Jaunā Gaita nr. 88, 1972

 

Andrejs Irbe

 

 

GAR GOVĪM KĀDS

STAIGĀ, UN

MĒNESS SPĪD

 

1

 

Zem jūlija mēness

pa skarainām smilgām

gar govīm Laima brien.

 

Dieviete,

kādēļ tev dzejnieces vārds?

 

Neteikšu. Rīts jau.

Suņi sāks riet.

 

Ticu. Nevar. Un laiks ir tāds:

 

pa šauru ežu ir jāiet,

kad bīskaps Alberts

un vikingu laivas

ar suņu kravu

pa Daugavu brauc.

 

Tavs Dieviņš baltais

šūpojas brūnaļas ragā,

tavs jumis vikinga

saujā dīgst.

 

Bet jūlija mēness ir medains,

mirkst medū lapseņu kājas.

Lai svētbilžu dievmāte kliedz,

mēs paliksim pirtsslotā.

2

Šai naktī nobūra mūs...

Cik mierīgi zālē guļ govs,

cik mierīgi elpo smilga,

cik smilgās ir mierīga nakts,

cik ļoti rudzi smaržo.

 

Un tad mūs vīrakā kristīja

zem vienas zvaigznes

gudrie no austrumiem.

 

Zobens pie kakla:

Tici!

Zobens pie kakla:

Mīli!

Zobens pie kakla:

Dievs ir viens

un liels!

 

Cik mierīgi uz zāles

no ķiršiem sula lās,

cik balti naktī blāv

tā baltā bērza tāss.

 

Gar govīm staigā kāds,

pa miegam govis īd,

peld jūlijs, peld pa miglu,

un augstu mēness spīd.

 

Vai redzi –

 

pa straumi peld laiva?

Viss klusu.

Peld laiva.

3

 

 

Zem jūlija mēness

pīpenes ziedā

dieviete Laima

gadus skaita.

 

Ik gadus simts suņu ādu

vikinga kažokam,

bet suņu dvēseles dzīvas

no altāriem skatās uz mums.

 

No altāŗiem dievmātes palags

un rietoša saule pār jūŗu

deg acīs.

Apžilbinās?

Neapžilbinās?

Pret straumi melnas laivas peld,

un laivās zelta vārpas.

 

Cik mierīgi no nātrām

zem mēness rasa lās,

cik balti naktī blāv

tā bērza baltā tāss.

 

Gar govīm staigā kāds,

pirts spārēs gadi dzied,

zem dzeltenīga mēness

balts tīrums balti zied.

 

Gar rudzu malu sarkanbrūna lapsa iet

uz meža pusi.

4

 

 

Pa Daugavu peld bīskaps

ar pušu grieztu rīkli.

 

Nomazgā, Laimiņa,

ar nātru rasu

bīskapu ticības

no acu skropstām,

no matu kodeļas

vīraku izsukā.

 

Nepietiek, nepietiek

ar vienu sauli,

ar vienu svešzemju

zvaigzni virs pirts.

 

Tavā seģenē ir tūkstošiem zvaigžņu gaismas,

aiz katras zvaigznes viena saule spīd.

Gar gaišu padebesi gaiši zaļā naktī

no bišu vaska izliets mēness slīd.

 

Gar govīm staigā kāds, mirkst rasā dona maizes,

pa tievu mēness staru uz leju medus lās.

Viss noburts ir, gaiss virmo, blāv kalna malā bērzs,

spīd gaiši gaišā naktī tā bērza baltā tāss.

 

Un upe nes uz leju

bīskapu.

5

 

 

Zem jūlija mēness

nobūra.

Paliksim pirtsslotā.

 

Visu gaŗu ilgu ziemu

vien tā bērza elpa būs,

no tās slotas piles pilēs,

no tām pilēm pazīs mūs.

 

Ar vienu vien zvaigzni

nepietiek,

zvaigznēm vajag daudzām būt;

ar vienu vien sauli

nepietiek,

ar vienu vien

vakarblāzmu.

Ar vārpām vien ir par maz,

vajag

pīpenes zieda.

 

Mirkst medū lapseņu kājas.

Aiz spāres aizbāzta

pirtsslota

pil.

Pret straumi melna laiva peld.

 

Bet pirts stāv upes malā,

un mēness spīd,

gar govīm staigā kāds,

pa staru slīd

un ieslīd bērza elpā.

 

 


 

Guna Ikona

 

 

TUKŠUMA BRĪDIS

 

 

 

Jutos

tavas gleznas karalis

(klauns?).

Nogāzies,

zemei pielipis,

dzīvot aizmirsis.

Krūtīm uzrāpies

milzu kukainis

draudīgi staipa taustekļus

sirds virzienā.

 

RAKSTNIEKU

CĒLIENAM

POŠOTIES

 

 

 

Izskaistinu nagu mēnešus

slaiko pirkstu galos.

Pārcilāju zvērādu apmetņus.

Ietinos samtā.

       Un tad -

       pārtopu:

iekūstu tautā.

Esmu taure, kuŗu Latvija pūš,

karogs

plandos nākotnes

brīvajos vējos,

Baltijas balss

saucu: tici, tici,

atgriezies.

 

7. 11. 71.

 

 

.

 


 

Aina Kraujiete

 

 

GOLIĀTS DĀVIDU

UZ ROKĀM NĒSĀ

 

     Nav vārdu

vaimanām. Spalgo nopūtu notis

apklusina smilts.

                        Vaigu robustos robus

sīki graudi kā minidārgakmeņi rotā.

 

KAŖŠ GOLIĀTS uz rokām nēsā

par DĀVIDU pārģērbušos NĀVI

(tas plātās kā platastīgs pāvs

un svētī kā žēlīgs pāvests

ar mūžīgu dzīvošanu pēc varoņnāves).

                                                     Bet jauneklis

                                      kura acu dobumus

                             jau gaida smilts,

                   Dāvida priekšā stāvot

            vēl izbrīnā bilst:

 

„Cik dīvainas funkcijas

ūdenim uzticējis ir mēness!”

 

ai neņemt kā augļus

rokas granātas,

bet jūsmīgi

visu mūžu

debešķīgos lielceļus pētīt --

 

KAŖŠ

GOLIĀTS

uz rokam nēsā

par DĀVIDU pārģērbušos NĀVI.

                                           Un jaunavas,

                                      no kuŗu klēpjiem

                               dzimt jauniem Goliāta

                                           kaŗapulkiem,

                                           aiz lakatiem slēpjoties

                                         pus neziņā mulst:

 

„Aiz ko tik bangains pulss,

kad ūdenī peldas pilns mēness?”

 

jūŗa, apstājies apstājies

vilnīt, lai nereibst

kā kailam mēnesim kailām

pa viļņiem pa vējam slīdot --

                                      KAŖŠ GOLIĀTS

                                      uz rokām nēsā

                        par DĀVIDU pārģērbušos

                                                  NĀVI.

Tikmēr

          bērni ar zilu krītu

          uz mūŗiem sazīmē kuģus zemūdens kaujām.

Viņi neko nezina vēl par zaudētām uzvarām

          un par olīvzaru, kas mieru nenes.

                                                       Viss

                                           mainās, plūst.

                                           Izmainās

                                    mēness kontūras, un

                                  atkārtojas

bez vārdu vaimanas,

kad jaunās ciltis

nogulda smiltīs

aizvien jauni

laicīgo varu

krustakaŗi -

                 mūžīgā masku spēle

                               turpinājās:

 

KAŖŠ GOLIĀTS UZ ROKĀM NĒSĀ

PAR DĀVIDU PĀRĢĒRBUŠOS NĀVI

 

 


 

Pāvils Johansons

 

HONDA

 

 

 

Pirmais -   un tu dodies ceļā

              spērienu mugurā dabūjis

 

Otrs - un tev vēderā kāds

          velk aiz striķiem

 

Trešais -    un tev jau pieder pasaule

 

Ceturtais -  un tu nejūti vairs asfaltu,

                 tavi 50 zirgi liek domāt

                 ka tu lido uz pasaules robežas

                 atbrīvots ātruma paradīzei.

 

NĀC LĪDZ

 

 

 

Nāc līdz uz Džo restorānu

vai uz zaļgani sulīgo parku -

     desmit pirksti spēlē klavieres

tikpat labi abās vietās

un abās vietās šķīvji pēc ēšanas

izskatās vienādi tukši,

kečups vienādi sarkans

un abās vietās tāpat

jāpaceļ glāze pie mutes

un abās vietās pēc samaksāšanas

jāceļas kājās, lai ietu citur,

kur varētu tev noplūkt kādu pieneni

ko spraust tavos tumšajos matos

              es uzkāpšu kokā

un svilpojot She Belongs to Me

fotografēšu tavas kājas

kas tad staigās kādā fotoalbumā

manu un citu acu pāriem par prieku

              es atbrīvošos no savām naktīm

un iekāpšu tavā dienā

turēšu tavas priekšpusdienas rokas

turēšu tavas pēcpusdienas krūtis

un ja tu neļausies

es nokodīšu tavu ausi

            to tad nesīšu mājās

ielikšu spirtā aiz stikliem

un kliegšu, kliegšu pilnā kaklā

lai pārliecinātos, ka tu tiešām esi kurla

 

       nāc līdz uz koncertnamu

klausīties kā ģēnijs moka vijoli un mūsu ausis

brauksim kalnos lai pārbaudītu atbalsis

būsim uzticīgi viens otram fis-mollā

nāksim mājās iedeguši zem tās pašas saules

kas ņirdz zaldātiem acīs, kad slāpes ir viss

un nāve kāds cipars

kas šad tad jāuzmet uz kauliņiem

            laizīsim debesis cerībā ka tās ir ūdens

ēdīsim pazoles, cerībā ka tās ir ēdiens

gulēsim zem vienas segas un dalīsim cigareti

runāsim vienā valodā vienā toņkārtā

               tavs prieks būs mans miers

es tev atdošu tavu nokosto ausi

ja tu man atdosi manējo

 

BABY BLUE

 

 

 

Meldija: B. Dilana (Bob Dylan) It's all over now baby Blue.

 

Cik nesen biji šeit, kad visu saņēmi,

un to, kas tev vēl trūka, to tu paņēmi –

savu nastu turpmāk nesi raudādams,

un steidzies projām cik vien jaudādams.

Vienalga kurš ir vainīgs, es vai tu,

jo viss ir tagad zudis, BABY BLUE.

 

No rītiem, kad tu mosties miega cietumos,

un vakaros, kad saule nozūd rietumos,

tu piecelies un nogulies kā zēns,

kas prātā nogurstot ir kļuvis lēns.

Vienalga kurš ir vainīgs, es vai tu,

jo viss ir tagad zudis, BABY BLUE.

 

Tu apsēdies un atpūties uz sēdekļa

un centies sevi vēsināt bez vēdekļa,

bet acis tev sen aizkritušas ciet,

tu neredzi un nezini kurp iet,

un man vienalga kurš ir vainīgs, es vai tu,

jo viss ir tagad zudis, BABY BLUE.

 

Uz lūpām tavas atmiņas vēl redzamas,

tavas mīlestības segas - tās vēl sedzamas,

bet drīz tās klāsies cita prieka dēļ,

tas gadīsies nez kāda nieka dēļ,

un man vienalga kurš ir vainīgs, es vai tu,

jo viss ir tagad zudis, BABY BLUE.

 

Uz dienvidiem tu dosies īkšķi vicinot,

uz ziemeļiem tu atskatīsies nicinot

tos brīžus, kuŗiem drīz vien bija gals.

Tu negaidīji, ka tev dzīvē sals.

Vienalga kuŗš ir vainīgs, es vai tu,

jo viss ir tagad zudis, BABY BLUE.

 

Tavs prieka klauns ir iesprūdis kā lamatās,

un smiekli tev sen iegrimuši grāmatās,

kur cita starpā Meidžor Meidžor Meidžors kliedz,

bet klusībā pie sevis viņš sen zviedz:

man vienalga kurš ir vainīgs, es vai tu,

jo viss ir tagad zudis, BABY BLUE.

 

PROGRESĪVĀ

POLĪTIĶA

REFLEKSIJAS 69.

GADA RUDENĪ

 

 

 

Šī gadudesmita uzvalks drīz būs novalkāts,

kosmosa varoņi aug skaitā,

un vakardienas sasniegumi

jau kļuvuši antīki.

 

Domu skaidas smadzeņu ugunskurā

dzen jaunas ideju dzirksteles teorijās.

Balts guļ acumirklis roka grābšanai,

drīz izrakstīts konvencijas diegiem.

Gadi krīt kā ūdens lāses vēstures upē.

 

Man ir datums nākotnē,

kad gribēšu negribēto,

redzēšu neredzēto,

jutīšu nejusto,

dzirdēšu nedzirdēto,

kad saukli vēl būs mitri tos saklausot.

 

Man ir datums nākotnē,

kad aulekšiem ķeršu

brīvības dimensiju

un došos ceļā

vienis prātis ar visiem.

 

 

 


 

Juris Kronbergs

 

 

BAGATELLE AP

12.00 VAKARĀ

 

(nolūks: uzjautrināt

papīru, zīmuli

un sevi pašu)

 

stallī zirgs un podā puķes

savā vietā viss kā nākas

paliec mierīgs - nešauj struķes

gaisma nāks - tā nāks no bākas

 

KĀ NOSLEPKAVOJA

DZEJNIEKU

DZINTARU SODUMU

(balāde)

 

viņš bija nonācis kādā salā

liels spēcīgs vīrs –

tādu es viņu atceros

 

(starp citu:

mūsu ģimenes reiz pavadīja

vasaru kopā uz laukiem –

man toreiz bija pieci gadi

un ne mazākās jausmas

ka viņš ir dzejnieks)

 

visapkārt salai

tumši zilajā mazliet eļļainā ūdenī

šūpojās aiŗlaivas

 

attālums līdz cietzemei tāds

ka nevis ar pārcilvēcisku

bet cilvēcisku piepūli

varēja līdz turienei aizairēties

 

varbūt viņš gāja uz kādu no laivām

kad tas notika

 

bija karsta diena - saule zenītā

(loti neparasti šajos platuma grādos)

 

varbūt viņš sēdēja zālē

un rakstīja dzejoli

kad no mugurpuses

viņam pārbrauca ceļu nogludinātājs

ar Trimdas Apvienotās Dumības smagumu

 

(vēlāk tā svaru lēsa

uz deviņi tonnu - man gan aizdomas

ka jārēķinās ar kādām 15-18)

 

putni - izbrīnā vēroja šo notikumu

un vēl šodien par to runā

 

kad nogludinātājs pazuda

viņš bija plakans kā

                          etnogrāfiski

                          pareizs

                          latvisks

                          plācenis

 

vēlāk (bet tomēr diezgan drīz)

viņš sadrupa

 

kāds ar slotu un lāpstiņu

viņu saslaucīja

iebēra izturīgā turziņā

 

to rūpīgi aizlīmēja

un aizsūtīja uz Ameriku

 

uz Bostonu -

uz klusu un mierīgu

Bostonas pilsētas daļu

 

un tur tā vēl joprojām ir

 

to skaidri zinu

jo pats pagājušo vasaru

tur biju ciemos

 

ar viņa sievu pārrunāju

dzīvi mākslu dzeju

un pasaules bojā eju

 

un kaut gan

viņa man neparādīja

viņa zināja teikt

ka vienā no augšstāva istabām

 

TĀ TURZIŅA IR

 

 

(1971.g. jūnija beigās Stokholmā)

 

Dr. A. Ritmaņa ģimenei

 

 

 

pelēka diena Portlandes pilsētā

pelēka diena oktobra pirmajā pusē

 

ieej tajā kā mīļa drauga smaidā

ieej tajā un pašķir ilggadīgos zarus

kas apseguši tavu seju

 

ieej tajā - ej droši

nebaidies no koku krāšņajām krāsām

vai pelēkās debess bezgalīgās vienmuļības

 

nebaidies

jo šī diena ir maiga tik maiga

un rudens -

laiks kad jāatbīda zari no sejas

 

 

(1970.g. oktobrī)

 

 


 

Edvarts Tūters

 

 

 

GAISMAS LOGS

 

 

 

Vēl mēs esam,

Vēl mēs būsim;

Mūsu sapņi

Dod mums elpu.

 

Dod mums elpu,

Dod mums spārnus –

Tumsai cauri

Ved uz gaismu.

 

Tumsai cauri,

Pāri žogiem –

Satiekamies

Savā pusē.

 

Savā pusē

Mūsu sapņi

Satiekas ar

Jūsu sapņiem.

 

Satikušies

Brīnās abi:

Jūsu dziesmas,

Mūsu dziesmas –

Tēvuzemes

Izauklētas.

 

Senas ilgas,

Jaunas skaņas,

Veŗas durvis,

Veŗas logi:

Sveicināti!

Sveicināti!

-----------

Tēvu zeme

Mūžu mūžos

Sapņotājiem

Gaismas logs.

 

 

Jaunā Gaita