< JG 160 Jaunā Gaita   JG 162 >

32. GADAGĀJUMS
1987. GADA FEBRUĀRIS
1. (161.) NUMURS

Kad visu smalki jo smalki izmeklējam, kur gan šim nelabumam tā sakne aug, tad patiesi jāsaka, ka mēs uzaugot iemācāmies aplami tēvu un māti pulgot un visu to nicināt un pārsmiet, kas vien citreiz bijis.

Kronvalda Atis

S A T U R S  

1   

 Kronvalda Atis, Par skolām

2   

 Helēna Hofmane, Augšup

3   

 Roberta Mūka dzejoļi

5   

 Visvaldis Reimanis, Tu esi liecinieks

5   

 Juŗa Zommera dzejoļi

7   

 Ontona Zvīdŗa dzejoļi

8   

 Anna Rancāne, Balāde par nakti

10   

 Gunārs Bekmans, Priekules prinči

17   

 Inta Ezergaile, Dažas piezīmes par Ojāru Vācieti un tautasdziesmām

   

 Ojārs Vācietis, Lielā estrāde, Variācijas

23   

 Edīte Zuzena, Mana milestība - mūžības alka ir debesu dāvana

30   

 Pēteris Ķiķauka, Kā es kļuvu par profesoru?

33   

 TEĀTRIS:

 

     Mudīte Austriņa, Par Pēteri Pētersonu un viņa grāmatu Acis. Zvaigzne. Acis.

 

     Skaidrīte Rubene, Pilna Māras istabiņa Sanfrancisko

36   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS: Imants Sakss

 

     Džons V. Frīmens, Ņujorkas latviešu koris

39   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

42   

 Imanta Zilberta intervija ar Lari Strunki: Arī es dzīvoju vienā tradicijā

44   

 Mārtiņš Lasmanis, Par Kurzemes kladi un ceļu līdz tai

46   

 Jaunās Gaitas intervija ar Rolandu Lappuķi

47   

 ATBALSIS:

 

     Brunis Rubess, Tas kas tas nav

 

     O.L., Kāda 7. Vispasaules Latviešu Jaunatnes Kongresa atbalss

 

     Adolfs Čops, Visiem jāzemojas patiesības priekšā

49   

 Ingrīda Cāzere, Jauna lappuse latviešu žurnālistikā?

56   

 Redaktore Ilze Valdmane - par sevi

57   

 GRĀMATAS:

 

     Irina Ozoliņa, Jābrauc, jāredz, jāmeklē!
          Indra Gubiņa. Kaza kāpa debesīs. Ceļojumu piezīmes

 

     Gunars Zvejnieks, Dokumentācija par Jēkaba Zīberga dzīvi
          Osvalds Akmentiņš. Lielais kurzemnieks Amerikā

 

     Eleanora Šturma, Mākslinieks - domātājs un vērtātājs
          Juris Soikans. Mākslas kritika un esejas. Rakstu izlase Dr. H. Tichovska redakcijā

60   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuŗas iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita