Jaunā Gaita nr. 160, decembris 1986

 

Lolita Gulbe

 

 
PUSDIENAS STUNDA

Tur viņa gulēja, ezeriņa malā, mēģinādama notvert saules starus uz baltajām rokām un sejas, pa pusei ieslīguši zālēs. Cik labi – nebija nekas vairāk kā siltums, tāla laužu čala un pilnīgi atbrīvots prāts. – Bez steigas, bez domām. Cik labi bija iegrimt mierā, zaļumā, kas ikdienā paiet gaŗām un vienīgā saule ir caur biroja logu pretējās stikla sienas atspīdums. Šeit saule bija dzīva, karsta, īsta un stāvēja pašā debesu vidū – bija pusdienas laiks.

Pusdienas laiks arī esot spoku stunda, apburtā stunda, tā kādreiz stāstīja tēva māsa.

Aiz pievērtiem plakstiem viņa redzēja sarkanu gaismu: savas asins ritēšanu, kas likās ieiet caur smilgu saknēm un ieplūst zemē, no kuŗas nāk viss spēks, un atgriežas viņas ķermenī – viņa ir īsta un patiesa daļa no šīs vietas. Un tad – un tad – šinī brīdī saule pakāpās zemāk un – novilka viņai ādu. Viņa nebija vairs viņa, baltām rokām un kājām, bet sarkana zemene, pilna vasaras salduma un nepiederēja cilvēkiem bet mežam. Apburta. Viņas āda nebija gluda bet sarkana, nosēta maziem, zaļiem graudiņiem – nupat, nupat ienākusies un pateicīga saulei par šo brīdi, laimīga savā vientulībā. Pirms stundas vēl viņai bija draugi. Tie, izkāpuši no ūdens un viņu nepazīdami, pat neredzēdami, runādamies pagāja garām. Viņa bija viena starp zālēm, starp zāles čukstiem un nemaz nebija pārsteigta. Viss, viss bija labi.

Pēkšņi starp viņu un sauli kāds nostājās, un zemene, pavērusi savas sīkās, zaļās acis, ieraudzīja ēnu, ko bijā atstājusi ezera krastā. Tikai tagad tā bija maza, sarāvusies un drīzāk izskatījās kā lupatiņa, kas paliek pāri no saplēsta balona.

– Vai tev ir vispār prāts? – Ēna tikko jaušamā balsī vaidēja.

– Ko tu esi izdarījusi, pārvērzdamās zemenē, kur lai palieku es? Tu nemaz nedomāji, ko dari, un atstāji mani kailu un nepilnīgu, un vējš mani gandrīz aizpūta prom! Kā tu tiksi atpakaļ savā ādā? un ja ne, kas mani sameklēs un aizvedīs mājās? Un ja vispār es tur tikšu, ko lai es saku tavam vīram un bērniem, kad mani tādu sačervelējušos noliks viņiem priekšā? Vai tev viņi vairs nerūp? Atbildi taču! – Ēna vaimanāja.

Zemene pagrieza zaļās acis uz citu pusi un pūlējās saprast, ko šī mazā skrandiņa viņai stāsta. Rūp? Nekas viņai nerūp, viņai ir labi! Laikam kādai sievietei kaut kur tādi bija, bet ne zemenes bērni! Zemenei vispār nekā nebija kā tikai miers pie ezeriņa takas, un kas viņai pa daļu, kā citiem iet? Zemene pagriež otrus sānus un nedomā ne pa ēnu, ne domāšanu – tas nav viņas darbs. Viņas darbs ir gulēt saulē un piederēt vasarai. Viņa aizveŗ zaļās acis un iesnaužas savā saldumā.

– – – Saulei priekšā aiziet mākonis. Pusdienas stunda ir pagājusi. Pusdienas stunda ir aiznesusi burvību, un es jūtu, ka locekļos rit asinis, pukst sirds un esmu saules izkarsēta. Laikam biju aizsnaudusies. Pieceļos kājās un nopurinu smiltis, un mana ēna priecīgi lokās man līdz. Izstiepju rokas – cik skaista vasaras diena!

 

 


 

Astrīde Ivaska

 

 

LOGI

 

1

Viņa izkārusies pa logu, kas sāniski atvērts cik tālu vien var, tomēr ne pilnīgi. Izliekusies ar ķermeņa augšdaļu pa atvērto logu pār dzeltējošo miežu lauku, sauc kaut ko kādam, kas iet pa ceļu lauka otrā pusē, ūjā un smejas, izstiepusies pa logu pār miezāju pēcpusdienas saulē, smejas aizrautnēm un kaut ko sauc pār saulē balošo lauku.

2

Viņa pieiet tumsā pie vētras atrautā loga, lai to aiztaisītu. Sīpa aizsit viņai elpu. Stāv brīdi, raugoties aukas plosītajos nakts debešos, tumsas segtajā jūŗas bangotnē; pastiepj roku pēc loga, izliecas ārā pēc tā, ietiecas vētrā – bet loga nav, brāzma to norāvusi, nosviedusi uz jumta, tur tas gul zvīgojot, liekas vēl vesels, un ielogs ir tikai akls vētrains vaļums, pa ko asi sāk sisties lietus.

 

 

 

1986

 

ĪRIJAI  

1

Fuksijas, asins pilieni,

brūces Īrijas miesā,

dzēlīgo melnērkšķu ieplēstas.

Fuksijas, Īrijas asaras,

asins, kas pil no valodas

atstātās tukšās vietas.

Akmeņus viņi mums atstāja,

akmeņus mūsu ozolu,

mūsu valodas vietā.

 

Neraudi, balto gulbīti,

peldot zilajā jūŗā,

neraudi, manu gulbīti,

aizpeldot tālajā jūŗā.

Achōn ma āla vōn!

 

Achōn ma āla vōn! (Īrijas gēļu valodas rakstībā: Ochón mo eala bhán) – Vai manu gulbi balto!

2

Stāsti man, balto gulbīti,

to, kas sen jau ir zudis,

ļaužu mēlēs apklusis,

nogrimis jūŗas dzelmē.

 

Senās teikās tu galvu mērc,

raudām airējies pāri,

dziesmas uz saviem spārniem nes,

vārdu dvēseles baltas.

 

Achōn ma āla vōn!

 

Stāsti man, balto gulbīti,

to, kas sen sen jau zudis,

atnes balsi man atpakaļ,

atceries dievreģa zintis.

 

Aizpeld mans baltais gulbītis

brīnuma atslēgu meklēt,

meklēt to jūŗā zilajā,

meklēt tālajā selgā.

 

Achōn ma āla vōn!   

 

       

 

1986

 

 


 

Aina Kraujiete

 

 

STIKLA SIEVIETE, III

 

1

Mālu savām urnām

senie grieķi ņēma no zemes

tad gurnu pie gurna ar tām

sagulēja gadu simtus –

 

atraktie kauli, podu lauskas

nu mīti un atrakcijas

2

stikla drumslā (cik vēl

no manis reiz atliks)

neatpazīt vāro

gleznaino augumu

 

bet tagad:

ovāls spogulis

ik rītu apliecina par jaunu

ka esmu

3

es, mondēna klusētāja,

ar rokām tālu pār galvu

aicinot mājot

esmu dekoratīvs atdevīgas

sievietes ideāltēls

katram kas mani uzlūko

kaut minūti ilgāk

4

kaut kas tad vienmēr notiek –

 

fantāzijas aug

izvijas

mani apaug

                es pārtopu

un ne vairs vārīgs

vizmojošs stikls

esmu, bet kādam kairs un kārs

iedomu auglis

5

iztēlē

es viņam līdzi staigāju

lai mākslas galerijas

durvis aizvēris

tas visas sievietes salīdzinātu

ar manu piemīlīgo

augumu.

6

            Sievietes!

kā gan lai viņas zinātu

cik zvērīgas ir

nedroša mīlnieka acis –

 

iedomās pārcēlis visas

man blakus

nu katru pret mani mērī

7

un viņas nobāl

                    sarkst viņa acu priekšā!

 

            it kā neredzamas

            gaismas caurstrāvotas

            katra no viņām uzrāda

            nežēlīgajam nekautrajam

            skatienam savas

            sīkās – tik nelielās vainas

 

jo viņas nav nemainīgas

viņas var tikai tuvoties

iedomātai pilnībai ne

būt jau tādas kam

nepārmainīt ne mata

8

(mīlestības atplūdums –

varbūt pat niknākais

nāves grēks)

 

              viņš neko neizpauž –

              un viņas kā lai nojauš? –

              ka es, stikla sieviete,

              ar savu ideālo nemainību

              esmu viņu gaužo

              asaru vaininiece.

9

Un es? rokas augstu gaisā

            tur it kā aizturētās

vienmēr vēl sava mīlētāja

            atgūšanas gaidās

 

mierīga stinga

            turpinu smaidīt

turpinu smaidīt

            sfingai līdzīgo

vienaldzības smaidu.

10

Neaplīpu ar bēdām

čagans

noplok

arī prieks –

                gaisma

un tumsa neatstāj

stiklā pēdas.

 

 


 

Pēteris Cedriņš

 

 

(8)

Sfinga – pēc izskata krūtis,

            apaļš vēders, mirdzošs

            posts, nekas

            cits –

tup pilsētas galā, izstiepj

savu miklo mēli kā tepiķi

ielas meitām.

Ir vajadzīga atbilde

bezgalīgai ziemai.

 

Un tūlīt kāds Edips klāt.

Viņa izplestās kaulu smadzenes

brīnās kā Jānis Atklāsmēs.

 

            Ledainas ogas vējā skan,

            Iezvana manus austrumus.

            Aukstas saules ceļas

            Kā jūŗas manos tuksnešos.

 

Edips – pēc izskata atbilde,

            stikla kalna muļķis, viss

            cits –

 

skatās: kā sfinga, visu ziemu gaidot

ne atbildi, bet atbildēt

ļauj savai pirmajai asarai

pūstošās ķepās iepilēt.

 

 


 

Rimants Ziedonis

 

SEV. DVĪNIM

– Uz lejupslīdošā eskalatora augstākā pakāpiena

ir diezgan liela laime, –

man teica metrostacijas vecais uzraugs.

Es metos augšā

un uzskrēju līdz pirmsaugstākajam.

Tad paklupu

un noslīdēju līdz pirmszemākajam.

 

Tepat blakus bija augšupslīdošs eskalators.

Viens skrēja pa to lejā.

Skrēja, klupa un slīdēja augšā.

– Muļķi, – viņš man teica,

– kāpēc tu skrien augšā?

Vai tad tu neredzi, ka es skrienu lejā?

Un ja es skrienu lejā,

tātad tur augšā nekā diezgan laimīga nav.

Diezgan liela laime ir

uz augšupslīdošs eskalatora zemākā pakāpiena.

 

Mēs vēl krietni skrējām

sakostiem zobiem,

šķielēdami viens uz otru.

– Nu, tu vēl tepat, – viņš smējās.

– Ha, tu arī vēl tepat, – es smējos.

 

* * *

Viendien ceļoju pa sevi pašu

un atrodu vienu svešu.

Tādu gudru un skaistu,

un mani visur redzošu.

 

– Nāc ārā, ko slēpies, – es saku,

– es tev došu pusi sevis.

– Man nevajag pusi tevis, – viņš saka,

– tu viss esi mans.

 

– Nu tad paliec ar’, – es saku

– ja tik viegli manī palikt var.

– Pagaidi, neej, – viņš saka,

– man te bail vienam.

 

TĀ MAN TEICA

– Jo augstāk mērķēsi,

jo augstāk tiksi,

– tā man teica

vecais augšā kāpējs.

– Gribēsi skaistu sievu,

dabūsi sievu.

Gribēsi sievu,

nedabūsi nekā.

Gribēsi kosmosā tikt,

tiksi līdz mākoņiem.

Gribēsi līdz mākoņiem tikt,

tepat uz zemes paliksi.

Gribēsi pirmais būt,

būsi otrais.

Gribēsi pēdējais būt,

nebūsi nekas.

 

* * *

Es meklēju brilles

un nevarēju atrast.

Tik neredzīgs es biju!

Un man pateica,

ka brilles man ir uz acīm.

 

Es meklēju dvēseli

un nevarēju atrast.

Tik nejūtīgs es biju!

Un man pateica,

ka dvēsele ir manī.

 

Es meklēju sevi

un nevarēju atrast.

Tik apmaldījies es biju!

Un man pateica,

ka manis nav.

 

Bet es esmu!

 

* * *

Prom no šīs vietas,

kur viss tik bezkrāsains.

 

Te tā vecā, riebīgā ragana

ar to māju uz vienas kājas.

 

Te tas pūķis

ar pats nezin cik galvām.

 

Un neviens te pie otra durvīm neprasa,

vai drīkst vai nedrīkst ienākt.

 

Un velns apjukušais

sirms jau un iztrenkātais

te jūtas kā dieva ausī.

 

Es ietu prom no šīs vietas,

kur viss tik bezkrāsains,

bet jūtu,

ka mana māja uz vienas kājas,

un pats nezinu, cik man galvu,

un neprasu pie otra durvīm,

vai drīkst vai nedrīkst ienākt,

un jau diezgan sirms

un vēl apjucis esmu.

 

 

 

(Karogs, 1982, 4)

 

Jaunā Gaita