Jaunā Gaita

 

 

1955

JG1

Olafs Stumbrs, Modris Mednis, Valdis Nora, Aivars Ruņģis, Elfa Taiga

 

JG2

Modris Mednis, Valdis Nora, Olafs Stumbrs, Aivars Ruņģis, Vigo Burģis

1956

JG3

Elfa Taiga, Mētra Spalviņa, Aivars Ruņģis, Vigo Burģis, Ivars Gaide, Valdis Nora, Jānis Akmens

 

JG4

Ints Cīrulis, Andrejs Salmiņš, Andrejs Pablo Mierkalns, Zeltīte Avotiņa, Dzintars Freimanis

 

JG5

J. Pāvelsons, Ed. Freimanis, Leons Šēnfelds, Aivars Ruņģis, Vigo Burģis, Andrievs Salmiņš

  JG6 Andrejs Irbe, Paulis Birznieks, Ojārs Jēgens, Zeltīte Avotiņa, Jānis Akmens, Eduards Freimanis
1957

JG7

Olafs Stumbrs, Modris Mednis, Indra Gubiņa, Andrejs Pablo Mierkalns, Vilis Lausks

 

JG8

Olafs Stumbrs, Modris Mednis, Andrejs Irbe, Aivars Ruņģis

 

JG9

Richarda Rīdzinieks, Andrejs Pablo Mierkalns, Modris Mednis, Ojārs Vācietis

 

JG10

Richards Rīdzinieks, Aivars Ruņģis, Dzintars Sodums

 

JG11

Edvarts Treimanis, Benita Veisberga, Aivars Ruņģis, Eduards Freimanis, Vigo Burģis, Eduards Silkalns, Paulis Birznieks

 

JG12

Dzintars Freimanis, Indra Gubiņa, Aivars Ruņģis, Gunars Saliņš, Zeltīte Avotiņa, Valdis Krāslavietis

1958

JG13

Inārs Brēdrichs, Eduards Freimanis, Zeltīte Avotiņa, Andrejs Pablo Mierkalns

 

JG14

Modris Mednis, Valdis Krāslavietis, Eduards Silkalns

 

JG15

Olafs Stumbrs, Jānis Klāvsons

 

JG16

Andrejs Irbe, Olafs Stumbrs, Andrejs Pablo Mierkalns, Eduards Silkalns, Richards Rīdzinieks, Valdis Krāslavietis, Jānis Klāvsons, Ārija Elksne

 

JG17

Andrejs Irbe, Richards Rīdzinieks, Jānis Reveliņš

 

JG18

Jānis Krēsliņš, Modris Mednis

1959

JG19

Olafs Stumbrs, Andrejs Pablo Mierkalns, Jānis Krēsliņš, Dzintars Freimanis, Valdis Krāslavietis

 

JG20

Linards Tauns, Gunars Saliņš, Andrejs Irbe

 

JG21

Gunars Saliņš, Modris Mednis, Valdis Krāslavietis, Linards Tauns, Arvīds Skalbe, Ojārs Vācietis, Ārija Elksne

 

JG22

Roberts Mūks, Andrejs Irbe, Baiba Bičole, Jānis Krēsliņš, Eduards Freimanis, Richards Rīdzinieks, Gunars Saliņš

 

JG23

Astrīde Ivaska, Roberts Mūks, Baiba Bičole, Aina Zemdega, Andrejs Irbe, Ivars Lindbergs

 

JG24

Velta Sniķere, Eduards Silkalns, Olafs Stumbrs, Dzintars Sodums

1960

JG25

Andrejs Pablo Mierkalns, Gunārs Saliņš, Linards Tauns, Valdis Krāslavietis, Vince Šujoks (Sulyok)

 

JG26

Ieva Prīmane, Indra Gubiņa, Rita Gāle, Aina Zemdega

 

JG27

Aina Kraujiete, Linards Tauns, Velta Sniķere, Ivars Lindbergs, Roberts Mūks

1961

JG28

Raits Birkmanis, Gundars Pļavkalns, Inārs Brēdrichs, Kārlis Ābele, Eduards Silkalns, Dzintars Freimanis

 

JG29

Gunars Saliņš, Valda Dreimane, Ingrīda Vīksna, Valdis Krāslavietis, Ilmārs Batarags

 

JG30

Andrejs Pablo Mierkalns, Astrīde Ivaska, Baiba Bičole, Andrejs Irbe, Aina Zemdega, Klāra Zāle, Ezra Pound

 

JG31

Raits Birkmanis, Velta Toma, Roberts Mūks, Eduards Silkalns, Gundars Pļavkalns, Inārs Brēdrichs, Ilmārs Batarags, Videvuds Kļava

 

JG32

Aina Kraujiete, Andrejs Eglītis, Olafs Stumbrs, Valda Dreimane, Tālivaldis Ķiķauka

 

JG33

Velta Sniķere, Rainers Maria Rilke, Alfred Edvarts Hausmans, Erna Ķikure, Andrejs Pablo Mierkalns, Raits Birkmanis, Roberts Mūks, Jānis Radāns

1962

JG34

Aina Zemdega, Dzintars Sodums, Eduards Freimanis

 

JG35

Kārlis Ābele jun., Jānis Svilāns, Eduards Silkalns, Gundars Pļavkalns, Ivars Lindbergs

 

JG36

Valda Dreimane, Indra Gubiņa, Valters Nollendorfs, Veronika Strēlerte, Rita Gāle, Rūta Skujiņa

 

JG37

Aina Zemdega, Inārs Brēdrichs, Aina Kraujiete, Indra Gubiņa

 

JG38

Velta Sniķere, Zeltīte Avotiņa, Salmite Tepfere

 

JG39

Astrīde Ivaska, Gundars Pļavkalns, Elvīra Leja, Valerija Baltiņa, Edvarts Tūters, Irma Bērziņa, Pēteris Aigars, Rūta Skujiņa

1963

JG40

Inārs Brēdrichs, Valdis Krāslavietis, Oļģerts Cakars, Aina Kraujiete, Valentīns Pelēcis, Baiba Bičole, Pēteris Ērmanis

 

JG41

Kārlis Ābele jun., Aina Zemdega, Pauls Abrahams

 

JG42

Osvalds Lācis, Erna Ķikure, Gundars Pļavkalns, Ivars Lindbergs, Jānis Sarma, Inārs Brēdrichs

 

JG43

Pēteris Aigars, Monika Zariņa, Ojārs Jēgens, Jānis Viesiens

 

JG44

Gundars Pļavkalns, Eduards Freimanis, Edvarts Tūteris, Kārlis Ābele jun., Velta Toma, Kārlis Dzelzītis, Ināra Kasvante, Ieva Metēja, Ulafs Jansons, Aivars Ruņģis, Kārlis Kurbads, Ojārs Jēgens, Pauls Abrahams

1964

JG45-46

Linards Tauns, Aina Zemdega, Valda Dreimane, Baiba Bičole, Gundars Pļavkalns, Velta Sniķere, Astrīde Ivaska, Roberts Mūks, Ieva Prīmane, Velta Toma, Kārlis Ābele jun., Ivars Lindbergs, Jānis Klāvsons, Gunars Saliņš, Andrejs Irbe, Ojārs Jēgens, Eduards Freimanis, Valdis Krāslavietis, Kārlis Kurbads, Indra Gubiņa, Inārs Brēdrichs, Zeltīte Avotiņa, Monika Zariņa, Aina Kraujiete, Rita Gāle, Andrejs Pablo Mierkalns

 

JG47

Roberts Mūks, Baiba Bičole, Irma Bērziņa, Guntis Zariņš, Andrejs Pable Mierkalns, Margarita Ausala, Eduards Silkalns, Jānis Rumpēteris, Astrīde Ivaska, Rita Gāle, Ieva Prīmane, Velta Sniķere, Valda Dreimane, Inārs Brēdrichs, Rūta Skujiņa

 

JG48

Ivars Lindbergs, Raits Birkmanis, Gundars Pļavkalns, Kārlis Ābele jun.

 

JG49

Andrejs Irbe, Olģerts Cakars, Jānis Rumpēteris, Gundars Pļavkalns, Ivars Lindbergs

 

JG50

Ojārs Jēgens, Raits Birkmanis, Parsifāls Nabobs, Kuraž Krišs, Jānis Sarma

1965

JG51

Vizma Belševica, Aina Zemdega, Ingrīda Vīksna, Jānis Klāvsons, Andrejs Pablo Mierkalns

 

JG52

Jaunas balsis igauņu pēckara dzejā trimdā un okupētajā dzimtenē, atdz. Astrīde Ivaska.
Maret Suits-Elson, Jaan Kross, Kalju Lepik, Ilmar Laaban, Raimond Kolk, Ivar Grünthal, Aleksander Suuman, Ivar Ivask, Mats Traat, Paul-Eerik Rummo

 

JG53

Ivars Lindbergs, Andrejs Irbe, Kārlis Ābele jun., Ieva Metēja, Jānis Svilāns, Aija Kanberga

 

JG54

Gunars Saliņš

 

JG55

Richarda Rīdzinieks, Andrejs Pablo Mierkalns, Gundars Pļavkalns

 

JG56

Andrejs Irbe, Kārlis Ābele, Gundars Pļavkalns, Olģerts Cakars, Eduards Silkalns, Erna Ķikure, Herberts Zbignijevs, Osvalds Lācis

1966

JG57

Olafs Stumbrs, Aina Kraujiete, Ivars Lindbergs, Imants Ziedonis, Irma Bērziņa, Elga Leja, Iveta Teriņa

 

JG58

O.V. de L.-Milošs (O. V. de L.-Milosz), Henriks Radausks (Henrikas Radauskas), Jozs Kēkšts (Juozas Kēkštas), Kazis Bradūns (Kazys Bradūnas), Alfonss Nīka-Niļūns (Alfonsas Nyka-Niliūnas), Henriks Nagis (Henrikas Nagys), Jōns Meks (Jonas Mekas), Justins Marcinkevičs (Justinas Marcinkevičius), Vitauts Karaļus (Vytautas Karalius), Algimants Mackus (Algimantas Mackus), Judita Vaičūnaite (Judita Vaičiūnaite). atdz. Astrīde Ivaska

 

JG59

Richards Rīdzinieks, Indra Gubiņa, Rita Gāle, Karola Dāle, Valentīns Pelēcis

 

JG60

Aina Zemdega, Voldemārs Avens, Vidvuds Beldavs, Gundars Grīslītis

1967

JG61

Gundars Pļavkalns, Richards Rīdzinieks, Andrejs Irbe; Četri zviedri, atdz. Andrejs Irbe: Harijs Martinsons (Harry Martinson), Stīgs Karlsons (Stig Carlson), Sonja Okesone (Sonja Åkesson), Tomass Trānströmers (Tomas Tranströmer)

 

JG62

Astrīde Ivaska, Baiba Bičole, Andrejs Eglītis, Andrejs Irbe

 

JG63

Velta Sniķere, Aina Zemdega, Ivars Lindbergs, Pāvils Johansons

 

JG64

Kārlis Krolovs (Karl Krolow), Ginters Eichs (Guenter Eich), Marija Luize Kašnica (Marie Luise Kaschnitz), Marijroze Fuksa (Marierose Fuchs), Pauls Celāns (Paul Celan), Helmūts Heisenbitels (Helmut Heisenbuettel), Ginters Grass (Guenter Grass), Pēteris Huchels (Peter Huchel), Johanness Bobrovskis (Johannes Bobrowski), Hilde Domīna (Hilde Domin), Nellija Zaksa (Nelly Sachs), Elizabete Borchersa (Elisabeth Borchers), Astrīde Klāsa (Astrid Claes), Hanss Jirgens Heize (Hans-Juergen Heise), Frīdrichs Kristians Dēlius (Friedrich Christian Delius), Hanss Magnus Encensbergers (Hans Magnus Enzensberger). atdz. Irma Bērziņa

 

JG65

Aina Kraujiete, Ināra Kasvante, Ausma Jaunzeme

 

JG66

Voldemārs Avens, Olģerts Cakars, Olafs Stumbrs, Ojārs Vācietis

1968

JG67

Bruno Saulītis, Daina Avotiņa, Ārija Elksne, Olga Lisovska, Vizma Belševica, Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Viktors Līvzemnieks, Vitauts Ļūdēns, Imants Auziņš, Jānis Sirmbārdis, Māris Čaklais, Velta Kaltiņa, Laima Līvena

 

JG68

Astrīde Ivaska, Gundars Pļavkalns, Juris Kronbergs

 

JG69

Eduards Freimanis, Aina Zemdega, Ausma Jaunzeme, Lalita Muižniece

 

JG70

Andrejs Irbe, Valda Dreimane, Ivars Lindbergs, Gunars Saliņš, Benita Veisberga, Juris Mazutis, Olafs Strumbrs

 

JG71

Richards Rīdzinieks, Juris Kronbergs, Margita Gūtmane, Jānis Peters, Pāvils Johansons

1969

JG72

Baiba Bičole, Paulis Birznieks, Irma Bērziņa, Valdis Krāslavietis, Valentīns Pelēcis, Velta Toma

 

JG73

Ausma Jaunzeme, Alfons Maldonis, Enns Vetemā (Vetemaa)

 

JG75

Lalita Muižniece, Juris Mazutis, Gundars Pļavkalns, Margarita Ausala, Modris Lorbergs, Juris Zommers, Eduards Freimanis, Lidija Dombrovska-Larsena, Valerija Baltiņa, Dainis Turaids, Valdis Krāslavietis

 

JG76

Aina Kraujiete, Ausma Jaunzeme

1970

JG77

Valentīns Pelēcis, Astrīde Ivaska, Herta Krauja, Baiba Bičole, Ausma Jaunzeme, Andrejs Irbe, Velta Sniķere

 

JG78

Juris Kronbergs, Jānis Viesiens, Valda Dreimane, Olafs Stumbrs

 

JG79

Daina Avotiņa, Vizma Belševica, Mirdza Ķempe, Māris Čaklais, Valdis Lukss, Valdis Rūja, Ojārs Vācietis

 

JG80

Andrejs Irbe, Jānis Peters, Aina Kraujiete, Astrīde Ivaska, Irma Bērziņa, Karina Eglīte, Ivars Lindbergs

1971

JG81

Ausma Jaunzeme, Olafs Stumbrs, Irma Bērziņa, Andrejs Irbe, Juris Zommers, Lidija Dombrovska-Larsena, Gundars Pļavkalns;
Anna Achmatova (atdz. Herta Krauja un Astrīde Ivaska), Osips Mandeļštams (atdz. Astrīde Ivaska), Bulats Okudžava (atdz. Astrīde Ivaska), Boriss Pasternaks (atdz. Astrīde Ivaska un Andrejs Ezergailis)

 

JG82

Valda Dreimane, Ilze Skrupšķele-Kleinberga, Valdis Krāslavietis, Eduards Freimanis, Lidija Domrovska-Larsena

 

JG83

Herta Krauja, Andrejs Irbe

 

JG84

Jānis Peters, Olga Lisovska, Valdis Kaktuss

 

JG85

Velta Toma, Gundars Pļavkalns, Baiba Bičole, Valentīns Pelēcis, Lidija Dombrovska

 

JG86

Daina Dārziņa, Jānis Kļaviņš, Eduards Freimanis, Valdis Krāslavietis, Baiba Rirdāne, Aina Bēne

1972

JG87

Reinholds Millers, Lidija Dombrovska, Baiba Rirdāne, Gundars Pļavkalns

 

JG88

Andrejs Irbe, Guna Ikona, Aina Kraujiete, Pāvils Johansons, Juris Kronbergs, Edvarts Tūters

 

JG89

Dagnija Dreika, Andris Vējāns, Ojārs Vācietis
 

JG90

Jānis Kļaviņš, Ausma Jaunzeme, Margarita Ausala, Inta Purva, Baiba Rirdāne

1973

JG91

Juris Zommers, Irma Bērziņa, Gunars Saliņš;  Maza Šveices laikmetīgās lirikas izlase, Irmas Bērziņas sakārtojums un atdzejojumi

 

JG92

Lidija Dombrovska, Aina Kraujiete, Tomass Transtrēmers (Thomas Tranströmer), Ivars Ivasks, Valdis Krāslavietis, Eduards Freimanis

 

JG93

Juris Mazutis, Richards Rīdzinieks, Baiba Bičole

  JG94 Jóhannes úr Kötlum, Thorsteinn frá Hamri, Snorri Hjartarson, Hannes Pétursson, Steinn Steinarr, Johann Hjálmarsson, Jón Óskar, Jón úr Vör, Vilborg Dagbjartsdóttir, Sigurdur A.Magnússon, Einar Bragi
 

JG95

Aina Zemdega, Baiba Rirdāne, Baiba Bičole, Valdis Krāslavietis, Ontons Zvīdris

1974

JG96

Astrīde Ivaska, Irma Bērziņa, Gundars Pļavkalns, Ivars Lindbergs, Voldemārs Avens, Juris Mazutis

 

JG98

Gunars Saliņš, Aina Zemdega, Valda Dreimane, Lütfi Özkök, Theodor Kallifatides, Wava Stürmer

 

JG99

Juris Kronbergs, Laine Alksne, Ints Liepa, Guna Ikona, Eduards Freimanis

 

JG100

Olafs Stumbrs, Astrīde Ivaska, Gunars Janovskis, Andrejs Eglītis, Aina Kraujiete, Juris Mazutis, Ojārs Rozītis, Juris Kaža, Māra Treimane, Gundars Pļavkalns, Velta Toma, Valters Nollendorfs, Ingrīda Vīksna, Lalita Muižniece, Aina Zemdega, Baiba Bičole, Baiba Rirdāne, Valdis Krāslavietis, Margita Gūtmane

 

JG101

Juris Kronbergs, Baiba Bičole, Jānis Krēsliņš, Gunars Saliņš

1975

JG102

Elza Stērste, Lelde Stumbre, Māris Čaklais, Pēteris Zirnītis

 

JG103

Aina Kraujiete, Valentīns Pelēcis, Ivars Lindbergs, Juris Zommers, Ivars Lindbergs

 

JG104

Velta Toma, Baiba Rirdāne, Margita Gūtmane, Lalita Muižniece, Ingrīda Vīksna

 

JG105

Olģerts Cakars, Juris Mazutis, Herta Krauja, Voldemārs Avens, Gundars Pļavkalns, Juris Kronbergs

 

JG106

Modris Zeberiņš, Andrejs Irbe, Baiba Rirdāne, Inārs Brēdrichs, Lidija Dombrovska, Imants Barušs, Aivars Ruņģis, Jānis Peters

1976

JG107

Ausma Jaunzeme, Austris Grasis, Ojārs Rozītis, Visvaldis Reimanis

 

JG108

Aina Kraujiete, Valentīns Pelēcis, Herta Krauja, Juris Zommers, Jānis Gorsvāns, Lolita Gulbe

 

JG109

Roberts Mūks, Ivars Lindbergs, Aina Zemdega, Richards Rīdzinieks

 

JG110

Velta Toma, Baiba Rirdāne, Lalita Muižniece, Valentīns Pelēcis, Edgars Krūmiņš, Ivars Lindbergs, Herta Krauja, Juris Kronbergs

 

JG111

Rainers Maria Rilke (Gunars Saliņš), Voldemars Avens, Guna Ikona, Ieva Prīmane, Ārija Elksne, T.S. Eliot (J. Krēsliņš, I. Jakaitis), Valdis Krāslavietis, Inārs Brēdrichs

1977

JG112

Uģis Sprūdžs, Lolita Gulbe, Imants Auziņš, Māris Čaklais, Ezra Paunds (Ezra Pound), Roberts Frosts (Robert Frost), Kārls Sendbergs (Carl Sandburg), Marianna Mūra (Marianne Moore), Voless Stīvenss (Wallace Stevens), E.E.Kamingss (e.e.cummings), Elīzabete Bišopa (Elizabeth Bishop), Roberts Louels (Robert Lowell), Džons Ešberijs (John Ashbery), Gerijs Snaiders (Gary Snyder), V.S.Mervins (W.S.Merwin), Teodors Rētke (Theodore Roethke), Harolds Dalls (Harold Dull), Terners Kasitijs (Turner Caassity), Aire Sedofs (Ira Sedoff), Džons Nepls (John Knoepfle), Marks Strends (Mark Strand), Džeimss Merils (James Merill), Denisa Līvertova (Denise Levertov), Diana Vokoski (Diane Wakosski), Ričards Šeltons (Richard Shelton), Deniss Danns (Denis Dunn)

 

JG113

Juris Mazutis, Gundars Pļavkalns, Baiba Bičole, Andrejs Irbe, Viktors Kalniņš, Janis Ricos, Rita Gāle

 

JG114

Ināra Cedriņa, Valdis Arvis, Andris Kārkliņš, Gunars Saliņš, Nikolajs Kalniņš, Aina Kraujiete, Imants Auziņš

 

JG115

Ieva Prīmane, Velta Sniķere, Jānis Jaunsudrabiņš, Alma Bēne, Kārlis Dzelzītis, Roberts Mūks, Lidija Dombrovska

 

JG116

Juris Kronbergs, Ingrīda Vīksna, Velta Sniķere, Inese Baļķīte, Alma Bēne, Juris Zommers, Jānis Rokpelnis

1978

JG117

Imants Ziedonis, Māra Kalmane, Irma Bērziņa, Roberts Mūks, Inārs Brēdrichs, Jānis Peters, Eduards Patvaldnieks, Guna Ikona, Andrejs Vozņesenskis, Ontons Zvīdris, Jānis Svilāns, Juris Mazutis

 

JG118

Sarma Muižniece, Jānis-Imants Sedliņš, Dīna Rauna, Mārtiņš Grants, Jānis Kļaviņš, Pauls Miniats, Rita Rumpētere, Anita Dzirne, Māra Gulēna, Imants Barušs, Zinta Aistara-Rūtena, Inese Baļķīte, Laris Saliņš, Ināra Cedriņa

 

JG119

Ausma Jaunzeme, Maija Meirāne, Valters Nollendorfs, Visvaldis Reimanis

 

JG120

Vincents, Egita Levita, Vilis Zariņš, Lidija Dombrovska, Ints Cīrulis

 

JG121

Andrejs Eglītis, Andris Kārkliņš, Māra Zālīte, Inārs Brēdrichs, Valdis Arvis, Juris Zommers, Rita Rumpētere, Juris Mazutis, Mārtiņš Grants, Māra Gulēna, Alma Bēne, Baiba Bičole

1979

JG122

Astrīde Ivaska, Aina Kraujiete

 

JG123

Andrejs Irbe, Aina Zemdega, Andreja Irbes un Māras Kaugaras atdzejojumi no zviedru valodas

 

JG124

Dzintars Freimanis, Veronika Strēlerte, Ontons Zvīdris, Valentīns Pelēcis, Teodors Tomsons, Maija Meirāne, Lolita Gulbe, Alma Bēne

 

JG125

Voldemārs Avens, Roberts Mūks, Juris Zommers, Margita Gūtmane, Dzintars Rubenis, Teodors Tomsons, Mārtiņš Grants, Sarma Muižniece, Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis

 

JG126

Richards Rīdzinieks, Juris Mazutis, Māra Gulēna, Inese Baļķīte, Eduards Salna, Irma Bērziņa, Visvaldis Reimanis, Francis Svilāns, Alma Bēne, Māris Čaklais, Nikolajs Kalniņš, Ints Cīrulis, Valda Dreimane

1980

JG127

Rita Rumpētere, Ints Cīrulis, Inese Baļķīte, Lolita Gulbe, Dzintars Rubenis, Dagnija Dreika, Visvaldis Reimanis, Lidija Dombrovska, Teodors Tomsons, Juris Kronbergs, Valters Nollendorfs

 

JG128

Aina Zemdega, Juris Zommers, Jānis Kļaviņš, Anita Dzirne, Sarma Muižniece, Lija Brīdaka, Askolds Krastiņš

 

JG129

Vilis Zariņš, Valdis Arvis, Jānis Imants Sedliņš, Juris Zommers, Vincents, Lolita Gulbe, Ontons Zvīdris, Inese Baļķīte, Francis Svilāns, Imants Auziņš, Ieva Lešinska

 

JG130

Valda Dreimane, Maija Meirāne, Erna Ķikure, Valda Mora, Leons Briedis, Alma Bēne, Aina Kraujiete, Guna Ikona, Eduards Salna, Andrejs Eglītis

 

JG131

Česlavs Milošs (Czezław Miłosz), Voldemārs Avens, Astrīde Ivaska, Rita Gāle, Jānis Gorsvāns, Inārs Brēdrichs, Juris Kronbergs, Francis Svilāns, Visvaldis Reimanis, Juris Mazutis, Olga Lisovska, Māris Čaklais

1981

JG132

Rita Gāle, Karmena Kurzemniece, Inārs Brēdrichs, Nikolajs Kalniņš, Imants Ziedonis

 

JG133

Uldis Grasis, Maija Meirāne, Vizma Belševica, Margita Gūtmane

 

JG134

Aina Zemdega, Uldis Bērziņš, Māris Čaklais

 

JG135

Māra Zālīte, Valda Dreimane, Imants Barušs, Lidija Dombrovska, Uģis Sprūdžs, Ieva Lešinska, Alma Bēne, Dzintars Rubenis, Monika Zariņa, Inārs Brēdrichs, Knuts Skujenieks, Jānis Gorsvāns

 

JG136

Gunars Saliņš, Juris Kronbergs, Lidija Dombrovska, Margita Gūtmane, Rita Rumpētere, Valentīns Pelēcis, Māra Rozīte, Eduards Salna, Pēteris Zirnītis

1982

JG137

Olafs Stumbrs, Astrīde Ivaska, Jānis Gorsvāns, Maija Meirāne, Juris Mazutis, Visvaldis Reimanis, Astrida Stānke, Vitauts Ļūdēns, Rita Rumpētere, Margita Gūtmane, Zbigņevs Ježina (Zbigniew Jerzyna) un Juljans Pšiboss (Julian Pszybos) - atdzej. R. Luginska, J. Osmanis, u.c.

 

JG138-139

Gundars Pļavkalns, Astrīde Ivaska, Aina Kraujiete, Uldis Grasis, Jānis Galviņš

 

JG140

Ojārs Krātiņš, Voldemārs Avens, Juris Mazutis, Juris Kronbergs, Inguna G, Karmena Kurzemniece, Teodors Tomsons, Indulis Leinerts

 

JG141

Lolita Gulbe, Astrida Stānke (Stahnke), Lidija Dombrovska, Visvaldis Reimanis, Eduards Salna, Andris Kārkliņš, Māris Melgalvs

1983

JG142

Pāvils Johansons, Rita Laima Rumpētere, Juris Dilevko, Inese Baļķīte, Erna Ķikure, Valdis Arvis, Alma Bēne, Ontons Zvīdris, Dzintars Rubenis, Māra Zālīte

 

JG143

Sarma Muižniece, Anita Ieva Dzirne, Anda Avena, Māra Galēna, Māra Gulēna, Jānis Imants Sedliņš

 

JG144

Raivis Madars, Maija Meirāne, Lidija Dombrovska, Valentīns Pelēcis, Elga Leja, Olģerts Rozītis, Astrida Stānke, Jānis Sirmbārdis

 

JG145

Roberts Mūks, Dagmara Igale, Maija Meirāne, Juris Zommers, Visvaldis Reimanis, Imants Ziedonis

 

JG146

Aina Kraujiete, Vizma Belševica

1984

JG147

Valdis Dzilna, Nikolajs Kalniņš, Knuts Skujenieks, Mārtiņš Grants, Valdis Krāslavietis

 

JG149

Juris Mazutis, Karmena Kurzemniece, Lūcija Kalniņa, Inguna G

 

JG150

Veronika Strēlerte, Astrīde Ivaska, Lauma Cenne, Roberts Mūks, Inārs Brēdrichs, Valentīns Pelēcis, Bertolts Brechts (Bertolt Brecht), Zbigņevs Herberts (Zbigniew Herbert), Ezra Paunds (Ezra Pound)

1985

JG151

Aina Kraujiete, Lidija Dombrovska, Visvaldis Reimanis, Laimonis Juris G, Ontons Zvīdris, Vitauts Ļūdēns

 

JG152

Aina Zemdega, Visvaldis Reimanis, Jānis Gorsvāns, Alma Bēne, Ārija Elksne

 

JG153

Maija Meirāne, Voldemārs Avens, Valdis Krāslavietis, Ontons Zvīdris, Antons Slišāns

 

JG154

Juris Kunnoss, Marta Landmane, Nikolajs Kalniņš, Eduards Salna, Inārs Brēdrichs

 

JG155

Elga Leja, Eduards Freimanis, Lauma Cenne, Vizma Belševica, Inguna G

1986

JG156

Pēteris Cedriņš, Roberts Mūks, Visvaldis Reimanis, Astrida Stānke, Aivars Neibarts

 

JG157

Aina Zemdega, Rita Gāle, Anna Rancāne, Jānis Gorsvāns

 

JG158

Olafs Stumbrs, Pēteris Cedriņš, Jānis Radāns, Dzeja, dzejoļi, Eduards Salna, Roberts Greivss (Robert Graves), Velga Krile

 

JG159

Juris Kronbergs, Voldemārs Avens, Erna Jureviča, Marta Bārbale

 

JG160

Lolita Gulbe, Astrīde Ivaska, Aina Kraujiete, Pēteris Cedriņš, Rimants Ziedonis

1987

JG161

Roberts Mūks, Visvaldis Reimanis, Juris Zommers, Ontons Zvīdris, Anna Rancāne, Ojārs Vācietis

 

JG162

Juris Kronbergs, Anita Dzirne, Elga Leja, Kahlils Gibrans (Kahlil Gibran, tulk. Astrida Stānke (Stahnke)), Valdis Krāslavietis, Inārs Brēdrichs, Klāvs Elsbergs, Gunars Saliņš

 

JG163

Lidija Dombrovska, Marta Landmane, Eduards Salna, Valentīns Pelēcis, Māris Čaklais

 

JG164

Rita Gāle, Baiba Bičole, Aina Zemdega, Māra Zālīte

 

JG165

Juris Mazutis, Andris Kārkliņš, Ontōns Zvīdris, Imants Auziņš

 

JG166

Velta Toma, Aina Zemdega, Astrīde Ivaska, Valdis Dzilna, Aina Kraujiete, Jānis Peters

1988

JG167

Maija Meirāne, Erna Jureviča, Ilze Kļaviņa, Velta Kaltiņa, Aivars Ruņģis, Velta Toma

 

JG168

Valdis Krāslavietis

 

JG169

Juris Mazutis, Jānis Vanags, Pēteris Cedriņš, Roberts Mūks, Ieva Lešinska, Elga Leja, Māris Čaklais

 

JG170

Modris Mednis, Valda Dreimane, Indra Gubiņa, Rita Gāle, Aivars Ruņģis, Sniedze Ruņģe, Aina Kraujiete, Jānis Gorsvāns, Ivars Lindbergs, Astrīde Ivaska, Dina Bitēna-Sirmā

1989

JG171

Valda Dreimane, Ivars Lindbergs, Roberts Mūks, Gundars Pļavkalns, Lidija Dombrovska, Ivars Ivasks, Guntars Godiņš

 

JG172

T.S.Eliots (atdz. Jānis Krēsliņš sr.), Amīrs Gilboa (atdz. Uldis Bērziņš), Ivars Ivasks (atdz. Valters Nollendorfs)

 

JG173

Veronika Strēlerte, Eduards Salna, Rita Gāle, Ontons Zvīdris, Aivars Ruņģis, Kaspars Dimiters

 

JG174

Māris Čaklais, Aina Kraujiete

 

JG175

Eduards Salna, Inese Baļķīte, Anna Rancāne, Teodors Tomsons

1990

JG176

Aina Zemdega, Alma Bēne, Ilze Binde

 

JG177

Phillipe du Thaun (atdz. Jānis Krēsliņš), Roberts Mūks, Margita Gailīte, Guntars Račs

 

JG178

Valters Nollendorfs, Imants Auziņš, Astrīde Ivaska, Valdis Krāslavietis, Valentīns Pelēcis

 

JG179

Aina Kraujiete, Klāra Zāle, Rita Gāle, Aivars Ruņģis, Laima Līvena

 

JG180

Oktavio Pazs (Octavio Paz), Federiks Garsija Lorka (Federico Garcia Lorca), Horhe Giljens (Jorge Guillen), atdz.: Aina Kraujiete, Leons Briedis, Jānis Krēsliņš, Astrīde Ivaska

1991

JG181

Jānis Rainis, Valdis Krāslavietis, Pēteris Zirnītis, Pēters Brūvers

 

JG182

Jānis Ramba (Jānis Elsbergs), Anna Auziņa, Juris Zommers, Juris Mazutis, Mārtiņš Grants, Sarma Muižniece

 

JG183

Ivars Ivasks (Ivar Ivask, atdz. Valters Nollendorfs), Voldemārs Avens, Bernards Brazdžonis (Bernardas Brazdzionis, atdz. Paulis Kalva)

 

JG184

Juris Mazutis, Arnolds Lūsis, Velta Toma, Gunars Saliņš, Aina Zemdega, Knuts Skujenieks, Lolita Gulbe, Aina Kraujiete, Indra Gubiņa, Mārtiņš Grants, Ivars Lindbergs

 

JG185

Velta Sniķere, Margita Gūtmane, Kellija Čerija (Kelly Cherry), Jānis Ramba

1992

JG186

Arturs Alliksārs, Ivars Lindbergs, Marta Landmane, Andrēs el Leton-Kārkliņš, Amanda Aizpuriete

 

JG187

Andrejs Irbe, Māris Čaklais, Lidija Dombrovska, Valentīns Pelēcis, Jānis Gorsvāns, Roberts Mūks

 

JG188

Čārlzs Simiks (Charles Simic - atdz. Gunars Saliņš), Eds Čebereks (Ed Chaberek, atdz. Guna Čebereka), Česlavs Milošs (Czeslaw Milosz, atdz. Aina Kraujiete), St. Deniss-Garno (Saint-Denys-Garneau, atdz. Aina Kraujiete), Eba Lindkviste (Ebba Lindquist, atdz. Fricis Dziesma), Toms Hedlunds (Tom Hedlund, atdz. Fricis Dziesma), Maria Vīne (Maria Wine, atdz. Fricis Dziesma), Ēriks Aksels Karfelts, Helmers Grundstrēms, Nilss Ferlīn (Erik Axel Karlfeldt, Helmer Grundström, Nils Ferlin, atdz. Alant Vils)

 

JG189

Ivars Ivasks, Māris Cinītis, Mārtiņš Grants, Juris Zommers, Valentīns Pelēcis, Ontons Zvīdris, Anrijs Punka

 

JG190

Baiba Bičole, Inese Baļķīte, Lolita Gulbe, Aina Kraujiete, Nora Kalna

1993

JG191

Valentīns Pelēcis, Pēters Brūveris, Roberts Mūks, Jānis Krēsliņš, Gunars Saliņš, Aina Kraujiete, Viktos Neimanis

 

JG192

Maija Meirāne, Andrejs Irbe, Juris Zommers, Marta Landmane, Guntars Godiņš

 

JG193

Jānis Ramba, Rudīte Raudupe, Indra Gubiņa, Eduards Salna, Valdis Krāslavietis

 

JG194-195

Baiba Bičole, Aina Kraujiete, Paulis Birznieks, Voldemārs Avens, Andris Akmentiņš, Juris Zommers

1994

JG196

Helmers Grundstroms (Helmer Grundström) atdz Alant Vils, Korneliss Vreesvijks (Cornelis Vreeswijk) atdz. Alant Vils, Šeimus Hīnijs (Seamus Heaney) atdz. Ilze Raudsepa

 

JG197

Māra Gulēna, Jānis Baltauss, Roberts Mūks, Gunars Saliņš, Rita Gāle, Elga Leja, Nikolajs Kalniņš, Aina Kraujiete

 

JG198

Česlavs Milošs (Czeslaw Milosz - atdz. Jānis Krēsliņš), Lidija Dombrovska, Aivars Ruņģis, Valentīns Pelēcis, Pēteris Zirnītis

 

JG199

Indra Gubiņa, Roberts Laiviņš, Juris Mazutis, Vilnis Baumanis, Rita Gāle, Māris Ķirsons, Aleksandrs Pelēcis, Māra Zvaigzne, Valdis Voguls

1995

JG200

Astrīde Ivaska, Aina Kraujiete, Andrejs Eglītis, Gunars Saliņš, Ivars Lindbergs, Margita Gūtmane, Baiba Bičole, Lolita Gulbe, Indra Gubiņa, Rita Gāle, Austris Ruņģis, Roberts Mūks, Jānis Krēsliņš, Aivars Ruņģis, Voldemārs Avens, Juris Zommers, Ingrīda Vīksna, Maija Meirāne, Aina Zemdega, Nikolajs Kalniņš

 

JG201

Ivars Lindbergs, Voldemārs Avens, Aina Zemdega, Jānis Krēsliņš, Juris Zommers, Austris Ruņģis, Lalita Muižniece, Maija Meirāne, Valters Nollendorfs, Karmena Kurzemniece, Modris Zeberiņš

 

JG202

Baiba Bičole, Lidija Dombrovska, Lolita Gulbe, Raits Birkmanis

 

JG203

Inese Balķīte Račevska, Indra Gubiņa, Pēters Brūvers, Dagmara Igale, Margita Gūtmane, Pēteris Zirnītis, Andrejs Irbe

1996

JG204

Margita Gailīte, Māris Ķirsons, Modris Zeberiņš, Māris Ruks, Valentīns Pelēcis, Carl Gustaf af Leopold un Israel Holmström (atdz. Alant Vils)

 

JG205

Ingrīda Vīksna, Gundars Pļavkalns, Voldemārs Avens, Paulis Birznieks

 

JG206

Gunars Saliņš, Jānis Krēsliņš, Roberts Mūks, Pēters Brūveris, Māris Ruks

 

JG207

Anna Rancāne, Rita Gāle, Ingrīda Vīksna, Indra Gubiņa, Ivars Lindbergs, Lolita Gulbe

1997

JG208

Gundars Pļavkalns, Inese Baļķīte Račevska, Dagmāra Igale, Juris Zommers, Marta Landmane

 

JG209

Andrejs Eglītis, Ingrīda Vīksna, Voldemārs Avens, Rita Gāle, Roberts Mūks, Indra Gubiņa, Valentīns Pelēcis

 

JG210

Gunars Saliņš, Baiba Bičole, Jānis Krēsliņš, Juris Zommers, Roberts Mūks, Aina Kraujiete

 

JG211

Valda Mora, Paulis Birznieks, Inese Račevska, Ivars Lindbergs

1998

JG212

Modris Zeberiņš, Hjalmar Gullberg (atdz. Alant Vils), Ivars Lindbergs

 

JG213

Gunars Saliņš, Andrejs Irbe, Jānis Ramba, Laimdota Grīnšteina, Jānis Gorsvāns

 

JG214

Māris Čaklais, InESe

 

JG215

Juris Kunnoss, Rita Gāle, Andris Akmentiņš

1999

JG216

Maija Meirāne, Lolita Gulbe, Inese Račevska

 

JG217

T.S.Eliots (atdz. Jānis Krēsliņš un Aina Kraujiete), Jaroslavs Seiferts (atdz. Aina Kraujiete), Oktavio Pass (Octavio Pazs, atdz. Aina Kraujiete), Vislava Šimborska (Wislawa Szymborska, atdz. Jānis Krēsliņš), Omero Aridhis (Homero Aridjis, atdz. Aina Kraujiete), Sena angļu balāde (atdz. Juris Rozītis)

 

JG218

Juris Rozītis, Velta Sniķere, Ilze Binde

 

JG219

Imants Ziedonis

2000

JG220

Voldemārs Avens, Andrejs Irbe, Jānis Viesiens, Mirdza Čuibe

 

JG221

Dzintars Sodums, Juris Rozītis, Lidija Dombrovska, Ilze Savicka

 

JG222

Dezmonds Ogreidijs (Desmond O'Grady, atdz. Astrīde Ivaska), Džofrijs Skvairss (Geoffrey Squires, atdz. Astrīde Ivaska), Tomass Transtremers (Tomas Tranströmer, atdz. Andrejs Irbe un Māra Kaugara), Laršs Foršells (Lars Forssell, atdz. Andrejs Irbe)

 

JG223

Ričards Šileika (Ričardas Šileika, atdz. Jānis Elsbergs), Daiva Čepauskaite (atdz. Jānis Elsbergs), E.A.Po (Edgar Allen Poe, atdz. Ilmars Grants un Laima Kalniņa)

2001

JG224

Sarma Muižniece, Juris Zommers

 

JG225

Maija Meirāne, Inese Račevska

 

JG226

Rita Gāle, Jānis Elsbergs, Marta Landmane

 

JG227

Arturs Lundkvists (Artur Lundquist, atdz. Fricis Dziesma), Bobs Dilans (Bob Dylan), atdz. Juris Rozītis), Džerards Menlijs Hopkinss (Gerard Manley Hopkins, atdz. Juris Rozītis)

2002

JG228

Zbigņevs Herberts (Zbigniew Herbert, atdz. Maija Meirāne), Čarlzs Šimičs (Charles Simic, atdz. Maija Meirāne), Andrejs Grifius (Andreas Gryphius, atdz. Jānis Krēsliņš), Fernandu Pesoa (Fernando Antojnia Noguiera Pessoa, atdz. Laima Kalniņa)

 

JG229

Juris Kronbergs, Indra Gubiņa, Aina Zemdega, Lidija Dombrovska

 

JG230

Lolita Gulbe, Sarma Muižniece Liepiņa, Paulis Birznieks

 

JG231

Juris Kronbergs, Gundars Pļavkalns, Jānis Krēsliņš, Juris Zommers, Kārlis Vērdiņš

2003

JG232

Uldis Bērziņš

 

JG233

Marta Landmane, Māris Melgalvs, Uldis Bērziņš

 

JG234

Rainers Maria Rilke (atdz. Laima Kalniņa), Adams Zagajevskis (Zagajewski, atdz. Laima Kalniņa), Meija Svensone (May Swenson, atdz. Laima Kalniņa), Lidija Šimkute (atdz. Pēters Brūveris)

 

JG235

Laris Saliņš, Juris Zommers, Marta Landmane, Džons Elsbergs (atdz. Jānis Elsbergs)

2004

JG236

Jānis Baltvilks, Rita Gāle

 

JG237

Māris Čaklais

 

JG238

Andrejs Irbe, Sarma Muižniece Liepiņa

 

JG239

Juris Kronbergs

2005

JG240

Maija Meirāne

 

JG241

Knuts Skujenieks, Marta Landmane, Lidija Dombrovska

 

JG242

Baiba Bičole, Juris Rozītis, Leons Briedis

 

JG243

Vizma Belševica

2006

JG244

Gunars Saliņš, Lolita Gulbe

 

JG245

Karols Vojtila (Karol Józef Wojtyła, atdz. Maija Meirāne), Elīna Bākule

 

JG246

Imants Auziņš

 

JG247

Korāns - 26. sūra (atdz. Uldis Bērziņš), Uldis Bērziņš

2007

JG248

Voldemārs Avens, Velta Sniķere, Jānis Viesiens

 

JG249

Valters Nollendorfs

 

JG250

Ingmāra Balode

 

JG251

Ādams Zagajevskis (Adam Zagajewski), Zbigņevs Herberts (Zbigniew Herbert), Staņislavs Barančaks (Stanisław Barańczak), edvards estlins kamingss (e e cummings) - atdz. Ingmāra Balode

2008

JG252

Aina Kraujiete, Juris Zommers

 

JG253

Baiba Bičole, Arvils Rumpēters

 

JG254

Indra Gubiņa, Anita Dzirne

  JG255 Jānis Krēsliņš, vecākais
2009 JG256 Kristofers Smarts (Christopher Smart), tulk. Jānis Elsbergs
  JG257 Baiba Bičole
  JG258 Voldemārs Avens, Anita Dzirne
  JG259 Maija Meirāne
2010 JG260 Jānis Vādons
  JG261 Briežu Marija, Leons, Adriāns
  JG262 Juris Helds
  JG263 Gunars Saliņš
2011 JG 264 Inga Gaile, Uldis Grasis, Imants Auziņš
  JG 265 Edvīns Raups
  JG 266 Vizma Belševica
  JG 267 Anna Foma
2012 JG 268 Uldis Bērziņš, Leons Briedis
  JG 269 Indra Gubiņa, Juris Zommers
  JG 270 Uldis Bērziņš
  JG 271 Imants Auziņš, Anna Dzintare, Paulis Birznieks, Leons Briedis
2013 JG 272 Baiba Bičole, Imants Auziņš
  JG 273 Imants Ziedonis, Skaidrīte Kaldupe, Dace Micāne-Zālīte
  JG 274 Leons Briedis
  JG 275 Imants Auziņš, Dace Micāne-Zālīte
2014 JG 276 Maija Meirāne
  JG 277 Ieva Dāboliņa
  JG 278 Dace Micāne-Zālīte, Paulis Birznieks, Liāna Langa, Juris Kronbergs

 


Jaunā Gaita