< JG 106 Jaunā Gaita   JG 108 >

21. GADA GĀJUMS

1. (107.) numurs

1976. GADS

Ja gribat ilgi dzīvot, ejiet gulēt vēlu!

Pasakas un teikas ir tik garu mūžu nodzīvojušas tikai tādēļ, ka pieguļnieku ugunskuri pāri pusnaktij deguši, jaunas meitas un sievas nebeidzamus pavedienus vērpušas, neskaitāmus cimdus adījušas, garus jo garus dvieļus noaudušas.

Edmunds Rudzītis, "Vecas sievas monologs" No Straupes skiču burtnīcām. PLS, 11, 1975

S A T U R S

2  Gvīdo Augusts, Skaudība
3  Laimonis Mieriņš, Dažas Padomju Latvijas mākslas dzīves perspektīvas 1974. gadā
10  Edite Zuzena, Aleksandra Čaka poēmas
14  Valdemārs Tone. Parīzes celojums 1922. gadā
21  Ņina Luce, Trimdas latviešu teātŗu 25 gadu repertuārs
25  L.Z., Padomju Latvijas proza 1974. gadā
26  Ausma Jaunzeme, Ievainotais celis
28  Austŗa Graša dzejoļi
29  Aivars Kļavis, Beidzās ziema - tāda pati kā iepriekšējā
34  Alberts Bels, Sainis
42  Ojāra Rozīša dzejoļi
43  Visvalža Reimaņa dzejoļi
45  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
46  REDZES APLOKĀ
49  GRĀMATAS
        Edīte Hauzenberga-Šturma, Noderīgs izteiksmes līdzekļu kopojums
           Velta Rūķe-Draviņa, Vārds īstā vietā. Frazeoloģismu krājums
        Ilmārs Briedis, Par neaizmirstamām lietām
          Alfrēds Dziļums, Kurzemes sirds vēl dzīva un Lai neaizmirstam
        Gundars Pļavkalns, Bez turpinājuma
            Paulis Traumanis, Un tomēr
        Gunars Irbe, Miniproza
            Ella Andersone, Lielā diena. Stāsti un noveles
        Vaira Vīķe-Freiberga, Apceres vācu valodā par latviešu folkloru un literātūru
             Acta Baltica XII
        Longīns Apkalns, Dejas Latvijā
             Latviešu jaunrades dejas V, Sast. Ingrīda Saulīte
        Agnis Balodis, Stārķa matēmatika
           Bruno Mežgailis un Pēteris Zvidriņš, Padomju Latvijas iedzīvotāji
        Benno Ābers, Baltijas perspektīvas
             Problems of Minination: Baltic Perspectives. Red. Arvids Ziedonis, Jr., Rein Taagepera, Mardi Valgemäe
        Laimonis Mieriņš, Vizuālo un skaņas elementu apvienojums
             Salaspils. Rīgā: Liesma
        Andrievs Ezergailis, Izpratne ar līdzjūtību
           Per Olov Enquist, The Legionnaires
62  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
64  SKABARGAS
        Tālivaldis Ķiķauka, Tālkvizs
66  ATBALSIS
68  TEĀTRIS
        Aina Vāvere, Austrālijas latviešu teātŗu 15. festivāls Adelaidē
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Gvīdo Augusta vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita