Jaunā Gaita nr. 107, 1976

 

 

Ausma Jaunzeme

IEVAINOTAIS CELIS

No cikla „Kalifornijas lielceļi”

Cik tuvs tu man licies

vecais apputējušais indiāni

            blakus manam jaunajam draugam

            ar baltām kurpēm –

 

ko tu audzē šinī sausajā smiltī?

un kur ir tavi ugunskuri

            pie kā sildās tavs gars?

 

tālu ir mūsu abu mājas

            manas – jūdžu simtos

            tavas – gadu desmitos

 

pie taviem ugunskuriem es sildos

            pie maniem draugiem ir auksti

 

            pie tāliem ugunskuriem ziemas vidusnaktī

            un mans draugs ar baltām kurpēm smīn

 

Un tu, vecais zemniek

            no pagājušām dienām?

            ar līdumu pelniem, akmens robiem arklā?

 

            arī tev bij

            tavas Saules dejas        senajā kokļu laikā ―

 

            arī tu esi svešā zeme

            jo tavu zemi pārdeva zemes kārotājiem

            un to pasaulē netrūkst

 

            kad Melnajos kalnos atrada zeltu

 

Sniedz roku, brāl

            staigāsim kopā svešu ļaužu ceļus

 

bet reizi gadā iesim uz Saules deju

 

***

Es nebiju iesvētīta, un Saules dejā mani neielaida –

 

            bet vēlāk pie ugunskura

            sēžu pretim vecajam virsaitim senlaiku tērpā

            un kā sirms krīvs viņš uzsāk dziesmu

                        par Meža māti un Vēja māti

                        par Sniega sievu un Maiņu sievu

                        par Ērgļu vīru

                                    un veļu pulkiem

                                    un bifeļu pulku veļu

                                                dimdošiem soļiem

                                                kad zemei pieliek ausi

                                                un īsti klausās ―

 

un mēs atkal mijam dziesmas

            – Klibais zirgs sēž pie ugunskura Zemgales klajumos –

            un dziedam     Karavīri bēdājās

 

Redzi, ne visi indiāņi ir dzērāji, kā mēs sakām

un ne visi latvieši ir dzērāji, kā mēs dzirdam

 

            tās dziļās rūnas

            tās dziļās rūnas

                                    prasās gaismā

 

I

Tie Lauzto līgumu ceļa nemiera noziedznieki

saņem taisnīgu tiesu

tiesas mājā ar

taisnīgu tiesnesi

taisnīgu cilvēku

un taisnīgu likumu pilsētā –

 

viņi iztraucēja mūsu mieru,

 

Teicās nākot svētceļā

un kādam tur „virsaitim”

rokās kaut kāds

              dzeltenīgs, sadrupis papīrs –

              no kādiem tur seniem laikiem

                          (kas man par dalu gar mana

                                        vectēva

                                         lauztiem solījumiem)

              it kā ar kaut kādu likumīgu līgumu –

izlasīt jau viņu nevarēja.

 

Kas tur kauc – kas tur tik dīvaini kauc –

Melnajos kalnos?

 

Vējš kauc ložmetēja dzelža kaklos –

              tek sarkani strauti gravā

              kaut kur raud vēl kāds bērns

 

un vilki kauc –

 

 

II

Kāpēc viņi negāja pa legāliem ceļiem? .

 

vai tikai modes lieta

            sarkani radikāļi, anarchisti?

            hitlerieši, fašisti, če gevaristi?

            Sēdošā vai Tupošā buļļa pielūdzēji?

 

Kādēļ mēs negājām pa legāliem ceļiem kad Šeremetjevs dedzināja Vidzemi ?

 

Viņi jau atkal ākstās

tie garmatainie ar bizēm –

lielākā daļa pat neprot šejeņņu valodu!

 

bet viņu vectēvi vēl atceras kā nogāze tecēja asinīs

kad Svētajos kalnos bija uziets zelts ―

 

Svētceļojums –

 

                        aprakt neapraktos

                        jo Septītā kavalerija labi mācēja ņemt skalpus

 

                        tek sarkani strauti gravā

                        kaut kur raud vēl kāds bērns

                        un vilki kauc

 

Mēs nācām tālu apbedīt mūsu aizmirstos

un jau ir svaigas asinis šai krustceļā

 

 


 

Austris Grasis

 

 
 

Moto:

no return – no deposit

jeb

ex und hopp

 

Antiņiem jābeidz ir runāt,

jo Antiņu laiks ir cauri un gaŗām!

 

Runā par tiem vēl Velta un Vizma

Un Jānis, tas tur

no Latvijas –

kas brauca uz zvejnieku tupeles.

 

Bet tagad nav laika klausīties,

vējš skan, un vētra

grabina skārdenes.

Un stikla kalns pārvarēts –

izmantots reklāmās –

skan gan vēl – bet tukši,

un Antiņa zelta pakavi –

kā darvā līp.

 

Un kad augšā, tad:

tukša muca tālu skan –

pieliec pie lūpām un

dzer no pilnas kā Antiņš,

bet kāda mums daļa gar Antiņu,

jo ātrāk tā muca tukša,

jo tālāk tā skanēs,

bet Antiņš klusēs

un klusēs

un klusēs ...

 

 

 

Saki jau gan tu pa vārdam

šad un tad

bet tad, kad ir jāsaka šad, tu saki tad,

un tad tu saki, kad jāsaka šad.

 

Un nolādēts!

 

Jāsaka tagad

un nevis šad un tad

it nekad.

 

Austris Grasis (centrā) diskutē ar Laimoni Zaksu Florefā.
Pa kreisi Latvijas PSR kinooperators Ivars Seleckis.
Foto: Uldis Grasis.


 

Ojārs Rozītis

 

 
turpinot kādu epifāniju

un vispār;

„nojukt var, ja nav savējās”

– taisnības.

 

var nojukt tad
un pamosties kā
pusnaktstukšā

pusnaktstumšā

pulksteņu veikalā

un nodauzīt ceļus

pie pulksteņiem, kas

katrs rauš savas sekundes

katrs grauž savas minūtes

katrs lauž savas stundas

katrs fosforā auž savu laika segu:

var ceļus nodauzīt

un ne tikai tos

 

„ja nav savējās”

– taisnības.

 

 

Minsterē, 1975.gada jūlijā

 

par kilometriem

Cik cēli ir šie tērauda putni

     kad tie nekustīgiem spārniem

          noskrien kilometru vējus –

 

Cik balti ir šie okeāna kuģi

    kad tie mierīgā vēzienā

          ievelk jūras sejā kilometru vagas –

 

Cik nerimtīgi ir šie spēkrati

     kad tie nemaldīgā skrējienā

          ielaužas kilometru apvāršņos –

 

Cik liels ir biļetes spēks!

Cik liels ir benzīna spēks!

Cik liels ir elektrības spēks!

Cik vienkārši ir lidot, kuģot, braukt!

Cik vienkārši ir iekāpt, pārsēsties, izkāpt!

Cik vienkārši ir pārvarēt laiku un telpu

 

                        un laiku un telpu

                        starp kontinentiem

                        starp zemēm

                        starp pilsētām

                        starp mājām

              pat     starp cilvēkiem

 

bet,
es jums jautāju:
šogad,

cik

c i k

siržu kilometrus jūs

šogad esat

nogājuši?

 

 

(ŕ la Whitman un tomēr ne ŕ la Whitman:

Minsterē, 1975.gada jūlija beigās)

 

Dziesmiņa

par koferīšiem

 

Pie rokas viņam parasti

tāds maziņš, glīts

no viegliem meliem pīts

– koferīt's,

un katru reizi cits,

un katrā koferītī

tā pavisam glīti

ielocīti:

viepļi, lomas, maskas,

un katrā koferītī citas ...

 

viens tāds maziņš, glīts,

no viegliem meliem pīts

koferīt's  –

paliek stāvam katrās mājās

un katrā ciemā

un katrā priekš-

un katrā dzīvojamistabā

un visur cits ...

 

un daudz ir māju, ciemu, priekš- un dzīvojamistabu

un šad tad sajūk viņam,

kur stāv kurš koferīt's,

kuŗās mājās viņš bērns –
kuŗos ciemos viņš kaislīgs mīlētājs,
kuŗā priekšistabā viņš priekšnieks,
kuŗā dzīvojamā istabā viņš dīda lauvas
un tad

tad
viņš paklūp pār savu itinglīto,
no viegliem meliem pīto
koferīti
un izmisis blenž savā lomā

– kā Hamlets tēva spokā –

un gaida savu ienākšanu ...

 

 


 

Visvaldis Reimanis

 

 

KRAUKLĪT'S SĒŽ

OZOLĀ

 

Vai, krauklīt, tu redzēji kurp aizveda? –

 

Pār bada purviem

caursala mežiem

uz tumsas malu

nokaut –

krā –

 

citas glāba pārvest

pār nemiera jūŗu

uz tukšo slāpju krastu

pārvērst.

 

              Trīs ar pus

              tūkstoš gadu

              uz vienas kājas

              ozolā

              griezt galvu pret ausmu

              vērt aci pret rietu

              noskatīties

              aizvedam.

Sīka sakne urbās

brēcošā zemē

skurba sula rūga

ozolā –

kupri zari sprāga

sausas lapas sprēgāja

plaukdamas sīkstas

ozolā.

Cik tūkstoš gadu vēl

zelta spēles rociņā

ram tai rīdi

ozolā?

 

 

ATMIŅA

Dīvaina kalnu grēda šķērso pasaules sirdi

šķirdama citus ūdeņus.

Ja sēkla krīt vienā pusē –

tā briest – atveras – lido dzīvība,

krītot otrā – sakalst mitrumā un sapūst bez mitruma.

 

Ja esam labajā pusē –

esam nebeidzamos brīnumos.

Nonākot kreisajā,

mēs sev kļūstot neesoši.

Sargāmies pieiet par tuvu.

 

Vienīgi, kas pārāk cilvēcīgi nemierīgs,

tam vajagot abas,

tam jāapvienojot.

Tam atrasties gaismas pusē nozīmējot

rāpties augšup

pāri grēdai izlūkot tumsu.

 

Atminies seno stāstu bez beigām?

 

Kāds vīrs, vārdā Jānis, rāpies tik dedzīgi,

ka nokristīts par svēto.

Viņu dzinusi augšup dziņa

tikties vaigu vaigā ar –

nu, tu zini ar ko.

 

Kad, cauri vientulības lediem un augstumu vētrām

tirpušiem locekļiem un skrambu rētām,

viņš uzkļuvis virsotnē,

tur neviena nebijis –

                               tā stāsta.

- - - - - - - - - - - - -

Viņš gaidīja ilgi.

Neviens uz tikšanos neieradās.

 

Tad, elpojot dziļi,

viņš sagatavojās

vientuļam kritienam

– un varbūt jaunam sākumam –

tumsas aizā..

 

Kad viņš jutās gatavs,

viņš aizturēja elpu,

Aizturētu elpu viņš ieskatījās otrā pusē.

Melna zibens uzliesmojumā

beztrokšņa eksplozijā

visu laiku laiks tapa šisbrīdis.

Viņš aizmirsa sevi

un bija drošība.

 

 

 

Jaunā Gaita