Jaunā Gaita nr. 180, decembris 1990

 

Oktavio Pazs

(Octavio Paz, 1914−)

 

1982. gada Neustata balvas laureāts un 1990. gada Nobela

prēmijas laureāts literatūrā Oktavio Pazs ar Dalai Lamu, 1979. gadā.


 

DZEJA

starp to ko redzu un saku

starp to ko saku un noklusēju

starp noklusēto un ko nosapņoju

starp sapņoto un aizmirsto:

dzeja

 

EPITAFIJA

DZEJNIEKAM

Viņš vēlējās dziedāt,

lai aizmirstu

savu melu patiesīgo dzīvi

un atcerētos

savu patiesību melīgo dzīvi.

 

KLUSUMS

Tāpat kā mūzikas dzīlēs

dzimst nots,

kas tikām trīs, pieņemas spēkā un top aizvien smalkāka,

līdz citā mūzikā apklust, −

klusuma dzīlēs dzimst

cits klusums, spalgs tornis, zobens,

un paceļas, un top aizvien augstāks, un mūs sastindzina,

un kamēr tas top aizvien augstāks, sabrūk

atmiņas, cerības,

gan mazāki, gan lielāki meli,

un mēs gribam kliegt, un mums rīklē

pagaist kliedziens:

mēs ieplūstam klusumā,

kuŗā visi klusumi apklust.

 

* * *

Baltu dienu ēnas

spiežas pret acīm. Es

baltu vien redzu,

baltu stundu − laika un

iekāres brīvu dvēseli.

 

Klusu ūdeņu blāvums.

Balta stunda − vaļēju acu

aklība. Iešķilies,

atmiņa, sadedzini

šo stundu, tās bezlaika straumi

atmiņa, plūstoša liesma.

 

LIECĪBA

Mīlēt Ir sevis pazaudēšana laikā,

būt spogulim spoguļu pulkā.

                        Elku pielūgšana ir:

kādu būtni dievināt

un mūžīgu dēvēt, kas ir laicīgs.

Visi miesīgie veidoli ir laika bērni,

                        māņi.

Laiks ir tas ļaunums,

                        mirklis ir

tiešamība;

                        mīlēt ir lejup mesties;

krist bezgalīgi,

                        mēs abi

esam mūsu bezdibenis.

                        Skavas,

iznīcības hieroglifi.

Kaislība: nāves maska.

 

CILVĒKA SAKNE

Vēl šaipus mūzikas un dejas,

šeit, pamirumā,

spriegas mūzikas vietā,

zem manas asins milzu koka

tu atdusies. Es stāvu kails,

un manās dzīslās sitas dziņa,

stinguma meita.

 

Šī ir visgausākā debess,

un šis ir visšķīstākais kailums,

Tu, mirusi, zem manas asins milzu koka.

 

DZEJNIEKA LIKTENIS

Vārdi! Jā, gaisīgi,

gaisā pagaistoši.

Ļauj man pagaist starp vārdiem,

ļauj man būt gaisam kādās lūpās,

klīstošai plūsmai bez apveida,

kas gaismā pagaist.

 

Tāpat ari gaisma pati sevī pagaist.

 

Meksikas kultūras vēsture.

Mozaīkas autors Huans Ogormans (Juan O'Gorman).

Meksikas universitātes bibliotēka.

 

SAULES AKMENS

(Piedra del Sol)

Fragments

 

Uz mūža beigām atrodu sevi

ar kāsu un vājām acīm

pārcilājam vecas

fotogrāfijas

neviena nav tur, arī ne tu

kaudze pelnu, dilusi slota

nazis ar rūsu, birste putekļiem

āda pāri kaulu krāvumam

nokaltis zars, melnojošs caurums

tā dibenā pirms tūkstoš gadiem

noslīkušas meitenes acis

akā dziļi aprakti skatieni

skatieni kas vērojuši

mūs kopš sākumiem

vecas mātes meitenes skatiens

kas redz savu dēlu kā jaunu tēvu

meitenes skatiens it kā mātei

kas redz savu tēvu kā jaunu dēlu

skatieni kas no dzīvības dzīlēm

mūs vēro un ir nāves slazdi

− jeb vai iekritiens šais acīs

ceļš lai būtu uz īsto dzīvi?

 

 

MAINĪGĀ MĀJA

(Ivaram un Astrīdei)

Ir koka nams

Oklahomas klajos.

Ik nakti tas izmainās

par salu Baltijas Jūŗā,

no teiku debesīm nokritis akmens,

Astrīdes skatienu spodrināts,

Iedegts ar Ivara balsi,

akmens lēnītēm izmainās ēnā:

Ir saulgrieze un tā deg.

                              Kaķis,

no Saturna atgriezies,

Iziet cauri sienai un pazūd

starp grāmatas lapām.

Zāle ir vērtusies naktī,

nakts ir vērtusies smilti,

smilts ir vērtusies ūdenī.

                                  Tad

Ivars un Astrīde celtniecību cilā

− atbalšu kubus, bezsvaŗa formas −

dažus nosauc par dzejoļiem,

citus par zīmējumiem, citus − sarunām

ar draugiem no Malagas, Meksikas

un citām planētām.

                            Šīs formas

klejo un ir bez kājām,

skatās un ir bez acīm,

runā un ir bez mutes.

                              Saulgrieze

griežas un stāv uz vietas,

                                    sala

iedegas un ir izdzēsta,

                              akmens

uzzied,

            nakts aizveŗas,

debesis vaļā.

                  Ausma

aplej klajuma plakstus.

 

 

Oktavio Paza dzejoļus atdzejojuši Aina Kraujiete (Dzeja, „Baltu dienu ēnas”, Saules Akmens,
Mainīgā māja), Leons Briedis (Epitāfija dzejniekam, Klusums, Cilvēka sakne, Dzejnieka liktenis),
un Jānis Krēsliņš (Liecība).

 

 

 


 

Federiks Garsia

Lorka

(Federico Garda

Lorca 1899.−1936.)

 

 

 

 

 

 

 

Federika Garsia Lorkas dzejoļus atdzejojis,

pieminot Edvartu Virzu un Linardu Taunu,
Jānis Krēsliņš.

JĀTNIEKA DZIESMA

Tālā, vientuļā pilsēta

Kordoba.

Melns kumeļš,

pilns mēness

un olīves sedlu somā.

Lai gan es zinu ceļu,

to pilsētu man neaizsniegt.

Pāri laukiem, pāri klajiem

vējos

melns kumeļš,

sārts mēness.

Pilsētas vārtos

guļ nāve un smej.

Ā, cik gaŗš šis ceļš!

Ā, mans brašais kumeļš!

Ā, viņa mani apsveiks

pirms iejāšu

tā! pilsētā.

Tālā,

vientuļā

pilsētā

Kordobā.

 


Roberts Kapa (Robert Capa). Nāve Kordobā. 1936.

GAUDU DZIESMA

Piecos pēc pusdienas.

Tieši piecos pēc pusdienas.

Zēns ienesa baltu palagu

piecos pēc pusdienas.

Kaļķainu līķautu

piecos pēc pusdienas.

Viss cits bij nāve

un tikai nāve

piecos pēc pusdienas.

Vējš aizpūta pieneņu pūkas

piecos pēc pusdienas.

Stikla šķembas, dzelzs lūžņi

piecos pēc pusdienas.

Dūjas un leoparda cīņa

piecos pēc pusdienas.

Kājas lielā vientuļš ērkšķis

piecos pēc pusdienas.

Tauru skaņas

piecos pēc pusdienas.

Visos kaktos klusi cilvēki

piecos pēc pusdienas.

Tikai vērsis, uzvarētājs,

triumfē

piecos pēc pusdienas.

Kad pieri pārklāja

ledainie sviedri

piecos pēc pusdienas,

kad arēna mirka jodā

piecos pēc pusdienas,

nāve dēja brūcēs savas olas

piecos pēc pusdienas.

Tieši piecos pēc pusdienas.

Zārks uz riteņiem ir viņa gulta

piecos pēc pusdienas.

Kaulu graboņa un flautu spēles

piecos pēc pusdienas.

Vēl vērša dvaša

uz viņa skausta

piecos pēc pusdienas.

Nāves mokās telpa kļūst mirdzoša

piecos pēc pusdienas.

Tālumā jau parādās gangrēna

piecos pēc pusdienas.

Liliju trompetes

zaļos futerāļos

piecos pēc pusdienas.

Vātis dega kā saules

piecos pēc pusdienas

un pūlis demolēja logus

piecos pēc pusdienas.

Piecos pēcpusdienā.

Ai, drausmīgie pulkstens pieci

tanī pēcpusdienā!

Visi pulksteņi rādija pieci!

Šaušalīgā piecinieku pēcpusdienā mestā ēna!

 

 


 

Horhe Giljens

(Jorge Guillen,

1883.−1984.)

 

LĪDZSVARS

(EQUILIBRIO)

Ir brīnums vislielāko skaidrību elpot.

Aiz gaisa slāņiem saskatu pilnīgo nevainību,

un gaismai nolaižoties kā bezsvara mieram,

līkst dvēsele zem sava augošā svara.

Viss pakļaujas liela rimuma ritmam.

Manām mierīgām acīm baltāka blāv siena,

starp zaļajiem loga režģiem ikdiena ir daile.

Vēsma viļņo pār labības lauku kā veidols,

pat klusuma vara ir taustāma dzidre.

It viss pavēl man būt līdzsvara vidum.

 

 

 

Atdzejojusi Astrīde Ivaska

 

 

Es una maravilla respirar lo más claro.

Veo a través del aire la inocencia absoluta,

Y si la luz se posa como una paz sin peso,

El alma es quien gravita con creciente volumen.

Todo se rinde al ánimo de un sosiego imperioso.

A mis ojos tranquilos más blancura da el muro,

Entre esas rejas verdes lo diarlo es lo bello,

Sobre la mies la brisa como una forma ondula,

Hasta el silencio impone su limpidez concreta.

Todo me obliga a ser centro del equilibrio.

 Romantiskais un praktiskais.
Domjē
ilustrācija M. Servantesa Don Kihotam.

 

PROJĀM

(LA SALIDA)

Projām, beidzot doties projām,
pretī slavai, pretī rasotiem rītiem,

− Jau cerība nešaubīga,

vēlmes liktenīgas −

aizslīdēt vasaras

svaigajam zeltam pāri

un tad − pateicības pilnam −

mesties viļņos

dziņu straujo muskuļu

rotaļīgā spriegumā,

sviest, bez baiļu sviest

visas kaires, visas klaigas

rītausmai pāri

kādai paradīzei sirdī,

noslīkt pārpilnībā

un atdzimt apskaidrotam,

− vēja brāzmas no neskartām tālēm,

nedzirdētas saskaņas −

kā zvaigzne, laimīgs, ašs,

viegls un pavisam viens!

 

 

Atdzejojusi Astrīde Ivaska

 

Skat. Ivaskas apceri.

¡Salir por fin, salir

A glorias, a rocíos,

Certera ya la espera,

Ya fatales tos ímpetus

Resbalar sobre el fresco

Dorado del estío

− ¡Gracias! − hasta oponer

A las ondas el tino

Gozoso de los músculos

Súbitos del instinto,

Lanzar, lanzar sin miedo

Los lujos y los gritos

A través de la aurora

Central de un paraíso,

Ahogarse en plenitud

Y renacer clarísomo,

Rachas de espacios vírgenes,

Acordes inauditos

Feliz, veloz, astral,

Ligero y sin amigo!

 

 

Jaunā Gaita