< JG 66 Jaunā Gaita   JG 68 >

13. GADA GĀJUMS

67. numurs

1968. GADS

S A T U R S

Z. Muceniece, Dzejnieks Eduards Veidenbaums   2
Rolfs Ekmanis, Latviešu rakstnieki Iekškrievijā 1941-1945   3
MAZA PADOMJU LATVIJAS JAUNĀKĀS DZEJAS IZLASE:
            Bruno Saulītis / Daina Avotiņa / Ārija Elksne / Olga Lisovska /
            Vizma Belševica / Ojārs Vācietis / Imants Ziedonis /
            Viktors Līvzemnieks / Vitauts Ļūdēns / Imants Auziņš /
            Jānis Sirmbārdis / Māris Čaklais / Velta Kaltiņa / Laima Līvena
 20
Astrīde Ivaska, Sakārtotājas piezīmes  47
Vizma Belševica, Subjektīvas pārdomas par objektīvām parādībām  49
LASĪTĀJU VĒSTULES:  52
           Jānis Zībiņš, Kā izveidot latviešu organizācijas par spēcīgām
           un augošām organizācijām
 52
GRĀMATAS:  53
     Juris Silenieks, Cilvēki un dzīve
              Jānis Klīdzējs, Dzīvīte, dzīvīte...; Arnolds Rasa, Cilvēki un zeme
     Gunārs Grava, Divi tās puses lietuvieši
              J. Marcinkevičs (Justinas Marcinkevičius), Priede, kas smējās;
              I.Mers (I.Meras), Neizšķirts ir tikai mirklis
 
     Gunars Irbe, Igaunis Pauls Ēriks Rummo
              Pauls Ēriks Rummo, Drīz viņi dosies ceļā. Dzejoļi.
              Sakārtojis un atdzejojis Laimonis Kamara.
 
     Rudīte Emira, Daiļrade bērniem
              Saules gadu stāsti, latviešu bērnu prozas antoloģija;
              Tit for Tat and Other Latvian Folk Tales, atstāstījusi Mei Darema (Mae Durham);
              Elvīra Leja. Mātes villainīte. Dzejoļi bērniem
     Uldis Ģērmanis, Kuršu dinamiskā vēsture
              Vilis Biļķins, Kursa un kuršu cīņas
PRESES SPOGULIS:  61
            B. Gudriķe, „Heinriha Heines tradīcijas Veidenbauma dzejā”,
            Literatūra un Māksla,
1967.g.30.septembrī.
 
ATBALSIS:  62
     Gunārs Grava, Nevajag baidīt bērnus
     Laimonis Mieriņš, Latviešu dzeja BBC trešajā programmā
     GIR-, Marginālijas
IN THIS ISSUE

Laimoņa Mieriņa vāks

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Viktors Leonovs un Jānis Vilks

Jaunā Gaita