< JG 158 Jaunā Gaita   JG 160 >

31. GADAGĀJUMS

1986. GADA SEPTEMBRIS

4. (159.) NUMURS

S A T U R S  

2     Voldemārs Avens, "Černobiļa"
3     Vaira Vīķe-Freiberga, Brīvība un latviskā dzīves ziņa
9     Juŗa Kronberga dzejoļi

11   

 Voldemāra Avena dzejoļi

12   

 Ernas Jurevičas dzejoļi

13   

 Martas Bārbales dzejoļi

14   

 Indra Gubiņa, Pie teltīm

17     Tālivaldis Ķiķauka, Vēstule Anšlavam Eglītim
22     SKAŅAS UN ATSKAŅAS:
       (Imanta Saksa, Jāņa Beloglāzova un Pēteŗa Aldiņa raksti par 8. latviešu
      dziesmu svētkiem Kanadā, Toronto no 1986. g. 1. līdz 6. jūlijam)
30     NO VIENAS PUSES TĀ...
33     Voldemārs Avens, Valtera Lindberga gleznas Madrides mākslas mesā - ARCO 86
34     Ēriks Pārups, Leģionā. Vācijas kaŗa posms
37     ATBALSIS:

 

     Ilgvars Upmalis, Iespaidu druskas par dziesmu svētkiem Rīgā 1985. gadā

 

     Krišs Smilga, Aizmirsts esperanto dzejnieks - latvietis

       Tālivaldis Ķiķauka, Sīkas piezīmes par dziesmu svētkiem Toronto
40     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
41     Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1985. gadā
45     Emīls Elstiņš, 10. Rietumu krasta dziesmu svētki Vankūverā 1985. gadā
46     Imants Zilberts, Brīvības un miera kuģis 1985. gadā
47     Mārīte Ziemele, DIVREIZDIVI 1985. gadā vasarā
49     TEĀTRIS:
       MZ, Latviešu teātŗa fantasts
       Imants Sakss, Eduards Smiļģis
51     GRĀMATAS:
       Gundars Pļavkalns, Daudzveidība
          Sniedze Ruņģe. Ķekars. dzejoļi
       Brunis Rubess, Brīvības vai bada ēnā
          Egils Kalme. Brīvības ēnā
       Valentīns Pelēcis, Malēnietis sasaucas ar malēniešiem
          Jānis Mauliņš. Malēnieši
       Inārs Brēdrichs, Rakstniece ar zelta asinīm
          Zinta Aistara. Ievainots zelts. Stāsti
       Gundars Pļavkalns, Pikaresks modernisms
          Laima Kalniņa. Valentīns un viņa sievietes. romāns
       Ofelija Sproģere, Mišela de Monteņa esejas latviešu tulkojumā
       Roberts Avens, Nacionālists un aristokrats
          Haralds Biezais. Šķautnes, Meditācijas par dieviem, cilvēkiem un tautu
       Tadeušs Puisāns, Archīvs
vērpetīte     IN THIS ISSUE

 

Raimonda Slaidiņa vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue
Aina Vāvere Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita