< JG 159 Jaunā Gaita   JG 161 >

31. GADAGĀJUMS

1986. GADA DECEMBRIS

5. (160.) NUMURS

Ojārs Vācietis 1933-1983

        (..)
        Es skatos tajā laikā,
        kad vēl manis nebija,
        lai redzētu to laiku,
        kurā manis nebūs vairs.
        (..)

S A T U R S  

1     Ojārs Vācietis 1933-1983, Veca karte
2     Haralds Norītis, "Uvula 2"
3     Edīte Zuzena, Mana mīlestība - mūžības alka ir debesu dāvana
9     Eva Rubene, Trīs dienas brīvībā
17     Lolita Gulbe, Pusdienas stunda
18     Astrīdes Ivaskas dzejoļi
19     Aina Kraujiete, Stikla sieviete III
20     Pēteris Cedriņš, Sfinga - pēc izskata krūtis...
21     Rimanta Ziedona dzejoļi
23     Henrijs Moors, Debesis var gaidīt
24     Laimonis Zandbergs, Redaktora piezīmes
25     Mārtiņš Lasmanis, Daži vārdi par Jāņa Liepiņa dažādajiem darbiem
28     Tālivaldis Ķiķauka, Mans Tēvs
29     Pēteris Ķiķauka, Kā es kļuvu par profesoru?
32     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
33     ATBALSIS:
        Vecais Santīms, Caur biezām uzacīm
        Tālivaldis Ķiķauka, Latvieši pasaules debesīs
        Osvalds Liepa, Jauniem daiļrades avotiem izvēršoties upēs
39     TEĀTRIS: Ivars Lindbergs, Pārdomas par jubilejām un citām lietām
42     NO VIENAS PUSES TĀ...
44     Veronikas Janelsiņas un Almas Bēnes lasītāju vēstules
45     Nikolajs Bulmanis, Kariātides un zili brīnumi Pensilvēnijā
48     Ēriks Pārups, Pretestības kustības struktūra un jēga
52     J. Dimants, Futbolprieks, kur tu rodies?
54     GRĀMATAS:
        Gundars Pļavkalns, Novēlojies romantiķis?
           Andrejs Johansons. Krēslainie spoguli, dzeja
        Valija Ruņģe, Mūsdienu raudu dziesmas
           Ingrida Vīksna. Neviens mūs nedzird. Dzejoļi
        Edgars Andersons, Liels pienesums latviešu vēstures literātūrā
           Pēteris Dardzāns. Dieva plaukstā - Latviešu vecā strēlnieka atmiņas. Pārdomas. Atziņas
        Eleanora Šturma, Latviskais ekspresionists
           Arnolds Treibergs, red. Oskars Skušķis, gleznu reprodukciju grāmata
        Aija Bjornsona, Dzimtene un tās liktenis
           Māris Čaklais. Cilvēksauciena attālumā
        Juris Silenieks, Ideālu cildinātāja un taisnības cīnitāja dzeja
           Imants Ziedonis. Ceļmallapas. Dzeja 1957 - 1981
        Mārtiņš Lasmanis, Kas lēni nācis
           Marta Landmane. Pretstati. Dzeja
vērpetīte     IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuŗas iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita