Jaunā Gaita nr. 228, marts, 2002

 

 

Zbigņevs Herberts

(Zbigniew Herbert)

 

 

MĀKSLINIEKA

STUDIJĀ

Ar vieglu soli

viņš pārlec no vienas krāsas otrā
no viena augļa citā

 

labs dārznieks

viņš atbalsta ziedu ar mietiņu

cilvēku ar prieku

sauli ar zilgmi

 

pēc tam viņš iztaisno
acenes

uzvāra tēju

murmina

noglauž kaķi

 

kad Radītājs cēla pasauli

viņš sagrumboja pieri

gudroja gudroja gudroja

tāpēc jau pasaule ir perfekta

un neapdzīvojama

 

bet gleznotāja pasaule

ir laba

ir pilna kļūdām

acs ceļo no vienas krāsas uz otru

no viena augļa uz citu

acs murmina

acs smaida

atminas

 

acs apgalvo ka tik traki jau nav

ja tikai mēs varam

nokļūt iekšpusē

turp kur gleznotājs iegāja

tikai bez spārniem

ar viegli nometamiem apaviem

bez Virgīlija

ar kaķi kabatā

labdabīgā fantāzijā

un ar roku

kas neapzinoties

izlabos visu pasauli.

 

 

Atdzejojusi Maija Meirāne

 

IZTĒLES KĀRBA

Ar pirkstiem pieklauvē sienai −

no ozola dēļiem izlēks

dzeguze

 

tā māk izsaukt kokus pa vienam

līdz tev apkārt

šalkos mežs

 

viegli pasvilp

un upe tecēs

kā spēcīga dzīsla

sienot kalnus ar lejām

 

sasit plaukstas −

te būs pilsēta

sens tornis un vaļņi

dzelteni namiņi

kā metamie kauliņi

 

tagad

aizveŗ acis −

pārslosies sniegs

tas izdzēsīs zaļos kokus

sarkano torni

 

zem sniega

vienmēr ir nakts

galotnē pulkstenis

kā pūce ainavā

 

 

Atdzejojusi Maija Meirāne

 

* * *

Mēs aizmiegam uz vārdiem

mēs pamostamies starp vārdiem

 

dažreiz tie ir maigi un stipri

vārdi

kā mežs un kuģis

 

vārdi atirst no mums

meži nozūd

aiz apvāršņiem

 

kuģi aizpeld

bez ardievām vai iemesla

 

tie vārdi ir bīstami,

kas ir nokrituši no vesela

fragmenti, sīkdaļas

atbalss sākums

no aizmirstas himnas

 

„tie tiks paglābti tie, kas...”

„atceries neaizmirst...”

vai „tā kā”

mazs ass spraudeklis

kas reiz savienoja visskaistāko

pazaudēto metaforu

 

mums ir jāsapņo pacietīgi

cerot ka daļas saplūdīs

ka trūkstošie vārdi

atgriezīsies kroplajos teikumos

un mūsu pārliecība

izmetīs enkuru

 

 

Atdzejojusi Maija Meirāne

 

Poļu dzejnieks, esejists un dramaturgs Zbigņevs Herberts (Zbigniew Herbert, 1924-1998) vācu okupācijas gados mācījās pagrīdes vidusskolā un trenējās pretestības kustības organizētajā militārā mācībā. Pēc kaŗa iegūst akadēmiskus grādus filozofijā, jurisprudencē, ekonomikā. Kopš 1955. gada viņa vārds saistīts ar literāro žurnālu Tworczosc (Radīšana). Pirmais dzejkrājums režīma dēļ iznāk tikai pēc atkušņa 1956. gadā. Herberta literārais devums nozīmīgs Polijas neatkarības atgūšanā un viņa vers libre, ko raksturo „ironiska morāle,” klasikas un vēstures asociācijas, metafiziski intelektuāls skatījums, atdzejotāju vidū minams Nobela Literatūras prēmijas laureāts Česlavs Milošs. Dzīves pēdējos desmit gadus dzīvo Francijā.

 


 

Čarlzs Šimičs
(Charles Simic)

TUKŠAIS

LOGATS

 

Es sastopu tevi visur, cenšoties ierāmēt

pieticīgu daļu no Viņa bezgalības,

ar nodomu, pieņemot, ka tā būs debess

bez mākoņiem, bet zila savā dažādībā,

kā pāri vecajai kapsētai

vai pilsētas jaunākai izgāztuvei,

ar klajumu un trejiem putnubiedēkļiem fonā.

 

Viens no tiem varētu būt vācu mūks Ekhards,

sakot: „Ja cilvēks meklē neko,

kādas tiesības tam šķendēties, ja nekā tas

neatrod?”

Pareizi. Tur pat nebija neviena melnā strazda,

kas raudzītos uz jauno labību,

Tāpēc mēs pabīdījām logatu augstāk,

kur klusums izsaka nepateikto.

 

 

Ar autora atļauju atdzejojusi Maija Meirāne

 

VIA DEL
TRITONE

Romā, ielā, kas nosaukta viņu vārdā,

es atrados viens pats saulē

dienas vidus karstumā, kad redzēju namu,

kas bija aizslēģots. Tas mani sāpināja, −

es varēju te būt dzimis un pēc tam pamests,

neviena nemīļots.

 

Sienas bija okera krāsā, durvis vecas

un apskrambātas, es tās vēlējos atgrūst,

bet to nedarīju, jau iepriekš izjutu vēsumu,

dārzu ar palmu un tumšās kāpnes pa kreisi.

 

Slēģi sedz ēnainas istabas, neiespējami augstiem

griestiem, šur un tur pa ūdeņainam spogulim,

un mana bālā un pārveidotā seja

no jauna sveica un biedēja mani.

 

Es gaidīju, ka kāds man sacīs:

„Tu meklēto atradi,” bet tur nebija neviena,

ne namā, ne ielā. Tas bija pamests

tik neiespējami dziļā karstumā, kas liek piedzimt

kļūdainām atmiņām un tritoniem.

 

 

Ar autora atļauju atdzejojusi Maija Meirāne

 

Belgradē dzimušais (1938) rakstnieks Čarlzs Šimičs (Charles Simic) 16 gadu vecumā kopā ar māti emigrē uz ASV, kur kļūst par angļu valodas un literatūrkritikas profesoru un 17 dzejkrājumu autoru. Par dzejoļu grāmatu The World Doesn't End (1989) sariem Pulicera prēmiju (Pulitzer Prize). Atdzejojis angliski daudzus bijuša­jā Dienvidslāvijā ietilpstošo tautu dzejniekus, par ko saņēmis PEN Internacionālo balvu. Viņa paša dzejā atmiņas par Austrumeiropu saplūst ar šodienas ASV ritmiem, žargons ar liriku. Viņa pēdējie darbi ir memuāru grāmatai A Fly in the Soup (Muša zupā) un dzeju krājums Night Picnic (Nakts pikniks).

 


 

Andrejs Grifius
(
Andreas Gryphius)

ELLE

Mī un žē!

Slepkavība! Nāve! Vaimanas! Bailes! Krusts!

                                       Mokas! Tārpi! Sērgas!

Piķis! Spīdzināšana! Bende! Liesma! Smirdoņa!

Spoki! Sals! Zūdīšanās!

Jel zūdiet!

Dziļumi un augstumi!

Jūŗa! Pauguri! Kalni! Klintis! Kas var šīs sāpes izciest!

Aiza! Bezdibeni, jel aprij tos, kas allaž zūdās!

No mūžības uz mūžību!

Tumšo alu baigie rēgi, jūs, kas citus mocījāt un paši mocības cietāt,

vai tad mūžīgās mūžības uguns nekad jūs šķīstīt nevarēs par jūsu grēkiem?

Nežēlīgās bailes! Vienmēr mirt nenomirstot!

Šī ir niknās atriebības liesma, ko uzpūš sakarsētās dusmas.

Šeit ir bezgalīgo sodu lāsts, šeit ir vienmēr pieaugošais ārprāts.

Cilvēk, zūdi, lai netiktu tur pazudināts!

 

 

No vācu valodas atdzejojis Jānis Krēsliņš

 

Grifius (Andreas Gryphius, 1616−1664) ir vācu baroka laikmeta dzejnieks un dramu rakstnieks.

 


 

Horācijs
(Quintus
Horatius Flaccus
)
SEPTĪTAIS
EPODS

Vai aklas dusmas vai pārāk karstas kaislības jūs šausta?

Vai vainas apziņa? Jel dodiet atbildi!

Bet neatbildat jūs, un blāvi bālas jūsu sejas kļūst,

un jūsu sirdis šausmās sastingst.

Tā ir tas: rūgts liktenis liek Romas ļaudīm apkārt klīst,

un arī brāļa slepkavības noziegums,

kopš nevainīgā Rema asins zemi slacīja,

Ir lāsts, ko nes tā pēcteči.

 

 

Atdzejojis Jānis Krēsliņš

 

Romiešu dzejnieks Horācijs (Quintus Horatius Flaccus, 65−8 pirms Kristus dzimšanas) pieder Augusta laikmeta skolai, ir tās teorētiķis. Šis epods attiecas uz teiksmainajiem Marsa dēliem, vilku mātes zīdītajiem dvīņu brāļiem Romulu un Remu. Romu dibinot (it kā 753. gadā p.Kr.dz.) viņi sanaidojās, un Romuls nogalināja savu brāli.

 

 


 

Fernandu Pesoa
(
Fernando Antonia Nogueira Pessoa)
* * *

Man nebija ganāmpulka,

Bet ir tā it kā tas būtu bijis,

Mana dvēsele līdzinās ganam.

Tā zin vēju un sauli,

Tā iet rokrokā ar gadlaikiem,

Vērojot tos aizritam,

Dabas miers bez ļaudīm

Kavējas man līdzās.

Taču es kļūstu skumjš kā saulriets

Mūsu iztēlē,

Kad vēsas vēsmas sāk plūst pāri laukam,

Un mēs jūtam nakti ienākam telpā,

Kā tauriņu ielidojam pa atvērto logu.

Un tomēr manas skumjas ir mierinājums,

Jo tās ir īstas un patiesas,

Un ir tās, kam piepildīt dvēseli,

Kad vien tās mana, ka tām ir būt

Un es nevēroju rokas plūcam ziedus.

Kā ganāmpulka zvaniņi

Aiz ceļa līkuma

Manas domas ir klusinātas.

Man vienīgā nožēla ir, ka es apzinos, cik mierinātas tās ir.

 

Ja es to nezinātu,

Tās būtu klusas un laimīgas,

Nevis klusas un skumjas.

Domas rada nemieru, tās ir kā gaita lietū,

Kad vējš pieaug, un šķiet, ka lietus pastiprinās.

Man nav ne godkāres, nedz alkas.

Ne godkāre teic man būt dzejniekam,
Bet vēlēšanās būt vienam ar sevi.

 

 

No angļu valodas atdzejojusi Laima Kalniņa

 

Fernandu Pesoa (Fernando Antonia Nogueira Pessoa, 1888−1935), viens no visatzītākajiem 20. gadsimta portugāļu dzejniekiem, lasītāju un kritiķu uzmanību sev pievērsis ne tikai ar saviem meistarīgajiem dzejdarbiem, bet arī ar paša radītajiem dzejniekiem-dubultniekiem, t.i., pseidonīmiem jeb t.s. „heteronīmiem” (Albertu Kaeiru, Rikardu Reiss, Aivaru di Kampušs, u.c.). 1983. gadā Rīgā iznāk Pesoa dzejoļu izlase Zudušais dārzs, Leona Brieža atdzejota.

 

 

Jaunā Gaita