Iznākusi Maijas Meirānes sastādītā grāmata Kad dzīvošu otru reizi. Rakstu krājums Valdas Dreimanes piemiņai. Nordik, 2006.
ISBN 9984-751-95-3.

Grāmatā ir Valdas Dreimanes dzejoļi, gan no krājumiem gan pirmpublicējumi, gan arī autores pašas atdzejojumi citās valodās, apceres par folkloru, patriotiskas runas un raksti, esejas un apceres par dzeju, vēstules. Grāmatu ievada Valtera Nollendorfa "Vēstule Valdai otrā dzīvē" un Maijas Meirānes veltījums "Debesu durvis stāv atviru". Grāmatā iekļauti arī Valdas Dreimanes dzeju vērtējumi un atmiņu un piemiņu raksti no Gunāra Saliņa, Noras Valteres, Andas Kubuliņas, Jura Silenieka, Ojāra Celles, Maijas Asbergas, Jāņa Liepiņa, Lalitas Saliņas, Līgas Rupertes, Solveigas Miezītes, Sandras Sebres, Viestura Vecgrāvja, Baibas Bičoles, Lalitas Muižnieces, Sarmas Muižnieces, Ainas Zemdegas, Ritas Gāles, un vēl. Grāmatā ir daudz fotogrāfiju.
 

vērpetīte Valda Dreimane, 1962, Latvija būs

vērpetīte Valda Dreimane, 1970, Atdzimšana

vērpetīte Valda Dreimane, 1972, Spēle un nopietnība: piezīmes par jauniem meklējumiem mūsu trimdas dzejā

vērpetīte Maija Meirāne, 1994, Debesu durvis stāv atviru
 

Grāmata pasūtināma no Maijas Asbergas, 21 Reynolds St.Canton, MA 02021-2524, tel. (781) 828-1193. e-pasts: <mairitis@comcast.net >.  Cena $15.-  plus pasta izdevumi. Uz Kanadu jārēķina $5.- klāt, uz ASV $3.-

 

Recenzija...

Kārlis Vēdiņš, dzejnieks, Diena 05/05/06   Būt par šķembu Daugavā