Re: Apgriezieni jeb dzini indekss

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 5/30/05 7:46

Sestdien biju Čalmers tehniskā augstskolā uz diplomu izdalīšanas svinībām. Runas bija pilnas ar labiem padomiem jauniem diploma ieguvējiem.

Visvairāk jaunos nobaidīja AKZO-Nobel pezidentes uzruna! Viņa bija tiko atgriezusies no ražotnes Ķīnā un kā lielāko novērojumu, atzinumu sniedza tālāk:

"Ja jūs un vispārīgi visa "vecā" industrijas pasaule nepaaugstinās apgriezienus, tad visas tālo austrumu zemes mūs būs "apskrējušas" desmit gadu laikā un jums būs kvalificēti uzdevumi jāmeklē tur ......."

Latvija varbūt kādreiz atmodīsies un spējīgie cilvēki neskries uz Eiropu nekvalificētos un zemi atalgotos darbos, bet spēkus ieliks pašu valsts veidošanā un celšanā.

Mes latviesi esam viena fantastiska tauta
Ugis G. Berzins, ar skatu uz ostu

 

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 5/30/05 9:26

Kamēr Latvijā zels tikai spekulantu pasaule, tikmēr te nekāda industrijas pasaule nav iespējama, un spējīgiem cilvēkiem ir jāskrien uz Eiropu, lai vismaz izvilktu savas ģimenes no iznīcības. Nu kas tas par IKP pieaugumu, kas balstīts gandrīz vienīgi uz tirgošanos!

Ausma

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 5/30/05 10:29

varbūt interesē arī rakstiņš par Pasaules Bankas atbildību & ideoloģiski dzītām stratēģijām (militāriem & nežēlīgiem ekonomisko problēmu risinājumiem):

http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-garson30may30.story_  Barbara Garson, True Believers at the World Bank. Rigid ideology is a a threat, not an asset.

Garson saka korupcija ierobežoja labumu ko varēja iegūt Trešās Pasaules valstis no Pasaules Bankas aizlienējumiem jau pirms-McNamara laikā. taču McNamara laikā, sekojot "Wašington Consensus" stratēģiju, aizlienējumi tika doti kopā ar nosacījumu, ka valstīm jāprivatizē publiskos pakalpojumus & jāļauj naudai no ārpuses brīvi kustēties. Garson saka tas apstākļus vēl vairāk pasliktināja, ar sekām, ka nabadzīgie kļuva vēl nabadzīgāki.

Garson ieguva savu pārliecību kad kļuva akcionāre Dienvidāfrikas Johannesburgas ūdens kompānijā. sekojot Pasaules Bankas/IMF ieteikumus paaugstināja ūdens cenu lai sagatavoties privatizācijai. kad nabadzīgie nespēja maksāt, tiem nogrieza ūdeni. bija nepieciešams dzert, dzēra no netīras upes & izplatijās čolēra.

Garson jautā, kā var pelnīt kad patērētāji par nabadzīgu lai samaksātu reālos izdevumus?! lai atgūtu izdevumus ūdens kompānijas izpumpēja ūdeni, ievietoja pudelēs & pārdeva cittur. ir taču vairāk peļņa, izsūkt resursus & pazust, nevis attīstīt. bez tam likumi to pieļauj.

<How is a private water company supposed to recoup the expense of extending pipelines to people who are simply too poor to pay the real cost? If you buy a Third World water company, it's far easier, you'll quickly discover, to recoup the investment by siphoning the water out to be bottled and consumed elsewhere.

Even in the First World, it's often more profitable to siphon off than to "develop." For a few years, the Suez Co. also owned the water system in Bergen County, N.J. During its stewardship, it sold off land around the reservoir to private builders. Then it turned around and sold the whole water system to another company. We shareholders took the money and ran. Technically that's called "asset stripping." And it's perfectly legal.>

<A quarter of a century of day-in, day-out asset stripping sponsored by the IMF and the World Bank left millions of poor people poorer. Meanwhile, the unregulated capital flows another tenet of the Washington Consensus *€” led to speculative booms and currency crashes that pushed hundreds of millions of people down into dollar-a-day poverty.>

kad tādi kā Joseph Stiglitz pacēla balsi, ka sistēma nestrādā, šo izmeta. PB prezidenta amatā ielika Wolfowitz kas attaisno ekonomisko problēmu risināšanu ar militārām līdzekļiem.

aija

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 5/30/05 12:54

Aija,

atliksim pie malas Maknamaru un Stiglicu (abi ir ieverojami ar savu pasaurp domasanu), kas iedomajas saimniecikas lietas kartojamas tikai ari stipri tradicional*m ekonomisk*m programm*m. S*das kl*das jau sen nav neparastas.

Toties' Dienvidafrikas *dens problema ir t*da, kas prasa jaunu un plas*ku pieeju. Pamata ir skaidrs, ka reguleta vai nereguleta *dens pieg*des firma nevar nosegt visas izmaksas ar nesamaks*tiem rekiniem. Ir skaidrs ari, ka social*s izmaksas (social costs) koleras un citos epidemiju gadijumos sedz vai nu nelaimigie slimnieki vai ari visa sabiedriba kopa. Sis problemas prasa kopigus atrisinajumus.

Cik redzams, *deni par norm*lu samaksu un t* nosegtiem izdevumiem var pieg*d*t *dens firma. Par *deni maks* visi pateret*ji, iznemot loti tr*c*gos.un citus bezdarbniekus. Pedejiem t*ra *dens piegade kl*st par dz*vibas vai n*ves jautajumu. Epidemijas ir bistamas visai sabiedr*bai. Manupr*t, j*nok*rt abas lietas. Ja epidemijas var samazinat ar piln*gaku *dens piegadi. Par to var maks*t sabiedr*ba nosedzot *dens pieg*des izdevumus tr*cigajiem, vai ar* rekin*ties ar daudz liel*kiem epidemiju rad*tiem zaudejumiem. Sabiedriba var uznemties liel*ku atbild*bu par darba vietu rad*sanu priv*taj* sektor*, sniegt tr*c*giem pabalstus, ierobezot vinu iepl*s*nu pilset*s, vain ar* samaks*t *dens piegadi zin*mos rajonos.

Visu lab*ko,
Gundars

 

 

 

From: viksning@georgetown.edu
Date: 5/30/05 1:42

Sveiks, sveikotāji!

Aija, kā viņai bieži iznāk, ir daudz ko šeit saputrojusi.

Lai gan viņa jau no manis nemācīsies, skaidrības labad gribu precizēt pāris afktus, lai Latvijas sveikotāji nedomātu, ka visi šinī krastā muld vien...

Stiglitz nebija Pasaules bankas prezidents, bet gan ekonomists, kuram bija atbildība par pētniecības programmu nevis par PB lēmumiem. Viņš aizgāja brīvprātīgi, lai varētu brūķēt lielu muti par PB nepilnībām un kūdīt līdzīgi domājušos pret neokonzervatīvām idejām. Nākamais PB prezidents bija Wolfensons, pat ļoti kreisi noskanots cilvēks, kas mēģināja izpatikt kreisajiem liberāļiem ar reklamēšanos, bet nekas daudz nemainījās. Tagad ir iestājies Wolfowitz prezidentūras laiks, lai gan šorīta Wšington Post avīzē varam lasīt, ka viņam veicās itin grūti ar PB birokrātiem.

Diez vai Āfrikas katastrofa būtu pareizi vainot PB un citu pabalsta devēju nepilnības un viegli attaisnot vietējos valdniekus-kleptokrātus. Mobūtu nozaga mazliet vairāk nekā visi palīdzības donori spēja piesķirt viņa nabaga tautai... Ar sveicienu patiesības milētājiem, Juronkulis

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 5/30/05 2:18

< Aija, kā viņai bieži iznāk, ir daudz ko šeit saputrojusi.>

lūdzu uzrādi konkrēti kur būtu nepareizi pārtulkojusi & kopsavilkusi kas bija rakstīts Garsonas rakstā. norādīt uz cita uzskatu rakstiem nav "saputrošana," vismaz ne manās vērtībās.

< Lai gan viņa jau no manis nemācīsies, skaidrības labad gribu precizēt pāris afktus, lai Latvijas sveikotāji nedomātu, ka visi šinī krastā muld vien...>

sevi par lietpratēju financē vai ekonomijā nekādi neuzdevu, tikai par normāli ieinteresētu parastu cilvēku kas ir iedevis speciālistam kā Juronkolim iespēju reaģēt.

< Stiglitz nebija Pasaules bankas prezidents,>

Stiglicam Pasaules Banka prezidentūru nepiešķīra ne Garsone oriģinālā rakstā, ne es latviski kopsavilkumā.

par pārējo - tavu Stiglica vērtējumu nestrīdos, jo pieņemu tas ir tavs vērtējums par kurju nevis dusmojos bet pateicos.

aija

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 5/30/05 3:18

Sveiki!

Profesors Dakteris Juronkuli$ta no žēlabainā konservatīvisma ideologa viedokļa par Pasaules Bankas vadonības nepilnībām brūķēja lielu muti tā:

< Stiglitz nebija Pasaules bankas prezidents, bet gan ekonomists, kuram bija atbildība par pētniecības programmu nevis par PB lēmumiem. Viņš aizgāja brīvprātīgi, lai varētu brūķēt lielu muti par PB nepilnībām un kūdīt līdzīgi domājušos pret neokonzervatīvām idejām. Nākamais PB prezidents bija Wolfensons, pat ļoti kreisi noskanots cilvēks, kas mēģināja izpatikt kreisajiem liberāļiem ar reklamēšanos, bet nekas daudz nemainījās. Tagad ir iestājies Wolfowitz prezidentūras laiks, lai gan šorīta Wšington Post avīzē varam lasīt, ka viņam veicās itin grūti ar PB birokrātiem.>

Nu, ko! Būs Wolfowitza kungam jānokūdī Pasaules Bankā kaut kāds nebūt Regime Change, vai ne? Šock and Awe Ī! Maybe a couple of Daisy Cutters to start it off with a bang. Maybe send the surviving bureaucrats off to Guantanamo for some rest, recreation and retraining.

Juris W. Twigg

==skaidrības labad gribu precizēt pāris afktus, lai Latvijas sveikotāji nedomātu, ka visi šinī krastā muld vien...==
/Profesors Dakteris Juronkuli$ta/

 

 

 

 

From: viksning@georgetown.edu
Date: 5/30/05 3:25

Aija: < Stiglicam Pasaules Banka prezidentūru nepiešķīra ne Garsone oriģinālā rakstā, ne es latviski kopsavilkumā >

Tu nu noteikti atstāj iespaidu, ka Stiglitz vadija PB līdz tam laikam kad to pārņēma Wolfovitz. Tas tā skaidrības labad -- Stiglitz neviens "neaizdzina," kā Tu biji teikusi. J.

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 5/30/05 4:33

< Tu nu noteikti atstāj iespaidu, ka Stiglitz vadija PB līdz tam laikam kad to pārņēma Wolfovitz. Tas tā skaidrības labad -- Stiglitz neviens "neaizdzina," kā Tu biji teikusi. J.>

kur konkrēti?

angliski orģinālā:

"Finally, a few pragmatists, such as the World Bank's chief economist, Joseph Stiglitz, had the courage to say, "Hey guys, this should be working, but it's not." After Stiglitz spoke out publicly, his resignation was requested and quickly accepted."

<http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-garson30may30.story >

Stiglitzu pieminēju kopsavilkuma beigās:

<kad tādi kā Joseph Stiglitz pacēla balsi, ka sistēma nestrādā, šo izmeta. PB prezidenta amatā ielika Wolfowitz kas attaisno ekonomisko problēmu risināšanu ar militārām līdzekļiem.>

to, ka sistēmas kritizētāju Stiglitzu izmeta, bet tagad PB vada arčkonservatīvais autokrāts Wolfowitz man šķita tie divi vissvarīgākie punkti.

redzu kā ātri lasot varētu nonākt pie slēdziena, ka Wolfowitz atvietoja Stiglitzu, bet skaidrs, es to neteicu. nepārtulkojot pilnībā saīsināju uz pašu svarīgāko. izlaistais nebija lai saputrotu.

bez tam, galvenais mans secinājums no Garsona raksta būtu, ka PB necieš kritiku. šis gadījums liek man domāt, ka pašlabojošais mečānisms tiek noslēgts šajā ļoti nozīmīgā institūcijā, pieprasot lai darbinieki soļo vienā autoratīvā nedomājošā solī. tas protams ir mans ne-ekspertais parastā cilvēka iespaids, kā arī tik krasi pat Garsona neizteicās. Garsone gan pafantazēja par Wolfowitza varbūtību atvainoties par militāriem līdzekļiem ko viņš aizstāv vairākās jomās.

aija

 

 

 

From: viksning@georgetown.edu
Date: 5/30/05 5:09

< Nu, ko! Būs Wolfowitza kungam jānokūdī Pasaules Bankā kaut kāds nebūt Regime Čange, vai ne? >

Tīri labs piemērs, ka sveikotāji šinī krastā tikai muldēt prot. J.

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 5/30/05 5:30

Sveiki!

Profesors Dakteris Juronkuli$ta par šī krasta sveikotājiem pauda šādu savu pašdarinātu vispārinājumu:

< ... sveikotāji šinī krastā tikai muldēt prot.>

Laikam gan. Tikai tie kuriem pierakstīšanās vieta ir tālāk iekšzemē Ohaijohahajohaidi štāta pilsētelē Klīvnelīvbetklīvenlendā ir kārtīgi nemuldētāji - zirgu zagļi.

Juris W. Twigg

==Bet varbūt tas nemaz nav smieklīgi.==
/Rumpis Bezpalīdzīgais/

 

 

 

From: arubenis@ix.netcom.com
Date: 5/31/05 7:42

Milais zz Zagarinpuikin, kas gan spetu tevi aizmuldet? Un turklat dzivo sarkano nacisku pillaja Mazačuša. Gods kam gods.

Ka tas nakas ka soreiz neraus asaru.... ARis.

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 5/31/05 3:05

Ausma wrote:

< Kamēr Latvijā zels tikai spekulantu pasaule, tikmēr te nekāda industrijas pasaule nav iespējama, un spējīgiem cilvēkiem ir jāskrien uz Eiropu, lai vismaz izvilktu savas ģimenes no iznīcības. Nu kas tas par IKP pieaugumu, kas balstīts gandrīz vienīgi uz tirgošanos!>

Ausma,
kādēļ Latvijā cilvēki, problēmu saprot, bet neko lietas labā nedata? Veiksmīgākais ierocis ir balsošana un aktīva līdzdarbība politikā! Ar mūsu likumgrozītāja padomu nekas netiks panākts! Ausma, es drīzi vairs "nabaga" latviešiem neticēšu .... Viena grupa jā - bet ir aizvien lielāka grupa kura var daudz ko atļauties! Kā savādāk Latvijā lielveikali un īpašo ražojumu veikali varētu pastāvēt, pastāvēt ar cenām, kas pārsnidz gandrīz visas pārējās ES valstis?

Liels iemeslis tam daļēji ir vērtību un cilvēlu mērķu pārorientēšanās!

Izglītība, pieticība un godīgums, liekas Latvijā daudziem zuduši jēdzieni?

Ugis

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 5/31/05 3:34

Gundar King wrote:

< Aija, atliksim pie malas Maknamaru un Stiglicu (abi ir ieverojami ar savu pasaurp domasanu), kas iedomajas saimniecikas lietas kartojamas tikai ari stipri tradicional*m ekonomisk*m programm*m. S*das kl*das jau sen nav neparastas.>

Gundar,
nesaprotu tika to, kādēļ civvēki (tur ieskaitāmi arī ekonomisti :-) )turpināja un turpina neko nedarīt, laiglābtu - pārveidotu mūsu bankrotējušo ekonomisko sistēmu?

< Toties' Dienvidafrikas *dens problema ir t*da, kas prasa jaunu un plas*ku pieeju. Pamata ir skaidrs, ka reguleta vai nereguleta *dens pieg*des firma nevar nosegt visas izmaksas ar nesamaks*tiem rekiniem. Ir skaidrs ari, ka social*s izmaksas (social costs) koleras un citos epidemiju gadijumos sedz vai nu nelaimigie slimnieki vai ari visa sabiedriba kopa. Sis problemas prasa kopigus atrisinajumus.>

Gundar, tagad jātgriežās pie vecā neatbildētā jautājuma: cik liela ir nepieciešama pelņa? Udens ir viena no infrastruktūras svarīgākām daļām, vai nepietiktu tikai ar pašizmaksu segumu un 10% (pelņu) lielu noguldījumu gadā - jaunām investīcijām ....!!!! ??????

Udens piegāde 80% problēmu neatrisinās - tikai drusciņ pagarinās mūžu un ciešanas! Tikpat svarīga ir fekāliju apstrādāšana, jo neesošas sistēmas ir iemeslis ļoti daudzām slimībām, ciešanām, sērgām, epidēmijām utt. utt

< Sabiedriba var uznemties liel*ku atbild*bu par darba vietu rad*sanu priv*taj* sektor*, sniegt tr*c*giem pabalstus, ierobezot vinu iepl*s*nu pilset*s, vain ar* samaks*t *dens piegadi zin*mos rajonos.>

Gundar, redzu nevari atzīt, ka esi kalpojis nehumaitārai, tikai uz pašlabumu virzītai ekonomikai, tagad bankrotējušai! Tavs teiktais par sabiedrības atbildību par darba vietām, ir lēta esošās ekonomikas sistēmas izruna, kas nav pat centu, vai santīmu vērts! Divas sekundes vēlāk Tu pastāstīsi, ka valsts nodarbinātie ir nēfektīvi utt. utt :-) Kamēr globalizācijai netiks uzliktas ētiskas un priekšraksti, kas pasaules tirgū VISIEM garantē kautcik līdzīgas iespējas sacenstie! (Nekavējoties jālikvidē tālo Austrumu un citu valstu - sistēmu verdzība un bērnu, pusaudžu un arī pieaugušu cilvēku burtiska NOLIETOŠANA, bez jebkādas atbidības! Uzņēmumiem varētu arī uzlikt kā ienāumu, piem. zināmu procentu no darbinieka algas, iemaksāt tās valsts kasē, kur darbinieks ieguva izglītību !!!!!

Ugis, sodien vel ar skatu uz ostu, ritvakar uz laukiem.

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 5/31/05 3:56

George J Viksnins wrote:

< Aija, kā viņai bieži iznāk, ir daudz ko šeit saputrojusi.>

Nesaprotu neko, ko tad Aija tik traki saputrojusi? Stiglitz kā valdības "gudrais", lielā mēra iespaidoja PB lēmumus.

Afrikas, Dienvid- un Vidusamerikas problēmās ir vainojama gan PB, gan ASV, gan pārējās pasaules "nemaldīgie" ekonomisti pēc neierobežotas pelņas utt. utt. PB pieškirtos līdzekļus dalīja vietējie oligarki, kara virsaiši un industriālo valstu uzņēmēji!

Mes latviesi esam viena fantastiska tauta
Ugis g. Berzins

 

 

 

 

From: rumpis.listes@gmail.com
Date: 5/31/05 4:00

Ugis Berzins wrote:

< nesaprotu tika to, kādēļ civvēki (tur ieskaitāmi arī ekonomisti :-) )turpināja un turpina neko nedarīt, laiglābtu - pārveidotu mūsu bankrotējušo ekonomisko sistēmu?>

Vai tas būtu uzsaukums fantastiskajiem latviešiem glābt Zviedriju? ;-) Es neparakstos uz Zviedrijas glābšanu. Dažu Zviedrijas firmu dēļ, un zviedru pašu dēļ ;-)

< tagad jātgriežās pie vecā neatbildētā jautājuma: cik liela ir nepieciešama pelņa? Udens ir viena no infrastruktūras svarīgākām daļām, vai nepietiktu tikai ar pašizmaksu segumu un 10% (pelņu) lielu noguldījumu gadā - jaunām investīcijām ....!!!! ??????>

Bet palika neatbildēts jautājums - ko darīt ar neapmaksātiem rēķiniem. Tā vai citādi sanāk, ka tie, kas spēj maksāt, maksā arī par tiem, kas nespēj vai negrib maksāt. Kur vēl "sociāli taisnīgāk"? ;-)

< Udens piegāde 80% problēmu neatrisinās - tikai drusciņ pagarinās mūžu un ciešanas!>

Tad jānogriež tas ūdens nost un jāsaīsina ciešanu ilgums. Nost ar pārprastu humānismu, kas tikai paildzina ciešanas! ;-)

< Tikpat svarīga ir fekāliju apstrādāšana, jo neesošas sistēmas ir iemeslis ļoti daudzām slimībām, ciešanām, sērgām, epidēmijām utt. utt>

Valsts regulējums kakāšanā ļautu situāciju uzlabot ;-)

<< Sabiedriba var uznemties liel*ku atbild*bu par darba vietu rad*sanu priv*taj* sektor*, sniegt tr*c*giem pabalstus, ierobezot vinu iepl*s*nu pilset*s, vain ar* samaks*t *dens piegadi zin*mos rajonos.>>

Kā iedomājies šo sabiedrības atbildību? Līdzīgi kā deputātu "politisko atbildību"? ;-)

< redzu nevari atzīt, ka esi kalpojis nehumaitārai, tikai uz pašlabumu virzītai ekonomikai, tagad bankrotējušai!>

Te man jāvaicā pēc bankrota definīcijas ;-)

< Tavs teiktais par sabiedrības atbildību par darba vietām, ir lēta esošās ekonomikas sistēmas izruna, kas nav pat centu, vai santīmu vērts! Divas sekundes vēlāk Tu pastāstīsi, ka valsts nodarbinātie ir nēfektīvi utt. utt :-)>

Vai ir pārliecinoši piemēri (nevis atsevišķi izņēmumi), ka valsts nodarbinātie ir efektīvi? Plz, lūdzu sarakstiņu! :-)

< Kamēr globalizācijai netiks uzliktas ētiskas un priekšraksti, kas pasaules tirgū VISIEM garantē kautcik līdzīgas iespējas sacenstie! (Nekavējoties jālikvidē tālo Austrumu un citu valstu - sistēmu verdzība un bērnu, pusaudžu un arī pieaugušu cilvēku burtiska NOLIETOŠANA, bez jebkādas atbidības!>

OK. Pievienojos. Laba lieta. Vai esi jau arī padomājis, kā to sasniegt?

< Uzņēmumiem varētu arī uzlikt kā ienāumu, piem. zināmu procentu no darbinieka algas, iemaksāt tās valsts kasē, kur darbinieks ieguva izglītību !!!!!>

Nesapratu ideju :-( Jau diezgan daudz manu paziņu ir mācījušies par savu naudu ārzemēs, kāpēc vēl uzbāzties tām ārzemēm ar naudu???

Rumpis, tepat Latvijā, ar skatu ekrānā :)

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 5/31/05 4:38

Rumpis wrote:

< Vai tas būtu uzsaukums fantastiskajiem latviešiem glābt Zviedriju?;-) Es neparakstos uz Zviedrijas glābšanu. Dažu Zviedrijas firmu dēļ, un zviedru pašu dēļ ;-)>

Nē, runa vēl vienmēr ir par visu pasauli!

< Bet palika neatbildēts jautājums - ko darīt ar neapmaksātiem rēķiniem. Tā vai citādi sanāk, ka tie, kas spēj maksāt, maksā arī par tiem, kas nespēj vai negrib maksāt. Kur vēl "sociāli taisnīgāk"? ;-)>

Ņem iemēru Latvijā, tur prasa no patērētājiem maksāt par nepatērētu!

Nolaidības un pelņas maximēšanas sekās dzeramā ūdens tīkls ir tā nolaist, ka labs vairums ūdens "pāzūd" zemē .... Bet kā monopolists prasa atbildību un naudu no tādiem kas lietu nevar iespadot!

Fantastiski.

Ūdenim arī nākotnē jābūt principā ar brīvu! Samaksa jāprasa par piegādi un tīkla uzturēšanu. Izrakta aka neprasa daudz uzturēšanas līdzekļus .... :-)

< Tad jānogriež tas ūdens nost un jāsaīsina ciešanu ilgums. Nost ar pārprastu humānismu, kas tikai paildzina ciešanas! ;-)>

Tipisks Impērijas atrisinājums ....

Eiropā cilvēki tā nedomā!

Latvijā gan bija jādzird no veciem cilvēiem, kuriem ir tikai maza penzija, ka vēlas lai smagākas slimības gadījumā ārst viņa "palīdzētu" atstāt šo pasauli .... Redzi kur humanitāra sabiedrība ....

< Valsts regulējums kakāšanā ļautu situāciju uzlabot ;-)>

Par to nav jāšaubās, neticu ka savā pilsētiņā vari izdarīties kā gribi ....?

Pi mums saimniekam ar maisiņu jāseko savam sunum un ja kas izkrīt, tad jāsavāc!

< Kā iedomājies šo sabiedrības atbildību? Līdzīgi kā deputātu "politisko atbildību"? ;-)>

Vainīgi nav deputāti, vainīgi ir paši vēlētāji un vēl vairāk tie, kas neiet vēlēt!

< Te man jāvaicā pēc bankrota definīcijas ;-)>

Parasti mēdz teikt, ka kāda sistēma ir bankrotējusi, ja nespēj risināt esošās problēmas un ir spējīga jaundomāšani .. :-)

< Vai ir pārliecinoši piemēri (nevis atsevišķi izņēmumi), ka valsts nodarbinātie ir efektīvi? Plz, lūdzu sarakstiņu! :-)>

Pietiks šoreiz ar vienu :-)

Zviedru valstij piederošais "Vattenfall" in Vācijas 3-lielākais enerģētikas

uzņēmums un turpina expandēt milzu ātrumā ......

< OK. Pievienojos. Laba lieta. Vai esi jau arī padomājis, kā to sasniegt?>

Paldies, redzu labu izratni ... :-)

Ceļi ir vairāki, bet nav ejami, kamēr Impērijai un lielvalstīm vajag ļoti lielus līdzekļus kariem un citu tautu apspiešanai!

Ir arī pienācis laiks izlabot (cik tas nu ir iespējams) kolonisma varmācības - piemēram nosakot valsts robežas novelkot taisni līniju kartē - tā dalot lielas tautas un spaidu kārtā liekot svešiniekiem, kas pat nevar sarunāties, sadzīvot!

< Nesapratu ideju :-( Jau diezgan daudz manu paziņu ir mācījušies par savu naudu ārzemēs, kāpēc vēl uzbāzties tām ārzemēm ar naudu???>

Tie kasmācās ārzemēs, ir tikai mazs procents vienas valsts mērogā .... tātad statistiski "neexistējoši" ... :-)

Mes latviesi esam viena fantastiska tauta
Ugis G. Berzins

 

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 5/31/05 4:52

Uģi, Tu domā, ka balsošana var ko atrisināt? Muļķības! Jau iepriekš esmu rakstījusi, ka vēlēšanās par vietām uz krēsliem cīnās vienīgi cilvēki, nevis partijas. Jo tūlīt pēc vēlēšanām visi pārorientējas tikai vienā virzienā - uz bagātajiem, lai tie varētu raust bagātības ar spaiņiem, nevis ar karotēm, neņemot vērā, kā dzīvo pārējie pavalstnieki. Tieši tāpēc mums ir tirgotavas ar supercenām, kur vienkāršam mirstīgajam nemaz nav ko iet iekšā. Tieši tāpēc pie mums zeļ tas, ko agrāk sauca par spekulāciju, un pārlieku lēni attīstās ražošana.

Ja nu kas šobrīd var palīdzēt kaut ko mainīt, tad tā ir nebalsošana vispār, un pagājušās vēlēšanas jau parādīja šo tendenci. Protams, Latvijas apstākļos tas ir stipri riskanti, taču kā citādi lai deputātus piespiež domāt par saviem vēlētājiem arī pēc vēlēšanām.

Ausma

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 5/31/05 4:54

< Nē, runa vēl vienmēr ir par visu pasauli!>

Sorry, veči, tas ir ārpus manas komptences. Mani, lūdzu, traucējiet tikai Eiropas un Ziemeļamerikas glābšanas sakarā.

< Ceļi ir vairāki, bet nav ejami, kamēr Impērijai un lielvalstīm vajag ļoti lielus līdzekļus kariem un citu tautu apspiešanai!>

Re, tam pašam domubiedrs uzradies. Vai nu Tev, Uģi, jāstājas "tajos pašos", vai "tam paša: sociālistos.

< Tie kasmācās ārzemēs, ir tikai mazs procents vienas valsts mērogā .... tātad statistiski "neexistējoši" ... :-)>

Statistiski arī ārvalstīs rezidējošie latviešu zociāldemokrāti ir neexistējoši.

Lai Jums adekvāta diena :)

Uldis

Whoever fears the Lord is afraid of nothing.
-- Ben Sirač--

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 5/31/05 4:58

< Statistiski arī ārvalstīs rezidējošie latviešu zociāldemokrāti ir neexistējoši.>

Sorry, aizmirsu piebilst- arī Latvijā rezidējošie.

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

It is not death or pain that is to be dreaded, but the fear of pain or death.
Epictetus, Discourses

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 5/31/05 6:13

Sveiki!

Uģis Fantastiskais Ausmas Tantei uzstādīja gluži abstraktu retorisku jautājumu:

< kādēļ Latvijā cilvēki, problēmu saprot, bet neko lietas labā nedata?>

& pats konstatēja tā:

< Veiksmīgākais ierocis ir balsošana un aktīva līdzdarbība politikā!>

Jā gan! Bet nevis prasīt Vēlēšanu likuma sakārtošanu saskaņā ar Satversmes noteikumu par vēlēšanām no atsevišķiem vēlēšanu apgabaliem, jo tad, lai Dieviņš pasarg, tpu, tpu, tpu - izraisītos visā Eiropā vēl līdz šim nepiedzīvots haoss!

Jeb čort viņu nu ej & saproti. KĀ tad nu tur īsti bija...

< Ar mūsu likumgrozītāja padomu nekas netiks panākts!>

Eu, U.Fantastiskais! Vai pēdējā laikā esi nācis pie kaut kādiem jauniem atzinumiem elementārās matemātikas ceļā?

< Ausma, es drīzi vairs "nabaga" latviešiem neticēšu ....>

U. Fantastiskais! Tu jau sen tiem "nabaga" latviešiem neesi ticējis!

< Izglītība, pieticība un godīgums, liekas Latvijā daudziem zuduši jēdzieni?>

Lūgsim Dieviņu - lai dod mums daudz fantastiskāku tautu! Tādu pašu kā - U. Fantastiskais & - Ausmas Tante! Nemaz nerunājot par Arturu Roobentehvu & Uldi Adekvāto & Rumpi Bezpalīdzīgo & Viesturu Grūtisrdīgo & Hariju Bezpartejisko & Profesoru Dakteri Juronkuli$ta & Aiju Balto Mahti & cetera & cetera & cetera.

Juris Likumgrozītājs

== Ja nu kas šobrīd var palīdzēt kaut ko mainīt, tad tā ir nebalsošana vispār.. Protams, Latvijas apstākļos tas ir stipri riskanti...==
/Ausma Tante/

 

 

 

From: rumpis.listes@gmail.com
Date: 6/1/05 2:59

< Ūdenim arī nākotnē jābūt principā ar brīvu!>

Ierobežots resurss nevar būt par brīvu. Akas izrakšana savā zemes gabalā var atstāt kaimiņu bez ūdens. Artēziskais urbums, neierobežoti to izmantojot, var izraisīt plašā apgabalā zemes nosēšanos.

< Pi mums saimniekam ar maisiņu jāseko savam sunum un ja kas izkrīt, tad jāsavāc!>

Man nav suņa, tāpēc nav arī suņa radītā piesārnojuma :-)

< Parasti mēdz teikt, ka kāda sistēma ir bankrotējusi, ja nespēj risināt esošās problēmas un ir spējīga jaundomāšani .. :-)>

Nu, un kura no šodienas politiskajām un ekonomiskajām sistēmām ir spējīga risināt problēmas, neradot problēmas citā vietā? ;-)

< Zviedru valstij piederošais "Vattenfall" in Vācijas 3-lielākais enerģētikas uzņēmums un turpina expandēt milzu ātrumā ......>

Vai "Vattenfall" nav nekāda monopolstāvokļa? Kaut gan, te vēl būtu jāpaskatās uz jautājumu statistiski, jo var gadīties, ka minētie piemēri ir neptipiski valsts sektoram. Latvijā, piemēram, netipisks piemērs ir CSDD, kas ir ļoti labi sakārtojis automašīnu reģistrācijas jautājumus. Apkalpošana ir ātra un lietišķa, un rindas vai nu nav, vai arī ļoti ātri kustas.

< Tie kas mācās ārzemēs, ir tikai mazs procents vienas valsts mērogā .... tātad statistiski "nēxistējoši" ... :-)>

Te ir runa par principu. Turklāt prognozēju, ka šie procenti pieaugs.

< Ausma, kādēļ Latvijā cilvēki, problēmu saprot, bet neko lietas labā nedata? Veiksmīgākais ierocis ir balsošana un aktīva līdzdarbība politikā!>

Es vēl nevienas vēlēšanas neesmu izlaidis :-)

< Ar mūsu likumgrozītāja padomu nekas netiks panākts! Ausma, es drīzi vairs "nabaga" latviešiem neticēšu ....>

Es jau sen neticu "nabaga" latviešiem. It sevišķi tad, kad nokļūstu transporta sastrēgumā ;-)

--
Rumpis :)

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/1/05 11:23

Ugi, Man zel, ka Tu klaig* par bankrotejusos ekonomiku, ipasi tur, kur dzive iet uz augsu.Tu laikam tiesam nespej saprast, ka ekonomika jau no vissenakiem laikiem ir saistita ar personisk* izdeviguma meklejumiem, kas savuk*rt veido aiugst*ku labkl*j*bas l*meni gandriz visur pasaule (iznemums ir zemes, kur diktatori un birokratija kalpo tautai, bet isteniba vispirms vai vispar rupejas par sevi).

Par pelnu es Tev esmu diezgan pamatigi atbildejis jau sen. Tev laikam ir gruti saprast pelnas lietas. Ta tad, velreiz! Nepieciesamo pelnu nosaka relativais risks un spejas piesaistit kapitalu. Ja pelna sim nolukam nav pietiekama, firm* tr*ks ieguldijumu. Ja ta bus par augstu, firmai n*ks konkurenti ar zemakam cenam. Apstakli main*s. Sodien no Krievijas beg arzemju ieguldotaji ar visu naudu (tur ar 30 procentu pelnu ieguldijumam vairs nepietiek), bet Dienvidafrika ir stabil*k* no Afrikas valst*m.

Ta ka udenim nav aizvietotaja,m es pienemu, ka Tu veletos udens firmas pelnu ierobezot. Manis pec, Tu vari buvet kadu kontroles aparatu (kas nebus lets), bet atceries, ka labumus trucigajiem neatnes uzblidusi birokratija. To tagad, kad jasedz lielaki privatie un socialie izdevumi, ievero ari Eiropa (ieskaties velesanu rezult*tos).

Visu lab*ko,
Gundars

 

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/1/05 11:33

Ausma wrote:

< Jau iepriekš esmu rakstījusi, ka vēlēšanās par vietām uz krēsliem cīnās vienīgi cilvēki, nevis partijas. Jo tūlīt pēc vēlēšanām visi pārorientējas tikai vienā virzienā - uz bagātajiem, lai tie varētu raust bagātības ar spaiņiem, nevis ar karotēm, neņemot vērā, kā dzīvo pārējie pavalstnieki.>

Ausma,
viens no tiesam maldinosiem uzskatiem, ko latviesu ir iemantojusi no apdomju

laikam, ir doma, ka ekonomiskie darijumi tirg* ir parasti netaisni. Tas, ir kopejie labumi varbut vieni tie pasi, vai patr augstak* limeni. Matematiski orienteti ekonomisti to sauc par "nulles speli (Zero Sum Game). Darijumos vienmer piedalas tie, kam tie interese un kur viniem pietiek ar to ieguto. Cenas nav jamekle iluzorisks taisnigums!

Visu labako Tavam vasarigajam pardomam! Ar jasminiem,
Gundars

 

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 6/1/05 2:20

Sveicu, Gundar, ar jasmīniem! Mums gan vēl zied tikai ābeles un ceriņi, jasmīnus vīsim Jāņu vainagos. :-)

Tagad par to, cik taisnīgums ir iluzorisks.

Ienākuma nodoklis strādājošajiem jāmaksā turpat no 20 latiem, pensionāriem - no 100 latiem. Turpretī tiem, kas uzpērk un tālāk par lielāku cenu pardod zemi, ienākuma nodoklis vispār nav jāmaksā.

Sociālo nodokli maksā tikai līdz pusotram tūkstotim no ieņēmumiem, sākot no pirmā santīma. Ja ienākumi virs pusotra tūkstoša, par to sociālais nodoklis vairs nav jāmaksā. Un sociālais nodoklis ir trešdaļa no ienākumiem! Nu gluži kā Bībelē - kam maz, no tiem tiek ņemts, kam daudz - tiem dod vēl klāt. Pie jums vismaz progresīvais nodoklis jāmaksā.

Rezultāts ir tāds, ka vairumam interesē naudu ieguldīt "nulles spēlē", kā raksti, ja pareizi sapratu, nevis ražošanā, par kuru valstij jāatdod ceturtā daļa no peļņas. Protams, cita situācija ir monopolistiem, ne velti mums bija dārgākie sakari pasaulē.

Gala rezultātā jau cipariņi ir smuki, naudiņa apgrozās, tikai baidos, ka tā tukšā nulle reiz var pārsprāgt, tāpat kā banka Baltija, un atkal cietēji būs vienīgi nabaga pavalstnieki.

Ausma

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 6/1/05 3:11

Gundars:

< Ta ka udenim nav aizvietotaja,m es pienemu, ka Tu veletos udens firmas pelnu ierobezot. Manis pec, Tu vari buvet kadu kontroles aparatu (kas nebus lets), bet atceries, ka labumus trucigajiem neatnes uzblidusi birokratija. To tagad, kad jasedz lielaki privatie un socialie izdevumi, ievero ari Eiropa (ieskaties velesanu rezult*tos).>

plaisa kas veidojās starp vadītājiem, intelektuāliem un parasto tautu parādijās Francijas referendumā. vienkāršam cilvēkam nav grūti saprast, ka ūdens un gaiss kas nepieciešami ikdienu lai dzīvotu kautkādā veidā jābūt visiem pieejams, vai arī būs karji un slaktiņi līdzko samazinās cilvēku skaits lai elementārai dzīvei vajadzīgie resursi pietiktu ne tikai tiem kas varā.

vienkāršam cilvēkam nav grūti saprast, ka ir problemātiski pelnīt uz līķu rēķina. kad vadoņi to nesaprot, kā atšķirās no mafioziem kurjiem nav problēmu tik ilgi, ka paši iekasē cik grib vienalga ko tas dara citiem. viņus ietur vienīgi klana kodi & pretvara.

aija

 

 

 

From: rumpis.listes@gmail.com
Date: 6/1/05 3:28

< Tagad par to, cik taisnīgums ir iluzorisks. Ienākuma nodoklis strādājošajiem jāmaksā turpat no 20 latiem, pensionāriem - no 100 latiem. Turpretī tiem, kas uzpērk un tālāk par lielāku cenu pardod zemi, ienākuma nodoklis vispār nav jāmaksā.>

Vai tas kādā likumā ir ierakstīts, ka par zemes tirdzniecību ienākuma nodoklis nav jāmaksā? Jeb varbūt tā kāda sprauga likumā priekš "radošās grāmatvedības"?

< Sociālo nodokli maksā tikai līdz pusotram tūkstotim no ieņēmumiem, sākot no pirmā santīma. Ja ienākumi virs pusotra tūkstoša, par to sociālais nodoklis vairs nav jāmaksā. Un sociālais nodoklis ir trešdaļa no ienākumiem! Nu gluži kā Bībelē - kam maz, no tiem tiek ņemts, kam daudz - tiem dod vēl klāt. Pie jums vismaz progresīvais nodoklis jāmaksā.>

Te atkal kaut kas būs izlasīts tikai līdz pusei. Līdz sev izdevīgākajai pusei. Kad nu tam, kas tās "lielās" naudas pelna, iznāk saslimt, un paslimot ilgāk, tad lielā nodokļa maksātājs ar neviltotu izbrīnu uzzina, ka no viņa valsts naudu pieņem ļoooooti labprāt, bet slimības gadījumā valsts pabalstam ir noteikti dažādi ierobežojumi un "griesti", un viņš nedēļas slimošanas gadījumā no valsts saņem daždesmit latu.

< Rezultāts ir tāds, ka vairumam interesē naudu ieguldīt "nulles spēlē", kā raksti, ja pareizi sapratu, nevis ražošanā, par kuru valstij jāatdod ceturtā daļa no peļņas. Protams, cita situācija ir monopolistiem, ne velti mums bija dārgākie sakari pasaulē.>

Vai ir kāda salīdzinoša tabula par sakaru cenām pasaulē, kas to apstiprina?

--
Rumpis :)

 

 

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 6/1/05 4:42

Acīm redzot tā ir sprauga likumā, ļoti izdevīga pašreizējā zemes cenu maiņā. Tāpat kā bija sprauga ar iemaksām pensiju fondā, kad sociālo nodokli varēja nomaksāt bez atbilstošā ienākuma nodokļa nomaksas.

Ja ir diskomforta sajūta, kad nedēļu slimojot saņemts mazāk, vajag iedomaties par tiem slimniekiem, kas daždesmit latus saņems pa visu slimošanas laiku, pie tam nevis nedēļā, bet mēnesī.

Par sakaru cenām pirms kāda gada bija tabulām pilnas avīzes.

Ausma

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/1/05 5:16

Ausma: < Gala rezultātā jau cipariņi ir smuki, naudiņa apgrozās, tikai baidos, ka tā tukšā nulle reiz var pārsprāgt, tāpat kā banka Baltija, un atkal cietēji būs vienīgi nabaga pavalstnieki.>

Ausma,

Nulles rezultats ir tas, ka saja spele reti kads piedal*s. Darijumos piedal*s tie, kas velas ko iegut un t* savu stavokli uzlabot. No tirgus pirceji un pardeveji aiziet apmierinati, bet parasti nesajusminati. Protams, ka es reiz redzeju pat Somersetas tirgu pie Aglonas, no tirgus var aiziet, nek* nenoperkot vai nep*rdodot. Ka teica senie grieki, tirgus ir pilns ar (filosofiem) nevajadzigam precem.

Par socialo (pensiju) nodokli varam teikt, ka laiki un uzskati main*s. Pirm*s Republikas laik* pensijas bija paredzetas tikai nedaudziem. Tapat Amerik* pirms F. D. Ruzvelta valdisanas. Pasreiz stradajosie Amnerika maksa sos nodoklus lidz zinamam augstam ienakumu limenim. Pienem, ka vinu pensijas atspogulos sos augstos maksajumus. Ta tas ir man, bet mana meita M*r*te maks* uznemeja pensijas nodokli, bet istenib* vina necer, ka vina jebkad ko sanems. (Ari Amerika tauta noveco un pension*ru proporcija tauta strauji pieaug.) Mans dels J*nis maksa parasto nodevu pensijai, un rekina, ka vins pec 15-20 gadiem sanems (valsts) pensiju, sava darba deveja (Takomas pilsetas) pensiju un ienakumus no saviem ieguldijumiem un uzkrajumiem.

Japiezime, ka Vasingtona stata nav citu nodoklu ka feder*l*s vald*bas uzliktie. Vietejas valsts un pasvaldibas iztiek ar tirdzniecibas apgrozibas nodokli (par visu pirkto, iznemot partikas preces un z*les), ko iekase pardevejs un ipasuma nodokliem.

Tauta seit ar so ka'rtibu liekas apmierin*ta, un regul*ri noraida ipasuma nodokla ievesanu. Toties' sagaid*m, ka vietejie tautas parstavji ieved*s mazu. bet strategiski svarigu, nodokli liel*m mantojuma mas*m.

Nobeidzot so piemeru, atkartosu to, ko uzsver viens no kolegiem Vasingtona Universitate Nodokli nekur nav vienadi, jo tie atspogulo katras tautas unik*los uzskatus un vajadzibas. .

Ta ari citos status un citas zemes nodoklu un valsts sabiedrisko izdevumu budzasetu veido savadak.

Visu labako,
Gundars

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/1/05 5:18

Aija Veldre Beldavs: < viņus ietur vienīgi klana kodi & pretvara.>

Klana kodi, pretvara, bet visvairak pasu atbildibas sajuta (ja ta ir laikus iemacita).

Visu labako,
Gundars

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/1/05 5:29

Rumpis: <Vai ir kāda salīdzinoša tabula par sakaru cenām pasaulē, kas to apstiprina?>

Sakaru tarifus un cenas ir vai nu tirgu izveidot*s, vai ari kadas kontroles iestades pamierinatas. Kad, es p*ris gadus t*d* darbojos Latvij*, bija skaidras divas lietas (1) tarifa celejiem biezi vien nebija ne mazak*s jegas par sav*m izmaks*m, (2) kontroles grupai nebija daudz jegas par sakaru organizacijai vajadzigo pelnu (ta nebija garanteta, jo sabiedr*bas kontroles organizacijas nerupejas par saimniecisko un lietisku sakaru organizacijas darb*bu) un attaisnotiem (tarifa) ienakumiem Citas kontroles nevaru iedomaties.

Ka tas ir pier*d*jies telefonij*, parasto monopolistisko telefona liniju aizvietot*ji ir tie, kas nosaka *st*s tirgus cenas.

Visu labako,
Gundars

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/1/05 5:31

<< iznemums ir zemes, kur diktatori un birokratija kalpo tautai, bet isteniba vispirms vai vispar rupejas par sevi).>>

Gunars:

< Vai š*das zemes tieš*m ir izņēmumi?>

Gunar, saja labklajibas jautajuma labakais raditajs ienakumu liumenis uz galvinas kopa at Dzin* (Gini) indeku.

Visu labako,
Gundars

 

 

 

From: arubenis@ix.netcom.com
Date: 6/1/05 6:36

Juris Likumgrozītājs:

< Lūgsim Dieviņu - lai dod mums daudz fantastiskāku tautu! Tādu pašu kā - U. Fantastiskais & - Ausmas Tante! Nemaz nerunājot par Arturu Roobentehvu & Uldi Adekvāto & Rumpi Bezpalīdzīgo & Viesturu Grūtisrdīgo & Hariju Bezpartejisko & Profesoru Dakteri Juronkuli$ta & Aiju Balto Mahti & cetera & cetera & cetera.>

Bet tu tak esi tas visfantastiskakais murmulitis. Viena laida, ko? ARis.

 

 

 

From: OWL102@aol.com
Date: 6/1/05 9:32

Gundars:

< Gunar, saja labklajibas jautajuma labakais raditajs ienakumu liumenis uz galvinas kopa at Dzin* (Gini) indeku.>

OK, kas j*reizina ar ko lai zin*tu cik mums labi justies? Gunars

 

 

 

From: rumpis.listes@gmail.com
Date: 6/2/05 1:40

Gundar King wrote:

< Sakaru tarifus un cenas ir vai nu tirgu izveidot*s, vai ari kadas kontroles iestades pamierinatas.>

Ja licencē ir ierakstīts, ka dažu gadu laikā ir jāinvestē 150 miljoni latu, kā tas laikam ir ar BITI, tad būs grūti sagaidīt, ka sarunas būs bez maksas ;-)

Ausma wrote:

< Ja ir diskomforta sajūta, kad nedēļu slimojot saņemts mazāk, vajag iedomaties par tiem slimniekiem, kas daždesmit latus saņems pa visu slimošanas laiku, pie tam nevis nedēļā, bet mēnesī.>

Iedomāties vajag par visiem vienādi, citādi gan atklāti, gan slēpti tiek sludināta doma, ka apzagt grēks ir tikai nabago, bet bagātajam/turīgajam tā arī vajag. Un sludinot jau tā plaši izplatīto uzskatu, ka pie bagātības godīgā ceļā tikt nevar, mēs tikai mudinām lielo ieņēmumu cilvēkus kaunīgi slēpt savu turību, bet pēc tam paši pukstam par savu nabadzību, un pēc tam brīnāmies, ka Latvijā ar savām naudām nāk iekšā lietuvieši, igauņi, krievi, ebreji un visi citi, un pašus latviešus nemanām.

--
Rumpis :)

 

 

 

From: aabele@sveiks.lv
Date: 6/2/05 4:22

Rumpi, redz kā ir - kad rakstu par "caurumiem" likumos, neviens neklausās, tikai attiecina visu kā uzbrukumu sev personīgi. Man vēl ūdens mutē nesmeļas, citādi jau netiktu pie datora, kur nu vēl interneta. Taču es nespeju nedomāt par cilvēkiem sev apkārt. Par nabagu Latvijā kļūt var jebkurš, nav obligāti viņam jābūt sliņķim vai dzērājam. Tagad masveidā tiek ņemti kredīti, un ja valstī neaugs stabīlu darbavietu skaits, ja gandrīz viss IKP, kā pašlaik, radīsies vienīgi no plikas naudas, nevis preču apgrozības, traģēdijas nākotnē var izpostīt ne vienu vien šodien pārtikušu ģimeni. Bankas jau nezaudēs nekādā gadījumā, tām paliks īpašumi, kuru vērtība aug ja ne stundām, tad dienām, tāpēc arī neviens neuztraucas, kas būs ar tiem cilvēkiem, kas nespēs kredītus atdot.

Es neraušu asariņas, kā te daži uzskata, es tikai mēģinu jums pateikt, ka valsts pienākums ir radīt tādus apstākļus, lai visu pazaudējis cilvēks nav uzreiz pagalam, lai viņš vai vismaz viņa bērni spētu piecelties un dzīvot tālāk. To vislabāk vajadzēja saprast tieši klaida latviešiem, pēc pārtikušās dzīves ne vienam vien nācās mazgāt traukus, lai izdzīvotu, taču darbs bija, bērni skolojās, centīgie ar laiku atkal bija materiāli nodrošināti. Bet Latvijā pat uz trauku mazgātāja vietu jāstāv garā rindā, kamēr to izstāv, var

sabrukt gan fiziski, gan garīgi. Un tas notiek, diemžēl. Tie, kas metat ar akmeni uz latviešiem, kas aizklīst uz Rietumiem darba meklējumos, padomājiet, cik garas būtu bezdarbnieku rindas tad, ja visi tie tūkstoši paliktu Latvijā. Mūsu ir tik maz, tāpēc man sāp sirds.

Ausma

 

 

 

From: rumpis.listes@gmail.com
Date: 6/2/05 7:19

Ir arī pretējā problēma - atrast normālu darbinieku, tādu, kurš nepazudīs pēc pirmās naudas saņemšanas. Ne bieži, bet laiku pa laikam man nākas savā darbā saskarties ar darba meklētājiem, kas uz konkursiem atsaucas. Jau rakstiskā pieteikuma un CV lasīšanas laikā par ļoti daudziem ir skaidrs, ka ir pilnīgi garām, ka tas cilvēks galīgi neatbilst, un pēc intervijām atsijājas vēl daudzi. Bez darba varbūt ir daudzi, bet izvēlēties bieži vien nav no kā.

--
Rumpis :)

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/2/05 7:27

Sveiki!

Ausmas Tante taisnojās tā:

< Es neraušu asariņas, kā te daži uzskata, es tikai mēģinu jums pateikt, ka valsts pienākums ir bla bla bla>

Bet Tavs pienākums ir nevis mums stāstīt kas ir valsts pienākums bet palīdzēt apgaismot savus totalitārisma novārdzinātos līdztautiešus par pilsonisko pienākumu prasīt savu demokrātisko teikšanu atbilstoši Satversmes pamatlikumam. Citādi turpinās būt tāpat kā vecā labā totalitārismā - valdība pati pēc sava prāta izdomās kas ir valsts pienākums, vienā mierā gatavosies uz kārtējo vēlēšanu tingeltangeli ar milžu cīņām starp jaunām partijām un tikai nosmīnees par to, ko Tu mums te stāsti.

Juris Muldoņa

== Ja nu kas šobrīd var palīdzēt kaut ko mainīt, tad tā ir nebalsošana vispār.. Protams, Latvijas apstākļos tas ir stipri riskanti...==
/Ausmas Tante/

== Kam tas ir vajadzīgs un kas to var izturēt?==
/Harijs Bezpartejiskais/

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 6/2/05 8:41

Rumpis:

< Iedomāties vajag par visiem vienādi, citādi gan atklāti, gan slēpti tiek sludināta doma, ka apzagt grēks ir tikai nabago, bet bagātajam/turīgajam tā arī vajag. Un sludinot jau tā plaši izplatīto uzskatu, ka pie bagātības godīgā ceļā tikt nevar, mēs tikai mudinām lielo ieņēmumu cilvēkus kaunīgi slēpt savu turību, bet pēc tam paši pukstam par savu nabadzību, un pēc tam brīnāmies, ka Latvijā ar savām naudām nāk iekšā lietuvieši, igauņi, krievi, ebreji un visi citi, un pašus latviešus nemanām.>

iedomāties par visiem vienādi - nē, bet no tā nesecināt, ka būt turīgam ir ļauni, vai nav jātīsta paliekoša sistēma. kad cilvēkam vajag ātrā palīdzība, vai nu viņš to tūliņ saņem, vai mirst, bet citi var vēl nogaidīt. man šķiet Ausma runā nevis par tiem kas var gaidīt, bet tie kam dzīvības jautājums ir tagad.

vienādi nevar pagriezt vērību bet jāsadala kas jādara tūliņ vai krīzē, bez sistemātiskiem soļiem kas ilgākā laikā veidos veselīgu, stabilu sabiedrību.

Gundars:

< Klana kodi, pretvara, bet visvairak pasu atbildibas sajuta (ja ta ir laikus iemacita).>

jā, atbildības sajūta pret līdzdzīvojošā ir tas kas attīstās zinamos apstākļos nevienādi. neierobežota vara nebūs viens no tiem. otrā saprašana, spēja sevi reāli iedomāties otrā vietā drīzāk.

mazās orgāniskās kopienās šī atbildība izveidojās dabīgi lai kopiena pastāvētu. sarežģītās kur daudzi neuzaug kopienas apstākļos kur visi ir atbildīgi par viens otru, šādi apstākļi jāveido ar mācības institūcijām utt.

aija

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/2/05 9:28

Sveiki!

Aija Baltā Mahte ieteica Rumpim Bezpalīdzīgajam nesecināt tā:

< ... nesecināt, ka būt turīgam ir ļauni, vai nav jātīsta paliekoša sistēma. /../ vienādi nevar pagriezt vērību bet jāsadala kas jādara tūliņ vai krīzē, bez sistemātiskiem soļiem kas ilgākā laikā veidos veselīgu, stabilu sabiedrību.>

Ak mīļais Kungs Dievs un Pestītājs! tu nu redzi manu ceļu un zini, ka es nebraucu vis, dzīdamies pēc pasaules goda un kārumiem, bet meklēju un lūdzu tikai to, lai tu dotu mērnieciņa cienīgam tēvam tādu prātu, ka viņš man piešķirtu dziļās ielejas pļavu, zirņu kalna tīrumiņus un tās ataudziņas gar Slamstu un Smakanu robežām. Gan otrs saimnieks - tu jau gan viņu zini - saka un rāda mērnieka cienīgam tēvam, ka tām attaugām vajagot krist viņa robežā, jo tās esot, kā sacīt jāsaka, no manas puses taisni aiz viņa mājas; bet tu vari likt mērnieciņa cienīgam tēvam, lai viņš dod man tās liekā gabalā, un otram saimniekam jeb manam pušelniekam, kura vārds, kā zini, ir Pāvuls, var iedot kaut kur kādu gabalu vietā. Bet jo labāk būtu, ja tu, Kungs, dotu Pāvulam tādu prātu, kurš dzenas, kā sacīt jāsaka, pēc tām mantām, kuras nāk dvēselei par labu, jo tad viņš būtu daudz gudrāks, nekā skriedams, braukdams pēc šās pasaules niekiem un mērnieciņu cienīgu tēvu dažādi pierunādams. Lai viņš domā labāk uz savu pēdējo stundiņu, jo nav vis vairs nekāds jaunais. Tu redzi, ka es tevi lūdzu, kā sacīt jāsaka, viņa dēļ, jo man ir žēl un bail, ka melnais, kurš iet apkārt kā rūkdams lauva, nenogriež viņa prātu uz šās pasaules lietām un neierauj viņu, kā sacīt jāsaka, ar nesataisītu sirdi mūžībā. Jo tu zini, ka Pāvuls ir pliks šai pasaulē ienācis un arī tādu pašu viņu izvedīs kā zuti; ko tad gan viņam līdz tik daudz ar pasauli plēsties? Vai tagad pat jau viņš nevarētu gulēt mierīgs sila malā pavējā un tik baltās vieglās smiltiņās? Lai, kā sacīt jāsaka, mirst vai jau kuru brīdi - aizvedīsim uz kapsētu kā brūtgānu. Bet dzīvot viņš var, ja grib vien, arī bez tiem zemes gabaliņiem, jo vai gan viņam nepaliek vēl diezgan daudz platības pāri? Un es arī, Kungs, varēšu, kā sacīt jāsaka, ikrītiņu un ikvakariņu tevi priekš viņa lūgt. Labi būtu arī, ja tu sajauktu Pāvilam dienu skaitīšanu, tā ka viņš nezinātu,ka šodien jābrauc šurp, un ja iedomātu, tad iedomātu tik vien labi vēlu uz vakaru. Bet ja arī viņš, kā sacīt jāsaka, nav atturams un brauc no paša rīta, tad sabaidi tu viņa prātu, ka nedrīkst ar savām dāvanām pie mērnieciņa cienīga tēva rādīties, un ja viņš arī būtu tik negants un mestu savus Jūdasa kumosus viņam rīklē kā Daniels pūķim, tad dod mērnieciņa cienīgam tēvam tik taisnu prātu kā pie tā slātavieša vecīša, kuru ielicis cietumā un māju atdošot pavisam otram pušelniekam. To pašu būtu pelnījuši visi čangalieši un, kā sacīt jāsaka, it īpaši vēl mani kaimiņi, kuri arī, kā dzirdams, gribēs mērnieciņa cienīgu tēvu ar dāvanām mānīt. Bet nu vēl viens grūtums guļ uz sirds: dod atrast mērnieciņu cienīgu tēvu labā prātā, un lai viņš neatstumtu manas vājās dāvaniņas - šā sivēniņa, kviešu miltu maisiņa un sviesta spainīša, bet lai viņš pieņemtu tik pat žēlīgi, kā pieņēma viņu reizi to naudas grasīti, ko devu arī, kā sacīt jāsaka, gan baiļodamies, bet tu griezi visas lietas par labu. Tomēr, ja ļaunais gars būtu apsēdis mērnieciņa cienīgu tēvu ar niknumu pret mani, kā vecos laikos Zaulu, un ja viņš gandrīz, kā sacīt jāsaka, gribētu mani vai sist vai, ak, dod tad dod, lai viņa kučārs būtu piedzēris tagad jau no paša rīta un ieskrietu vidū, tā ka tie sitieni tiktu viņam. Un ja arī tavs prāts būtu, lai mērnieciņa cienīgs tēvs liek mani cietumā, tad dod, ka cietuma atslēga būtu pazudusi, un paši valdnieki, viņas meklēdami, sāktu kauties, un es pa to starpu varētu izbēgt. Še nu ir viss tas upurītis, ko mana vājā sirds spēj tevim nest, jo grēcinieki, kā sacīt jāsaka, esam visi mūžīgi mūžam. Neniecini manas vājās lūgšaniņas, bet dari daudz vairāk, nekā lūgt spēju! Paklausi, ak paklausi, un esi jel šo reizīti vien žēlīgs. Tu zini, ka bez vajadzības es tevi nelūdzu, negribēdams tevi kaitināt, jo kurš vēl ir tik maz ar lūgšanām tev bāzies virsū kā es? To, kā sacīt jāsaka, es tev tad atminēšu un iedomāšu vai visu mūžu un kalpošu tāpat kā līdz šim: iešu baznīcā, cikvien spēdams, un došu savu artaviņu tāpat mīļām mācītājiņu atraitnītēm, kuras tu, Kungs, lieci iedomāt visos lielos svētkos, jo mana labā roka nezina, ko tā kreisā dara. Dari, ak dari, Kungs, visu to žēlīgi!

Ķencis

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/2/05 9:45

Sveiki!

Aija Baltā Mahte Profesoram Dakterim Gundaram paskaidroja tādu lietu:

< atbildības sajūta pret līdzdzīvojošā ir tas kas attīstās zinamos apstākļos nevienādi. neierobežota vara nebūs viens no tiem. otrā saprašana, spēja sevi reāli iedomāties otrā vietā drīzāk.>

Mīļie tautieši! Nesaderība krietniem tautas dēliem savā starpā nepieklājas, bet miers ceļ tautu godā un turībā.

Pietuka Krustiņš

==Es domāju, ka mieru panāksim tikai tad, kad būsim izšķīrušies.==
/Bisars/

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/2/05 10:38

Gunar,

musu labsajuta nekada gadijuma nav saistita tikai ar musu ienakumiem, bet ar visu musu un musu sabiedribas norm*m un uzvedibu. To redzam ES, kur dazadi uzskati vispar nav vai ir gruti savienojumi.

Visu labako,
Gundars

 

 

 

From: OWL102@aol.com
Date: 6/2/05 11:08

Piekr*tu vismaz 100% Gunars

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/2/05 1:20

Sveiki!

Profesors Dakteris Gundars rakstīja Dakterim Gunaram Bezdē:

<<<< Gunar, saja labklajibas jautajuma labakais raditajs ienakumu liumenis uz galvinas kopa at Dzin? (Gini) indeku.>>>>

A Dakteris Gunars Bezdē jautāja:

<<< OK, kas j?reizina ar ko lai zin?tu cik mums labi justies? Gunars>>>

Profesors Dakteris Gundars atbildēja tā:

<< musu labsajuta nekada gadijuma nav saistita tikai ar musu ienakumiem, bet ar visu musu un musu sabiedribas norm?m un uzvedibu. To redzam ES, kur dazadi uzskati vispar nav vai ir gruti savienojumi.>>

Un nu Dakteris Gunars Bezdē pateica tā:

< Piekr*tu vismaz 100% Gunars>

Atvainojos, bet es tomēr nesaprotu pat ne par 0%. Tik tālu skaidrs, ka cilvēcīgai labsajūtai ir kaut kāda sakarība ar sabiedrības normām un uzvedību. To jau arī Aija Baltā Mahte, būdama profesionāla folkloriste, mums ik dienu atgādina. Bet kas tas ir tāds kas būtu jāredz ES un ko tas nozīmē teikt, ka tur "dažādi uzskati vispār nav vai ir grūti savienojumi"??? Vai tas nav tas, ko, citā kontekstā, ASV prezidents G.W.Buša kungs, kad runa bija par izbēgušo liecībām no ASV Vispasaules Gulaga, apzīmēja ar vārdu "disassembling"?

Juris W. Twigg

==Mūsu ir tik maz, tāpēc man sāp sirds.==
/Ausmas Tante/

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 6/2/05 2:14

Juris W. Twigg atkal iesāka cerīgi:

< Tik tālu skaidrs, ka cilvēcīgai labsajūtai ir kaut kāda sakarība ar sabiedrības normām un uzvedību.>

Taču jau nākamajā teikumā nodemonstrēja, ka viņš to attiecina uz visiem citiem, tik ne uz sevi:

< To jau arī Aija Baltā Mahte, būdama> <snip>

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

"Energy experts have announced the development of a new fuel made from human brain tissue. It's called assohol."
---George Carlin ---

 

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/2/05 4:29

Greetings!

Uldis Adekvātais looked up and found for us the immortal words of the great American comic, George Carlin:

< "Energy experts have announced the development of a new fuel made from human brain tissue. It's called assohol.">

Yes, but it is also true that human well-being has something to do with social norms and behavior.
George W. Twigg

 

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 6/2/05 5:00

"Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society "

-- Mark Twain--

I would also add twigs to that list (as opposite to bušes).

Uldis Adekvātais

 

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/2/05 5:09

Greetings!

Uldis Adekvātais quoted the immortal words of the greatest American of all time, Mark Twain:

< "Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society">

And added:

< I would also add twigs to that list (as opposite to bušes).>

Yes but Mark Twain also said:

"No country can be well governed unless its citizens as a body keep religiously before their minds that they are the guardians of the law..."

I would also add Uldis Adekvātais to that list (as opposite to bušes).

George W. Twigg

==Kam tas vajadzīgs un kas to var izturēt?==
/Harijs Bezpartejiskais/

 

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 6/2/05 5:33

Nu nē, vecais, ar Tevi vienā katlā... tikai pār manu līķi :)))

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

When in doubt, tell the truth
-- Mark Twain--

 

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 6/3/05 6:16

Gunars:

< Piekr*tu vismaz 100%>

Ēēē..... kam???

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 2:49

Ausma wrote:

< Uģi, Tu domā, ka balsošana var ko atrisināt? Muļķības! Jau iepriekš esmu rakstījusi, ka vēlēšanās par vietām uz krēsliem cīnās vienīgi cilvēki, nevis partijas. Jo tūlīt pēc vēlēšanām visi pārorientējas tikai vienā virzienā - uz bagātajiem, lai tie varētu raust bagātības ar spaiņiem, nevis ar karotēm, neņemot vērā, kā dzīvo pārējie pavalstnieki.>

Ausma,
atbilde vienkārša - tiek balsots par nepareiziem cilvēkiem! Kamēs Latvijas vēlētāji neprasīs atbildīgu rīcību no ievēlētiem, nekas nemainīsies!

< Tieši tāpēc mums ir tirgotavas ar supercenām, kur vienkāršam mirstīgajam nemaz nav ko iet iekšā. Tieši tāpēc pie mums zeļ tas, ko agrāk sauca par spekulāciju, un pārlieku lēni attīstās ražošana.>

Lai šie veikali varētu labi nopelnīt, jābūt de-facto samērā lielai grupai to, kuri ir spējīgi maksāt.

< Ja nu kas šobrīd var palīdzēt kaut ko mainīt, tad tā ir nebalsošana vispār, un pagājušās vēlēšanas jau parādīja šo tendenci. Protams, Latvijas apstākļos tas ir stipri riskanti, taču kā citādi lai deputātus piespiež domāt par saviem vēlētājiem arī pēc vēlēšanām.>

Ausma,
nebalsošana nekad nav nevienu problēmu atrisinājusi. Tu pati sniedz atbildi: prasiet atbildību no ievēlētie! Pagājušās pašvaldību vēlēšanas skaidri parādīja divas lietas:

1. nevēlēšana padara situāciju tikai sliktāku
2. Balsis ir loti lēti pērkamas - rīkojas pēc sen piekoptā motto: es dzīvoju tikai vienreis, pēc manis kaut vai sabrukus ....

Ugis, vietējos valstsvētkos laukos.

PS šeit ar šo gadu atņēma otros Vasarsvētkus kā svētku dienu un atvietoja ar valsts svētkiem, kādi vēl nebija!

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 3:01

Juris Zagarins wrote:

< Eu, U.Fantastiskais! Vai pēdējā laikā esi nācis pie kaut kādiem jauniem atzinumiem elementārās matemātikas ceļā?>

Jā, paldies par vaicāšanu :-)

Pašvaldības vēlēšans skaidri pierādīju vecu matemātikas patiesību:

kādus datus iepida nolīdzinājuā tāds ir iznākums, respektīvi ja datu nav, tad nav iznākuma respektīvi nolīdzinājums konvergē pret nullu, respektīvi bezgalību :-) Neviens no viņiem nedod optimālu risinājumu - tikai čaosu!

Ugis G. Berzins, pateicas Fantastiskajam tautietim par gaišo skatu ..... :-)

< Lūgsim Dieviņu - lai dod mums daudz fantastiskāku tautu! Tādu pašu kā - U. Fantastiskais & - Ausmas Tante! Nemaz nerunājot par Arturu Roobentehvu & Uldi Adekvāto & Rumpi Bezpalīdzīgo & Viesturu Grūtisrdīgo & Hariju Bezpartejisko & Profesoru Dakteri Juronkuli$ta & Aiju Balto Mahti & cetera & cetera & cetera.>

Ar visu sirdi un Pērkoņtēva zibenipievienojos meizpratīgā Likumgrozītāj lūgšanai :-)

Par piedalīšanos vēlēšanās un savas nākotnes līdzveidošanu Ugis, vietējo valstvētku svinētājs ..

 

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se 
Date: 6/6/05 3:05

Juris Zagarins wrote:

< Tavs pienākums ir nevis mums stāstīt kas ir valsts pienākums bet palīdzēt apgaismot savus totalitārisma novārdzinātos līdztautiešus par pilsonisko pienākumu prasīt savu demokrātisko teikšanu atbilstoši Satversmes pamatlikumam. Citādi turpinās būt tāpat kā vecā labā totalitārismā - valdība pati pēc sava prāta izdomās kas ir valsts pienākums, vienā mierā gatavosies uz kārtējo vēlēšanu tingeltangeli ar milžu cīņām starp jaunām partijām un tikai nosmīnees par to, ko Tu mums te stāsti.>

Ausma un Aija lietas izskaidro gan saprotami vienkārši, gan zinātnieciski skaidri ... Muldoņam vajadzīgas 8 (astoņas) rindas pateikt to, ko var, visiem saprotamā veidā izteit divos vārdos: "Ejiet vēlēt" !!!!!

Mes latviesi esam viena fantastiska tauta

U.G.B

 

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 3:20

Uģi, nāv tik vienkarsji!

Ar mazu piemeru paskaidrosju:

Sjodien popularais Kirsteins nodibina partiju un sastāda savu kandidātu sarakstu 9. Saeimai:

!. A.Kirsteins
2. Zaglis- no Vidzemes
3. Dzerājs - no Kurzemes
4. Bomzis(sliņķis) - Latgale
5. Krāpnieks- Zemgale.

... un sjo sarakstu iesniedz visos piecos vēl. apgabalos- likums to atļauj. Par cik katru no "kandidātiem" pazīst vioenā apgabalā, tos var ari samīnusot, bet Kirsteins tiek ievelēts katrā apgabalā. Tālāk: Kirsteins tiek ielikts -kur saņemis vislielāko % balsis, bet parejos <<nākosjais>>. Un tā nu pēc velesanām tauta brīnās- kur Saeimā gadījusjies sjie deputāti!

100% iespējams teoretiski un praktiski!!!!!!!!!!

Piekrītu, vbēlēt jaiet, nedarīt neko- tas ir tas sliktākais, bet vai liela patiksjana pēc tādām velesanām?

Alnis.

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 3:27

Gundar King wrote:

< Man zel, ka Tu klaig* par bankrotejusos ekonomiku, ipasi tur, kur dzive iet uz augsu.Tu laikam tiesam nespej saprast, ka ekonomika jau no vissenakiem laikiem ir saistita ar personisk* izdeviguma meklejumiem, kas savuk*rt veido aiugst*ku labkl*j*bas l*meni gandriz visur pasaule (iznemums ir zemes, kur diktatori un birokratija kalpo tautai, bet isteniba vispirms vai vispar rupejas par sevi).>

Gundar,
teorija un hipotēzes ir nepieciešamas lietu tālākai izveidei. Pieturēties pie novecojušiem un bankrotējušas sistēma axiomiem neveidos nekādu spožu nākotni!

Gundar,
kā būtu, ja Tu pārlasītu par 20-to gadu beigām, kad stūrgalvīgi ekonomisti un nesapratīgi politiķi, ar varu uzturēja un ar visem iespējamiem lidzekļiem uzturēja zelta ekvivalenta standartu!!!!!!!!!!!!!!!

Atceries streikus un nabadzību Lielbritāniā, sekas ASV utt.utt

Latvija šodien pieskaitāma zemēm, sistēmām, ko mini kā izņēmumus .....

Šādas sistēmas pastāv patecoties nesamerīgās pelņas ekonomistu bankrotējšām teorijām.

Ugis

 

 

 

From: Viesturs.Ragze@kc.lv
Date: 6/6/05 3:36

Ugjis: < Muldoņam vajadzīgas 8 (astoņas) rindas pateikt to, ko var, visiem saprotamā veidā izteit divos vārdos: "Ejiet vēlēt" !!!!!>

Ja viss ir tik skaidri, tad kur ir tavas un tavas partijas vestulītes masu saziņu lidzekļos par <ielieciet šeit to garo žagariņa peršu> ?

V.

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 3:51

Gundar King wrote:

< Par pelnu es Tev esmu diezgan pamatigi atbildejis jau sen. Tev laikam ir gruti saprast pelnas lietas. Ta tad, velreiz! Nepieciesamo pelnu nosaka relativais risks un spejas piesaistit kapitalu. Ja pelna sim nolukam nav pietiekama, firm* tr*ks ieguldijumu. Ja ta bus par augstu, firmai n*ks konkurenti ar zemakam cenam. Apstakli main*s. Sodien no Krievijas beg arzemju ieguldotaji ar visu naudu (tur ar 30 procentu pelnu ieguldijumam vairs nepietiek), bet Dienvidafrika ir stabil*k* no Afrikas valst*m.>

Gundar,
Tavu minēto teoriju var (arī tikai zināmās robežas - atkarībā no valsts sociālās atbildības), pielietot vidēs kur kautcik dasbojas "brīvā tirgus" spēki un spēcīga - visumā taisnīga izpildvara!

Latvijā de-facto darbojas pāris oligarki un vaurāk vai mazāk apslēpti monopolisti! Salīdzinājums ar Kriviju un Dienvidāfriku klibo ļoti, joti - betpar to kādu citu reizi ..

Neaizmirsti, ka ir arī valstīm dažādas infrastruktūras, sociālās sistēmas, vienlīdzība vai galīga nevienlīdzība vietējo likumu priekša utt. utt. Šie faktori nosaka, kur var pieļaut "brīvo pelņas maximēšan" un kur ir jāveicina un jāuztur visiem nepieciešamās un valsts tālākai plaukšanai nepieciešamās vecās - gan arī jaunās infrastruktūras.

< Ta ka udenim nav aizvietotaja,m es pienemu, ka Tu veletos udens firmas pelnu ierobezot. Manis pec, Tu vari buvet kadu kontroles aparatu (kas nebus lets), bet atceries, ka labumus trucigajiem neatnes uzblidusi birokratija. To tagad, kad jasedz lielaki privatie un socialie izdevumi, ievero ari Eiropa (ieskaties velesanu rezult*tos).>

Gundar,
gadu tūkstošiem ūdens apgādes, dažādāās sistēmās bija valsts, sabiedrības atbildībā - pelņa nebija nekāds faktors - galvenais faktors (noteicošais) bija ūdens godīga sadale un pieejamība visiem un visam!

Lūdzu neliec man vārdus mutē ... neesmu nekad runājis par kādiem tur kontroles aparātie, bet gan par to, ka ūdenim jābūt par velti! Ekonomiska atlīdzība, bez pelņas - tikai ar visu izdevumu segšanu un piemēram 10% atlikumu nākotnes izbūvēm un uzlabojumiem būtu pietiekoša!

Ugis,
pret to, ka privātam kapitālam piešķir tiesības - monopolus, uz dabas resursiem resursiem kuri nepieciešami lai mīsu pasaule kā tāda vispār varētu pārdzīvot!!!

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 3:52

Gundar King wrote:

< Gunar, saja labklajibas jautajuma labakais raditajs ienakumu liumenis uz galvinas kopa at Dzin* (Gini) indeku.>

Gundar,
visos junradošos valdniekos, zinātniekos, cilvēkos ir mājos kāds Dzini .... :-)

Atkārtot vecas teorijas un apkarot jaunus risinājumus nekad nav pārveidojis, izveidojis pozitīvu nākotni.

Ugis (Ar vai bez Dzini? :-) :-) )

 

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 4:08

Gundar King wrote:

< Sakaru tarifus un cenas ir vai nu tirgu izveidot*s, vai ari kadas kontroles iestades pamierinatas./../ Ka tas ir pier*d*jies telefonij*, parasto monopolistisko telefona liniju aizvietot*ji ir tie, kas nosaka *st*s tirgus cenas.>

Gundar,

telefonu sakaru cenas Latvijā ir starp visaugstākām un visdīvainākām Eiropā! Kā jau agrāk minēju par elektriskās enerģijas aprēķināšanas faktoriem,kotrolēm, atļaujām utt, viss pakļauts nemēramiem un vairumā arī neiespaidijamiem faktoriem! (Izņemot ja par reāli neiespaidojamu arī uzskata āda indivīda pieņēmumu = uzskatu)

Gundar,
ļoti žēl, ka Tu tajos gados nepamanīji, ka Latvijā momopolistiem nekad nav bijušas šaubas kāda pelņa viņiem ir "dzīves nepieciešama" un vajadzīga. Atliek tkai atcerēties Latvijas lielākā monpolista (izņemot valsti) atskaites pirms pāris gadiem - dabūjām zināt, ka uzņēmuma pelņa bija no vairākiem simtiem miljonu līdz gandrīz vai bankrotam = labdarības iestādei ..... :-)

Mes latviesi esam viena fantastiska tauta

Ugis

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 4:15

Gundar King wrote:

< musu labsajuta nekada gadijuma nav saistita tikai ar musu ienakumiem, bet ar visu musu un musu sabiedribas norm*m un uzvedibu. To redzam ES, kur dazadi uzskati vispar nav vai ir gruti savienojumi.>

Gundar,
vai Tu skaidrības labad nevarētu izšķirties vai ES IR vai NAV dažādi uzskati!

Ja dažādu uzskatu nav, tad arī nevar būt runa par grūti savienojamiam!

Aizjūrniekiem tas ļoti bieži ir rūtisaprotams, bet Eirupā vēl darbojsd aktīva demokrātija:

1. Iedzīvotāji nedomā vienādi un vasts varas to arī ar varu nepiespiež darīt!
2. Vēlētāji akceptē majoritātes lēmums (Tādēļ vienmēr ir "nepamierinātie)

Latvijā dominējošā mēraukla ļoti daudziem liekas esam ekonomisko resursu pieejamība! (Neviens nelauza galvo par to, ka tie iegūti, bet cenšas iegūt tikpat vai vairāk ...)

Ugis

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 4:24

Viesturs: < Ja viss ir tik skaidri, tad kur ir tavas un tavas partijas vestulītes masu saziņu lidzekļos par <ielieciet šeit to garo žagariņa peršu>?

Es to ari censjos darīt, cik nu protu.

A.

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 4:25

Alnis: < Piekrītu, vbēlēt jaiet, nedarīt neko- tas ir tas sliktākais, bet vai liela patiksjana pēc tādām velesanām?>

Alni,
Tev pilnīgi taisnība, bet neviens neliedz tautai uzstādīt savus godīgos kandidātus un par tiem vēlēt! Latvijā prasības lai tiktu uzstādīts par kandidātu ir ļoti viegli piepildāmas ....

Tātda, vēlējiet par saviem kanidātiem un esat droši, ka viņus lēti - varbūt arī par lielu naudu, nopērk valdošā vara!

Ugis

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 4:47

Ugjis: < Tev pilnīgi taisnība, bet neviens neliedz tautai uzstādīt savus godīgos kandidātus un par tiem vēlēt! Latvijā prasības lai tiktu uzstādīts par kandidātu ir ļoti viegli piepildāmas ....Tātda, vēlējiet par saviem kanidātiem un esat droši, ka viņus lēti - varbūt arī par lielu naudu, nopērk valdošā vara!>

Te nu Tev, Uģi, nav taisnība, jo par kandidātu Latvijā tikt ir pilnīgi neiespējami, ja Tu neesi vajadzīgs partijas liderim ar savu popularitāti vai naudu, ja Tu viņu neatbalsti, ja utt.

Tadeļ jau arī ir viedoklis, ka partiju sistēma ir jānomaina. Bet to jau mēs esam izgājusji cauri- katram variantam ir savas labās un savas sliktās puses. Tadeļ arī ir variants par jauktajām velesjanām- te gan paveras nelielas iepējas, vajadzīgi ir tikai tādi sīkumi kā daudz naudas, ietekmīgi un arī uzpirkti/paklausīgi draugi.

Alnis.

 

 

 

From: tas.pats@sveiks.lv
Date: 6/6/05 5:00

Ugjis: < atbilde vienkārša - tiek balsots par nepareiziem cilvēkiem! Kamēs Latvijas vēlētāji neprasīs atbildīgu rīcību no ievēlētiem, nekas nemainīsies!>

Jo es vairak dom*ju par *o probl*mu jo vair*k tuvojos viedoklim, ka pareizo cilv*ku vip*r nav, t.i., t*dus ievel*t ir neiesp*jami. Kaut vai p*d*jais ekspromts ar Kir*teinu - cilv*ks neko nevar main*t! M**dien atrad*sies k*ds gudrais, kas m**in*s raust savu labumu un nav j*gas, no vi*a pras*t atbild*gu r*c*bu, jo gan jau vi** atrad*s attaisnojumu, jo k* smejies - slepkavam daudz bie**k ir alibi, nek* nevain*gajam ;)

< nebalsošana nekad nav nevienu problēmu atrisinājusi. Tu pati sniedz atbildi: prasiet atbildību no ievēlētie!>

Ausma aicina uz demokr*tijas sabot**anu - jeb dz*vot p*c principa - ja nav kazai piena tad nav, utt! Un U*is m**ina vi*as ku*in*t un nomierin*t - t* sakot, t* tavi sen*i nodz*voja, t* ir tu nodz*vosi. Bet probl*ma atrum* izskat*s pavisam vienk*r*a - cilv*ks nepiedzimst gatavs demokratijai un pilsoniskai sabiedr*bai. Teiksim Francijai vajadz*ja 3 revol*cijas ar visiem pretstatiem, imp*rij*m, republisk*niskajiem de Goliem. Latvija protams ir unik*la, jo m*s uzskat*m, ka nav j*uzsit pirkstu par pirkstu un t* "demokr*tija" mums klep* iekrit*s. Te nu gribas p*rfr*z*t Iv*na kunga atmodas laika teicienu - demokr*tija nav pa*m*r*is - tas ir l*dzeklis! Lidz*gi k* l*dma**na var tevi p*rmest p*ri j*rai vai nogalin*t, t* ar* demokr*tija nem*kul*gas sabiedr*bas rok*s var p*rv*rsties par pa*n*v*bas ieroci. Un te nu m*s non*kam pie fundament*l* jaut*jumu, kas tad Latvij* ir tas bezatbild*gais?? Un manis pied*vat* atbilde varb*t ir mazliet skarba, bet es teiktu, ka latvijas v*l*t*ji ir bezatbild*gi! Jo man kaut k* neticas, ka varb*t tik neticami aprobe*oti, ka 3 reizes nem*t*gi "br*daties" par vienu un to pa*u "gr*bekli", kaut kam gods kam gods, "uzk*pts" no da**d*m pus*m. Kas j*dara? Ausma pareizi saka, Latvijas politisk*s partijas ir p*c viena **mja un l*dz*bas, k* smej, tik saimnieki main*s - s*kas mantraus*gas kli*es ar "lielo *empu" aiz muguras. Nu tad beidzot ir laiks modin*t aizmigu*o saulceriti, kas nu snau* narkotiku reibum* melna prin*a skav*s - pla*as tautas aprindas - iesaistot atbild*g*s r*c*bas! Kaut vai uzdibinot sabiedriku organi*aciju, kuras m*r*is ir izglitot latvijas sabiedr*bu par demokr*tijas sare*g*tajiem liklo*iem, valsts politisko un ekonomisko uzb*vi,ties*bam un pien*kumiem - Latviski run*jot latvijai vajag "demokr*tisko apgaismo*anu". K* smejies, pirms 1905 gada il*zijas par apgaismotu varas n*s*ju ir sp*k*, jo "Latvijas valsts suveren* vara pieder Latvijas tautai". Un tauta grimst tic*bas mukl*j* nevis sild*s zina*anu saul*t*. Un no t*d*s apgaismotas tautas jau ar tikai var pras*t, lai vina atbilsto*i saviem ilgtermina m*rkiem uztur un atbalsta pla*as, atvertas, caurskatamas un politiski atbiligas partijas. Veiksmi darbos un ne (tik daudz)darbos ...

Ar cie*u ...

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 6:09

tas_pats wrote:

< Jo es vairak dom*ju par *o probl*mu jo vair*k tuvojos viedoklim, ka pareizo cilv*ku vip*r nav, t.i., t*dus ievel*t ir neiesp*jami. Kaut vai p*d*jais ekspromts ar Kir*teinu - cilv*ks neko nevar main*t! M**dien atrad*sies k*ds gudrais, kas m**in*s raust savu labumu un nav j*gas, no vi*a pras*t atbild*gu r*c*bu, jo gan jau vi** atrad*s attaisnojumu, jo k* smejies - slepkavam daudz bie**k ir alibi, nek* nevain*gajam ;)>

Pirmam secinājumam labprāt pievienojos - altruistisku cilvēku ir ļoti, ļoti maz. Bet ir daudz vairāk cilvēku, kar ir optimāli (perfekti) vienam darbam - uzdevumam vienā laika posmā. Visi "vadoņi", atbildīgie vadošās pazicijās nav vienādi labi vsās lietās!

Labs piemērs ir mūsu šodenas bankrotējušās ekonomiskās sistēmas vadoņi! Divi nopasaules lielākiem uzņēmumiem ir pazaqudējuši savu ekonomisko reitingu! Kādēļ?

Atbilde vienkārša:

1. ticēja mūžīgai pelņas maximēšanai, bez jebkādām sekām ....
2. murgoja par mūžīgo 5% līdz 10% apgrozījuma palielināšanos
3. savā aklumā plānoja 3% līdz 5% darbinieku efektivitātes pavairošanu
4. izbūvēja ražotnes šiem,tikai iecementētu ekonomu novecojušā domāšanā sastopamus sapņu axiomiem, un tagad meklē un uzliek vainu "nevainīgiem" un liek maksāt "rēķinu" tiem, kuriem tā vai tā jau būtībā nekā daudz nav!
5. nav gatavi brīvprātīgi atsāt savus desmitiem un simtiem miljonu atalgotos "krēslus", atverot durvis jaundomājošiem, respektīvi beidzot atzīt, ka kalpojuši maldu dieviem......

Cilvekam vienam pašam ir grūtāk ko mainīt, ir nepieciešami līdzīgodoājoši.

Musdienu Latvijas problēmas galvenokārt balstā iepriekš minētos faktoros, jo Latvijā neapzinīgi ekonomi īstenoja sociāli neatbidīgu sistēmu, sistēmu kāda vecāas industrijas zemēs de-facto nekad nav pastāvējusi.

Iepriekšējo lasot tikai atkārtoto reizi jātkārto:

Latvijas vēlētājiem beidzot jāvienojas un jāsāk darboties tādā virzienā, kādu Latviju viņi vēlas .... Labākais ceļs būtu demokrātija, bet tie kas par pasaules priekiem un ēdām neinteresejās, bļauj pēc "stiprā vīra"

Kur stiprie vīri valsti, tautu noved, varējām starp citu - aiztecējušos pāris gadu desmitos nvērot Irānā, Irakā, Afganistānā, Ugandā, Zimbabve utt.utt.

Visas šīs sistēmas, ekonomiski politisku rietumuinterešu dēļ varēja izveidoties un pastāvēt ....

Mes latviesi esam viena fantastiska tauta

Ugis G. Berzins, par demokrātiju, jo labāku sadzīves formu nezinu ....

PS izņemot, ja man atļauts būt "kungam" noteizējam ... :-) :-) :-)

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 6:26

Alnis Freibergs wrote:

< Te nu Tev, Uģi, nav taisnība, jo par kandidātu Latvijā tikt ir pilnīgi neiespējami, ja Tu neesi vajadzīgs partijas liderim ar savu popularitāti vai naudu, ja Tu viņu neatbalsti, ja utt.>

Alni,
var arī savādāk .... Apskaties uz Jauno Laiku ....

Neviens Tev neliedz nodibināt savu partiju, vajadzīgi domāju 110 vai 115 balstiesīgu, vietējo paraksti ... Ja pāris cilvēki kaimiņu pašvaldibās sadarbotos, tad varētu "pārņemt pat veselus rajonus .....

< Tadeļ jau arī ir viedoklis, ka partiju sistēma ir jānomaina. Bet to jau mēs esam izgājusji cauri- katram variantam ir savas labās un savas sliktās puses. Tadeļ arī ir variants par jauktajām velesjanām- te gan paveras nelielas iepējas, vajadzīgi ir tikai tādi sīkumi kā daudz naudas, ietekmīgi un arī uzpirkti/paklausīgi draugi.>

Alni,
šim tavam uzskatam patiešām nevaru pievienoties! Pietiek ar ļoti maziem līdzekļiem, galvenais ir griba ziedot savu laiku ..... Tādi piemēri atrodami piemēram visā Skandināviā:

1. Norvēgijā sieviešu balsis pārveidoja viri3šu ilggadīgo šovinismu

2. Somijā viena nepazīstama sieviete iekļuva parlamentā, jo kopā ar savu vīru apbrauāja vēlēšanu iecirkņus un runāja ar vēletājiem un solīja -viņa vēl vienmēr sēž parlamentā, ar pieaugošu vēletāju balsu skaitu, jo rīkojās, kā vēlēšanu kampaņās solīja ...

3. Tepat uz mūsusalas: Visu laiku bija netraucēta labā spārna majoritātes valdība. Pirms divām vēlēšanām sociāldemokrāti nolēma, ka tā tālak vairs nevar iet, joiedzīvotāji bija vairāk un vairāk neapnierināt, noteica principā divas rēderu dzimtas. sociāldemokrāti uzaicināja no kara iecirkņa aktīvus vēlētājus, iestaies partijā un veidot nākotni. Izveidoās 6 darba grupas ar saviem speciālistiem - savā nozarē. Šīs grupas rīkoja sanāskmes, pastādtīja par esošo situāciju, vaicāja vēlētājus, kas būta jāuzlabo ... Vairumu šovajadzību ietilpnāja vēlēšās kampaņā un guva majoritāti. Vada jau 3 periodu, jo pilda savu solījumus ekonomisko rāmju robežās -paskaidrojot vēlētājim kādēļ visu nevar realizēt šodien ....

Mēs latviesi esam viena fantastiska tauta

Ugis G. Berzins

PS Alni, zinu, šāds strādāšanas veidz Latvijā - ar esošām špicēm - nav iespējams, jo nebūturuna par nākotni, klausītāji jautātu par viņu ekonomisko pagātni .....

Partijas valdēm apciemot pašvaldību zvaigznes - nav demokrātiska vēlēšanu kampaņa bet gan paslēpta cilvēku pirkšana .....

 

 

 

 

From: tas.pats@sveiks.lv
Date: 6/6/05 7:40

Alnis Freibergs wrote:

> Uģi, nāv tik vienkarsji!
> Ar mazu piemeru paskaidrosju:
> Sjodien popularais Kirsteins nodibina partiju un sastāda savu kandidātu
> sarakstu 9. Saeimai:
> !. A.Kirsteins
> 2. Zaglis- no Vidzemes
> 3. Dzerājs - no Kurzemes
> 4. Bomzis(sliņķis) - Latgale
> 5. Krāpnieks- Zemgale.
> .... un sjo sarakstu iesniedz visos piecos vēl. apgabalos- likums to
> atļauj.

Paties*b* tas, par ko tu run* nav partiju sist*mu vaina, bet galvu jauco** krusti*u minusi*u sist*ma - *is Latvijas pa*ceptais produkts, kas ies*kum* izskat*jas p*c nevain*ga "uzlabojuma", bet nu darbojas, k* "lokomot*ves" efekta koncentr*tors. Jo k* tu iev*roji, visi runa par kandiatu nolaid*bu, bet neruna par at**ir*bu tr*kumu partiju programmas un darb*b*, ar ko var kriti*et partiju sist*mu.

Ar cie*u ...

 

 

 

 

From: rikards37@sbcglobal.net
Date: 6/6/05 7:48

Uģi, nāv tik vienkarsji!

Alnis:

<... un sjo sarakstu iesniedz visos piecos vēl. apgabalos- likums to atļauj. Par cik katru no "kandidātiem" pazīst vioenā apgabalā, tos var ari samīnusot, bet Kirsteins tiek ievelēts katrā apgabalā. Tālāk: Kirsteins tiek ielikts -kur saņemis vislielāko % balsis, bet parejos <<nākosjais>>. Un tā nu pēc velesanām tauta brīnās- kur Saeimā gadījusjies sjie deputāti!

100% iespējams teoretiski un praktiski!!!!!!!!!!

Piekrītu, vbēlēt jaiet, nedarīt neko- tas ir tas sliktākais, bet vai liela patiksjana pēc tādām velesanām?>

Un tieši šī skaidri uzrādītā iemesla dēļ, ir vajadzīga vēlēšanu likuma maiņa, kā neatlaidīgi norāda Žagariņs, un organizācija RĪTDIENAI (jeb cita), kura katru vēlēšanu priekšlaikā atgadina tautai iepriekšējo deputātu darbus un nedarbus. Atgādina noziegumus pret saviem vēletājiem. Protams: pirms tam būtu jāvienojas ka arī melošana ir noziegums, jo pašlaik no malas izskatās ka meli jau tikai tādi joki vien ir. Ja gribam sev atbildīgus vadītājus, tadreiz pieķertam melim nav vietas starp tautas pārstāvjiem.

Ričs.

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 8:04

Ugjis:

< Neviens Tev neliedz nodibināt savu partiju, vajadzīgi domāju 110 vai 115 balstiesīgu, vietējo paraksti ...>

Uģi!

Vispirms- vajadzigi, manuprat 300 partijas dzibinataji. Ja Tu saki par Jauno laiku, tad es ari redzēju kā par Saeimas deputātiem kļuva... un kā par Rīgas deputātiem kļuva...., un arī bagātākajās vietējās domēs ai , ai, ai. Un neko nevarēja padarīt. Ne par velti U.Grava pēc pasvaldību velesanām uztraucās, ka lielakā daļa no ieveletiem nemaz nav partijas biedri.

Vai neredzi, ka tiek arī dibinātas mazas partijas, bet pār viņiem nebalso, jo viņām netic, jo ko gan var viens, divi cilvēki izdarīt, pie kam- kas galvos, ka viņi būs godīgaki par vecajiem.

UN pats galvenais- visi tacju grib, lai citi izdara viņu vietā: Ja tagad es teiktu- dibināsim partiju un uzņemsim tajā tikai tos, ko īsti pazīstam, kuriem ticam- cik no musu -Sveika- vidus būtu ar mieru tajā stāties? Esmu teicis tādem kā Mārai Zalitei, kuri tik tiesjām varetu ko darīt, bet arī viņi vairās no darbības politikā. Tas norāda, ka laikam jau ne tie deputāti ir tie galvenie politikas veidotāji.

Alnis

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 8:04

Richs: < Un tieši šī skaidri uzrādītā iemesla dēļ, ir vajadzīga vēlēšanu likuma maiņa... >

Esmu jau JL vairākkart ierosinājis, bet vadība patreiz dziļdomīgi klusē. Es vēl gaidu atbildi. Būsju arī 10-11 uz konferenci, tiksjos ar J. Peniķi. Uz konferenci brauksju kopā ar integracijas ministru Ainaru Latkovski, kurs atklās to. Pa ceļam domāju atkal runāt par sjo jautajumu.

Alnis.

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 8:04

Tas Pats:

< Paties?b? tas, par ko tu run? nav partiju sist?mu vaina, bet galvu jauco?? krusti?u minusi?u sist?ma - ?is Latvijas pa?ceptais produkts, kas ies?kum? izskat?jas p?c nevain?ga "uzlabojuma", bet nu darbojas, k? "lokomot?ves" efekta koncentr?tors. Jo k? tu iev?roji, visi runa par kandiatu nolaid?bu, bet neruna par at??ir?bu tr?kumu partiju programmas un darb?b?, ar ko var kriti?et partiju sist?mu.>

Nu nēēēē!!!!!!!!

Te pie vainas ir tas -par ko Zjagarins visu laiku runā- ka nedrīkstētu deputātu kandidāts balotēties vairākos apgabalos, jo ar to tiek pārkāpts Satversmes noteikums, ka velesanas notiek pa apgabaliem(5). Pie labas gribas ar sjo mūsu likumu vēlesjanas var pārverst par viena apgabala velesjanām, saliekot visus deputātus visos piecos apgabalos. Un es domāju, ka tas būtu vislabākais ko sjobrīd varētu darīt - izmainot velesanu likumu. Tas dotu daudz laba!

Alnis.

 

 

 

From: rikards37@sbcglobal.net
Date: 6/6/05 8:15

Alnis Freibergs wrote:< Esmu jau JL vairākkart ierosinājis, bet vadība patreiz dziļdomīgi klusē. Es vēl gaidu atbildi. Būsju arī 10-11 uz konferenci, tiksjos ar J. Peniķi. Uz konferenci brauksju kopā ar integracijas ministru Ainaru Latkovski, kurs atklās to. Pa ceļam domāju atkal runāt par sjo jautajumu.>

Ļoti labi, Alni! Nu tikai svarīgākais būtū ja Tev izdotos ap sevi sapulcināt vismaz kādu 10 domu biedrus. Ļoti jau ceru, ka jo drīz varēšu iet Tev palīgā. Ričs.

 

 

 

From: tas.pats@sveiks.lv
Date: 6/6/05 8:20

Ugis Berzins wrote:

< Pietiek ar ļoti maziem līdzekļiem, galvenais ir griba ziedot savu laiku ..... Mēs latviesi esam viena fantastiska tauta>

Tas pēc teorijas tā ari ir domāts, ka ir nepieciešama organizācija, kas palīdz indivīdiem pildīt savus solījumus, jo lai cik izredzēts un universāls būtu cilvēks, viņš nespēj visu izdarīt (izsekot) viens, tāpēc organiski rodas prasība pēc palīga - organizācijas, kas arī ir politiska partija. Partija tevi atbalsta un kontrolē. Tai pašā laikā neierobezo tavu brīvību, jo tu jebkurā laikā esi tiesīgs partiju pamest, nometot visus uzņemtos varas un ietekmes smagumus. :) Bet teorija ir teorija, ko gan Sveikotāji var ieteikt šai sakarā no reālas polistiskās situācijas Latvijā? Kura no partijām varētu izvēlēties šo atklāto "politiski atbildīgo" ceļu?

Ar cieņu ...

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 8:51

Ričard Spuris wrote:

< Ja gribam sev atbildīgus vadītājus, tad reiz pieķertam melim nav vietas starp tautas pārstāvjiem.>

Ričs.*

Šeit partijas disciplīna tādus piespieäz atkāpties.

Bet nesaprotu kādēļ ir tik grūti saprast, ka problēmu neatrisinās nekādi jauni vēlēšanu likumi, ja vēlētāji atsakās iet vēlēt un arī nepielieto jau esošās demokrātiskās tiesībās.

Kā jau arāk daudzkārt minēts, pat vienkāršākā metematika pierāda, ka propagandētā likuma maiņa neko nemainiss, jo pietiks ar vadoņu pielaikotu taktiku.

Mes latviesi patiesam esam viena fatastiska tauta
Ugis

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 8:57

Alni,
drošs ceļs ir sākt no pamatiem, domēm. Drīkst kandidēt tikai vienā vietā.

Ugis

Skati:

*8.pants.* (1) Latvijas Republika- tiesi-bas kandide-t domes (padomes)
ve-le-s(ana-s ir:
1) Latvijas pilsonim;
2) Eiropas Savieni-bas pilsonim, kurs( nav Latvijas pilsonis, bet ir reg,istre-ts Iedzi-vota-ju reg,istra-.
(2) Tiesi-bas kandide-t ir personai, kura ve-le-s(anu diena- sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reg,istre-ta ve-le-ta-ju reg,istra-, uz kuru neattiecas neviens no s(a- likuma 9.panta- mine-tajiem ierobez(ojumiem un kura kandida-tu saraksta iesniegs(anas diena- atbilst vismaz vienam no s(a-diem nosaci-jumiem:
1) ta- ir bez pa-rtraukuma reg,istre-ta dzi-vesvieta- attieci-ga-s pas(valdi-bas administrati-vaja- teritorija- vismaz pe-de-jos 10 me-nes(us;
2) ta- ir attieci-ga-s pas(valdi-bas administrati-vaja- teritorija- nostra-da-jusi (ka- darba n,e-me-js vai pas(nodarbina-tais atbilstos(i likumam "Par valsts socia-lo apdros(ina-s(anu") vismaz pe-de-jos c(etrus me-nes(us;
3) tai attieci-ga-s pas(valdi-bas administrati-vaja- teritorija- pieder likuma- noteiktaja- ka-rti-ba- reg,istre-ts nekustamais i-pas(ums.
(3) Kandida-ts, ieve-rojot s(a- likuma nosaci-jumus, Latvijas Republika- var kandide-t tikai viena- dome- (padome-).
/(2004.gada 11.novembra likuma redakcija-)

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 6/6/05 8:59

Alnis:

< Tadeļ arī ir variants par jauktajām velesjanām- te gan paveras nelielas iepējas, vajadzīgi ir tikai tādi sīkumi kā daudz naudas, ietekmīgi un arī uzpirkti/paklausīgi draugi.>

uzpirktie nav uzticami. paņem naudu un dara kā grib. ASV vēlēšanas ir aiz aizkara lai neviens nevar redzēt par kurjiem kandidātiem vēl, tad nav nozīmes uzpirkt.

tapēc mečānisms lai samazinātu iespējas krāpt (arvienu būs tie kas krāps, ja ir iespēja) ir svarīgākais ierocis pret korupciju.

aija

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 9:10

Alnis Freibergs wrote:

< Vispirms- vajadzigi, manuprat 300 partijas dzibinataji. Ja Tu saki par Jauno laiku, tad es ari redzēju kā par Saeimas deputātiem kļuva... un kā par Rīgas deputātiem kļuva...., un arī bagātākajās vietējās domēs ai , ai, ai. Un neko nevarēja padarīt. Ne par velti U.Grava pēc pasvaldību velesanām uztraucās, ka lielakā daļa no ieveletiem nemaz nav partijas biedri.>

Tiesi tā, darīt būtu varēts, bet kas iedrošinātos?

Sākot ar 2006. gada 1. janvāri laikam būs :

*II nodal,a. Partijas dibina-s(ana*
*12.pants. Dibina-ta-ji *
(1) Par partijas dibina-ta-jiem var bu-t 18 gadu vecumu sasniegus(i Latvijas pilson,i.
(2) Dibina-ta-ju skaits nedri-kst bu-t maza-ks par 200.
*13.pants. Le-mums par partijas dibina-s(anu*
(1) Lai dibina-tu partiju, persona-m, kas apvienojas partija-, ja-pien,em le-mums par partijas dibina-s(anu, ja-apstiprina ta-s statu-ti un partijas programma, ja-ieve-le- valde, ka- ari- saimnieciska-s un finansia-la-s darbi-bas revi-zijas institu-cija.
(2) Le-muma- par partijas dibina-s(anu nora-da:

< Vai neredzi, ka tiek arī dibinātas mazas partijas, bet pār viņiem nebalso, jo viņām netic, jo ko gan var viens, divi cilvēki izdarīt, pie kam- kas galvos, ka viņi būs godīgaki par vecajiem.>

Ir jāriskē, sliktāk par vecajiem taču grūti būt?

< UN pats galvenais- visi tacju grib, lai citi izdara viņu vietā: Ja tagad es teiktu- dibināsim partiju un uzņemsim tajā tikai tos, ko īsti pazīstam, kuriem ticam- cik no musu -Sveika- vidus būtu ar mieru tajā stāties? Esmu teicis tādem kā Mārai Zalitei, kuri tik tiesjām varetu ko darīt, bet arī viņi vairās no darbības politikā. Tas norāda, ka laikam jau ne tie deputāti ir tie galvenie politikas veidotāji.Alnis>

Alni,
arī Impērijās politiķus "ievēl" ekonomiskie spēki un par to saņem ļoti labu atlīdzību. Bet tur šie spēki pašā politikā nemaisās - kamēr kapeikas ripo ....

Kā jau agrāk esmu teicis, Latvijas partijas pievīla "draugi", tiem vairāk interesēja bizness un Latvijas meitenes, nekā ideoliģija

Ugis

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 9:18

Alnis Freibergs wrote:

< Esmu jau JL vairākkart ierosinājis, bet vadība patreiz dziļdomīgi klusē. Es vēl gaidu atbildi. Būsju arī 10-11 uz konferenci, tiksjos ar J. Peniķi. Uz konferenci brauksju kopā ar integracijas ministru Ainaru Latkovski, kurs atklās to. Pa ceļam domāju atkal runāt par sjo jautajumu.>

LABU IZDOŠANOS

Ugis

 

 

 

From: ugis.berzins@tele2.se
Date: 6/6/05 9:20

tas_pats wrote:

< Bet teorija ir teorija, ko gan Sveikotāji var ieteikt šai sakarā no reālas polistiskās situācijas Latvijā? Kura no partijām varētu izvēlēties šo atklāto "politiski atbildīgo" ceļu?>

Domāju, ka JL varētu būt viena iespēja. Kreisās ir parādījušas savu negribu veidot sociāli atbildīgu vidi ....

Ja cilvēki no kādām 10 mazajām - šodien neietekmīgām partijām apvienotos, tad panākumi būtu garentēti kā Amen baznīcā ... Tad būtu kan ļoti labas zināšanas daudzās plāksnees un arī pietiekoši daudz līdzekļu ...

Ugis

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/6/05 9:26

Sveiki!

Alnis Prieksjnieks rakstīja tā:

<<<< ... vbēlēt jaiet, nedarīt neko- tas ir tas sliktākais, bet vai liela patiksjana pēc tādām velesanām?>>>>

Un Ričs Labestīgais nopriecājās:

<<< Un tieši šī skaidri uzrādītā iemesla dēļ, ir vajadzīga vēlēšanu likuma maiņa, kā neatlaidīgi norāda Žagariņs, un organizācija RĪTDIENAI (jeb cita), kura katru vēlēšanu priekšlaikā atgadina tautai iepriekšējo deputātu darbus un nedarbus.>>>

Deputātu darbi un nedarbi ir skaidri uzskatāmi Latvijas brīvā presē (skat. <Kas jauns Latvijā?>!) Organizācija RĪTDIENAI jau sen ir izkūpējusi tāpēc, ka tās prieksjnieks aizgāja strādāt Repsjes kunga atbalsta komandā un tāpēc, ka tās "biedri" nevarēja vienoties ap vienu vienīgu konkrētu darbiņu - vēstulīšu rakstīšanas ceļā panākt totalitārisma novājinātās tautas informēšanu par demokrātijas pamatu Satversmei atbilsitošā vēlēšanu likumā. Vienam - sīkuma loms. Otram - bezprecedenta haoss. Trešam - galīgi bez jēgas. Ceturtam - Ko tad nu mēs, mēs jau tikai tādi - folkloristi! Piektam - labāk lūgsim Dieviņu, lai tauta būtu vēl labākā. Sestam - vispirms jāpanāk bezparejisku kandidātu nokļūšanu vēlēšanu sarakstos, Astotajam - rakstīsim jurisidiski noformētu un notāru apštempelētu iesniegumu Satversmes tiesai deklarēt pastāvošo iekārtu par Satversmei neatbilstošu. Devītajam - uzticēsimies izglītības iestādēm, lai tās pāraudzinātu jauno paaudzi. Septītajam - papriekšu informēsim tautu par deputātu darbiem un nedarbiem. Un tā tālāk un tā tālāk.

Par Vēlēšanu likumu atbilstošu Satversmes noteikumam par vēlēšanām no atsevišķiem vēlēšanu apgabaliem Alnis Prieksjnieks mums pateica tā:

<< Esmu jau JL vairākkart ierosinājis, bet vadība patreiz dziļdomīgi klusē. Es vēl gaidu atbildi.>>

A Ričs Labestīgais nopriecājās:

< Ļoti labi, Alni! Nu tikai svarīgākais būtū ja Tev izdotos ap sevi sapulcināt vismaz kādu 10 domu biedrus. Ļoti jau ceru, ka jo drīz varēšu iet Tev palīgā.>

Kā jau neskaitāmas reizes esmu aizrādījis, nekādu izmaiņu vēlēšanu likumā nepanāksim līku muguru iedami ne pie Repsjes kunga ne pie pašas Dzelzs Lēdijas ne pie Satversmes tiesas kungiem. Viņiem vairāk rūp sava teikšana un viņiem vairāk gribās demokrātiju Irākā nekā Latvijā. Pirmais un pagaidām vienīgais solis ir katram panākt sev apkārt stāvošo vistuvāko cilvēku piekrišanu, ka pagaidām vienīgais solis ir panākt sev apkārt stāvošo un vistuvāko cilvēku piekrišanu - un tā tālāk - , ka katram no mums ir pēc iespējas uzstājīgi jāprasa, lai Latvijas Republikas Vēlēšanu likumā tiktu ierakstīti vārdiņi "Katrs deputātu kandidāts drīkst kandidēt tikai vienā vienīgā vēlēšanu apgabalā. Punkts." - lai Vēlēšanu likums tātad būtu pilnībā atbilstošs Satversmes noteikumam par vēlēšanām no atseviškļiem apgabaliem - t.i., šī noteikuma JĒGAI! Tikai tad, kad mēs paši (katrs viens!) šo lietu būsim sākuši saprast - tikai tad varēsim cerēt, ka paši politikāņi un viņu mecenāti to sāks saprast. Un, ja tomēr ne, tad vismaz varēsim sākt nopietni domāt par referendumu par šo elementāro prasību, jo tā ir mūsu demokrātiskā tiesība un tas ir mūsu demokrātiskais pienākums.

Uģis Fantastiskais:

< Kā jau arāk daudzkārt minēts, pat vienkāršākā metematika pierāda, ka propagandētā likuma maiņa neko nemainiss, jo pietiks ar vadoņu pielaikotu taktiku.>

No elementārās matemātikas zināšanām Tev nav ne bū ne bē. Dikti gribi, lai tauta balsotu par lādzīgu vadoni. Tas viss.

Juris Muldoņa

==Mulkim ir kule par zvanu.==
/Roobentehvs/

 

 

 

 

From: tas.pats@sveiks.lv
Date: 6/6/05 9:49

Alnis Freibergs wrote:

< Te pie vainas ir tas - par ko Zjagarins visu laiku runā- ka nedrīkstētu deputātu kandidāts balotēties vairākos apgabalos, jo ar to tiek pārkāpts Satversmes noteikums, ka velesanas notiek pa apgabaliem(5). Pie labas gribas ar sjo mūsu likumu vēlesjanas var pārverst par viena apgabala velesjanām, saliekot visus deputātus visos piecos apgabalos. Un es domāju, ka tas būtu vislabākais ko sjobrīd varētu darīt - izmainot velesanu likumu. Tas dotu daudz laba!>

Huh, dusm*s gandr*z sarakst*ju mu***bas.. :( Bet j*atz*st, ka te sl*pjas v*l viena politiska solijuma *patn*ba - sol*jums netiek sol*ts, k* pa*m*r*is. Tas ir, j*s Alnis un *agari**, tagad sola, ka ja m*s vi*us atbalst*sim, tad vi*i perfekti *stenojot *o satversmes normu, pan*ks "pareizu" saeimu? Vai kas no t* main*sies? Jo normu jau j*s saved*siet k*rt*b*, bet k*das ir sagaidam*s sekas? (l*dzu gan vienk*r** - tautai saprotam* valod* - nevis gudr* - brmzs, brams, zigdmsss.... tev j*balso par!)

Ps. pie*emsim, ka *is jaut*jums k*du dien tiks lemts referendum*, jo satrun*jus*, saska*a ar neprecizu satversmes nor*d*jumu norad*jumu *stenoto, iev*l*t* saeima nav bijusi sp*j*ga *o vit*lo jaut*jumu atrisin*t, un es esmu j*su potencialais balsot*js (ceru, ka tik ili nodzivo*u).

Ar cie*u ...

 

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/6/05 10:26

Sveiki!

Taspats Sīkuma Loms dusmās nevis gandrīz bet visā pilnībā sarakstīja gan muļķības. Priekš Tevis, Taspats Siikulalom, es jau sen esmu uzdevis mēģināt gudri rakstīt. Tev saprotamā valodā - demokrātija ir nevis, lai Tev būtu tāda Saeima kādu Tu vēlies, bet lai tā būtu atbilstoša savu vēlētāju gribai un lai tās individuālie deputāti būtu spiesti vismaz daļēji atbildēt saviem konkrētiem, individuāliem vēlētājiem.

< Ps. pie?emsim, ka ?is jaut?jums k?du dien tiks lemts referendum?, jo satrun?jus?, saska?a ar neprecizu satversmes nor?d?jumu norad?jumu ?stenoto, iev?l?t? saeima nav bijusi sp?j?ga ?o vit?lo jaut?jumu atrisin?t, un es esmu j?su potencialais balsot?js (ceru, ka tik ili nodzivo?u).>

Tas nav īpaši svarīgi, cik ilgi Tev vēl dzīvot lemts, ja Tu pat dzīvs būdams uzskati savu brīvību un savu pienākumu par "sīkuma lomu" tautas dzīvē.

Juris Muldoņa

== mečānisms lai samazinātu iespējas krāpt ... ir svarīgākais ierocis pret korupciju.==
/Aija Baltā Mahte/

 

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 6/6/05 10:35

Juris rakstīja gari un izsmeļojoši, arī atkārtojoši, bet tas nekas, jo tajā var atrast bez dažām labām domām pamatdomu:

< ir pēc iespējas uzstājīgi jāprasa, lai Latvijas Republikas Vēlēšanu likumā tiktu ierakstīti vārdiņi ==="Katrs deputātu kandidāts drīkst kandidēt tikai vienā vienīgā vēlēšanu apgabalā.=== Punkts." - lai Vēlēšanu likums tātad būtu pilnībā atbilstošs Satversmes noteikumam par vēlēšanām no atseviškļiem apgabaliem - t.i., šī noteikuma JĒGAI!>

Juris arī rakstīja gari un izsmeļojoši kā vainojami visi sveikotāji, izņemot viņš pats par Rītdienas neveiksmēm, kā parasti apņirdzot sveikotājus ar pašizgudrotām palamēm, piemēram:

< Uģis Fantastiskais: No elementārās matemātikas zināšanām Tev nav ne bū ne bē. Dikti gribi, lai tauta balsotu par lādzīgu vadoni. Tas viss.>

vai

< Taspats Sīkuma Loms dusmās nevis gandrīz bet visā pilnībā sarakstīja gan muļķības.>

man pašai nav zinams ==pat viens== gadījums kur panāktas veiksmes brīvprātīgā kopienā kad laba gribētāji tiek kārtēji nopelti, apsaukti & izsmieti. pat ja ņirgātājam ir labas domas un patiesība, tās visas kļūst nevis pērles nomestas cūkām, bet pārogļojušās pērles nevienam vairs nevajadzīgas.

man arī nav zinams ==pat viens== gadījums kur šāda nepaklausīga bērna šaustīšanas un kaunināšanas pieeja sekmētu kopīgu mērķi.

bez šaubām, draugi drīkst izgrūstīties, jo saprot tas ir pa jokam. bet kad kādam joks vairs neliekas joks, īsts draugs arī izbeidz ar varmacīgu apvainošanos uzmākties, tā izstrīpojot labo.

aija,
joprojām ar neatbildēšanas filtru uz "aija baltā mahte"

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/6/05 11:36

Ugjis: < kā būtu, ja Tu pārlasītu par 20-to gadu beigām, kad stūrgalvīgi ekonomisti un nesapratīgi politiķi, ar varu uzturēja un ar visem iespējamiem lidzekļiem uzturēja zelta ekvivalenta standartu!!!!!!!!!!!!!!!>

Ir diezgan labi pier*dijies, ka liberal* ekonomika, salidzinot ar socialistu pieeju ir daudz lab*ks pamats labai sodienai un ritdienai. Soci*lie utopisti vinu parvaldit*m, joproj;am nabadz*gam, taut*m jau ilgi sola lab*ku ritdienu, bet tur nekas labs nav iznacis. Dokumentacijai pievienoju rakstu, ko publices Igaunu Biznesa Skola (Estonian Business Sčool) sava zurn*l*.

Es gribet ko vairak uzzinat no Tevis par nesamerigo pelnu. Manupr*t, p*rmer*ga pelna pievbelk konkurence; konkurence spiez samazinat pelnu un uzlabot uznemuma darbibu. Tu reiz izteicies, ka pietiktu ar to, ko var tikai ieguldit jaun*s razosanas iek*rtas. Vie tiesam es Tevi esmu sapratis pareizi?

Kas attiecas uz klud*m un neveiksmem uz tirgu orientet* saimniec*ba, tikai dalu varu novelt uz tautsaimniekiem un uznemejiem. Saimjiecisk* politik* liela loma jau sen ir politikiem un valdniekiem. Bet kapec sudzeties par klud*m, kas tagad ir vai nui noverstas vai izlabotas?

Visu labako,
Gundars

 

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 6/6/05 11:39

Sveiki!

Aija Baltā Mahte joprojām ar neatbildēšanas filtru uz "Aija Baltā Mahte" norauca asariņu, salieca muguriņu un smagi nopūtās:

< nav zinams ==pat viens== gadījums kur šāda nepaklausīga bērna šaustīšanas un kaunināšanas pieeja sekmētu kopīgu mērķi.>

Ne Tu ne Taspats Sīkumaloms ne Uģis Fantastiskais nav bērns. Bērnus es uzrunāju citādi nekā es uzrunāju jūs. Nemaz nerunājot par tiem pārējiem - Uldi Adekvāto, Rumpi Bezpalīdzīgo, Hariju Bezpartejisko, Ventu Apjomīgo, Viesturu Grūtsirdīgo, Ausmas Tanti, Profesoru Dakteri Juronkuli$ta & Cetera. Nemūžam neesmu uzrunājis Tevi & Cetera kā nepaklausīgus bērnus, nemūžam neesmu Tevi & Cetera šaustījis ar nekādiem rupjiem apvainojumiem, ja nu vienu vai divas reizes pateicis Roobentehvam, lai viņš iet dirst, tas viss. Esmu gan atkārtoti konstatējis vispārzināmu faktu, ka Tu & Cetera dikti gribat no manis banānu par demokrātijas pamatlikuma aizstāvēšanu un gadiem ilgi Tu & Cetera esat tikai tāpēc vien atteikušies kaut vienu vienīgu sakarīgu vēstulīti lietas labā uzrakstīt, ka es neesmu ne mīļi lūdzies ne pretī piedāvājis banānu.

Juris Ņirga

==uzpirktie nav uzticami.==
/Aija Baltā Mahte/

 

 

 

From: kingga@plu.edu
Date: 6/6/05 11:45

Ugjis: <Lūdzu neliec man vārdus mutē ... neesmu nekad runājis par kādiem tur kontroles aparātie, bet gan par to, ka ūdenim jābūt par velti!>

Ugi, diemzel esmu Tavus uzskatus par pelnu sapratis. Saprotu ari, ka ne Tav ne citiem ipasi gribetos sevis nopelnito ieguldit bezpelnas uznemum*. T*da gad*jum* liekas, ka butu jasamazina ari algas lidz tadam minimumam, patr ko kadreiz sapnoja latviesu tautsaimnieks un sadales kartinu izgudrot*js. Kad sada vienlidziba bus asniegta, varesi verot, ka tauta beg p pari robez*m (iznemot, ja liekos stradniekus iekartosi robezsargos, kiur vini sanems beglu kukulus).

Beidzot par *deni. Latvija vel sodien ir daudz vietu, kur *deni jopojam nem no akas, avota vai upites. Sabiedribas uzdevums irmrupeties, lai udens netiku piesarnots. Ar to jaunpietiktu, lai *dens sag*di un pegadi neb*tu j*nodod k*dai birokr*tijai.

< vai Tu skaidrības labad nevarētu izšķirties vai ES IR vai NAV dažādi uzskati! Ja dažādu uzskatu nav, tad arī nevar būt runa par grūti savienojamiam!>

Ugi, es istenib* priec*jos par t* saukt*s konstitucijas l*guma, daudzo politisko pavaru pasniegt* negars*g* vai pat bistam* sacepums izg*sanos. Ta tad paliks tas, kas ir pieradijies vertigs - sadarbiba un konkurence ES tirgos.

< Latvijā momopolistiem nekad nav bijušas šaubas kāda pelņa viņiem ir "dzīves nepieciešama" un vajadzīga. Atliek tkai atcerēties Latvijas lielākā monpolista (izņemot valsti) atskaites pirms pāris gadiem - dabūjām zināt, ka uzņēmuma pelņa bija no vairākiem simtiem miljonu līdz gandrīz vai bankrotam = labdarības iestādei ..... :-)>

Ugi, ka jau teicu, svariga ir konkurence. Padoma, ka cik milziga nozime telefonija ir mobiliem telefoniem un vel jaun*kai tehnologijai.

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 6/6/05 12:27

Ugis Berzins rakstija:

< Vada jau 3 periodu, jo pilda savu solījumus ekonomisko rāmju robežās -paskaidrojot vēlētājim kādēļ visu nevar realizēt šodien ....>

Diezgan tipiska rīcība, vai ne? :-) Ka Tu doma, kas naks pie varas tad, kad vēletajiem apniks gaišās nākotnes zaigojošie tukšie solījumi, kurus gadiem ilgi "nav iespejams izpildīt šodien" (un bieži - nav iespejams vispar nekad)?

tas_pats rakstija:

< Tas pēc teorijas tā ari ir domāts, ka ir nepieciešama organizācija, kas palīdz indivīdiem pildīt savus solījumus>

Satversmē NAV šādas prasības. Kadus rezultatus var sagaidit no vēlēšanām, kuras pašas notiek, rupji parkapjot Satversmi?

Harijs

 

 

 

From: tas.pats@sveiks.lv
Date: 6/6/05 1:28

Juris Zagarins wrote:

< Tev saprotamā valodā - demokrātija ir nevis, lai Tev būtu tāda Saeima kādu Tu vēlies, bet lai tā būtu atbilstoša savu vēlētāju gribai un lai tās individuālie deputāti būtu spiesti vismaz daļēji atbildēt saviem konkrētiem, individuāliem vēlētājiem.>

Nu starpība starp man vēlamo Saeimu un tevis piedavato variantu ir tikai tā ka es vēlos, lai deputāti un partijas nestu ļoti lielu, nevis daļēju, atbildību.

Bet kādās praktiskas izmaiņas tad ir paredzamas ar šādu saeimu un atrumā es saku nekādas, jo vēl pirms 5 gadiem cilvēki, godīgi teica, ka neatbalsta un nesaprot, kas notiek. Tad mūsdienās jau daudzi ir pie tā pieraduši, ka tā ir kļuvusi par normu. Ir izveidujusies jauna varas nesēju kliķe, kura bīda un grusta visu tur pa augšu, un nospļauties uz visiemm tautas demokrātijas mehānismiem - iepirks raidlaikus un lieta darīta! Aptuveni, kā Brežneva padomijā - visi likumi demokrātiski par demokrātiskajiem, bet faktiski nekas nestrādā! Kā jau Ausmas tante teica - nav citas izejas, kā tik galla ar to žuļiku bandu, ka nogriemdēt viņu

"demokrātiju", ar nesadarbošanos politiku. Saproti, mani pareizi, kamēr tu runā par izmaiņām, tikmēr to demokratijas surogātu, kas ir Latvijā, īsti nevar paciest! Es tev jau pirms gada teicu, raksti augšā, kas tavuprat jamaina, un es tev pieškirsu visu savu spēku, kas man ir ir šī jautājumu lemšanā - savu pilsoņa parakstu un balsi. Bet ne, jo ta tak tāda atrunāšanas no darīšanās...

< Tas nav īpaši svarīgi, cik ilgi Tev vēl dzīvot lemts,>

Taisni tā, tas cik es dzīvošu, nav svarīgi, bet ir svarīgi, lai par jūsu piedavātajam izmainām aizsāktos diskusija plāšos sabiedŗibas slāņos. uN uz šo brīdi es redzu tikai vienu iespēju šādai notikumu pagriezienam - referendumu! Līdz ar to, tas aizrādijums uz manu nemūzīgumu ir tikai atgadīnājums, ka laiks neglābjami rit un jūs esat iesliguši bezdarbība un citu lamāšanā, par bezdarbību! Un te nu nākas atgadināt vienu īpatneju lietu, kas darba aizņemtie reti kad pamana, ka ir kāds kas noslinko ;)

Harijs Buss wrote:

< Satversmē NAV šādas prasības. Kadus rezultatus var sagaidit no vēlēšanām, kuras pašas notiek, rupji parkapjot Satversmi?>

Šāda prasība ceļas no dabas, kā jau iepriekš teicu, neviens cilveks nespēj aptvert visu, līdz ar to viņam ir nepieciešami atbildīgi līdzstrādnieki. Acīmredzot satversmes tevi vairāk domāja par formālo prasību aprakstīsanu, nevis par pašsaprotamo - tā sakot, satversme nav rokasgramata demokratijā un organizācijā.

Otrāmkārtam, nu šis pārkāpums ir pavisam formāls, jo dalījums vēlēš anu apgabalos bija tikai tehnisko risinājumu dēļ, vēlēšanu biļetenu skaitīsanas mehānisma vienkāršošanai. Jo Latvija nav federāla valsts, turklāt, ja es gribu balsot par savu lokomativi, es varu braukt balsot kurā apgabala viņs ir, jo citi jau tāpat neko neizdarīs. :) Turklāt liekas ka šī vēlēšanu likuma norma tādā gadījumā būtu jākrīt zem Satversmes tiesas kompetences?

Ar cieņu ...

 

 

 

From: zagarins@stcc.edu
Date: 6/6/05 2:57

Sveiki!

Taspats Sīkumaloms norauca asariņu, salieca muguriņu un žēli nopūtās:

< Es tev jau pirms gada teicu, raksti augšā, kas tavuprat jamaina, un es tev pieškirsu visu savu spēku, kas man ir ir šī jautājumu lemšanā - savu pilsoņa parakstu un balsi. Bet ne, jo ta tak tāda atrunāšanas no darīšanās...>

Tieši tā. Visa Tava izmisīgā vaimanāšana ir tikai tāda atrunāšanās no vienas elementāras lietiņas saprašanas un viena konkrēta darbiņa padarīšanas. Jo - tas tik vien spēlēšot, kā Tu, Taspats Sīkumalom, smejies, "sīkuma lomu" tautas dzīvē.

<... laiks neglābjami rit un jūs esat iesliguši bezdarbība un citu lamāšanā, par bezdarbību!>

Nē. Tu pats, cienījamais Taspats Sīkumalom, esi ieslīdzis bezdarbībā un savas tautas lamāšanā un sevis paša apņirgāšanā.

< Un te nu nākas atgadināt vienu īpatneju lietu, kas darba aizņemtie reti kad pamana, ka ir kāds kas noslinko ;)>

Ko Tu ar šito gribēji pateikt? Mūsu valsts vadības darbos aizņemtiem kungiem un dāmām, protams, daudz neinteresē ko Tu un Tavi domu biedri šeit aiz gara laika rakstāt par "valdības pienākumiem" un Apjomīgām Paketēm un Tā Kunga Mūsu Dieva Neizdibināmiem Nodomiem. Kas tur par praktisku atšķirību starp slinkošanu un savas pilsoniskās neatbildības fatālisku - kaut arī enerģisku - sludināšanu?

Kā jau es Tev esmu rakstījis neskaitāmas reizes kopš tās reizes pirms gada kad Tu lūdzi man uzrakstīt Tev priekšā kas jādara - Tev pašam savā galviņā ar visiem spēkiem jāmēģina saprast kāpēc LR Satversme ir Tavs vissvētākais mantojums no Latvijas valsts brīvības izcīnītājiem un kāpēc tās noteikums par Saeimas deputātu vēlēšanām no atsevišķiem vēlēšanu apgabaliem ir ļoti, ļoti nopietni ņemams. Tikai Tad Tu sāksi saprast, ka citus savus līdztautiešus par šo lietu mēģināt apgaismot nespēlētu vis tikai kaut kādu nieka sīkuma lomu tautas dzīvē bet - būtu tās saules mūža garants.

Juris Muldoņa

== ... nepieciešama organizācija, kas palīdz indivīdiem pildīt savus solījumus...==
/Uģis Fantastiskais/

 

 

 

From: uldis@parks.lv
Date: 6/6/05 3:20

Uģis wrote:

<== ... nepiecie*ama organizącija, kas palļdz indivļdiem pildļt savus solļjumus...==>

AFAIK, šim nolūkam nekas labāks par sicīliešu mafiju vēl nav izgudrots :)))

Lai Jums adekvāta diena :)
Uldis

To have doubts about oneself is the first sign of intelligence.
-- Ugo Ojetti--

 

 

 

From: rumpis.listes@gmail.com
Date: 6/6/05 3:38

Krievu mafija jau neatpaliek. Viņiem ir iemīļots teiciens "neviens tevi aiz mēles neraustīja", kas nozīmē, ka visu, ko esi apsolījis, vai pat vienkārši teicis, nāksies pildīt. Vismaz tagad ir skaidrs, kurā virzienā Uģis latviešu tautu vēlas vest ;-)

--
Rumpis :)

 

 

 

From: alnis@apollo.lv
Date: 6/6/05 4:44

Darbojoties JL partijā, velesanu komisijā, vēroju un analizēju- kā būtu, ja noņemtu tikai sjo iespēju- kandidēt vairakos apgabalos, un esmu nacis pie atziņas, ka tas dotu ļoti daudz, jo tagad katrai partijai katra apgabala sarakstaprieksjgalā būtu jāpadomā kuru likt, nevarētu visos salikt kā pirmo Repsji. Tas praktiski stipri pietuvinātu mazjoritārajai sistemai, jo tagad vajadzētu virzīt pazīstamus cilvēkus no tā apgabala. Piem. Vidzemes : JL Siguldā ir A.Latkovskis, cesis- L.Liepiņa. Sjiem cilvēkiem būtu jāstrādā katram ar savu vietu, lai panāktu savu ievelesjanu. Tātad arī jātbild saviem veletājiem par solījumu izpildi. Tas liktu partijām vairāk strādāt ar provinci, katru rajonu, katru pilsētu, katru pagastu- lai sarakstā būtu cilvēki, kuriem sjie vēletāji tic un uzticās.

Runājot par neaktivitāti un neiesjanu uz vēlesjanām- tas jau ir tikai un vienīgi rezultāts mūsu velesjanu sistēmai, kad cilvēki jūtas bezspēcīgi kaut ko mainīt, kad katru reizi- reizi no reizes viss paliek tā kā bijis, nekas nemainās uz labo pusi.

Par + un - . Tie vēl ir vienīgie labumi mūsu sistēmā, kad vismaz varam no saraksta izstumt pilnīgi sakompromitējusjos kandidātu. Tādi precedenti ir jau bijusji.

Par mazajām partijām- neaizmirstiet, ka ir 5% barjera. Ja nu esi balsojis par kādu mazo partiju "Jaunais rīts", bet tā nedabū 5%, tad Tava balss ir vējā, tiek saskaitītas un proporccionāli sadsalītas citām, un veletājs jūtas galīgi muļķis.. Bet pastāv jau vēl iespēja izvēleties no vairākiem ļaunumiem to, Tavuprāt , mazāko- JL, TP, TB LNNK, PP. Un vēlētāji to dara- Ausma TP, Alnis JL, uttt utml.

Alnis.

 

 

 

From: hbush@apollo.lv
Date: 6/6/05 5:43

Alnis Freibergs rakstija:

< Sjiem cilvēkiem būtu jāstrādā katram ar savu vietu, lai panāktu savu ievelesjanu. Tātad arī jātbild saviem veletājiem par solījumu izpildi.>

Šī "tatad ari jātbild" daļa man liekas pilnigi iluzora, nepamatota un neatbilstoša musdienu realitatei. Tur diemžel nav pilnigi nekadas celoņsakaribas. Piemeram, ja deputata kandidats jau no paša sākuma izplānojis savu atrašanos Saeima ka 4 gadus ilgu biznesa projektu un nepretende uz parvēlēšanu _nākošajas_ vēlēšanas, tad diemžel nekads "tātad" nedarbojas. Var (un diemžēl drīkst!) nebūt vispār nekādas saistības starp priekšvēlēšanu solījumiem un ievēlēta deputāta praktisko rīcību, pie tam vēlētājiem nav nekādu likumīgu iespēju ietekmēt solījumus neturošu deputātu. Vel vairāk, deputāts var (un drīkst!) pāriet pilnīgi citā frakcijā, tadejadi mainīdams par sevi nodoto balsu pašu dziļāko jēgu uz, iespejams, saviem vēlētājiem pilnīgi nepieņemamu. Tadu piemeru Latvijas politiskajā dzīvē ir cik tik uziet.

Un tad vel kads grib, lai vēlētāji naivi turpinātu ticēt "demokratiskai valsts iekārtai" un gribētu tajā piedalīties... Kāda velna pēc, ja piekrāps tik un tā? Starp citu, Latvija nav nekads izņemums, citur notiek tas pats.

Harijs

 

 

 

From: Zagarins@stcc.edu
Date: 6/6/05 7:29

Sveiki!

Harijs Bezpartejiskais ļoti smalķūtīgi (nevis - ad hominem!) aizrādīja:

< Un tad vel kads grib, lai vēlētāji naivi turpinātu ticēt "demokratiskai valsts iekārtai" un gribētu tajā piedalīties... Kāda velna pēc, ja piekrāps tik un tā? Starp citu, Latvija nav nekads izņemums, citur notiek tas pats.>

Un tad te vēl kāds grib, lai vēlētāji naivi turpinātu ticēt "gribīgi autoritārai valsts iekārtai" un gribētu tajā piedalīties... Kāda velna pēc, ja piekrāps tik un tā? Starp citu, Latvija nav nekāds izņēmums, citur notiek tas pats. Tikai gribīgā autoritārisma piekritēji mēdz būtu stipri vien stulbāki un neinteresantāki nekā demokrātijas piekritēji.

Juris

 

 

 

From: elizabete.rutens@gmail.com
Date: 6/7/05 3:51

Sveiki!

tas_pat rakstīja:

<Paties*b* tas, par ko tu run* nav partiju sist*mu vaina, bet galvu jauco** krusti*u minusi*u sist*ma - *is Latvijas pa*ceptais produkts, kas ies*kum* izskat*jas p*c nevain*ga "uzlabojuma", bet nu darbojas, k* "lokomot*ves" efekta koncentr*tors.">

Samērā nesens 'pašceptais' 'uzlabojums' tas gan nav. 1922. gada Saeimas vēlēšanas likums atļāva vēlētājiem izstrīpot kandidāta vārdu(s) (t.i., iedot mīnusu) un cita kandidāta vārdu(s) ierakstīt vēlēšanas biļetenos (t.i., iedot plusu) no citām partījām kuri tai apgabalā piedāvāja sarakstus. Luksemburga un daudz (laikam lielāko tiesa) no Šveices kantonu vēl joprojam lieto saucamos grozamos sarakstus. Jūsu devēto 'krustiņu minusiņu sistēma' kuru mēs lietojam ir tikai tāda adaptācija no 1. Republikas vēlēšanas likuma. Bet ir arī citas valsts - piem., Slovēnija, Grieķīja, Norvēģija un Zviedrīja līdz 1997. gadam, pirms vēlēšanas likuma reforma - kurām nav grozamie saraksti, bet lieto (jebšu lietoja) kādu variantu no Latvijas 'krustiņu minusiņu' sistēmas. Faktiski no ES valstīm kurām ir proporcionālas vēlēšanas sistēmas, vienīgi Spānija un Portugala lieto 'slēgtās listes' kuras piespieža vēlētājus balsot vienīgi par partījām. Starp citu, Spānijai un Portugalai nav izteiktas stabilākas valdības nekā liberalākām ES valstīm kuras vēlētājiem dod lielākas tiesības izvēlēties savus pārstāvjus.

Protams tamdēļ, ka Latvijā ir atļauts kandidēt vairāk kā vienā apgabalā ' "lokomot*ves" efekta koncentr*tors' ir stipri manams. 8. Saeimas vēlēšanās 26 deputāti ieguva vēlētāju uzticību un ar pašu spēkiem tika ievēlēti kādā vēlēšanas apgabalā. Bet 22 lokomotīvi netikai savu vietu ieguva, bet 'ievilka' 52 savas partijas biedrus. Ļoti interesanta aina parādās kad paskatās kuri bija tie ievilktie - piem., abi Šleseri, Grīnblats, Straume, Tabūns, Ābiķis, G Bērziņš, Kalvītis, Kiršteins, Brigmanis, Ozoliņš, uc. Ja vēlētāji būtu zinājuši tieši kuri kandidāti bija reāli iev*lami no tā apgabala kurā viņi balsoja, diez cik no šiem 'ievilktajiem' būtu iekļuvuši Saeimā? Protams tas nav uzminams. Bet šaubos, ka visi. Drīzāk partijas būtu spiestas stipri paplašināt savu pavisam niecīga kandidāta loku, tāpat kā notiekās Igaunijā un pārējās valstīs kur daudzmandātu apgabalos drīkst tikai vienā apgabalā kandidēt. Laika gaitā tas palīdzētu pārmainītu partiju 'oligarhiskais raksturu;' to frāzi aizņēmos no Demokrātijas Audita.

Visu labu,
Elizabete

 

 

 

From: beldavsa@indiana.edu
Date: 6/7/05 7:31

Ugjis: < Kā jau agrāk esmu teicis, Latvijas partijas pievīla "draugi", tiem vairāk interesēja bizness un Latvijas meitenes, nekā ideoliģija>

tā šķiet, Latvijas partiju organizētājiem Latvijas labklajība nav bijusi pirmā vietā. paviršība struktūrā, negriba neatlaidīgi iesaistīties līdzko struktūra optimāla un pašlabojošie mečānismi vietā.

arī trūkst sevis atvērtība pret jaunienākošā feedback.

par vissvarīgākām lietām ir jābūt sinerģētiska identifikācija ar savu publisko mērķi un savām personīgām vērtībām lai tam pieietu daudzveidīgi. protams nepietiek tikai ar gribu, tapēc vajadzīgi arī vadītāji, radītāji kas spēj īstenot plašākas tautas gribu ar savu profecionālo pieredzi, māku, dotībām.

vai kāds atcerās senas Sveika pārrunas par jūdu filozofu Levinas kas iesākās pēc tam kad atreferēju kognitīvista Hilary Putnam lekcijā noklausīto analīzi no Levinas? man pieleca Levina "es - Tu" versija (Bubera jēdziens man šķita analoģisks dainu "es - tu" sarunveidas attiecībām).

Levinas uzskatīja, ka ētika pamatojās uz cilvēku attiecībām un cilvēkam ir jābūt "pieejamam" arī, ja otrais nav (uzsverot asimētriskās attiecības kas mani pašu traucēja, īpaši viņa tālākie uzskati par emocionālām attiecībām kā mīlestību). man pašai analoģiska doma attīstījās sakarā ar "atvērtu pieeju" kurju saredzēju elektroniskā tīkla līdumnieka praktiskā ideoloģijā & "open source" kā Linus Torvald uc. katrā gadījumā Levinas man pašizvēlēti iztulkojās, ka nav jāgaida uz otro bet jādara kas jādara pašam kad Kanta imperatīvs gribot negribot uzveļas.

vienīgi praktiski lielākas cerības varbūtiski liktu uz sinerģētisku mazu darba kopienu kur vienam nav jābūt ekspertam visās lietās bet ir realitātes & praktiska pārbaude no savām radošām domām.

aija

 

 

 

From: rikards37@sbcglobal.net
Date: 6/7/05 8:13

Elizabete: < Protams tamdēļ, ka Latvijā ir atļauts kandidēt vairāk kā vienā apgabalā ' "lokomot*ves" efekta koncentr*tors' ir stipri manams. >

Paldies! Ļoti labs notiekošā izgaismojums un norādījums uz ejamo ceļu, darāmo darbu - IR JĀPANĀK VĒLĒŠANU KĀRTĪBAS MAIŅA, kā iesaka Juris! Lūdzu turpināsim līdzīgā garā skaidrot šo vajadzību. Ričs.

 

Kas jauns Latvijā?