Jaunā Gaita nr. 1, 1955. g. rudenī

 

 

Olafs Stumbrs

 

 

FRAGMENTS NO VĒSTULES, KO VIENMĒR VĒLĒJOS UZRAKSTĪT

 

. . . Tu taču esi mana!

Vai tad to nemanīji ?

To tak Tev teica ik pulksteņa zvanīšana

mirkļos, kad viena biji.

To čukstēja lietus rūtīs rēnos un zaļganos rītos,

to vēstīja ēnu raksts smiltis uz takas, kad trīsaini karstā dienvidū dārzā gāji.

Pat odi to ausīs Tev sīca, pelēkie zvirbuļi čivināja!

Kur bēgsi, kā slēpsies, ko izdarīsi?

Tavi vientuļie celi visi mazi un šauri un īsi. ―

Laiks un liktenis ― divas lietas, kam neizbēgsi nekur.

Viens jālaiž paritēt gaŗām, otrs jāmīl, kāds ir, un jāpatur.

Būsim patiesi, mīļā, mūsu laiks sīkiem meliem par skaistu.

Tu taču esi mana! Kā lai es Tevi projām kādā citā, kaut labākā, pasaulē laistu!

 

1953. g. jūnijā.

 

REZIGNĒJOT

 

Būs katram koka limuzīns,

kad zvaigžņu laukos braukāt steigsim,

kur vilina mūs Viņas smīns.

Būs katram koka limuzīns,

un traucot pārņems prieks un brīns,

kad mirklī gaismas gadus veiksim.

Būs katram koka limuzīns,

kad zvaigžņu laukos braukāt steigsim.
 

Kas man no šaurās pasaules, no trauksmes dzīves ielās,

no sievu drošā smaida, apsolītās laimes paliks ?

- - Tik maz, ka visus dārgos nieka priekus, sāpes lielās

bez pūlēm palēks vīrs reiz koka limuzīnā saliks.
 

Šo dienu putekļi, kas smagās pīnēs apkārt skaujas,

šo nakšu zelts, kas satrako kā jaunu krūšu glaudiens, ―

viss aizmirsts tiks: tā kareivim pēc godam veiktas kaujas

par slavas aptraipītām avām mīļāks pelnīts snaudiens.
 

Un mierīgs pasmaidu, kad dienu drūzmā skaļi trakā

mans dzīves laiks man pabrauc gaŗām spožā Kadiljakā.

 

1953. g. maijā.

 

 

 


 

 

Modris Mednis

SONETS

Es daudzreiz dzīvi izsmējis un nīdis,

kost mēģinājis tai un projām mest,

kad līkās ielās ievainots es klīdis

caur nakti sirdi gaismai pretī nest.

Kauj prieku briesmīgs elles sāpju brīdis,

un izmisuma melnās rokas plest

steidz pāri dvēselei, kad mokās svīdis,

es tumsai ļauju sevi grēkā vest.

Tik bieži ļaunu nevar šķirt no laba.

Es neticu, ka mīlestība ir;

to pasaule pie karātavu staba

ar Dievu kopā piesējusi mirt,

jo pārāk dīvaina ir ļaužu daba,

kad Dievs no velna viņiem jāatšķir.

 

VAKARS

Vaid vakars, piezīdies ar mākoņēnām,

kā sārta bumba mēness brīžam spīd.

Skrien vējš ar putna melnu spārnu vēdām,

un divas gigantiskas ēnas vīd

pār jūŗu, krācot viļņu mutēm mēmām,

un zemi - pērkoņnegaisā kas slīd.

Pār labo ļaunais pāri ceļas lēnām

un četrās debess pusēs vētras īd.

Ir divi milži cīņai pacēlušies,

un pieci kontinenti tumsā grimst.

Zūd viss. Ar zibens strēlēm sašķēlušies

un vējā mākoņi caur tālēm klimst.

Bet ļaudis - Dievu lūdzot nometušies -

kā stiebri salauzīti zemē ļimst.

 

 


 

 

Valdis Nora

 

 

ATMIŅA

 

Nojautu skaņas elpo

Pusnakts klusumā upe,

Ieguldzas atvara mute

Un apklust kā noslēpums.

Sīkām nespēka balsīm

Pār atteku odi sīc;

Bālas ūdensrozes vīst

Melnajā lēplapu salā.

Dziļumos līdaka sirma

Zem miruša ozola stumbra

Iztraucē burbuli dusā:

Ceļas no zaļzāļu dzelmes

Lāsojot sidraba dvaša

Plinkš !

Migla izkāpa,

Ietina pasauli

Baltā sapnī.

 

 


 

 

 

Aivars Ruņģis

 

 

DZIESMA PAR SAVĀDĪGO PUISI

 

 

Dažreiz tev patīk dālijas,

     tulpes rasainā rītā;

Saplūktu ledus puķes, ja

     spētu, pušķī tu glītā.

 

Citreiz pār tērcēm aizbrieni

     meklēt pureņu zeltu;

Plaukstās kā dažkārt brīnumu

     naktsvijoli tu celtu.

 

Ziediem jau smarža, dvēseles:

     sarunātos jūs smaidot.

Klusētu tikai zilace,

     tava meitene, gaidot.

 

 

 

 

 

DZIESMA PAR NIĶĪGO SKUĶI

 

Taviem niķiem ir asi

jauna vērsēna ragi;­

tavai dabai ir maza

mīļa kaķēna nagi.

 

Ja tu pasmejies dažkārt,

acis tev uzzied kā puķes.

Tomēr, cik iespējams, sargos

no šīs niķīgās skuķes.

 

Kādreiz noglaud man galvu

tā kā jaunavas svētas;

citu ritu jau sirdi

dziļas nēsāju rētas.

 

Ko lai daru ar tevi,

skuķi, niķīgo ļoti!

Laikam pasaulē smiekli

kopā ar asarām doti . . .

 

 


 

 

Elfa Taiga

 

 

LEJĀ PIE LIEPAVOTA

 

Skat, kā neviļus sastapāmies

Lejā pie Liepavota.

Jeb vai pats liktens mūs šovakar

Būtu atvedis šeit?

Mēness stari kā zeltaini diegi

Bradā pār avota virsu.

Kaut kur no tumsas reibīgi saldu

Vējš atnes liepas smaržu.

Viss ir tik kluss un daba dus,

Tik zāle mums blakus čukst.

Zem lielās liepas atpūtu baudām ―

Skrējienā piekusām mēs.

Cirtaino galvu klēpī tev guldu

Pienenes apkārt zied.

Viegli tu mani uz lūpām tad skūpsti ―

Lejā pie Liepavota.

 

 

Jaunā Gaita