Jaunā Gaita nr. 123, 1979

 

Ēriks Juhans Stagnēlijs

(Erik Johan Stagnelius,

1793−1823)

 

 

Skat A. Irbes ievadu

 

ŪDENS GARS

Pļavā dejo laumas. Vakars

padebesī zeltu pakaŗ;

ūdens gars, kam vainags galvā,

ģīgā strauta sudrabalvā.

 

Vītolos uz upes kraujas

vijoļtvanam puikiņš ļaujas,

dzird kā ūdens skan un jautā

viņš tam vecim avotstrautā:

 

„Paklau, veci! Kam tu spēlē?

Vai tas palīdz sāpju kvēlē?

Plauks jau mežs un zeme, pats tu

Dievam tāls ar savu nastu.

 

Paradīzes mēness gaismu,

svētā dārza ziedu laismu,

gaismu gaišos eņģeļmatos

neieskaut tev savos skatos!”

 

Apņem veci raudu svelme,

ievelk sevī avotdzelme.

Ģīga apklust. Un vairs nav tā

spēlētāja sudrabstrautā.

 

 

(atdzej. Andrejs Irbe)

 

 


 

Nikens Malmstrēms

(Nicken Malmström,

1897−)

 

 
BEDRĒ

Šeit dus

viņš

dzīvības dzemdinātais

sapņu izšūpotais

pa ceļu ceļiem maldu domu

šurp atvestais.

Bedrē!

īstenība

to rakusi.

 

 

(atdzej. Andrejs Irbe un Māra Kaugara)

 

 


 

Bū Seterlinds

(Bo Setterlind, 1923-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cikla ‘Gotlandes dzejoli’

PIE HONGERA AVOTA

Avotā veries ...

un avots pats veŗas tevī

ar bērna acīm,

visu jau zina.

Kālab gan citādi

avots pasniegtos pretī ar

spoguli?

Dzīvību

neaizskāris.

 

Dzer avotu,

niecību jauzdams,

atdodies

avota mieram.

Likteni vilnī ieraugi...

un savas bailes,

kā tās tur pazib

kā vērdiņš

avotā.

 

Dzīvība

nepamet cerību ārpusē.

Dzīvība

ne reizes neaizsalst

un vienmēr atveŗas

it visiem.

Veldzē

zem vītola zariem

kur skaidrākais ūdens

bezskaņis plūst...

NORLANDAS SENMĀJA

Šeit iekšā − miers.

Netraucē!

Pūrlāde.

Darbarīki gar sienām – gadu gadu darbs.

PILSĒTA

Priecājies!

Jūŗa veŗ vārtus gaismai!

Laivgalā sudrabs!

Žilbinbalts!

 

Zils,

zeltojošs šķitums

vilina

jūŗu dziedāt!

 

Šī ir Paradīze!

Migliena klīst!

Aitas pa pauguru stibina

viņpus blāvi sirmajo drupu.

Visbija!

Gotlandes Jeruzāleme!

 

JĀŅUDIENA

Diena ir svelmaina,

zaiga pēc lietus nakts,

birzoklītes pļava

trīc jausmas vēsmas skarta,

jauniķi parakstās

zilgmes zilgumā zilā,

baltie ceriņi sardzē

puto kā tautasdziesma.

Uz salas nāk Jāņi,

zeme sāpošas svētkiem,

saulrozīte pļavā

griež parādes apli,

saules zelta aizjūgs

piestāj gatves bērzos,

tālē pa zilgu selgu

buŗā dziesmu burinieks.

 

 

(atdzej. Andrejs Irbe un Māra Kaugara)

 

 


 

Hanss Forss

(Hans Fors, 1933-)

 

CIRCEŅTĒJA

Manā trumulī dzīvo

circeņpāris

ik reizes kad ūdens sāk vārīties

dzirdu viņu mīlas dziesmu

un pēcāk dzeŗu

tēju

ar circeņdziesmu kaklā

ĶĪNISKA SARUNA

Pēkšņi mēs kaunā

ļāvām ikvienam cildenam vārdam krist

tie krita aiz pārlieka smaguma

un zuda pielijušā zālē

mēs nekad tos vairs neatradām

klusumā spārītes spārnus švirkstināja

un tā nobeidzām gaŗsarunu par saprašanos

acu valodā

 

 

(atdzej. Māra Kaugara)

 

 


 

Larss Huldēns

(Lars Hulden, 1926-)

 

AUSTRUMBOTNIETIS

PAR JŪŖU

 

Cietzeme visa reiz izkapā no jūŗas.

Kas jūrmalā dzīvo, ir redzējis pats,

kā zemīte izbrien, apslaukās zālē,

aptērpjas ar mežu.

 

Kādudien jūŗa

var apsviesties, lūkojot atgūt senākus krastus,

un atnest rūpes un bezgala raižu

mūsu Austrumbotnijas ļaudīm.

 

Vai uzticēties valdniecei jūŗai,

kas trīskārt varenāka par zemes plašumiem,

ka viņa Austrumbotnijai vienmēr

būs vēlīga, kā tagad?

Labāk tik pārāk nepaļauties.

 

Kas dzīvo pie jūras,

labi zina, kā viņa diendienā mainās,

no stundas stundā uzplūdi ar atplūdiem mijas,

bet nekad nav rimta.

 

Ka nepastāvība apzīmogo

visu, ko domājam pastāvīgu.

 

No vienas puses: Ķeizars izplūda asarās.

No otras puses: Ķeizars dziesmām nekā

nevar padarīt.

 

 

(atdzej. Māra Kaugara)

 

 


 

Larss Gustafsons

(Lars Gustafsson,

1936-)

 

MUĻĶAJIEM

Uz celmiem aug sūna

Uz atstātas putras līgojas pelējums

 

Dzīvam kokam ir tvirta skaņa

Ar katru collu naglai dziļāk spraucoties

 

tonis kļūst spalgāks par kvintu vai vairāk

 

Dzen naglu praulā un tev pietiek

 

Dzirdot pirmoreiz zināsi

kurš dzied

 

un kurš ir mēms

 

Ticot ka visi kaķi ir pelēki

un ar ķepām ieķērušies dzijā

 

Lecot pāri grāvim

kad vecā aita blēj

 

un atkal atpakaļ

 

Bet muļķie nekad nesapratis

savu muļķību, un naglas labāk pataupīsim

 

šajos dārdzības laikos

 

Muļķis ir pie Dieva

kurš ir gana stiprs tos mīlēt

 

Maigi zils ir vakars

Maigi zils kā Viņa karaliskās Augstības

                               Kroņprinča acis

 

Jūdž jūdžu klājiens mīkstu spilvu

aug mūsu purvājos

 

un viss ir kā visam jābūt

 

EPIGRAMMIŅA

Šeit ir piemēram tāds lauku ķemertiņš

uz kuŗu neviens vairs neuzdrīkstas iet,

                               trīs vai četri

 

lapseņu pūžņi karājas pie griestiem,

                               dobju pulsu un dzīvības pilni

 

Es te sēžu vienā vēsā mierā

ar grāmatu, pīpi un papīriem

 

Jūs vēl brīnāties?

 

Darbs dara meistaru

 

 

(atdzej. Andrejs Irbe)

 

 


 

Klāss Andersons

(Claes Andersson,

1937-)

 

*

Gliemežmāte paraugās uz džetu un

nodomā: joki

mēs abi aiz sevis atstājam sliedi

bet šis jo aši kļūst sīciņš kā odiņa sūds!

Tad viņa apgriežas

un velkas atpakaļ

turpat pa savu sliedi

*

Nākotne ir bērnu

Bet kādi gan būs bērni

Ne jau tādi kā mēs, gribas cerēt

Bet ja ne tādi kā mēs

tad jau gals klāt

 

 

(atdzej. Māra Kaugara)

 

 


 

Andrejs Irbe

 

 
PĀRNĀCĒJS

Viņš iet pa jūnija ceļu, bet mīlestība pretī nenāk.

Ceļmalas madaras puto. Bet, kur mīlestība bija sak­

nes ielaidusi gar akas grodiem, ir tumsa. Māju nav,

un mīlestība neiznāk pretī pa meijotām durvīm, nav

logu ar gaismu kā sviestpurenes ziedu gaišā naktī.

Viņš iet pa ceļu uz mājām, kuŗu nav, tādēļ tumsa

nāk pretī, ne mīlestība, un tukšumā klanās smilgas,

klanās vietā, kur mīlestības grodi dziļi zemē un

svaiga ūdens smarža − reiz bija. Aka ir aizbērta.

Māju vietā smilgains tukšums jūnija naktī blāzmainus

apvāršņus peŗ. Viņš iet pa veco ceļu, madaras puto,

bet mīlestība pretī neiznāk un meijas nepašķiŗas.

Un beidzot ceļš viņu ieņem sevī, viņš iegrimst pe­

lēkajā smiltī, madaru šļakata smaržojot ieaug viņa

pēdās, un jūnija nakts vien ir tāda pati kā senāk.

 

KĀDS PURVS

KUR DUSĒT

 

... un tad mēs nonākam tajā pašā vecajā vietā:

tur zirgam pārlūza loks, tur lokās zaļgani zalkši,

tajā purvā dzērvenes aug un rāvā kāds guļ,

guļ dziļi, un neviens nepasacīs,

kāds tam spīdeklis pierē, vai varbūt nekāda

 

tāds jau šis noliktais gājums,

                          grozies vai negrozies, ir:

vienmēr kāds spīdeklis dikti uz priekšu rauj,

un vienmēr tas gaišums tikai malduguns, malduguns ir,

nevis silta liesma, kad krāsns kuŗas,

                                         lai nesastingstam,

 

un vienmēr būs kāds purvs, kur dusēt,

                                         kad negribas vēl...

 

 


 

Aina Zemdega

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVDESMIT

DIENNAKTIS

UZ SLIEKŠŅA

STARP MŪŽU

UN MŪŽĪBU

I

visa iela

viens vienīgs

griezīgs

trauksmes zvans

            un izbailes skrien

            tieši zvanā

            tieši tīklā

            tieši cilpā

 

            briesmīgs kalns aizmetas priekšā

            vējš sagrābj aiz matiem

            saķer elpu −

                             neatdod

            ap soļiem

                        cilpa

 

laid! laid!

          jāizbēg bailēm !

 

          skriešus pret vēju

                        pret lietu

                          pret kalnu

pirms par vēlu

          vēl jāsastop

                   vēl jāatrod

          vēl nevar būt −

                               laid!

                 —————

vētras atrautas durvis līdz galam vaļā

 

II

klusums

neviena nav

                        pārlieku asa gaisma

                        kā siena

                        kā asmens

 

                        grimstu

                        baltā aklumā

klusums

neviena nav

                        pirkstgaliem klausos

                        pārplēsta ritma

                        ēnainos piesitienus −

                                         pēdējais ―

                                                  pēdējais−

                                                            pēdējais −

nē!

nē!

nē!

                        zem maniem pirkstgaliem tuvāk

                        un tuvāk tavs pēdējais ―

                                  manā plaukstā ieritēs

                                                       tavs pēdējais −

                                           kā kausā

                                                     tavs pēdējais −

                                                                   pulss

 

III

visa pilsēta

viens vienīgs

sirēnas kauciens

 

                        sīka dzīvība

                        lietū un sniegā

 

                        pa aizlauztu zaru

                        rit ledainas lāses

                        un piemet sīkus mirkļus

                        kādam mūžam

 

visa pilsēta

viens vienīgs

griezīgs

sirēnas kauciens

neapklusināms

            no tumsas uz tumsu

            bez dienas

 

IV

nenovērsies −

       arī šis zīmējums

       nepastāvēs

       drīz arī tā

       vairs nebūs.

 

skaties −

       ēnas un līnijas mainās

       kā Džeriko skicēs

       vēl viļņi palikušo sit un mētā

       vēl debesis pavīd starp tumšu ūdeņu smailēm

 

neaizgriezies −

skaties − arī tevi tur zīmē

vēl nejaustās dimensijās

un šķautnainus kapakmens rakstus

kaļ tava tēva vēl siltajā pierē

 

nenovērsies −

       esi drosmīgs un skaties

                 kā liela gaisma

                 ar lielu tumsu cīnās

                          un dziest

 

                          mācies

                          padoties

 

V

tu dzīvībai piekalts

       nežēlīgi kā Prometejs

 

un greizi spoguļi pie visām sienām

 

priesteŗi un zinību vīri

slēdz asins brālību

ar tavām

asinīm

 

              PIETIEK!

 

       pietiek moku rata apgriezienu!

 

       vai tādiem jābūt lieluma mēriem?!

       tā jāmācās

                        tev mirt

                                    man dzīvot ?

 

lieku plaukstu tev kā bērnam uz pieres

un tavu tēva balsi dzirdot

tev stāstu pasaku −

       tavas acis nolād un apsūdz

       tavas acis mīlestības un nāves lūdzas

       tavi pirksti žņaudz manu sauju

pietrūkst speķa tev nāvi pasmelt

nespēju dzīvību sasaukt

 

                   cik ilgi vel

                        cik ilgi cilvēki Dievu tēlos?

 

VI

tavi visaugstākie kalni sadrupuši

par smilšu sauju

tavi ērgļi iemesti sprostā

tavu dzirnavu rati salūzuši

un upe sausa

 

bet pats tu vēl kavējies šai krastā

ar savu palikšanu mācīdams mums ērgļa lepnumu

un vienam otru mīlēt

 

atņemtu balsi

sasietu miesu

nospiests uz ceļiem tu vēl kavējies

          no stundas uz stundu

          no dienas uz dienu

          no nakts uz nakti

 

          uz ceļiem mēs

          tev blakus

 

VII

nāc tuvāk

              pieliecies

              un klausies −

                   vārdiem vairs skaņu nav

                   un zīmju nav

                   un atbalss nav

 

nāc tuvāk

       un noliecies −

                   vārdu vairs nav

                   nevienam no mums

                        bet dzīvība dzīvībai nebeidz

                        dot mīlestību no iesākuma —

                        līdz galam

 

nāc tuvāk

       pastiep roku −

                        pirksti pieskārienam vēl nebeidz atsaukties

                        tik tikko samanāmi

 

noliecies zemāk

     un dzirdi cik grūti

                        elpai lauzt ceļu mums pāri

                                      uz otru krastu

 

atlaid roku

atlaid sirdi

                        ļauj dzirnām apstāties!

 

VIII

nakts pārplīst

no pēdējā piesitiena

un dreb bez skaņas

 

                        neviena nav

 

                        pārlieku liela tumsa

                        jau līdzīga gaismai

 

                        klusums

 

                        nekā vairs nav

                        ko modināt

 

                        sasniedzis viņu krastu

                        tu atlaid laivu

                        slīdam atpakaļ

 

 

 

 

Jaunā Gaita