teritorijā, vai ne? Respektīvi, visi islamisti bāžami vienā maisā, un ja nu tur kāds kaut kur Tunīzijā bučojas uz abiem vaigiem, tad tas ir franču kolonistu nopelns. Taču pirms viņi bāzās mūsu teritorijā mēs bāzāmies viņu teritorijā, vai ne tā? Tas jau pats par sevi nebūtu nekas slikts, bet atbildība par attiecību grīstē palaišanu tomēr ir vismaz lielāko daļu mūsējā. Tas, protams neattaisno nekādu debesskrāpju gāšanu, bet tas neattaisno arī nekādu Irākas okupāciju uz klaju melu un fanātiska aizsprieduma pamata.

< Kādi ir pierādījumi tam, ka Van Gogs un Vilders ir tādi paši ekstrēmisti kā tie, kas vienu no viņiem nogalināja, un grib nogalināt otru? Ko ir nogalinājis Van Gogs?>

Lielāka nozieguma nemaz nav par kara kūdīšanu uz klaju melu un akla aizsprieduma pamata. Tas kas Vangogu noslaktēja acīmredzot bija tik pat garīgi nelīdzsvarots indivīds kā tas kas noslaktēja John Lennon un tas kas noslkatēja John Kennedy un tas kas gandrīz noslaktēja Ronald Reagan. Tas nav nekāds iemesls pasaules karam pret islamu un tas nav nekāds iemesls holandiešiem deportēt savā teritorijā patvērušos bēgļus no Somalijas posta.

Juris

 

 

 

From: 2g.listes@gmail.com
Date: 2/5/05 4:14

< Tas, protams neattaisno nekādu debesskrāpju gāšanu, bet tas neattaisno arī nekādu Irākas okupāciju uz klaju melu un fanātiska aizsprieduma pamata.>

Un, ja tu vēl arī sapratīsi, ka pasaule vispār, un ASV iebrukums Irākā tajā skaitā, nav melnbalta parādība, un neuzskatīsi visus, kas nenosoda Buša rīcību, par ekstrēmistiem, tad varbūt mums beidzot sanāks diskusija par šiem jautājumiem.

< Lielāka nozieguma nemaz nav par kara kūdīšanu uz klaju melu un akla aizsprieduma pamata. Tas kas Vangogu noslaktēja acīmredzot bija tik pat garīgi nelīdzsvarots indivīds kā tas kas noslaktēja John Lennon un tas kas noslkatēja John Kennedy un tas kas gandrīz noslaktēja Ronald Reagan. Tas nav nekāds iemesls pasaules karam pret islamu>

Bet tādus kā viņš vajag vai nevajag apturēt? Ļaut vai neļaut viņiem slepkavot tālāk?

< un tas nav nekāds iemesls holandiešiem deportēt savā teritorijā patvērušos bēgļus no Somalijas posta.>

Somāliešiem, starp citu, ļoti noderētu pamatīga instruktāža par pareizu reģionālo reprezentāciju, jo demokrātijas viņiem manāmi pietrukst <g>

2G

 

 

 

From: mahris@myself.com
Date: 2/5/05 4:45

Juris Zagarins wrote:

< Lielāka nozieguma nemaz nav par kara kūdīšanu uz klaju melu un akla aizsprieduma pamata.>

Kara ku'di's'ana, protams, ir liels noziegums. Bet vai ties'a'm liela'kais? Doma'ju, ka pats kars' tome'r ir liela'ks noziegums.

Mahris

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 4:46

Sveiki!

Polītologs Divigā man par Teo Vangoga kunga slepkavu pavaicāja tā:

< Bet tādus kā viņš vajag vai nevajag apturēt? Ļaut vai neļaut viņiem slepkavot tālāk?>

Jā. Apturēt vajag.

< Somāliešiem, starp citu, ļoti noderētu pamatīga instruktāža par pareizu reģionālo reprezentāciju, jo demokrātijas viņiem manāmi pietrukst <g>>

Man liekas Tev derētu pamatīga instruktāža kā pareizi iet uz poda, jo no Taviem izkārnījumiem Sveikā man nekādi lieli prieki nesanāk.

Juris

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/5/05 4:50

Juris Zagarins rakstija:

< Tas kas Vangogu noslaktēja acīmredzot bija tik pat garīgi nelīdzsvarots indivīds kā tas kas noslaktēja John Lennon...>

Nē. Lenonu nošava garigi nestabils individs, kurš rikojas viens pats. Van Gogu nogalinaja rupigi izplanotas un sagatavotas plašas sazverestibas rezultata, kura piedalijas vesela grupa islama fanatiķu, kurus savukart uz ekstremu ricibu organizeti, gadiem ilgi kūdīja garidznieki mošejas, kuri savukart pamatojās uz precizu, bez izmaiņam gadsimtos saglabatu korana un haditu tekstu. Šis darbibas un nopietni draudi turpinas, ka jau bija redzams mana citetaja URL.

Harijs

 

 

 

From: 2g.listes@gmail.com
Date: 2/5/05 5:00

< Jā. Apturēt vajag.>

Nu redz, tad kādēļ tu pret to iebilsti?

< Man liekas Tev derētu pamatīga instruktāža kā pareizi iet uz poda, jo no Taviem izkārnījumiem Sveikā man nekādi lieli prieki nesanāk.>

Mehh :) Unterkomendants sāk izklausīties pēc unterkurpnieka :)

2G

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 5:18

Sveiki!

Harijs Bezpartejiskais mums par savu sazvērastības teoriju pastāstīja tādas lietas:

< Lenonu nošava garigi nestabils individs, kurš rikojas viens pats. Van Gogu nogalinaja rupigi izplanotas un sagatavotas plašas sazverestibas rezultata, kura piedalijas vesela grupa islama fanatiķu, kurus savukart uz ekstremu ricibu organizeti, gadiem ilgi kūdīja garidznieki mošejas, kuri savukart pamatojās uz precizu, bez izmaiņam gadsimtos saglabatu korana un haditu tekstu. Šis darbibas un nopietni draudi turpinas, ka jau bija redzams mana citetaja URL. >

Garīgi nestabils, lūdzu neapvainojies, esi Tu.

Juris

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/5/05 5:41

Juris Zagarins rakstija:

< Garīgi nestabils, lūdzu neapvainojies, esi Tu.>

Kad Tev vairs nav ko atbildēt, vienmer sākas rupjības un "ad hominem" uzbrukumi. Varetu jau nu kā "mācību spēks" vismaz kaut ko jaunu un interesantu izdomat, lai nebūtu tāds septiņas reizes aiznaglots teļa pakausis ((C) Remarks) ;-)

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 5:54

Sveiki!

Harijs Bezpartejiskais taisnojās:

< Kad Tev vairs nav ko atbildēt, vienmer sākas rupjības un "ad hominem" uzbrukumi. Varetu jau nu kā "mācību spēks" vismaz kaut ko jaunu un interesantu izdomat, lai nebūtu tāds septiņas reizes aiznaglots teļa pakausis ((C) Remarks) ;-)>

Harij Bezpartejiskais! Tā nav nekāda rupjība bet elementāra fakta konstatēšana, ka Tu esi garīgi nestabīls savā polītiskajā nostājā. Uzbrukums ir "ad hominem" tāpēc ka Tu esi "homo". Jeb vai kas cits? Kaut kāds extraterestriālis?

Juris

PS Nedomā, ka man trūkst ko atbildēt!

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/5/05 11:00

RV:

< tatad, no šī raksta mes varam lasīt, ka

1) islāmisti un arī to mācītāji ir muļķi un pat sadziviska loģika tiem ir sveša
2) jezus ir labāks par allahu
3) visiem amerikā tas butu jaizlasa, jaielāgo un jāzin.
4) amerikas masu saziņas lidzekļi strada pret saviem lidzpilsoņiem un ir parak priekšrakstu ierobežoti.
5) tapec visiem godigajiem mailu saņēmējiem lietas ir jaņem savās rokās....>

Ka jau kadreiz rakstiju: "the same sun melts the butter and hardens the clay!"

Protams, vari izprast ka pats velies, bet pieļauj iespeju ka parprati apraksta zemnozimi.

Vilis G. <')))><

" When you get to your wit's end, you'll find God lives there"!

Ps. Bibele ir rakstits: "Judas izgaja un pakaras,... Talak teikts: "Ej un dari to pašu!"

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/5/05 11:00

Aija:

<<" kāda atšķirība krustnešu (kristiešu) svētam karjam?">>

Ja Tev jajauta tads jautajums tad vai nu esi pilniga vestures nezinite vai ari to parproti ar pašai zinamiem iemesliem! :o(

Vilis G. <')))><

" Pece is not the absence of trouble, peace is the presence of God! "

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/6/05 12:46

V.B. Gailitis C.E.T. wrote:

< Ja Tev jajauta tads jautajums tad vai nu esi pilniga vestures nezinite vai ari to parproti ar pašai zinamiem iemesliem! :o(>

redzu divas rietumu ticības, abas cīnās par mantojuma tiesībām kurjai Dieva īstā svētība. viena sauc to par jihadu, otra par krusta karju. abas sit vai sita arī pagānus, atkritējus & neticīgos lai gan šie ļaudis pat pēc tieši tā mantojuma goda varēja arī negrasīties.

aija,

pret jihadiem, krusta karjiem & uzspiestām, svēti eksklūzīvām pārliecībām

 

 

 

From: ervie@hotmail.com
Date: 2/6/05 2:30

Vilis G.:

< Protams, vari izprast ka pats velies, bet pieļauj iespeju ka parprati apraksta zemnozimi.>

tad paskaidro man, kuru no visam zemnozimem tu ņemtu verā, ja tu liktu šo rakstu sveikā?

pie reizes var ari paskaidrot, kuru īsti zemnozīmi tu norādīji aijai, jautajumā par krustakariem?

v.

 

 

 

From: rumpis@pudele.com
Date: 2/6/05 3:53

< Man liekas Tev derētu pamatīga instruktāža kā pareizi iet uz poda, jo no Taviem izkārnījumiem Sveikā man nekādi lieli prieki nesanāk.>

Pasaulē nav lielāka nozieguma kā Sveikā kļūt rupjam ;-)

Rumpis :)

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/6/05 9:07

Rumpis:

< Pasaulē nav lielāka nozieguma kā Sveikā kļūt rupjam ;-)>

ne visi spējīgi kļūt par iekšējās medicīnas speciālistu ar prasmi izkārnījumus izpētīt pēc patoloģijas pazīmēm.

aija

 

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/6/05 11:13

Viesturs:

< tad paskaidro man, kuru no visam zemnozimem tu ņemtu verā, ja tu liktu šo rakstu sveikā?>

Sveiks Viestur,

Par šiem tematiem mes jau esam nezcik reizes šeit parrunajuši, un nedomaju ka atkal to iesakt bus to laika verts. Velejos tikai atgadinat par to un tas ir viss. Ja neatceries paskaties arhivos, jo tiešam man nav japarliecina nevienu kas nevelas tadas iespejas ieskatities un izprast starpibas par kurjam šeit neskaitamas reizes ir rakstits dažados citos sakaros.

Jauku nedeļu Tev velot,
Vilis G. <')))><

"What would a dead atheist, a dead agnostic and a dead saint possibly have in common? They all know there is a God!"

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/7/05 12:00

Greetings!

Vilis G. <')))>< wrote:

< "What would a dead atheist, a dead agnostic and a dead saint possibly have in common? They all know there is a God!">

Does a dead islamist know it too?

George

== Only the dead know Brooklyn. ==
/Thomas Wolfe/

 

 

 

From: harijs@gmail.com
Date: 2/7/05 2:36

< Does a dead islamist know it too?>

Protams. Visi viņi konstatēs, ka Viņa ir tumšādaina un pareizā mācība, izrādās, ir woodoo kults. (Beigta cāļa vicināšanu šad tad piemin pat pilnīgi neticīgie ;-)

Harijs

 

 

 

From: indulislacis@yahoo.com
Date: 2/7/05 8:11

< Does a dead islamist know it too?>

No, he`s too busy with the 76 innocent girls up there - no time to think...

Indulis

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/7/05 8:18

īsti piemulķotas būs tās teroristes kas sevi & citus uzspridzinājušas atradīs viņām iēja liegta, jo paša pūliņi neder. augstākā aukstumā, ja vispār (domas dalās), varot ieiet tikai caur vīrieti.

aija

 

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 2/7/05 8:22

No probz...

Staves rindā gaidot virieti caur kuru ieiet....

V.

 

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 2/7/05 8:33

A girl is standing at The Gates Of Heaven when she hears horrible screams of pain and torture coming from inside.

She says to St. Peter, "What's going on?"

He says, "That's the sound of new angels getting big holes drilled into their backs for their wings, and small holes drilled into their heads for their halos."

She says, "Heaven sounds terrible. I think maybe I'd rather go to Hell."

St. Peter says, "In Hell, you'll be constantly raped and sodomized."

She says, "That's okay, I've already got holes for that."

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/7/05 9:44

tikai taisnīgi būtu Viesturam & Uldim piespriest mazītiņu uzkavēšanos feministu Paradīzē. <ggg>

aija

 

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 2/7/05 9:53

Taisnigi butu katram iedot to ko viņš vēlas.

(attiecigi, aijai izsniegt kaudzīti viesturu un ulžu figuriņu, ko viņa varetu likt pec vajadzibas tur vai citur...)

V.

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/7/05 10:00

t.i. izgudrot vēl neredzētu oriģinālu (protams multi-dimensionālu)galdiņa spēli.

aija

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/7/05 4:19

Howdy!

Žagarinš nezinitis jautaja: Does a dead islamist know it too?

All depends which of the three groups he/she belongs to! All men have eternal souls, even J.Z.! ;o)

Vilis G. <')))><

"f God is your Copilot - swap seats!"

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/8/05 12:13

Sveiki!

Vakar saņēmu sekojošo vēstuli no dzejnieka Ulža Bērziņa ar trīs Word failiem pielikumā. Tos es esmu tagad salicis mājas lapā <Kas jauns Latvijā?>:

http://zagarins.net/koraans 

Juris

From: uldisber@lanet.lv
To: zagarins@stcc.edu
Date: 2/5/05 4:14

Subject: Korahna II suhra

Tagad man ir "gatava" otrah suhra par govi. Tas nozihmeh - tah pastahv vairahkahs darba versijahs, un viena, kur paslehpti diegu gali, ir iesniegta apspriešanai kah Karogah, kah Forumah - pats nezinu, kur, to organizehja kolehg'is Juris Zvirgzds. Saskan'ah ar muhsu norunu Tu vari visu, ko es tulkoju no Korahna, izmantot Sveikah - protams, tik kad atzihsti to par piemehrotu vai interesantu kahdam.

Uldis

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/8/05 2:54

skaists tulkojums. neatradu tās daļas kurjas meklēju bet esmu lasījusi angliski:

"Men have AUTHORITY over women because God has made the one SUPERIOR to the other, and because men spend their wealth to maintain them. Good women are OBEDIENT. They guard their unsēn parts because God has guarded them. As for those among you who fear disobedience, admoniš them and send them to beds apart and BEAT THEM. Sura 4:34"

tā tad tapēc, ka vīrieši izlieto daļu no savas peļņas lai uzturētu sievieti, viņa ir zemāka. arī viņas nemaksātais darbs netiek vērtēts. viņa tiek uzskatīta kā nasta kas jāuztur/ jānes.

skaistie vārdi arī nekonfrontē šīs realitātes:

bērni pieder tēvam. pirmkārt sievai grūtības izšķirties no vīra (vīram nav nekāda problēma) bet vēl vairāk attur tas, ka ar izšķiršanos zaudē bērnus.

tēvam ir tiesības aizprecēt meitu, mātei nav. izprecētā meita var būt bērns - deviņi gadi. viena no Muhameda sievām Aiša bija 7 gadus veca kad apprecēja & laulības tika īstenotas 9 gadus vecumā.

islāma sabiedrību populārā kultūrā atzīst goda slepkavības, ieskaitot izvarotas sievietes slepkavību, par taisnīgu. ("uzlabojums" likumā: Pakistānā izvarotai sievietei liek ciest sodu cietumā.) laulības laušana galvenokārt attiecas uz sievietēm.

vispār patriarčālām ticībām obsesija par sieviešu šķīstību & nevainību lai gan vīrieši drīkst izmantot sieviešu vergus.

Turcijā ir sekulārs islāms. tur šādas neģēlības arī stipri mazāk attaisno populārā kultūrā.

kā saprotu, Pakistānā pēdējā laikā apstākļi sievietēm uzlabojušās. vērts tomēr izlasīt no Amnesty International (tā tad ne tikai Amērikas) 1999. g. nopietnus pārmetumus:

http://web.amnesty.org/library/Index/engASA330181999

man turku tautības paziņa saka ir cilvēki Turcijā uztraukušies par iespējamu teokrātijas atgriešanos Turcijā.

aija

 

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 2/8/05 4:22

Sveiki!

Aija Baltā Mahte! Mēs visi zinam, ka islamiešu Korāns tāpat kā kristiešu Bihbele ir no vienas puses ceļvedis uz cilvēcīgu sadzīvi grūtos apstākļos kārdinājumu pārpilnā pasaulē un no otras puses Tā Kunga burtiskais pēdējais vārds ar kuru ir iespējams attaisnot jebkuru grēka darbu, tā skaitā arī sieviešu sišanu, nemaz nerunājot par teroristisku uzbrukumu un uzkundzēšanos svešām tautām.

Es atkārtoju, Tava folkloristiskā šausmināšanās ap islamiešu Svēto Rakstu burta varu konkrēta reāla pasaules kara laikā ir uz tā paša līmeņa kā Viļa G. <')))>< un Haima Harari uzstāšanās ar savu "loģiku" par kristiešu un žīdiešu Svēto Rakstu burta varu šo pasaules karu attaisnojot. Es nedomāju, ka Viņa Excellencei Jānim Vanaga kungam, piemēram, būtu kāda principiāla problēma ar Korāna sūru 4:34. Proti, sievieti drīkst sist tikai tad, kad citi ceļi vairs nelīdz pasargāties no viņas neprāta. Kad es biju Latvijā man gadījās noklausīties dievkalpojumā apmēram tādus pašus vārdus.

Sievietes cīnas par savām tiesībām visā pasaulē. Protams, vissmagāka viņām ir cīņa islama tautās Gribīgo Koalīcijas izraisītā pasaules kara apstākļos, kad tādās pāreiropizējušās dāmītes kā Harija Buša draudzene somaliete Nīderlandē cīnās no ārpuses pret islamu kā tādu kopā ar ASV prezidenta G.W.Buša kunga rekrutētām kareivītēm, nevis pret islama apsmējējiem un islama ārdējiem - teroristiem.

Juris

 

 

 

From: arubenis@ix.netcom.com
Date: 2/10/05 8:13

Vai tam zagatinam ir dvesele vai nav? Domas dalas.

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/10/05 5:30

Neesam tikušies bet pec bildes vajadzetu domat ka Juritim tomer ir dveselite.

Jautajums tikai paliek vai ta ir atpestita luteraņu vai pazudusi. Bus japajauta Vanaga kungam! ;o))

Vilis G. <')))><

Ps. Bet galu gala, tikai Dievs to noteic un pats Jurits to zinas ko izvelejies.

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/10/05 6:04

Sveiki!

Vilis G. <')))>< man izdarīja komplimentu:

< Neesam tikušies bet pec bildes vajadzetu domat ka Juritim tomer ir dveselite.>

Atvainojos, bet tā bilde bija no mana sulaiņa.

Juris

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/10/05 10:36

Sveiki,

Sorry, tas izdevas pilnigi nejauši, jo zem ta bardaina ģimiša biju uzrakstits Juris Žagarinš! ;o)

Vilis G. <')))><

Ps. Ai, Ai, Ai! Tad laikam pašam kungam iespejams nav dveselites??

Pps. Tomer tas sulainis gan izskatijas lidzigs savam kungam, laikam darit ta lai citi nezinatu kurš tas istais J.Z. ir, - drošs paliek drošs! Vel kads aplaupis to piķi!! :-))

 

 

 

From: iugleske@ttlc.net
Date: 2/10/05 11:18

Aija:

<....tā tad tapēc, ka vīrieši izlieto daļu no savas peļņas lai uzturētu sievieti, viņa ir zemāka. arī viņas nemaksātais darbs netiek vērtēts. viņa tiek uzskatīta kā nasta kas jāuztur/ jānes.....>

Tā ir reliģia. Ko Tu tur ņemies, domā sākt intelektuālas pārunas?

Indulis Gleske

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/05 5:51

Sveiki!

Indulis Nezvaigžņotais uzrunāja Aiju Balto Mahti tā:

< Ko Tu tur ņemies, domā sākt intelektuālas pārunas?>

Intelektuālas pārrunas varētu pat būt interesantas, bet Aijas Baltās Mahtes gadījumā tāpat kā Harija Bezpartejiskā gadījumā nav ne runas par nekādu intelektu. Iedomājas, ka sieviešu nenovērtēšana un globālais terorisms izriet no reliģijas un nekādi netiek tam pāri. Sak, nost ar reliģiju un tikai tad runāsim.

Juris

 

 

 

From: harijs@gmail.com
Date: 2/11/05 6:06

Indulis Gleske wrote:

< Tā ir reliģia. Ko Tu tur ņemies, domā sākt intelektuālas pārunas?>

Ar intelektualam pārrunam tur tiešam maz ko var lidzet, jo tada attieksme ir strikti defineta islama svetajas gramatas. Lidz ar to nevienam islamticigajam nav iespejamas nekadas šaubas, vai vel sliktak - kritiska apspriešana (vienalga, intelektuala vai ne).

Atšķiriba no kriestietibas, kura praktiski nevienā sava novirziena vairs neprasa Vecas Deribas likumu un pamācību burtisku izpildišanu, islamā stingri jaievero visas prasibas, lai kadas tas ari butu no musdienu cilveka viedokļa. Laicigā dzive nav šķirama no religijas, viss lidz pat apgerbam ir skaidri nodefinets un pateikts priekša. Ja kads to neievero, tad nogrekojas pret islamu - ari tas ir skaidri definets un paskaidrots ar piemeriem. Vahabitu vara Afganistana bija uzskatams piemers, kā izskatās valsts, kura darbojas pec patiesajiem islama principiem.

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/05 6:35

Sveiki!

Harijs Bezpartejiskais:

< Vahabitu vara Afganistana bija uzskatams piemers, kā izskatās valsts, kura darbojas pec patiesajiem islama principiem.>

Talibana vara Afganistanā bija uzskatāms piemērs, kā izskatās valsts kuru atejiskais padomisms un amerikāniskais hegemonisms bija izlūkojuši par savu karalauku. Patiesajiem islama prinipiem nav nekāda sakara ar to islama perversiju ko Tu aizelsies te apkaro! Tieši Tavējā bezintelekta attieksme ir globālajam terorismam pašā pamatā, gan no islamistu puses, gan no Gribīgo koalīcijas puses.

Juris

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/11/05 8:22

Indulis Gleske:

< Aija, Tā ir reliģia. Ko Tu tur ņemies, domā sākt intelektuālas pārunas?>

ir ierakstītais likums & ir tās parastais iztulkojums (customary law). ja pieņem likums ir fiksēts & to vairs nedrīkst pašu mainīt bet apstākļi skaidri mainījušies no tā laika kad rakstīti, tad izveidojās vairāki atrisinājumi.

kristieši atceļ Veco Derību & atvieto ar Jauno. sadalās daudzos zarojumos pēc cik stingri & burtiski iztulko SR. Kvekeri, Unitārieši ir uz pašas kristiešu robežas.

ebrējiem ir pierakstītais mutiskais likums kopā ar dažādu paaudžu piezīmēm & pārrunām babiloniešu & Jerusalemes Talmuds. īsti garīgs cilvēks pavada nozīmīgu laiku pētot šo vēsturisko pieredzi lai nonāktu pie savējām.

islāmā iztulko tekstus kā kurjā zemē vai vietā, parasti tā lai visnejēdzīgākie tiek mīkstināti vai neattiecas. manuprāt reiz radīsies islāmistu feministes ar iespaidu (tādas izveidojās ebrēju ticībā).

no islāma saknes izveidojās jauna ticība: Bahai. tājā ir demokrātija, arī dzimuma. pati šad tad apmeklēju šejienes Bahai sanāksmes. jautāju kapēc neviens pravietis nav bijis sieviete. man atbildēja, varbūt mēs vēl neesam tam gatavi (bet atvērti uz iespēju ir).

saprotu reliģijas pētniecības nozīmi līdzīgi kā saprotu vēstures dokumentu pētniecību. tā spēj izsekot dziļāk & dažādīgāk ko cilvēki domājuši & darījuši par vissmagākiem dzīves jautājumiem. visi pamatajautājumi prasīti jau tūkstošus gadus atpakaļ. tajā ziņā nav jāsāk gluži no nekā. tomēr kā netieši atzīst visas trīs rietumu ticības, atbildes jātrod tagadējam laikam.

ar to nav teikts, ka šīs ir vienīgās garīgās iespējas. skaidrs, ka ir citas ticības, ne tikai Austrumu Lielās arī ar saviem svētiem rakstiem.

latviešiem ir mutvārdiski pierakstītais & ir arī piezīmes, kā arī dainas lieto šīsdienas redzējumā. vienīgi tas nav ierāmēts kā oficiāls likums.

man šķiet stridi par reliģijām ir daļēji strīdi par mācības metodēm. mācības metodes var atšķirties, kā arī lietojamā viela.

bet, ja ir ticība kas pastāv tā jau visu zin uz visiem laikiem & vairs nav atvērta uz itnekā, turklāt cenšas citus aizturēt no mācībām, tas citiem ir nepieņemami.

aija

 

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 2/11/05 8:29

Aija:

< jautāju kapēc neviens pravietis nav bijis sieviete. man atbildēja, varbūt mēs vēl neesam tam gatavi (bet atvērti uz iespēju ir).>

Kapec negribi būt pirmā? :)))

V.

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/11/05 8:49

< Kapec negribi būt pirmā? :))) >

būs zīme no debesīm, vienlaikus saņēmu mēstulīti:

"Overweight? Summer is coming. Lose unwanted pounds."

šķiet jāzaudē mazliet...svarīgums.<g>

aija

 

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/05 9:17

Sveiki!

Aija Baltā Mahte nožoožojās, starp citu, tā:

< manuprāt reiz radīsies islāmistu feministes ar iespaidu>

Ja Tu nedaudz papūlētos, vairāk pastudētu un mazāk piežoožotu, Tu zinātu, ka islamā ir netikvien sena "feminisma" vēsture pilna dramatiskām cīņām - gan uzvarām gan sakāvēm - bet arī mūsulaikos dzīva tradīcija, un pat mūsulaiku islama tautās feministes izceļas daudz vairāk ar "iespaidu" nekā mīļajā Amerikā, kur feminisms izplūst smieklīgās pretrunās un sapņainās vēlmju vaimanās un gribīgos karagājienos ASV prezidentam G.W.Buša kungam & Co. par slavu & godu.

Juris

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/11/05 9:25

varbūt nevis zobus putās bezspēcīgi griežot būsi tik jauks (vai nejauks - kā gribi) pastāstīsi par šīm islāmistu feministēm mums tumsā sēdošiem & kapēc viņu vīrieši vairāk nav tās atbalstījuši.

aija

 

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/05 10:10

Mīļā Aija Baltā Mahte!

Savā bezspēcībā pret Taviem bezintelekta žoožojumiem es labprāt atzīstos. Kaut ko Tev labprāt pastāstītu gan bet patlaban man rādās, ka vēl nav izbeidzies kara stāvoklis.

Juris

== pietiek. vairāk nē. cits ceļš atrodams vai izcērtams. ==
/Aija Baltā Mahte/

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 2/11/05 10:20

tava izvēle sēdēt kaktā, burbuļot, apsaukāt citus, vai ko arī tu nedari. tu esi tikai viens cilvēks, ne vienīgais.

aija

 

 

 

From: mahris@myself.com
Date: 2/11/05 4:59

Varu tikai piebiedroties Harijam vin'a noz'e'la', ka valstu, kas darbojas pe'c patiesiem islama principiem, tik maz. Vai vajadze's ari' otras rokas pirkstus skaiti's'anai? Man s'k'iet, ka pietiks ar vienu.

Ja pavisam stingri, tad pat visi'stena'kie musulman'i vilti'gi iztulko absolu'ti nepa'rprotamo Pravies'a liegumu aizdot naudu uz augl'iem, izveidojot caurumu banku legaliza'cijai.

Protams, mu'su pasaules dal'a' ve'l be'di'ga'k. Valstu, kas strikti pieturas pie Bi'beles ma'ci'bas, nav nemaz. Ir atsevis'k'as pareizas kopienas, kuras valstis, kas sevi de've' par kristi'ga'm, palaikam izni'de'.

Mahris

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/11/05 5:08

Maris Janis Vasilevskis rakstija:

< Varu tikai piebiedroties Harijam vin'a noz'e'la', ka valstu, kas darbojas pe'c patiesiem islama principiem, tik maz.>

Es neizjūtu pilnigi nekādu nožēlu šaja sakariba.

Par kristiešiem ari ne. Kristiešu valsts, kura darbotos stingrā atbilstibā _abām_ Derībām, butu visai nepatīkama vieta.

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 2/11/05 5:34

Man rādās, ka Mahrim Šņabdegunim par daudz šņabītis sagadījies šovakar. A Harijam Bezpartejiskajam ne tik, cik vajag.

Jruis

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 2/11/05 5:37

Tu tak nebūsi sācis par bārmeni piestradat? ;-))

Harijs

 

 

 

From: pistole@ebtech.net
Date: 2/11/05 5:55

Domāju ka skaudība, sieva viņam laikam nedod atļauju nedēļas nogalē glāzīti ieraut.

Z.

 

 

 

From: gailitis@ca.inter.net
Date: 2/11/05 11:57

Harijs:

< Kristiešu valsts, kura darbotos stingrā atbilstibā _abām_ Derībām, butu visai nepatīkama vieta.>

Harij,

Vismaz lidz šim nezinu nevienas valsts kur tada kristietibas sekta butu pietiekoša vairuma lai iespaidotu parejos iedzivotajus. Lielaka kristietibas-valdibas saistita ir romas katoļu baznicas ietvaros kurja sevihķi vidus laikos stingri ietekmeja sabiedribas sadzivi. Tagad tas notiek ne tik uzsveroši un redzami, bet dažas tautas vel baznicas iespaids joprojam ir nozimigs. Vairums rietumu r.k. draudzes palikušas vairak piemerotas sabiedribas kurjas tas darbojas. Dažas harizmatiskas r.k. draudzes pat gruti atšķirt no dažam protestantu harizmatu draudzem.

Par V.D. ceremoniju atsakšanu kristietibas ietvaros nedomaju mums vajadzetu daudz uztraukties. To atsaks paši judi kad atkal atjaunos (uzbuves) veco Salamana templi Jeruzaleme.

Vilis G. <')))><

" Since mutually exclusive religious beliefs cannot be true, it makes no sense to pretend that they are! "

 

 

 

From: ag@e-sargs.lv
Date: 2/12/05 1:25

Hello Harijs,

< Kristiešu valsts, kura darbotos stingrā atbilstibā _abām_ Derībām, butu visai nepatīkama vieta.>

Es vispar esu skeptisks pret jebkadam ticibam. Man liekas ka šājā gadsimtā ievērot un but atbilstošam tiem ticibas baušļiem ir nereāli. Nožmiedz kādu-aizej palūdzies un esi tīrs, uzsper kādu būudu gaisā-aizej nožēlo grekus un viss atkal kartībā. Manuprāt tas viss ir liki bez gala. Ticība nekad nav bijis nekas cits kā vara un nauda. Neviens man neiskaidros pretējo.

AG

 

 

 

From: Rumpis@nodzessodrazu.pudele.com
Date: 2/12/05 9:24

"AG" raksta:

< Ticība nekad nav bijis nekas cits kā vara un nauda. Neviens man neiskaidros pretējo.>

Frāze - Neviens man neieskaidros pretējo - liecina par tās izteicēja stingro ticību. Varbūt kaut kam citam, bet ticību ;-)

Rumpis :)

 

Kas jauns Latvijā?