Jaunā Gaita nr. 55, 1965

 

 

 

Richards Rīdzinieks

 

 

 

 

Ejot

 

 

Es eju pa plato ceļu,

kreklu vaļā uz krūtīm;

es gaidu nazi vai lodi

atvērtām acīm.

Bet izbrīnā redzu:

paveŗas kalni un upes,

un saule noglāsta ceļu.

 

Man ir svešinieka pase paradīzē.

Es esmu savādāks kā citi.

Pat dzimtajā malā

es būtu savādāks kā citi.

Bet visa pasaule ir pilna ar sveš'niekiem;

un saķērusies virvēs

mēs rāpjamies Himalajos,

tajos -

kuŗu galotnēs ir sirmgalvju atziņas un miers.

Bet mūžīga

ir mūsu mīlestība uz sauli.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Andrejs Pablo Mierkalns

 

 

 

 

Publika, kur tu esi

 

 

Kad diezgan bij dzīvē man atzinu krāts,

Tad pasauli aptvert reiz nesās man prāts:

 

Viss bilžainais atlass pa galvu man spiežas

Cik labi, ka brīži šie nav pārāk bieži,

 

Jo tad es kā atvara virpulī griežos

Kā kratīts no drudža, ka iereibis sviežos

 

No ielas uz ielu, no zemes uz zemi,

Bet krūtīs pukst sirds - to man neatņemi!

 

Skaļā balsī tad dzejas es sev deklamēju

Un steidzos tās pierakstīt tik, cik vien spēju

 

Globs ritinās strauji, tik strauji, tik strauji,

Ak, Dievs, jel šo šķitumu man aptvert ļauji.

 

Man dzejas dzimst tā katrā pagriezienā,

Un sakrājas visas uzreiz galvā vienā...

 

Kā aitu gans vakarā vilnainas aitas

Tā dzejas es līdzi ar viņu nu skaitu,

 

Bet vieglāk ir viņam, kas katrā ir iekšā,

To neskaita viņš, tikai to, ko redz priekšā.

 

Vai pasaule uzradās sprādzienā vienā?

Lūk, sajūta tāda ir man tajā dienā.

 

Bet reizē vel tāda kā pastarā dienā

Man šķiet: acis, ausis, lūk, rādās uz sienām,

 

Un redzu sev priekšā es miljoniem sejas,

Kas visas man līdzi ar dzejām tad smejas.

 

Lūk, dzejnieks, kas tiešām ar iedvesmu skrejas

Sprinta tempā skriets maratons! Ātrāka dzeja.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Gundars Pļavkalns

 

 

 

 

Piespraužamā meitene

 

 

 

Saulē kaist smilts

Un smaida tavs padsmitu veidols.

Acis lepnas, bet draiskas;

Smaidā mirdzoši balti,

Lieliski līdzeni zobi;

Āda

Tumšbrūna, vizoša,

Āfrikas kvēlā gaisa glāstīta

Atstaro tālo zilgmi -

Lūk, šokolādes vaibsti,

Šokolādes kakls,

Šokolādes rokas un krūtis...

Bieži tik pavērot

Tava kakla un krūšu līnijas tīrās.

Un tavā brūnumā,

Tavā melnajā skatienā

Es ieraugu dažreiz

Mednieku, zvejnieku, klejotāju,

To, kas atstāja

Jūtīgas līnijas, brīnumainas krāsas

Sensenu ģinšu alās.                            

Tas ziemeļu novados vērtās

Rožains, linmatains,

Sniega ēnām acīs.

Bet spānietes matos un tavā pierē

Es redzu aizlaikus -

Ziemeļbriežus, bizoņus,                        

Puķu spilgtumu,                                  

Koku puduŗus stepē...

 

 

 

 

 

Mākoņainā rītā

 

 

Kā spilgtas reklāmas

Pret pelēcīgiem kalniem

Meitenes koškrāsainas

Zilas, dzeltenas, mēļas,

Zaļas, sārtas

Pelēcīgā rītā

Uz pelēcīgas ielas stūŗa –

Meitenes slaikas,

Meitenes apaļīgas,

Visas spilgtas.

Bet vienai

Acīs

Viss šī rīta debesu

Gaišais pelēkums...

 

 

 

 

Leģenda

 

 

Istabiņā putekļainā

Viņš rakstīja dziesmu un sonetu daudz.

Vējainā rudens saules dienā

Senās drupās baložus baŗodams,

Viņš prātoja, skumjām augot,

Ka rijība, trulums, guļvietas tīksmes

Dzīŗo;

Ka Filozofija

Tik vientulīga.

Bet naktī viņš atrada tīksmi,

Atdodams pēdējos grašus

Un iedomā juzdams citu. -

Vārsmās

Skaistule ledaina tērpā zaļā,

Spodrināts gaišmates zelts

Un ziedi, kas kaisījās

Viņas klēpi un matos...

Ielās vīpsnāja meičas.

Krunkaina vecene pasmējās:

„Viņš ir atstāts...”

Vārsmotājs tām pagāja gaŗām -

Mazs, tievs un melnīgsnējs,

Vaigiem iekritušiem, ērgļa knābi,

Skatienu tumšu un asu.

Sonetā kādā viņš teica,

Ka kļūšot par marmoru varbūt -

Un, lūk, brīnums:

Viņš dvēselē tapa cietāks,

Aizvien cietāks -

Līdz arī miesa

Sāka akmenī vērsties!

Pakustamies

To redzēja pēdējo reizi

Vakarā siltā,

Kad pilsētas laukumā ļaudis

Pastaigājās lokā;

Kad koki bij ziedos

Un apaļš mēness

Kā apdilusi zelta monēta

Vizēja virs apvāršņa.

Rītā dzejnieku kalsno

Atrada pilsētas laukumā stāvot -

Akmens veidolu klusu. . .

Jau ilgi

Viņš stāv tur un vēro

Ļaudis, kas atnāk un pagaist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora piezīmes:

 

Šis dzejolis ir ar liroepisku raksturu. Ir allūzijas uz Dantes un Petrarkas dzeju, arī zināmā mērā uz Dantes izskatu. Dažas detaļas (kā „derīga informācija”) nāk no Benvenuto Cellini autobiogrāfijas un Somerseta Mōma „Don Fernando”. Laba tiesa, īstenībā lielākā daļa, nāk no paša pieredzes un iztēles. Leģendas fantastiskā gaisotne - statuja pilsētas laukumā ir akmenī pārvērties dzejnieks. Cik atceros, eksistē tāda slimība, kas miesai liek pārkaļķoties un rada „akmens cilvēku”. Šāds „akmens cilvēks” un statuja tautas nostāstos varētu „saplūst kopā”. Tas par pārvēršanos marmorā nāk no Dantes vārsmām. Dzejoļa galvenās līnijas radās pavisam spontānā inspirācijā; tikai pēc tam salasīju derīgas detaļas - ieskaitot Dantes „marmoru”.

Mana sākotnējā inspirācija: Dzejnieks - dzīvē nelaimīgs - kļūst aizvien cietāks - beidzot pārvēršas akmenī, kļūstot par statuju pilsētas laukumā.

Zobošanās ielās kā par Serenu Kjerkegoru (Sören Kierkegaard). Drupas ir Čellini autobiogrāfijā minētās senlaiku drupas Romā. Tajās bijis milzums baložu. Pastaigāšanās lokā nāk no lasītā par spāņu ieražām.

 

 

 

Jaunā Gaita