Jaunā Gaita nr. 67, 1968

Uzklikšķiniet uz ģīmetnes!

Daina Avotiņa Velta Kaltiņa Vizma Belševica Ojārs Vācietis Ārija Elksne Viktors Līvzemnieks Olga Lisovska Imants Ziedonis Laima Līvena Bruno Saulītis Jānis Sirmbārdis Imants Auziņš Māris Čaklais Vitauts Ļūdēns Sakārtotājas piezīmes

Jaunā Gaita